↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון134.16
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד224
שווי כולל ני"ע במדד453.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.59
תשואה פנימית0.88%
מרווח ממשלתי0.61%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.70%-1.36%-3.43%6.32%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.33%2.70%2.22%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.30-0.400.52
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גליל 59049590431ממשלת ישראל17780454.0818.5358
גליל 59039590332ממשלת ישראל21067278.4856.3534
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל19735541.4618425.9518
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל21142599.990685.8718
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19181292.485.7846
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19309891.93565.6326
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20762460.4738464.0158
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23197289.2604954.0097
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17718562.93684.0093
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20670504.312974.0093
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15675955.68664.0089
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12027183.3005284.0085
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21230837.59444.0082
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19658499.8836914.0078
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל21476499.574.0071
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל8325132.76561.7515
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1797645.32121780.7306
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1628040.66053280.7236
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב689250.74501960.7061
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1738352.69895870.4276
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629646.1760.3478
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1368513.40948050.3366
סלקום ח1132828סלקום607455.27942050.3355
מגה אור ז1141696מגה אור606361.02450.3349
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות567709.52609910.3136
מגה אור ו1138668מגה אור545966.982960.3016
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין531759.7268250.2937
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן530872.34640.2932
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים516482.0234110.2853
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן515462.87520.2847
אלבר טז1139823אלבר492667.93062990.2721
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1070581.50.2633
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס448829.0734650.2479
עזריאלי ד1138650עזריאלי3819392.7812040.2436
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3800013.79060240.2424
חשמל 296000236חברת חשמל3721105.7318650.2374
עזריאלי ה1156603עזריאלי3469131.01360.2213
חשמל 276000210חברת חשמל3446796.51652490.2199
אלבר יז1158732אלבר381354.47184150.2106
אול-יר ה1143304אול-יר806212.91310.1983
סלקום יב1143080סלקום778449.81828320.1915
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה760604.420880.1871
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2894125.92865860.1848
מגה אור ד1130632מגה אור334401.6474710.1847
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה333272.834390.1841
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי730223.9544320.1796
סלקום יא1139252סלקום718237.78380.1767
גב ים ו7590128גב ים2624290.650.1674
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2431204.6050.1551
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט321950.576070.1528
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי299967.0621530.1505
מנרב ב1550052מנרב270437.4219660.1494
אזורים 137150410אזורים326614.890.1481
דמרי ח1153725דמרי373222.03380.1479
לייטסטון ב1160746לייטסטון343404.17540.1476
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים349321.416640.1475
אשדר ד1135607אשדר375319.3847040.1472
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6704800.1471
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים264141.80.1459
סלקום ט1132836סלקום592917.1155040.1458
חברה לישראל 125760251חברה לישראל588978.2640.1449
אלבר טו1138536אלבר355523.43571580.1449
חברה לישראל 105760236חברה לישראל584452.25440.1438
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים567570.10761750.1396
לייטסטון א1133891לייטסטון561542.29105540.1381
דלתא א6270144דלתא547988.65590.1348
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5375240.1322
פרטנר ו1141415פרטנר529512.1323750.1302
גירון ז1142629גירון פיתוח234043.388480.1293
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה499315.92912120.1228
אמות ד1133149אמות1855158.15360.1183
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים209884.95120.1159
אול-יר ג1140136אול-יר469481.078550.1155
פז נפט ז1142595פז נפט1804729.6120.1151
נייר חדרה 66320105נייר חדרה458457.7128250.1128
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס442696.21680.1089
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה441947.800080.1087
אלקטרה ד7390149אלקטרה433021.177120.1065
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס432519.32160.1064
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1663957.3106950.1063
בזק 62300143בזק1628088.0226110.1039
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי422194.7590.1038
פרטנר ז1156397פרטנר849539.845740.209
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה374686.9150050.207
גירון ו1139849גירון פיתוח338519.5345260.187
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי344888.90273920.151
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643309.02240.149
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3088500.147
אזורים 127150360אזורים295614.39490080.147
אבגול ג1133289אבגול455164.9436160.112
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין443112.9452880.109
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס426806.9929680.105
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1614271.93020.103
אלקטרה ה7390222אלקטרה4185810.103
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות394727.96480.0971
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1314673.4957510.0966
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי369170.11183560.0964
מליסרון י3230190מליסרון1510839.84802920.0964
אשדר ה1157783אשדר388258.83320.0955
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק562925.70540.0949
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז608357.80575360.0936
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1451553.83940250.0932
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1437089.77734180.0932
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח814052.1870.0931
קרסו ג1141829קרסו מוטורס298902.92850.093
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי224735.5298880.0928
קרסו א1136464קרסו מוטורס411036.0622120.0926
מליסרון טו3230240מליסרון1052361.64881330.0926
נמקו א1139575נמקו ריאלטי296670.24892440.0924
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ408504.1620.092
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח764556.1250.0919
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים835308.84450.0916
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים330847.1550.0915
נפטא ח6430169נפטא281763.30.0914
אמות ה1138114אמות1192648.97710.0914
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1284776.65080.0914
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3503500.0914
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5347000.0912
אקויטל 27550122אקויטל489832.6510.0912
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1317934.457730.0911
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436959.24360.0911
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח343712.17150.091
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6517200.091
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח959507.2520.0909
ישרס יד6130199ישרס743206.40990720.0909
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח435723.4068510.0909
כללביט י1136068כלל ביטוח1054879.5460.0908
שופרסל ה7770209שופרסל1271851.99281620.0908
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363922.59893840.0908
פז נפט ה1139534פז נפט431590.77920.0908
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3154500.0907
וילאר ח4160156וילאר356511.250.0907
כללביט ח1132968כלל ביטוח505249.47893160.0906
בזק 92300176בזק2379841.9960.0906
שטראוס ה7460389שטראוס628762.353360.0906
טאואר ז1138494טאואר415662.8430240.0906
מליסרון יד3230232מליסרון1420688.00865840.0906
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1643957.7760.0905
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל866568.560.0905
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד783901.53560.0905
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3589200.0905
חשמל 306000277חברת חשמל588281.90140.0904
מליסרון יא3230208מליסרון1417197.93247850.0904
וילאר ז4160149וילאר222076.2503120.0904
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח407285.97750.0903
ישראכרט א1157536ישראכרט978669.49436760.0903
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3355200.0902
חשמל 266000202חברת חשמל2202208.12003920.0902
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254278.7520.09
פניקס 37670201הפניקס ביטוח283759.11750.0899
סאמיט י1143395סאמיט353040.80.0897
שופרסל ז7770258שופרסל995064.6660.0893
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח849545.750.0892
ריט 1 ה1136753ריט 11225554.0092040.0782
מליסרון ח3230166מליסרון1126385.05189230.0719
אלבר יח1158740אלבר289361.84245790.0712
שופרסל ו7770217שופרסל1103420.53251080.0704
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1096908.75960.07
קרסו ב1139591קרסו מוטורס281104.80635450.0691
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2799500.0689
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1063638.37875520.0678
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה261620.310.0644
ריט 1 ו1138544ריט 1955891.370280.061
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים247096.36240240.0608
בזק 102300184בזק953012.02806720.0608
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י244652.2290.0602
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח244207.30.0601
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה239419.51071060.0589
פנינסולה ב3330099פנינסולה231073.026150.0568
אמות ב1126630אמות883106.699760.0563
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים228241.287360.0561
מליסרון טז3230265מליסרון861854.14557350.055
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות856577.45764760.0546
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב838063.55067660.0535
מליסרון יג3230224מליסרון827556.07748540.0528
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825610.2923750.0527
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772475.37706910.0493
עזריאלי ב1134436עזריאלי762064.50520.0486
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן755602.90.0482
גב ים ט7590219גב ים1098991.2240.0474
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ689847.0069260.044
מגה אור ח1147602מגה אור685997.760.0438
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות676821.0620080.0432
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן667893.9574560.0426
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות650226.93506860.0415
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן613285.540560.0391
ישרס טו6130207ישרס603409.3779640.0385
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602760.32974320.0384
מליסרון ו3230125מליסרון588244.14585110.0375
פז נפט ו1139542פז נפט580021.23179610.037
ישרס טז6130223ישרס561536.02283240.0358
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן551058.20460.0352
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023330.0349
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן539479.5150.0344
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534166.7065920.0341
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן532691.2895040.034
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים531936.52450.0339
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות472716.20.0302
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח461114.79575850.0294
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות459440.19872580.0293
כללביט ט1136050כלל ביטוח459101.40134510.0293
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות450790.560.0288
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443137.73447250.0283
ישרס יג6130181ישרס430278.43926480.0274
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד423530.5850.027
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414378.1260.0264
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות410522.41827810.0262
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן406103.5220080.0259
מליסרון יז3230273מליסרון402080.8257160.0256
כללביט ז1132950כלל ביטוח391224.36580.025
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386628.0323220.0247
פניקס 27670177הפניקס ביטוח369346.71824490.0236
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות361987.50.0231
ריט 1 ד1129899ריט 1350389.62674090.0224
שופרסל ד7770191שופרסל338675.54064710.0216
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330319.4597070.0211
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323825.2433410.0207
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח276053.8245120.0176
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2925500.0175
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278716.319640.0174
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים294846.265120.0174
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246468.95695350.0157
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241738.274150.0154
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236032.550.0151
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/2020134.16
12/08/2020134.07
11/08/2020133.90
10/08/2020133.77
09/08/2020133.64
06/08/2020133.68
05/08/2020133.60
04/08/2020133.48
03/08/2020133.41
02/08/2020133.43
29/07/2020133.36
28/07/2020133.25
27/07/2020133.21
26/07/2020133.17
23/07/2020133.16
22/07/2020133.04
21/07/2020133.01
20/07/2020132.89
19/07/2020132.88
16/07/2020133.04
15/07/2020133.06
14/07/2020133.04
13/07/2020133.19
12/07/2020133.28
09/07/2020133.18
08/07/2020133.36
07/07/2020133.69
06/07/2020133.23
05/07/2020132.75
02/07/2020132.94
01/07/2020132.74
30/06/2020132.58
29/06/2020132.53
28/06/2020132.67
25/06/2020133.10
24/06/2020133.35
23/06/2020133.51
22/06/2020133.38
21/06/2020133.35
18/06/2020133.60
17/06/2020133.66
16/06/2020133.55
15/06/2020133.55
14/06/2020133.78
11/06/2020133.93
10/06/2020134.05
09/06/2020133.96
08/06/2020133.86
07/06/2020133.81
04/06/2020133.81
03/06/2020133.70
02/06/2020133.76
01/06/2020133.78
31/05/2020133.78
27/05/2020133.99
26/05/2020134.15
25/05/2020134.06
24/05/2020133.93
21/05/2020133.74
20/05/2020133.77
19/05/2020133.65
18/05/2020133.53
17/05/2020133.18
14/05/2020132.88
13/05/2020133.24
12/05/2020133.37
11/05/2020133.28
10/05/2020133.20
07/05/2020132.89
06/05/2020132.61
05/05/2020132.51
04/05/2020132.51
03/05/2020132.75
30/04/2020133.03
27/04/2020132.82
26/04/2020132.55
23/04/2020132.28
22/04/2020132.23
21/04/2020132.42
20/04/2020132.81
19/04/2020132.88
16/04/2020132.65
13/04/2020132.41
12/04/2020132.42
07/04/2020132.10
06/04/2020131.49
05/04/2020130.36
02/04/2020130.49
01/04/2020130.60
31/03/2020130.91
30/03/2020130.04
29/03/2020129.48
26/03/2020129.70
25/03/2020129.26
24/03/2020128.65
23/03/2020127.04
22/03/2020126.43
19/03/2020127.19
18/03/2020125.73
17/03/2020126.21
16/03/2020126.56
15/03/2020128.03
12/03/2020128.62
11/03/2020131.19
09/03/2020131.36
08/03/2020133.69
05/03/2020135.53
04/03/2020136.20
03/03/2020136.46
01/03/2020136.14
27/02/2020136.56
26/02/2020136.70
25/02/2020136.71
24/02/2020136.64
23/02/2020136.76
20/02/2020136.91
19/02/2020136.90
18/02/2020136.89
17/02/2020137.00
16/02/2020137.04
13/02/2020136.94
12/02/2020136.89
11/02/2020136.79
10/02/2020136.69
09/02/2020136.70
06/02/2020136.73
05/02/2020136.58
04/02/2020136.44
03/02/2020136.37
02/02/2020136.39
30/01/2020136.56
29/01/2020136.61
28/01/2020136.56
27/01/2020136.59
26/01/2020136.75
23/01/2020136.79
22/01/2020136.81
21/01/2020136.81
20/01/2020136.82
19/01/2020136.81
16/01/2020136.85
15/01/2020136.79
14/01/2020136.80
13/01/2020136.76
12/01/2020136.77
09/01/2020136.78
08/01/2020136.86
07/01/2020136.88
06/01/2020136.89
05/01/2020136.89
02/01/2020136.69
01/01/2020136.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.