↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה שקלי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA ומעלה שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX111181Index Symbol
ILINDX111181Last Price
ILINDX1111811D Change
ILINDX111181# of Constituents
ILINDX111181Average Duration
ILINDX111181Yield to Maturity
ILINDX111181Adjusted Spread
ILINDX111181Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ2.121
אמות ז1162866אמות2.0942
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח2.0908
לאומי 1846040604בנק לאומי2.0812
שטראוס ו7460421שטראוס2.0783
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות2.0722
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ2.0636
בזק 92300176בזק2.0636
גב ים ח7590151גב ים2.0632
לאומי 1806040422בנק לאומי2.0551
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות2.0549
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2.0542
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2.0411
פועלים 1011191337בנק פועלים2.0167
בזק 112300234בזק1.9706
קרסו ג1141829קרסו מוטורס1.9637
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח1.9042
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי1.8958
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1.8952
אלוני חץ יג1189406אלוני חץ1.8189
פועלים 1006620488בנק פועלים1.7881
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1.7553
אמות ה1138114אמות1.6319
שופרסל ה7770209שופרסל1.5833
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח1.5672
מליסרון טו3230240מליסרון1.5264
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח1.4538
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת1.3931
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק1.3217
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות1.3056
כלל מימון י1136068כלל ביטוח1.2713
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח1.2354
סאמיט יב1183920סאמיט1.1758
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח1.1662
שטראוס ה7460389שטראוס1.1617
שופרסל ז7770258שופרסל1.899
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ1.472
מטריקס ב1189646מטריקס1.098
פניקס 67670334הפניקס ביטוח1.0965
עמידר א1143585עמידר1.0522
אלקו יג6940233אלקו1.0307
נמקו ג1198761נמקו ריאלטי1.0307
איירפורט י1195981איירפורט סיטי1.0036
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.9763
ישרס יד6130199ישרס0.9363
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס0.9262
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה0.9196
בזק 132300309בזק0.8823
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח0.8592
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה0.8366
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח0.8255
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח0.8042
לאומי 1786040323בנק לאומי0.7744
וילאר י1193952וילאר0.7483
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח0.7384
דלתא א6270144דלתא גליל0.7096
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח0.7071
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח0.7057
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.6988
פסיפיק ג1197680פסיפיק אוק0.6746
יוניברסל ו1192616יוניברסל מוטורס0.6649
סאמיט י1143395סאמיט0.6626
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.6518
שלמה החזקות יט1192731שלמה החזקות0.6403
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט0.6362
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.6215
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח0.6102
נמקו א1139575נמקו ריאלטי0.5815
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה0.5229
סאמיט ז1133479סאמיט0.5174
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן0.4962
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים0.4917
וילאר ח4160156וילאר0.4876
אקויטל 37550148אקויטל0.4408
אקויטל 41197607אקויטל0.4128
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות0.4079
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח0.4052
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.3927
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.3887
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.3748
חשמל 306000277חברת חשמל0.3272
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ0.3178
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.2906
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.2871
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ0.2608
ישראכרט א1157536ישראכרט0.1283
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח0.754
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח0.733
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח0.726
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.376
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.25
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023