↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA ישראל 7+

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA ישראל 7+ כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), בעלות משך חיים ממוצע של 7 שנים ומעלה, כאשר במועד הקובע בסיס ההצמדה מאוזן בין שקלים לצמודים
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1142
שער אחרון130.26
שינוי יומי0.28%
מספר ניירות במדד16
מח"מ ברוטו9.18
תשואה פנימית5.66%
מרווח ממשלתי1.37%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח7.5711
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח7.4109
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7.2811
בזק 142300317בזק6.8415
עזריאלי ח1178680עזריאלי6.7789
אלוני חץ טו1189414אלוני חץ6.7723
בזק 132300309בזק6.7514
עזריאלי ז1178672עזריאלי6.7401
מקורות 111158476מקורות6.4772
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח5.8142
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי5.6373
חשמל 336000392חברת חשמל5.721
חשמל 351196799חברת חשמל4.9823
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4.6154
חשמל 341196781חברת חשמל4.42
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח3.2886
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח1.6753
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן1.2213
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023