↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות כולל איגרות חוב שקליות וצמודות בריבית קבועה, ממשלתיות וקונצרניות בטווח דירוג שבין (A) לבין (AA+) כאשר המח"מ המשוקלל של המדד במועד הקובע לא יעלה על 4.5 שנים
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX111868Index Symbol
ILINDX111868Last Price
ILINDX1118681D Change
ILINDX111868# of Constituents
ILINDX111868Average Duration
ILINDX111868Yield to Maturity
ILINDX111868Adjusted Spread
ILINDX111868Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל8.0971
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל8.0872
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל8.0425
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל8.0096
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל7.5161
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל5.0834
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל5.0618
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל5.0542
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל5.0307
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל5.0173
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל5.0078
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל3.8736
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל2.1856
אדגר יב1820331אדגר השקעות0.1646
מגה אור יא1178375מגה אור0.1643
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל0.1641
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה0.1637
מגה אור ט1165141מגה אור0.1629
אדגר יא1820281אדגר השקעות0.1629
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי0.1618
להב ג1193341להב0.1616
דלק נכסים א1196179דלק ישראל נכסים0.1612
אדגר י1820208אדגר השקעות0.1612
מימון ישיר ו1191659מימון ישיר קבוצה0.1608
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים0.1607
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט0.1601
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה0.1598
אלדן תחבורה ח1192442אלדן תחבורה0.1595
אלבר יז1158732אלבר0.1594
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי0.1594
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים0.1594
אלבר יט1191824אלבר0.1593
מגה אור ז1141696מגה אור0.1591
אלון רבוע ט1197284אלון רבוע כחול0.1588
פתאל החזקות ד1188192פתאל החזקות0.1588
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים0.1587
הכשרת ישוב 251191527הכשרת הישוב0.1587
מגה אור ו1138668מגה אור0.1573
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה0.1564
ויתניה ה1150903ויתניה0.1555
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים0.1551
נכסים ובנין י1193630נכסים ובנין0.1549
קיסטון ריט א1182187קיסטון אינפרא0.1523
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט0.1495
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב0.1492
גירון ו1139849גירון פיתוח0.1448
גירון ז1142629גירון פיתוח0.1431
פז נפט ז1142595פז נפט0.1381
פז נפט ו1139542פז נפט0.1314
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה0.1275
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין0.1236
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח0.1234
סלקום יג1189190סלקום0.1229
בזן יג1195346בתי זיקוק0.1228
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות0.1226
לייטסטון ב1160746לייטסטון0.1224
דור אלון ז1157700דור אלון0.1217
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי0.1216
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים0.1215
חברה לישראל 155760327חברה לישראל0.1215
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה0.1214
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה0.1214
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה0.1213
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי0.1213
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח0.1213
מגדלי תיכון ו1199124מגדלי הים התיכון0.1212
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס0.1211
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים0.1211
בזן יב2590578בתי זיקוק0.1209
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה0.1209
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים0.1208
אלדן תחבורה ט1192459אלדן תחבורה0.1208
אלקטרה ה7390222אלקטרה0.1208
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה0.1207
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה0.1207
פרטנר ז1156397פרטנר0.1206
בזן י2590511בתי זיקוק0.1206
סלקום יב1143080סלקום0.1206
סלקום יא1139252סלקום0.1206
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה0.1204
מגדל הון יב1197573מגדל ביטוח0.1203
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול0.1203
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח0.1199
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי0.1198
אלבר יח1158740אלבר0.1197
פז נפט ח1162817פז נפט0.1196
אזורים 147150444אזורים0.1196
חברה לישראל 125760251חברה לישראל0.1195
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון0.1195
מגדל הון יא1197565מגדל ביטוח0.1193
דמרי י1186162דמרי0.1193
מגדל הון י1192079מגדל ביטוח0.1191
לוינשטין הנדסה ה1190586לוינשטין הנדסה0.1186
קרסו נדל"ן א1190008קרסו נדל"ן0.1184
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח0.1163
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח0.1159
אלבר כ1191832אלבר0.1132
מיטב בית השקעות ד1161371מיטב בית השקעות0.1126
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה0.1103
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים0.1065
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין0.1056
דמרי ט1168368דמרי0.1051
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות0.1011
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל0.164
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים0.162
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים0.161
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול0.161
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה0.159
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים0.122
אפי נכסים י1160878אפי נכסים0.122
חברה לישראל 145760301חברה לישראל0.119
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי0.16
אלון רבוע ח1197276אלון רבוע כחול0.12
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י0.0995
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים0.0956
אדגר ט1820190אדגר השקעות0.0941
אזורים 137150410אזורים0.0923
אלוני חץ יג1189406אלוני חץ0.0898
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ0.0897
סאמיט יב1183920סאמיט0.0894
אמות ז1162866אמות0.0885
סאמיט י1143395סאמיט0.0884
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח0.0884
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי0.0884
אלקו יג6940233אלקו0.0883
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת0.0882
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח0.0882
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח0.0881
שטראוס ו7460421שטראוס0.0879
שופרסל ה7770209שופרסל0.0877
פניקס 67670334הפניקס ביטוח0.0876
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס0.0876
שופרסל ז7770258שופרסל0.0876
איירפורט י1195981איירפורט סיטי0.0876
מטריקס ב1189646מטריקס0.0876
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח0.0875
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה0.0875
דלתא א6270144דלתא גליל0.0875
יוניברסל ו1192616יוניברסל מוטורס0.0875
נמקו א1139575נמקו ריאלטי0.0874
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח0.0873
בזק 92300176בזק0.0873
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ0.0873
גב ים ח7590151גב ים0.0872
קרסו א1136464קרסו מוטורס0.0872
ישרס יד6130199ישרס0.0872
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק0.0871
קרסו ג1141829קרסו מוטורס0.0871
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח0.087
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות0.0869
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח0.0869
אמות ה1138114אמות0.0868
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח0.0868
נמקו ג1198761נמקו ריאלטי0.0868
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח0.0864
בזק 112300234בזק0.0864
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח0.0864
וילאר י1193952וילאר0.0863
שטראוס ה7460389שטראוס0.0863
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים0.0863
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח0.0862
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.0861
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.086
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.0856
פסיפיק ג1197680פסיפיק אוק0.0854
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.0854
שלמה החזקות יט1192731שלמה החזקות0.0837
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח0.0834
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה0.082
קרסו ד1173566קרסו מוטורס0.0817
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה0.0751
סלקום ט1132836סלקום0.0728
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות0.0716
ריט 1 ז1171271ריט 10.0699
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות0.0699
גב ים י7590284גב ים0.0698
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות0.0698
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן0.0697
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן0.0697
ישרס יח6130280ישרס0.0695
אדמה ב1110915אדמה0.0695
אמות ח1172782אמות0.0695
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות0.0695
ישרס יט6130348ישרס0.0694
חשמל 316000285חברת חשמל0.0693
פניקס 57670284הפניקס ביטוח0.0693
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי0.0692
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות0.0692
ריט 1 ו1138544ריט 10.0692
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן0.0691
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות0.0691
ישרס טז6130223ישרס0.069
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.0689
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן0.0689
חשמל 326000384חברת חשמל0.0688
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות0.0688
גב ים ט7590219גב ים0.0688
חשמל 276000210חברת חשמל0.0687
מליסרון טז3230265מליסרון0.0687
אמות ו1158609אמות0.0687
ישרס טו6130207ישרס0.0687
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן0.0686
ריט 1 ה1136753ריט 10.0686
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים0.0686
עזריאלי ד1138650עזריאלי0.0686
שופרסל ד7770191שופרסל0.0685
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים0.0685
עזריאלי ו1156611עזריאלי0.0685
בזק 122300242בזק0.0685
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן0.0684
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן0.0684
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי0.0684
בזק 102300184בזק0.0683
אמות ד1133149אמות0.0683
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.0683
שופרסל ו7770217שופרסל0.0683
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי0.0683
גב ים ו7590128גב ים0.0682
מגה אור ח1147602מגה אור0.0682
מליסרון יד3230232מליסרון0.0682
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס0.0682
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח0.0681
כלל מימון ט1136050כלל ביטוח0.0681
מליסרון יט3230398מליסרון0.068
מליסרון יח3230372מליסרון0.068
עזריאלי ה1156603עזריאלי0.068
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.0679
חשמל 296000236חברת חשמל0.0679
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן0.0678
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז0.0677
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח0.0676
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן0.0676
מליסרון כ3230422מליסרון0.0675
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.0674
מליסרון כא1194638מליסרון0.0673
שלמה החזקות כ1192749שלמה החזקות0.066
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.0652
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן0.0641
מליסרון יז3230273מליסרון0.0637
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות0.0623
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן0.0607
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.0603
סאמיט ז1133479סאמיט0.0601
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי0.0566
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה0.056
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים0.0507
מליסרון יא3230208מליסרון0.0432
מליסרון י3230190מליסרון0.0431
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי0.0431
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים0.0426
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.0317
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.0244
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי0.0191
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.0102
מליסרון טו3230240מליסרון0.0097
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים0.0064
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023