↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון158.35
שינוי יומי0.33%-
מספר ניירות במדד126
שווי כולל ני"ע במדד151.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.75
תשואה פנימית0.68%-
מרווח ממשלתי1.21%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.08%8.25%13.97%20.74%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.34%4.86%3.90%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.470.920.99
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1117
ISIN מדדILINDX111173
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1.5%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חשמל 316000285חברת חשמל25443321.5132
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20562381.5091
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16176001.5049
לאומי 1796040372בנק לאומי14343711.5047
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24307311.5031
גב ים ו7590128גב ים22532791.5025
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230381.5023
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213181.5014
חשמל 296000236חברת חשמל38047491.5011
חשמל 276000210חברת חשמל35839561.5009
אמות ד1133149אמות19877871.5006
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545301.5005
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007371.5003
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659011.4993
אדמה ב1110915אדמה58440501.4987
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470581.4986
מקורות 111158476מקורות29532671.4979
אמות ו1158609אמות22851921.4966
ישרס טז6130223ישרס14311051.4961
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43655701.4951
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34018291.4916
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18964981.4901
בזק 122300242בזק14669881.4896
פז נפט ז1142595פז נפט16034401.4851
אמות ח1172782אמות13837501.4841
ריט 1 ה1136753ריט 112873351.4539
ריט 1 ו1138544ריט 112075221.3637
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11619361.3122
בזק 102300184בזק9973611.1264
גב ים ט7590219גב ים9765831.1029
לאומי 1816040505בנק לאומי24846921.498
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634531.314
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263451.272
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694131.108
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17300291.0801
מגה אור ח1147602מגה אור9267151.0466
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10508761.0432
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12622641.0352
שופרסל ו7770217שופרסל8976221.0137
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8855461.0001
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32637000.9962
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12529130.9885
מליסרון י3230190מליסרון16031930.9879
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31817470.9713
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15066290.9406
מליסרון יא3230208מליסרון15264540.9406
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476980.9187
מליסרון יד3230232מליסרון14860900.9158
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635470.8623
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8672850.8609
מליסרון יז3230273מליסרון13899150.8564
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547730.8524
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27674950.8448
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26750500.8165
מקורות 101158468מקורות7200620.8132
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7188980.8119
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620650.7477
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23498270.7173
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349970.7171
מליסרון כ3230422מליסרון11616300.7158
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155010.7103
ישרס טו6130207ישרס6164690.6962
חשמל 326000384חברת חשמל6036870.6818
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983900.6758
עזריאלי ח1178680עזריאלי19506390.6706
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8114750.6655
בזק 62300143בזק5596960.6321
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5536600.6253
חשמל 336000392חברת חשמל7301710.6149
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405260.5876
ישרס יח6130280ישרס5079500.5737
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941710.5581
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4929280.5567
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5595160.5554
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36057400.5503
פז נפט ו1139542פז נפט4858970.5488
ריט 1 ז1171271ריט 14764870.5381
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4710000.5319
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8346550.5211
אמות ב1126630אמות4493440.5075
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396710.4965
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4251880.4802
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4780780.4745
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4730920.4696
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7510950.4689
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4710610.4677
כללביט ז1132950כלל ביטוח4070590.4597
ישרס יג6130181ישרס3847520.4345
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3679630.4156
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567100.4029
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3498020.3951
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665280.3638
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004000.3393
שופרסל ד7770191שופרסל2871200.3243
ריט 1 ד1129899ריט 12781570.3141
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2777090.3136
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2747840.3103
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472000.3083
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3653260.2996
מליסרון יט3230398מליסרון4861730.2996
עזריאלי ב1134436עזריאלי6472720.2904
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2366170.2672
מליסרון יג3230224מליסרון4215480.2598
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8391830.2562
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7688910.2347
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2320450.2304
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1905260.2152
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2127550.2112
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2094600.2079
מליסרון ו3230125מליסרון3075820.1896
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1669220.1885
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1616540.1826
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4536330.1385
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1210080.1367
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4405650.1345
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4405840.1345
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410900.724
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.563
מליסרון טז3230265מליסרון9137280.563
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4905710.554
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445360.502
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3603870.407
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918850.389
מליסרון יח3230372מליסרון4268780.263
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6978390.213
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1690890.191
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021158.35
01/12/2021158.87
30/11/2021159.16
29/11/2021159.53
28/11/2021159.52
25/11/2021160.05
24/11/2021159.48
23/11/2021159.23
22/11/2021159.06
21/11/2021159.52
18/11/2021159.72
17/11/2021159.85
16/11/2021159.83
15/11/2021159.85
14/11/2021159.60
11/11/2021159.45
10/11/2021159.42
09/11/2021159.32
08/11/2021159.31
07/11/2021159.40
04/11/2021159.19
03/11/2021158.83
02/11/2021159.36
01/11/2021159.39
31/10/2021159.58
28/10/2021159.57
27/10/2021159.90
26/10/2021159.91
25/10/2021159.43
24/10/2021159.01
21/10/2021159.14
20/10/2021159.29
19/10/2021159.29
18/10/2021159.44
17/10/2021159.72
14/10/2021159.84
13/10/2021159.41
12/10/2021158.75
11/10/2021158.22
10/10/2021157.77
07/10/2021157.90
06/10/2021158.00
05/10/2021157.93
04/10/2021157.83
03/10/2021157.71
30/09/2021157.38
29/09/2021157.39
26/09/2021157.19
23/09/2021157.26
22/09/2021156.96
19/09/2021156.71
14/09/2021156.79
13/09/2021156.51
12/09/2021156.21
09/09/2021156.26
05/09/2021156.39
02/09/2021156.44
01/09/2021156.41
31/08/2021156.36
30/08/2021155.95
29/08/2021155.77
26/08/2021155.38
25/08/2021155.46
24/08/2021155.43
23/08/2021155.40
22/08/2021155.31
19/08/2021155.18
18/08/2021155.28
17/08/2021155.25
16/08/2021155.14
15/08/2021154.81
12/08/2021154.57
11/08/2021154.59
10/08/2021154.67
09/08/2021154.77
08/08/2021154.87
05/08/2021154.94
04/08/2021154.96
03/08/2021154.78
02/08/2021154.66
01/08/2021154.33
29/07/2021153.94
28/07/2021154.04
27/07/2021154.00
26/07/2021154.11
25/07/2021153.88
22/07/2021153.45
21/07/2021153.12
20/07/2021152.98
19/07/2021153.28
15/07/2021154.13
14/07/2021153.99
13/07/2021153.80
12/07/2021153.74
11/07/2021153.77
08/07/2021153.75
07/07/2021154.18
06/07/2021154.13
05/07/2021153.99
04/07/2021153.86
01/07/2021153.63
30/06/2021153.59
29/06/2021153.37
28/06/2021153.56
27/06/2021153.51
24/06/2021153.64
23/06/2021153.84
22/06/2021153.58
21/06/2021153.48
20/06/2021153.78
17/06/2021154.24
16/06/2021154.24
15/06/2021154.64
14/06/2021154.57
13/06/2021154.38
10/06/2021154.16
09/06/2021154.10
08/06/2021153.85
07/06/2021153.79
06/06/2021154.07
03/06/2021154.03
02/06/2021154.07
01/06/2021153.83
31/05/2021153.52
30/05/2021153.63
27/05/2021153.60
26/05/2021153.75
25/05/2021153.89
24/05/2021153.84
23/05/2021153.97
20/05/2021153.95
19/05/2021154.39
18/05/2021154.60
13/05/2021154.94
12/05/2021154.28
11/05/2021154.05
10/05/2021154.55
09/05/2021153.82
06/05/2021153.39
05/05/2021153.31
04/05/2021152.86
03/05/2021152.55
02/05/2021151.81
29/04/2021151.46
28/04/2021151.38
27/04/2021151.35
26/04/2021151.37
25/04/2021151.36
22/04/2021151.31
21/04/2021151.30
20/04/2021151.51
19/04/2021151.55
18/04/2021151.57
13/04/2021151.21
12/04/2021151.17
11/04/2021151.20
08/04/2021151.09
07/04/2021151.15
06/04/2021151.05
05/04/2021150.85
04/04/2021150.90
01/04/2021150.61
31/03/2021150.45
30/03/2021150.30
29/03/2021150.36
25/03/2021150.09
24/03/2021150.19
22/03/2021150.02
21/03/2021149.60
18/03/2021149.60
17/03/2021149.52
16/03/2021149.55
15/03/2021149.07
14/03/2021148.98
11/03/2021149.11
10/03/2021149.04
09/03/2021149.14
08/03/2021148.79
07/03/2021148.90
04/03/2021149.07
03/03/2021149.15
02/03/2021149.32
01/03/2021149.04
28/02/2021148.91
25/02/2021148.93
24/02/2021148.97
23/02/2021148.89
22/02/2021148.77
21/02/2021148.85
18/02/2021148.86
17/02/2021148.93
16/02/2021149.11
15/02/2021148.86
14/02/2021148.99
11/02/2021149.03
10/02/2021149.26
09/02/2021149.04
08/02/2021148.89
07/02/2021148.97
04/02/2021149.00
03/02/2021148.81
02/02/2021148.59
01/02/2021148.60
31/01/2021148.60
28/01/2021148.97
27/01/2021149.04
26/01/2021149.24
25/01/2021149.36
24/01/2021149.31
21/01/2021149.31
20/01/2021149.51
19/01/2021149.36
18/01/2021149.15
17/01/2021148.79
14/01/2021148.75
13/01/2021148.53
12/01/2021148.32
11/01/2021148.25
10/01/2021148.27
07/01/2021148.29
06/01/2021148.23
05/01/2021148.15
04/01/2021148.09
03/01/2021147.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.