↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות תקופת פידיון של שנתיים עד 5 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון135.28
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד146
כמות מנפיקים101
מח"מ ברוטו2.50
תשואה פנימית3.63%
מרווח ממשלתי1.56%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
1.54%-0.21%3.00%7.27%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.79%6.16%5.00%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.050.160.28
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/08/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1126
ISIN מדדILINDX111264
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1.25%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2-5 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1.2828
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק1.2581
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1.2533
מליסרון טו3230240מליסרון1.2529
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות1.2521
לאומי 1806040422בנק לאומי1.2506
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1.2496
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה1.2291
אמות ה1138114אמות1.2268
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי1.2236
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1.2222
חשמל 326000384חברת חשמל1.2098
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1.2081
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה1.2012
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1.1994
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות1.1987
מליסרון יד3230232מליסרון1.1985
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1.1976
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1.1975
חשמל 296000236חברת חשמל1.1971
אלבר יז1158732אלבר1.1969
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1.1967
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה1.1964
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי1.1962
גב ים ו7590128גב ים1.1955
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1.1948
מליסרון י3230190מליסרון1.1947
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות1.1938
מליסרון יא3230208מליסרון1.1916
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי1.1914
מליסרון טז3230265מליסרון1.1831
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1.1443
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות1.1047
בזק 92300176בזק1.254
מגה אור ח1147602מגה אור1.203
לאומי 1796040372בנק לאומי1.195
בזק 102300184בזק1.194
פרטנר ז1156397פרטנר1.0826
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח1.082
מויניאן ב1143015מויניאן1.0624
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח1.0349
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות1.0342
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן1.0301
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן1.0229
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול1.0016
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.9763
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.9059
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י0.9042
לייטסטון ב1160746לייטסטון0.8483
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים0.8403
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח0.8271
מגוריט ב1168350מגוריט0.8012
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים0.7992
ישרס טו6130207ישרס0.7618
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.7202
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי0.7143
שטראוס ה7460389שטראוס0.7025
חברה לישראל 125760251חברה לישראל0.7003
סלקום יא1139252סלקום0.6867
ישרס יד6130199ישרס0.6826
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה0.6791
אדגר ט1820190אדגר השקעות0.6741
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים0.6714
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.6675
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז0.6597
כללביט ט1136050כלל ביטוח0.6557
מגה אור ו1138668מגה אור0.6378
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.6317
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.6159
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.6145
דה לסר ה1135664דה לסר0.6044
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.5897
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה0.5896
גירון ו1139849גירון פיתוח0.5861
נמקו א1139575נמקו ריאלטי0.5839
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי0.5528
אקסטל ג1175041אקסטל0.5477
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות0.5344
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה0.5126
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.5092
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.4907
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.4878
סלקום ט1132836סלקום0.4733
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים0.4684
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח0.4625
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח0.4408
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.4338
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.4256
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות0.4227
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי0.4169
נייר חדרה 66320105נייר חדרה0.4149
וילאר ח4160156וילאר0.4136
קופרליין ב1140177קופרליין0.3979
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד0.3975
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.3973
דמרי ח1153725דמרי0.3928
אזורים 137150410אזורים0.3886
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.3877
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין0.3875
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה0.3853
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.3773
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס0.3764
ריט 1 ד1129899ריט 10.3751
אלקטרה ד7390149אלקטרה0.3727
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה0.3631
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה0.3551
אבגול ג1133289אבגול0.3542
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות0.3436
סאמיט ז1133479סאמיט0.3192
אורון ב1160571אורון קבוצה0.3092
אאורה טו3730504אאורה השקעות0.3088
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה0.2984
ויתניה ה1150903ויתניה0.2928
מגה אור ד1130632מגה אור0.2901
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן0.2756
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט0.2732
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס0.2635
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס0.2584
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי0.2566
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן0.2566
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים0.2519
קליין ב1140409קליין0.2426
אזורים 127150360אזורים0.2366
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.0.2359
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה0.2289
נאוי ו2080273אחים נאוי0.2179
נפטא ח6430169נפטא0.1928
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה0.1899
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן0.1892
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן0.1803
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס0.1785
מדיפאואר ב1161348מדי פאור0.1558
דמרי ז1141191דמרי0.1539
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב0.719
מגוריט ד1185834מגוריט0.687
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה0.672
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח0.645
אלבר יח1158740אלבר0.557
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.461
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים0.431
דור אלון ו1140656דור אלון0.248
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי0.206
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים0.35
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח0.24
מיכמן ב1184357מיכמן בס"ד0.16
נובל א1141860נובל אסטס0.0895
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/08/2022
DateLevel
14/08/2022135.28
11/08/2022135.22
10/08/2022135.07
09/08/2022135.10
08/08/2022135.17
04/08/2022135.21
03/08/2022135.20
02/08/2022135.32
01/08/2022135.21
31/07/2022135.08
28/07/2022135.00
27/07/2022134.83
26/07/2022134.92
25/07/2022134.84
24/07/2022134.86
21/07/2022134.58
20/07/2022134.61
19/07/2022134.60
18/07/2022134.61
17/07/2022134.56
14/07/2022134.14
13/07/2022134.05
12/07/2022134.01
11/07/2022133.80
10/07/2022133.78
07/07/2022133.99
06/07/2022134.12
05/07/2022134.62
04/07/2022134.57
03/07/2022134.87
30/06/2022134.27
29/06/2022134.14
28/06/2022133.91
27/06/2022133.52
26/06/2022133.74
23/06/2022134.05
22/06/2022133.22
21/06/2022132.52
20/06/2022132.24
19/06/2022131.75
16/06/2022131.65
15/06/2022131.67
14/06/2022131.86
13/06/2022131.98
12/06/2022132.62
09/06/2022133.36
08/06/2022133.34
07/06/2022133.48
06/06/2022133.63
02/06/2022133.78
01/06/2022133.79
31/05/2022133.55
30/05/2022133.60
29/05/2022133.37
26/05/2022132.52
25/05/2022132.01
24/05/2022132.14
23/05/2022132.58
22/05/2022133.13
19/05/2022133.18
18/05/2022133.82
17/05/2022133.61
16/05/2022133.44
15/05/2022133.78
12/05/2022133.67
11/05/2022133.89
10/05/2022133.75
09/05/2022133.61
08/05/2022134.04
03/05/2022134.60
02/05/2022134.55
01/05/2022135.09
28/04/2022135.44
27/04/2022135.50
26/04/2022135.67
25/04/2022135.65
24/04/2022135.73
20/04/2022136.03
19/04/2022135.84
18/04/2022135.79
17/04/2022135.60
14/04/2022135.36
13/04/2022135.13
12/04/2022135.00
11/04/2022135.36
10/04/2022135.55
07/04/2022135.60
06/04/2022135.63
05/04/2022135.87
04/04/2022135.88
03/04/2022135.80
31/03/2022135.79
30/03/2022135.65
29/03/2022135.51
28/03/2022135.76
27/03/2022135.78
24/03/2022136.34
23/03/2022136.68
22/03/2022136.38
21/03/2022136.58
20/03/2022136.84
16/03/2022136.55
15/03/2022135.88
14/03/2022135.76
13/03/2022135.94
10/03/2022136.02
09/03/2022136.40
08/03/2022136.59
07/03/2022136.69
06/03/2022136.72
03/03/2022136.50
02/03/2022136.15
01/03/2022135.92
28/02/2022135.46
27/02/2022135.25
24/02/2022135.08
23/02/2022135.57
22/02/2022136.01
21/02/2022136.35
20/02/2022136.34
17/02/2022136.47
16/02/2022136.35
15/02/2022136.29
14/02/2022136.12
13/02/2022136.32
10/02/2022136.62
09/02/2022136.53
08/02/2022136.20
07/02/2022136.03
06/02/2022135.85
03/02/2022136.08
02/02/2022136.27
01/02/2022136.10
31/01/2022136.04
30/01/2022136.39
27/01/2022136.16
26/01/2022136.43
25/01/2022136.21
24/01/2022136.23
23/01/2022136.65
20/01/2022137.14
19/01/2022137.02
18/01/2022137.19
17/01/2022137.36
16/01/2022137.49
13/01/2022137.48
12/01/2022137.42
11/01/2022137.38
10/01/2022137.48
09/01/2022137.59
06/01/2022137.88
05/01/2022138.05
04/01/2022138.12
03/01/2022138.03
02/01/2022137.75
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.