↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AAA ישראל

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AAA ישראל הוא כולל איגרות חוב ישראליות בריבית קבועה בדירוג AAA
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1120
שער אחרון103.26
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד43
מח"מ ברוטו3.90
תשואה פנימית4.60%
מרווח ממשלתי0.77%
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
לאומי 1836040547בנק לאומי4.2978
לאומי 1846040604בנק לאומי4.2787
לאומי 1826040539בנק לאומי4.2654
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל4.2594
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי4.2242
לאומי 1796040372בנק לאומי4.2123
מקורות 111158476מקורות4.1409
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט4.27
פועלים 2006620496בנק פועלים3.7458
פועלים 1006620488בנק פועלים3.6762
פועלים 2031199868בנק פועלים3.6476
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט3.6087
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל3.6078
פועלים 2011191345בנק פועלים3.5851
מקורות 101158468מקורות3.3681
לאומי 1806040422בנק לאומי3.0712
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות2.9603
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2.9277
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות2.8061
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי2.6586
פועלים 1011191337בנק פועלים2.3807
עמידר א1143585עמידר2.3494
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2.2407
פועלים 2021199850בנק פועלים2.414
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל1.9967
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות1.8836
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות1.8076
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1.4698
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1.4205
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל1.3468
לאומי 1786040323בנק לאומי1.1536
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות0.9694
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות0.9216
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות0.7157
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות0.6828
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.5583
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות0.4682
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי0.3463
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.3176
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות0.1099
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות0.835
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023