↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי כולל איגרות חוב ישראליות של תאגידים פיננסיים שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1159
שער אחרון164.86
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד38
מח"מ ברוטו3.94
תשואה פנימית4.74%
מרווח ממשלתי0.80%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח4.2353
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח4.1865
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח4.1758
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח4.1742
לאומי 1846040604בנק לאומי4.1672
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות4.1493
כלל מימון י1136068כלל ביטוח4.1312
לאומי 1806040422בנק לאומי4.1151
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות4.1133
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח4.0911
פועלים 1011191337בנק פועלים4.0381
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח3.8917
פועלים 1006620488בנק פועלים3.5804
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט3.5146
פניקס 67670334הפניקס ביטוח3.1456
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות3.1087
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח2.6838
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח2.4643
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח2.4226
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח2.3599
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח2.368
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2.0458
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח2.0366
לאומי 1786040323בנק לאומי1.8438
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח1.8092
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח1.7953
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח1.7829
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח1.7454
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח1.6803
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח1.6638
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1.5148
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח1.3106
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח1.2506
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה1.2451
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.9698
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.9584
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח0.9256
ישראכרט א1157536ישראכרט0.3054
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023