↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A ישראל 2-4

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס A ישראל 2-4 כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים, כאשר במועד הקובע בסיס ההצמדה מאוזן בין שקלים לצמודים
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1217
שער אחרון161.63
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד79
מח"מ ברוטו3.19
תשואה פנימית5.72%
מרווח ממשלתי1.89%
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מנרב ד1550169קבוצת מנרב2.1263
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה2.0918
אדגר יא1820281אדגר השקעות2.0819
מגוריט ד1185834מגוריט2.066
דליה א1184951דליה אנרגיה2.0645
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול2.0583
מימון ישיר ו1191659מימון ישיר קבוצה2.0549
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה2.0482
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי2.0447
אלדן תחבורה ח1192442אלדן תחבורה2.0384
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים2.0372
מגה אור ז1141696מגה אור2.034
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ2.0082
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי2.0023
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט1.9113
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב1.9066
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות1.8271
פז נפט ז1142595פז נפט1.7656
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות1.6348
פתאל החזקות ד1188192פתאל החזקות1.5785
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי1.5408
להב ג1193341להב1.4612
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1.2513
סלקום יג1189190סלקום1.2441
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות1.2408
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים1.2349
בית זיקוק 21199488בית זיקוק אשדוד1.2333
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה1.2323
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן1.2288
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה1.2276
דלק קבוצה לז1192889דלק קבוצה1.2271
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס1.2265
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים1.2264
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה1.2239
אלדן תחבורה ט1192459אלדן תחבורה1.2232
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1.2219
פרטנר ז1156397פרטנר1.2208
בזן י2590511בתי זיקוק1.2206
נאוויטס פטרוליום ה1197912נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת1.2178
אזורים 147150444אזורים1.2108
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון1.2103
דמרי י1186162דמרי1.2076
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1.2046
לוינשטין הנדסה ה1190586לוינשטין הנדסה1.2004
קרסו נדל"ן א1190008קרסו נדל"ן1.1992
אקרו א1188572קבוצת אקרו1.1914
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח1.1736
מיטב בית השקעות ד1161371מיטב בית השקעות1.1401
אלה ר. א1189950אלה ר. הנדסת בנין1.1088
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב1.909
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה1.229
בזן יב2590578בתי זיקוק1.224
אלקטרה ה7390222אלקטרה1.223
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס1.199
סופרגז א1167360אלקטרה פאוור1.129
אלקטרה נדל"ן ו1174564אלקטרה נדל"ן1.123
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים1.078
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1.0596
הכשרת ישוב 251191527הכשרת הישוב1.0139
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי1.0057
יוחננוף א1187418מ.יוחננוף ובניו 0.9958
סלקום יב1143080סלקום0.9828
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.9665
אפי נכסים י1160878אפי נכסים0.9534
מניף ב1198860מניף - שירותים פיננסיים0.9137
פז נפט ו1139542פז נפט0.8202
דמרי ט1168368דמרי0.7881
מנרב ב1550052קבוצת מנרב0.6912
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים0.6892
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.6775
מגוריט ב1168350מגוריט0.5304
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות0.5103
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי0.4888
ממן ג2380053ממן0.4475
ויתניה ה1150903ויתניה0.1908
דורסל ד1178128דורסל0.662
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי0.293
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים0.0745
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023