↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון103.78
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד26
שווי כולל ני"ע במדד5.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו0.87
תשואה פנימית1.47%
מרווח ממשלתי1.48%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.59%5.67%1.52%----
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.80%6.17%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.900.07----
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1189
ISIN מדדILINDX111892
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2022
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16422985.0071
מליסרון ח3230166מליסרון11075315.0043
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31971185.0032
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4395035.0023
בזק 62300143בזק10993925.0004
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34081814.9999
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2980704.9994
פז נפט ה1139534פז נפט4228924.9965
אמות ב1126630אמות4469374.9959
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926704.9937
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2585074.9307
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2377424.5347
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115624.0353
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1879303.5846
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1783213.4013
מויניאן א1135656מויניאן1773543.3828
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1517692.8948
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1501682.8643
נורסטאר י7230345נורסטאר1487972.8381
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1460142.7851
ישרוטל א1139419ישרוטל1416962.7027
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1267312.4173
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261282.4058
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1224022.3347
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1220592.3281
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1340562.557
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021103.78
29/07/2021103.70
28/07/2021103.93
27/07/2021103.87
26/07/2021103.97
25/07/2021103.93
22/07/2021103.83
21/07/2021103.78
20/07/2021103.74
19/07/2021103.69
15/07/2021103.85
14/07/2021103.82
13/07/2021103.74
12/07/2021103.73
11/07/2021103.71
08/07/2021103.73
07/07/2021103.90
06/07/2021103.91
05/07/2021103.91
04/07/2021103.94
01/07/2021103.86
30/06/2021103.82
29/06/2021103.82
28/06/2021103.90
27/06/2021103.86
24/06/2021103.89
23/06/2021103.99
22/06/2021103.81
21/06/2021103.73
20/06/2021103.86
17/06/2021103.99
16/06/2021103.83
15/06/2021103.92
14/06/2021103.91
13/06/2021103.82
10/06/2021103.74
09/06/2021103.68
08/06/2021103.65
07/06/2021103.58
06/06/2021103.65
03/06/2021103.59
02/06/2021103.55
01/06/2021103.51
31/05/2021103.47
30/05/2021103.51
27/05/2021103.46
26/05/2021103.50
25/05/2021103.52
24/05/2021103.47
23/05/2021103.47
20/05/2021103.37
19/05/2021103.64
18/05/2021103.84
13/05/2021103.93
12/05/2021103.89
11/05/2021103.76
10/05/2021103.86
09/05/2021103.77
06/05/2021103.72
05/05/2021103.72
04/05/2021103.61
03/05/2021103.58
02/05/2021103.43
29/04/2021103.39
28/04/2021103.32
27/04/2021103.25
26/04/2021103.23
25/04/2021103.26
22/04/2021103.26
21/04/2021103.28
20/04/2021103.32
19/04/2021103.29
18/04/2021103.31
13/04/2021103.24
12/04/2021103.18
11/04/2021103.17
08/04/2021103.15
07/04/2021103.21
06/04/2021103.22
05/04/2021103.06
04/04/2021102.95
01/04/2021102.90
31/03/2021102.89
30/03/2021102.88
29/03/2021102.89
25/03/2021102.81
24/03/2021102.90
22/03/2021102.91
21/03/2021102.74
18/03/2021102.84
17/03/2021102.46
16/03/2021102.39
15/03/2021102.21
14/03/2021102.07
11/03/2021102.12
10/03/2021102.09
09/03/2021102.04
08/03/2021101.96
07/03/2021101.99
04/03/2021102.19
03/03/2021102.34
02/03/2021102.28
01/03/2021102.15
28/02/2021102.05
25/02/2021102.25
24/02/2021102.26
23/02/2021102.26
22/02/2021102.26
21/02/2021102.28
18/02/2021102.22
17/02/2021102.27
16/02/2021102.32
15/02/2021102.11
14/02/2021102.17
11/02/2021102.20
10/02/2021102.22
09/02/2021102.12
08/02/2021102.05
07/02/2021102.09
04/02/2021102.08
03/02/2021101.96
02/02/2021101.80
01/02/2021101.77
31/01/2021101.64
28/01/2021101.79
27/01/2021101.84
26/01/2021101.96
25/01/2021102.05
24/01/2021102.07
21/01/2021102.03
20/01/2021102.04
19/01/2021101.99
18/01/2021101.86
17/01/2021101.66
14/01/2021101.70
13/01/2021101.68
12/01/2021101.68
11/01/2021101.64
10/01/2021101.63
07/01/2021101.55
06/01/2021101.46
05/01/2021101.39
04/01/2021101.40
03/01/2021101.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.