↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון139.13
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד250
שווי כולל ני"ע במדד50.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.41
תשואה פנימית0.63%
מרווח ממשלתי0.40%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.49%4.27%6.05%8.97%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.23%2.73%2.22%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.270.680.71
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1186
ISIN מדדILINDX111868
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשכ' משקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד3%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
טווח מח"מעד 7 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל233240286.3638
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל104438706.3583
גליל 59049590431ממשלת ישראל209152696.3468
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל248221426.3431
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל219059296.3375
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל198807736.3218
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל212691622.9269
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל219334902.9227
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל208062062.9225
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל69850472.9213
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל205956512.9204
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל33408472.9187
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל199420612.9149
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל175352562.9147
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197250402.9147
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל155846812.9147
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל161482352.9135
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל219180802.922
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239550842.915
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6002700.1963
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4488960.1962
מגה אור ט1165141מגה אור7509820.1955
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2644200.1954
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13649640.1954
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2666200.1952
סלקום ח1132828סלקום4864500.1952
נורסטאר יב7230402נורסטאר3986130.1952
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3878030.1952
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19166420.1949
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6970730.1949
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4906360.1949
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5339230.1948
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19041860.1948
גירון ז1142629גירון פיתוח3883220.1947
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15148760.1946
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4886120.1946
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3291610.1944
מגה אור ז1141696מגה אור6415820.1944
מגה אור ו1138668מגה אור5222770.1944
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5490980.1942
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9931780.1942
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4784830.1941
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4867630.1941
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5491480.1941
אלבר טז1139823אלבר4238960.1941
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5509120.1939
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.1939
מגה אור ד1130632מגה אור2757960.1939
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4148470.1938
אלבר יז1158732אלבר8726460.1938
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3532690.1937
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3008670.1933
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7700250.1154
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2782790.1149
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2491580.1148
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2407010.1147
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3094200.1147
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2287000.1147
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5260030.1147
דה לסר ו1167477דה לסר2212850.1146
אלקו יג6940233אלקו2735870.1146
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5755530.1145
דמרי ט1168368דמרי2205420.1145
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3628570.1145
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2884060.1145
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12546780.1144
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5232250.1144
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430500.1144
סלקום ט1132836סלקום4780710.1144
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6824660.1142
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2940050.1142
אלקטרה ה7390222אלקטרה6107500.1142
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2972220.1142
דמרי ח1153725דמרי3744050.1142
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5208650.1141
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5171100.1141
אזורים 127150360אזורים2387040.1141
דלתא א6270144דלתא5146860.1141
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5345320.1141
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3535590.1141
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5935730.1141
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3642360.1141
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3246740.1139
סלקום יב1143080סלקום12345330.1139
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995770.1139
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14684090.1139
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4377700.1139
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6899900.1139
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6324730.1138
לייטסטון א1133891לייטסטון4271990.1138
אבגול ג1133289אבגול3591550.1138
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4688550.1138
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3742810.1138
אזורים 137150410אזורים3161940.1137
פרטנר ו1141415פרטנר3921080.1137
אלבר טו1138536אלבר2946350.1136
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4368400.1134
לייטסטון ב1160746לייטסטון3594910.1134
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י7789610.1133
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4634060.1133
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4092140.1133
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5263250.1132
אשדר ה1157783אשדר3515070.1128
נורסטאר יא7230352נורסטאר4389790.195
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2779340.195
גירון ו1139849גירון פיתוח4616850.195
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3031850.194
אזורים 147150444אזורים4158400.115
פרטנר ז1156397פרטנר9405980.114
אלקטרה ד7390149אלקטרה3561740.114
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.114
אלבר יח1158740אלבר3760340.114
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6275270.114
קרסו א1136464קרסו מוטורס3600270.114
אשדר ד1135607אשדר2805030.114
סלקום יא1139252סלקום6330330.114
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18188740.114
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2288500.113
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4880340.113
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12703400.0849
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5438000.0848
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8333630.0847
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2447310.0847
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3522400.0846
בזק 112300234בזק9112310.0846
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2222590.0845
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542700.0845
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2783160.0845
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8419390.0843
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6486600.0843
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5718670.0843
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223250.0842
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3213000.0842
שופרסל ה7770209שופרסל11232030.0842
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744480.0842
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11704410.0842
פז נפט ח1162817פז נפט9003240.0842
אקויטל 37550148אקויטל2195310.0842
מליסרון טו3230240מליסרון10353550.0842
ישרס יד6130199ישרס6341430.0842
שופרסל ז7770258שופרסל9783080.0841
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438050.0841
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15033000.0841
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3282900.0841
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274520.0841
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4471540.0841
בזק 92300176בזק23371570.0841
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.084
כללביט י1136068כלל ביטוח10438410.084
אמות ה1138114אמות10596130.084
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3542730.084
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.084
אקויטל 27550122אקויטל4116070.084
שטראוס ה7460389שטראוס5841620.084
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3322520.084
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9598680.0839
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7480560.0839
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243070.0839
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12243800.0839
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570130.0839
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3464640.0839
חשמל 306000277חברת חשמל5788810.0839
סאמיט ו1130939סאמיט3589710.0839
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.0839
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3434600.0839
חשמל 266000202חברת חשמל20535780.0838
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926700.0838
וילאר ח4160156וילאר3507740.0838
ישראכרט א1157536ישראכרט7305080.0838
טאואר ז1138494טאואר2749120.0838
נפטא ח6430169נפטא2054650.0838
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5601630.0837
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6551280.0836
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2834320.0833
סאמיט י1143395סאמיט3405860.0829
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8407960.0827
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18377250.0658
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33189290.0657
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9636850.0656
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.0656
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8607030.0654
מליסרון יז3230273מליסרון13458930.0654
חשמל 276000210חברת חשמל35272360.0654
גב ים ט7590219גב ים9466510.0653
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.0653
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115620.0652
אמות ד1133149אמות19533100.0652
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.0652
אמות ו1158609אמות22411220.0652
בזק 122300242בזק14164720.0651
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4843530.0651
מליסרון י3230190מליסרון15738100.0651
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.0651
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871260.0651
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.0651
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.0651
ישרס טו6130207ישרס6051450.0651
מליסרון יד3230232מליסרון14861720.0651
ריט 1 ו1138544ריט 110065140.0651
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678170.0651
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380140.0651
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682750.0651
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.065
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268370.065
חשמל 296000236חברת חשמל38071140.065
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939060.065
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12666840.065
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3463190.065
מגה אור ח1147602מגה אור9127140.065
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.065
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.065
שופרסל ד7770191שופרסל3200340.065
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238270.065
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.065
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.065
כללביט ט1136050כלל ביטוח4865010.0649
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908970.0649
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589510.0649
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357380.0649
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.0649
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146610.0649
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.0649
שופרסל ו7770217שופרסל10200610.0649
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442800.0649
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379120.0649
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.0649
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278580.0649
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.0649
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992880.0649
מליסרון יא3230208מליסרון14952930.0649
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3579460.0648
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470280.0648
גב ים ו7590128גב ים22696360.0648
בזק 102300184בזק9881910.0648
פז נפט ז1142595פז נפט17462950.0648
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16422980.0648
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3400900.0648
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117340.0647
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.0647
בזק 62300143בזק10993920.0647
פז נפט ו1139542פז נפט5445670.0647
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3005000.0647
כללביט ז1132950כלל ביטוח4007100.0647
ישרס יג6130181ישרס3815000.0646
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.0646
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2770360.0646
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11644480.0646
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7450420.0646
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4275760.0646
ישרס טז6130223ישרס9151990.0644
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021138.95
29/07/2021138.78
28/07/2021138.81
27/07/2021138.72
26/07/2021138.73
25/07/2021138.69
22/07/2021138.55
21/07/2021138.40
20/07/2021138.38
19/07/2021138.48
15/07/2021138.72
14/07/2021138.63
13/07/2021138.48
12/07/2021138.49
11/07/2021138.51
08/07/2021138.54
07/07/2021138.70
06/07/2021138.69
05/07/2021138.60
04/07/2021138.53
01/07/2021138.41
30/06/2021138.34
29/06/2021138.23
28/06/2021138.28
27/06/2021138.19
24/06/2021138.25
23/06/2021138.30
22/06/2021138.15
21/06/2021138.06
20/06/2021138.15
17/06/2021138.23
16/06/2021138.34
15/06/2021138.43
14/06/2021138.40
13/06/2021138.37
10/06/2021138.27
09/06/2021138.22
08/06/2021138.10
07/06/2021138.13
06/06/2021138.25
03/06/2021138.18
02/06/2021138.13
01/06/2021138.07
31/05/2021137.98
30/05/2021137.86
27/05/2021137.80
26/05/2021137.92
25/05/2021138.02
24/05/2021138.03
23/05/2021138.03
20/05/2021138.01
19/05/2021138.23
18/05/2021138.35
13/05/2021138.47
12/05/2021138.24
11/05/2021137.91
10/05/2021138.27
09/05/2021138.03
06/05/2021137.91
05/05/2021137.99
04/05/2021137.88
03/05/2021137.77
02/05/2021137.46
29/04/2021137.30
28/04/2021137.27
27/04/2021137.30
26/04/2021137.35
25/04/2021137.30
22/04/2021137.25
21/04/2021137.20
20/04/2021137.21
19/04/2021137.21
18/04/2021137.23
13/04/2021137.02
12/04/2021136.97
11/04/2021136.99
08/04/2021136.95
07/04/2021136.95
06/04/2021136.96
05/04/2021136.91
04/04/2021136.88
01/04/2021136.87
31/03/2021136.79
30/03/2021136.71
29/03/2021136.86
25/03/2021136.72
24/03/2021136.68
22/03/2021136.61
21/03/2021136.37
18/03/2021136.30
17/03/2021136.28
16/03/2021136.34
15/03/2021136.03
14/03/2021136.02
11/03/2021136.11
10/03/2021136.13
09/03/2021136.21
08/03/2021136.09
07/03/2021136.07
04/03/2021136.31
03/03/2021136.29
02/03/2021136.42
01/03/2021136.28
28/02/2021136.11
25/02/2021136.09
24/02/2021136.16
23/02/2021136.25
22/02/2021136.19
21/02/2021136.16
18/02/2021136.20
17/02/2021136.31
16/02/2021136.32
15/02/2021136.18
14/02/2021136.24
11/02/2021136.32
10/02/2021136.33
09/02/2021136.31
08/02/2021136.17
07/02/2021136.20
04/02/2021136.23
03/02/2021136.13
02/02/2021136.05
01/02/2021136.11
31/01/2021136.12
28/01/2021136.25
27/01/2021136.37
26/01/2021136.40
25/01/2021136.45
24/01/2021136.37
21/01/2021136.32
20/01/2021136.50
19/01/2021136.49
18/01/2021136.33
17/01/2021136.21
14/01/2021136.22
13/01/2021136.02
12/01/2021135.91
11/01/2021135.82
10/01/2021135.82
07/01/2021135.84
06/01/2021135.87
05/01/2021135.84
04/01/2021135.80
03/01/2021135.65
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.