↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון167.39
שינוי יומי0.28%
מספר ניירות במדד81
שווי כולל ני"ע במדד62.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.96
תשואה פנימית0.19%-
מרווח ממשלתי1.34%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.67%9.20%13.76%23.17%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.67%5.82%4.70%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.250.730.86
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1162
ISIN מדדILINDX111629
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18377252.0227
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33189292.0202
חשמל 316000285חברת חשמל24385072.0149
אדמה ב1110915אדמה59402162.0135
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25116692.0113
חשמל 276000210חברת חשמל35272362.009
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19676002.0087
מקורות 111158476מקורות27476422.0084
עזריאלי ו1156611עזריאלי23497802.0061
אמות ו1158609אמות22411222.0039
אמות ד1133149אמות19533102.0021
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682752.0016
בזק 122300242בזק14164722.0012
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678172.0001
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12666841.9978
ריט 1 ה1136753ריט 112739521.9975
חשמל 296000236חברת חשמל38071141.9972
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939061.9956
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442801.9955
גב ים ו7590128גב ים22696361.9911
פז נפט ז1142595פז נפט17462951.9905
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11644481.8697
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357381.8236
בזק 62300143בזק10993921.7653
שופרסל ו7770217שופרסל10200611.6379
ריט 1 ו1138544ריט 110065141.6161
מליסרון י3230190מליסרון15738101.6044
בזק 102300184בזק9881911.5867
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9636851.5474
מליסרון יא3230208מליסרון14952931.5244
מליסרון יד3230232מליסרון14861721.5151
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9276591.4895
ישרס טז6130223ישרס9151991.4695
מגה אור ח1147602מגה אור9127141.4655
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908971.4305
מליסרון יז3230273מליסרון13458931.3721
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268371.3276
מקורות 101158468מקורות7062101.1339
מליסרון ח3230166מליסרון11075311.1291
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992881.1228
גב ים ט7590219גב ים9466511.52
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470281.36
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589511.0581
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380141.0244
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379121.0243
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278581.0081
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238271.0017
ישרס טו6130207ישרס6051450.9717
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.9257
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.8848
פז נפט ו1139542פז נפט5445670.8744
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.8632
ישרס יח6130280ישרס5015370.8053
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.7736
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.7733
אמות ח1172782אמות4731750.7598
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.7538
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.7495
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.7394
אמות ב1126630אמות4469370.7176
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.6964
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4275760.6865
ריט 1 ז1171271ריט 14070980.6537
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.6176
ישרס יג6130181ישרס3815000.6126
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.5964
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3579460.5747
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.5727
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.5487
שופרסל ד7770191שופרסל3200340.5139
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3142910.5046
מליסרון יט3230398מליסרון4609230.4699
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.4628
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.4161
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4141600.4016
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.3771
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115620.3397
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2107000.3383
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1646450.2644
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1608910.2583
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6134800.985
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021167.39
29/07/2021166.92
28/07/2021167.05
27/07/2021167.00
26/07/2021167.13
25/07/2021166.85
22/07/2021166.31
21/07/2021165.90
20/07/2021165.71
19/07/2021166.08
15/07/2021167.11
14/07/2021166.94
13/07/2021166.74
12/07/2021166.68
11/07/2021166.73
08/07/2021166.70
07/07/2021167.18
06/07/2021167.12
05/07/2021166.97
04/07/2021166.83
01/07/2021166.56
30/06/2021166.53
29/06/2021166.30
28/06/2021166.54
27/06/2021166.52
24/06/2021166.67
23/06/2021166.93
22/06/2021166.66
21/06/2021166.47
20/06/2021166.80
17/06/2021167.34
16/06/2021167.36
15/06/2021167.76
14/06/2021167.68
13/06/2021167.47
10/06/2021167.20
09/06/2021167.14
08/06/2021166.83
07/06/2021166.78
06/06/2021167.15
03/06/2021167.04
02/06/2021167.07
01/06/2021166.80
31/05/2021166.47
30/05/2021166.63
27/05/2021166.59
26/05/2021166.80
25/05/2021166.97
24/05/2021166.91
23/05/2021167.06
20/05/2021167.05
19/05/2021167.46
18/05/2021167.70
13/05/2021168.03
12/05/2021167.29
11/05/2021167.03
10/05/2021167.61
09/05/2021166.74
06/05/2021166.25
05/05/2021166.16
04/05/2021165.63
03/05/2021165.31
02/05/2021164.42
29/04/2021164.00
28/04/2021163.94
27/04/2021163.92
26/04/2021163.96
25/04/2021163.95
22/04/2021163.87
21/04/2021163.84
20/04/2021164.12
19/04/2021164.14
18/04/2021164.18
13/04/2021163.76
12/04/2021163.72
11/04/2021163.77
08/04/2021163.65
07/04/2021163.71
06/04/2021163.57
05/04/2021163.30
04/04/2021163.38
01/04/2021163.02
31/03/2021162.81
30/03/2021162.66
29/03/2021162.74
25/03/2021162.41
24/03/2021162.54
22/03/2021162.34
21/03/2021161.80
18/03/2021161.77
17/03/2021161.70
16/03/2021161.75
15/03/2021161.23
14/03/2021161.14
11/03/2021161.30
10/03/2021161.22
09/03/2021161.34
08/03/2021160.89
07/03/2021161.04
04/03/2021161.25
03/03/2021161.37
02/03/2021161.57
01/03/2021161.23
28/02/2021161.08
25/02/2021161.10
24/02/2021161.09
23/02/2021160.99
22/02/2021160.87
21/02/2021160.96
18/02/2021160.98
17/02/2021161.07
16/02/2021161.30
15/02/2021161.06
14/02/2021161.21
11/02/2021161.25
10/02/2021161.53
09/02/2021161.33
08/02/2021161.16
07/02/2021161.25
04/02/2021161.31
03/02/2021161.07
02/02/2021160.81
01/02/2021160.80
31/01/2021160.80
28/01/2021161.26
27/01/2021161.32
26/01/2021161.59
25/01/2021161.75
24/01/2021161.67
21/01/2021161.68
20/01/2021161.90
19/01/2021161.73
18/01/2021161.47
17/01/2021161.05
14/01/2021161.00
13/01/2021160.76
12/01/2021160.49
11/01/2021160.43
10/01/2021160.43
07/01/2021160.46
06/01/2021160.36
05/01/2021160.26
04/01/2021160.19
03/01/2021160.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.