↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2025

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2025 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2025 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון94.53
שינוי יומי1.82%
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד14.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.70
תשואה פנימית2.64%
מרווח ממשלתי2.32%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
10.58%-5.73%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.64%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.62-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1216
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2025
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.32349210.6623
בזק 92300176בזק2327290.289.7176
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2812083.18829.6127
לאומי 1806040422בנק לאומי1754729.56459.5526
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח828439.58.1202
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה756616.871047.4162
סלקום ט1132836סלקום651826.92234246.3891
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי511675.7129125.0154
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין443865.99948844.3507
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה427929.491284.1945
אזורים 127150360אזורים342123.83735323.3534
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים331557.01233.2499
נפטא ח6430169נפטא323095.53.1669
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן315942.58189653.0968
דור אלון ו1140656דור אלון278537.59948332.7316
פתאל אירופה א1137512פתאל נכסים (אירופה)245937.6152.4106
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח242958.52.3814
וילאר ח4160156וילאר355504.632.3422
דמרי ז1141191דמרי228085.6532.2357
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202092.84
05/04/202091.59
02/04/202092.02
01/04/202092.11
31/03/202093.26
30/03/202092.68
29/03/202091.23
26/03/202091.36
25/03/202090.81
24/03/202090.02
23/03/202086.71
22/03/202087.16
19/03/202088.93
18/03/202085.41
17/03/202084.59
16/03/202084.77
15/03/202086.48
12/03/202087.88
11/03/202092.77
09/03/202092.97
08/03/202098.01
05/03/2020102.44
04/03/2020104.55
03/03/2020105.18
01/03/2020104.56
27/02/2020105.52
26/02/2020106.14
25/02/2020106.20
24/02/2020106.18
23/02/2020106.40
20/02/2020106.78
19/02/2020106.67
18/02/2020106.55
17/02/2020106.64
16/02/2020106.63
13/02/2020106.39
12/02/2020106.36
11/02/2020106.30
10/02/2020106.13
09/02/2020106.16
06/02/2020106.30
05/02/2020105.89
04/02/2020105.56
03/02/2020105.32
02/02/2020105.49
30/01/2020105.89
29/01/2020106.06
28/01/2020105.96
27/01/2020106.03
26/01/2020106.51
23/01/2020106.67
22/01/2020106.59
21/01/2020106.56
20/01/2020106.49
19/01/2020106.42
16/01/2020106.44
15/01/2020106.32
14/01/2020106.31
13/01/2020106.27
12/01/2020106.29
09/01/2020106.33
08/01/2020106.26
07/01/2020106.18
06/01/2020106.27
05/01/2020106.40
02/01/2020106.22
01/01/2020105.91
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.