↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח ישראל דולר

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ישראל דולר עוקב אחר אחר הביצועים של שוק האג"ח הצמוד לשער הדולר בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות דולר ארה"ב בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון105.65
שינוי יומי1.78%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד11.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.15
תשואה פנימית8.35%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.20%-1.03%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.63%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.20-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1199
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהדולר ארה"ב
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דלתא ו6270193דלתא373456.79790556.8312
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום1356304.17741186.4639
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום1595458.41080026.3813
דלק תמלוגים א1147479דלק תמלוגים290018.08534156.3785
ביג י1143023ביג מרכזי קניות228903.6076375.9522
בזן ו2590396בתי זיקוק1084589.87825.9452
דלק קידוחים א4750089דלק קידוחים יהש1287636.19925.9359
פננטפארק א1142371פננטפארק414340.61085.9104
חברה לישראל 135760269חברה לישראל296892.51155.9049
סאפיינס ב1141936סאפיינס2141375.7402
בזן ט2590461בתי זיקוק653879.953655.7076
נאוויטס מימון ב1141373נאוויטס בקסקין מימון547786.85.5392
אבגול ד1140417אבגול189569.32825.5047
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש1762097.0440145.1953
חברה לישראל 115760244חברה לישראל1111122.664295.78
נאוויטס מימון א1141365נאוויטס בקסקין מימון145194.124.2161
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג115404.23421183.3511
סקייליין ב1142033סקייליין112345.7284443.2623
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020103.80
05/04/2020102.29
02/04/2020102.22
01/04/2020101.23
31/03/2020101.93
30/03/2020100.33
29/03/202098.07
26/03/202098.19
25/03/202098.12
24/03/202097.43
23/03/202094.56
22/03/202094.15
19/03/202095.71
18/03/202091.80
17/03/202091.85
16/03/202090.75
15/03/202093.53
12/03/202094.51
11/03/202096.93
09/03/202094.18
08/03/202099.65
05/03/2020104.57
04/03/2020106.14
03/03/2020106.74
01/03/2020106.20
27/02/2020107.03
26/02/2020107.72
25/02/2020107.68
24/02/2020107.60
23/02/2020108.14
20/02/2020108.72
19/02/2020108.61
18/02/2020108.48
17/02/2020108.80
16/02/2020108.84
13/02/2020108.79
12/02/2020108.40
11/02/2020108.26
10/02/2020108.52
09/02/2020108.67
06/02/2020108.89
05/02/2020108.68
04/02/2020108.56
03/02/2020108.67
02/02/2020109.02
30/01/2020109.69
29/01/2020109.80
28/01/2020109.75
27/01/2020109.71
26/01/2020110.14
23/01/2020110.36
22/01/2020110.49
21/01/2020110.57
20/01/2020110.51
19/01/2020110.61
16/01/2020110.68
15/01/2020110.67
14/01/2020110.61
13/01/2020110.63
12/01/2020110.42
09/01/2020110.56
08/01/2020110.40
07/01/2020110.27
06/01/2020110.29
05/01/2020110.37
02/01/2020109.84
01/01/2020109.30
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.