↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

בנצ'מרק שקלי מדורג עד A

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוגי BBB-A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-BBB) לבין (A)
 
נתוני שוק
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
4.09%-0.27%-13.07%8.98%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.73%9.92%8.45%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.010.470.25
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 16/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1197
ISIN מדדILINDX111975
מועד השקת המדד01/05/2022
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2015
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1.25%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דור אלון ו1140656דור אלון242548.71241871.2073
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות239310.60796561.1912
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל236407.68095421.1768
אזורים 127150360אזורים232608.51613961.1579
אאורה טו3730504אאורה השקעות2279861.1349
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2246861.1184
דה לסר ז1178920דה לסר403596.55381.1088
נאוי ה2080257אחים נאוי323642.86851.1066
חברה לישראל 105760236חברה לישראל457400.058571.1056
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2609501.1053
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות345141.42930261.1051
סלקום ט1132836סלקום464518.33909351.1049
בזן ה2590388בתי זיקוק832401.3913741.1045
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול773232.8603041.1039
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה429632.6187241.1031
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי515407.30273681.1029
סלקום יב1143080סלקום1181124.37769041.1027
בזן י2590511בתי זיקוק735164.1511681.1019
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה367879.333441.1009
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7067251.1004
סלקום יא1139252סלקום608689.999531.1002
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים336472.7348751.1002
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים250707.9859681.248
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס237851.97815681.184
אשדר ד1135607אשדר229821.18344921.144
אשדר ה1157783אשדר339061.041181.104
פנינסולה ג3330222פנינסולה466607.52538881.101
בזן יב2590578בתי זיקוק837595.54412161.11
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי418465.3261881.1
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד322943.28068281.0996
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה1410421.55934051.0993
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים313945.8351.0988
אקסטל ג1175041אקסטל401910.39670721.0986
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3333991.0985
חברה לישראל 145760301חברה לישראל13776631.0979
אלבר יח1158740אלבר427214.15294741.0973
חברה לישראל 125760251חברה לישראל504722.266291.0972
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות837093.27569011.097
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון522003.23665431.096
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול710395.2824251.0951
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה1308856.4922941.0942
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן344538.25477051.0941
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1094579.8374321.0935
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה767647.06411.0932
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין289278.72154161.092
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס424828.02154761.0917
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה482365.5138751.0914
אפי נכסים י1160878אפי נכסים325853.87011.0914
קופרליין ב1140177קופרליין280032.19287251.0906
אזורים 137150410אזורים282555.20791.0903
דור אלון ז1157700דור אלון389993.340951.0903
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים458778.07407511.0901
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת624098.41.0895
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס591464.16240211.0892
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1445394.96660241.088
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה453696.25230641.0869
דה לסר ו1167477דה לסר218307.94581.0867
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי708743.491.0858
אזורים 147150444אזורים542461.3641.0857
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים545484.6154891.0851
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה320741.071.0846
מויניאן ב1143015מויניאן806508.14711721.0829
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס265317.83111.0796
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1639106.0384641.0788
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות4659001.0785
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח312089.91771.0768
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4109131.0415
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.205728.58832751.0241
נובל א1141860נובל אסטס199216.85653450.9916
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים1960040.9757
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן188874.6409660.9402
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי188085.0840.9362
מויניאן א1135656מויניאן182039.71630780.9061
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח176349.06240.8778
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח175815.840.8752
קליין ב1140409קליין175724.04601980.8747
אלבר טו1138536אלבר173931.51067070.8658
אורון ב1160571אורון קבוצה173668.07520.8645
דה לסר ה1135664דה לסר422298.2024960.8539
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן162139.067520.8071
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן159542.388390.7942
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס158798.73326240.7905
נאוי ו2080273אחים נאוי157209.68450.7825
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס152924.10.7612
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1502400.7479
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח149390.280.7436
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1416000.7048
דורסל ד1178128דורסל1399500.6966
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון138845.62455610.6911
אנקור פרופ א1141118אנקור פרופרטיס134160.97157750.6678
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן131688.96536250.6555
מיכמן ב1184357מיכמן בס"ד122111.6820.6078
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1212000.6033
דור אלון ה1136761דור אלון120494.758060.5998
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט117584.118960.5853
ויתניה ד1139476ויתניה113725.7550.5661
מדיפאואר ב1161348מדי פאור113454.00812480.5647
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן106340.60114350.5293
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה196272.4890.977
אוריין ב1143379אוריין99640.2240.496
בית הזהב ג2350080בית הזהב97015.91214390.61
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/05/2022
DateLevel
15/05/2022125.88
12/05/2022125.77
11/05/2022125.92
10/05/2022125.75
09/05/2022125.57
08/05/2022126.06
03/05/2022126.53
02/05/2022126.48
01/05/2022126.88
28/04/2022127.22
27/04/2022127.21
26/04/2022127.43
25/04/2022127.37
24/04/2022127.42
20/04/2022127.71
19/04/2022127.52
18/04/2022127.48
17/04/2022127.35
14/04/2022127.04
13/04/2022126.79
12/04/2022126.54
11/04/2022127.02
10/04/2022127.39
07/04/2022127.64
06/04/2022127.77
05/04/2022128.10
04/04/2022128.05
03/04/2022127.89
31/03/2022127.76
30/03/2022127.32
29/03/2022127.05
28/03/2022127.05
27/03/2022127.01
24/03/2022127.52
23/03/2022127.72
22/03/2022127.52
21/03/2022127.77
20/03/2022128.18
16/03/2022127.89
15/03/2022127.44
14/03/2022127.45
13/03/2022127.63
10/03/2022127.96
09/03/2022128.21
08/03/2022128.22
07/03/2022128.52
06/03/2022128.79
03/03/2022128.78
02/03/2022128.66
01/03/2022128.53
28/02/2022128.10
27/02/2022128.21
24/02/2022128.05
23/02/2022128.97
22/02/2022129.40
21/02/2022129.77
20/02/2022129.66
17/02/2022129.76
16/02/2022129.61
15/02/2022129.56
14/02/2022129.44
13/02/2022129.79
10/02/2022130.15
09/02/2022130.25
08/02/2022129.95
07/02/2022129.73
06/02/2022129.66
03/02/2022129.83
02/02/2022130.00
01/02/2022129.64
31/01/2022129.44
30/01/2022129.85
27/01/2022129.52
26/01/2022129.69
25/01/2022129.44
24/01/2022129.45
23/01/2022129.92
20/01/2022130.52
19/01/2022130.28
18/01/2022130.41
17/01/2022130.59
16/01/2022130.80
13/01/2022130.95
12/01/2022130.86
11/01/2022130.78
10/01/2022130.82
09/01/2022130.89
06/01/2022131.30
05/01/2022131.48
04/01/2022131.52
03/01/2022131.50
02/01/2022131.42
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.