↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.39
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד120
שווי כולל ני"ע במדד143.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.52
תשואה פנימית0.53%-
מרווח ממשלתי0.96%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.73%7.87%10.14%17.26%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.43%4.78%3.84%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.180.670.83
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1117
ISIN מדדILINDX111173
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1.5%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גב ים ט7590219גב ים1183537.60171.5106
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2499186.63121.5102
חשמל 276000210חברת חשמל3501381.68197441.5097
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3339506.7896161.5095
אמות ו1158609אמות2222087.7421.5089
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1980080.92314891.5077
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1918222.50593121.5068
ריט 1 ה1136753ריט 11264192.16515921.5061
עזריאלי ה1156603עזריאלי3671518.6121.5061
אדמה ב1110915אדמה5969166.44753461.5051
עזריאלי ד1138650עזריאלי3859840.89542251.5034
עזריאלי ו1156611עזריאלי2346647.41951.5034
פז נפט ז1142595פז נפט1745661.2995641.5025
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4739359.99588921.5015
אמות ד1133149אמות1984488.0481.5015
בזק 122300242בזק1415710.2961.5014
לאומי 1796040372בנק לאומי1411995.061.5013
גב ים ו7590128גב ים2264602.90498751.5005
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3713761.29862291.5003
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1688086.47061.4998
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15793501.4997
לאומי 1816040505בנק לאומי2485155.4241.4993
חשמל 296000236חברת חשמל3783468.98122351.4982
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1264635.68018761.4912
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3597874.55121.4905
מקורות 111158476מקורות2734959.83541.4876
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1126565.05583661.4443
בזק 62300143בזק1123291.73588191.4401
שופרסל ו7770217שופרסל1014920.9105681.3012
בזק 102300184בזק994010.32513921.2744
ישרס טז6130223ישרס918565.01416831.1776
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי917807.80561.1767
מגה אור ח1147602מגה אור908842.61.1652
אמות ב1126630אמות907089.09121.1629
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן887765.41.1382
חשמל 316000285חברת חשמל2400276.061.507
ריט 1 ו1138544ריט 1996826.89481.278
פניקס 57670284הפניקס ביטוח847623.52641.0867
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן842193.4077421.0797
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב942698.91325231.0423
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1218024.66712711.0314
מליסרון י3230190מליסרון1595514.7394451.0248
מליסרון יא3230208מליסרון1519629.8863720.9761
מליסרון יד3230232מליסרון1471729.55336750.9453
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3192295.34080.9451
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31866000.9434
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות822429.8234880.9167
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן707351.669640.9069
מקורות 101158468מקורות702329.3440.9004
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1678896.370.8648
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן670340.60280.8594
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן655419.0696690.8403
עזריאלי ב1134436עזריאלי639904.719620.8204
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות703544.9461040.7842
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2640705.2160.7818
ישרס טו6130207ישרס646518.22631380.7763
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1501228.91335450.7733
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1692040.55020.7626
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים583780.03607350.7484
מליסרון ח3230166מליסרון1135249.708350.7292
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים555561.88650.7123
פז נפט ו1139542פז נפט547072.44791920.7014
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן536972.8720950.6884
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2299660.49720.6808
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2213607.1760.6553
ישרס יח6130280ישרס497116.270.6373
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות490011.22226650.6282
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480086.89787520.6155
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל474380.35657580.6082
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות545028.7776480.6075
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ470210.3641840.6028
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1134523.33140.5844
מליסרון טז3230265מליסרון904220.51974380.5808
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן449630.26246320.5764
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים409298.71350.5247
כללביט ז1132950כלל ביטוח403848.03740.5178
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות464059.4691660.5172
ריט 1 ז1171271ריט 1401894.7260.5152
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות459600.960.5122
ישרס יג6130181ישרס386554.50953510.4956
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות420977.2837770.4693
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי358691.5740.4599
מליסרון יג3230224מליסרון711324.11171850.4569
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב353780.80.4536
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח349152.68716840.4476
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח347617.69057280.4457
מליסרון יז3230273מליסרון1369354.3699940.4406
ריט 1 ד1129899ריט 1340796.28525240.4369
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות384242.86869320.4283
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3719520.4146
שופרסל ד7770191שופרסל317642.28570.4072
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן312517.25130.4007
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3079250.3948
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח283192.3215360.3631
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות606282.6510.3379
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל254531.47680.3263
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243442.006150.3121
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח243206.860.3118
אמות ח1172782אמות4656150.2985
מליסרון יט3230398מליסרון464100.5160.2981
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2317480.2583
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות818880.37946590.2424
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188452.052840.2416
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות207681.60.2315
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי167653.87901360.2149
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות723055.00270.2141
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1619280.2076
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות691346.16190.2047
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים150481.408660.1929
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות433367.4330.1283
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות428236.4090.1268
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות416919.45633660.1235
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2742731.37150.812
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן629451.92575880.807
כללביט ט1136050כלל ביטוח489804.15164260.628
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח478911.3476310.614
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות479040.210.534
מליסרון ו3230125מליסרון452913.94334170.291
מליסרון יח3230372מליסרון4110120.264
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות439290.85050.13
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/2021153.39
05/05/2021153.31
04/05/2021152.86
03/05/2021152.55
02/05/2021151.81
29/04/2021151.46
28/04/2021151.38
27/04/2021151.35
26/04/2021151.37
25/04/2021151.36
22/04/2021151.31
21/04/2021151.30
20/04/2021151.51
19/04/2021151.55
18/04/2021151.57
13/04/2021151.21
12/04/2021151.17
11/04/2021151.20
08/04/2021151.09
07/04/2021151.15
06/04/2021151.05
05/04/2021150.85
04/04/2021150.90
01/04/2021150.61
31/03/2021150.45
30/03/2021150.30
29/03/2021150.36
25/03/2021150.09
24/03/2021150.19
22/03/2021150.02
21/03/2021149.60
18/03/2021149.60
17/03/2021149.52
16/03/2021149.55
15/03/2021149.07
14/03/2021148.98
11/03/2021149.11
10/03/2021149.04
09/03/2021149.14
08/03/2021148.79
07/03/2021148.90
04/03/2021149.07
03/03/2021149.15
02/03/2021149.32
01/03/2021149.04
28/02/2021148.91
25/02/2021148.93
24/02/2021148.97
23/02/2021148.89
22/02/2021148.77
21/02/2021148.85
18/02/2021148.86
17/02/2021148.93
16/02/2021149.11
15/02/2021148.86
14/02/2021148.99
11/02/2021149.03
10/02/2021149.26
09/02/2021149.04
08/02/2021148.89
07/02/2021148.97
04/02/2021149.00
03/02/2021148.81
02/02/2021148.59
01/02/2021148.60
31/01/2021148.60
28/01/2021148.97
27/01/2021149.04
26/01/2021149.24
25/01/2021149.36
24/01/2021149.31
21/01/2021149.31
20/01/2021149.51
19/01/2021149.36
18/01/2021149.15
17/01/2021148.79
14/01/2021148.75
13/01/2021148.53
12/01/2021148.32
11/01/2021148.25
10/01/2021148.27
07/01/2021148.29
06/01/2021148.23
05/01/2021148.15
04/01/2021148.09
03/01/2021147.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.