↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס HY-BBB

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס HY-BBB עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון174.99
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד46
שווי כולל ני"ע במדד18 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.63
תשואה פנימית4.76%
מרווח ממשלתי4.54%
דירוג ממוצע-BBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.08%19.41%7.96%30.24%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.19%10.27%8.15%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.870.280.68
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1124
ISIN מדדILINDX111249
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיעד +BBB
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
צור י7300171צור שמיר1210528.628283.0961
מגוריט ב1168350מגוריט508049.043.0573
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות418635.91378683.0345
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1465130.5476923.0305
אקסטל ב1135367אקסטל3107403.0278
תנופורט א1143049תנופורט380768.73307763.0273
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט538512.42513.0272
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס1912073.7995223.0173
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות466383.0673923.0165
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2104157.80954453.0149
מגוריט א1141712מגוריט535584.4263.0142
רציו מימון ב1139443רציו מימון804221.79142.9855
מויניאן ב1143015מויניאן824509.8015662.9473
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה462947.3808122.9313
אם אר אר א1154772אם אר אר265927.52.7615
נובל א1141860נובל אסטס229939.3961462.7011
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים255716.252.6554
מניבים ריט א1140581מניבים ריט245264.012282.5469
אאורה טו3730504אאורה השקעות2337722.4275
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2105002.1859
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה209955.22.1802
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה209207.88542.1725
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת207993.152.1599
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.231372.35352282.1521
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות202139.91608642.0991
ישראל קנדה ז4340212ישראל קנדה2018802.0964
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה200663.72167022.0837
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1935002.0094
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס233787.21321.8308
סאני תקשורת יא1134493סאני תקשורת161670.70522681.6788
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1540951.6002
מויניאן א1135656מויניאן346608.90037181.5634
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן145496.19964811.5109
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי137837.870551.4313
צרפתי ט4250197צרפתי1357981.4102
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1257121.3054
סקייליין א1138775סקייליין124821.46317171.2962
פולאר השקעות ז6980346פולאר השקעות123758.661.2851
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה121744.01251.2642
ישראל קנדה ה4340154ישראל קנדה121131.8933721.2579
משק אנרגיה א1169531משק אנרגיה2364561.2277
כנפיים ז5430137כנפיים108874.1098591.1306
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים203421.51183871.593
בית הזהב ג2350080בית הזהב142134.37389751.476
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח186821.05681.94
מדיפאואר ב1161348מדי פאור142380.75290.7393
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/2021174.99
12/04/2021174.89
11/04/2021175.02
08/04/2021174.94
07/04/2021174.82
06/04/2021174.63
05/04/2021174.49
04/04/2021174.23
01/04/2021174.32
31/03/2021174.23
30/03/2021174.00
29/03/2021173.88
25/03/2021173.62
24/03/2021173.64
22/03/2021173.45
21/03/2021173.10
18/03/2021173.04
17/03/2021172.80
16/03/2021172.79
15/03/2021171.92
14/03/2021171.74
11/03/2021171.08
10/03/2021170.86
09/03/2021170.72
08/03/2021170.36
07/03/2021171.09
04/03/2021171.55
03/03/2021171.54
02/03/2021171.29
01/03/2021170.99
28/02/2021170.78
25/02/2021171.39
24/02/2021171.29
23/02/2021171.26
22/02/2021171.13
21/02/2021171.40
18/02/2021171.20
17/02/2021171.25
16/02/2021171.33
15/02/2021171.17
14/02/2021171.12
11/02/2021171.18
10/02/2021171.21
09/02/2021171.08
08/02/2021170.80
07/02/2021170.90
04/02/2021170.76
03/02/2021170.47
02/02/2021170.12
01/02/2021170.16
31/01/2021169.86
28/01/2021170.25
27/01/2021170.43
26/01/2021170.68
25/01/2021170.56
24/01/2021170.53
21/01/2021170.49
20/01/2021170.46
19/01/2021170.36
18/01/2021170.10
17/01/2021169.81
14/01/2021169.54
13/01/2021169.60
12/01/2021169.42
11/01/2021169.56
10/01/2021169.26
07/01/2021168.89
06/01/2021168.43
05/01/2021168.19
04/01/2021168.29
03/01/2021168.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.