↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון156.22
שינוי יומי0.21%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד426.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל22.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.46
תשואה פנימית0.81%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.59%1.76%11.32%13.50%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.90%3.24%2.75%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.011.130.92
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
ISIN מדדILINDX111470
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל337713676.5014
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל251394495.9141
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל237084905.5774
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל236667185.5676
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל220488785.1045
גליל 59049590431ממשלת ישראל211197404.9684
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל199735104.5792
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל303826814.2928
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל199729272.9518
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197289802.9512
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל161576942.9509
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל161284352.9506
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל199439002.9496
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239399682.9483
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל207506952.9445
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל201977042.9401
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל218410122.9345
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל252260722.9278
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל320698732.9275
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל330699592.9245
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל211650972.8733
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל170510012.8489
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל114948512.6357
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל221407322.4249
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל218029442.933
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל155846812.95
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל92155842.0538
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל81356771.8311
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל47885851.0436
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל73987020.5988
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021156.22
14/09/2021156.55
13/09/2021156.43
12/09/2021156.27
09/09/2021156.42
05/09/2021156.45
02/09/2021156.59
01/09/2021156.65
31/08/2021156.77
30/08/2021156.59
29/08/2021156.43
26/08/2021156.10
25/08/2021155.90
24/08/2021155.96
23/08/2021156.00
22/08/2021156.10
19/08/2021156.01
18/08/2021155.92
17/08/2021155.89
16/08/2021155.90
15/08/2021155.71
12/08/2021155.49
11/08/2021155.51
10/08/2021155.66
09/08/2021155.84
08/08/2021155.80
05/08/2021156.12
04/08/2021156.13
03/08/2021156.06
02/08/2021155.89
01/08/2021155.68
29/07/2021155.48
28/07/2021155.44
27/07/2021155.22
26/07/2021155.11
25/07/2021154.99
22/07/2021154.88
21/07/2021154.62
20/07/2021154.83
19/07/2021155.01
15/07/2021155.09
14/07/2021154.93
13/07/2021154.78
12/07/2021154.84
11/07/2021154.84
08/07/2021155.05
07/07/2021155.11
06/07/2021155.00
05/07/2021154.74
04/07/2021154.64
01/07/2021154.45
30/06/2021154.23
29/06/2021154.05
28/06/2021154.05
27/06/2021153.92
24/06/2021154.05
23/06/2021153.98
22/06/2021153.84
21/06/2021153.88
20/06/2021154.12
17/06/2021154.00
16/06/2021154.17
15/06/2021154.09
14/06/2021154.16
13/06/2021154.07
10/06/2021153.91
09/06/2021153.88
08/06/2021153.67
07/06/2021153.81
06/06/2021154.15
03/06/2021153.97
02/06/2021153.84
01/06/2021153.73
31/05/2021153.76
30/05/2021153.52
27/05/2021153.43
26/05/2021153.67
25/05/2021153.71
24/05/2021153.67
23/05/2021153.55
20/05/2021153.57
19/05/2021153.65
18/05/2021153.69
13/05/2021153.77
12/05/2021153.50
11/05/2021153.09
10/05/2021153.83
09/05/2021153.67
06/05/2021153.57
05/05/2021153.93
04/05/2021153.94
03/05/2021153.72
02/05/2021153.32
29/04/2021153.19
28/04/2021153.29
27/04/2021153.52
26/04/2021153.74
25/04/2021153.67
22/04/2021153.57
21/04/2021153.52
20/04/2021153.46
19/04/2021153.41
18/04/2021153.51
13/04/2021153.16
12/04/2021153.25
11/04/2021153.32
08/04/2021153.33
07/04/2021153.23
06/04/2021153.29
05/04/2021153.22
04/04/2021153.29
01/04/2021153.30
31/03/2021153.23
30/03/2021153.10
29/03/2021153.52
25/03/2021153.38
24/03/2021153.06
22/03/2021152.87
21/03/2021152.48
18/03/2021152.35
17/03/2021152.58
16/03/2021152.74
15/03/2021152.45
14/03/2021152.39
11/03/2021152.71
10/03/2021152.76
09/03/2021152.77
08/03/2021152.63
07/03/2021152.42
04/03/2021152.68
03/03/2021152.56
02/03/2021152.89
01/03/2021152.72
28/02/2021152.34
25/02/2021152.12
24/02/2021152.36
23/02/2021152.60
22/02/2021152.51
21/02/2021152.46
18/02/2021152.67
17/02/2021152.95
16/02/2021152.87
15/02/2021153.05
14/02/2021153.34
11/02/2021153.67
10/02/2021153.62
09/02/2021153.61
08/02/2021153.34
07/02/2021153.53
04/02/2021153.77
03/02/2021153.71
02/02/2021153.79
01/02/2021154.07
31/01/2021154.12
28/01/2021154.28
27/01/2021154.43
26/01/2021154.26
25/01/2021154.28
24/01/2021154.12
21/01/2021153.98
20/01/2021154.47
19/01/2021154.47
18/01/2021154.29
17/01/2021154.14
14/01/2021154.12
13/01/2021153.60
12/01/2021153.37
11/01/2021153.17
10/01/2021153.36
07/01/2021153.57
06/01/2021153.80
05/01/2021153.95
04/01/2021153.84
03/01/2021153.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.