↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס שקלי מדורג עד A

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס שקלי מדורג עד A עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי בדירוג עד A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-BBB) לבין (A)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1197
שער אחרון133.75
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד72
מח"מ ברוטו2.63
תשואה פנימית5.91%
מרווח ממשלתי2.12%
דירוג ממוצע-A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין2.6384
דלק קבוצה לח1199504דלק קבוצה2.6372
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות2.6163
בית זיקוק 21199488בית זיקוק אשדוד2.6004
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה2.5984
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי2.5961
שיכון ובינוי אנרגיה א1198571שיכון ובינוי אנרגיה2.5939
אקסטל ג1175041אקסטל2.5936
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה2.5915
דלק קבוצה לז1192889דלק קבוצה2.5874
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה2.5806
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה2.5765
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס2.5282
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת2.4956
אזורים 147150444אזורים2.4259
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים2.3859
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון2.2975
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס2.1902
דור אלון ז1157700דור אלון2.1691
אלקטרה נדל"ן ו1174564אלקטרה נדל"ן2.1533
אקרו א1188572קבוצת אקרו2.512
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים2.0821
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן1.8514
קרסו נדל"ן א1190008קרסו נדל"ן1.8098
נאוויטס פטרוליום ה1197912נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת1.7956
דה לסר ז1178920דה לסר1.7236
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה1.6142
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי1.5973
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי1.4981
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה1.4964
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת1.4823
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי1.4696
אפי נכסים י1160878אפי נכסים1.4622
דה לסר ה1135664דה לסר1.4536
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח1.4066
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות1.3911
מגדלי תיכון ו1199124מגדלי הים התיכון1.3762
אזורים 137150410אזורים1.3408
מויניאן ב1143015מויניאן1.2446
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים1.1245
קופרליין ב1140177קופרליין1.1067
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה1.0951
אאורה טז3730579אאורה השקעות0.9808
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים0.9639
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה0.8695
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן0.8125
צרפתי יב4250270צרפתי0.7947
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח0.7517
צמח המרמן ז1186402צמח המרמן0.7134
מניף ב1198860מניף - שירותים פיננסיים0.7006
קליין ב1140409קליין0.6874
קלקן קפיטל א1190958קלקן קפיטל0.6841
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח0.6498
איילון ביטוח ה1195569איילון ביטוח0.6443
אשדר ה1157783אשדר0.6198
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן0.5916
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן0.5598
דורסל ד1178128דורסל0.5518
דור אלון ו1140656דור אלון0.5387
אזורים 127150360אזורים0.5074
אאורה טו3730504אאורה השקעות0.4992
אורון ב1160571אורון קבוצה0.4954
נובל א1141860נובל אסטס0.4876
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים0.4292
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן0.4106
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד0.3998
שוהם ביזנס ד1182047שוהם ביזנס0.3541
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות0.3241
פנינסולה ג3330222פנינסולה0.1886
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023