↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון169.20
שינוי יומי0.00%-
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד10 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.68
תשואה פנימית1.01%
מרווח ממשלתי0.72%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.87%2.43%13.22%18.96%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.85%6.07%4.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.320.700.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1159
ISIN מדדILINDX111595
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים03/10/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8507204.0196
כללביט יא1160647כלל ביטוח17161814.0179
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14795514.0135
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24179144.0051
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27709013.9954
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7838253.9919
לאומי 1806040422בנק לאומי17679093.9911
כללביט י1136068כלל ביטוח10439373.9906
לאומי 1786040323בנק לאומי12360203.9892
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34088483.9888
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933273.9884
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8444043.9475
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12601113.6499
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467843.4622
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3285903.2805
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7333853.2219
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11512743.993
ישראכרט א1157536ישראכרט7318013.988
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7905343.473
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6481802.8476
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2584822.5806
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7498342.1719
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9611292.784
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8254632.391
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271482.0182
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250052.0081
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1654161.6515
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3529751.5506
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2836501.3402
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2817241.2376
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2786281.2241
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3445761.628
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3548701.559
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021169.20
01/08/2021168.88
29/07/2021168.83
28/07/2021168.88
27/07/2021168.79
26/07/2021168.87
25/07/2021168.78
22/07/2021168.59
21/07/2021168.43
20/07/2021168.44
19/07/2021168.42
15/07/2021169.09
14/07/2021168.85
13/07/2021168.88
12/07/2021169.04
11/07/2021168.86
08/07/2021168.85
07/07/2021168.91
06/07/2021168.96
05/07/2021169.06
04/07/2021169.14
01/07/2021168.97
30/06/2021168.90
29/06/2021168.86
28/06/2021169.00
27/06/2021168.84
24/06/2021168.96
23/06/2021169.13
22/06/2021168.62
21/06/2021168.43
20/06/2021168.50
17/06/2021168.52
16/06/2021168.27
15/06/2021167.98
14/06/2021167.87
13/06/2021167.71
10/06/2021167.57
09/06/2021167.51
08/06/2021167.44
07/06/2021167.53
06/06/2021167.74
03/06/2021167.65
02/06/2021167.70
01/06/2021167.75
31/05/2021167.75
30/05/2021167.84
27/05/2021167.84
26/05/2021167.72
25/05/2021167.82
24/05/2021167.81
23/05/2021167.75
20/05/2021167.55
19/05/2021167.80
18/05/2021167.84
13/05/2021167.47
12/05/2021167.19
11/05/2021167.08
10/05/2021167.66
09/05/2021167.72
06/05/2021167.75
05/05/2021167.84
04/05/2021167.88
03/05/2021167.86
02/05/2021167.85
29/04/2021167.73
28/04/2021167.80
27/04/2021167.83
26/04/2021167.84
25/04/2021167.94
22/04/2021168.08
21/04/2021167.96
20/04/2021167.89
19/04/2021167.89
18/04/2021167.94
13/04/2021167.77
12/04/2021167.60
11/04/2021167.62
08/04/2021167.59
07/04/2021167.71
06/04/2021167.65
05/04/2021167.50
04/04/2021167.57
01/04/2021167.47
31/03/2021167.34
30/03/2021167.16
29/03/2021167.36
25/03/2021167.24
24/03/2021167.43
22/03/2021167.28
21/03/2021166.73
18/03/2021166.75
17/03/2021166.61
16/03/2021166.56
15/03/2021166.49
14/03/2021166.41
11/03/2021166.55
10/03/2021166.25
09/03/2021166.18
08/03/2021165.83
07/03/2021165.96
04/03/2021166.44
03/03/2021166.65
02/03/2021166.73
01/03/2021166.65
28/02/2021166.66
25/02/2021166.69
24/02/2021166.73
23/02/2021166.93
22/02/2021167.01
21/02/2021167.29
18/02/2021167.22
17/02/2021167.49
16/02/2021167.84
15/02/2021167.91
14/02/2021168.09
11/02/2021168.28
10/02/2021168.27
09/02/2021168.15
08/02/2021167.94
07/02/2021167.94
04/02/2021167.90
03/02/2021167.56
02/02/2021167.45
01/02/2021167.55
31/01/2021167.72
28/01/2021167.99
27/01/2021168.13
26/01/2021168.35
25/01/2021168.58
24/01/2021168.69
21/01/2021168.64
20/01/2021168.77
19/01/2021168.73
18/01/2021168.30
17/01/2021167.97
14/01/2021167.98
13/01/2021167.75
12/01/2021167.49
11/01/2021167.48
10/01/2021167.65
07/01/2021167.78
06/01/2021167.77
05/01/2021167.79
04/01/2021167.85
03/01/2021167.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.