↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (A) לבין (AA), שמועד פדיונן חל כעבור 3 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון100.50
שינוי יומי0.48%
מספר ניירות במדד33
כמות מנפיקים27
מח"מ ברוטו2.24
תשואה פנימית3.27%
מרווח ממשלתי1.03%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1207
ISIN מדדILINDX112072
מועד השקת המדד12/06/2022
התחלת נתונים היסטוריים12/06/2022
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2025
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח13722534.2037
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח7939024.1975
מליסרון יא3230208מליסרון14880924.1816
בזק 92300176בזק18069184.1766
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי14768004.1606
בזק 102300184בזק9763774.1573
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי5163314.1547
מליסרון י3230190מליסרון15429234.1506
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4942243.9531
עזריאלי ב1134436עזריאלי4893493.9376
כללביט ט1136050כלל ביטוח4776923.8438
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4658183.7482
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10004623.6641
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4538273.6517
גירון ו1139849גירון פיתוח4311913.4285
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3902713.1403
אדגר ט1820190אדגר השקעות4915453.1224
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה3724422.9969
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3557642.8627
סלקום ט1132836סלקום3430872.7607
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3423722.7549
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3317662.6696
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3184332.5623
דמרי ח1153725דמרי3606672.2841
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין2808762.2601
וילאר ח4160156וילאר3038582.445
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2806142.258
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2602272.0939
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה1978761.5922
אזורים 127150360אזורים2336591.3917
נפטא ח6430169נפטא1695461.3643
סאמיט ז1133479סאמיט1150560.9258
דמרי ז1141191דמרי1596910.9057
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
DateLevel
23/06/2022100.50
22/06/2022100.02
21/06/202299.66
20/06/202299.65
19/06/202299.42
16/06/202299.29
15/06/202299.12
14/06/202299.21
13/06/202299.21
12/06/202299.52
09/06/2022100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.