↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Top50 שקלי – משקל תשואה לפדיון

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Top50 שקלי - משקל תשואה לפדיון כולל 50 איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה יותר של תשואה לפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון126.57
שינוי יומי0.20%-
מספר ניירות במדד50
שווי כולל ני"ע במדד58.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.20
תשואה פנימית2.08%
מרווח ממשלתי1.20%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
1.22%-1.25%12.33%20.81%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.37%7.49%6.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.700.560.64
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 18/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1211
ISIN מדדILINDX112114
מועד השקת המדד02/01/2022
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 2 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזן יב2590578בתי זיקוק705090.95016084.0475
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח680581.22123.5089
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח705464.46093.2197
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ749356.5863.1493
בזן י2590511בתי זיקוק799605.59031383.537
כללביט יב1179928כלל ביטוח719297.88949443.371
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח764659.090653.028
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה858764.20982.9566
כללביט יא1160647כלל ביטוח1679530.8207842.8668
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7754252.7961
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1802682.812162.7905
פז נפט ח1162817פז נפט1474574.3822.7848
גב ים ח7590151גב ים1493543.58290312.6617
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8281602.5622
שטראוס ו7460421שטראוס6891502.4857
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1069955.27252.4542
בזק 112300234בזק897456.92662.3861
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול1008660.4352.3317
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס681701.35842.2589
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14658082.1723
סלקום יב1143080סלקום1237840.8874262.696
אמות ז1162866אמות794277.9372.85
בזן ה2590388בתי זיקוק840532.00714562.0193
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1157953.606922.0069
פרטנר ז1156397פרטנר947149.076721.8658
שופרסל ז7770258שופרסל957019.8361.8523
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1439831.0768041.8298
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה667426.12036321.8217
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול782582.2613041.8099
פועלים 1006620488בנק פועלים2418399.8281.7734
שופרסל ה7770209שופרסל967016.35682641.5027
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח845094.251.4961
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2104702.345441.4835
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963742.49251.4635
מליסרון טו3230240מליסרון1012906.26741051.3206
כללביט י1136068כלל ביטוח1046720.7871.2151
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2754631.47961.1649
אמות ה1138114אמות919913.2710721.1451
עמידר א1143585עמידר6622851.1183
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1267617.69721.1065
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1168328.231841.362
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14959501.336
בזק 92300176בזק1907203.2213011.0854
לאומי 1786040323בנק לאומי12195750.9506
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות774397.84080.9215
לאומי 1806040422בנק לאומי1767402.1420.8671
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט853662.8648310.7407
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1214614.98660.7302
חשמל 266000202חברת חשמל1446873.29230730.6591
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3411845.7660.4368
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2022
DateLevel
17/01/2022126.83
16/01/2022127.31
13/01/2022127.56
12/01/2022127.55
11/01/2022127.48
10/01/2022127.57
09/01/2022127.88
06/01/2022128.29
05/01/2022128.53
04/01/2022128.56
03/01/2022128.58
02/01/2022128.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.