↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון105.50
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד14
כמות מנפיקים10
מח"מ ברוטו0.47
תשואה פנימית1.92%
מרווח ממשלתי0.87%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.85%1.55%2.92%-2.79%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
0.91%6.00%4.85%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.520.16-0.12
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1189
ISIN מדדILINDX111892
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2022
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מ.ק.מ 2238830226בנק ישראל1190760018.6731
מ.ק.מ 5138230518בנק ישראל1087350014.0941
מ.ק.מ 11128221111בנק ישראל109725009.8718
מ.ק.מ 4138230419בנק ישראל109010009.7881
אמות ב1126630אמות4602745.2274
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות32489565.2119
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4490615.1848
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8321145.1369
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2152395.1332
בזק 62300143בזק5588965.114
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1764905.0333
פז נפט ה1139534פז נפט4100284.9319
ישרוטל א1139419ישרוטל1218283.8515
כללביט ח1132968כלל ביטוח2657552.7479
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022105.50
23/06/2022105.55
22/06/2022105.49
21/06/2022105.52
20/06/2022105.51
19/06/2022105.47
16/06/2022105.50
15/06/2022105.47
14/06/2022105.46
13/06/2022105.44
12/06/2022105.44
09/06/2022105.49
08/06/2022105.45
07/06/2022105.49
06/06/2022105.53
02/06/2022105.56
01/06/2022105.57
31/05/2022105.45
30/05/2022105.45
29/05/2022105.43
26/05/2022105.36
25/05/2022105.30
24/05/2022105.33
23/05/2022105.35
22/05/2022105.37
19/05/2022105.30
18/05/2022105.40
17/05/2022105.41
16/05/2022105.37
15/05/2022105.36
12/05/2022105.31
11/05/2022105.34
10/05/2022105.31
09/05/2022105.32
08/05/2022105.33
03/05/2022105.44
02/05/2022105.37
01/05/2022105.45
28/04/2022105.47
27/04/2022105.47
26/04/2022105.47
25/04/2022105.47
24/04/2022105.50
20/04/2022105.53
19/04/2022105.49
18/04/2022105.49
17/04/2022105.48
14/04/2022105.46
13/04/2022105.43
12/04/2022105.40
11/04/2022105.44
10/04/2022105.45
07/04/2022105.44
06/04/2022105.42
05/04/2022105.44
04/04/2022105.47
03/04/2022105.46
31/03/2022105.41
30/03/2022105.49
29/03/2022105.53
28/03/2022105.53
27/03/2022105.54
24/03/2022105.54
23/03/2022105.53
22/03/2022105.44
21/03/2022105.44
20/03/2022105.47
16/03/2022105.43
15/03/2022105.20
14/03/2022105.13
13/03/2022105.15
10/03/2022105.11
09/03/2022105.13
08/03/2022105.18
07/03/2022105.14
06/03/2022105.09
03/03/2022105.06
02/03/2022105.01
01/03/2022104.95
28/02/2022104.88
27/02/2022104.84
24/02/2022104.82
23/02/2022104.81
22/02/2022104.87
21/02/2022104.87
20/02/2022104.89
17/02/2022104.94
16/02/2022104.92
15/02/2022104.82
14/02/2022104.82
13/02/2022104.83
10/02/2022104.87
09/02/2022104.84
08/02/2022104.81
07/02/2022104.75
06/02/2022104.74
03/02/2022104.77
02/02/2022104.78
01/02/2022104.77
31/01/2022104.73
30/01/2022104.75
27/01/2022104.69
26/01/2022104.73
25/01/2022104.63
24/01/2022104.65
23/01/2022104.68
20/01/2022104.78
19/01/2022104.74
18/01/2022104.80
17/01/2022104.77
16/01/2022104.77
13/01/2022104.69
12/01/2022104.65
11/01/2022104.70
10/01/2022104.72
09/01/2022104.75
06/01/2022104.82
05/01/2022104.82
04/01/2022104.78
03/01/2022104.79
02/01/2022104.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.