↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד כולל איגרות חוב של תאגידים ריאליים צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1162
שער אחרון168.63
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד84
מח"מ ברוטו4.42
תשואה פנימית2.52%
מרווח ממשלתי1.39%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן2.0534
אדמה ב1110915אדמה2.0476
אמות ח1172782אמות2.0466
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2.0384
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן2.0345
ישרס טז6130223ישרס2.0317
גב ים ט7590219גב ים2.0273
אמות ו1158609אמות2.0247
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2.0226
ריט 1 ה1136753ריט 12.0217
בזק 122300242בזק2.017
אמות ד1133149אמות2.0132
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי2.0131
גב ים ו7590128גב ים2.01
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1.9983
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1.9949
מקורות 111158476מקורות1.9664
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1.9655
מגה אור ח1147602מגה אור1.8904
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1.8885
עזריאלי ד1138650עזריאלי1.8064
ריט 1 ו1138544ריט 11.7878
גב ים י7590284גב ים1.7713
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1.7132
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1.6582
חשמל 316000285חברת חשמל1.6536
עזריאלי ה1156603עזריאלי1.6035
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1.5494
מקורות 101158468מקורות1.5431
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות1.4613
ריט 1 ז1171271ריט 11.3947
ישרס יח6130280ישרס1.3673
חשמל 296000236חברת חשמל1.3507
חשמל 336000392חברת חשמל1.3096
מליסרון י3230190מליסרון1.2775
מליסרון יא3230208מליסרון1.2111
חשמל 276000210חברת חשמל1.1998
עזריאלי ח1178680עזריאלי1.1913
מליסרון יז3230273מליסרון1.1856
מליסרון יד3230232מליסרון1.1539
חשמל 351196799חברת חשמל1.1405
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן1.1147
עזריאלי ו1156611עזריאלי1.908
אלוני חץ טו1189414אלוני חץ1.178
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן1.038
שופרסל ו7770217שופרסל1.0363
בזק 102300184בזק1.0156
מליסרון כ3230422מליסרון1.0152
חשמל 341196781חברת חשמל1.0117
עזריאלי ז1178672עזריאלי0.9455
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן0.9447
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות0.9265
מליסרון טז3230265מליסרון0.9113
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות0.8825
ישרס טו6130207ישרס0.8809
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.7411
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן0.7397
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן0.7392
בזק 142300317בזק0.7304
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.7197
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.7039
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.6849
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות0.6684
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות0.6682
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.6434
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.6405
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.5371
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי0.5118
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס0.5014
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן0.4999
חשמל 326000384חברת חשמל0.4944
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות0.4938
שלמה החזקות כ1192749שלמה החזקות0.4566
ישרס יט6130348ישרס0.4383
מליסרון יח3230372מליסרון0.4351
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.4081
מליסרון כא1194638מליסרון0.4016
מליסרון יט3230398מליסרון0.3508
שופרסל ד7770191שופרסל0.3495
יוניברסל ה1192608יוניברסל מוטורס0.3134
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות0.2461
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות0.2189
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל0.419
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023