↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח דולר מדורג

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח דולר מדורג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד לשער הדולר בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות דולר ארה"ב בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB)
 
נתוני שוק
שער אחרון115.49
שינוי יומי0.11%-
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד3.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.62
תשואה פנימית3.69%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.87%9.64%11.38%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.52%8.11%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.620.49---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1199
ISIN מדדILINDX111991
מועד השקת המדד01/10/2017
התחלת נתונים היסטוריים01/10/2017
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהדולר ארה"ב
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישראמקו א2320174ישראמקו יהש14148167.5576
תומר אנרגיה א1147479תומר אנרגיה2654917.5196
פננטפארק א1142371פננטפארק3886467.4633
דלק קידוחים א4750089דלק קידוחים יהש13017887.4184
דלתא ו6270193דלתא3105617.4063
סאפיינס ב1141936סאפיינס3312407.3564
חברה לישראל 115760244חברה לישראל7618087.549
בזן ו2590396בתי זיקוק7372106.7481
תמר פטרו א1141332תמר פטרוליום15981926.6436
ביג י1143023ביג מרכזי קניות2268736.4569
בזן ט2590461בתי זיקוק5764905.2768
תמר פטרו ב1143593תמר פטרוליום13868355.765
אבגול ד1140417אבגול1828495.204
חברה לישראל 135760269חברה לישראל2960884.5496
גלובל כנפיים ב1136969גלובל כנפיים ליסינג1259613.5849
סקייליין ב1142033סקייליין1229943.5004
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/2021115.62
20/07/2021115.68
19/07/2021115.68
15/07/2021115.61
14/07/2021115.74
13/07/2021115.68
12/07/2021115.64
11/07/2021115.68
08/07/2021115.71
07/07/2021115.77
06/07/2021115.72
05/07/2021115.54
04/07/2021115.60
01/07/2021115.64
30/06/2021115.40
29/06/2021115.34
28/06/2021115.26
27/06/2021115.17
24/06/2021115.27
23/06/2021115.12
22/06/2021114.88
21/06/2021114.69
20/06/2021114.75
17/06/2021114.64
16/06/2021114.00
15/06/2021113.96
14/06/2021113.94
13/06/2021113.81
10/06/2021113.73
09/06/2021113.81
08/06/2021113.68
07/06/2021113.81
06/06/2021113.87
03/06/2021113.82
02/06/2021113.94
01/06/2021113.75
31/05/2021113.72
30/05/2021113.80
27/05/2021113.83
26/05/2021113.93
25/05/2021113.99
24/05/2021114.32
23/05/2021113.97
20/05/2021114.05
19/05/2021113.93
18/05/2021114.07
13/05/2021113.94
12/05/2021113.75
11/05/2021113.71
10/05/2021113.54
09/05/2021113.49
06/05/2021113.45
05/05/2021113.57
04/05/2021113.35
03/05/2021113.20
02/05/2021113.10
29/04/2021113.12
28/04/2021113.22
27/04/2021113.21
26/04/2021113.32
25/04/2021113.50
22/04/2021113.53
21/04/2021113.56
20/04/2021113.68
19/04/2021113.97
18/04/2021114.27
13/04/2021114.18
12/04/2021113.98
11/04/2021114.09
08/04/2021114.08
07/04/2021114.14
06/04/2021114.10
05/04/2021113.99
04/04/2021113.98
01/04/2021113.73
31/03/2021113.56
30/03/2021113.06
29/03/2021112.96
25/03/2021112.42
24/03/2021112.26
22/03/2021112.05
21/03/2021111.91
18/03/2021112.22
17/03/2021112.24
16/03/2021112.38
15/03/2021112.32
14/03/2021112.45
11/03/2021112.44
10/03/2021112.62
09/03/2021112.75
08/03/2021112.90
07/03/2021112.88
04/03/2021112.52
03/03/2021112.25
02/03/2021112.25
01/03/2021111.96
28/02/2021111.61
25/02/2021111.10
24/02/2021110.96
23/02/2021110.76
22/02/2021110.85
21/02/2021110.88
18/02/2021110.40
17/02/2021110.23
16/02/2021110.24
15/02/2021110.31
14/02/2021110.37
11/02/2021110.45
10/02/2021110.41
09/02/2021110.45
08/02/2021110.73
07/02/2021110.63
04/02/2021110.20
03/02/2021110.07
02/02/2021110.08
01/02/2021109.90
31/01/2021109.71
28/01/2021109.77
27/01/2021109.37
26/01/2021109.71
25/01/2021109.80
24/01/2021109.71
21/01/2021109.65
20/01/2021109.29
19/01/2021108.77
18/01/2021108.41
17/01/2021108.67
14/01/2021106.80
13/01/2021105.80
12/01/2021106.08
11/01/2021106.50
10/01/2021106.43
07/01/2021106.64
06/01/2021106.70
05/01/2021107.14
04/01/2021107.20
03/01/2021107.28
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.