↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.77
שינוי יומי0.09%
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד524.3 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל19.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.87
תשואה פנימית0.57%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.18%5.13%12.27%15.61%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.89%3.20%2.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.071.181.00
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30899552.12945.0181
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20100642.35765.0051
גליל 59039590332ממשלת ישראל21936400.89635.0042
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33205621.3414.9927
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18932033.614.7361
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18623189.4924.6588
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל18337460.9177764.5874
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל17738957.7709054.4376
גליל 59049590431ממשלת ישראל17526754.88844.3846
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל15071193.35753.7703
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל25269701.493.2909
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23208817.0913083.2875
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21244492.12063.2875
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19611885.53863.2871
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19875727.5279863.2863
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19662044.1908913.2863
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40563.2857
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20668664.809163.2851
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17720244.65313.2847
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19550226.47623.2845
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35016526.83.2815
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15722045.133.286
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15791982.20163.285
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל12184445.2310963.0481
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12023697.8339613.0079
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל9482890.9882.3723
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל6444964.0961.4985
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל3511002.57270.7604
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020153.77
01/07/2020153.64
30/06/2020153.78
29/06/2020153.69
28/06/2020153.83
25/06/2020154.03
24/06/2020154.05
23/06/2020153.97
22/06/2020153.94
21/06/2020153.91
18/06/2020153.92
17/06/2020153.93
16/06/2020153.72
15/06/2020153.80
14/06/2020153.81
11/06/2020153.81
10/06/2020153.58
09/06/2020153.45
08/06/2020153.17
07/06/2020153.45
04/06/2020153.45
03/06/2020153.45
02/06/2020153.41
01/06/2020153.51
31/05/2020153.49
27/05/2020153.50
26/05/2020153.65
25/05/2020153.51
24/05/2020153.35
21/05/2020153.25
20/05/2020153.06
19/05/2020152.89
18/05/2020152.80
17/05/2020152.63
14/05/2020152.40
13/05/2020152.40
12/05/2020152.28
11/05/2020152.26
10/05/2020152.04
07/05/2020151.61
06/05/2020151.37
05/05/2020151.53
04/05/2020151.49
03/05/2020151.60
30/04/2020152.03
27/04/2020152.44
26/04/2020152.23
23/04/2020152.00
22/04/2020151.96
21/04/2020152.06
20/04/2020152.49
19/04/2020152.65
16/04/2020152.61
13/04/2020151.94
12/04/2020151.57
07/04/2020151.10
06/04/2020151.16
05/04/2020148.72
02/04/2020148.45
01/04/2020148.44
31/03/2020148.90
30/03/2020148.70
29/03/2020149.36
26/03/2020149.88
25/03/2020149.51
24/03/2020148.56
23/03/2020146.91
22/03/2020144.02
19/03/2020145.03
18/03/2020145.16
17/03/2020147.67
16/03/2020148.99
15/03/2020149.93
12/03/2020149.82
11/03/2020151.70
09/03/2020153.52
08/03/2020154.88
05/03/2020155.64
04/03/2020156.22
03/03/2020155.52
01/03/2020154.74
27/02/2020155.06
26/02/2020154.79
25/02/2020154.78
24/02/2020154.60
23/02/2020154.34
20/02/2020154.07
19/02/2020154.04
18/02/2020154.04
17/02/2020154.17
16/02/2020154.10
13/02/2020153.85
12/02/2020153.71
11/02/2020153.46
10/02/2020153.19
09/02/2020153.13
06/02/2020153.01
05/02/2020152.81
04/02/2020152.77
03/02/2020152.74
02/02/2020152.85
30/01/2020152.81
29/01/2020152.90
28/01/2020152.98
27/01/2020153.13
26/01/2020153.20
23/01/2020153.13
22/01/2020153.17
21/01/2020153.15
20/01/2020153.10
19/01/2020153.05
16/01/2020153.14
15/01/2020153.07
14/01/2020153.05
13/01/2020152.94
12/01/2020152.85
09/01/2020152.72
08/01/2020152.84
07/01/2020152.83
06/01/2020152.87
05/01/2020152.82
02/01/2020152.44
01/01/2020152.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.