↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון154.00
שינוי יומי0.11%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד436.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.39
תשואה פנימית0.88%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.14%0.05%9.62%11.59%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.86%3.25%2.77%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.130.940.80
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
ISIN מדדILINDX111470
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל330925956.0881
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל245748615.6242
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל230076485.2655
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל228479055.229
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל218286604.9957
גליל 59049590431ממשלת ישראל214920184.8995
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל198527774.5435
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל305261654.2187
גליל 59039590332ממשלת ישראל142755533.2671
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל217088893.1025
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל216842003.1008
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל206602343.0998
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל204425943.0994
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל174932133.0981
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל238795023.0978
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל199255053.0976
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל209702103.0975
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל157022553.0973
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197171613.097
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל161435053.0954
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל186962203.0948
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל234539163.0889
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל315166033.0829
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל310435843.0765
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל164939152.5892
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל213766962.2566
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל90670991.9252
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל66385841.3689
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל46131800.8501
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל62017140.4525
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
DateLevel
17/06/2021154.00
16/06/2021154.17
15/06/2021154.09
14/06/2021154.16
13/06/2021154.07
10/06/2021153.91
09/06/2021153.88
08/06/2021153.67
07/06/2021153.81
06/06/2021154.15
03/06/2021153.97
02/06/2021153.84
01/06/2021153.73
31/05/2021153.76
30/05/2021153.52
27/05/2021153.43
26/05/2021153.67
25/05/2021153.71
24/05/2021153.67
23/05/2021153.55
20/05/2021153.57
19/05/2021153.65
18/05/2021153.69
13/05/2021153.77
12/05/2021153.50
11/05/2021153.09
10/05/2021153.83
09/05/2021153.67
06/05/2021153.57
05/05/2021153.93
04/05/2021153.94
03/05/2021153.72
02/05/2021153.32
29/04/2021153.19
28/04/2021153.29
27/04/2021153.52
26/04/2021153.74
25/04/2021153.67
22/04/2021153.57
21/04/2021153.52
20/04/2021153.46
19/04/2021153.41
18/04/2021153.51
13/04/2021153.16
12/04/2021153.25
11/04/2021153.32
08/04/2021153.33
07/04/2021153.23
06/04/2021153.29
05/04/2021153.22
04/04/2021153.29
01/04/2021153.30
31/03/2021153.23
30/03/2021153.10
29/03/2021153.52
25/03/2021153.38
24/03/2021153.06
22/03/2021152.87
21/03/2021152.48
18/03/2021152.35
17/03/2021152.58
16/03/2021152.74
15/03/2021152.45
14/03/2021152.39
11/03/2021152.71
10/03/2021152.76
09/03/2021152.77
08/03/2021152.63
07/03/2021152.42
04/03/2021152.68
03/03/2021152.56
02/03/2021152.89
01/03/2021152.72
28/02/2021152.34
25/02/2021152.12
24/02/2021152.36
23/02/2021152.60
22/02/2021152.51
21/02/2021152.46
18/02/2021152.67
17/02/2021152.95
16/02/2021152.87
15/02/2021153.05
14/02/2021153.34
11/02/2021153.67
10/02/2021153.62
09/02/2021153.61
08/02/2021153.34
07/02/2021153.53
04/02/2021153.77
03/02/2021153.71
02/02/2021153.79
01/02/2021154.07
31/01/2021154.12
28/01/2021154.28
27/01/2021154.43
26/01/2021154.26
25/01/2021154.28
24/01/2021154.12
21/01/2021153.98
20/01/2021154.47
19/01/2021154.47
18/01/2021154.29
17/01/2021154.14
14/01/2021154.12
13/01/2021153.60
12/01/2021153.37
11/01/2021153.17
10/01/2021153.36
07/01/2021153.57
06/01/2021153.80
05/01/2021153.95
04/01/2021153.84
03/01/2021153.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.