↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון136.49
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד242
שווי כולל ני"ע במדד480.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.57
תשואה פנימית0.60%
מרווח ממשלתי0.42%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.55%0.24%-3.66%8.86%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.35%2.72%2.20%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.08-0.400.72
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24038722.376896.3664
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21971038.5320866.3661
גליל 59049590431ממשלת ישראל18835611.1626.3613
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19502847.15276.3482
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19439833.66.3414
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל3202780.75776.37
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17523483.8463.4487
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל24010749.96753.4483
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל11743095.09743.4474
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20981154.82963.4458
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20709133.892983.4445
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21769223.6774763.4437
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15623814.4657383.4425
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22347033.9840123.4424
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15694519.9293.4412
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19677993.573293.4403
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל16354107.5643.448
מגה אור ט1165141מגה אור786321.90720.2455
מנרב ב1550052קבוצת מנרב280436.5841290.2451
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1298363.067630.2444
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים274589.90.2439
גירון ז1142629גירון פיתוח233819.362480.2439
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1897809.7384710.2437
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2345040.2437
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1123922.65920.2431
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב676242.35905590.2429
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי254226.76510.2427
מגה אור ז1141696מגה אור627230.5930.2416
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504869.8410.2416
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן533084.314510.2412
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3804850.2411
גירון ו1139849גירון פיתוח450425.5630980.2409
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה683193.51134520.2406
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1644045.42945120.2406
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות481116.5818990.2403
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה382984.4806370.2402
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס422602.84083330.2402
מגה אור ד1130632מגה אור273469.39969650.2402
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298638.54249750.2399
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464550.2395
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים521277.07375680.2393
סלקום ח1132828סלקום623074.68980680.2389
מגה אור ו1138668מגה אור561765.837780.2388
אלבר טז1139823אלבר475194.68241540.2386
אלבר יז1158732אלבר540074.06469680.2269
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס401488.96344360.1247
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי547578.2453310.1239
אזורים 147150444אזורים4084400.1232
חברה לישראל 125760251חברה לישראל598665.40650.1228
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי271712.55936410.1227
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות385987.61630.1225
דלתא א6270144דלתא520130.9791260.1224
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים300683.25760.1224
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3129600.1223
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים543642.69703480.1222
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355694.905220.1221
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391584.328650.1221
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח346647.35120.1221
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה263133.29670560.1219
פרטנר ז1156397פרטנר936926.885720.1218
חברה לישראל 105760236חברה לישראל579428.773840.1218
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה369286.23280.1218
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון574794.34375650.1218
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253350.6752070.1218
לייטסטון א1133891לייטסטון562235.28989570.1218
אפי נכסים י1160878אפי נכסים357399.18840.1217
אבגול ג1133289אבגול365146.33599760.1217
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396592.450140.1216
קרסו ג1141829קרסו מוטורס283905.2738750.1216
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244140.94710240.1215
קרסו א1136464קרסו מוטורס395436.7073280.1215
פרטנר ו1141415פרטנר525828.5697150.1215
אשדר ד1135607אשדר329213.12160020.1214
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי719855.79201280.1213
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4850550.1213
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6175080.1212
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ237753.6656880.1212
אשדר ה1157783אשדר398519.2160.1212
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין380160.3703790.1209
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול514237.5360.1209
סלקום ט1132836סלקום594324.1328640.1206
אזורים 137150410אזורים317340.16980.1204
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י223114.15980.1203
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1854196.97724360.1202
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה763174.030410.1201
אלבר טו1138536אלבר349935.78193580.1199
אזורים 127150360אזורים297469.47654480.1197
דמרי ח1153725דמרי379517.17760.1196
סלקום יא1139252סלקום739059.360.1195
לייטסטון ב1160746לייטסטון357547.73450.1195
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה317717.65126240.1193
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי410704.4620.1188
אלבר יח1158740אלבר400026.64671580.1149
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1332125.14071420.1134
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים234515.50960.1045
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים801421.39260.241
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט326639.335860.124
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14556930.122
אלקטרה ד7390149אלקטרה429226.5597760.122
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה645059.27680.122
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס447868.70060.122
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2321620.118
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה353932.23755820.24
סלקום יב1143080סלקום1204888.96276320.12
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס287072.50.12
אלקטרה ה7390222אלקטרה617091.25520.12
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש401278.88080.0868
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק590751.815760.0867
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז543313.20178560.0864
בזק 112300234בזק916823.49780.0863
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3598800.0862
נמקו א1139575נמקו ריאלטי386419.93051860.0861
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ424773.80.0861
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5454500.086
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1221254.69024790.086
סאמיט י1143395סאמיט365598.80.0859
מליסרון טו3230240מליסרון1047345.38170520.0859
בזק 92300176בזק2356247.3480.0859
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות782751.89510.0858
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.0858
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345376.79223520.0858
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1338850.2796020.0858
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364952.65689920.0858
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח347967.33250.0858
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978160.33250.0857
פז נפט ה1139534פז נפט427261.80280.0857
שופרסל ה7770209שופרסל1114746.93717660.0857
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3568600.0857
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8657400.0856
שופרסל ז7770258שופרסל983266.4940.0856
חשמל 306000277חברת חשמל584073.25080.0856
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1631722.21240.0856
ישרס יד6130199ישרס740287.04115320.0856
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280510.20.0855
ישראכרט א1157536ישראכרט855678.71267880.0855
כללביט ח1132968כלל ביטוח498678.04386560.0855
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1291449.57720.0855
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים833589.93360.0855
פניקס 37670201הפניקס ביטוח287515.35330.0855
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255868.7040.0854
טאואר ז1138494טאואר345013.5255840.0854
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח768183.32150.0854
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי219164.5026750.0854
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3338100.0854
חשמל 266000202חברת חשמל2093332.249180.0854
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3299200.0852
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284867.83695370.085
אקויטל 37550148אקויטל229631.040.0849
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6563400.0849
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים341639.3150.0849
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857486.25490.0847
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק228624.09450.0847
שטראוס ה7460389שטראוס621142.033240.0846
כללביט י1136068כלל ביטוח1070909.10780.0842
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח441226.73530.0841
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח434778.86035170.0841
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457070.43356650.0838
אמות ה1138114אמות1052678.2172580.0836
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח811841.25150.0835
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי352642.912180.0828
אקויטל 27550122אקויטל490690.5850.0782
נפטא ח6430169נפטא283892.70.0718
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב888665.09434020.0619
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב342956.80.0613
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות839729.36320.0612
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1222057.16896410.0612
אמות ו1158609אמות2162087.2350.0611
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680508.6848560.0611
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות553038.6637440.061
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3088455.83905860.061
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520997.628780.061
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1790566.83958240.0608
ריט 1 ו1138544ריט 1988077.317040.0608
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2256760.0608
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3605400.0607
ישרס טז6130223ישרס940079.58069080.0607
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109107.34134850.0607
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח339677.03510710.0607
מליסרון יז3230273מליסרון424858.3521210.0607
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן688224.3030630.0607
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות818175.20576880.0607
מליסרון יד3230232מליסרון1449959.287260.0606
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476702.1205020.0606
ריט 1 ה1136753ריט 11251614.64043420.0606
אמות ד1133149אמות1935164.52960.0606
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן824618.9325850.0606
שופרסל ד7770191שופרסל308395.21230.0605
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396928.23289560.0605
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות795677.87826750.0605
מליסרון יח3230372מליסרון4002320.0605
חשמל 276000210חברת חשמל3491051.15506950.0605
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643227.87619580.0605
מגה אור ח1147602מגה אור707468.120.0605
פז נפט ז1142595פז נפט1701750.2770450.0605
חשמל 296000236חברת חשמל3747706.169980.0605
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן491993.11661670.0605
ישרס טו6130207ישרס623904.68700680.0604
שופרסל ו7770217שופרסל984081.67389640.0604
פז נפט ו1139542פז נפט531364.71337440.0604
גב ים ט7590219גב ים1142772.17520.0604
מליסרון טז3230265מליסרון887603.44231520.0604
מליסרון יא3230208מליסרון1464479.87379980.0604
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059450.0604
כללביט ז1132950כלל ביטוח392099.99620.0604
עזריאלי ד1138650עזריאלי3754494.0074490.0604
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4105437.13577360.0604
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח273299.0353920.0603
ישרס יג6130181ישרס377047.04285640.0603
גב ים ו7590128גב ים2632406.040.0603
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2952000.0603
ריט 1 ד1129899ריט 1338659.24861640.0603
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות424739.5950.0603
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח333005.70374930.0603
עזריאלי ב1134436עזריאלי771424.25150.0603
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן609123.14545340.0603
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות470238.72656720.0603
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470483.640.0603
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות838708.83993750.0602
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1649800.92060.0602
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות468759.840.0602
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567050.0602
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541658.46550.0601
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות429180.49150.0601
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250182.11128920.0601
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים562924.77449250.0601
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563880.0601
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109480.2080.0601
בזק 62300143בזק1096191.93525660.0601
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן647620.059240.0601
מליסרון י3230190מליסרון1541033.7483420.06
עזריאלי ה1156603עזריאלי3564486.7090.06
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568880.06
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236797.210.06
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1640700.025250.06
אמות ב1126630אמות895913.623080.06
בזק 102300184בזק961388.02424320.06
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730450.06
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239566.015850.0599
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442760.0598
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540242.6210710.0597
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן435779.09324040.0597
כללביט ט1136050כלל ביטוח476252.59289060.0594
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021136.33
17/01/2021136.21
14/01/2021136.22
13/01/2021136.02
12/01/2021135.91
11/01/2021135.82
10/01/2021135.82
07/01/2021135.84
06/01/2021135.87
05/01/2021135.84
04/01/2021135.80
03/01/2021135.65
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.