↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון140.60
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד260
שווי כולל ני"ע במדד501.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.41
תשואה פנימית0.72%
מרווח ממשלתי0.35%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.58%4.26%7.58%10.89%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.24%2.73%2.22%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.310.870.89
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
ISIN מדדILINDX111868
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל128888357.6216
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל240228687.6206
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל251919687.6102
גליל 59049590431ממשלת ישראל212184507.5911
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל217784357.5832
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל196683303.1864
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל219395223.1742
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל106001883.1717
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל202130103.1669
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל207589193.1669
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל197048603.1667
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל71940003.1654
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239421273.1628
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197427683.1613
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל175890813.1605
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל159622063.1587
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל195789363.171
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17632870.1745
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4096320.1727
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3069900.1721
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13951720.1719
אדגר י1820208אדגר השקעות7983850.1719
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3983860.1719
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5032860.1718
נורסטאר יב7230402נורסטאר4092060.1718
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2252140.1718
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2757690.1718
נורסטאר יא7230352נורסטאר4501460.1716
מגה אור ו1138668מגה אור5367590.1716
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5484820.1715
מגה אור ז1141696מגה אור5947140.1714
מגה אור ט1165141מגה אור7954350.1714
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7212710.1713
גירון ז1142629גירון פיתוח4125440.1712
אלבר טז1139823אלבר3955910.1712
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4207090.1712
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4667810.1712
אדגר ט1820190אדגר השקעות6692100.1709
מגה אור ד1130632מגה אור2129070.1709
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10154910.1708
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4833310.1708
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2857230.1708
סלקום ח1132828סלקום4919200.1707
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4849920.1707
אלבר יז1158732אלבר8602200.1706
ויתניה ה1150903ויתניה2263890.1706
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3022360.1705
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15159370.1705
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6375240.1705
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5465310.1705
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4806450.1703
גירון ו1139849גירון פיתוח4754650.1703
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.1703
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5603370.1703
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2757210.1702
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2963210.1701
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2569920.1694
דה לסר ו1167477דה לסר2305600.1187
לייטסטון ב1160746לייטסטון6350400.1179
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6870650.1169
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי5005700.1169
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4594130.1168
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14912400.1168
לייטסטון א1133891לייטסטון5788480.1167
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4144520.1165
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3401460.1165
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5041220.1165
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4590980.1165
אלקטרה ה7390222אלקטרה6263850.1164
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2446430.1164
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18537590.1164
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12645890.1164
סלקום ט1132836סלקום4824830.1164
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5795100.1164
סלקום יא1139252סלקום6413690.1164
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3791700.1164
אלקו יג6940233אלקו2715030.1163
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3079500.1163
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5308860.1163
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2892950.1163
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול10033570.1162
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6802610.1162
אלבר טו1138536אלבר2358800.1162
אזורים 147150444אזורים6066300.1162
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3659810.1162
קרסו א1136464קרסו מוטורס3259460.1162
דלתא א6270144דלתא4498420.1162
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3517960.1161
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2197910.1161
פרטנר ז1156397פרטנר9502970.1161
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453680.1161
אלקטרה ד7390149אלקטרה3605220.1159
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7890000.1159
אלבר יח1158740אלבר3643690.1159
פרטנר ו1141415פרטנר3947550.1159
אזורים 137150410אזורים3185460.1159
אשדר ה1157783אשדר3543180.1158
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5338170.1158
אבגול ג1133289אבגול3598580.1158
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6219210.1157
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2911690.1157
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6217240.1157
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5364490.1156
פנינסולה ג3330222פנינסולה3391170.1155
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2438680.1152
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2770040.1152
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6848450.1152
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2323690.1142
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4632370.1136
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4868330.1095
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19742100.171
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3407410.117
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3861010.116
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5101570.116
אזורים 127150360אזורים2400280.116
סלקום יב1143080סלקום12611150.116
דמרי ט1168368דמרי2209410.116
ממן ג2380053ממן2907730.116
דמרי ח1153725דמרי3761780.116
אשדר ד1135607אשדר2823690.116
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5636310.17
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6887860.081
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק8538460.0807
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8480800.0805
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2819640.0805
סאמיט י1143395סאמיט3461610.0805
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2562750.0803
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2851200.0802
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10955720.0802
שופרסל ז7770258שופרסל9715540.0801
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3312000.0801
כללביט י1136068כלל ביטוח10483530.0801
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542400.0801
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6506400.0801
כללביט ח1132968כלל ביטוח4967540.0801
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2240140.0801
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3559500.0801
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2846210.0801
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3758310.0801
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8454780.08
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8536440.08
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4293420.08
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4890870.08
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9631120.08
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3394570.08
שופרסל ה7770209שופרסל9727150.0799
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11728710.0799
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8266050.0799
ישרס יד6130199ישרס6236880.0799
נפטא ח6430169נפטא2066420.0799
בזק 92300176בזק23058410.0799
אקויטל 37550148אקויטל2207610.0799
חשמל 306000277חברת חשמל5747270.0799
מליסרון טו3230240מליסרון10422840.0799
אמות ה1138114אמות10635190.0798
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7509720.0798
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14754130.0798
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12622560.0798
שטראוס ה7460389שטראוס5859530.0798
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3220100.0798
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5957160.0797
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2790250.0797
וילאר ח4160156וילאר3523510.0797
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4277020.0797
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5116700.0797
סאמיט ו1130939סאמיט3602700.0797
אקויטל 27550122אקויטל4123740.0796
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3282170.0796
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12133210.0796
טאואר ז1138494טאואר2051790.0796
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4259490.0796
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15171000.0796
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2512500.0795
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.0795
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5010560.0795
ישראכרט א1157536ישראכרט6094330.0793
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי11737640.0793
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3900540.0793
פז נפט ח1162817פז נפט8898620.0792
בזק 112300234בזק9073070.079
פז נפט ה1139534פז נפט4177870.0784
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4467460.0619
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3676550.0613
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11759230.0611
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967900.061
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8342200.061
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8929500.061
גב ים ט7590219גב ים9812290.0609
כללביט ז1132950כלל ביטוח4101230.0609
חשמל 326000384חברת חשמל6079990.0609
מליסרון יח3230372מליסרון4289340.0608
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5578430.0608
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7662440.0608
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3511010.0608
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7628130.0608
עזריאלי ד1138650עזריאלי37856160.0608
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271600.0607
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5637980.0607
ריט 1 ה1136753ריט 112945790.0607
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4716240.0607
מליסרון יט3230398מליסרון4904090.0607
מליסרון טז3230265מליסרון9179820.0607
ריט 1 ו1138544ריט 112159170.0607
עזריאלי ה1156603עזריאלי37905510.0607
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11727240.0607
שופרסל ו7770217שופרסל9024050.0607
אמות ד1133149אמות19995000.0607
חשמל 276000210חברת חשמל36074360.0607
שופרסל ד7770191שופרסל2887020.0607
מגה אור ח1147602מגה אור9337980.0607
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8179500.0607
ישרס טז6130223ישרס14442090.0607
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3673910.0607
אמות ו1158609אמות23015370.0606
בזק 62300143בזק5589460.0606
גב ים ו7590128גב ים22600420.0606
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6431430.0606
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.0606
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3578900.0606
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38387890.0606
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997280.0606
מליסרון יז3230273מליסרון14049410.0606
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17277500.0606
מליסרון יד3230232מליסרון14931680.0606
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12716420.0606
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34409270.0606
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4938220.0606
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2774480.0606
בזק 102300184בזק10005350.0606
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6666490.0606
מליסרון יא3230208מליסרון15363560.0606
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6370930.0606
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12727190.0606
מליסרון ו3230125מליסרון3074220.0606
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3002500.0605
ישרס טו6130207ישרס6193140.0605
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2335240.0605
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4711030.0605
חשמל 296000236חברת חשמל38168670.0605
מליסרון י3230190מליסרון16104690.0605
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7513610.0605
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4746200.0605
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19141130.0605
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209840.0605
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3927880.0605
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2748560.0604
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4798680.0604
ריט 1 ד1129899ריט 12775220.0604
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8756270.0604
עזריאלי ב1134436עזריאלי6454000.0604
בזק 122300242בזק14795530.0604
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396310.0604
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10606050.0604
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3690830.0603
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות13915380.0603
ישרס יג6130181ישרס3849290.0602
פז נפט ו1139542פז נפט4849700.0601
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7172540.0601
פז נפט ז1142595פז נפט16112960.06
מליסרון יג3230224מליסרון4216900.0599
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021140.60
07/12/2021140.68
06/12/2021140.61
05/12/2021140.42
02/12/2021140.38
01/12/2021140.39
30/11/2021140.59
29/11/2021140.69
28/11/2021140.68
25/11/2021140.77
24/11/2021140.43
23/11/2021140.27
22/11/2021140.27
21/11/2021140.35
18/11/2021140.42
17/11/2021140.30
16/11/2021140.23
15/11/2021140.12
14/11/2021139.97
11/11/2021139.92
10/11/2021139.93
09/11/2021139.96
08/11/2021139.93
07/11/2021140.04
04/11/2021139.87
03/11/2021139.62
02/11/2021139.89
01/11/2021139.87
31/10/2021140.07
28/10/2021140.07
27/10/2021140.28
26/10/2021140.28
25/10/2021140.19
24/10/2021140.13
21/10/2021140.12
20/10/2021140.27
19/10/2021140.25
18/10/2021140.33
17/10/2021140.48
14/10/2021140.61
13/10/2021140.46
12/10/2021140.18
11/10/2021139.95
10/10/2021139.74
07/10/2021139.82
06/10/2021139.97
05/10/2021139.90
04/10/2021139.91
03/10/2021139.95
30/09/2021139.87
29/09/2021139.91
26/09/2021139.87
23/09/2021139.94
22/09/2021139.84
19/09/2021139.76
14/09/2021139.90
13/09/2021139.82
12/09/2021139.68
09/09/2021139.71
05/09/2021139.69
02/09/2021139.75
01/09/2021139.79
31/08/2021139.80
30/08/2021139.62
29/08/2021139.55
26/08/2021139.41
25/08/2021139.37
24/08/2021139.37
23/08/2021139.33
22/08/2021139.40
19/08/2021139.35
18/08/2021139.32
17/08/2021139.31
16/08/2021139.29
15/08/2021139.15
12/08/2021139.03
11/08/2021139.04
10/08/2021139.01
09/08/2021139.04
08/08/2021139.08
05/08/2021139.17
04/08/2021139.21
03/08/2021139.16
02/08/2021139.08
01/08/2021138.95
29/07/2021138.78
28/07/2021138.81
27/07/2021138.72
26/07/2021138.73
25/07/2021138.69
22/07/2021138.55
21/07/2021138.40
20/07/2021138.38
19/07/2021138.48
15/07/2021138.72
14/07/2021138.63
13/07/2021138.48
12/07/2021138.49
11/07/2021138.51
08/07/2021138.54
07/07/2021138.70
06/07/2021138.69
05/07/2021138.60
04/07/2021138.53
01/07/2021138.41
30/06/2021138.34
29/06/2021138.23
28/06/2021138.28
27/06/2021138.19
24/06/2021138.25
23/06/2021138.30
22/06/2021138.15
21/06/2021138.06
20/06/2021138.15
17/06/2021138.23
16/06/2021138.34
15/06/2021138.43
14/06/2021138.40
13/06/2021138.37
10/06/2021138.27
09/06/2021138.22
08/06/2021138.10
07/06/2021138.13
06/06/2021138.25
03/06/2021138.18
02/06/2021138.13
01/06/2021138.07
31/05/2021137.98
30/05/2021137.86
27/05/2021137.80
26/05/2021137.92
25/05/2021138.02
24/05/2021138.03
23/05/2021138.03
20/05/2021138.01
19/05/2021138.23
18/05/2021138.35
13/05/2021138.47
12/05/2021138.24
11/05/2021137.91
10/05/2021138.27
09/05/2021138.03
06/05/2021137.91
05/05/2021137.99
04/05/2021137.88
03/05/2021137.77
02/05/2021137.46
29/04/2021137.30
28/04/2021137.27
27/04/2021137.30
26/04/2021137.35
25/04/2021137.30
22/04/2021137.25
21/04/2021137.20
20/04/2021137.21
19/04/2021137.21
18/04/2021137.23
13/04/2021137.02
12/04/2021136.97
11/04/2021136.99
08/04/2021136.95
07/04/2021136.95
06/04/2021136.96
05/04/2021136.91
04/04/2021136.88
01/04/2021136.87
31/03/2021136.79
30/03/2021136.71
29/03/2021136.86
25/03/2021136.72
24/03/2021136.68
22/03/2021136.61
21/03/2021136.37
18/03/2021136.30
17/03/2021136.28
16/03/2021136.34
15/03/2021136.03
14/03/2021136.02
11/03/2021136.11
10/03/2021136.13
09/03/2021136.21
08/03/2021136.09
07/03/2021136.07
04/03/2021136.31
03/03/2021136.29
02/03/2021136.42
01/03/2021136.28
28/02/2021136.11
25/02/2021136.09
24/02/2021136.16
23/02/2021136.25
22/02/2021136.19
21/02/2021136.16
18/02/2021136.20
17/02/2021136.31
16/02/2021136.32
15/02/2021136.18
14/02/2021136.24
11/02/2021136.32
10/02/2021136.33
09/02/2021136.31
08/02/2021136.17
07/02/2021136.20
04/02/2021136.23
03/02/2021136.13
02/02/2021136.05
01/02/2021136.11
31/01/2021136.12
28/01/2021136.25
27/01/2021136.37
26/01/2021136.40
25/01/2021136.45
24/01/2021136.37
21/01/2021136.32
20/01/2021136.50
19/01/2021136.49
18/01/2021136.33
17/01/2021136.21
14/01/2021136.22
13/01/2021136.02
12/01/2021135.91
11/01/2021135.82
10/01/2021135.82
07/01/2021135.84
06/01/2021135.87
05/01/2021135.84
04/01/2021135.80
03/01/2021135.65
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.