↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון103.24
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד16.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.04
תשואה פנימית1.53%
מרווח ממשלתי1.47%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.05%7.19%1.31%----
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.46%6.18%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.910.07----
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1189
ISIN מדדILINDX111892
מועד השקת המדד03/05/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2022
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1667568.17655.0139
מליסרון ח3230166מליסרון1131481.69135.0122
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות436147.29355.0078
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418035.61059485.0074
אמות ב1126630אמות905620.781525.0056
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3168787.12365.0045
בזק 62300143בזק1115191.79547365.0033
פז נפט ה1139534פז נפט427956.07264.9884
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3481135.354.9869
כללביט ח1132968כלל ביטוח501071.92378254.9837
מויניאן א1135656מויניאן346286.40682244.7253
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט290462.657763.9636
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה264440.7595013.6085
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258506.91373.5275
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243016.073153.3161
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח241362.683.2936
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט187668.408082.5609
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182346.7352.4883
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172714.5422.3568
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים171611.4630482.3418
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה210464.82.872
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה153195.78630182.0905
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים150253.816022.0503
נורסטאר י7230345נורסטאר147385.08814112.0112
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135786.10513381.8529
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה125944.049921.7186
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים122094.11687361.6661
פנינסולה ב3330099פנינסולה116033.41946251.5834
ישרוטל א1139419ישרוטל143564.245441.959
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021103.18
11/04/2021103.17
08/04/2021103.15
07/04/2021103.21
06/04/2021103.22
05/04/2021103.06
04/04/2021102.95
01/04/2021102.90
31/03/2021102.89
30/03/2021102.88
29/03/2021102.89
25/03/2021102.81
24/03/2021102.90
22/03/2021102.91
21/03/2021102.74
18/03/2021102.84
17/03/2021102.46
16/03/2021102.39
15/03/2021102.21
14/03/2021102.07
11/03/2021102.12
10/03/2021102.09
09/03/2021102.04
08/03/2021101.96
07/03/2021101.99
04/03/2021102.19
03/03/2021102.34
02/03/2021102.28
01/03/2021102.15
28/02/2021102.05
25/02/2021102.25
24/02/2021102.26
23/02/2021102.26
22/02/2021102.26
21/02/2021102.28
18/02/2021102.22
17/02/2021102.27
16/02/2021102.32
15/02/2021102.11
14/02/2021102.17
11/02/2021102.20
10/02/2021102.22
09/02/2021102.12
08/02/2021102.05
07/02/2021102.09
04/02/2021102.08
03/02/2021101.96
02/02/2021101.80
01/02/2021101.77
31/01/2021101.64
28/01/2021101.79
27/01/2021101.84
26/01/2021101.96
25/01/2021102.05
24/01/2021102.07
21/01/2021102.03
20/01/2021102.04
19/01/2021101.99
18/01/2021101.86
17/01/2021101.66
14/01/2021101.70
13/01/2021101.68
12/01/2021101.68
11/01/2021101.64
10/01/2021101.63
07/01/2021101.55
06/01/2021101.46
05/01/2021101.39
04/01/2021101.40
03/01/2021101.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.