↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס HY-BBB

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס HY-BBB עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון145.10
שינוי יומי2.00%
מספר ניירות במדד48
שווי כולל ני"ע במדד15.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.77
תשואה פנימית9.49%
מרווח ממשלתי9.28%
דירוג ממוצע+BB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
13.13%-6.66%-5.73%-14.68%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
15.33%9.63%8.04%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.50-0.24-0.32
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1124
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיעד +BBB
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אידיבי פתוח יד7980337אידיבי פתוח488128.5256354.6564
צור י7300171צור שמיר978668.64212734.5595
רציו מימון ב1139443רציו מימון678666.35434.2322
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול879594.06013.9662
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט416616.3363.9259
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1572019.0237423.9089
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1398542.233813.8836
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס1558772.14756713.7879
מגוריט א1141712מגוריט503909.24483.5046
נובל א1141860נובל אסטס3005282.8668
תנופורט א1143049תנופורט290134.87997352.7677
יואייארסי א1141837יו.איי.אר.סי - ג'י.אס.איי2771912.6442
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2400002.2894
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט237768.97171592.2681
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים237739.97214892.2679
מניבים ריט א1140581מניבים ריט245171.2933122.2617
אם אר אר א1154772אם אר אר2335182.2276
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול229511.00675252.1894
אינטר גרין א1142652אינטר גרין207761.251.9819
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת207066.51.9753
חלל תקשורת ו1135151חלל תקשורת198750.28781.8959
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט190252.4333671.8149
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל1879201.7926
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות194697.640411.7879
אלעזרא ב1128289אלעזרא174872.1328641.6682
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה1727101.6475
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט163757.2945251.5621
סאני תקשורת יא1134493סאני תקשורת163258.14011981.5574
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח162189.03121.5472
אידיבי פתוח טו7980378אידיבי פתוח156359.041.4916
אנלייט ב7200090אנלייט אנרגיה132409.47922231.2631
סטרווד ווסט א1143544סטרווד ווסט1319501.2587
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה126987.0751.2114
צרפתי ט4250197צרפתי1266591.2082
נאוויטס פטרוליום א1147651נאוויטס פטרוליום יהש125684.787181.1989
סקייליין א1138775סקייליין119801.80051251.1428
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה188487.61561.798
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן173176.58590321.652
מישורים ד1132729מישורים נדל"ן137958.5379361.316
צמח המרמן ה1151125צמח המרמן111129.02851.0601
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן110090.48431.0502
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1080241.0305
אאורה י3730413אאורה השקעות1080241.0305
רמות בעיר א1143551רמות בעיר1078661.029
פולאר השקעות ז6980346פולאר השקעות107510.481.0256
אלומיי ב1140326אלומיי105270.9361.0042
אנקור ב1141126אנקור פרופרטיס94301.4734160.8996
ישראל קנדה ה4340154ישראל קנדה129349.353250.8911
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020142.25
05/04/2020140.63
02/04/2020140.71
01/04/2020140.00
31/03/2020141.00
30/03/2020137.14
29/03/2020133.14
26/03/2020132.17
25/03/2020131.07
24/03/2020130.10
23/03/2020124.89
22/03/2020124.20
19/03/2020124.86
18/03/2020119.43
17/03/2020122.46
16/03/2020124.96
15/03/2020132.33
12/03/2020134.29
11/03/2020142.16
09/03/2020141.50
08/03/2020153.07
05/03/2020161.66
04/03/2020164.56
03/03/2020165.91
01/03/2020165.55
27/02/2020167.15
26/02/2020167.77
25/02/2020167.53
24/02/2020167.35
23/02/2020168.25
20/02/2020169.22
19/02/2020168.99
18/02/2020168.90
17/02/2020169.20
16/02/2020169.22
13/02/2020168.75
12/02/2020168.71
11/02/2020168.35
10/02/2020168.11
09/02/2020168.20
06/02/2020168.18
05/02/2020167.42
04/02/2020166.83
03/02/2020166.76
02/02/2020167.05
30/01/2020168.34
29/01/2020168.44
28/01/2020168.07
27/01/2020168.09
26/01/2020169.06
23/01/2020169.09
22/01/2020168.90
21/01/2020168.75
20/01/2020168.95
19/01/2020168.96
16/01/2020168.73
15/01/2020168.65
14/01/2020168.78
13/01/2020168.74
12/01/2020168.75
09/01/2020168.77
08/01/2020168.50
07/01/2020168.31
06/01/2020168.28
05/01/2020168.49
02/01/2020168.37
01/01/2020168.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.