↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון163.76
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד78
שווי כולל ני"ע במדד92.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.97
תשואה פנימית0.13%-
מרווח ממשלתי1.13%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.40%8.06%11.81%23.61%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.35%5.78%4.68%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.800.660.91
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1162
ISIN מדדILINDX111629
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1883812.52882882.0415
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3260134.7092292.0349
אמות ו1158609אמות2182777.0652.0176
אדמה ב1110915אדמה5881600.08745762.007
עזריאלי ו1156611עזריאלי2310620.45872.0066
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1241891.20963532.0053
עזריאלי ה1156603עזריאלי3617678.32142.0046
עזריאלי ד1138650עזריאלי3804231.55455782.0028
בזק 122300242בזק1394513.9882.0026
אמות ד1133149אמות1961723.34721.9999
גב ים ט7590219גב ים1161088.69561.9995
חשמל 296000236חברת חשמל3732632.58838151.9994
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3594810.67224211.9983
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1946786.56331911.9977
חשמל 316000285חברת חשמל2356133.0521.9971
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2448411.65521.9968
ריט 1 ה1136753ריט 11239942.69748941.9956
גב ים ו7590128גב ים2239438.90298751.9952
מקורות 111158476מקורות2722051.6041.9927
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1660367.73241.9921
פז נפט ז1142595פז נפט1708883.836661.9918
בזק 62300143בזק1115191.79547361.9911
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1104866.20167061.9901
חשמל 276000210חברת חשמל3437274.10597081.9724
שופרסל ו7770217שופרסל1001622.50956941.8271
בזק 102300184בזק980873.23641.7893
ריט 1 ו1138544ריט 1976515.3751.7813
ישרס טז6130223ישרס897740.13615171.6376
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן890192.71.6238
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן833521.2868131.5205
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב930538.85237191.4641
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797174.44868531.4542
מליסרון י3230190מליסרון1566646.88961381.3529
מגה אור ח1147602מגה אור893194.21.3029
מליסרון יא3230208מליסרון1489718.01514641.2865
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות807084.5153281.2813
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696645.1562731.2708
מקורות 101158468מקורות691020.8781.2605
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן658557.492121.2013
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645563.57214161.1776
עזריאלי ב1134436עזריאלי634168.100921.1568
ישרס טו6130207ישרס632663.85539661.1541
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620397.9311691.1317
אמות ב1126630אמות905620.781521.652
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי723101.82881.319
מליסרון יד3230232מליסרון1476451.4132751.275
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687081.5311361.0908
פז נפט ו1139542פז נפט537387.61772440.9803
מליסרון ח3230166מליסרון1131481.69130.9772
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526515.540120.9604
ישרס יח6130280ישרס491983.030.8974
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486652.74458890.8877
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן471106.09506240.8594
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467549.1099120.8529
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534733.1822160.8489
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444302.88968520.8105
מליסרון טז3230265מליסרון884790.60709770.7641
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475890.030.7555
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות454708.80.7219
ישרס יג6130181ישרס384575.25996630.7015
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418035.61059480.6637
ריט 1 ד1129899ריט 1337987.60853080.6165
מליסרון יג3230224מליסרון707667.52479150.6111
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378824.14807160.6014
מליסרון יז3230273מליסרון679435.8246550.5867
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665160.5818
שופרסל ד7770191שופרסל312859.31670.5707
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב346925.60.5602
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306915.97840.5599
ריט 1 ז1171271ריט 1225587.8030.4115
מליסרון יט3230398מליסרון456007.4640.3938
מליסרון ו3230125מליסרון449602.17721560.3882
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2285800.3629
מליסרון יח3230372מליסרון405759.20.3504
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות204682.80.3249
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1605600.2929
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי165539.50699790.302
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478763.88012620.76
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021163.72
11/04/2021163.77
08/04/2021163.65
07/04/2021163.71
06/04/2021163.57
05/04/2021163.30
04/04/2021163.38
01/04/2021163.02
31/03/2021162.81
30/03/2021162.66
29/03/2021162.74
25/03/2021162.41
24/03/2021162.54
22/03/2021162.34
21/03/2021161.80
18/03/2021161.77
17/03/2021161.70
16/03/2021161.75
15/03/2021161.23
14/03/2021161.14
11/03/2021161.30
10/03/2021161.22
09/03/2021161.34
08/03/2021160.89
07/03/2021161.04
04/03/2021161.25
03/03/2021161.37
02/03/2021161.57
01/03/2021161.23
28/02/2021161.08
25/02/2021161.10
24/02/2021161.09
23/02/2021160.99
22/02/2021160.87
21/02/2021160.96
18/02/2021160.98
17/02/2021161.07
16/02/2021161.30
15/02/2021161.06
14/02/2021161.21
11/02/2021161.25
10/02/2021161.53
09/02/2021161.33
08/02/2021161.16
07/02/2021161.25
04/02/2021161.31
03/02/2021161.07
02/02/2021160.81
01/02/2021160.80
31/01/2021160.80
28/01/2021161.26
27/01/2021161.32
26/01/2021161.59
25/01/2021161.75
24/01/2021161.67
21/01/2021161.68
20/01/2021161.90
19/01/2021161.73
18/01/2021161.47
17/01/2021161.05
14/01/2021161.00
13/01/2021160.76
12/01/2021160.49
11/01/2021160.43
10/01/2021160.43
07/01/2021160.46
06/01/2021160.36
05/01/2021160.26
04/01/2021160.19
03/01/2021160.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.