↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון166.65
שינוי יומי0.00%-
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד30.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.98
תשואה פנימית1.27%
מרווח ממשלתי0.85%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.65%-1.95%10.51%19.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.08%6.07%4.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.180.560.75
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/03/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1159
ISIN מדדILINDX111595
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים03/10/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3477470.9974.0229
לאומי 1786040323בנק לאומי12484404.0213
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145079.12140054.0148
ישראכרט א1157536ישראכרט853498.42587664.0147
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2819455.31014.0097
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2388792.9753124.0084
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1435969.46088924.0071
כללביט ח1132968כלל ביטוח498443.34975614.0059
כללביט י1136068כלל ביטוח1046720.7874.0033
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח843866.253.9984
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות775547.48133.9914
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8382403.9718
לאומי 1806040422בנק לאומי1760136.53093.9356
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1284538.3323.7089
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח776029.486053.4113
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח718708.13283.1593
כללביט יא1160647כלל ביטוח1685093.80645443.99
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6478202.8477
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח343425.3301822.7732
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3308102.6713
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח799930.7282.3097
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח765836.3122.2112
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262689.05322.1212
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח968698.6252.797
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255891.41762.0664
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432532.21952.0494
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח427674.22798742.0264
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335695.20151.5906
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3529501.5515
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282479.81981.3385
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278291.56369351.2233
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח276251.4789231.2144
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3501051.539
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172633.1881.394
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/03/2021
DateLevel
01/03/2021166.65
28/02/2021166.66
25/02/2021166.69
24/02/2021166.73
23/02/2021166.93
22/02/2021167.01
21/02/2021167.29
18/02/2021167.22
17/02/2021167.49
16/02/2021167.84
15/02/2021167.91
14/02/2021168.09
11/02/2021168.28
10/02/2021168.27
09/02/2021168.15
08/02/2021167.94
07/02/2021167.94
04/02/2021167.90
03/02/2021167.56
02/02/2021167.45
01/02/2021167.55
31/01/2021167.72
28/01/2021167.99
27/01/2021168.13
26/01/2021168.35
25/01/2021168.58
24/01/2021168.69
21/01/2021168.64
20/01/2021168.77
19/01/2021168.73
18/01/2021168.30
17/01/2021167.97
14/01/2021167.98
13/01/2021167.75
12/01/2021167.49
11/01/2021167.48
10/01/2021167.65
07/01/2021167.78
06/01/2021167.77
05/01/2021167.79
04/01/2021167.85
03/01/2021167.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.