↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס A צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג A ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1121
שער אחרון153.83
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד83
מח"מ ברוטו3.27
תשואה פנימית3.28%
מרווח ממשלתי2.31%
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל2.1119
דליה א1184951דליה אנרגיה2.0802
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה2.0638
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי2.0603
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2.0578
אלבר יז1158732אלבר2.0529
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים2.0527
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול2.0508
מגה אור ז1141696מגה אור2.0495
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי2.0325
נכסים ובנין י1193630נכסים ובנין1.9951
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי1.9949
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב1.9123
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה1.8909
מימון ישיר ו1191659מימון ישיר קבוצה1.8838
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט1.8822
אדגר י1820208אדגר השקעות1.8525
מגוריט ב1168350מגוריט1.8017
דליה ב1193598דליה אנרגיה1.7561
קיסטון ריט א1182187קיסטון אינפרא1.7309
אדגר יב1820331אדגר השקעות1.7268
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ1.7237
מגה אור ט1165141מגה אור1.7138
אלבר יט1191824אלבר1.7129
אדגר יא1820281אדגר השקעות1.6381
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט1.6265
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים1.6217
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים1.5085
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב1.4527
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל1.4315
אלדן תחבורה ח1192442אלדן תחבורה1.3902
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה1.3625
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1.3604
מנרב ד1550169קבוצת מנרב1.3389
דלק נכסים א1196179דלק ישראל נכסים1.3178
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי1.3097
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים1.2371
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב1.2186
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים1.1939
מגוריט ג1175975מגוריט1.1674
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה1.1232
גירון ו1139849גירון פיתוח1.1189
פז נפט ז1142595פז נפט1.779
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי1.577
מגוריט ד1185834מגוריט1.501
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים1.185
מגה אור ו1138668מגה אור1.0631
פז נפט ו1139542פז נפט1.0192
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים0.9927
אדגר ט1820190אדגר השקעות0.9822
מגה אור יא1178375מגה אור0.9746
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי0.9701
הכשרת ישוב 251191527הכשרת הישוב0.9352
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות0.9309
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה0.8665
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות0.8329
אלון רבוע ט1197284אלון רבוע כחול0.8219
פתאל החזקות ד1188192פתאל החזקות0.8042
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ0.7903
מגוריט ה1192129מגוריט0.7821
להב ג1193341להב0.7445
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים0.6886
ויתניה ו1193143ויתניה0.6239
מיטב בית השקעות ג1121763מיטב בית השקעות0.5981
אלה ר. א1189950אלה ר. הנדסת בנין0.5649
אזורים 157150451אזורים0.5157
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי0.4716
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה0.4523
מגה אור י1178367מגה אור0.4198
הכשרת ישוב 241191519הכשרת הישוב0.4034
דור אלון ח1175199דור אלון0.3869
אס.אר אקורד ב4220372אס.אר אקורד0.3831
מנרב ב1550052קבוצת מנרב0.3522
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי0.3334
סלקום ח1132828סלקום0.2719
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים0.2529
אלבר טז1139823אלבר0.1555
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה0.1232
גירון ז1142629גירון פיתוח0.849
ויתניה ה1150903ויתניה0.648
גירון ח1183151גירון פיתוח0.566
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי0.78
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023