↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון133.81
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד233
שווי כולל ני"ע במדד456.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.98
תשואה פנימית1.14%
מרווח ממשלתי0.97%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.95%-0.71%-3.30%6.27%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.28%2.66%2.25%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.18-0.380.48
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחצי-שנתית
תדירות עדכון משקולותחצי-שנתית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19185602.6256.3333
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18880061.07126.3333
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל17633046.7864926.3333
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל12262697.2753636.3333
גליל 59049590431ממשלת ישראל17753303.82146.3333
גליל 59039590332ממשלת ישראל22122974.58036.3333
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19653183.4228913.4546
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19673370.8102043.4546
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12016726.9008273.4546
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20635553.740583.4546
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל13797670.233.4546
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15717351.98223.4546
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14910424.77683.4546
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17674838.3133.4546
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21109897.50523.4546
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19497142.73963.4546
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23022724.9653363.4546
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים208433.4104160.2323
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד220134.89100840.2323
גירון ז1142629גירון פיתוח225485.068160.2323
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים261301.30.2323
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים519952.55123980.2323
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס474087.68746850.2323
מגה אור ז1141696מגה אור601672.51870.2323
אלבר יז1158732אלבר369328.24995170.2323
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן633655.344960.2323
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן247247.1629520.2323
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן548074.13490.2323
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1591585.3535520.2323
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן721013.0006020.2323
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן526197.05016750.2323
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1714228.6521870.2323
מגה אור ד1130632מגה אור333331.7635890.2323
מנרב ב1550052מנרב272659.2654660.2323
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה372917.7853650.2323
סלקום ח1132828סלקום705258.92177720.2323
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה295690.57655160.2323
חברה לישראל 75760160חברה לישראל620278.11858320.2323
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן500979.249540.2323
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה187556.704650.2323
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין531611.32876170.2323
מגה אור ו1138668מגה אור597623.4416080.2323
אלבר טז1139823אלבר466044.4985970.2323
גירון ו1139849גירון פיתוח343048.33291860.2323
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות560132.24404060.2323
נורסטאר יא7230352נורסטאר422682.77101280.2323
נורסטאר י7230345נורסטאר326834.17519170.2323
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן632828.680.2323
אשדר ד1135607אשדר417116.22907520.1286
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י231883.5750.1286
אלדן תחבורה א1134840אלדן תחבורה131192.08055610.1286
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2996100.1286
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים243266.14417360.1286
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5228600.1286
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה435144.797280.1286
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח235822.50.1286
פרטנר ז1156397פרטנר497346.210680.1286
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה210503.95788320.1286
סלקום יא1139252סלקום686614.57080.1286
אלבר יח1158740אלבר271357.583640.1286
מויניאן א1135656מויניאן512710.99462110.1286
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה267535.8840.1286
אלבר טו1138536אלבר340397.52708540.1286
ויתניה ד1139476ויתניה196344.33390.1286
אבגול ג1133289אבגול455206.77862920.1286
דמרי ז1141191דמרי231218.0830.1286
פרטנר ו1141415פרטנר1043036.06940.1286
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה163032.4364490.1286
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס441303.33882620.1286
לייטסטון ב1160746לייטסטון331599.88180.1286
קופרליין ב1140177קופרליין224062.640550.1286
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה449755.19881680.1286
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה824763.26681340.1286
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1411281.589050.1286
קרסו ב1139591קרסו מוטורס277388.64867410.1286
לייטסטון א1133891לייטסטון539259.71295960.1286
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי281512.0893640.1286
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים338947.546930.1286
מויניאן ב1143015מויניאן941578.27397550.1286
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט294801.673230.1286
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי323505.5152990.1286
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים234625.19880.1286
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי419543.1520.1286
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס413542.04160.1286
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה545229.17270.1286
סלקום יב1143080סלקום723341.24700160.1286
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1746870.5829050.1286
נייר חדרה 66320105נייר חדרה459785.409580.1286
דלתא א6270144דלתא545678.79810.1286
אלקטרה ה7390222אלקטרה4132530.1286
ממן ב2380046ממן182732.7813780.1286
אזורים 127150360אזורים348083.34758440.1286
פנינסולה ב3330099פנינסולה268965.02718750.1286
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי508426.25176560.1286
אלקו יא6940167אלקו186132.224640.1286
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין439109.86769640.1286
חברה לישראל 105760236חברה לישראל574297.261440.1286
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה622607.73760.1286
אלבר יד1132562אלבר198758.28150360.1286
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים550846.3991010.1286
סלקום ט1132836סלקום649511.37377280.1286
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6530720.1286
חברה לישראל 125760251חברה לישראל583276.68870.1286
אלקטרה ד7390149אלקטרה499288.57855470.1286
פז נפט ה1139534פז נפט424893.11760.0889
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח844940.750.0889
ישרס יד6130199ישרס733799.55503320.0889
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז570685.3293120.0889
חשמל 306000277חברת חשמל582105.570.0889
חשמל 286000228חברת חשמל627110.50440.0889
חשמל 266000202חברת חשמל2187494.92024840.0889
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח405122.14250.0889
נמקו א1139575נמקו ריאלטי284283.48639440.0889
נפטא ח6430169נפטא3237570.0889
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2346690.0889
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176879.86680.0889
שופרסל ה7770209שופרסל1251203.36885620.0889
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3382800.0889
גב ים ח7590151גב ים1355924.059160.0889
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7650.0889
אקויטל 27550122אקויטל525583.22850.0889
קרסו א1136464קרסו מוטורס400538.0881280.0889
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963291.9350.0889
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433916.44833060.0889
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח736392.0110.0889
שטראוס ד7460363שטראוס188220.44589250.0889
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק549885.854520.0889
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1167573.88106590.0889
אמות ה1138114אמות1174091.836510.0889
טאואר ז1138494טאואר412333.3684080.0889
שטראוס ה7460389שטראוס654376.520.0889
וילאר ז4160149וילאר225036.992840.0889
וילאר ח4160156וילאר355773.0620.0889
קרסו ג1141829קרסו מוטורס286735.4658550.0889
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים837191.46120.0889
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1295830.2368880.0889
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח435722.86750.0889
בזק 92300176בזק2320855.3760.0889
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח331717.5510.0889
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח774184.02750.0889
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861902.42160.0889
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254119.75680.0889
ישראכרט א1157536ישראכרט970235.99304520.0889
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5251000.0889
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6408000.0889
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים362883.9748480.0889
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד772864.98680.0889
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי329594.53049910.0889
כללביט ח1132968כלל ביטוח506986.21534190.0889
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3117900.0889
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי214529.6819520.0889
סאמיט י1143395סאמיט351720.60.0889
מליסרון טו3230240מליסרון1059822.42365180.0889
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3120600.0889
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1390457.55903620.0889
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627486.8250.0889
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1243309.17960.0889
פניקס 37670201הפניקס ביטוח280383.94910.0889
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27390.064
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח276173.5979520.064
עזריאלי ב1134436עזריאלי766140.523750.064
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח328282.63730130.064
ריט 1 ד1129899ריט 1349285.49088640.064
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2925500.064
אמות ג1117357אמות112433.77309660.064
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח329492.92307860.064
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן462703.92305280.064
אמות ב1126630אמות1365283.284120.064
כללביט ז1132950כלל ביטוח392647.26520.064
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים298260.154720.064
אמות ד1133149אמות1918503.4080.064
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק505715.07817350.064
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות447238.29207690.064
שופרסל ו7770217שופרסל1099565.6279720.064
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236999.620.064
כללביט ג1120120כלל ביטוח86398.31150160.064
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1907640.064
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453914.35178250.064
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3781937.0530480.064
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח447634.65850.064
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי187034.519020.064
פניקס 27670177הפניקס ביטוח368235.58775850.064
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות462981.4163580.064
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן756490.80.064
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן409280.77078630.064
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן535588.4858610.064
בזק 62300143בזק1628538.01930050.064
בזק 102300184בזק945165.0421760.064
מליסרון ו3230125מליסרון596809.51688140.064
מליסרון ח3230166מליסרון1162622.60958060.064
מליסרון י3230190מליסרון1561194.8149720.064
מליסרון יא3230208מליסרון1467761.236750.064
מליסרון יג3230224מליסרון833780.96293020.064
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1103294.25720.064
מליסרון יד3230232מליסרון1427351.158230.064
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ696146.69478310.064
חשמל 296000236חברת חשמל3718741.2484770.064
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1502277.77440.064
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי951318.062770.064
ישרס יג6130181ישרס438749.77623720.064
ישרס טו6130207ישרס604668.86622920.064
ישרס טז6130223ישרס574967.90618960.064
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243654.972650.064
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט281524.380030.064
גב ים ו7590128גב ים2626744.140.064
מליסרון טז3230265מליסרון863973.2660480.064
כללביט ט1136050כלל ביטוח464310.28174040.064
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2447543.3456250.064
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות675301.9163940.064
ריט 1 ה1136753ריט 11220824.85990740.064
שופרסל ד7770191שופרסל339059.35914840.064
עזריאלי ד1138650עזריאלי4061517.92121540.064
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות390555.44692920.064
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד831315.79468750.064
פז נפט ו1139542פז נפט575359.81455150.064
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680616.80960.064
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים535490.78250.064
פז נפט ז1142595פז נפט1792361.29130.064
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק250402.78439610.064
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים978486.007260.064
מגה אור ח1147602מגה אור554342.820.064
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד427651.19350.064
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות529508.1378240.064
עזריאלי ה1156603עזריאלי3490537.39420.064
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד418248.5580.064
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן539742.240.064
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב342433.68507360.064
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1555785.79656720.064
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3074179.00378050.064
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1780757.4570.064
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות699612.88371480.064
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות479815.930.064
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1625604.4530.064
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020133.81
03/06/2020133.70
02/06/2020133.76
01/06/2020133.78
31/05/2020133.78
27/05/2020133.99
26/05/2020134.15
25/05/2020134.06
24/05/2020133.93
21/05/2020133.74
20/05/2020133.77
19/05/2020133.65
18/05/2020133.53
17/05/2020133.18
14/05/2020132.88
13/05/2020133.24
12/05/2020133.37
11/05/2020133.28
10/05/2020133.20
07/05/2020132.89
06/05/2020132.61
05/05/2020132.51
04/05/2020132.51
03/05/2020132.75
30/04/2020133.03
27/04/2020132.82
26/04/2020132.55
23/04/2020132.28
22/04/2020132.23
21/04/2020132.42
20/04/2020132.81
19/04/2020132.88
16/04/2020132.65
13/04/2020132.41
12/04/2020132.42
07/04/2020132.10
06/04/2020131.49
05/04/2020130.36
02/04/2020130.49
01/04/2020130.60
31/03/2020130.91
30/03/2020130.04
29/03/2020129.48
26/03/2020129.70
25/03/2020129.26
24/03/2020128.65
23/03/2020127.04
22/03/2020126.43
19/03/2020127.19
18/03/2020125.73
17/03/2020126.21
16/03/2020126.56
15/03/2020128.03
12/03/2020128.62
11/03/2020131.19
09/03/2020131.36
08/03/2020133.69
05/03/2020135.53
04/03/2020136.20
03/03/2020136.46
01/03/2020136.14
27/02/2020136.56
26/02/2020136.70
25/02/2020136.71
24/02/2020136.64
23/02/2020136.76
20/02/2020136.91
19/02/2020136.90
18/02/2020136.89
17/02/2020137.00
16/02/2020137.04
13/02/2020136.94
12/02/2020136.89
11/02/2020136.79
10/02/2020136.69
09/02/2020136.70
06/02/2020136.73
05/02/2020136.58
04/02/2020136.44
03/02/2020136.37
02/02/2020136.39
30/01/2020136.56
29/01/2020136.61
28/01/2020136.56
27/01/2020136.59
26/01/2020136.75
23/01/2020136.79
22/01/2020136.81
21/01/2020136.81
20/01/2020136.82
19/01/2020136.81
16/01/2020136.85
15/01/2020136.79
14/01/2020136.80
13/01/2020136.76
12/01/2020136.77
09/01/2020136.78
08/01/2020136.86
07/01/2020136.88
06/01/2020136.89
05/01/2020136.89
02/01/2020136.69
01/01/2020136.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.