↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.03
שינוי יומי0.10%-
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד556.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.42
תשואה פנימית0.70%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.69%0.97%9.16%13.60%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.58%3.21%2.75%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.230.920.93
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33138950.18516.6882
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל23684214.1361026.0371
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21666477.9591095.5228
גליל 59039590332ממשלת ישראל21085935.85345.3748
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19294603.524.9182
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19239857.31424.9043
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל19689131.54634.8587
גליל 59049590431ממשלת ישראל18313030.684.6602
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30255339.28234.5153
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17459578.62662.9889
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20887523.79282.9885
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23131296.632.9871
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20661306.793922.9866
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15672861.64622.9857
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22264310.0853522.9855
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19654955.5764912.9855
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20754971.084192.9855
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל15888631.62.9851
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19745457.01172.9837
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34053572.3132.9767
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל28736741.332.9659
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21088231.8842.4389
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל8917177.3112.1711
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל14424913.7732.988
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל12422872.019132.986
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15590254.231582.986
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל11432960.07121.8793
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל4119206.8514251.05
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל2964261.690.2163
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/12/2020
DateLevel
29/11/2020153.17
26/11/2020153.12
25/11/2020152.88
24/11/2020152.85
23/11/2020152.83
22/11/2020152.85
19/11/2020152.87
18/11/2020152.68
17/11/2020152.57
16/11/2020152.48
15/11/2020152.25
12/11/2020152.28
11/11/2020152.10
10/11/2020151.93
09/11/2020151.42
08/11/2020151.55
05/11/2020151.64
04/11/2020151.68
03/11/2020151.36
02/11/2020151.71
01/11/2020151.89
29/10/2020152.08
28/10/2020152.43
27/10/2020152.52
26/10/2020152.66
25/10/2020152.69
22/10/2020152.68
21/10/2020152.81
20/10/2020152.77
19/10/2020152.92
18/10/2020152.96
15/10/2020152.64
14/10/2020152.47
13/10/2020152.43
12/10/2020152.24
11/10/2020152.37
08/10/2020152.35
07/10/2020152.26
06/10/2020152.34
05/10/2020152.44
04/10/2020152.61
01/10/2020152.51
30/09/2020152.56
29/09/2020152.76
24/09/2020152.72
23/09/2020152.99
22/09/2020153.39
21/09/2020153.55
17/09/2020153.52
16/09/2020153.49
15/09/2020153.33
14/09/2020153.16
13/09/2020153.15
10/09/2020153.39
09/09/2020153.75
08/09/2020153.90
07/09/2020153.84
06/09/2020153.81
03/09/2020154.02
02/09/2020154.19
01/09/2020154.25
31/08/2020154.33
30/08/2020154.19
27/08/2020154.04
26/08/2020153.86
25/08/2020153.90
24/08/2020154.02
23/08/2020153.87
20/08/2020153.74
19/08/2020153.70
18/08/2020153.67
17/08/2020153.77
16/08/2020153.75
13/08/2020153.61
12/08/2020153.48
11/08/2020153.31
10/08/2020153.35
09/08/2020153.26
06/08/2020153.38
05/08/2020153.32
04/08/2020153.17
03/08/2020153.02
02/08/2020153.25
29/07/2020153.30
28/07/2020153.23
27/07/2020153.19
26/07/2020153.18
23/07/2020153.17
22/07/2020153.12
21/07/2020153.10
20/07/2020153.11
19/07/2020153.03
16/07/2020153.28
15/07/2020153.36
14/07/2020153.31
13/07/2020153.25
12/07/2020153.46
09/07/2020153.43
08/07/2020153.48
07/07/2020153.70
06/07/2020153.75
05/07/2020153.75
02/07/2020153.77
01/07/2020153.64
30/06/2020153.78
29/06/2020153.69
28/06/2020153.83
25/06/2020154.03
24/06/2020154.05
23/06/2020153.97
22/06/2020153.94
21/06/2020153.91
18/06/2020153.92
17/06/2020153.93
16/06/2020153.72
15/06/2020153.80
14/06/2020153.81
11/06/2020153.81
10/06/2020153.58
09/06/2020153.45
08/06/2020153.17
04/06/2020153.45
03/06/2020153.45
02/06/2020153.41
01/06/2020153.51
31/05/2020153.49
27/05/2020153.50
26/05/2020153.65
25/05/2020153.51
24/05/2020153.35
21/05/2020153.25
20/05/2020153.06
19/05/2020152.89
18/05/2020152.80
17/05/2020152.63
14/05/2020152.40
13/05/2020152.40
12/05/2020152.28
11/05/2020152.26
10/05/2020152.04
07/05/2020151.61
06/05/2020151.37
05/05/2020151.53
04/05/2020151.49
03/05/2020151.60
30/04/2020152.03
27/04/2020152.44
26/04/2020152.23
23/04/2020152.00
22/04/2020151.96
21/04/2020152.06
20/04/2020152.49
19/04/2020152.65
16/04/2020152.61
13/04/2020151.94
12/04/2020151.57
07/04/2020151.10
06/04/2020151.16
05/04/2020148.72
02/04/2020148.45
01/04/2020148.44
31/03/2020148.90
30/03/2020148.70
29/03/2020149.36
26/03/2020149.88
25/03/2020149.51
24/03/2020148.56
23/03/2020146.91
22/03/2020144.02
19/03/2020145.03
18/03/2020145.16
17/03/2020147.67
16/03/2020148.99
15/03/2020149.93
12/03/2020149.82
11/03/2020151.70
09/03/2020153.52
08/03/2020154.88
05/03/2020155.64
04/03/2020156.22
03/03/2020155.52
01/03/2020154.74
27/02/2020155.06
26/02/2020154.79
25/02/2020154.78
24/02/2020154.60
23/02/2020154.34
20/02/2020154.07
19/02/2020154.04
18/02/2020154.04
17/02/2020154.17
16/02/2020154.10
13/02/2020153.85
12/02/2020153.71
11/02/2020153.46
10/02/2020153.19
09/02/2020153.13
06/02/2020153.01
05/02/2020152.81
04/02/2020152.77
03/02/2020152.74
02/02/2020152.85
30/01/2020152.81
29/01/2020152.90
28/01/2020152.98
27/01/2020153.13
26/01/2020153.20
23/01/2020153.13
22/01/2020153.17
21/01/2020153.15
20/01/2020153.10
19/01/2020153.05
16/01/2020153.14
15/01/2020153.07
14/01/2020153.05
13/01/2020152.94
12/01/2020152.85
09/01/2020152.72
08/01/2020152.84
07/01/2020152.83
06/01/2020152.87
05/01/2020152.82
02/01/2020152.44
01/01/2020152.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.