↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון161.73
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד79
שווי כולל ני"ע במדד92.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.03
תשואה פנימית0.24%
מרווח ממשלתי1.30%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.13%0.44%9.18%26.34%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.35%5.81%4.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.070.500.97
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1162
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1222057.16896412.0247
אמות ו1158609אמות2162087.2352.0191
אדמה ב1110915אדמה5852649.5765752.0178
בזק 122300242בזק1371286.8962.0144
חשמל 316000285חברת חשמל2390816.8442.0105
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109107.34134852.0077
אמות ד1133149אמות1935164.52962.0037
ריט 1 ה1136753ריט 11251614.64043422.0032
חשמל 276000210חברת חשמל3491051.15506952.0013
חשמל 296000236חברת חשמל3747706.169982.0012
פז נפט ז1142595פז נפט1701750.2770452
גב ים ט7590219גב ים1142772.17521.9989
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1953320.97038851.9976
עזריאלי ד1138650עזריאלי3754494.0074491.9966
גב ים ו7590128גב ים2632406.041.9944
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1649800.92061.9921
עזריאלי ו1156611עזריאלי2324130.5691.9896
בזק 62300143בזק1096191.93525661.9877
מקורות 111158476מקורות1830395.381.9875
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2466817.5841.9869
עזריאלי ה1156603עזריאלי3564486.7091.9835
שופרסל ו7770217שופרסל984081.67389641.8644
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3088455.83905861.8611
בזק 102300184בזק961388.02424321.8214
אמות ב1126630אמות895913.623081.6973
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן824618.9325851.5623
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות818175.20576881.5501
עזריאלי ב1134436עזריאלי771424.25151.4615
מליסרון י3230190מליסרון1541033.7483421.3843
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי725191.3021.3739
מגה אור ח1147602מגה אור707468.121.3403
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563881.3268
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות839729.36321.3253
מליסרון יא3230208מליסרון1464479.87379981.3156
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן688224.3030631.3039
מליסרון יד3230232מליסרון1449959.287261.3025
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן647620.059241.2269
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643227.87619581.2186
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4105437.13577361.996
ריט 1 ו1138544ריט 1988077.317041.872
ישרס טז6130223ישרס940079.58069081.781
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730451.654
ישרס טו6130207ישרס623904.68700681.182
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן609123.14545341.154
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680508.6848561.074
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1790566.83958241.0518
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540242.6210711.0235
מקורות 101158468מקורות538128.7051.0195
פז נפט ו1139542פז נפט531364.71337441.0067
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568881.0034
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520997.628780.9871
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן491993.11661670.9321
ישרס יח6130280ישרס486041.780.9208
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות553038.6637440.8728
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן435779.09324040.8256
מליסרון טז3230265מליסרון887603.44231520.7973
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470483.640.7425
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות470238.72656720.7421
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות468759.840.7397
ישרס יג6130181ישרס377047.04285640.7143
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442760.6582
ריט 1 ד1129899ריט 1338659.24861640.6416
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396928.23289560.6264
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567050.6237
שופרסל ד7770191שופרסל308395.21230.5843
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306465.62480.5806
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3605400.5689
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267530.99967360.5068
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059450.4063
מליסרון יט3230398מליסרון449397.4320.4037
מליסרון יז3230273מליסרון424858.3521210.3816
מליסרון יח3230372מליסרון4002320.3595
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2256760.3562
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב342956.80.3249
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי159973.09903820.3031
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי156326.40.2962
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250182.11128920.474
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות200880.40.317
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב888665.09434020.54
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021161.47
17/01/2021161.05
14/01/2021161.00
13/01/2021160.76
12/01/2021160.49
11/01/2021160.43
10/01/2021160.43
07/01/2021160.46
06/01/2021160.36
05/01/2021160.26
04/01/2021160.19
03/01/2021160.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.