↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה מאוזן כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שהונפקו על ידי מדינת ישראל, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמאזן את בסיס ההצמדה במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1147
שער אחרון145.50
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד26
מח"מ ברוטו6.50
תשואה פנימית3.97%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל7.0889
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל6.3563
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל6.3454
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל6.163
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל5.7652
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל5.3958
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל4.6831
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל3.8526
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל3.7833
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל3.7753
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל3.7582
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל3.7366
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל3.7193
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל3.7094
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל3.7023
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל3.6936
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל3.6862
גליל 59049590431ממשלת ישראל3.2098
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל3.788
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל3.686
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל2.8216
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל2.4885
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל1.3321
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל1.2193
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל1.1469
ממשל שקלית 11521184076ממשלת ישראל1.0934
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023