↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס שקלי מדורג

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח שקלי מדורג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון163.18
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד224
כמות מנפיקים120
מח"מ ברוטו3.32
תשואה פנימית3.62%
מרווח ממשלתי1.58%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
3.37%-2.15%-3.11%7.88%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.41%6.80%5.68%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.63-0.170.28
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/08/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1110
ISIN מדדILINDX111108
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה1.0292
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1.0227
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1.0164
פז נפט ח1162817פז נפט1.0095
גב ים ח7590151גב ים1.0092
סלקום יב1143080סלקום1.0086
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1.0084
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1.0039
כללביט יא1160647כלל ביטוח1.0035
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק1.003
לאומי 1846040604בנק לאומי1.0027
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1.0017
פועלים 1006620488בנק פועלים1.0014
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1.0012
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות0.9999
בזק 92300176בזק0.9997
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ0.9992
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות0.9982
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות0.9977
לאומי 1786040323בנק לאומי0.9966
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח0.9962
חשמל 266000202חברת חשמל0.9956
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה0.9798
כללביט י1136068כלל ביטוח0.9658
שופרסל ה7770209שופרסל0.9068
אמות ה1138114אמות0.8792
בזן יב2590578בתי זיקוק0.8461
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות0.8378
אמות ז1162866אמות0.8336
בזק 112300234בזק0.8245
שופרסל ז7770258שופרסל0.8203
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט0.8201
מויניאן ב1143015מויניאן0.7924
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה0.7847
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ0.7776
פרטנר ז1156397פרטנר0.7759
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח0.7755
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח0.7565
בזן י2590511בתי זיקוק0.7481
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות0.7412
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי0.7183
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול0.7178
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח0.7063
חברה לישראל 155760327חברה לישראל0.7003
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.6997
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח0.6879
כללביט יב1179928כלל ביטוח0.6535
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח0.6361
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה0.6275
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח0.6168
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי0.6159
שטראוס ו7460421שטראוס0.6145
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים0.6022
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי0.5997
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח0.5928
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח0.5844
עמידר א1143585עמידר0.5754
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח0.5583
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים0.5532
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס0.5526
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה0.5491
חשמל 306000277חברת חשמל0.5436
אזורים 147150444אזורים0.5428
בזן ה2590388בתי זיקוק0.5401
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים0.5347
שטראוס ה7460389שטראוס0.5035
פנינסולה ג3330222פנינסולה0.5032
חברה לישראל 125760251חברה לישראל0.5019
סלקום יא1139252סלקום0.4922
ישרס יד6130199ישרס0.4892
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה0.4867
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה0.4816
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז0.4728
ישראכרט א1157536ישראכרט0.4671
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה0.4632
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים0.4612
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות0.4578
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות0.4527
דה לסר ה1135664דה לסר0.4332
קרסו ג1141829קרסו מוטורס0.4279
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה0.4226
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי0.4205
נמקו א1139575נמקו ריאלטי0.4185
דלתא א6270144דלתא0.4148
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים0.4081
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח0.4041
פז נפט ה1139534פז נפט0.4028
אלבר יח1158740אלבר0.3992
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח0.3986
דה לסר ז1178920דה לסר0.3978
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי0.3962
אקסטל ג1175041אקסטל0.3926
דור אלון ז1157700דור אלון0.3918
לייטסטון א1133891לייטסטון0.3741
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס0.3688
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה0.3674
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.3649
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן0.3442
סלקום ט1132836סלקום0.3392
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים0.3357
אפי נכסים י1160878אפי נכסים0.3292
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש0.3289
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.3247
אקויטל 27550122אקויטל0.3225
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.3181
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח0.3159
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.3119
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.3109
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים0.3089
חברה לישראל 105760236חברה לישראל0.3073
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח0.3036
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות0.3029
סאמיט ו1130939סאמיט0.3009
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי0.2988
נייר חדרה 66320105נייר חדרה0.2974
וילאר ח4160156וילאר0.2964
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח0.2964
אשדר ה1157783אשדר0.2952
דמרי ט1168368דמרי0.2858
קופרליין ב1140177קופרליין0.2852
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד0.2849
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.2848
דמרי ח1153725דמרי0.2815
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס0.2808
אזורים 137150410אזורים0.2785
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.2779
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין0.2777
דמרי י1186162דמרי0.2774
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה0.2761
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.2704
אלקטרה ד7390149אלקטרה0.2671
פניקס 67670334הפניקס ביטוח0.2665
כללביט ח1132968כלל ביטוח0.2616
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח0.2609
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה0.2603
אבגול ג1133289אבגול0.2538
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן0.2512
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים0.2508
פרטנר ו1141415פרטנר0.2503
אלקו יג6940233אלקו0.2495
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.2463
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.2441
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.2438
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י0.2372
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה0.2368
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל0.2349
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה0.2334
ממן ג2380053ממן0.2322
סאמיט ז1133479סאמיט0.2288
אורון ב1160571אורון קבוצה0.2216
אאורה טו3730504אאורה השקעות0.2213
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח0.2164
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה0.2139
דה לסר ו1167477דה לסר0.2122
נאוי ה2080257אחים נאוי0.2105
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן0.1976
סופרגז ב1181924סופרגז אנרגיה0.1967
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט0.1958
אקויטל 37550148אקויטל0.1905
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס0.1852
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי0.1839
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן0.1839
קרסו ד1173566קרסו מוטורס0.1829
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים0.1805
פרטנר ח1182948פרטנר0.1793
בזק 132300309בזק0.1784
דור אלון ו1140656דור אלון0.1777
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.0.1759
קליין ב1140409קליין0.1739
אזורים 127150360אזורים0.1695
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ0.1602
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן0.1571
נאוי ו2080273אחים נאוי0.1561
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן0.1542
אנקור פרופ א1141118אנקור פרופרטיס0.1487
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח0.1481
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות0.1455
אלבר טו1138536אלבר0.1417
קרסו ב1139591קרסו מוטורס0.1391
נפטא ח6430169נפטא0.1382
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס0.1378
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון0.1375
דורסל ד1178128דורסל0.1372
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה0.1361
טאואר ז1138494טאואר0.1328
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן0.1292
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות0.1205
ישרוטל א1139419ישרוטל0.1195
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס0.1168
מיכמן ב1184357מיכמן בס"ד0.1146
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות0.1134
מדיפאואר ב1161348מדי פאור0.1117
דמרי ז1141191דמרי0.1103
ויתניה ד1139476ויתניה0.1099
יוחננוף א1187418מ.יוחננוף ובניו 0.1025
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס0.1019
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה0.998
לאומי 1806040422בנק לאומי0.997
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח0.937
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ0.676
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול0.675
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י0.648
לייטסטון ב1160746לייטסטון0.608
אלקטרה ה7390222אלקטרה0.552
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון0.517
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי0.512
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח0.462
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה0.332
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.305
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס0.231
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה0.219
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי0.211
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים0.201
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות0.189
אשדר ד1135607אשדר0.178
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח0.172
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה0.164
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס0.128
מליסרון טו3230240מליסרון0.94
סאמיט יב1183920סאמיט0.31
סאמיט י1143395סאמיט0.29
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח0.14
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס0.0825
נובל א1141860נובל אסטס0.0667
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/08/2022
DateLevel
14/08/2022163.18
11/08/2022163.09
10/08/2022162.72
09/08/2022162.44
08/08/2022162.54
04/08/2022162.46
03/08/2022162.36
02/08/2022162.64
01/08/2022162.63
31/07/2022162.49
28/07/2022162.38
27/07/2022161.89
26/07/2022161.86
25/07/2022161.80
24/07/2022161.87
21/07/2022161.41
20/07/2022161.45
19/07/2022161.44
18/07/2022161.46
17/07/2022161.39
14/07/2022160.78
13/07/2022160.67
12/07/2022160.74
11/07/2022160.41
10/07/2022160.38
07/07/2022160.99
06/07/2022160.93
05/07/2022161.39
04/07/2022161.35
03/07/2022161.63
30/06/2022160.79
29/06/2022160.68
28/06/2022160.43
27/06/2022160.13
26/06/2022160.55
23/06/2022160.91
22/06/2022159.55
21/06/2022158.29
20/06/2022157.75
19/06/2022156.77
16/06/2022156.25
15/06/2022156.07
14/06/2022156.31
13/06/2022156.69
12/06/2022157.89
09/06/2022159.05
08/06/2022159.05
07/06/2022159.34
06/06/2022159.39
02/06/2022160.05
01/06/2022160.37
31/05/2022160.46
30/05/2022160.90
29/05/2022160.74
26/05/2022159.75
25/05/2022159.05
24/05/2022159.03
23/05/2022159.40
22/05/2022160.09
19/05/2022160.01
18/05/2022160.87
17/05/2022160.54
16/05/2022160.16
15/05/2022160.42
12/05/2022160.25
11/05/2022160.40
10/05/2022160.08
09/05/2022159.80
08/05/2022160.43
03/05/2022161.07
02/05/2022160.88
01/05/2022161.48
28/04/2022162.01
27/04/2022161.99
26/04/2022162.30
25/04/2022162.23
24/04/2022162.30
20/04/2022162.68
19/04/2022162.49
18/04/2022162.46
17/04/2022162.24
14/04/2022161.90
13/04/2022161.58
12/04/2022161.30
11/04/2022161.86
10/04/2022162.37
07/04/2022162.73
06/04/2022162.93
05/04/2022163.35
04/04/2022163.28
03/04/2022163.13
31/03/2022163.08
30/03/2022162.44
29/03/2022161.98
28/03/2022162.04
27/03/2022161.93
24/03/2022162.76
23/03/2022163.03
22/03/2022162.65
21/03/2022163.14
20/03/2022163.61
16/03/2022163.36
15/03/2022162.93
14/03/2022162.87
13/03/2022163.21
10/03/2022163.61
09/03/2022164.01
08/03/2022164.10
07/03/2022164.40
06/03/2022164.77
03/03/2022164.73
02/03/2022164.73
01/03/2022164.59
28/02/2022164.09
27/02/2022164.08
24/02/2022164.01
23/02/2022164.99
22/02/2022165.66
21/02/2022166.23
20/02/2022166.10
17/02/2022166.26
16/02/2022166.03
15/02/2022166.04
14/02/2022165.93
13/02/2022166.35
10/02/2022166.85
09/02/2022166.96
08/02/2022166.53
07/02/2022166.30
06/02/2022166.14
03/02/2022166.49
02/02/2022166.72
01/02/2022166.37
31/01/2022166.12
30/01/2022166.90
27/01/2022166.59
26/01/2022166.91
25/01/2022166.66
24/01/2022166.69
23/01/2022167.21
20/01/2022167.83
19/01/2022167.55
18/01/2022167.74
17/01/2022167.96
16/01/2022168.35
13/01/2022168.50
12/01/2022168.45
11/01/2022168.36
10/01/2022168.45
09/01/2022168.66
06/01/2022169.09
05/01/2022169.30
04/01/2022169.38
03/01/2022169.37
02/01/2022169.32
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.