↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון152.68
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד579.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.38
תשואה פנימית0.72%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.71%-2.27%-8.66%11.80%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.59%3.22%2.76%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.41-0.850.79
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
ISIN מדדILINDX111470
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32907174.54316.3874
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24089053.7937925.7886
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22629193.1555615.4378
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22411205.1665.3854
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21411403.94325.1452
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19569315.844.7025
גליל 59049590431ממשלת ישראל19638605.40454.5567
גליל 59039590332ממשלת ישראל16865889.2722064.4967
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29952229.894.2792
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20685220.343453.0619
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15689878.86843.0612
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל18696220.4789453.06
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16126163.6392813.0591
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל24247668.12753.0587
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17471350.64073.0586
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל15063949.60743.0585
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21483764.1250323.0564
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20819251.16183.0549
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל19785306.53333.0543
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22125333.9356043.0533
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל20960749.16023.0485
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל19506507.9663.0475
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל32101488.39963.0364
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל30995655.0683.0331
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21356780.67842.3552
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל13841564.71752.2301
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל7462873.49469481.7933
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל5715159.47641.224
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל4139963.20.3044
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל2106763.250.1111
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
DateLevel
04/03/2021152.68
03/03/2021152.56
02/03/2021152.89
01/03/2021152.72
28/02/2021152.34
25/02/2021152.12
24/02/2021152.36
23/02/2021152.60
22/02/2021152.51
21/02/2021152.46
18/02/2021152.67
17/02/2021152.95
16/02/2021152.87
15/02/2021153.05
14/02/2021153.34
11/02/2021153.67
10/02/2021153.62
09/02/2021153.61
08/02/2021153.34
07/02/2021153.53
04/02/2021153.77
03/02/2021153.71
02/02/2021153.79
01/02/2021154.07
31/01/2021154.12
28/01/2021154.28
27/01/2021154.43
26/01/2021154.26
25/01/2021154.28
24/01/2021154.12
21/01/2021153.98
20/01/2021154.47
19/01/2021154.47
18/01/2021154.29
17/01/2021154.14
14/01/2021154.12
13/01/2021153.60
12/01/2021153.37
11/01/2021153.17
10/01/2021153.36
07/01/2021153.57
06/01/2021153.80
05/01/2021153.95
04/01/2021153.84
03/01/2021153.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.