↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון101.99
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד17.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.23
תשואה פנימית1.68%
מרווח ממשלתי1.68%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.81%6.51%-3.43%----
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.24%6.19%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.63-0.18----
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1189
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2022
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3123880.4015.0162
בזק 62300143בזק1096191.93525665.0118
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות429180.49155.0092
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1640700.025255.0068
אמות ב1126630אמות895913.623085.0067
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568885.0055
כללביט ח1132968כלל ביטוח498678.04386564.9902
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442764.9846
מויניאן א1135656מויניאן332705.8451314.2092
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט326639.335864.1324
פז נפט ה1139534פז נפט427261.80284.999
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3478803.4894.989
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262993.20883.3272
נורסטאר י7230345נורסטאר272066.00935223.451
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה263133.29670563.329
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244140.94710243.0887
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239566.015853.0308
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236797.212.9958
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה2141302.6304
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184504.805162.3342
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182277.6252.3061
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172714.5422.1851
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168363.1480472.13
פנינסולה ב3330099פנינסולה154772.857751.9581
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148333.503121.8766
ישרוטל א1139419ישרוטל142872.169441.8075
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133793.2994971.6927
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127817.051441.6171
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148525.09516021.879
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021101.86
17/01/2021101.66
14/01/2021101.70
13/01/2021101.68
12/01/2021101.68
11/01/2021101.64
10/01/2021101.63
07/01/2021101.55
06/01/2021101.46
05/01/2021101.39
04/01/2021101.40
03/01/2021101.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.