↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל 60 איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון125.99
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד1.2 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו4.57
תשואה פנימית1.88%
מרווח ממשלתי1.46%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.19%7.77%10.53%22.32%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.16%5.48%4.39%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.150.620.92
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1223
ISIN מדדILINDX112239
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח. בנוסף, עד 4 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותבמדד נכללות 60 סדרות אג"ח, מתוכן 30 סדרות שקליות ו-30 סדרות צמודות מדד, ששיעור ההון למאזן שלהן הוא הגבוה ביותר מבין אגרות החוב העומדות בתנאי המדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזן י2590511בתי זיקוק794558.56061562.1384
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ763381.1572.1067
עזריאלי ו1156611עזריאלי2313753.23792.0991
אדמה ב1110915אדמה5875881.4680242.0947
עזריאלי ה1156603עזריאלי3613786.25222.0919
חשמל 316000285חברת חשמל2360862.662.0905
עזריאלי ד1138650עזריאלי3800086.75896542.09
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3597070.9502182.0888
חשמל 296000236חברת חשמל3731745.9071112.0882
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2445661.3442.0836
מקורות 111158476מקורות2723410.36522.0827
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז540412.34612282.0816
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441285.53942.08
ישרס יד6130199ישרס628915.4403092.0766
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים841038.54752.075
אמות ה1138114אמות1053557.2397072.0738
בזן ה2590388בתי זיקוק961549.24940282.0727
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856069.74862.0701
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220732.76842.0662
חשמל 276000210חברת חשמל3426457.60137762.0541
אמות ו1158609אמות2180708.0821.6846
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים343494.21751.6806
ישרס טז6130223ישרס897975.0031971.6719
אמות ד1133149אמות1960073.73121.6699
ריט 1 ו1138544ריט 1974952.95041.6692
סאמיט י1143395סאמיט343327.61.6682
ריט 1 ה1136753ריט 11240043.31768721.6679
אמות ב1126630אמות905865.49981.6652
פז נפט ז1142595פז נפט1707457.1247371.6632
סאמיט ו1130939סאמיט400098.91883721.6622
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1103978.52127291.6619
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392446.46941.6607
נפטא ח6430169נפטא239223.61.6603
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1079479.9723951.6592
וילאר ח4160156וילאר353390.7281.6579
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס263415.65751151.6574
טאואר ז1138494טאואר274698.5080321.6489
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס276347.51.6346
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש391753.2095681.6231
בזן יב2590578בתי זיקוק379304.07061.2796
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים148164.756531.2624
ישרס יח6130280ישרס491412.671.2617
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי720868.2541.2578
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160406.57881.2572
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118137.05281.2537
עזריאלי ב1134436עזריאלי632416.922581.2536
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138233.551.2531
ריט 1 ז1171271ריט 1225395.7481.2505
ישרס טו6130207ישרס632377.60806361.2505
ריט 1 ד1129899ריט 1337682.31758281.2497
פז נפט ו1139542פז נפט536905.78537641.2485
וילאר ז4160149וילאר166819.3368121.2476
ישרוטל א1139419ישרוטל143370.464161.2472
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443729.17261681.2469
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים201573.100611.2438
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס196919.11.2411
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1661439.72781.666
סאמיט ז1133479סאמיט131128.5582721.254
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180660.0361.243
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306775.24291.26
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/2021125.99
07/04/2021126.02
06/04/2021125.99
05/04/2021125.90
04/04/2021125.83
01/04/2021125.69
31/03/2021125.53
30/03/2021125.45
29/03/2021125.51
25/03/2021125.28
24/03/2021125.38
22/03/2021125.27
21/03/2021124.89
18/03/2021124.95
17/03/2021124.79
16/03/2021124.86
15/03/2021124.51
14/03/2021124.42
11/03/2021124.51
10/03/2021124.38
09/03/2021124.40
08/03/2021123.97
07/03/2021124.21
04/03/2021124.73
03/03/2021124.93
02/03/2021124.96
01/03/2021124.68
28/02/2021124.50
25/02/2021124.53
24/02/2021124.55
23/02/2021124.54
22/02/2021124.53
21/02/2021124.72
18/02/2021124.65
17/02/2021124.80
16/02/2021125.03
15/02/2021124.94
14/02/2021125.09
11/02/2021125.15
10/02/2021125.26
09/02/2021125.17
08/02/2021124.98
07/02/2021125.04
04/02/2021125.02
03/02/2021124.83
02/02/2021124.65
01/02/2021124.65
31/01/2021124.67
28/01/2021125.07
27/01/2021125.22
26/01/2021125.48
25/01/2021125.66
24/01/2021125.69
21/01/2021125.71
20/01/2021125.82
19/01/2021125.71
18/01/2021125.44
17/01/2021125.08
14/01/2021125.05
13/01/2021124.98
12/01/2021124.80
11/01/2021124.77
10/01/2021124.82
07/01/2021124.85
06/01/2021124.74
05/01/2021124.63
04/01/2021124.67
03/01/2021124.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.