↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קונצרני ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע) בריבית קבועה
 
נתוני שוק
שער אחרון154.62
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד412
שווי כולל ני"ע במדד289 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.87
תשואה פנימית2.25%
מרווח ממשלתי1.87%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.31%-1.06%-4.35%15.53%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.23%6.30%5.00%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.07-0.230.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1111
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט י1136068כלל ביטוח1058622.97660.5033
אמות ה1138114אמות1190370.030010.5031
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1325183.6914470.5031
חשמל 266000202חברת חשמל2085650.2959720.5026
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס1842577.9934490.5025
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1282750.9410.5024
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1409314.45084250.5024
לאומי 1786040323בנק לאומי12430350.5024
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3466477.9380.5021
לאומי 1806040422בנק לאומי1785819.62130.5019
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2811320.55490.5017
בזק 92300176בזק2335441.15840.5012
מליסרון טו3230240מליסרון1059248.18853630.5011
שופרסל ה7770209שופרסל1104432.94951080.5004
שופרסל ז7770258שופרסל974888.0820.4995
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח967617.2870.4993
גב ים ח7590151גב ים1597440.028030.4989
כללביט יא1160647כלל ביטוח1706036.81133120.4987
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1427804.50.4981
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1848688.7797620.4978
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2060374.12637330.4968
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1464793.66539610.4962
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1140875.37233150.4956
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390982.5197440.4932
בזן ה2590388בתי זיקוק959849.45076690.4899
בזק 112300234בזק904385.48440.4779
פז נפט ח1162817פז נפט891936.8340.4713
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול865124.8058840.4572
פרטנר ז1156397פרטנר933134.99440.4559
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח860751.250.4549
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים839647.04820.4437
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח827317.80.4372
סלקום יב1143080סלקום1211258.85154560.4311
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח805840.33040.4258
רציו מימון ב1139443רציו מימון787608.70110.4162
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות775087.62510.4096
עמידר א1143585עמידר7711500.4075
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה767884.9812150.4058
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח761497.90050.4024
אול-יר ה1143304אול-יר742316.2950.3923
אמות ו1158609אמות2097948.7620.3903
סלקום יא1139252סלקום738632.97960.3903
בזק 62300143בזק1091191.97204160.3902
מליסרון י3230190מליסרון1541176.8481980.3902
גב ים ו7590128גב ים2591829.090.3901
צור י7300171צור שמיר962510.4453760.3899
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן865293.30.3898
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1251147.70280.3898
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3862396.25745680.3898
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן803974.6801080.3897
מליסרון ח3230166מליסרון1132702.65492970.3896
עזריאלי ב1134436עזריאלי761385.1687750.3896
אדמה ב1110915אדמה5654284.9649720.3896
מליסרון יד3230232מליסרון1420494.8739360.3895
לאומי 1796040372בנק לאומי1356441.1560.3895
מליסרון יא3230208מליסרון1456763.34402840.3894
עזריאלי ו1156611עזריאלי2287907.80950.3893
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3567303.96330.3893
לאומי 1816040505בנק לאומי2394280.33760.3892
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3090125.01220.3891
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2201326.32680.3889
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2182057.45222640.3888
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1098804.45420.3888
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1471632.81980.3888
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1854936.930.3887
גב ים ט7590219גב ים1121216.75790.3887
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1083660.50328110.3887
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2176730.98720.3886
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות782092.20322370.3886
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות828744.30068750.3886
אדגר ט1820190אדגר השקעות783196.18380.3885
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים976070.761920.3885
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1610850.3531760.3884
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1620550.76040.3884
ריט 1 ה1136753ריט 11228371.37474240.3884
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30360000.3883
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים784767.8880.3883
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2618914.4970.3882
אמות ב1126630אמות886940.619480.3881
עזריאלי ה1156603עזריאלי3523295.64330.3881
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2542251.17760.3881
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15136500.3881
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2424505.1040.3879
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1942176.282840.3878
ריט 1 ו1138544ריט 1964640.948040.3876
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.3876
עזריאלי ד1138650עזריאלי3884836.9221480.3876
בזק 102300184בזק946752.07303040.3875
פז נפט ז1142595פז נפט1659583.0135430.3875
מקורות 111158476מקורות1796389.650.3875
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1042032.72750.3873
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4535902.62232830.3872
שופרסל ו7770217שופרסל966540.83822340.3872
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1188641.12218110.3872
חשמל 276000210חברת חשמל3398276.37065070.3871
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2156903.939970.3868
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות839932.63519940.3868
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1693164.36350620.3868
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ772271.0490.3868
ישרס יד6130199ישרס731983.05891960.3868
ישרס טז6130223ישרס910881.50612040.3865
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1817935.86233340.3864
חשמל 316000285חברת חשמל2315931.3840.3864
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות811120.8560.3851
בזק 122300242בזק1338159.7320.3825
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1764893.07428320.3814
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב869836.6129770.3797
שטראוס ו7460421שטראוס7176400.3792
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3027897.881430.3784
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי711650.31377920.3761
אדגר י1820208אדגר השקעות711304.8480.3759
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות706278.94740.3732
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ692341.932810.3659
מגה אור ח1147602מגה אור692188.60.3658
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב690957.623710.3651
מליסרון יג3230224מליסרון686022.8892720.3625
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן681668.06734950.3602
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6561600.3467
אמות ז1162866אמות760159.132320.3455
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן646476.7260.3416
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן636118.841160.3362
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן626934.9727690.3313
שטראוס ה7460389שטראוס624178.702160.3298
אלקטרה ה7390222אלקטרה619933.9860.3276
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6162840.3257
סלקום ח1132828סלקום615416.92440340.3252
חשמל 286000228חברת חשמל613839.27760.3244
ישרס טו6130207ישרס609019.82569080.3218
מגה אור ז1141696מגה אור608019.15460.3213
חברה לישראל 75760160חברה לישראל606971.65965920.3208
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן599556.66060380.3168
סלקום ט1132836סלקום594999.50119680.3144
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות592514.76149660.3131
חברה לישראל 125760251חברה לישראל586874.77020.3101
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב582360.52950.3077
חשמל 306000277חברת חשמל580028.57360.3065
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה576826.15838640.3048
חברה לישראל 105760236חברה לישראל575431.595760.3041
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק574335.574920.3035
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון565580.29015550.2989
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן564934.1287050.2985
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים557906.12865750.2948
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן552911.03280.2922
לייטסטון א1133891לייטסטון552000.23010050.2917
מגה אור ו1138668מגה אור551405.932980.2914
מגה אור ט1165141מגה אור550958.5640.2912
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין539179.629990.2849
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות537256.5736320.2839
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים536222.54150.2834
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5360500.2833
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים534158.38391190.2823
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט532380.7240.2813
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז526818.14017360.2784
מקורות 101158468מקורות526477.0350.2782
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן522979.64200750.2764
מגוריט א1141712מגוריט522459.63640.2761
פז נפט ו1139542פז נפט521631.69994480.2757
דלתא א6270144דלתא511739.610030.2704
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק507527.677020.2682
כללביט ח1132968כלל ביטוח504545.39660310.2666
אלבר טז1139823אלבר502450.74034650.2655
אקויטל 27550122אקויטל488784.0650.2583
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4814100.2544
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן481091.41098810.2542
ישרס יח6130280ישרס474824.70.2509
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות473661.51547330.2503
כללביט ט1136050כלל ביטוח469053.32730360.2479
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח465615.07324350.2461
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות461888.4479530.2441
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה460088.01329430.2431
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות459316.80.2427
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות458266.050.2422
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456727.683720.2414
אבגול ג1133289אבגול455583.2937480.2408
מליסרון ו3230125מליסרון446689.41905650.2361
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן446420.54796750.2359
מליסרון יט3230398מליסרון443236.80.2342
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441841.26080.2335
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח439175.16950.2321
ישרס יג6130181ישרס434370.87258480.2295
אלקטרה ד7390149אלקטרה433218.813440.2289
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432561.22944030.2286
נורסטאר יא7230352נורסטאר425481.36454980.2248
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות425187.32450.2247
מליסרון יז3230273מליסרון424342.9719080.2242
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ417240.0760.2205
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי415797.2310.2197
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות414934.92805140.2193
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות411041.5620.2172
אלבר יז1158732אלבר406359.10186370.2147
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ403778.13640160.2134
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס395860.80080.2092
אשדר ה1157783אשדר392533.99270.2074
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות391074.1620660.2067
כללביט ז1132950כלל ביטוח388852.86680.2055
קרסו א1136464קרסו מוטורס387347.5514560.2047
נמקו א1139575נמקו ריאלטי383100.35970040.2024
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות402944.880.2003
אשדר ד1135607אשדר377309.71477440.1994
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3735200.1974
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה373042.15138760.1971
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה365816.01420.1933
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363466.3981460.1921
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3622800.1914
סאמיט י1143395סאמיט359770.60.1901
לייטסטון ב1160746לייטסטון357079.88140.1887
וילאר ח4160156וילאר354732.8880.1875
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3546900.1874
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי353624.49554380.1869
אפי נכסים י1160878אפי נכסים353314.43010.1867
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3530160.1866
גירון ו1139849גירון פיתוח352105.92970380.1861
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351423.311810.1857
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח347503.8390.1836
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1226944.4445090.1831
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה346024.63478780.1829
אלבר טו1138536אלבר345083.74573980.1824
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי344756.2080.1822
טאואר ז1138494טאואר343342.1103840.1814
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח342145.6829340.1808
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח341892.9360.1807
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים339109.90250.1792
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח339199.35640.1792
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3383400.1788
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח335485.31363450.1773
ריט 1 ד1129899ריט 1334598.8790080.1768
אזורים 137150410אזורים331693.450.1753
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח331293.59216190.1751
תנופורט א1143049תנופורט327702.92136140.1732
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט326475.393210.1725
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן321445.21031850.1699
מגוריט ב1168350מגוריט314795.33090.1664
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב310814.563540.1642
דור אלון ו1140656דור אלון309688.90690720.1637
אלבר יח1158740אלבר308902.91830620.1632
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3086100.1631
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי543129.20820.1628
שופרסל ד7770191שופרסל302230.49670.1597
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן299963.64470.1585
אזורים 127150360אזורים298297.12835520.1576
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים297833.418520.1574
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים295586.93120.1562
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול291992.41610.1543
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2909000.1537
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח287874.5320.1521
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח286355.89878630.1513
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285011.19610.1506
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284387.81700770.1503
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס284377.50.1503
נפטא ח6430169נפטא282636.90.1494
מנרב ב1550052מנרב280952.96129220.1485
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי277219.50.1465
קרסו ג1141829קרסו מוטורס276962.377130.1464
דור אלון ז1157700דור אלון272359.97611680.1439
נורסטאר י7230345נורסטאר271999.1172240.1437
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי269672.71405480.1425
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח269538.1493760.1424
מגה אור ד1130632מגה אור268614.46444530.1419
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267401.38194120.1413
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים266537.70.1409
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה265977.390.1406
ארקו ג3100245ארקו החזקות263934.09016080.1395
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262207.47350.1386
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה257877.80899860.1363
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2565650.1356
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות255370.00228480.1349
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254710.31040.1346
מויניאן ב1143015מויניאן1040001.09007050.1338
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס320870.09169930.1331
קרסו ב1139591קרסו מוטורס250911.29407050.1326
מניבים ריט א1140581מניבים ריט247780.271020.1309
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק247282.97456250.1307
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245690.7509550.1298
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242722.34775840.1283
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי242371.86060.1281
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ241180.8278880.1275
גירון ז1142629גירון פיתוח240189.607680.1269
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות238792.50.1262
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט238160.436950.1259
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח235492.790.1244
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים232979.86080.1231
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2296320.1213
אקויטל 37550148אקויטל228131.520.1206
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י222593.776920.1176
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל222100.26578880.1174
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2219040.1173
וילאר ז4160149וילאר221706.1574960.1172
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת221041.50.1168
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי220552.051680.1166
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218435.04250320.1154
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2162790.1143
דמרי ט1168368דמרי2163840.1143
נורסטאר יב7230402נורסטאר214931.7583980.1136
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה2144240.1133
סאמיט ו1130939סאמיט213399.9371560.1128
ממן ג2380053ממן212617.96209180.1124
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2102000.1111
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות413782.9140.1093
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן206122.7882880.1089
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס205199.04002010.1084
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2023000.1069
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות202218.63140310.1069
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה200381.12910.1059
דמרי ז1141191דמרי199578.302550.1055
ויתניה ד1139476ויתניה198263.559780.1048
ישראל קנדה ה4340154ישראל קנדה194084.3360250.1026
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות653745.3580.1024
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות193866.27650.1024
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1936260.1023
פנינסולה ב3330099פנינסולה193119.39331250.1021
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623565.170.502
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל860985.85870.455
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8458400.447
בזן י2590511בתי זיקוק781590.2238560.413
מליסרון טז3230265מליסרון870910.41046620.392
אמות ד1133149אמות1896728.47680.389
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1626467.166750.388
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות696323.351360.368
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה673678.46935590.356
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה637756.49120.337
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5941200.314
פרטנר ו1141415פרטנר528028.47519250.279
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים528002.24773160.279
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה459810.8809420.243
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין456073.40442120.241
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437198.54220.231
רילייטד א1134923רילייטד429602.68203460.227
פז נפט ה1139534פז נפט423872.13260.224
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס418140.60023940.221
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות418248.5580.221
מליסרון יח3230372מליסרון393544.80.208
דמרי ח1153725דמרי380421.45240.201
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן368979.24710960.195
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות278187.30.147
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2706250.143
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה259268.363590.137
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק219452.7090.116
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה209970.76750.111
ויתניה ה1150903ויתניה204315.7010.108
ישראכרט א1157536ישראכרט851485.85344380.45
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי187653.781660.0992
דור אלון ה1136761דור אלון186901.34406930.0988
דה לסר ו1167477דה לסר186004.24260.0983
סאמיט יא1156405סאמיט185585.0785440.0981
שטראוס ד7460363שטראוס185360.52881990.098
קליין ב1140409קליין185016.24838320.0978
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח184869.250.0977
אלקו יא6940167אלקו184638.82240.0976
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה184398.17380.0974
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט183372.873840.0969
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח179258.88960.0947
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה174952.54128630.0925
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172291.50120.091
ממן ב2380046ממן169785.93127290.0897
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות166734.74703060.0881
סאני תקשורת יא1134493סאני תקשורת166618.00675520.088
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים166166.2200270.0878
דה לסר ה1135664דה לסר621867.340.0866
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים163657.179680.0865
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי160663.5062270.0849
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן158618.40930.0838
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1527750.0807
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן148445.2368910.0784
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון147818.97916490.0781
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה146276.24386980.0773
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים146226.50.0773
פורמולה א2560142פורמולה מערכות145301.26075120.0768
אלבר יד1132562אלבר144088.69828920.0761
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות142491.64823580.0753
בית הזהב ג2350080בית הזהב141589.01418950.0748
ישרוטל א1139419ישרוטל141183.5040.0746
חלל תקשורת ו1135151חלל תקשורת136437.15136260.0721
צרפתי ט4250197צרפתי1352910.0715
אלקו יג6940233אלקו133359.0948540.0705
סאמיט ז1133479סאמיט132201.5113080.0699
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה131957.8206210.0697
אוריין ב1143379אוריין131144.2650.0693
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה128209.230.0678
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול128325.97484720.0678
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127131.50840.0672
סקייליין א1138775סקייליין126635.87626060.0669
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1232880.0652
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1221120.0645
מנרב ג1550078מנרב121503.92430790.0642
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118615.92660.0627
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס118527.87054240.0626
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה113530.1580.06
רמות בעיר א1143551רמות בעיר1132670.0599
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2219800.0587
סאמיט ח1138940סאמיט109971.66811580.0581
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות107891.13194810.057
כנפיים ז5430137כנפיים106791.65241880.0564
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות196862.40.052
דה לסר ד1132059דה לסר274801.9310580.048
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות171208.80.0452
מויניאן א1135656מויניאן334031.65194520.0451
אם אר אר א1154772אם אר אר2548770.0446
אקסטל ב1135367אקסטל5908200.0437
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס437290.7520.0428
קופרליין ב1140177קופרליין270972.3066750.0413
אול-יר ג1140136אול-יר382368.93750.035
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.269775.7526820.0345
נובל א1141860נובל אסטס267548.90760.031
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל244384.64950.0256
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט149158.464120.0252
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן131801.09702410.0226
פולאר השקעות ז6980346פולאר השקעות117948.50.0199
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי177848.046940.0179
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.202470.00929540.0172
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס224606.49880.0141
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי132187.87920.0132
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים169202.62152940.0106
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
DateLevel
03/12/2020154.62
02/12/2020154.51
01/12/2020154.84
30/11/2020154.86
29/11/2020155.19
26/11/2020155.63
25/11/2020155.33
24/11/2020155.48
23/11/2020155.41
22/11/2020155.07
19/11/2020154.83
18/11/2020154.90
17/11/2020154.77
16/11/2020154.45
15/11/2020154.18
12/11/2020154.16
11/11/2020154.05
10/11/2020153.81
09/11/2020153.59
08/11/2020153.08
05/11/2020152.91
04/11/2020152.53
03/11/2020152.33
02/11/2020152.48
01/11/2020152.27
29/10/2020152.38
28/10/2020152.50
27/10/2020152.86
26/10/2020152.89
25/10/2020153.08
22/10/2020153.18
21/10/2020153.13
20/10/2020153.06
19/10/2020153.37
18/10/2020153.23
15/10/2020152.97
14/10/2020152.93
13/10/2020152.74
12/10/2020152.69
11/10/2020152.68
08/10/2020152.56
07/10/2020152.30
06/10/2020152.37
05/10/2020152.40
04/10/2020152.30
01/10/2020152.19
30/09/2020152.07
29/09/2020151.75
24/09/2020151.51
23/09/2020151.94
22/09/2020152.14
21/09/2020152.15
17/09/2020152.32
16/09/2020151.95
15/09/2020151.79
14/09/2020151.48
13/09/2020151.12
10/09/2020151.65
09/09/2020152.02
08/09/2020151.81
07/09/2020152.24
06/09/2020152.07
03/09/2020151.88
02/09/2020152.78
01/09/2020152.87
31/08/2020152.76
30/08/2020153.06
27/08/2020153.11
26/08/2020153.01
25/08/2020152.82
24/08/2020152.66
23/08/2020152.37
20/08/2020152.20
19/08/2020152.43
18/08/2020152.61
17/08/2020152.52
16/08/2020152.40
13/08/2020152.01
12/08/2020151.79
11/08/2020151.59
10/08/2020151.18
09/08/2020150.74
06/08/2020150.74
05/08/2020150.59
04/08/2020150.18
03/08/2020149.98
02/08/2020149.75
29/07/2020149.46
28/07/2020149.37
27/07/2020149.41
26/07/2020149.30
23/07/2020149.24
22/07/2020148.88
21/07/2020148.68
20/07/2020148.12
19/07/2020148.13
16/07/2020148.43
15/07/2020148.61
14/07/2020148.71
13/07/2020149.21
12/07/2020149.26
09/07/2020148.98
08/07/2020149.65
07/07/2020150.77
06/07/2020148.89
05/07/2020146.64
02/07/2020147.40
01/07/2020146.59
30/06/2020145.78
29/06/2020145.87
28/06/2020146.26
25/06/2020147.29
24/06/2020148.05
23/06/2020148.65
22/06/2020148.08
21/06/2020147.79
18/06/2020148.73
17/06/2020148.77
16/06/2020148.52
15/06/2020147.95
14/06/2020148.54
11/06/2020148.95
10/06/2020149.40
09/06/2020149.30
08/06/2020149.30
04/06/2020149.03
03/06/2020148.71
02/06/2020149.10
01/06/2020149.17
31/05/2020149.04
27/05/2020149.74
26/05/2020150.17
25/05/2020149.89
24/05/2020149.61
21/05/2020149.25
20/05/2020149.60
19/05/2020149.33
18/05/2020149.20
17/05/2020148.39
14/05/2020147.76
13/05/2020149.02
12/05/2020149.53
11/05/2020149.24
10/05/2020149.07
07/05/2020148.31
06/05/2020147.66
05/05/2020147.56
04/05/2020147.61
03/05/2020148.31
30/04/2020148.86
27/04/2020147.89
26/04/2020147.08
23/04/2020146.36
22/04/2020145.99
21/04/2020146.47
20/04/2020147.22
19/04/2020147.30
16/04/2020146.33
13/04/2020146.32
12/04/2020146.36
07/04/2020145.42
06/04/2020143.04
05/04/2020141.13
02/04/2020141.87
01/04/2020142.10
31/03/2020143.07
30/03/2020141.55
29/03/2020139.49
26/03/2020139.76
25/03/2020139.10
24/03/2020138.24
23/03/2020133.65
22/03/2020133.05
19/03/2020135.11
18/03/2020130.49
17/03/2020131.25
16/03/2020133.21
15/03/2020136.13
12/03/2020137.90
11/03/2020143.06
09/03/2020142.54
08/03/2020148.43
05/03/2020153.38
04/03/2020155.44
03/03/2020156.15
01/03/2020155.43
27/02/2020156.64
26/02/2020157.24
25/02/2020157.25
24/02/2020157.12
23/02/2020157.48
20/02/2020158.02
19/02/2020157.88
18/02/2020157.77
17/02/2020157.94
16/02/2020158.00
13/02/2020157.58
12/02/2020157.50
11/02/2020157.26
10/02/2020156.96
09/02/2020157.04
06/02/2020157.20
05/02/2020156.83
04/02/2020156.48
03/02/2020156.17
02/02/2020156.27
30/01/2020156.91
29/01/2020157.14
28/01/2020157.05
27/01/2020157.11
26/01/2020157.68
23/01/2020157.78
22/01/2020157.70
21/01/2020157.70
20/01/2020157.70
19/01/2020157.65
16/01/2020157.64
15/01/2020157.53
14/01/2020157.53
13/01/2020157.45
12/01/2020157.43
09/01/2020157.45
08/01/2020157.42
07/01/2020157.39
06/01/2020157.36
05/01/2020157.47
02/01/2020157.21
01/01/2020156.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.