↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AAA צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AAA צמוד הוא כולל איגרות חוב ישראליות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן (AAA)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1134
שער אחרון104.57
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד32
מח"מ ברוטו4.27
תשואה פנימית1.98%
מרווח ממשלתי0.92%
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל5.6578
לאומי 1836040547בנק לאומי5.2293
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט5.1956
לאומי 1826040539בנק לאומי5.1899
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל5.1826
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי5.1721
פועלים 2021199850בנק פועלים5.1512
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי5.1398
לאומי 1796040372בנק לאומי5.1253
פועלים 2011191345בנק פועלים5.0984
מקורות 111158476מקורות5.0384
פועלים 2006620496בנק פועלים4.5577
פועלים 2031199868בנק פועלים4.4382
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל4.3898
מקורות 101158468מקורות4.0981
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3.8161
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3.5898
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3.5502
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות3.4027
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2.2841
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות2.192
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות1.1755
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1.1177
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות1.0125
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי0.9812
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות0.8679
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.3852
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות0.1332
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות0.828
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023