↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה שקלי – מח"מ 10 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 10 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 10 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1201
שער אחרון104.87
שינוי יומי0.29%
מספר ניירות במדד7
מח"מ ברוטו10.02
תשואה פנימית4.34%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל29.8004
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל20.0262
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל18.1984
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל14.6677
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל13.4306
ממשל שקלית 11521184076ממשלת ישראל3.8768
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023