↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קונצרני ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע) בריבית קבועה
 
נתוני שוק
שער אחרון165.11
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד441
שווי כולל ני"ע במדד320 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.85
תשואה פנימית1.92%
מרווח ממשלתי1.53%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.71%6.61%12.74%19.22%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.86%6.27%4.98%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.380.640.71
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1111
ISIN מדדILINDX111116
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14912400.5041
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18440390.5038
כללביט יא1160647כלל ביטוח17204350.5029
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12645890.5025
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18537590.5024
גב ים ח7590151גב ים15496080.5022
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה29770440.5021
בזק 92300176בזק23058410.5006
סלקום יב1143080סלקום12611150.5004
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11728710.5004
לאומי 1786040323בנק לאומי12204950.4999
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14754130.4999
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34108460.4999
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12622560.4998
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27736970.4998
לאומי 1806040422בנק לאומי17687540.4996
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15171000.4988
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12133210.4985
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.4981
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10955720.4936
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21303210.4914
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס17003280.4905
אמות ה1138114אמות10635190.4791
כללביט י1136068כלל ביטוח10483530.4723
מליסרון טו3230240מליסרון10422840.4696
שופרסל ה7770209שופרסל9727150.4382
שופרסל ז7770258שופרסל9715540.4377
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9631120.4339
פרטנר ז1156397פרטנר9502970.4281
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי11737640.4137
בזק 112300234בזק9073070.4088
פז נפט ח1162817פז נפט8898620.4009
דלק קבוצה לה1177849דלק קבוצה9208610.4004
בזן ה2590388בתי זיקוק8604240.3876
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8547410.3851
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק8538460.3847
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8536440.3846
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8480800.3821
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8454780.3809
אמות ז1162866אמות8415320.3791
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8266050.3724
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17632870.3706
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11759230.3664
חשמל 316000285חברת חשמל25567470.3663
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20711900.3662
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8929500.3656
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8342200.3655
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13951720.3652
גב ים ט7590219גב ים9812290.3649
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249900.3646
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26237970.3646
עזריאלי ד1138650עזריאלי37856160.3645
צור י7300171צור שמיר12144720.3642
אדמה ב1110915אדמה58946460.3642
ריט 1 ה1136753ריט 112945790.3641
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13577360.3639
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8179500.3639
עזריאלי ז1178672עזריאלי20693990.3638
ריט 1 ו1138544ריט 112159170.3638
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32772000.3637
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11727240.3637
ישרס טז6130223ישרס14442090.3637
שופרסל ו7770217שופרסל9024050.3636
עזריאלי ה1156603עזריאלי37905510.3636
אמות ד1133149אמות19995000.3636
מליסרון יז3230273מליסרון14049410.3635
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34409270.3635
עזריאלי ו1156611עזריאלי24882100.3635
לאומי 1796040372בנק לאומי14384860.3635
מגה אור ח1147602מגה אור9337980.3635
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38387890.3634
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין19058040.3634
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19742100.3633
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704130.3633
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27765000.3633
בזק 102300184בזק10005350.3633
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12716420.3632
מליסרון יד3230232מליסרון14931680.3632
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות13127070.3632
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17277500.3631
גב ים ו7590128גב ים22600420.3631
אמות ו1158609אמות23015370.3631
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10154910.3629
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15079070.3629
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12727190.3629
מליסרון י3230190מליסרון16104690.3628
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11235450.3628
חשמל 296000236חברת חשמל38168670.3628
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24343020.3627
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434570.3627
עזריאלי ח1178680עזריאלי19818150.3627
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31835550.3625
אלבר יז1158732אלבר8602200.3624
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19141130.3623
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15159370.3622
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10606050.3621
לאומי 1816040505בנק לאומי24918780.3619
בזק 122300242בזק14795530.3619
מקורות 111158476מקורות29607410.3618
אמות ח1172782אמות14003750.3618
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות13915380.3617
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26773390.3617
מליסרון כ3230422מליסרון11660760.3614
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774560.3612
בזן י2590511בתי זיקוק8003380.3606
אדגר י1820208אדגר השקעות7983850.3597
פז נפט ז1142595פז נפט16112960.3595
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7962700.3587
מגה אור ט1165141מגה אור7954350.3584
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7920650.3568
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7890000.3555
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7788430.3509
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7720410.3478
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705750.3472
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7662440.3452
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7628130.3437
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7513610.3385
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7509720.3383
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7337270.3306
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209840.3248
מקורות 101158468מקורות7208650.3248
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7172540.3231
שטראוס ו7460421שטראוס7098700.3198
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות7007960.3157
ישראל קנדה ז4340212ישראל קנדה6967540.3139
מויניאן ב1143015מויניאן9948240.3114
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6887860.3103
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6870650.3095
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6848450.3085
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6802610.3065
אדגר ט1820190אדגר השקעות6692100.3015
עמידר א1143585עמידר6668350.3004
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6666490.3003
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6589660.2969
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6519640.2937
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6506400.2931
עזריאלי ב1134436עזריאלי6454000.2908
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6431430.2898
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6375240.2872
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6353780.2863
לייטסטון ב1160746לייטסטון6350400.2861
אלקטרה ה7390222אלקטרה6263850.2822
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6219210.2802
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6217240.2801
ישראכרט א1157536ישראכרט6094330.2746
חשמל 326000384חברת חשמל6079990.2739
אזורים 147150444אזורים6066300.2733
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997280.2702
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5957160.2684
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5950070.2681
מגה אור ז1141696מגה אור5947140.2679
דוראל א1179134דוראל משאבי אנרגיה5831730.2627
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5795100.2611
לייטסטון א1133891לייטסטון5788480.2608
חשמל 306000277חברת חשמל5747270.2589
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5636310.2539
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5603370.2524
בזק 62300143בזק5589460.2518
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5578430.2513
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט5972430.2508
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5484820.2471
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5465310.2462
חשמל 336000392חברת חשמל7288310.2449
מגוריט ב1168350מגוריט5426420.2445
מגוריט א1141712מגוריט5409580.2437
מגה אור ו1138668מגה אור5367590.2418
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5364490.2417
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5338170.2405
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5308860.2392
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5257440.2369
רציו מימון ב1139443רציו מימון5116350.2305
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5116700.2305
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות5110000.2302
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5101570.2298
ישרס יח6130280ישרס5099760.2298
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5041220.2271
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5032860.2267
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5010560.2257
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.2246
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967900.2238
כללביט ח1132968כלל ביטוח4967540.2238
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4938220.2225
סלקום ח1132828סלקום4919200.2216
מליסרון יט3230398מליסרון4904090.2209
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900270.2208
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4890870.2203
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4868330.2193
פז נפט ו1139542פז נפט4849700.2185
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4849920.2185
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4833310.2178
סלקום ט1132836סלקום4824830.2174
ריט 1 ז1171271ריט 14811000.2167
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4806450.2165
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4798680.2162
גירון ו1139849גירון פיתוח4754650.2142
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4746200.2138
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4716240.2125
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4711030.2122
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4667810.2103
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4632370.2087
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4590980.2068
נורסטאר יא7230352נורסטאר4501460.2028
דלתא א6270144דלתא4498420.2027
אמות ב1126630אמות4491800.2024
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4467460.2013
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453680.2007
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4415110.1989
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4406080.1985
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396310.1981
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4293420.1934
מליסרון יח3230372מליסרון4289340.1932
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4277020.1927
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271600.1924
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4259490.1919
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4207090.1895
פז נפט ה1139534פז נפט4177870.1882
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4144520.1867
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי5005700.1865
נופר אנרג'י א1179340ע.י. נופר אנרג'י4138400.1864
גירון ז1142629גירון פיתוח4125440.1859
אקויטל 27550122אקויטל4123740.1858
כללביט ז1132950כלל ביטוח4101230.1848
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4096320.1846
נורסטאר יב7230402נורסטאר4092060.1844
תנופורט א1143049תנופורט4028830.1815
כללביט יב1179928כלל ביטוח4005600.1805
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס8893730.1796
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3983860.1795
אלבר טז1139823אלבר3955910.1782
פרטנר ו1141415פרטנר3947550.1778
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3911000.1762
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3900540.1757
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3861010.1739
ישרס יג6130181ישרס3849290.1734
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3791700.1708
דמרי ח1153725דמרי3761780.1695
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3758310.1693
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3756720.1693
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3690830.1663
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3676550.1656
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3673910.1655
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3664790.1651
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3659810.1649
אלבר יח1158740אלבר3643690.1642
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4594130.1629
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3608280.1626
אלקטרה ד7390149אלקטרה3605220.1624
סאמיט ו1130939סאמיט3602700.1623
אבגול ג1133289אבגול3598580.1621
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3578900.1612
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3559500.1604
אשדר ה1157783אשדר3543180.1596
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542400.1596
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3522400.1587
וילאר ח4160156וילאר3523510.1587
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3517960.1585
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3511010.1582
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3407410.1535
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3401460.1532
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3394570.1529
פנינסולה ג3330222פנינסולה3391170.1528
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3312000.1492
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3282170.1479
קרסו א1136464קרסו מוטורס3259460.1468
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3220100.1451
אזורים 137150410אזורים3185460.1435
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד3109050.1401
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3079500.1387
מליסרון ו3230125מליסרון3074220.1385
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3022360.1362
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3002500.1353
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2963210.1335
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2911690.1312
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2892950.1303
שופרסל ד7770191שופרסל2887020.1301
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2868500.1292
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2857230.1287
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2851200.1285
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2846210.1282
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2835480.1277
אשדר ד1135607אשדר2823690.1272
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2791750.1258
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2790250.1257
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2770040.1248
קופרליין ב1140177קופרליין3313710.1245
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2757210.1242
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2757690.1242
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2748560.1238
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2947180.1236
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4449600.1224
אלקו יג6940233אלקו2715030.1223
אם אר אר א1154772אם אר אר2713600.1223
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2692350.1213
אקסטל ג1175041אקסטל2936560.1196
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2586080.1165
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2569920.1158
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2562750.1155
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2694180.1146
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2543680.1146
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2512500.1132
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2496290.1125
דור אלון ו1140656דור אלון2478470.1117
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2446430.1102
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2438680.1099
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2407440.1085
אזורים 127150360אזורים2400280.1081
מניבים ריט א1140581מניבים ריט2389830.1077
משק אנרגיה א1169531משק אנרגיה2389050.1076
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2369770.1068
אאורה טו3730504אאורה השקעות2371600.1068
אלבר טו1138536אלבר2358800.1063
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2343660.1056
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2335240.1052
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2323690.1047
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2309920.1041
דה לסר ו1167477דה לסר2305600.1039
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2252140.1015
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2240140.1009
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת2224280.1002
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול10033570.452
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה8677820.391
חשמל 276000210חברת חשמל36074360.364
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240500.364
מליסרון טז3230265מליסרון9179820.364
מליסרון יא3230208מליסרון15363560.363
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384360.363
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8756270.362
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7212710.325
בזן יב2590578בתי זיקוק6947430.313
סלקום יא1139252סלקום6413690.289
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6370930.287
ישרס יד6130199ישרס6236880.281
ישרס טו6130207ישרס6193140.279
שטראוס ה7460389שטראוס5859530.264
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5637980.254
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10476100.236
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4906270.221
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.207
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571850.206
דור אלון ז1157700דור אלון4194850.189
דה לסר ה1135664דה לסר5365000.183
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3927880.177
סאמיט י1143395סאמיט3461610.156
ממן ג2380053ממן2907730.131
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2819640.127
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2774480.125
ריט 1 ד1129899ריט 12775220.125
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2596450.117
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט3114840.104
ויתניה ה1150903ויתניה2263890.102
מליסרון יג3230224מליסרון4216900.19
דמרי ט1168368דמרי2209410.0995
אקויטל 37550148אקויטל2207610.0995
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2197910.099
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.3028510.0987
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2177550.0981
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2150000.0969
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2147700.0968
מגה אור יא1178375מגה אור2145880.0967
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2129530.0959
מגה אור ד1130632מגה אור2129070.0959
דור אלון ח1175199דור אלון2107000.0949
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2101940.0947
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2096600.0945
נפטא ח6430169נפטא2066420.0931
אזורים 157150451אזורים2054420.0926
טאואר ז1138494טאואר2051790.0924
מגה אור י1178367מגה אור2034020.0916
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה4806490.0901
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995380.0899
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות1988690.0896
דה לסר ד1132059דה לסר2011570.0871
קליין ב1140409קליין2027770.087
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1906150.0859
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1890200.0852
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה1889530.0851
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1870840.0843
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה2059110.0825
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1823660.0822
אורון ב1160571אורון קבוצה1810810.0816
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1805000.0813
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1801630.0812
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1802570.0812
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1793750.0808
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1693560.0763
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1694170.0763
דלק קבוצה לו1181122דלק קבוצה3681720.0758
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1677230.0756
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1675030.0755
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1664310.075
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655220.0746
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3299670.0743
דמרי ז1141191דמרי1639830.0739
וילאר ז4160149וילאר1637350.0738
ויתניה ד1139476ויתניה1629350.0734
נאוי ה2080257אחים נאוי3247060.0731
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1621300.073
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1609040.0725
מויניאן א1135656מויניאן1839110.0713
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1582820.0713
צור יא7300247צור שמיר1560360.0703
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1545900.0696
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3069900.0692
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1527000.0688
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1521750.0686
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1519840.0685
דורסל ד1178128דורסל1518300.0684
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1506730.0679
נורסטאר י7230345נורסטאר1462780.0659
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1445470.0651
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1427840.0643
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1418460.0639
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות3092930.0632
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1398390.063
נובל א1141860נובל אסטס2263320.0616
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי1530870.0614
אלקו יא6940167אלקו1358950.0612
ממן ב2380046ממן1306540.0589
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305970.0588
מגוריט ג1175975מגוריט1291860.0582
בית הזהב ג2350080בית הזהב1278110.0576
דור אלון ה1136761דור אלון1239690.0559
סאמיט ז1133479סאמיט1233640.0556
ישרוטל א1139419ישרוטל1231600.0555
סקייליין א1138775סקייליין1215890.0548
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1211250.0546
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1207280.0544
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1199900.0541
אוריין ב1143379אוריין1195890.0539
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה1156620.0521
צרפתי ט4250197צרפתי1124950.0507
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1119430.0504
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1095630.0494
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1074160.0484
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2106380.0474
סאמיט ח1138940סאמיט1046130.0471
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1005220.0453
דה לסר ז1178920דה לסר1357470.0447
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2531840.0386
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1590750.0358
חנן מור יד1181510חנן מור1282480.0289
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021165.11
07/12/2021165.07
06/12/2021164.80
05/12/2021164.45
02/12/2021164.42
01/12/2021164.83
30/11/2021165.00
29/11/2021165.26
28/11/2021165.25
25/11/2021165.63
24/11/2021165.21
23/11/2021165.06
22/11/2021164.84
21/11/2021164.89
18/11/2021164.83
17/11/2021164.91
16/11/2021164.75
15/11/2021164.62
14/11/2021164.50
11/11/2021164.49
10/11/2021164.60
09/11/2021164.70
08/11/2021164.71
07/11/2021164.75
04/11/2021164.51
03/11/2021164.25
02/11/2021164.46
01/11/2021164.27
31/10/2021164.34
28/10/2021164.41
27/10/2021164.68
26/10/2021164.69
25/10/2021164.43
24/10/2021164.34
21/10/2021164.48
20/10/2021164.63
19/10/2021164.57
18/10/2021164.78
17/10/2021164.99
14/10/2021165.08
13/10/2021164.64
12/10/2021164.21
11/10/2021163.86
10/10/2021163.57
07/10/2021163.63
06/10/2021163.71
05/10/2021163.73
04/10/2021163.73
03/10/2021163.79
30/09/2021163.51
29/09/2021163.60
26/09/2021163.49
23/09/2021163.60
22/09/2021163.28
19/09/2021163.10
14/09/2021163.10
13/09/2021162.91
12/09/2021162.72
09/09/2021162.73
05/09/2021162.72
02/09/2021162.70
01/09/2021162.84
31/08/2021162.93
30/08/2021162.70
29/08/2021162.56
26/08/2021162.39
25/08/2021162.47
24/08/2021162.48
23/08/2021162.34
22/08/2021162.42
19/08/2021162.34
18/08/2021162.40
17/08/2021162.31
16/08/2021162.26
15/08/2021162.06
12/08/2021161.80
11/08/2021161.78
10/08/2021161.83
09/08/2021161.89
08/08/2021162.02
05/08/2021162.06
04/08/2021162.11
03/08/2021161.98
02/08/2021161.89
01/08/2021161.56
29/07/2021161.29
28/07/2021161.43
27/07/2021161.39
26/07/2021161.52
25/07/2021161.46
22/07/2021161.11
21/07/2021160.83
20/07/2021160.69
19/07/2021160.80
15/07/2021161.54
14/07/2021161.41
13/07/2021161.29
12/07/2021161.34
11/07/2021161.32
08/07/2021161.29
07/07/2021161.61
06/07/2021161.67
05/07/2021161.67
04/07/2021161.61
01/07/2021161.42
30/06/2021161.32
29/06/2021161.22
28/06/2021161.35
27/06/2021161.27
24/06/2021161.36
23/06/2021161.56
22/06/2021161.21
21/06/2021161.00
20/06/2021161.24
17/06/2021161.45
16/06/2021161.29
15/06/2021161.35
14/06/2021161.23
13/06/2021161.09
10/06/2021160.90
09/06/2021160.83
08/06/2021160.71
07/06/2021160.72
06/06/2021160.94
03/06/2021160.81
02/06/2021160.82
01/06/2021160.67
31/05/2021160.51
30/05/2021160.64
27/05/2021160.58
26/05/2021160.74
25/05/2021160.90
24/05/2021160.83
23/05/2021160.82
20/05/2021160.68
19/05/2021161.04
18/05/2021161.18
13/05/2021161.03
12/05/2021160.61
11/05/2021160.42
10/05/2021160.92
09/05/2021160.62
06/05/2021160.41
05/05/2021160.36
04/05/2021160.13
03/05/2021159.94
02/05/2021159.56
29/04/2021159.27
28/04/2021159.33
27/04/2021159.30
26/04/2021159.30
25/04/2021159.34
22/04/2021159.32
21/04/2021159.27
20/04/2021159.40
19/04/2021159.37
18/04/2021159.36
13/04/2021159.10
12/04/2021158.93
11/04/2021158.95
08/04/2021158.85
07/04/2021158.86
06/04/2021158.79
05/04/2021158.61
04/04/2021158.56
01/04/2021158.44
31/03/2021158.28
30/03/2021158.12
29/03/2021158.20
25/03/2021157.96
24/03/2021158.08
22/03/2021157.90
21/03/2021157.43
18/03/2021157.44
17/03/2021157.21
16/03/2021157.23
15/03/2021156.83
14/03/2021156.72
11/03/2021156.77
10/03/2021156.60
09/03/2021156.57
08/03/2021156.12
07/03/2021156.43
04/03/2021157.01
03/03/2021157.17
02/03/2021157.25
01/03/2021157.02
28/02/2021156.90
25/02/2021156.99
24/02/2021157.00
23/02/2021156.98
22/02/2021156.99
21/02/2021157.15
18/02/2021157.04
17/02/2021157.19
16/02/2021157.40
15/02/2021157.25
14/02/2021157.36
11/02/2021157.45
10/02/2021157.57
09/02/2021157.42
08/02/2021157.21
07/02/2021157.26
04/02/2021157.19
03/02/2021156.94
02/02/2021156.68
01/02/2021156.65
31/01/2021156.58
28/01/2021157.00
27/01/2021157.14
26/01/2021157.44
25/01/2021157.58
24/01/2021157.60
21/01/2021157.56
20/01/2021157.69
19/01/2021157.57
18/01/2021157.24
17/01/2021156.87
14/01/2021156.87
13/01/2021156.73
12/01/2021156.51
11/01/2021156.47
10/01/2021156.47
07/01/2021156.45
06/01/2021156.34
05/01/2021156.30
04/01/2021156.37
03/01/2021156.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.