↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון96.05
שינוי יומי1.10%
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד20.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.70
תשואה פנימית4.24%
מרווח ממשלתי4.08%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
11.55%-10.51%-5.04%----
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.66%5.87%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.23-0.34----
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1189
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2022
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3544.9605
מליסרון ח3230166מליסרון1141576.1762164.9395
אמות ב1126630אמות1340689.096984.9159
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3501122.734.9108
כללביט ח1132968כלל ביטוח506563.76594484.9077
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות436450.11847654.2284
פז נפט ה1139534פז נפט426159.1394.1287
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2452989.59254.913
בזק 62300143בזק1621638.07006154.901
מויניאן א1135656מויניאן474065.5176184.487
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6914.0588
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026753.4951
נורסטאר י7230345נורסטאר336449.8581733.2596
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה308576.487962.9895
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט293391.766442.8424
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015912.6996
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט265393.01882.5712
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258811.06932.5074
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים252826.9103492.4494
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242013.04808642.3447
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238214.082.3079
פנינסולה ב3330099פנינסולה262817.25513752.2279
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293964.343642.848
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה ריאלטי205427.61.9902
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח180809.03751.7517
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה172858.3833061.6747
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה164000.1049051.5889
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה162597.2084911.5753
ישרוטל א1139419ישרוטל156635.830891.5175
דמרי ו1136936דמרי138699.721.3437
מישורים ד1132729מישורים נדל"ן137958.5379361.3366
מנורה הון א1103670מנורה ביטוח137891.27681.3359
אלרוב נדל"ן ג3870102אלרוב נדל"ן107836.81.0447
ג'י.אף.אי א1134915ג'י.אף.אי97742.63720.9469
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202095.01
05/04/202094.43
02/04/202094.83
01/04/202095.17
31/03/202095.64
30/03/202094.02
29/03/202093.05
26/03/202093.31
25/03/202093.25
24/03/202093.41
23/03/202090.84
22/03/202091.73
19/03/202093.14
18/03/202090.47
17/03/202089.46
16/03/202090.39
15/03/202092.59
12/03/202093.66
11/03/202097.13
09/03/202096.17
08/03/2020101.43
05/03/2020105.17
04/03/2020106.74
03/03/2020107.34
01/03/2020107.07
27/02/2020107.97
26/02/2020108.25
25/02/2020108.19
24/02/2020108.17
23/02/2020108.39
20/02/2020108.63
19/02/2020108.67
18/02/2020108.63
17/02/2020108.77
16/02/2020108.92
13/02/2020108.59
12/02/2020108.50
11/02/2020108.40
10/02/2020108.26
09/02/2020108.30
06/02/2020108.39
05/02/2020108.24
04/02/2020107.98
03/02/2020107.91
02/02/2020108.04
30/01/2020108.39
29/01/2020108.57
28/01/2020108.49
27/01/2020108.53
26/01/2020109.01
23/01/2020109.12
22/01/2020109.08
21/01/2020109.08
20/01/2020109.09
19/01/2020109.07
16/01/2020109.13
15/01/2020109.04
14/01/2020109.04
13/01/2020108.96
12/01/2020108.95
09/01/2020108.97
08/01/2020108.95
07/01/2020108.94
06/01/2020108.89
05/01/2020108.97
02/01/2020108.83
01/01/2020108.69
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.