↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס HY-BBB

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס HY-BBB עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון160.17
שינוי יומי0.19%
מספר ניירות במדד46
שווי כולל ני"ע במדד16.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.48
תשואה פנימית7.77%
מרווח ממשלתי7.66%
דירוג ממוצע-BBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
4.11%-0.53%-0.25%25.12%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
16.22%10.17%8.25%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.040.040.56
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1124
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיעד +BBB
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אידיבי פתוח יד7980337אידיבי פתוח640283.9038964.3989
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס1817409.24206044.1876
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול847077.4460044.1633
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט520493.5884.1449
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1517816.1208774.1211
רציו מימון ב1139443רציו מימון761731.80584.1027
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1772343.64247824.097
מגוריט א1141712מגוריט516827.34484.0932
אקסטל ב1135367אקסטל5637604.0807
צור י7300171צור שמיר896103.632324.0425
רילייטד א1134923רילייטד437778.73150043.6995
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה440678.2317353.1831
תנופורט א1143049תנופורט314798.07259122.7485
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס275216.791952.4029
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.272178.05467622.3764
מניבים ריט א1140581מניבים ריט255321.2275682.2292
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2473502.1596
אם אר אר א1154772אם אר אר2406202.1009
נובל א1141860נובל אסטס3168002.766
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.224121.1680991.9568
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת211237.51.8443
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה206172.41.8001
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות202772.1265741.7704
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2023601.7668
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול201591.86620181.7601
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה1888201.6486
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח170140.30321.4855
סאני תקשורת יא1134493סאני תקשורת162546.143761.4192
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי165392.3063151.3922
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט143813.731441.2556
חלל תקשורת ו1135151חלל תקשורת136371.31602611.1907
ישראל קנדה ה4340154ישראל קנדה133288.3335551.1637
נאוויטס פטרוליום א1147651נאוויטס פטרוליום יהש133076.51321.1619
צרפתי ט4250197צרפתי1325741.1575
אנלייט ב7200090אנלייט אנרגיה130063.71647011.1356
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה126572.221.1051
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה199634.09851.743
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי124971.430481.0437
סקייליין א1138775סקייליין119039.441781.0393
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1178161.0287
כנפיים ז5430137כנפיים146580.7428751.0238
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן114881.93899071.003
אאורה י3730413אאורה השקעות113422.40.9903
רמות בעיר א1143551רמות בעיר1097910.9586
פולאר השקעות ז6980346פולאר השקעות109131.920.9528
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים147164.46133020.1045
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020160.17
16/09/2020159.87
15/09/2020159.30
14/09/2020158.86
13/09/2020157.84
10/09/2020158.48
09/09/2020158.78
08/09/2020158.76
07/09/2020159.28
06/09/2020158.82
03/09/2020158.25
02/09/2020159.67
01/09/2020159.48
31/08/2020158.84
30/08/2020159.63
27/08/2020159.30
26/08/2020158.94
25/08/2020158.73
24/08/2020158.56
23/08/2020158.26
20/08/2020158.02
19/08/2020158.52
18/08/2020158.72
17/08/2020158.50
16/08/2020158.25
13/08/2020157.69
12/08/2020157.21
11/08/2020156.87
10/08/2020155.85
09/08/2020155.07
06/08/2020154.70
05/08/2020154.12
04/08/2020152.73
03/08/2020152.51
02/08/2020152.27
29/07/2020151.84
28/07/2020152.12
27/07/2020152.28
26/07/2020152.10
23/07/2020151.98
22/07/2020151.24
21/07/2020150.31
20/07/2020149.42
19/07/2020149.27
16/07/2020149.52
15/07/2020149.53
14/07/2020149.29
13/07/2020149.81
12/07/2020149.73
09/07/2020149.54
08/07/2020149.63
07/07/2020150.22
06/07/2020148.44
05/07/2020147.50
02/07/2020148.98
01/07/2020147.02
30/06/2020146.40
29/06/2020146.11
28/06/2020146.78
25/06/2020148.03
24/06/2020149.71
23/06/2020150.64
22/06/2020150.48
21/06/2020150.74
18/06/2020152.25
17/06/2020152.82
16/06/2020152.55
15/06/2020151.92
14/06/2020152.48
11/06/2020152.82
10/06/2020153.64
09/06/2020154.02
08/06/2020154.56
04/06/2020154.08
03/06/2020154.20
02/06/2020154.66
01/06/2020154.94
31/05/2020151.97
27/05/2020153.27
26/05/2020153.48
25/05/2020153.63
24/05/2020153.62
21/05/2020152.95
20/05/2020153.65
19/05/2020152.89
18/05/2020152.57
17/05/2020151.72
14/05/2020151.03
13/05/2020152.85
12/05/2020153.30
11/05/2020153.21
10/05/2020153.04
07/05/2020152.20
06/05/2020152.06
05/05/2020152.30
04/05/2020151.92
03/05/2020152.69
30/04/2020152.79
27/04/2020151.89
26/04/2020150.50
23/04/2020149.40
22/04/2020148.04
21/04/2020147.85
20/04/2020148.44
19/04/2020148.80
16/04/2020146.61
13/04/2020146.55
12/04/2020146.59
07/04/2020145.10
06/04/2020142.25
05/04/2020140.63
02/04/2020140.71
01/04/2020140.00
31/03/2020141.00
30/03/2020137.14
29/03/2020133.14
26/03/2020132.17
25/03/2020131.07
24/03/2020130.10
23/03/2020124.89
22/03/2020124.20
19/03/2020124.86
18/03/2020119.43
17/03/2020122.46
16/03/2020124.96
15/03/2020132.33
12/03/2020134.29
11/03/2020142.16
09/03/2020141.50
08/03/2020153.07
05/03/2020161.66
04/03/2020164.56
03/03/2020165.91
01/03/2020165.55
27/02/2020167.15
26/02/2020167.77
25/02/2020167.53
24/02/2020167.35
23/02/2020168.25
20/02/2020169.22
19/02/2020168.99
18/02/2020168.90
17/02/2020169.20
16/02/2020169.22
13/02/2020168.75
12/02/2020168.71
11/02/2020168.35
10/02/2020168.11
09/02/2020168.20
06/02/2020168.18
05/02/2020167.42
04/02/2020166.83
03/02/2020166.76
02/02/2020167.05
30/01/2020168.34
29/01/2020168.44
28/01/2020168.07
27/01/2020168.09
26/01/2020169.06
23/01/2020169.09
22/01/2020168.90
21/01/2020168.75
20/01/2020168.95
19/01/2020168.96
16/01/2020168.73
15/01/2020168.65
14/01/2020168.78
13/01/2020168.74
12/01/2020168.75
09/01/2020168.77
08/01/2020168.50
07/01/2020168.31
06/01/2020168.28
05/01/2020168.49
02/01/2020168.37
01/01/2020168.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.