↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח דולר מדורג

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח דולר מדורג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד לשער הדולר בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות דולר ארה"ב בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון114.08
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד1.2 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו2.71
תשואה פנימית3.96%
מרווח ממשלתי3.64%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.55%7.98%15.10%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.36%8.17%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.510.61---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1199
ISIN מדדILINDX111991
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהדולר ארה"ב
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דלק תמלוגים א1147479דלק תמלוגים262228.79196486.1854
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום1324921.55956566.1772
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום1518413.8033546.1378
סאפיינס ב1141936סאפיינס3395006.0813
ביג י1143023ביג מרכזי קניות228355.14389256.0637
בזן ו2590396בתי זיקוק910641.22040966.0157
חברה לישראל 115760244חברה לישראל948848.987046.0135
פננטפארק א1142371פננטפארק394417.383016.0116
דלתא ו6270193דלתא314776.92496686.01
אבגול ד1140417אבגול185627.76825.9947
דלק קידוחים א4750089דלק קידוחים יהש1327301.51847445.9889
חברה לישראל 135760269חברה לישראל295255.07825.9579
בזן ט2590461בתי זיקוק565085.453315.8575
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש1418745.03250925.4023
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג138432.97516785.3184
נאוויטס מימון ב1141373נאוויטס בקסקין מימון5437805.995
סקייליין ב1142033סקייליין124653.4334.7891
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/2021114.08
07/04/2021114.14
06/04/2021114.10
05/04/2021113.99
04/04/2021113.98
01/04/2021113.73
31/03/2021113.56
30/03/2021113.06
29/03/2021112.96
25/03/2021112.42
24/03/2021112.26
22/03/2021112.05
21/03/2021111.91
18/03/2021112.22
17/03/2021112.24
16/03/2021112.38
15/03/2021112.32
14/03/2021112.45
11/03/2021112.44
10/03/2021112.62
09/03/2021112.75
08/03/2021112.90
07/03/2021112.88
04/03/2021112.52
03/03/2021112.25
02/03/2021112.25
01/03/2021111.96
28/02/2021111.61
25/02/2021111.10
24/02/2021110.96
23/02/2021110.76
22/02/2021110.85
21/02/2021110.88
18/02/2021110.40
17/02/2021110.23
16/02/2021110.24
15/02/2021110.31
14/02/2021110.37
11/02/2021110.45
10/02/2021110.41
09/02/2021110.45
08/02/2021110.73
07/02/2021110.63
04/02/2021110.20
03/02/2021110.07
02/02/2021110.08
01/02/2021109.90
31/01/2021109.71
28/01/2021109.77
27/01/2021109.37
26/01/2021109.71
25/01/2021109.80
24/01/2021109.71
21/01/2021109.65
20/01/2021109.29
19/01/2021108.77
18/01/2021108.41
17/01/2021108.67
14/01/2021106.80
13/01/2021105.80
12/01/2021106.08
11/01/2021106.50
10/01/2021106.43
07/01/2021106.64
06/01/2021106.70
05/01/2021107.14
04/01/2021107.20
03/01/2021107.28
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.