↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון167.47
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד30.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.84
תשואה פנימית1.18%
מרווח ממשלתי0.70%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.16%-2.82%11.13%19.25%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.95%6.07%4.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.810.580.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1159
ISIN מדדILINDX111595
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים03/10/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3486132.1954.0534
כללביט ח1132968כלל ביטוח501682.12846724.0514
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780912.47034.0499
לאומי 1806040422בנק לאומי1759629.62784.0452
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146295.9961314.0436
לאומי 1786040323בנק לאומי12303854.0416
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח846552.54.0404
ישראכרט א1157536ישראכרט854504.7120934.0388
כללביט י1136068כלל ביטוח1054303.63364.0363
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2821743.214.0281
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457622.09298294.0278
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2378502.11648164.0185
כללביט יא1160647כלל ביטוח1677894.6485284.01
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1253199.40983.6704
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח786889.67143.4534
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344832.94215483.2279
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח730518.211353.2059
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327903.1152
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8232003.936
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח981314.2352.8742
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6509402.8568
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258532.262.4201
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח809273.71352.3703
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747771.4512.1902
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433529.2972.0729
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח431082.80883272.0611
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337637.7751.6143
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים256890.8161.5578
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3541201.5541
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3491951.5325
פניקס 37670201הפניקס ביטוח283759.11751.3567
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח279251.60358551.2256
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח277979.55072861.22
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021167.47
12/05/2021167.19
11/05/2021167.08
10/05/2021167.66
09/05/2021167.72
06/05/2021167.75
05/05/2021167.84
04/05/2021167.88
03/05/2021167.86
02/05/2021167.85
29/04/2021167.73
28/04/2021167.80
27/04/2021167.83
26/04/2021167.84
25/04/2021167.94
22/04/2021168.08
21/04/2021167.96
20/04/2021167.89
19/04/2021167.89
18/04/2021167.94
13/04/2021167.77
12/04/2021167.60
11/04/2021167.62
08/04/2021167.59
07/04/2021167.71
06/04/2021167.65
05/04/2021167.50
04/04/2021167.57
01/04/2021167.47
31/03/2021167.34
30/03/2021167.16
29/03/2021167.36
25/03/2021167.24
24/03/2021167.43
22/03/2021167.28
21/03/2021166.73
18/03/2021166.75
17/03/2021166.61
16/03/2021166.56
15/03/2021166.49
14/03/2021166.41
11/03/2021166.55
10/03/2021166.25
09/03/2021166.18
08/03/2021165.83
07/03/2021165.96
04/03/2021166.44
03/03/2021166.65
02/03/2021166.73
01/03/2021166.65
28/02/2021166.66
25/02/2021166.69
24/02/2021166.73
23/02/2021166.93
22/02/2021167.01
21/02/2021167.29
18/02/2021167.22
17/02/2021167.49
16/02/2021167.84
15/02/2021167.91
14/02/2021168.09
11/02/2021168.28
10/02/2021168.27
09/02/2021168.15
08/02/2021167.94
07/02/2021167.94
04/02/2021167.90
03/02/2021167.56
02/02/2021167.45
01/02/2021167.55
31/01/2021167.72
28/01/2021167.99
27/01/2021168.13
26/01/2021168.35
25/01/2021168.58
24/01/2021168.69
21/01/2021168.64
20/01/2021168.77
19/01/2021168.73
18/01/2021168.30
17/01/2021167.97
14/01/2021167.98
13/01/2021167.75
12/01/2021167.49
11/01/2021167.48
10/01/2021167.65
07/01/2021167.78
06/01/2021167.77
05/01/2021167.79
04/01/2021167.85
03/01/2021167.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.