↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.75
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד524.3 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל19.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.86
תשואה פנימית0.56%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.17%4.93%12.10%15.38%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.88%3.20%2.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.021.190.99
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30821781.83465.006
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20085782.3465.0019
גליל 59039590332ממשלת ישראל21922407.875.0015
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33143979.24964.9839
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18913561.6954.7319
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18602910.15684.6542
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל18312048.6936664.5815
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל17724581.3080564.4345
גליל 59049590431ממשלת ישראל17509328.04744.3806
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל15058945.88663.7676
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל25332663.03583.2994
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35133248.5563.2928
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19639044.1133.2919
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21262047.943.2905
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23223638.5880663.2899
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15802811.3433.2876
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19663816.344493.2869
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20677862.328213.2869
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19560500.74783.2866
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17728653.23463.2866
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15722045.133.2863
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19902589.0391963.291
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40563.286
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל12186852.9863043.049
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12028345.1227173.0093
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל9492030.2432.3748
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל6450062.961.4998
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל3513347.93180.7609
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020153.75
02/07/2020153.77
01/07/2020153.64
30/06/2020153.78
29/06/2020153.69
28/06/2020153.83
25/06/2020154.03
24/06/2020154.05
23/06/2020153.97
22/06/2020153.94
21/06/2020153.91
18/06/2020153.92
17/06/2020153.93
16/06/2020153.72
15/06/2020153.80
14/06/2020153.81
11/06/2020153.81
10/06/2020153.58
09/06/2020153.45
08/06/2020153.17
07/06/2020153.45
04/06/2020153.45
03/06/2020153.45
02/06/2020153.41
01/06/2020153.51
31/05/2020153.49
27/05/2020153.50
26/05/2020153.65
25/05/2020153.51
24/05/2020153.35
21/05/2020153.25
20/05/2020153.06
19/05/2020152.89
18/05/2020152.80
17/05/2020152.63
14/05/2020152.40
13/05/2020152.40
12/05/2020152.28
11/05/2020152.26
10/05/2020152.04
07/05/2020151.61
06/05/2020151.37
05/05/2020151.53
04/05/2020151.49
03/05/2020151.60
30/04/2020152.03
27/04/2020152.44
26/04/2020152.23
23/04/2020152.00
22/04/2020151.96
21/04/2020152.06
20/04/2020152.49
19/04/2020152.65
16/04/2020152.61
13/04/2020151.94
12/04/2020151.57
07/04/2020151.10
06/04/2020151.16
05/04/2020148.72
02/04/2020148.45
01/04/2020148.44
31/03/2020148.90
30/03/2020148.70
29/03/2020149.36
26/03/2020149.88
25/03/2020149.51
24/03/2020148.56
23/03/2020146.91
22/03/2020144.02
19/03/2020145.03
18/03/2020145.16
17/03/2020147.67
16/03/2020148.99
15/03/2020149.93
12/03/2020149.82
11/03/2020151.70
09/03/2020153.52
08/03/2020154.88
05/03/2020155.64
04/03/2020156.22
03/03/2020155.52
01/03/2020154.74
27/02/2020155.06
26/02/2020154.79
25/02/2020154.78
24/02/2020154.60
23/02/2020154.34
20/02/2020154.07
19/02/2020154.04
18/02/2020154.04
17/02/2020154.17
16/02/2020154.10
13/02/2020153.85
12/02/2020153.71
11/02/2020153.46
10/02/2020153.19
09/02/2020153.13
06/02/2020153.01
05/02/2020152.81
04/02/2020152.77
03/02/2020152.74
02/02/2020152.85
30/01/2020152.81
29/01/2020152.90
28/01/2020152.98
27/01/2020153.13
26/01/2020153.20
23/01/2020153.13
22/01/2020153.17
21/01/2020153.15
20/01/2020153.10
19/01/2020153.05
16/01/2020153.14
15/01/2020153.07
14/01/2020153.05
13/01/2020152.94
12/01/2020152.85
09/01/2020152.72
08/01/2020152.84
07/01/2020152.83
06/01/2020152.87
05/01/2020152.82
02/01/2020152.44
01/01/2020152.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.