indeX Shopping Centers REIT

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX Shopping Centers REIT כולל יחידות השתתפות מסוג REIT שנסחרות בארה"ב ומתמחות בהשקעה והחזקה של נכסים קמעונאיים ומסחריים בארה"ב
 
נתוני שוק
שער אחרון851.25
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד27
שווי כולל ני"ע במדד117.9 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל6.6 מיליארד $
מכפיל רווח19.6
מכפיל הון2.4
תשואת דיב'4.77%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.51%19.43%----11.62%-
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
61.61%---31.65%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.03----0.08
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 15/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6214
סימול בלומברגINDX6214
מועד השקת המדד23/11/2020
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג נייראין מגבלה
סיווג ענפיסיווג GICS בתת-תעשיה "נדל"ן קמעונאי" (Retail REITs) בסקטור הנדל"ן
שווי שוק מינימלי1 מיליארד $
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Simon Property GroupSPG USנדל"ןארה"ב6.7501
Kimco RealtyKIM USנדל"ןארה"ב6.6145
Brixmor Property GroupBRX USנדל"ןארה"ב6.3682
National Retail PropertiesNNN USנדל"ןארה"ב6.1896
Regency CentersREG USנדל"ןארה"ב6.1039
Spirit Realty CapitalSRC USנדל"ןארה"ב6.0722
Federal Realty Investment TrustFRT USנדל"ןארה"ב5.9724
Agree RealtyADC USנדל"ןארה"ב5.7559
Realty IncomeO USנדל"ןארה"ב5.7059
Weingarten Realty InvestorsWRI USנדל"ןארה"ב5.462
MacerichMAC USנדל"ןארה"ב4.2587
Site CentersSITC USנדל"ןארה"ב4.0367
Retail Properties of AmericaRPAI USנדל"ןארה"ב3.7001
Urban Edge PropertiesUE USנדל"ןארה"ב3.2247
Retail Opportunity InvestmentsROIC USנדל"ןארה"ב3.1726
Kite Realty Group TrustKRG USנדל"ןארה"ב2.6333
Alexander'sALX USנדל"ןארה"ב2.5866
Acadia Realty TrustAKR USנדל"ןארה"ב2.5368
Tanger Factory Outlet CentersSKT USנדל"ןארה"ב2.2333
Getty RealtyGTY USנדל"ןארה"ב2.1147
American Finance TrustAFIN USנדל"ןארה"ב1.5504
RPT RealtyRPT USנדל"ןארה"ב1.4254
Saul CentersBFS USנדל"ןארה"ב1.3958
Brookfield Property REITBPYU USנדל"ןארה"ב1.2536
Seritage Growth PropertiesSRG USנדל"ןארה"ב1.1335
NetstreitNTST USנדל"ןארה"ב0.8766
Urstadt Biddle PropertiesUBA USנדל"ןארה"ב0.8725
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/01/2021
DateLevel
15/01/2021851.25
14/01/2021849.80
13/01/2021827.09
12/01/2021811.79
11/01/2021801.83
08/01/2021820.84
07/01/2021813.75
06/01/2021821.00
05/01/2021792.93
04/01/2021789.38
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.