↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Bullet צמוד 2028

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס Bullet צמוד 2028 כולל איגרות חוב ישראליות צמודות למדד בריבית קבועה, שנפדות במהלך שנת 2028 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
סימול מדדCharacteristics
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה5.1223
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות5.1214
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים5.0823
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5.065
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן5.0617
ריט 1 ה1136753ריט 15.0574
פועלים 2021199850בנק פועלים5.0559
אמות ד1133149אמות5.0524
עזריאלי ה1156603עזריאלי5.0255
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי4.9699
שופרסל ו7770217שופרסל4.8619
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב4.7649
אלבר יט1191824אלבר4.5482
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן4.4321
מליסרון יח3230372מליסרון4.1354
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן3.4701
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי3.4188
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים3.1702
מגוריט ג1175975מגוריט3.0999
פז נפט ו1139542פז נפט2.7063
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2.4718
להב ג1193341להב1.9769
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים1.8284
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות1.6151
הכשרת ישוב 241191519הכשרת הישוב1.4493
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות1.4369
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023