↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון148.08
שינוי יומי0.36%
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד44.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.44
תשואה פנימית1.40%-
מרווח ממשלתי0.56%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.15%6.36%7.25%11.68%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.26%3.66%2.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.490.590.70
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1158
ISIN מדדILINDX111587
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4791771.93593434.051
לאומי 1796040372בנק לאומי1427426.74.05
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15966004.0458
פניקס 57670284הפניקס ביטוח858893.36564.0457
לאומי 1816040505בנק לאומי2503469.53584.0303
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים589189.0210294.0297
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים558384.38554.0086
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3616784.19323.9982
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32274003.6683
כללביט ט1136050כלל ביטוח492980.29822513.5645
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח484802.6199753.5054
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1689062.69753.4827
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל477769.0865243.4546
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2770996.63783.1495
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1510038.77541113.1136
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3211282.7473.65
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1707609.56523.0807
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2655715.00483.0185
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים414092.61552.9941
כללביט ז1132950כלל ביטוח406511.41322.9393
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2332838.28642.6515
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי360420.782.6061
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח353314.88947572.5547
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352754.0253352.5506
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3095752.2384
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח285396.1528322.0636
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח244218.911.7658
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1141906.5631.5614
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188800.33941.3651
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל255301.229251.846
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט244655.91521.769
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים151576.698241.096
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות827428.66938110.9405
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות732109.8610.8321
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות694689.10410.7896
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות440862.6290.5011
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות436552.4760.4961
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות432737.64030.4919
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021148.08
12/05/2021147.55
11/05/2021147.32
10/05/2021147.68
09/05/2021147.23
06/05/2021146.84
05/05/2021146.77
04/05/2021146.44
03/05/2021146.10
02/05/2021145.59
29/04/2021145.41
28/04/2021145.21
27/04/2021145.17
26/04/2021145.13
25/04/2021145.15
22/04/2021145.14
21/04/2021145.17
20/04/2021145.28
19/04/2021145.34
18/04/2021145.34
13/04/2021145.07
12/04/2021145.01
11/04/2021144.98
08/04/2021144.88
07/04/2021144.97
06/04/2021144.96
05/04/2021144.88
04/04/2021144.87
01/04/2021144.71
31/03/2021144.62
30/03/2021144.47
29/03/2021144.51
25/03/2021144.31
24/03/2021144.36
22/03/2021144.22
21/03/2021144.02
18/03/2021144.09
17/03/2021143.96
16/03/2021143.96
15/03/2021143.47
14/03/2021143.36
11/03/2021143.46
10/03/2021143.38
09/03/2021143.45
08/03/2021143.28
07/03/2021143.32
04/03/2021143.41
03/03/2021143.40
02/03/2021143.53
01/03/2021143.34
28/02/2021143.26
25/02/2021143.29
24/02/2021143.46
23/02/2021143.42
22/02/2021143.31
21/02/2021143.36
18/02/2021143.35
17/02/2021143.38
16/02/2021143.46
15/02/2021143.14
14/02/2021143.25
11/02/2021143.31
10/02/2021143.43
09/02/2021143.12
08/02/2021142.97
07/02/2021143.04
04/02/2021143.01
03/02/2021142.87
02/02/2021142.68
01/02/2021142.77
31/01/2021142.77
28/01/2021143.04
27/01/2021143.10
26/01/2021143.20
25/01/2021143.24
24/01/2021143.22
21/01/2021143.19
20/01/2021143.38
19/01/2021143.22
18/01/2021143.10
17/01/2021142.83
14/01/2021142.78
13/01/2021142.60
12/01/2021142.50
11/01/2021142.38
10/01/2021142.42
07/01/2021142.44
06/01/2021142.39
05/01/2021142.35
04/01/2021142.32
03/01/2021142.27
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.