↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון162.43
שינוי יומי0.28%-
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד31.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.43
תשואה פנימית1.65%
מרווח ממשלתי1.40%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.75%-2.03%10.62%21.42%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.88%5.95%4.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.300.600.85
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1159
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים03/10/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראכרט א1157536ישראכרט975698.60185634.044
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646343.08985924.0373
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1434062.291294.0373
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3451487.4034.0366
לאומי 1806040422בנק לאומי1773653.94694.0351
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2789966.82254.0348
לאומי 1786040323בנק לאומי12517754.0347
כללביט יא1160647כלל ביטוח1596740.50463044.027
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח848087.54.0185
כללביט י1136068כלל ביטוח1052575.89644.0052
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1249743.78723.9638
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374321.52110653.8977
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח939412.38753.8909
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8072003.8446
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773401.48573.6837
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח772900.25853.6813
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח762253.81473.6306
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח744855.46953.5477
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6336003.0178
כללביט ח1132968כלל ביטוח496143.3474832.3631
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437557.49012.0841
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432396.96048392.0595
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403070.231.9198
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363260.8369821.7302
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3472201.6538
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3392551.6159
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335201.84951.5965
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327301.5848
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח330691.1761.5751
פניקס 37670201הפניקס ביטוח279349.62331.3305
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273323.35725241.3018
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.891.2434
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254187.89761.2107
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232649.2986311.1081
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח275459.44601211.312
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176798.51280.8421
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020162.43
02/07/2020162.89
01/07/2020162.65
30/06/2020162.24
29/06/2020162.05
28/06/2020161.70
25/06/2020162.54
24/06/2020163.31
23/06/2020163.74
22/06/2020163.09
21/06/2020162.66
18/06/2020163.43
17/06/2020163.15
16/06/2020162.67
15/06/2020162.06
14/06/2020162.53
11/06/2020162.67
10/06/2020162.77
09/06/2020162.55
08/06/2020162.44
07/06/2020162.42
04/06/2020162.42
03/06/2020162.32
02/06/2020162.47
01/06/2020162.42
31/05/2020162.31
27/05/2020162.65
26/05/2020163.05
25/05/2020163.04
24/05/2020163.06
21/05/2020162.55
20/05/2020163.22
19/05/2020163.12
18/05/2020163.00
17/05/2020162.40
14/05/2020162.02
13/05/2020162.88
12/05/2020163.17
11/05/2020163.17
10/05/2020163.01
07/05/2020162.06
06/05/2020161.63
05/05/2020161.36
04/05/2020161.95
03/05/2020162.51
30/04/2020162.78
27/04/2020162.32
26/04/2020161.81
23/04/2020161.24
22/04/2020161.28
21/04/2020161.48
20/04/2020162.17
19/04/2020162.30
16/04/2020161.79
13/04/2020161.56
12/04/2020161.71
07/04/2020160.89
06/04/2020157.39
05/04/2020154.61
02/04/2020153.92
01/04/2020153.94
31/03/2020156.75
30/03/2020156.74
29/03/2020155.31
26/03/2020155.33
25/03/2020154.51
24/03/2020153.47
23/03/2020148.34
22/03/2020146.45
19/03/2020148.36
18/03/2020143.15
17/03/2020141.64
16/03/2020144.15
15/03/2020144.98
12/03/2020145.41
11/03/2020152.06
09/03/2020150.92
08/03/2020157.00
05/03/2020161.24
04/03/2020163.81
03/03/2020164.56
01/03/2020163.47
27/02/2020164.38
26/02/2020164.82
25/02/2020164.83
24/02/2020164.63
23/02/2020164.74
20/02/2020165.07
19/02/2020165.05
18/02/2020165.01
17/02/2020165.03
16/02/2020164.93
13/02/2020164.63
12/02/2020164.56
11/02/2020164.46
10/02/2020164.33
09/02/2020164.32
06/02/2020164.39
05/02/2020164.15
04/02/2020163.93
03/02/2020163.63
02/02/2020163.79
30/01/2020164.25
29/01/2020164.38
28/01/2020164.37
27/01/2020164.29
26/01/2020164.49
23/01/2020164.45
22/01/2020164.35
21/01/2020164.35
20/01/2020164.23
19/01/2020164.22
16/01/2020164.27
15/01/2020164.22
14/01/2020164.23
13/01/2020164.16
12/01/2020164.16
09/01/2020164.12
08/01/2020164.15
07/01/2020164.15
06/01/2020164.26
05/01/2020164.34
02/01/2020164.11
01/01/2020163.85
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.