↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון132.10
שינוי יומי0.46%
מספר ניירות במדד237
שווי כולל ני"ע במדד447.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.12
תשואה פנימית1.43%
מרווח ממשלתי1.03%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.20%-0.75%-3.35%4.11%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.19%2.60%2.25%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.29-0.340.28
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחצי-שנתית
תדירות עדכון משקולותחצי-שנתית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18675450.6126.3333
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18422948.05046.3333
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל14644962.4103586.3333
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל15249402.72186.3333
גליל 59049590431ממשלת ישראל17479121.5236.3333
גליל 59039590332ממשלת ישראל21821347.12456.3333
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15706401.3043.4546
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21047476.8143.4546
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17622705.10773.4546
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל10873829.8833.4546
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל15050754.71083.4546
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19885003.308663.4546
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל11984195.8795353.4546
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19621284.6580933.4546
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל17808275.322093.4546
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22951911.1474883.4546
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל18792132.15863.4546
מויניאן א1135656מויניאן474065.5176180.1241
פנינסולה ב3330099פנינסולה262817.25513750.1241
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242013.04808640.1241
מויניאן ב1143015מויניאן885076.2869580.1241
סלקום יב1143080סלקום549735.60056040.1241
פתאל אירופה ג1141852פתאל נכסים (אירופה)436156.90320040.1241
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט293391.766440.1241
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה427929.491280.1241
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י215187.95760.1241
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2886300.1241
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים226990.830480.1241
אשדר ד1135607אשדר416636.4174620.1241
לייטסטון ב1160746לייטסטון330556.20950.1241
קרסו ב1139591קרסו מוטורס287903.62778280.1241
ממן ב2380046ממן183626.7773730.1241
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס473007.17319480.1241
פתאל אירופה א1137512פתאל נכסים (אירופה)245937.6150.1241
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה ריאלטי500680.98990.1241
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס412891.3920.1241
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861120.1241
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י5910560.1241
דמרי ז1141191דמרי228085.6530.1241
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי401865.7720.1241
ויתניה ד1139476ויתניה194293.396440.1241
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה308576.487960.1241
פרטנר ו1141415פרטנר1035584.35350.1241
אלבר טו1138536אלבר358303.14914870.1241
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים534566.6828460.1241
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5104320.1241
לייטסטון א1133891לייטסטון685207.92459220.1241
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות534922.47480.1241
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח242958.50.1241
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה162597.2084910.1241
אלקטרה ה7390222אלקטרה4039660.1241
אלקטרה ד7390149אלקטרה495414.90712230.1241
פרטנר ז1156397פרטנר392044.380.1241
אזורים 127150360אזורים342123.83735320.1241
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1738003.219540.1241
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין443865.99948840.1241
קופרליין ב1140177קופרליין213301.01126250.1241
אלקו יא6940167אלקו182093.25040.1241
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1034017.06950.1241
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי252272.5942880.1241
אלדן תחבורה א1134840אלדן תחבורה113255.1646560.1241
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456647.217250.1241
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי511675.7129120.1241
אבגול ג1133289אבגול444580.68527640.1241
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי301364.58434240.1241
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה645552.83484060.1241
אלבר יח1158740אלבר257859.89198750.1241
חברה לישראל 105760236חברה לישראל644139.8460.1241
חברה לישראל 125760251חברה לישראל563514.9180.1241
דלתא א6270144דלתא530865.57960.1241
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים331557.01230.1241
סלקום יא1139252סלקום693578.7840.1241
אלבר יד1132562אלבר220486.57082860.1241
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה756616.871040.1241
סלקום ט1132836סלקום651826.92234240.1241
אלבר יז1158732אלבר369614.47878450.225
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן592374.1580.225
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה276817.62960.225
אלבר טז1139823אלבר447465.08851940.225
גירון ו1139849גירון228906.46982580.225
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה172858.3833060.225
מגה אור ו1138668מגה אור593425.213520.225
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות552310.53352860.225
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד217286.41693120.225
נורסטאר יא7230352נורסטאר431544.11779980.225
נורסטאר י7230345נורסטאר336449.8581730.225
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין543136.9116780.225
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2074505.3624880.225
גירון ז1142629גירון223072.967040.225
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1487538.1383120.225
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן567415.2271850.225
מגה אור ד1130632מגה אור331380.7988630.225
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה401667.3665640.225
מנרב ב1550052מנרב281257.6263210.225
סלקום ח1132828סלקום719765.37319730.225
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן503898.0030.225
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1772316.652210.225
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2693860.225
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים507082.6772080.225
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים252826.9103490.225
מגה אור ז1141696מגה אור591609.38430.225
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619006.734720.225
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן284719.63520.225
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן511469.546580.225
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס498132.40213440.225
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696152.6870730.225
חברה לישראל 75760160חברה לישראל619982.4194960.225
קרסו ג1141829קרסו מוטורס293317.3687250.0889
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק521070.112620.0889
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח828439.50.0889
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3111600.0889
כללביט ח1132968כלל ביטוח506563.76594480.0889
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432292.92090.0889
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.820.0889
שופרסל ה7770209שופרסל1232722.8504120.0889
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3351600.0889
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.0889
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז553759.05930240.0889
קרסו א1136464קרסו מוטורס388788.43251860.0889
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2170.0889
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1187289.6718880.0889
אמות ה1138114אמות1160743.717840.0889
טאואר ז1138494טאואר404430.8804640.0889
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962390.820.0889
פז נפט ה1139534פז נפט426159.1390.0889
נמקו א1139575נמקו ריאלטי297111.0832230.0889
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433095.10354860.0889
סאמיט י1143395סאמיט3332700.0889
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל850237.07560.0889
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6377400.0889
חשמל 266000202חברת חשמל2180734.80142560.0889
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5174500.0889
ישרס יד6130199ישרס733085.931560.0889
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד760678.79750.0889
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי317551.43493450.0889
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2277230.0889
ישראכרט א1157536ישראכרט1094089.36840.0889
חשמל 306000277חברת חשמל436012.42710.0889
שטראוס ד7460363שטראוס186997.22834940.0889
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים361958.949610.0889
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט265393.01880.0889
נפטא ח6430169נפטא323095.50.0889
כיל ה2810299כימיקלים לישראל1612584.5360.0889
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1282876.6881150.0889
חשמל 286000228חברת חשמל625429.0820.0889
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3106200.0889
שטראוס ה7460389שטראוס649310.37920.0889
אקויטל 27550122אקויטל517524.1830.0889
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח242634.12750.0889
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7080.0889
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73050.0889
וילאר ח4160156וילאר355504.630.0889
מליסרון טו3230240מליסרון1036650.92841760.0889
וילאר ז4160149וילאר223248.2108960.0889
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95040.0889
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי210240.25198650.0889
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים832443.9930.0889
גב ים ח7590151גב ים1343160.582280.0889
פניקס 37670201הפניקס ביטוח275538.94930.0889
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.3234920.0889
בזק 92300176בזק2327290.280.0889
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1504977.77040.0632
חשמל 296000236חברת חשמל3596970.3539950.0632
פז נפט ז1142595פז נפט1733306.9150.0632
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25280.0632
אמות ד1133149אמות1847569.920.0632
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3352584.0320280.0632
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836560.0632
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587790.0632
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן458211.65195520.0632
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי941485.779870.0632
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238214.080.0632
ישרס טו6130207ישרס471493.55918610.0632
אמות ג1117357אמות110621.12394880.0632
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח450348.07950.0632
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17950.0632
כללביט ג1120120כלל ביטוח85454.69648520.0632
גב ים ו7590128גב ים2577863.070.0632
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185193.932840.0632
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015910.0632
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח277371.3323520.0632
ישרס יג6130181ישרס427659.281940.0632
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2937500.0632
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293964.343640.0632
שופרסל ו7770217שופרסל1075885.50009080.0632
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1838880.0632
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות436450.11847650.0632
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026750.0632
ריט 1 ד1129899ריט 1719307.06600280.0632
ישרס טז6130223ישרס542221.1828110.0632
אמות ב1126630אמות1340689.096980.0632
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173130.0632
מליסרון י3230190מליסרון1314949.2915720.0632
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509780.0632
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות652130.81508960.0632
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות666937.69452640.0632
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1838933.310.0632
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3133326.26696050.0632
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968750.0632
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1554533.03892480.0632
פז נפט ו1139542פז נפט564031.48659660.0632
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337160.77801760.0632
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן452714.0350.0632
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות368139.54280320.0632
איירפורט ז1140110איירפורט סיטי372667.1573760.0632
עזריאלי ה1156603עזריאלי2560386.22750.0632
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות492905.0975040.0632
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות646389.6373480.0632
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6910.0632
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות461617.2550.0632
מגה אור ח1147602מגה אור531983.040.0632
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק247741.24928790.0632
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1579968.07740.0632
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2130.0632
עזריאלי ב1134436עזריאלי750893.19510.0632
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים970772.80440.0632
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2452989.59250.0632
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ680241.54227260.0632
מליסרון טז3230265מליסרון820962.969010.0632
מליסרון יד3230232מליסרון1332308.81891360.0632
מליסרון יג3230224מליסרון961095.415990.0632
מליסרון יא3230208מליסרון1380651.3140480.0632
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61750.0632
מליסרון ח3230166מליסרון1141576.1762160.0632
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238820.0632
עזריאלי ד1138650עזריאלי3911487.22819560.0632
מליסרון ו3230125מליסרון578348.74826330.0632
בזק 102300184בזק919772.54850560.0632
ריט 1 ה1136753ריט 11193657.40650140.0632
שופרסל ד7770191שופרסל329463.89661590.0632
בזק 62300143בזק1621638.07006150.0632
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן510053.8739010.0632
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן389121.67508950.0632
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן753417.30.0632
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1123548.25740.0632
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות462801.39886250.0632
פניקס 27670177הפניקס ביטוח365978.6039580.0632
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020131.49
05/04/2020130.36
02/04/2020130.49
01/04/2020130.60
31/03/2020130.91
30/03/2020130.04
29/03/2020129.48
26/03/2020129.70
25/03/2020129.26
24/03/2020128.65
23/03/2020127.04
22/03/2020126.43
19/03/2020127.19
18/03/2020125.73
17/03/2020126.21
16/03/2020126.56
15/03/2020128.03
12/03/2020128.62
11/03/2020131.19
09/03/2020131.36
08/03/2020133.69
05/03/2020135.53
04/03/2020136.20
03/03/2020136.46
01/03/2020136.14
27/02/2020136.56
26/02/2020136.70
25/02/2020136.71
24/02/2020136.64
23/02/2020136.76
20/02/2020136.91
19/02/2020136.90
18/02/2020136.89
17/02/2020137.00
16/02/2020137.04
13/02/2020136.94
12/02/2020136.89
11/02/2020136.79
10/02/2020136.69
09/02/2020136.70
06/02/2020136.73
05/02/2020136.58
04/02/2020136.44
03/02/2020136.37
02/02/2020136.39
30/01/2020136.56
29/01/2020136.61
28/01/2020136.56
27/01/2020136.59
26/01/2020136.75
23/01/2020136.79
22/01/2020136.81
21/01/2020136.81
20/01/2020136.82
19/01/2020136.81
16/01/2020136.85
15/01/2020136.79
14/01/2020136.80
13/01/2020136.76
12/01/2020136.77
09/01/2020136.78
08/01/2020136.86
07/01/2020136.88
06/01/2020136.89
05/01/2020136.89
02/01/2020136.69
01/01/2020136.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.