↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
 
נתוני שוק
שער אחרון111.62
שינוי יומי2.00%
מספר ניירות במדד51
שווי כולל ני"ע במדד30.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.79
תשואה פנימית3.18%
מרווח ממשלתי2.83%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.60%-1.04%6.98%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.07%4.53%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.11-0.35---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1163
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/11/2015
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1282876.6881154.0649
בזק 92300176בזק2327290.284.0089
גב ים ח7590151גב ים1343160.582284.0004
מליסרון טו3230240מליסרון1036650.92841763.9753
אמות ה1138114אמות1160743.717843.9741
שופרסל ה7770209שופרסל1232722.8504123.9727
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1187289.6718883.9344
כיל ה2810299כימיקלים לישראל1612584.5363.9086
חשמל 266000202חברת חשמל2180734.80142563.8769
סאמיט יא1156405סאמיט865564.563.3192
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל850237.07563.2605
פז נפט ח1162817פז נפט834353.4753.1995
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים832443.9933.1922
עמידר א1143585עמידר8092002.9206
ישרס יד6130199ישרס733085.931562.8112
שטראוס ה7460389שטראוס649310.37922.4899
חשמל 286000228חברת חשמל625429.0822.3984
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז553759.05930242.1235
שופרסל ז7770258שופרסל941288.942.343
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק521070.112621.9982
אקויטל 27550122אקויטל517524.1831.9846
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5174501.9843
אמות ז1162866אמות447934.51.7177
פז נפט ה1139534פז נפט426159.1391.6342
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861121.5558
קרסו א1136464קרסו מוטורס388788.43251861.4909
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ387706.2751.4868
כיל ז2810372כימיקלים לישראל3671181.4078
טאואר ז1138494טאואר404430.8804641.3293
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי317551.43493451.2177
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3111601.1932
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3106201.1912
נמקו א1139575נמקו ריאלטי297111.0832231.1393
קרסו ג1141829קרסו מוטורס293317.3687251.1248
חשמל 306000277חברת חשמל436012.42711.672
סאמיט י1143395סאמיט3332701.278
נפטא ח6430169נפטא323095.51.239
וילאר ח4160156וילאר355504.630.9164
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2277230.8733
וילאר ז4160149וילאר223248.2108960.8561
אלביט מערכות א1119635אלביט מערכות2149980.8245
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק213431.60550.8185
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי210240.25198650.8062
שטראוס ד7460363שטראוס186997.22834940.7171
פורמולה א2560142פורמולה מערכות179026.53558960.6865
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות165516.4862080.6347
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות150631.748750.5776
סאמיט ז1133479סאמיט131101.9728480.5027
סאמיט ו1130939סאמיט114985.869880.4409
סאמיט ח1138940סאמיט107498.25143460.4122
מבנה טו2260420מבנה נדל"ן134043.41131040.514
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020109.44
05/04/2020108.50
02/04/2020109.27
01/04/2020109.70
31/03/2020109.80
30/03/2020109.48
29/03/2020108.62
26/03/2020108.81
25/03/2020108.92
24/03/2020109.20
23/03/2020106.11
22/03/2020104.93
19/03/2020105.94
18/03/2020103.07
17/03/2020103.45
16/03/2020105.27
15/03/2020106.54
12/03/2020107.61
11/03/2020110.58
09/03/2020109.67
08/03/2020112.40
05/03/2020115.07
04/03/2020116.13
03/03/2020116.24
01/03/2020115.61
27/02/2020116.17
26/02/2020116.63
25/02/2020116.73
24/02/2020116.63
23/02/2020116.77
20/02/2020117.14
19/02/2020117.03
18/02/2020116.95
17/02/2020117.03
16/02/2020117.06
13/02/2020116.74
12/02/2020116.70
11/02/2020116.58
10/02/2020116.41
09/02/2020116.39
06/02/2020116.46
05/02/2020116.20
04/02/2020116.00
03/02/2020115.71
02/02/2020115.76
30/01/2020116.12
29/01/2020116.27
28/01/2020116.25
27/01/2020116.26
26/01/2020116.60
23/01/2020116.66
22/01/2020116.55
21/01/2020116.58
20/01/2020116.57
19/01/2020116.53
16/01/2020116.53
15/01/2020116.44
14/01/2020116.40
13/01/2020116.33
12/01/2020116.27
09/01/2020116.19
08/01/2020116.11
07/01/2020116.09
06/01/2020116.13
05/01/2020116.23
02/01/2020116.09
01/01/2020115.96
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.