↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.52
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד543.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל20.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.86
תשואה פנימית0.66%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.02%2.57%9.89%15.39%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.63%3.19%2.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.610.961.01
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21321231.38885.0172
גליל 59039590332ממשלת ישראל21031518.52895.0125
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33418069.55615.0038
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30224364.575.0016
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל21726934.670574.9949
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19181292.484.6331
גליל 59049590431ממשלת ישראל18046614.89284.4058
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל17331960.39684.1397
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21474430.209274.985
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19448729.7124.703
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23193995.5945493.1161
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20766205.1686743.1159
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17715199.50423.1148
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל21605672.98253.1139
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15672861.64623.1136
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12610374.8477723.1136
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40563.1133
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19656727.7300913.1128
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20889474.43943.116
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20672343.816783.115
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34952329.83423.0925
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל27955616.1123.0785
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19577937.32063.0489
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12756172.25452.9824
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל9205967.8839682.2816
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10160529.74462.1833
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל6580284.94426471.9269
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7790568.44721.5696
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל3756479.80680.7947
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020153.52
16/09/2020153.49
15/09/2020153.33
14/09/2020153.16
13/09/2020153.15
10/09/2020153.39
09/09/2020153.75
08/09/2020153.90
07/09/2020153.84
06/09/2020153.81
03/09/2020154.02
02/09/2020154.19
01/09/2020154.25
31/08/2020154.33
30/08/2020154.19
27/08/2020154.04
26/08/2020153.86
25/08/2020153.90
24/08/2020154.02
23/08/2020153.87
20/08/2020153.74
19/08/2020153.70
18/08/2020153.67
17/08/2020153.77
16/08/2020153.75
13/08/2020153.61
12/08/2020153.48
11/08/2020153.31
10/08/2020153.35
09/08/2020153.26
06/08/2020153.38
05/08/2020153.32
04/08/2020153.17
03/08/2020153.02
02/08/2020153.25
29/07/2020153.30
28/07/2020153.23
27/07/2020153.19
26/07/2020153.18
23/07/2020153.17
22/07/2020153.12
21/07/2020153.10
20/07/2020153.11
19/07/2020153.03
16/07/2020153.28
15/07/2020153.36
14/07/2020153.31
13/07/2020153.25
12/07/2020153.46
09/07/2020153.43
08/07/2020153.48
07/07/2020153.70
06/07/2020153.75
05/07/2020153.75
02/07/2020153.77
01/07/2020153.64
30/06/2020153.78
29/06/2020153.69
28/06/2020153.83
25/06/2020154.03
24/06/2020154.05
23/06/2020153.97
22/06/2020153.94
21/06/2020153.91
18/06/2020153.92
17/06/2020153.93
16/06/2020153.72
15/06/2020153.80
14/06/2020153.81
11/06/2020153.81
10/06/2020153.58
09/06/2020153.45
08/06/2020153.17
04/06/2020153.45
03/06/2020153.45
02/06/2020153.41
01/06/2020153.51
31/05/2020153.49
27/05/2020153.50
26/05/2020153.65
25/05/2020153.51
24/05/2020153.35
21/05/2020153.25
20/05/2020153.06
19/05/2020152.89
18/05/2020152.80
17/05/2020152.63
14/05/2020152.40
13/05/2020152.40
12/05/2020152.28
11/05/2020152.26
10/05/2020152.04
07/05/2020151.61
06/05/2020151.37
05/05/2020151.53
04/05/2020151.49
03/05/2020151.60
30/04/2020152.03
27/04/2020152.44
26/04/2020152.23
23/04/2020152.00
22/04/2020151.96
21/04/2020152.06
20/04/2020152.49
19/04/2020152.65
16/04/2020152.61
13/04/2020151.94
12/04/2020151.57
07/04/2020151.10
06/04/2020151.16
05/04/2020148.72
02/04/2020148.45
01/04/2020148.44
31/03/2020148.90
30/03/2020148.70
29/03/2020149.36
26/03/2020149.88
25/03/2020149.51
24/03/2020148.56
23/03/2020146.91
22/03/2020144.02
19/03/2020145.03
18/03/2020145.16
17/03/2020147.67
16/03/2020148.99
15/03/2020149.93
12/03/2020149.82
11/03/2020151.70
09/03/2020153.52
08/03/2020154.88
05/03/2020155.64
04/03/2020156.22
03/03/2020155.52
01/03/2020154.74
27/02/2020155.06
26/02/2020154.79
25/02/2020154.78
24/02/2020154.60
23/02/2020154.34
20/02/2020154.07
19/02/2020154.04
18/02/2020154.04
17/02/2020154.17
16/02/2020154.10
13/02/2020153.85
12/02/2020153.71
11/02/2020153.46
10/02/2020153.19
09/02/2020153.13
06/02/2020153.01
05/02/2020152.81
04/02/2020152.77
03/02/2020152.74
02/02/2020152.85
30/01/2020152.81
29/01/2020152.90
28/01/2020152.98
27/01/2020153.13
26/01/2020153.20
23/01/2020153.13
22/01/2020153.17
21/01/2020153.15
20/01/2020153.10
19/01/2020153.05
16/01/2020153.14
15/01/2020153.07
14/01/2020153.05
13/01/2020152.94
12/01/2020152.85
09/01/2020152.72
08/01/2020152.84
07/01/2020152.83
06/01/2020152.87
05/01/2020152.82
02/01/2020152.44
01/01/2020152.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.