↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון133.71
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד235
שווי כולל ני"ע במדד458.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.62
תשואה פנימית0.84%
מרווח ממשלתי0.56%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.02%-1.97%-2.74%5.79%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.34%2.71%2.20%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.44-0.330.47
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19124876.87.6066
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21319240.108397.5992
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל23327517.572847.5976
גליל 59049590431ממשלת ישראל17951435.36647.5884
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18970139.68837.5845
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19663816.344493.4667
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל14355358.4525283.4657
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15682143.76743.4657
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל6930773.14413.4654
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20664985.801543.4652
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17716881.22053.4628
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20881671.8533.4616
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23123188.923.4616
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל12082502.743.4606
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20689438.92473.4589
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22130141.4938623.4582
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3673950.2489
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה668009.93370270.2489
מגה אור ו1138668מגה אור543895.0020.2487
מגה אור ד1130632מגה אור266490.43027290.2486
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס452401.8422090.2483
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים515758.996780.2482
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן523180.73001750.2479
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים773209.29120.2478
מנרב ב1550052מנרב273404.02248120.2477
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1570838.430880.2476
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ399494.12061680.2476
גירון ז1142629גירון פיתוח231237.00160.2476
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה358221.7504840.2476
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן637174.0220.2473
מגה אור ז1141696מגה אור595097.17520.2473
גירון ו1139849גירון פיתוח339464.39174460.2472
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1207857.040840.2472
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות559985.58696850.2469
סלקום ח1132828סלקום600769.92867150.2463
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי236145.26590.2462
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529533.75587550.2458
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1761734.2841640.2457
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב677499.5417280.2456
מגה אור ט1165141מגה אור539905.02940.2454
אלבר טז1139823אלבר478107.2932020.2454
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים259300.60.2442
אלבר יז1158732אלבר375984.614470.2428
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5483400.1263
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס439404.63620.1247
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3075600.1247
פרטנר ו1141415פרטנר526289.01504750.1246
דלתא א6270144דלתא500357.699820.1246
קרסו ב1139591קרסו מוטורס266736.2444680.1246
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים350745.281110.1246
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי353807.2559550.1245
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי707006.9036160.1245
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1391883.626210.1244
לייטסטון א1133891לייטסטון564794.05484450.1244
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס449490.4320.1244
קרסו ג1141829קרסו מוטורס273948.406450.1244
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול284835.8790.1243
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה249951.7386150.1243
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס429075.45533220.1243
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762031.981730.1243
אלקטרה ה7390222אלקטרה616271.23670.1243
אבגול ג1133289אבגול455499.62372160.1243
נייר חדרה 66320105נייר חדרה454353.9228550.1243
אשדר ה1157783אשדר389374.09220.1243
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח340272.37260.1242
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים292720.24760.1242
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ233801.0052840.1242
סלקום יא1139252סלקום722004.1440.1242
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין449533.72320720.1242
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1809959.26621950.1242
קרסו א1136464קרסו מוטורס383806.2159360.1242
חברה לישראל 105760236חברה לישראל583371.9360.1241
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה365231.9180.1241
אפי נכסים י1160878אפי נכסים339206.56740.1239
אזורים 137150410אזורים329281.1340.1239
דמרי ח1153725דמרי376282.65620.1239
לייטסטון ב1160746לייטסטון356719.99440.1239
אלקטרה ד7390149אלקטרה430965.7593920.1238
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14085860.1237
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים520235.59913050.1235
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י600127.20.1234
פרטנר ז1156397פרטנר849539.845740.1231
אלבר טו1138536אלבר364309.20865460.1231
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים493441.250.1231
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות397611.7860.1229
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים228789.733360.1228
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה259954.3675560.1227
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי412472.20.1221
אלבר יח1158740אלבר289718.15686230.1221
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה630091.5840.1218
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי297377.4656160.1215
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה338854.18142820.245
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן537821.628120.245
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י247422.7860.124
אזורים 127150360אזורים295956.8715120.124
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט325295.006130.124
סלקום יב1143080סלקום789504.5316840.124
חברה לישראל 125760251חברה לישראל579014.3460.124
סלקום ט1132836סלקום589033.74759040.124
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים241918.47479680.124
אשדר ד1135607אשדר375710.34239640.124
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2293100.124
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2813250.123
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק575907.342660.0911
נמקו א1139575נמקו ריאלטי312933.33949320.0898
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255505.28640.0895
בזק 92300176בזק2380699.98320.0893
אמות ה1138114אמות1188199.604210.0893
כללביט י1136068כלל ביטוח1057855.09340.0893
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3613500.0893
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623565.170.0893
בזק 112300234בזק923668.5790.0892
ישראכרט א1157536ישראכרט978957.00009450.0892
אקויטל 37550148אקויטל226382.080.0892
חשמל 266000202חברת חשמל2087186.68661360.0892
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1318528.6572150.0891
שופרסל ה7770209שופרסל1105733.812820.0891
שופרסל ז7770258שופרסל971040.8520.0891
וילאר ז4160149וילאר221623.9146480.0891
כללביט ח1132968כלל ביטוח502339.27197380.089
טאואר ז1138494טאואר342706.9726080.089
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8549950.089
פז נפט ה1139534פז נפט430283.91840.089
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282942.54450.089
אקויטל 27550122אקויטל485447.6550.089
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח340104.5350.089
חשמל 306000277חברת חשמל579700.62680.089
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח821968.76250.0889
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963111.7120.0889
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח756875.0030.0889
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1275243.89880.0889
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367574.62261760.0889
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח435124.6210.0889
מליסרון טו3230240מליסרון1049607.03292410.0889
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858319.49390.0889
ישרס יד6130199ישרס729063.69016560.0889
שטראוס ה7460389שטראוס622402.537320.0889
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי222718.974630.0888
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3155700.0888
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק224686.2420.0888
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6517200.0887
נפטא ח6430169נפטא281244.60.0887
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1459414.98608620.0886
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח430220.39681160.0886
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח341857.76230320.0885
וילאר ח4160156וילאר353323.620.0885
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3346500.0885
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1348282.86573750.0885
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3496150.0885
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים829742.84730.0885
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5267500.0885
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ408744.60.0883
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים326462.840.0883
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי352679.26711940.0883
סאמיט י1143395סאמיט350561.40.0881
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות7664270.0879
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז507365.3433760.0848
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט242142.91050.0619
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1060778.07525150.0618
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238079.140.0618
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330614.651360.0618
חשמל 276000210חברת חשמל3357754.05101950.0617
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות411237.96040350.0617
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים296410.964520.0617
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח459887.44735350.0617
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443811.13211250.0617
ריט 1 ו1138544ריט 1945266.8830.0617
מליסרון יז3230273מליסרון413056.2194680.0617
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2943500.0617
גב ים ט7590219גב ים1104463.84290.0617
גב ים ו7590128גב ים2555026.740.0617
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2422926.309750.0617
ישרס יג6130181ישרס429705.49860.0617
עזריאלי ב1134436עזריאלי752327.3497750.0616
אדמה ב1110915אדמה5891853.21090.0616
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן601429.73298880.0616
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח272245.029120.0616
מגה אור ח1147602מגה אור679872.780.0616
מליסרון יא3230208מליסרון1423949.70919350.0616
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090623.03540.0616
עזריאלי ה1156603עזריאלי3454860.09320.0616
ישרס טו6130207ישרס603352.12849740.0616
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן476456.04009090.0616
פז נפט ז1142595פז נפט1786264.23180.0616
אמות ב1126630אמות880496.371440.0616
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246224.37792540.0616
עזריאלי ד1138650עזריאלי3819756.35976480.0616
בזק 62300143בזק1618788.0910280.0616
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח327338.02401170.0616
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים528643.6090.0616
כללביט ט1136050כלל ביטוח460752.9975680.0615
ישרס טז6130223ישרס886440.42122720.0615
ריט 1 ה1136753ריט 11206939.2726110.0615
חשמל 296000236חברת חשמל3627117.5171920.0615
מליסרון יד3230232מליסרון1386248.9549410.0615
בזק 102300184בזק950366.97664320.0615
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3796114.8864240.0615
כללביט ז1132950כלל ביטוח384036.89960.0615
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן618190.47180.0615
מליסרון ו3230125מליסרון438789.06130990.0615
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ684233.4236870.0614
אמות ד1133149אמות1862416.4640.0614
שופרסל ד7770191שופרסל298802.702250.0614
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן614117.1291640.0614
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות382404.20906520.0614
פז נפט ו1139542פז נפט576064.44739080.0614
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות584468.40870320.0614
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות419962.2230.0614
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547478.4978670.0614
מליסרון ח3230166מליסרון1119087.13114220.0614
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1597732.57260.0614
ריט 1 ד1129899ריט 1330111.10207240.0613
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן781411.81578780.0613
מליסרון י3230190מליסרון1503398.69704440.0613
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות816851.14093750.0613
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן669096.9364860.0613
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות816284.12616260.0613
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות446474.160.0612
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות524611.8869760.0612
שופרסל ו7770217שופרסל953160.85194260.0612
מליסרון יג3230224מליסרון822462.98939420.0612
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות360712.50.0612
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות447215.040.0612
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות674399.636820.0612
מליסרון יח3230372מליסרון380476.80.0611
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן551257.142580.061
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות410265.7920.061
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות763621.79108550.061
מליסרון טז3230265מליסרון837058.49471660.0609
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות453975.35670080.0609
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן852530.40.0607
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1690189.5488640.0606
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1142505.41888070.0606
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2910309.614190.0599
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב799229.8078650.0594
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/2020133.71
28/10/2020133.87
27/10/2020134.01
26/10/2020134.07
25/10/2020134.15
22/10/2020134.17
21/10/2020134.22
20/10/2020134.20
19/10/2020134.31
18/10/2020134.31
15/10/2020134.11
14/10/2020134.02
13/10/2020133.96
12/10/2020133.87
11/10/2020133.90
08/10/2020133.84
07/10/2020133.75
06/10/2020133.80
05/10/2020133.80
04/10/2020133.82
01/10/2020133.74
30/09/2020133.66
29/09/2020133.69
24/09/2020133.62
23/09/2020133.85
22/09/2020134.02
21/09/2020134.09
17/09/2020134.14
16/09/2020134.07
15/09/2020134.06
14/09/2020133.90
13/09/2020133.80
10/09/2020134.03
09/09/2020134.23
08/09/2020134.13
07/09/2020134.24
06/09/2020134.23
03/09/2020134.24
02/09/2020134.57
01/09/2020134.58
31/08/2020134.56
30/08/2020134.55
27/08/2020134.54
26/08/2020134.50
25/08/2020134.47
24/08/2020134.44
23/08/2020134.31
20/08/2020134.24
19/08/2020134.29
18/08/2020134.35
17/08/2020134.41
16/08/2020134.38
13/08/2020134.16
12/08/2020134.07
11/08/2020133.90
10/08/2020133.77
09/08/2020133.64
06/08/2020133.68
05/08/2020133.60
04/08/2020133.48
03/08/2020133.41
02/08/2020133.43
29/07/2020133.36
28/07/2020133.25
27/07/2020133.21
26/07/2020133.17
23/07/2020133.16
22/07/2020133.04
21/07/2020133.01
20/07/2020132.89
19/07/2020132.88
16/07/2020133.04
15/07/2020133.06
14/07/2020133.04
13/07/2020133.19
12/07/2020133.28
09/07/2020133.18
08/07/2020133.36
07/07/2020133.69
06/07/2020133.23
05/07/2020132.75
02/07/2020132.94
01/07/2020132.74
30/06/2020132.58
29/06/2020132.53
28/06/2020132.67
25/06/2020133.10
24/06/2020133.35
23/06/2020133.51
22/06/2020133.38
21/06/2020133.35
18/06/2020133.60
17/06/2020133.66
16/06/2020133.55
15/06/2020133.55
14/06/2020133.78
11/06/2020133.93
10/06/2020134.05
09/06/2020133.96
08/06/2020133.86
04/06/2020133.81
03/06/2020133.70
02/06/2020133.76
01/06/2020133.78
31/05/2020133.78
27/05/2020133.99
26/05/2020134.15
25/05/2020134.06
24/05/2020133.93
21/05/2020133.74
20/05/2020133.77
19/05/2020133.65
18/05/2020133.53
17/05/2020133.18
14/05/2020132.88
13/05/2020133.24
12/05/2020133.37
11/05/2020133.28
10/05/2020133.20
07/05/2020132.89
06/05/2020132.61
05/05/2020132.51
04/05/2020132.51
03/05/2020132.75
30/04/2020133.03
27/04/2020132.82
26/04/2020132.55
23/04/2020132.28
22/04/2020132.23
21/04/2020132.42
20/04/2020132.81
19/04/2020132.88
16/04/2020132.65
13/04/2020132.41
12/04/2020132.42
07/04/2020132.10
06/04/2020131.49
05/04/2020130.36
02/04/2020130.49
01/04/2020130.60
31/03/2020130.91
30/03/2020130.04
29/03/2020129.48
26/03/2020129.70
25/03/2020129.26
24/03/2020128.65
23/03/2020127.04
22/03/2020126.43
19/03/2020127.19
18/03/2020125.73
17/03/2020126.21
16/03/2020126.56
15/03/2020128.03
12/03/2020128.62
11/03/2020131.19
09/03/2020131.36
08/03/2020133.69
05/03/2020135.53
04/03/2020136.20
03/03/2020136.46
01/03/2020136.14
27/02/2020136.56
26/02/2020136.70
25/02/2020136.71
24/02/2020136.64
23/02/2020136.76
20/02/2020136.91
19/02/2020136.90
18/02/2020136.89
17/02/2020137.00
16/02/2020137.04
13/02/2020136.94
12/02/2020136.89
11/02/2020136.79
10/02/2020136.69
09/02/2020136.70
06/02/2020136.73
05/02/2020136.58
04/02/2020136.44
03/02/2020136.37
02/02/2020136.39
30/01/2020136.56
29/01/2020136.61
28/01/2020136.56
27/01/2020136.59
26/01/2020136.75
23/01/2020136.79
22/01/2020136.81
21/01/2020136.81
20/01/2020136.82
19/01/2020136.81
16/01/2020136.85
15/01/2020136.79
14/01/2020136.80
13/01/2020136.76
12/01/2020136.77
09/01/2020136.78
08/01/2020136.86
07/01/2020136.88
06/01/2020136.89
05/01/2020136.89
02/01/2020136.69
01/01/2020136.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.