אינדקס חומרה ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון4,218.09
שינוי יומי5.14%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד43.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל4.2 מיליארד ₪
מכפיל רווח61.6
מכפיל הון3.8
תשואת דיב'1.60%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
12.47%130.4%200.0%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
68.60%51.19%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.62------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 14/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6901
סימול בלומברגINDX6901
מועד השקת המדד18/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים29/12/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש, דולר ארה"ב
סוג נייראין מגבלה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS "ציוד טכנולוגי" או "מוליכים למחצה" בסקטור הטכנולוגיה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
StratasysSSYS USטכנולוגיהישראל17.7224
טאואר1082379טכנולוגיהישראל11.0631
נובה1084557טכנולוגיהישראל10.481
קמטק1095264טכנולוגיהישראל9.9373
RadwareRDWR USטכנולוגיהישראל8.9561
אלקטריאון368019טכנולוגיהישראל7.5691
אודיוקודס1082965טכנולוגיהישראל7.3335
גילת1082510טכנולוגיהישראל4.7481
ארד1091651טכנולוגיהישראל4.3774
SilicomSILC USטכנולוגיהישראל3.9039
Ceragon NetworksCRNT USטכנולוגיהישראל3.0734
טלסיס354019טכנולוגיהישראל3.0554
פריורטק328013טכנולוגיהישראל2.9221
RadcomRDCM USטכנולוגיהישראל1.6701
פיסיבי1091685טכנולוגיהישראל1.3633
סאני תקשורת1082353טכנולוגיהישראל1.0101
או.אר.טי.1086230טכנולוגיהישראל0.4865
קווליטאו1083955טכנולוגיהישראל0.3273
DateLevel
14/01/20214,218.09
13/01/20214,011.81
12/01/20213,996.47
11/01/20214,059.76
07/01/20213,965.54
06/01/20213,744.61
05/01/20213,750.42
04/01/20213,761.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.