↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון138.84
שינוי יומי0.28%-
מספר ניירות במדד41
שווי כולל ני"ע במדד45 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.17
תשואה פנימית0.67%
מרווח ממשלתי1.10%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.49%-3.05%-2.51%4.47%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.82%3.55%2.99%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.41-0.280.33
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1158
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2425104.80854.0342
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1492422.7894.0327
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2252347.89124.0294
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2173528.79304244.0181
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3089220.854.0178
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3608590.0154.0089
לאומי 1816040505בנק לאומי2357883.93824.0024
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14844004.0015
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2501292.26243.9977
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2598153.28373.9969
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1820418.19963.9948
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4302442.4787053.9904
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29700003.9756
לאומי 1796040372בנק לאומי1324677.6973.9551
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי948815.299853.9478
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד819985.149253.4118
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד767056.3718553.1916
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546474.76872.2738
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים527545.97052.195
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק496187.3150062.0645
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח450232.30656751.8733
כללביט ט1136050כלל ביטוח448683.64055451.8669
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443285.204251.8444
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד421491.5211.7537
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד410588.3281.7084
כללביט ז1132950כלל ביטוח374331.9961.5575
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק330736.969351.3761
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח320105.82851321.3319
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293622.954681.2217
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2863251.1913
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278346.265171.1581
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח270568.200961.1258
פניקס 27670177הפניקס ביטוח364832.75064391.518
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח320135.34767851.332
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249628.15850641.0387
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240119.728750.9991
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח234143.390.9742
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי217897.92476320.9066
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2053700.8545
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185899.204180.7735
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109139.25240.4541
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020138.84
02/07/2020139.22
01/07/2020138.90
30/06/2020138.24
29/06/2020138.44
28/06/2020138.84
25/06/2020139.39
24/06/2020139.62
23/06/2020139.94
22/06/2020139.97
21/06/2020139.98
18/06/2020140.27
17/06/2020140.29
16/06/2020140.32
15/06/2020140.57
14/06/2020140.67
11/06/2020140.84
10/06/2020140.92
09/06/2020140.81
08/06/2020140.79
07/06/2020140.62
04/06/2020140.62
03/06/2020140.12
02/06/2020140.34
01/06/2020140.39
31/05/2020140.53
27/05/2020140.64
26/05/2020140.92
25/05/2020140.68
24/05/2020140.41
21/05/2020140.27
20/05/2020140.10
19/05/2020139.93
18/05/2020139.85
17/05/2020139.38
14/05/2020138.71
13/05/2020139.23
12/05/2020139.39
11/05/2020139.24
10/05/2020139.11
07/05/2020138.89
06/05/2020138.50
05/05/2020138.53
04/05/2020138.41
03/05/2020138.88
30/04/2020139.20
27/04/2020138.81
26/04/2020138.62
23/04/2020138.50
22/04/2020138.15
21/04/2020138.59
20/04/2020139.02
19/04/2020138.85
16/04/2020138.35
13/04/2020138.32
12/04/2020138.29
07/04/2020137.97
06/04/2020136.86
05/04/2020135.20
02/04/2020135.37
01/04/2020135.51
31/03/2020135.70
30/03/2020135.59
29/03/2020135.11
26/03/2020135.07
25/03/2020134.44
24/03/2020133.80
23/03/2020130.70
22/03/2020129.69
19/03/2020131.51
18/03/2020129.04
17/03/2020129.20
16/03/2020130.52
15/03/2020131.39
12/03/2020132.08
11/03/2020134.20
09/03/2020133.86
08/03/2020137.19
05/03/2020140.06
04/03/2020141.11
03/03/2020141.53
01/03/2020141.05
27/02/2020141.73
26/02/2020141.93
25/02/2020142.03
24/02/2020141.93
23/02/2020142.16
20/02/2020142.49
19/02/2020142.46
18/02/2020142.41
17/02/2020142.48
16/02/2020142.65
13/02/2020142.50
12/02/2020142.44
11/02/2020142.27
10/02/2020142.04
09/02/2020142.11
06/02/2020142.26
05/02/2020142.14
04/02/2020141.96
03/02/2020141.82
02/02/2020141.78
30/01/2020142.10
29/01/2020142.31
28/01/2020142.30
27/01/2020142.39
26/01/2020142.70
23/01/2020142.69
22/01/2020142.72
21/01/2020142.76
20/01/2020142.73
19/01/2020142.73
16/01/2020142.80
15/01/2020142.72
14/01/2020142.74
13/01/2020142.65
12/01/2020142.72
09/01/2020142.80
08/01/2020142.86
07/01/2020142.86
06/01/2020142.83
05/01/2020142.80
02/01/2020142.60
01/01/2020142.49
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.