↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד כולל איגרות חוב ישראליות של תאגידים פיננסיים צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1158
שער אחרון150.63
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד52
מח"מ ברוטו3.38
תשואה פנימית2.03%
מרווח ממשלתי1.00%
דירוג ממוצע+AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח4.1488
לאומי 1836040547בנק לאומי4.1458
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט4.1191
לאומי 1826040539בנק לאומי4.1146
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4.1064
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4.1009
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4.1005
פועלים 2021199850בנק פועלים4.0839
כלל מימון ט1136050כלל ביטוח4.0769
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4.0758
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי4.0748
לאומי 1796040372בנק לאומי4.0634
פועלים 2011191345בנק פועלים4.0421
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל3.9548
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3.6259
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3.6227
פועלים 2006620496בנק פועלים3.6133
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3.5575
פועלים 2031199868בנק פועלים3.5186
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3.5183
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות3.3721
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3.1437
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים3.0328
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2.2635
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות2.1723
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים1.1954
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות1.1649
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1.1076
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות1.0034
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות0.8601
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות0.8205
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי0.6859
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.3817
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות0.132
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023