אינדקס Zirra US Tech Media Sentiment

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Zirra US Tech Media Sentiment כולל 20 מניות של חברות אמריקאיות בעלות דירוג ההון האנושי הגבוה ביותר על פי מודל הבינה המלאכותית של חברת Zirra
 
נתוני שוק
שינוי יומי0.27%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד3.9 טריליון $
שווי ני"ע משוקלל392.1 מיליארד $
מכפיל רווח49.1
מכפיל הון8.4
תשואת דיב'0.51%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
7.01%-18.57%162.6%297.3%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
22.53%27.26%24.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 14/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6222
ISIN מדדILINDX162226
סימול בלומברגINDX6222
מועד השקת המדד31/12/2021
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2018
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכברבעונית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרגלובלי
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג ניירמניה רגילה
שווי שוק מינימלי1 מיליארד $
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינת התאגדותמשקל במדד (%)
NVIDIANVDA USטכנולוגיהארה"ב12.2418
MicrosoftMSFT USטכנולוגיהארה"ב10.3571
MastercardMA USטכנולוגיהארה"ב10.0878
IntuitINTU USטכנולוגיהארה"ב9.9692
WorkdayWDAY USטכנולוגיהארה"ב9.6566
PaychexPAYX USטכנולוגיהארה"ב6.9429
Arista NetworksANET USטכנולוגיהארה"ב6.1381
eBayEBAY USצריכה מחזוריתארה"ב6.1154
Veeva SystemsVEEV USבריאותארה"ב5.2875
CoStarCSGP USתעשיהארה"ב4.5319
ExpediaEXPE USצריכה מחזוריתארה"ב4.302
VerisignVRSN USטכנולוגיהארה"ב3.8733
ABIOMEDABMD USבריאותארה"ב2.11
GoDaddyGDDY USטכנולוגיהארה"ב1.9683
IAC/InteractiveIAC USתקשורתארה"ב1.8117
Western UnionWU USטכנולוגיהארה"ב1.1389
WEXWEX USטכנולוגיהארה"ב1.0849
ADTADT USתעשיהארה"ב1.0021
MaximusMMS USטכנולוגיהארה"ב0.7359
AvnetAVT USטכנולוגיהארה"ב0.6444
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2022
DateLevel
14/01/20224,141.79
13/01/20224,130.69
12/01/20224,242.10
11/01/20224,242.18
10/01/20224,179.88
07/01/20224,185.98
06/01/20224,250.02
05/01/20224,257.69
04/01/20224,395.56
03/01/20224,459.35
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.