↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון137.97
שינוי יומי0.81%
מספר ניירות במדד43
שווי כולל ני"ע במדד48.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.07
תשואה פנימית1.11%
מרווח ממשלתי1.05%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.10%-2.24%-3.25%3.14%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.57%3.42%3.01%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.55-0.220.14
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1158
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29145004.1098
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4207273.2441534.0684
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14632504.039
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2573139.77374.036
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים2041765.114.0303
לאומי 1796040372בנק לאומי1325192.0854.0147
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2480431.23.9944
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3543.9737
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2254833.92643.9593
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1504977.77043.9479
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2452989.59253.9357
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3592516.81933.9299
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי941485.779873.6701
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2157963.99003163.932
לאומי שה 3006040257בנק לאומי1119898.88013.926
לאומי 1776040315בנק לאומי5325873.25273.923
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265542.987
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61752.0691
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968752.0566
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173131.9201
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238821.7931
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח450348.07951.7555
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509781.7269
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6911.6331
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2131.5856
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים392104.04531.5285
פניקס 27670177הפניקס ביטוח365978.6039581.4267
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026751.4063
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17951.2858
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836561.2603
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587791.2592
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293964.343641.1459
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2937501.1451
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25281.503
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015911.0862
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח277371.3323521.0812
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק247741.24928790.9657
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238214.080.9286
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218284.6495360.8509
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185193.932840.7219
מנורה הון א1103670מנורה ביטוח137891.27680.5375
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109160.62920.4255
הראל הנפקות ד1119213הראל ביטוח217821.1680.4246
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020136.86
05/04/2020135.20
02/04/2020135.37
01/04/2020135.51
31/03/2020135.70
30/03/2020135.59
29/03/2020135.11
26/03/2020135.07
25/03/2020134.44
24/03/2020133.80
23/03/2020130.70
22/03/2020129.69
19/03/2020131.51
18/03/2020129.04
17/03/2020129.20
16/03/2020130.52
15/03/2020131.39
12/03/2020132.08
11/03/2020134.20
09/03/2020133.86
08/03/2020137.19
05/03/2020140.06
04/03/2020141.11
03/03/2020141.53
01/03/2020141.05
27/02/2020141.73
26/02/2020141.93
25/02/2020142.03
24/02/2020141.93
23/02/2020142.16
20/02/2020142.49
19/02/2020142.46
18/02/2020142.41
17/02/2020142.48
16/02/2020142.65
13/02/2020142.50
12/02/2020142.44
11/02/2020142.27
10/02/2020142.04
09/02/2020142.11
06/02/2020142.26
05/02/2020142.14
04/02/2020141.96
03/02/2020141.82
02/02/2020141.78
30/01/2020142.10
29/01/2020142.31
28/01/2020142.30
27/01/2020142.39
26/01/2020142.70
23/01/2020142.69
22/01/2020142.72
21/01/2020142.76
20/01/2020142.73
19/01/2020142.73
16/01/2020142.80
15/01/2020142.72
14/01/2020142.74
13/01/2020142.65
12/01/2020142.72
09/01/2020142.80
08/01/2020142.86
07/01/2020142.86
06/01/2020142.83
05/01/2020142.80
02/01/2020142.60
01/01/2020142.49
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.