↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה צמוד – מח"מ 10 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 10 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 10 שנים במועד העדכון החודשי
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112023Index Symbol
ILINDX112023Last Price
ILINDX1120231D Change
ILINDX112023# of Constituents
ILINDX112023Average Duration
ILINDX112023Yield to Maturity
ILINDX112023Adjusted Spread
ILINDX112023Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל39.4607
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל19.1017
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל18.8272
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל12.6192
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל6.7056
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל3.2855
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023