↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1204
שער אחרון116.05
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד32
מח"מ ברוטו0.44
תשואה פנימית5.20%
מרווח ממשלתי1.88%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 22/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח5.8098
כלל מימון י1136068כלל ביטוח5.8057
חשמל 306000277חברת חשמל5.7833
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות5.7791
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות5.7472
לאומי 1786040323בנק לאומי5.781
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4.4175
מליסרון טו3230240מליסרון4.2953
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ4.2884
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי4.2551
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4.2324
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4.891
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3.2559
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3.1575
בזן ה2590388בתי זיקוק2.8877
מויניאן ב1143015מויניאן2.8096
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט2.8073
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים2.1842
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים2.729
אשדר ה1157783אשדר2.444
לייטסטון א1133891לייטסטון2.0093
סלקום ח1132828סלקום1.8363
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה1.6501
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות1.4927
פרטנר ו1141415פרטנר1.3825
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי1.3696
ישראכרט א1157536ישראכרט1.2951
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד1.2417
אאורה טו3730504אאורה השקעות1.2005
אלבר טז1139823אלבר1.1373
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל1.1106
אבגול ג1133289אבגול0.9133
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023