↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A ישראל 2-4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A ישראל 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+A), בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים ומנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון152.05
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד51
שווי כולל ני"ע במדד26.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.04
תשואה פנימית2.02%
מרווח ממשלתי1.73%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.92%1.00%4.72%12.88%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
13.68%8.23%6.44%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.090.220.40
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1217
ISIN מדדILINDX112171
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3.75%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 2 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
טווח מח"מ2-4
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים525150.13768323.7703
אלבר יז1158732אלבר554866.8196493.7683
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1503804.0483.7676
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב604520.3673.7631
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1847909.421273.7548
מגה אור ו1138668מגה אור563164.4249283.7529
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1657382.73688323.7495
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות485882.93584333.7423
אדגר ט1820190אדגר השקעות791723.98563.7356
גירון ו1139849גירון פיתוח449043.5155263.7336
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8452803.809
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3585403.0554
מגה אור ז1141696מגה אור625515.2862.6652
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס203285.8097281.7323
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2870501.4739
בזן ה2590388בתי זיקוק956270.92732291.4719
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה517662.4696641.4682
סלקום יא1139252סלקום733090.03441.4631
דור אלון ז1157700דור אלון487185.29590921.4599
ארקו ג3100245ארקו החזקות261331.47771521.4596
קרסו א1136464קרסו מוטורס355139.53096261.4573
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643007.25441.4566
אזורים 137150410אזורים316887.860551.4559
אבגול ג1133289אבגול363874.39899441.4557
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391342.929241.4553
דור אלון ו1140656דור אלון310977.52922161.4552
אלקטרה ד7390149אלקטרה426736.3421441.4551
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי718392.79976961.4549
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה368221.11621.4546
אזורים 127150360אזורים297184.07936881.4538
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה508102.20564561.4534
אשדר ה1157783אשדר391827.6621.4529
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355423.692941.4526
דלתא א6270144דלתא504999.7337881.4523
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1326049.03625921.4517
חברה לישראל 125760251חברה לישראל596451.20251.4516
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4848751.4488
דמרי ח1153725דמרי378612.90281.4477
ממן ג2380053ממן199347.77145061.4475
קרסו ג1141829קרסו מוטורס273571.6601151.4332
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה569590.56001521.4301
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן157623.25411.3432
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3005701.2807
ממן ב2380046ממן149461.82621911.2737
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול514734.6241.461
דמרי ז1141191דמרי197600.396751.456
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים145399.260231.239
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1233961.0515
אוריין ב1143379אוריין118489.7971.0097
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה111134.6460.9471
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2031000.8654
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
DateLevel
04/03/2021152.05
03/03/2021152.24
02/03/2021152.24
01/03/2021152.03
28/02/2021151.95
25/02/2021151.99
24/02/2021151.98
23/02/2021151.94
22/02/2021151.99
21/02/2021152.07
18/02/2021151.86
17/02/2021151.96
16/02/2021152.06
15/02/2021151.81
14/02/2021151.91
11/02/2021152.00
10/02/2021152.13
09/02/2021152.08
08/02/2021151.95
07/02/2021151.91
04/02/2021151.81
03/02/2021151.47
02/02/2021151.23
01/02/2021151.08
31/01/2021150.82
28/01/2021151.35
27/01/2021151.58
26/01/2021151.98
25/01/2021152.12
24/01/2021152.16
21/01/2021152.12
20/01/2021152.18
19/01/2021152.08
18/01/2021151.68
17/01/2021151.35
14/01/2021151.44
13/01/2021151.37
12/01/2021151.14
11/01/2021151.05
10/01/2021150.92
07/01/2021150.86
06/01/2021150.74
05/01/2021150.73
04/01/2021150.81
03/01/2021150.67
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.