↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון151.10
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד27
שווי כולל ני"ע במדד485.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל19.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.87
תשואה פנימית0.79%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.58%-6.05%11.20%9.00%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.91%3.18%3.07%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.241.100.56
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32767638.065.0919
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29358286.2875.0343
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18422948.05044.9943
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18675450.6124.9566
גליל 59039590332ממשלת ישראל21821347.12454.9505
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל17822632.2564.9503
גליל 59049590431ממשלת ישראל17479121.5234.8549
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל15552541.8329314.3198
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל15249402.72184.2356
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל14644962.4103584.0677
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל22080155.62343.4664
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל31798004.853.4613
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל18400643.23863.4373
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל17808275.322093.4342
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22951911.1474883.4284
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21047476.8143.4198
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל18792132.15863.4002
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19885003.308663.3935
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל15050754.71083.3865
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15706401.3043.3829
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל11984195.8795353.3286
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל11860853.34043.2189
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17622705.10773.398
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19621284.6580933.393
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל10873829.8832.9291
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל5724622.9951.5197
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל2219577.34240.5467
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020151.16
05/04/2020148.72
02/04/2020148.45
01/04/2020148.44
31/03/2020148.90
30/03/2020148.70
29/03/2020149.36
26/03/2020149.88
25/03/2020149.51
24/03/2020148.56
23/03/2020146.91
22/03/2020144.02
19/03/2020145.03
18/03/2020145.16
17/03/2020147.67
16/03/2020148.99
15/03/2020149.93
12/03/2020149.82
11/03/2020151.70
09/03/2020153.52
08/03/2020154.88
05/03/2020155.64
04/03/2020156.22
03/03/2020155.52
01/03/2020154.74
27/02/2020155.06
26/02/2020154.79
25/02/2020154.78
24/02/2020154.60
23/02/2020154.34
20/02/2020154.07
19/02/2020154.04
18/02/2020154.04
17/02/2020154.17
16/02/2020154.10
13/02/2020153.85
12/02/2020153.71
11/02/2020153.46
10/02/2020153.19
09/02/2020153.13
06/02/2020153.01
05/02/2020152.81
04/02/2020152.77
03/02/2020152.74
02/02/2020152.85
30/01/2020152.81
29/01/2020152.90
28/01/2020152.98
27/01/2020153.13
26/01/2020153.20
23/01/2020153.13
22/01/2020153.17
21/01/2020153.15
20/01/2020153.10
19/01/2020153.05
16/01/2020153.14
15/01/2020153.07
14/01/2020153.05
13/01/2020152.94
12/01/2020152.85
09/01/2020152.72
08/01/2020152.84
07/01/2020152.83
06/01/2020152.87
05/01/2020152.82
02/01/2020152.44
01/01/2020152.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.