↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון143.46
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד44.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.38
תשואה פנימית0.63%-
מרווח ממשלתי0.69%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.90%1.01%4.76%9.49%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.95%3.63%2.93%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.190.400.61
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/02/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1158
ISIN מדדILINDX111587
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים568779.86134.0379
לאומי 1816040505בנק לאומי2434617.74844.0292
לאומי 1796040372בנק לאומי1381003.1834.0061
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15405004.0007
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4617203.03326443.9975
פניקס 57670284הפניקס ביטוח820723.98323.9457
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3541460.78593.9318
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים545160.4553.9016
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2205298.04850283.8698
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3143470.5823.6278
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח471629.0804283.3753
כללביט ט1136050כלל ביטוח469942.64834673.3633
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1893370.15563.3224
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח441250.13853.1579
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31038003.582
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל463753.9688373.319
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2677446.11043.0899
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2588043.75362.9868
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1649559.25352.8945
כללביט ז1132950כלל ביטוח395164.70262.8281
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2227109.06662.5703
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי351232.2542.5137
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח339558.95844592.4301
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח335337.7178082.3999
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2977252.1307
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1114967.7451.9565
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל249870.1980751.7883
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240779.92491.7232
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח239158.661.7116
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט185810.879761.3298
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח276796.419841.981
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי219423.33914481.136
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים149201.200061.0678
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות794533.0180110.9169
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות716246.31080.8266
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות676045.77260.7802
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות431304.51650.4978
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427481.1510.4934
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות415145.67210.4791
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/02/2021
DateLevel
22/02/2021143.31
21/02/2021143.36
18/02/2021143.35
17/02/2021143.38
16/02/2021143.46
15/02/2021143.14
14/02/2021143.25
11/02/2021143.31
10/02/2021143.43
09/02/2021143.12
08/02/2021142.97
07/02/2021143.04
04/02/2021143.01
03/02/2021142.87
02/02/2021142.68
01/02/2021142.77
31/01/2021142.77
28/01/2021143.04
27/01/2021143.10
26/01/2021143.20
25/01/2021143.24
24/01/2021143.22
21/01/2021143.19
20/01/2021143.38
19/01/2021143.22
18/01/2021143.10
17/01/2021142.83
14/01/2021142.78
13/01/2021142.60
12/01/2021142.50
11/01/2021142.38
10/01/2021142.42
07/01/2021142.44
06/01/2021142.39
05/01/2021142.35
04/01/2021142.32
03/01/2021142.27
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.