↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון137.02
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד244
שווי כולל ני"ע במדד499.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.60
תשואה פנימית0.69%
מרווח ממשלתי0.37%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.94%3.48%4.42%8.07%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.58%2.72%2.20%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.100.510.66
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
ISIN מדדILINDX111868
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22745332.7186996.3416
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19679550.726.3322
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21540830.50986.3317
גליל 59049590431ממשלת ישראל20393552.29416.3315
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24183151.6601746.3307
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל6376605.08166.3252
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21736470.9001683.4584
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22156769.0170943.4549
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20850461.50743.4501
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17478077.50593.4499
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23449390.98753.4494
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15692972.90883.4479
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16134046.2102263.4475
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19907110.231823.4469
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל170001183.4469
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל21062922.87883.463
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20760975.02163.453
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ284597.16240.2235
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.2229
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים279011.20.2207
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8576800.2207
אלבר טז1139823אלבר457156.01214360.2204
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3871700.2203
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1524992.240.2199
אלבר יז1158732אלבר571598.69978220.2198
גירון ו1139849גירון פיתוח458758.4969880.2197
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן549045.93190.2195
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה297515.82388830.2191
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים531356.37264960.2191
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1496048.11541670.2191
מגה אור ט1165141מגה אור738706.777560.2186
סלקום ח1132828סלקום633832.02692110.2186
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1925668.97349480.2185
מגה אור ז1141696מגה אור630375.32250.2185
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב686969.43511950.2184
מגה אור ו1138668מגה אור571037.9525760.2184
מגה אור ד1130632מגה אור278703.62676420.2183
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ305500.87496340.2183
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3640350.2182
מנרב ב1550052קבוצת מנרב284657.11658280.2182
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות493256.52613320.2181
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421636.02775250.2179
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים814728.98760.2177
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה584413.23972840.2177
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה360767.62300380.2176
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1317391.930030.2176
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס390697.39872020.2173
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539921.306850.2165
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253694.95630.2158
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי473122.779480.1294
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1473177.50.1279
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2277690.1278
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573114.13398220.1276
אזורים 147150444אזורים4152000.1273
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים533317.41033450.1273
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1339416.46606020.1272
קרסו ג1141829קרסו מוטורס512131.15310250.1272
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט290462.657760.1272
לייטסטון א1133891לייטסטון565433.74608170.1271
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה526638.06893640.1269
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1850410.0914750.1269
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762103.35977250.1269
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4882500.1268
דמרי ח1153725דמרי379969.3150.1268
אלבר טו1138536אלבר323723.7122930.1268
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי631406.4986250.1267
אזורים 137150410אזורים317098.93820.1265
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים285959.5073280.1265
אלקטרה ד7390149אלקטרה428396.4872320.1265
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות519630.42560.1265
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441499.27840.1264
אשדר ה1157783אשדר394690.16010.1264
אשדר ד1135607אשדר330052.79232410.1264
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581967.522080.1264
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202283.338180.1264
סלקום ט1132836סלקום595112.06258560.1263
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה646749.17760.1263
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י229618.94580.1263
קרסו א1136464קרסו מוטורס357326.8979130.1263
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס392994.71123480.1263
אפי נכסים י1160878אפי נכסים353932.29270.1263
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י618854.40.1263
לייטסטון ב1160746לייטסטון353481.01140.1263
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383199.01104580.1262
אבגול ג1133289אבגול365782.30449920.1262
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה363479.62940.1261
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392584.411920.1261
פרטנר ז1156397פרטנר935772.831840.1261
אזורים 127150360אזורים298925.00214240.1261
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345384.97920.1261
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361203.85211680.1261
חברה לישראל 125760251חברה לישראל595122.68010.1254
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352338.6532550.1247
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס276952.50.1244
אלבר יח1158740אלבר393143.73155750.1208
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3053700.128
סלקום יב1143080סלקום1211871.34085160.127
דלתא א6270144דלתא510757.6413060.127
אלקטרה ה7390222אלקטרה615724.55770.127
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ243694.0801680.127
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול524477.54880.127
קרסו ב1139591קרסו מוטורס234057.19811120.126
סלקום יא1139252סלקום741120.19860.126
פרטנר ו1141415פרטנר523577.5036450.126
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי414366.2050.125
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3057600.125
גירון ז1142629גירון פיתוח239157.506720.22
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי333194.160.0847
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1269252.873630.0845
בזק 112300234בזק917992.17020.0835
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282275.72924530.0835
פז נפט ח1162817פז נפט899804.83050.0834
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז544280.15367320.0834
אקויטל 37550148אקויטל230335.360.0833
שופרסל ז7770258שופרסל970185.9120.0833
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367699.4781280.0832
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק643450.762720.0832
סאמיט י1143395סאמיט343666.40.0831
שופרסל ה7770209שופרסל1117255.74498720.0831
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5411000.0831
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ552816.0330.0831
מליסרון טו3230240מליסרון1051432.3933220.0831
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3562200.083
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי220658.3625960.083
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6523800.0829
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים340391.47150.0829
שטראוס ה7460389שטראוס619079.39020.0828
כללביט י1136068כלל ביטוח1052767.86720.0828
בזק 92300176בזק2359250.30320.0828
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח979151.5590.0827
סאמיט ו1130939סאמיט400169.88352660.0827
ישרס יד6130199ישרס629582.72459580.0827
נמקו א1139575נמקו ריאלטי535630.54892220.0827
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח844787.250.0827
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284085.74670.0827
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח807062.7780.0827
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3506650.0827
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1251769.4970.0826
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1454036.30677630.0826
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42720.0826
אמות ה1138114אמות1054729.2696390.0826
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4492040.0826
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345056.88042320.0826
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337360.26450.0826
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1158609.7691520.0826
חשמל 306000277חברת חשמל577186.3680.0826
נפטא ח6430169נפטא239131.20.0826
אקויטל 27550122אקויטל450063.7350.0826
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432891.16740.0825
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429111.58135590.0825
פז נפט ה1139534פז נפט427956.07260.0825
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3318300.0825
כללביט ח1132968כלל ביטוח501071.92378250.0825
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.0825
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל855903.10080.0824
ישראכרט א1157536ישראכרט855007.85520120.0824
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים838091.84310.0823
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220732.76840.0822
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק240209.00250.0822
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779226.33090.0822
טאואר ז1138494טאואר274217.1438240.0819
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש393642.3371860.0811
חשמל 266000202חברת חשמל2048584.87174340.0808
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח746633.5070.0801
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי332254.86128670.0765
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1883812.52882880.0623
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3260134.7092290.0621
מליסרון יז3230273מליסרון679435.8246550.0617
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534733.1822160.0616
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1241891.20963530.0616
אמות ו1158609אמות2182777.0650.0616
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב930538.85237190.0616
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341802.41500870.0614
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526515.540120.0614
כללביט ט1136050כלל ביטוח480910.94121160.0614
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח281371.7652480.0613
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות454708.80.0613
עזריאלי ב1134436עזריאלי634168.100920.0612
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח342510.87497590.0612
מליסרון יח3230372מליסרון405759.20.0612
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3031250.0612
עזריאלי ה1156603עזריאלי3617678.32140.0612
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0640.0612
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2285800.0612
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן658557.492120.0612
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687081.5311360.0611
ישרס יג6130181ישרס384575.25996630.0611
בזק 122300242בזק1394513.9880.0611
מליסרון יג3230224מליסרון707667.52479150.0611
מליסרון יד3230232מליסרון1476451.4132750.0611
עזריאלי ד1138650עזריאלי3804231.55455780.0611
ישרס טז6130223ישרס897740.13615170.0611
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475890.030.0611
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853760.0611
ריט 1 ו1138544ריט 1976515.3750.0611
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797174.44868530.0611
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן833521.2868130.061
חשמל 296000236חברת חשמל3732632.58838150.061
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665160.061
אמות ד1133149אמות1961723.34720.061
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3594810.67224210.061
שופרסל ו7770217שופרסל1001622.50956940.061
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב346925.60.061
גב ים ט7590219גב ים1161088.69560.061
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202880.061
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620397.9311690.061
בזק 102300184בזק980873.23640.061
מליסרון יא3230208מליסרון1489718.01514640.061
גב ים ו7590128גב ים2239438.90298750.0609
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682860.23170.0609
מליסרון י3230190מליסרון1566646.88961380.0609
ריט 1 ד1129899ריט 1337987.60853080.0609
ישרס טו6130207ישרס632663.85539660.0609
שופרסל ד7770191שופרסל312859.31670.0609
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467549.1099120.0609
ריט 1 ה1136753ריט 11239942.69748940.0609
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן471106.09506240.0609
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1667568.17650.0609
פז נפט ו1139542פז נפט537387.61772440.0609
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6940.0609
פז נפט ז1142595פז נפט1708883.836660.0608
אמות ב1126630אמות905620.781520.0608
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות436147.29350.0608
בזק 62300143בזק1115191.79547360.0608
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418035.61059480.0608
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474288.33530550.0608
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243016.073150.0608
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן890192.70.0608
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696645.1562730.0608
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478763.88012620.0608
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1660367.73240.0608
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444302.88968520.0608
כללביט ז1132950כלל ביטוח398046.9860.0608
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1104866.20167060.0607
מגה אור ח1147602מגה אור893194.20.0607
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125543.72540.0607
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486652.74458890.0606
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח241362.680.0606
מליסרון טז3230265מליסרון884790.60709770.0606
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645563.57214160.0604
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427440.8340.0603
חשמל 276000210חברת חשמל3437274.10597080.0602
מליסרון ו3230125מליסרון449602.17721560.0595
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378824.14807160.0573
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021136.97
11/04/2021136.99
08/04/2021136.95
07/04/2021136.95
06/04/2021136.96
05/04/2021136.91
04/04/2021136.88
01/04/2021136.87
31/03/2021136.79
30/03/2021136.71
29/03/2021136.86
25/03/2021136.72
24/03/2021136.68
22/03/2021136.61
21/03/2021136.37
18/03/2021136.30
17/03/2021136.28
16/03/2021136.34
15/03/2021136.03
14/03/2021136.02
11/03/2021136.11
10/03/2021136.13
09/03/2021136.21
08/03/2021136.09
07/03/2021136.07
04/03/2021136.31
03/03/2021136.29
02/03/2021136.42
01/03/2021136.28
28/02/2021136.11
25/02/2021136.09
24/02/2021136.16
23/02/2021136.25
22/02/2021136.19
21/02/2021136.16
18/02/2021136.20
17/02/2021136.31
16/02/2021136.32
15/02/2021136.18
14/02/2021136.24
11/02/2021136.32
10/02/2021136.33
09/02/2021136.31
08/02/2021136.17
07/02/2021136.20
04/02/2021136.23
03/02/2021136.13
02/02/2021136.05
01/02/2021136.11
31/01/2021136.12
28/01/2021136.25
27/01/2021136.37
26/01/2021136.40
25/01/2021136.45
24/01/2021136.37
21/01/2021136.32
20/01/2021136.50
19/01/2021136.49
18/01/2021136.33
17/01/2021136.21
14/01/2021136.22
13/01/2021136.02
12/01/2021135.91
11/01/2021135.82
10/01/2021135.82
07/01/2021135.84
06/01/2021135.87
05/01/2021135.84
04/01/2021135.80
03/01/2021135.65
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.