↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון162.89
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד31.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.44
תשואה פנימית1.58%
מרווח ממשלתי1.31%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.47%-2.56%10.99%22.09%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.88%5.95%4.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.300.600.85
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1159
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים03/10/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי 1786040323בנק לאומי12558004.0362
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3459482.3554.0344
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2796830.52224.0332
ישראכרט א1157536ישראכרט975794.43709864.0328
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2650437.3592924.0321
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1435860.0550114.0309
לאומי 1806040422בנק לאומי1775850.5274.0286
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח851234.254.0219
כללביט י1136068כלל ביטוח1057471.15184.0124
כללביט יא1160647כלל ביטוח1591341.13618564.002
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1257131.673.9759
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1384665.1351643.9158
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח941575.06353.8888
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8101603.8478
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח776894.20653.6898
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773708.05653.6746
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח766991.479453.6427
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747771.4513.5515
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6354003.0178
כללביט ח1132968כלל ביטוח497927.02271522.3649
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח438514.68452.0827
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433793.24661332.0603
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403890.9951.9182
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363226.5767881.7251
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3483601.6545
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3407251.6182
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח336743.57451.5993
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3340501.5865
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח332429.327251.5788
פניקס 37670201הפניקס ביטוח280193.41541.3307
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח276899.50585011.3151
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח274427.40312821.3034
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261371.04561.2414
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254051.6161.2066
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232694.9653891.1052
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176831.05440.8398
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020162.89
01/07/2020162.65
30/06/2020162.24
29/06/2020162.05
28/06/2020161.70
25/06/2020162.54
24/06/2020163.31
23/06/2020163.74
22/06/2020163.09
21/06/2020162.66
18/06/2020163.43
17/06/2020163.15
16/06/2020162.67
15/06/2020162.06
14/06/2020162.53
11/06/2020162.67
10/06/2020162.77
09/06/2020162.55
08/06/2020162.44
07/06/2020162.42
04/06/2020162.42
03/06/2020162.32
02/06/2020162.47
01/06/2020162.42
31/05/2020162.31
27/05/2020162.65
26/05/2020163.05
25/05/2020163.04
24/05/2020163.06
21/05/2020162.55
20/05/2020163.22
19/05/2020163.12
18/05/2020163.00
17/05/2020162.40
14/05/2020162.02
13/05/2020162.88
12/05/2020163.17
11/05/2020163.17
10/05/2020163.01
07/05/2020162.06
06/05/2020161.63
05/05/2020161.36
04/05/2020161.95
03/05/2020162.51
30/04/2020162.78
27/04/2020162.32
26/04/2020161.81
23/04/2020161.24
22/04/2020161.28
21/04/2020161.48
20/04/2020162.17
19/04/2020162.30
16/04/2020161.79
13/04/2020161.56
12/04/2020161.71
07/04/2020160.89
06/04/2020157.39
05/04/2020154.61
02/04/2020153.92
01/04/2020153.94
31/03/2020156.75
30/03/2020156.74
29/03/2020155.31
26/03/2020155.33
25/03/2020154.51
24/03/2020153.47
23/03/2020148.34
22/03/2020146.45
19/03/2020148.36
18/03/2020143.15
17/03/2020141.64
16/03/2020144.15
15/03/2020144.98
12/03/2020145.41
11/03/2020152.06
09/03/2020150.92
08/03/2020157.00
05/03/2020161.24
04/03/2020163.81
03/03/2020164.56
01/03/2020163.47
27/02/2020164.38
26/02/2020164.82
25/02/2020164.83
24/02/2020164.63
23/02/2020164.74
20/02/2020165.07
19/02/2020165.05
18/02/2020165.01
17/02/2020165.03
16/02/2020164.93
13/02/2020164.63
12/02/2020164.56
11/02/2020164.46
10/02/2020164.33
09/02/2020164.32
06/02/2020164.39
05/02/2020164.15
04/02/2020163.93
03/02/2020163.63
02/02/2020163.79
30/01/2020164.25
29/01/2020164.38
28/01/2020164.37
27/01/2020164.29
26/01/2020164.49
23/01/2020164.45
22/01/2020164.35
21/01/2020164.35
20/01/2020164.23
19/01/2020164.22
16/01/2020164.27
15/01/2020164.22
14/01/2020164.23
13/01/2020164.16
12/01/2020164.16
09/01/2020164.12
08/01/2020164.15
07/01/2020164.15
06/01/2020164.26
05/01/2020164.34
02/01/2020164.11
01/01/2020163.85
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.