↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קונצרני ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע) בריבית קבועה
 
נתוני שוק
שער אחרון161.56
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד420
שווי כולל ני"ע במדד203.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.83
תשואה פנימית1.89%
מרווח ממשלתי1.61%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.44%8.09%10.11%16.14%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.20%6.28%4.98%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.470.520.60
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1111
ISIN מדדILINDX111116
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גב ים ח7590151גב ים15238450.5012
כללביט יא1160647כלל ביטוח17109450.5008
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12546780.5006
מליסרון טו3230240מליסרון10353550.5001
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11704410.4999
בזק 92300176בזק23371570.4997
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24122210.4995
כללביט י1136068כלל ביטוח10438410.4989
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18188740.4988
לאומי 1806040422בנק לאומי17668950.4987
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11498360.4986
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14684090.4986
לאומי 1786040323בנק לאומי12356750.4986
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34081810.4986
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570130.4983
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12243800.4982
סלקום יב1143080סלקום12345330.4982
חשמל 266000202חברת חשמל20535780.4977
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס16876080.4975
שופרסל ז7770258שופרסל9783080.4813
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9598680.4722
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12703400.4672
פרטנר ז1156397פרטנר9405980.4627
בזק 112300234בזק9112310.4483
פז נפט ח1162817פז נפט9003240.4429
בזן ה2590388בתי זיקוק8483470.4173
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432000.4148
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8419390.4142
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8407960.4136
רציו מימון ב1139443רציו מימון8250340.4059
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223250.4045
אמות ז1162866אמות8179450.4024
בזן י2590511בתי זיקוק7938060.3905
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18377250.3886
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7899870.3886
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33189290.3881
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7876190.3875
חשמל 316000285חברת חשמל24385070.3871
אדמה ב1110915אדמה59402160.3868
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9276590.3866
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25116690.3864
מליסרון יז3230273מליסרון13458930.3861
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24216960.3859
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19676000.3859
מקורות 111158476מקורות27476420.3859
עזריאלי ו1156611עזריאלי23497800.3854
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7835180.3854
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11051170.3853
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.3852
גב ים ט7590219גב ים9466510.3852
אמות ד1133149אמות19533100.3846
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23272420.3846
בזק 122300242בזק14164720.3845
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682750.3845
ריט 1 ו1138544ריט 110065140.3844
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13649640.3844
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678170.3843
לאומי 1796040372בנק לאומי14108380.3842
מליסרון יד3230232מליסרון14861720.3842
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15913500.3841
מליסרון י3230190מליסרון15738100.3841
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31977000.3839
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.3838
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12666840.3838
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47777400.3837
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268370.3837
חשמל 296000236חברת חשמל38071140.3837
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8233070.3835
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19166420.3834
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939060.3834
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442800.3834
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17020050.3834
מגה אור ח1147602מגה אור9127140.3834
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357380.3833
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19041860.3833
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י7789610.3832
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27539870.3832
מליסרון יא3230208מליסרון14952930.3831
שופרסל ו7770217שופרסל10200610.3831
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908970.3829
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15148760.3829
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26524080.3829
צור י7300171צור שמיר11680990.3827
בזק 102300184בזק9881910.3825
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות15220960.3825
גב ים ו7590128גב ים22696360.3825
פז נפט ז1142595פז נפט17462950.3824
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470280.3824
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16422980.3823
לאומי 1816040505בנק לאומי24907190.3822
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9931780.3821
בזק 62300143בזק10993920.3818
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18710670.3816
אלבר יז1158732אלבר8726460.3813
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11644480.3813
אדגר י1820208אדגר השקעות7747660.3811
ישרס טז6130223ישרס9151990.3803
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7700250.3788
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15033000.3698
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7593190.3698
מגה אור ט1165141מגה אור7509820.3694
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7450420.3665
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7314780.3598
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7312690.3597
ישראכרט א1157536ישראכרט7305080.3594
עמידר א1143585עמידר7199500.3542
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146610.3516
מקורות 101158468מקורות7062100.3474
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6970730.3429
שטראוס ו7460421שטראוס6966400.3427
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6908960.3399
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6899900.3394
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6824660.3357
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589510.3242
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6551280.3223
אדגר ט1820190אדגר השקעות6528710.3212
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6486600.3191
מגה אור ז1141696מגה אור6415820.3156
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380140.3139
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379120.3138
סלקום יא1139252סלקום6330330.3114
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6324730.3111
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278580.3089
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6275270.3087
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238270.3069
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6172070.3036
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6134800.3018
אלקטרה ה7390222אלקטרה6107500.3005
ישרס טו6130207ישרס6051450.2977
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6002700.2953
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871260.2888
שטראוס ה7460389שטראוס5841620.2874
חשמל 306000277חברת חשמל5788810.2848
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5755530.2831
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5725170.2816
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5718670.2813
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5619710.2765
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.2764
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5601630.2756
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.2711
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5491480.2701
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5490980.2701
פז נפט ו1139542פז נפט5445670.2679
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5438000.2675
מויניאן ב1143015מויניאן9336800.2653
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.2645
מגוריט א1141712מגוריט5355840.2635
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5339230.2627
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5273710.2594
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5263250.2589
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5260030.2588
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5232250.2574
מגה אור ו1138668מגה אור5222770.2569
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5208650.2562
מגוריט ב1168350מגוריט5196660.2556
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5171100.2544
דלתא א6270144דלתא5146860.2532
ישרס יח6130280ישרס5015370.2467
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926700.2424
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4906360.2414
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4886120.2404
דור אלון ז1157700דור אלון4871850.2397
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4867630.2395
סלקום ח1132828סלקום4864500.2393
כללביט ט1136050כלל ביטוח4865010.2393
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4843530.2383
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.2369
סלקום ט1132836סלקום4780710.2352
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4773510.2348
אמות ח1172782אמות4731750.2328
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.2309
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4688550.2306
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.2296
גירון ו1139849גירון פיתוח4616850.2271
מליסרון יט3230398מליסרון4609230.2267
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.2265
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4541040.2234
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.2233
אמות ב1126630אמות4469370.2199
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4395030.2162
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4368400.2149
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4351410.2141
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4341830.2136
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.2134
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274520.2103
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4275760.2103
לייטסטון א1133891לייטסטון4271990.2102
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.2101
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243070.2087
אלבר טז1139823אלבר4238960.2085
אזורים 147150444אזורים4158400.2046
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4148470.2041
ישראל קנדה ז4340212ישראל קנדה4139130.2036
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4880340.2032
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117340.2025
אקויטל 27550122אקויטל4116070.2025
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4092140.2013
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.2008
דה לסר ה1135664דה לסר5358640.2007
ריט 1 ז1171271ריט 14070980.2003
כללביט ז1132950כלל ביטוח4007100.1971
נורסטאר יב7230402נורסטאר3986130.1961
פרטנר ו1141415פרטנר3921080.1929
תנופורט א1143049תנופורט3914570.1926
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.1915
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4784830.1913
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3878030.1908
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.1892
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.1889
בזן יב2590578בתי זיקוק3834720.1886
ישרס יג6130181ישרס3815000.1877
דמרי ח1153725דמרי3744050.1842
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3742810.1841
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.1827
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3642360.1792
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3628570.1785
קרסו א1136464קרסו מוטורס3600270.1771
לייטסטון ב1160746לייטסטון3594910.1768
אבגול ג1133289אבגול3591550.1767
סאמיט ו1130939סאמיט3589710.1766
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3579460.1761
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3574030.1758
אלקטרה ד7390149אלקטרה3561740.1752
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3542730.1743
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542700.1743
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3535590.1739
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3532690.1738
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3522400.1733
וילאר ח4160156וילאר3507740.1726
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3464640.1704
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3463190.1704
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438050.1691
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430500.1688
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.1681
סאמיט י1143395סאמיט3405860.1675
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3400900.1673
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4377700.1654
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3346020.1646
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3322520.1634
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3291610.1619
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3282900.1615
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3246740.1597
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3213000.1581
שופרסל ד7770191שופרסל3200340.1574
אשדר ה1157783אשדר3515070.1556
אזורים 137150410אזורים3161940.1555
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3142910.1546
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3094200.1522
אקסטל ב1135367אקסטל3052500.1502
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3031850.1491
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3005000.1478
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2980700.1466
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2972220.1462
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2971480.1462
אלבר טו1138536אלבר2946350.1449
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2940050.1446
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2884060.1419
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2834320.1394
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2833750.1394
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2808120.1381
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2782790.1369
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2783160.1369
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2779340.1367
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2770360.1363
מגה אור ד1130632מגה אור2757960.1357
טאואר ז1138494טאואר2749120.1352
אלקו יג6940233אלקו2735870.1346
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2666200.1312
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2644200.1301
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2632730.1295
אם אר אר א1154772אם אר אר2625890.1292
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2624780.1291
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2605200.1282
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2589310.1274
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2585070.1272
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2579320.1269
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2493780.1227
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2491580.1226
דור אלון ו1140656דור אלון2485180.1223
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2481840.1221
מניבים ריט א1140581מניבים ריט2464090.1212
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2456560.1208
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.1205
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2447310.1204
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2407010.1184
משק אנרגיה א1169531משק אנרגיה2394480.1178
אזורים 127150360אזורים2387040.1174
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.1155
אאורה טו3730504אאורה השקעות2334420.1148
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2307800.1135
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2288500.1126
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2287000.1125
אורון ב1160571אורון קבוצה2281570.1122
קופרליין ב1140177קופרליין2690070.1118
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4488960.1104
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2238740.1101
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2222590.1093
דה לסר ו1167477דה לסר2212850.1089
דמרי ט1168368דמרי2205420.1085
ויתניה ה1150903ויתניה2192610.1079
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2170870.1068
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת2138180.1052
דלק קבוצה לה1177849דלק קבוצה7808260.1049
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2128120.1047
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2123540.1045
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2119400.1043
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115620.1041
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2107000.1037
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2076200.1021
נפטא ח6430169נפטא2054650.1011
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה2034000.1001
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות21063080.502
אמות ה1138114אמות10596130.499
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27683590.499
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9636850.387
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8607030.386
חשמל 276000210חברת חשמל35272360.386
אמות ו1158609אמות22411220.385
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31971180.382
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15036450.382
מליסרון ח3230166מליסרון11075310.382
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7480560.368
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992880.344
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6749730.332
ישרס יד6130199ישרס6341430.312
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5935730.292
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5509120.271
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט5426720.267
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5345320.263
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.237
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4634060.228
אדגר יא1820281אדגר השקעות4411600.217
נורסטאר יא7230352נורסטאר4389790.216
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.208
גירון ז1142629גירון פיתוח3883220.191
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3822260.188
אלבר יח1158740אלבר3760340.185
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3434600.169
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3008670.148
אשדר ד1135607אשדר2805030.138
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4141600.123
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2377420.117
אקויטל 37550148אקויטל2195310.108
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8333630.41
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4471540.22
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744480.5
שופרסל ה7770209שופרסל11232030.5
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות2028040.0998
דור אלון ח1175199דור אלון2025200.0996
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2016070.0992
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995770.0982
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס3922790.0965
אזורים 157150451אזורים1955910.0962
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה1927900.0948
קליין ב1140409קליין1916510.0943
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1879300.0925
ממן ג2380053ממן1873180.0921
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1837080.0904
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1836400.0903
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1817620.0894
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1797920.0884
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1783210.0877
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1779120.0875
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3510150.0863
נובל א1141860נובל אסטס2724900.0862
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3487750.0858
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1705830.0839
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1676350.0825
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1653700.0814
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1646450.081
וילאר ז4160149וילאר1636890.0805
דמרי ז1141191דמרי1635750.0805
ויתניה ד1139476ויתניה1620670.0797
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1608910.0791
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.2190900.0781
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1581670.0778
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1537800.0757
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1529700.0753
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1517690.0747
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי1510390.0743
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1501680.0739
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1493240.0735
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1489940.0733
נורסטאר י7230345נורסטאר1487970.0732
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1481880.0729
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1460140.0718
דה לסר ד1132059דה לסר1948080.0708
ישרוטל א1139419ישרוטל1416960.0697
מויניאן א1135656מויניאן1773540.0695
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1401080.0689
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1386050.0682
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1366180.0672
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1361070.067
אלקו יא6940167אלקו1351830.0665
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1340560.0659
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303750.0641
ממן ב2380046ממן1298530.0639
בית הזהב ג2350080בית הזהב1278110.0629
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1386020.0627
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1267310.0623
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261280.062
מגוריט ג1175975מגוריט1246710.0613
דור אלון ה1136761דור אלון1231150.0606
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1224020.0602
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1220590.06
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה1218220.0599
סאמיט ז1133479סאמיט1216750.0599
סקייליין א1138775סקייליין1196640.0589
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1186620.0584
אוריין ב1143379אוריין1176600.0579
צרפתי ט4250197צרפתי1110250.0546
כנפיים ז5430137כנפיים1102090.0542
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1093090.0538
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1068410.0526
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1111870.0519
סאמיט ח1138940סאמיט1034920.0509
מגה אור יא1178375מגה אור2010930.0495
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1004450.0494
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2674280.0356
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים1879880.025
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021161.56
29/07/2021161.29
28/07/2021161.43
27/07/2021161.39
26/07/2021161.52
25/07/2021161.46
22/07/2021161.11
21/07/2021160.83
20/07/2021160.69
19/07/2021160.80
15/07/2021161.54
14/07/2021161.41
13/07/2021161.29
12/07/2021161.34
11/07/2021161.32
08/07/2021161.29
07/07/2021161.61
06/07/2021161.67
05/07/2021161.67
04/07/2021161.61
01/07/2021161.42
30/06/2021161.32
29/06/2021161.22
28/06/2021161.35
27/06/2021161.27
24/06/2021161.36
23/06/2021161.56
22/06/2021161.21
21/06/2021161.00
20/06/2021161.24
17/06/2021161.45
16/06/2021161.29
15/06/2021161.35
14/06/2021161.23
13/06/2021161.09
10/06/2021160.90
09/06/2021160.83
08/06/2021160.71
07/06/2021160.72
06/06/2021160.94
03/06/2021160.81
02/06/2021160.82
01/06/2021160.67
31/05/2021160.51
30/05/2021160.64
27/05/2021160.58
26/05/2021160.74
25/05/2021160.90
24/05/2021160.83
23/05/2021160.82
20/05/2021160.68
19/05/2021161.04
18/05/2021161.18
13/05/2021161.03
12/05/2021160.61
11/05/2021160.42
10/05/2021160.92
09/05/2021160.62
06/05/2021160.41
05/05/2021160.36
04/05/2021160.13
03/05/2021159.94
02/05/2021159.56
29/04/2021159.27
28/04/2021159.33
27/04/2021159.30
26/04/2021159.30
25/04/2021159.34
22/04/2021159.32
21/04/2021159.27
20/04/2021159.40
19/04/2021159.37
18/04/2021159.36
13/04/2021159.10
12/04/2021158.93
11/04/2021158.95
08/04/2021158.85
07/04/2021158.86
06/04/2021158.79
05/04/2021158.61
04/04/2021158.56
01/04/2021158.44
31/03/2021158.28
30/03/2021158.12
29/03/2021158.20
25/03/2021157.96
24/03/2021158.08
22/03/2021157.90
21/03/2021157.43
18/03/2021157.44
17/03/2021157.21
16/03/2021157.23
15/03/2021156.83
14/03/2021156.72
11/03/2021156.77
10/03/2021156.60
09/03/2021156.57
08/03/2021156.12
07/03/2021156.43
04/03/2021157.01
03/03/2021157.17
02/03/2021157.25
01/03/2021157.02
28/02/2021156.90
25/02/2021156.99
24/02/2021157.00
23/02/2021156.98
22/02/2021156.99
21/02/2021157.15
18/02/2021157.04
17/02/2021157.19
16/02/2021157.40
15/02/2021157.25
14/02/2021157.36
11/02/2021157.45
10/02/2021157.57
09/02/2021157.42
08/02/2021157.21
07/02/2021157.26
04/02/2021157.19
03/02/2021156.94
02/02/2021156.68
01/02/2021156.65
31/01/2021156.58
28/01/2021157.00
27/01/2021157.14
26/01/2021157.44
25/01/2021157.58
24/01/2021157.60
21/01/2021157.56
20/01/2021157.69
19/01/2021157.57
18/01/2021157.24
17/01/2021156.87
14/01/2021156.87
13/01/2021156.73
12/01/2021156.51
11/01/2021156.47
10/01/2021156.47
07/01/2021156.45
06/01/2021156.34
05/01/2021156.30
04/01/2021156.37
03/01/2021156.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.