↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A ישראל 2-4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A ישראל 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+A), בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים ומנפיקותיהן התאגדו בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון157.00
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד45
שווי כולל ני"ע במדד24.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.03
תשואה פנימית2.07%
מרווח ממשלתי1.53%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
1.10%-3.30%7.50%12.75%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.05%8.08%6.47%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.430.330.38
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1217
ISIN מדדILINDX112171
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 2 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
טווח מח"מ2-4
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פז נפט ו1139542פז נפט486740.5637643.0585
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1528520.84361823.0465
אדגר ט1820190אדגר השקעות654247.221123.0452
אדגר י1820208אדגר השקעות788611.73943.0339
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות395093.96594733.0316
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1752100.652683.0315
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים483266.3848743.0246
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה1007100.63.0166
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4992383.0164
מגה אור ז1141696מגה אור589928.383443.0151
מגה אור ו1138668מגה אור530432.0590483.0049
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב627730.02619383.003
גירון ו1139849גירון פיתוח439003.3455362.9922
ויתניה ה1150903ויתניה219757.3892.9613
אלבר יז1158732אלבר820003.17621242.8905
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2390582.949
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים129097.882381.9915
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול1001462.48261.8415
קרסו א1136464קרסו מוטורס326008.2325881.8354
אלקטרה ד7390149אלקטרה352813.82664091.8334
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים498476.20566511.8333
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים350677.478041.8325
דור אלון ז1157700דור אלון414780.550761.8284
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה290646.269121.8279
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה438458.303971.8278
פרטנר ז1156397פרטנר939151.231481.8266
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה520935.324351.8253
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2765751.8252
דלתא א6270144דלתא445272.7131841.8238
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות178526.6761.8209
חברה לישראל 125760251חברה לישראל529482.602521.8207
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה484172.37236721.8175
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח335475.3591.8175
סלקום יא1139252סלקום630556.207711.8078
ממן ג2380053ממן266260.1641991.8047
אזורים 137150410אזורים295781.68261.8039
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת6451131.7999
אשדר ה1157783אשדר347659.688071.7995
סלקום יב1143080סלקום1226203.5906121.7977
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן137648.23458751.7975
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1149447.060681.6803
אוריין ב1143379אוריין103658.941.5991
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון146583.72307161.1306
קרסו ג1141829קרסו מוטורס453970.86747211.824
דמרי ח1153725דמרי368631.10021.805
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
DateLevel
25/01/2022156.73
24/01/2022156.77
23/01/2022157.20
20/01/2022157.91
19/01/2022157.69
18/01/2022157.96
17/01/2022158.38
16/01/2022158.58
13/01/2022158.70
12/01/2022158.63
11/01/2022158.69
10/01/2022158.86
09/01/2022158.97
06/01/2022159.37
05/01/2022159.56
04/01/2022159.58
03/01/2022159.50
02/01/2022159.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.