indeX-Pro סייבר למיחשוב ענן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX-Pro סייבר למיחשוב ענן כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב, שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור הטכנולוגיה, נכללות בסוג תעשייה "תוכנה" או "שירותי IT" ומתמחות בתחום אבטחת סייבר למיחשוב ענן
 
נתוני שוק
שער אחרון2,797.79
שינוי יומי
מספר ניירות במדד22
שווי כולל ני"ע במדד260.2 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל16.3 מיליארד $
מכפיל רווח17887.4
מכפיל הון9.5
תשואת דיב'0.10%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
52.92%49.55%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
36.69%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.23------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 02/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6205
מועד השקת המדד18/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר7%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור טכנולוגיה
שווי שוק מינימלי1 מיליארד $
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Akamai TechnologiesAKAM USטכנולוגיהארה"ב7.5015
SplunkSPLK USטכנולוגיהארה"ב7.0659
DynatraceDT USטכנולוגיהארה"ב7.0024
FortinetFTNT USטכנולוגיהארה"ב6.9542
Okta - Class AOKTA USטכנולוגיהארה"ב6.9414
Palo Alto NetworksPANW USטכנולוגיהארה"ב6.9323
CrowdstrikeCRWD USטכנולוגיהארה"ב6.9238
DatadogDDOG USטכנולוגיהארה"ב6.8224
ZscalerZS USטכנולוגיהארה"ב6.7375
CloudflareNET USטכנולוגיהארה"ב6.5194
Booz Allen Hamilton HoldingBAH USטכנולוגיהארה"ב6.4416
ElasticESTC USטכנולוגיההולנד4.6133
ProofpointPFPT USטכנולוגיהארה"ב3.7863
QualysQLYS USטכנולוגיהארה"ב2.4015
EverbridgeEVBG USטכנולוגיהארה"ב2.963
Varonis SystemsVRNS USטכנולוגיהארה"ב1.8262
TenableTENB USטכנולוגיהארה"ב1.7422
MimecastMIME USטכנולוגיהבריטניה1.6035
Rapid7RPD USטכנולוגיהארה"ב1.5876
Ping Identity HoldingPING USטכנולוגיהארה"ב1.5315
SailPoint TechnologiesSAIL USטכנולוגיהארה"ב1.477
ForeScout TechnologiesFSCT USטכנולוגיהארה"ב0.6256
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/07/2020
DateLevel
02/07/20202,797.79
01/07/20202,792.19
30/06/20202,721.23
29/06/20202,664.46
25/06/20202,734.36
24/06/20202,693.04
23/06/20202,730.74
22/06/20202,750.32
18/06/20202,699.25
17/06/20202,653.97
16/06/20202,614.57
15/06/20202,588.41
11/06/20202,485.54
10/06/20202,592.88
09/06/20202,549.21
08/06/20202,572.26
04/06/20202,539.44
03/06/20202,611.02
02/06/20202,608.81
01/06/20202,633.12
27/05/20202,390.18
26/05/20202,435.41
21/05/20202,398.09
20/05/20202,417.49
19/05/20202,370.78
18/05/20202,337.50
14/05/20202,307.33
13/05/20202,310.23
12/05/20202,331.35
11/05/20202,317.10
07/05/20202,266.50
06/05/20202,132.45
05/05/20202,088.35
04/05/20202,036.16
30/04/20202,046.43
27/04/20202,065.15
23/04/20201,995.21
22/04/20202,006.21
21/04/20201,955.14
20/04/20202,044.27
16/04/20201,991.36
13/04/20201,867.80
07/04/20201,796.68
06/04/20201,821.80
02/04/20201,726.12
01/04/20201,739.24
31/03/20201,789.39
30/03/20201,814.94
26/03/20201,810.15
25/03/20201,751.28
24/03/20201,776.11
23/03/20201,639.50
19/03/20201,582.84
18/03/20201,536.56
17/03/20201,557.49
16/03/20201,430.79
12/03/20201,514.41
11/03/20201,667.18
09/03/20201,702.44
05/03/20201,958.09
04/03/20201,984.40
03/03/20201,922.27
27/02/20201,926.14
26/02/20201,959.00
25/02/20201,948.99
24/02/20202,017.36
20/02/20202,151.65
19/02/20202,159.33
18/02/20202,143.46
13/02/20202,130.70
12/02/20202,127.51
11/02/20202,124.03
10/02/20202,122.52
06/02/20202,082.97
05/02/20202,068.90
04/02/20202,098.54
03/02/20202,029.87
30/01/20202,064.95
29/01/20202,030.42
28/01/20202,010.42
27/01/20201,982.15
23/01/20202,034.46
22/01/20202,019.28
21/01/20202,015.39
16/01/20202,044.32
15/01/20202,023.16
14/01/20202,010.41
13/01/20202,015.78
09/01/20201,964.07
08/01/20201,949.62
07/01/20201,928.64
06/01/20201,926.75
02/01/20201,851.76
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.