↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון154.78
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד119
שווי כולל ני"ע במדד78.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.55
תשואה פנימית0.50%-
מרווח ממשלתי1.14%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.67%7.98%10.66%17.26%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.36%4.83%3.87%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.210.700.81
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1117
ISIN מדדILINDX111173
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1.5%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חשמל 316000285חברת חשמל24491491.5144
אדמה ב1110915אדמה59613031.5121
מקורות 111158476מקורות27619091.5108
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25205541.5104
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18324741.5093
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33130491.5091
חשמל 276000210חברת חשמל35401631.5089
עזריאלי ו1156611עזריאלי23583951.5067
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19720711.5065
בזק 122300242בזק14243411.5059
אמות ו1158609אמות22500191.5055
אמות ד1133149אמות19567741.5009
ריט 1 ה1136753ריט 112789831.5007
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15957001.5002
לאומי 1796040372בנק לאומי14139241.4998
עזריאלי ד1138650עזריאלי36750161.4996
עזריאלי ה1156603עזריאלי36718431.4993
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16988061.4976
פז נפט ז1142595פז נפט17542221.4963
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37488741.4951
גב ים ו7590128גב ים22756121.4939
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11702851.4927
לאומי 1816040505בנק לאומי24951241.4912
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11439241.4653
בזק 62300143בזק11019921.4116
שופרסל ו7770217שופרסל10229161.3103
ריט 1 ו1138544ריט 110082331.2915
בזק 102300184בזק9911891.2696
גב ים ט7590219גב ים9498681.2167
ישרס טז6130223ישרס9183301.1763
מגה אור ח1147602מגה אור9167491.1743
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8919941.1426
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8653101.1084
חשמל 296000236חברת חשמל38186411.499
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47859941.497
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12658211.494
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24233771.355
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9344661.197
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8527841.0924
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32037001.0816
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31959121.079
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9604491.0525
מליסרון י3230190מליסרון15760480.9619
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27569890.9308
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16459280.9202
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7141220.9147
מליסרון יא3230208מליסרון14984620.9145
מליסרון יד3230232מליסרון14906450.9098
מקורות 101158468מקורות7090880.9083
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8304570.9012
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6608880.8466
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6408720.8209
עזריאלי ב1134436עזריאלי6386370.8181
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6291670.8059
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6246170.8001
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23338380.7879
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7039210.7639
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5898020.7555
פז נפט ו1139542פז נפט5466870.7003
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5400880.6918
מליסרון ח3230166מליסרון11096590.6772
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6171070.6697
ישרס יח6130280ישרס5057190.6478
כללביט ט1136050כלל ביטוח4884490.6257
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4836220.6195
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4786480.6131
אמות ח1172782אמות4764150.6103
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4706680.6029
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5525450.5996
אמות ב1126630אמות4477530.5735
מליסרון טז3230265מליסרון9145880.5581
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4355240.5579
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4298210.5506
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4128940.5289
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4841060.5254
ריט 1 ז1171271ריט 14094100.5244
כללביט ז1132950כלל ביטוח4025710.5157
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4675600.5074
ישרס יג6130181ישרס3829140.4905
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3580130.4586
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3591600.4478
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3470270.4445
ריט 1 ד1129899ריט 13430250.4394
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3405920.4363
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3856670.4185
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7465050.4174
שופרסל ד7770191שופרסל3212300.4115
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3727800.4046
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3152190.4038
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3018000.3866
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2782340.3564
מליסרון יג3230224מליסרון5633000.3438
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4159200.3217
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2383720.3053
מליסרון יט3230398מליסרון4623070.2822
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8281920.2796
מליסרון ו3230125מליסרון4556670.2781
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2361040.2562
מליסרון יח3230372מליסרון4096500.2501
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7328120.2474
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1880600.2409
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6921820.2336
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2122970.2304
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2111310.2291
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1685760.2159
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1651090.2115
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1613660.2067
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1504250.1927
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1226260.1571
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4400130.1485
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4362480.1473
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4357460.1471
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17082320.955
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26539340.896
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15060600.842
מליסרון יז3230273מליסרון13468320.822
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4848030.621
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4625710.502
ישרס טו6130207ישרס6089550.78
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021154.66
01/08/2021154.33
29/07/2021153.94
28/07/2021154.04
27/07/2021154.00
26/07/2021154.11
25/07/2021153.88
22/07/2021153.45
21/07/2021153.12
20/07/2021152.98
19/07/2021153.28
15/07/2021154.13
14/07/2021153.99
13/07/2021153.80
12/07/2021153.74
11/07/2021153.77
08/07/2021153.75
07/07/2021154.18
06/07/2021154.13
05/07/2021153.99
04/07/2021153.86
01/07/2021153.63
30/06/2021153.59
29/06/2021153.37
28/06/2021153.56
27/06/2021153.51
24/06/2021153.64
23/06/2021153.84
22/06/2021153.58
21/06/2021153.48
20/06/2021153.78
17/06/2021154.24
16/06/2021154.24
15/06/2021154.64
14/06/2021154.57
13/06/2021154.38
10/06/2021154.16
09/06/2021154.10
08/06/2021153.85
07/06/2021153.79
06/06/2021154.07
03/06/2021154.03
02/06/2021154.07
01/06/2021153.83
31/05/2021153.52
30/05/2021153.63
27/05/2021153.60
26/05/2021153.75
25/05/2021153.89
24/05/2021153.84
23/05/2021153.97
20/05/2021153.95
19/05/2021154.39
18/05/2021154.60
13/05/2021154.94
12/05/2021154.28
11/05/2021154.05
10/05/2021154.55
09/05/2021153.82
06/05/2021153.39
05/05/2021153.31
04/05/2021152.86
03/05/2021152.55
02/05/2021151.81
29/04/2021151.46
28/04/2021151.38
27/04/2021151.35
26/04/2021151.37
25/04/2021151.36
22/04/2021151.31
21/04/2021151.30
20/04/2021151.51
19/04/2021151.55
18/04/2021151.57
13/04/2021151.21
12/04/2021151.17
11/04/2021151.20
08/04/2021151.09
07/04/2021151.15
06/04/2021151.05
05/04/2021150.85
04/04/2021150.90
01/04/2021150.61
31/03/2021150.45
30/03/2021150.30
29/03/2021150.36
25/03/2021150.09
24/03/2021150.19
22/03/2021150.02
21/03/2021149.60
18/03/2021149.60
17/03/2021149.52
16/03/2021149.55
15/03/2021149.07
14/03/2021148.98
11/03/2021149.11
10/03/2021149.04
09/03/2021149.14
08/03/2021148.79
07/03/2021148.90
04/03/2021149.07
03/03/2021149.15
02/03/2021149.32
01/03/2021149.04
28/02/2021148.91
25/02/2021148.93
24/02/2021148.97
23/02/2021148.89
22/02/2021148.77
21/02/2021148.85
18/02/2021148.86
17/02/2021148.93
16/02/2021149.11
15/02/2021148.86
14/02/2021148.99
11/02/2021149.03
10/02/2021149.26
09/02/2021149.04
08/02/2021148.89
07/02/2021148.97
04/02/2021149.00
03/02/2021148.81
02/02/2021148.59
01/02/2021148.60
31/01/2021148.60
28/01/2021148.97
27/01/2021149.04
26/01/2021149.24
25/01/2021149.36
24/01/2021149.31
21/01/2021149.31
20/01/2021149.51
19/01/2021149.36
18/01/2021149.15
17/01/2021148.79
14/01/2021148.75
13/01/2021148.53
12/01/2021148.32
11/01/2021148.25
10/01/2021148.27
07/01/2021148.29
06/01/2021148.23
05/01/2021148.15
04/01/2021148.09
03/01/2021147.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.