↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס HY-BBB כללי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס HY-BBB כללי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לכל היותר (BBB)
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX111249Index Symbol
ILINDX111249Last Price
ILINDX1112491D Change
ILINDX111249# of Constituents
ILINDX111249Average Duration
ILINDX111249Yield to Maturity
ILINDX111249Adjusted Spread
ILINDX111249Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
צור י7300171צור שמיר4.3745
דוראל א1179134דוראל משאבי אנרגיה4.3047
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי4.2774
ישראל קנדה ז4340212ישראל קנדה4.1857
תנופורט ב1189919תנופורט4.1113
רני צים אג"ח ג1183193רני צים מרכזי קניות4.0383
נופר אנרג'י א1179340ע.י. נופר אנרג'י3.9588
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים3.5071
פטרוכימיים ט1189554פטרוכימיים3.2994
פטרוכימיים י1190297פטרוכימיים3.1286
משק אנרגיה א1169531משק אנרגיה3.0984
אלומיי ג1159375אלומיי קפיטל3.071
דלק קבוצה לו1181122דלק קבוצה3.005
סולאיר א1183730סולאיר אנרגיות מתחדשות2.9597
דלק קבוצה לה1177849דלק קבוצה2.7082
עמרם אברהם א1188044עמרם אברהם2.6744
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2.4953
נורסטאר יג1193077נורסטאר2.041
מויניאן ב1143015מויניאן2.021
נתנאל גרופ יב4210233נתנאל גרופ1.9404
הרץ פרופרטיס ב1184753הרץ פרופרטיס1.8652
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה1.8381
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1.8153
סולגרין ב1186246סולגרין1.8053
אם.אר.פי ד1190172אם.אר.פי השקעות1.7012
נורסטאר יב7230402נורסטאר1.6295
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1.5226
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1.4961
צור יא7300247צור שמיר1.4584
נובל א1141860נובל אסטס1.4524
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן1.4289
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס1.3569
רוטשטיין י5390273רוטשטיין1.2675
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות1.2428
אורון ב1160571אורון קבוצה1.1964
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה1.1796
פאי סיאם א1186485פאי סיאם1.1606
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1.1473
אמ.די.ג'י ד1184308אמ.די.ג'י.1.781
צמח המרמן ז1186402צמח המרמן1.723
איילון ביטוח ה1195569איילון ביטוח1.556
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת1.287
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1.0159
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל0.8728
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023