↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל 60 איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון130.34
שינוי יומי0.29%-
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד63.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.62
תשואה פנימית1.71%
מרווח ממשלתי1.29%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.68%6.09%14.89%25.21%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.13%5.51%4.39%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.740.861.04
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1223
ISIN מדדILINDX112239
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, ביטוח או שירותים פיננסיים. בנוסף, עד 4 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותבמדד נכללות 60 סדרות אג"ח, מתוכן 30 סדרות שקליות ו-30 סדרות צמודות מדד, ששיעור ההון למאזן שלהן הוא הגבוה ביותר מבין אגרות החוב העומדות בתנאי המדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7733442.1054
חשמל 316000285חברת חשמל25443322.0996
שטראוס ו7460421שטראוס7093102.0908
אמות ה1138114אמות10619572.09
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8497972.0888
חשמל 266000202חברת חשמל14451112.0844
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230382.0844
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה8623372.0836
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12119092.0836
חשמל 296000236חברת חשמל38047492.0827
חשמל 276000210חברת חשמל35839562.0825
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545302.0819
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007372.0816
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659012.0803
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694132.0778
אמות ו1158609אמות22851922.0765
פז נפט ח1162817פז נפט8889972.0747
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476982.0732
בזן ה2590388בתי זיקוק8513472.0717
בזן י2590511בתי זיקוק7892722.0705
סאמיט י1143395סאמיט3449601.6818
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405261.6794
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6829081.6786
אבגול ג1133289אבגול3598581.6727
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3854461.6726
סאמיט ו1130939סאמיט3598801.6697
וילאר ח4160156וילאר3516791.6692
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4267431.6686
ריט 1 ה1136753ריט 112873351.6681
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213181.6666
אמות ד1133149אמות19877871.6657
ריט 1 ו1138544ריט 112075221.6648
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470581.6634
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547731.6625
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634531.6623
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5920681.6618
בזן יב2590578בתי זיקוק6887831.6559
אמות ח1172782אמות13837501.6473
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1994421.2557
ריט 1 ד1129899ריט 12781571.2538
וילאר ז4160149וילאר1638121.2533
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410901.2516
טאואר ז1138494טאואר2050991.2513
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396711.2513
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1596141.2511
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1802511.2509
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1813651.2508
ריט 1 ז1171271ריט 14764871.2501
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1616541.2495
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1415871.2491
דורסל ד1178128דורסל1512001.2471
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620651.2468
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472001.2436
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1669221.2432
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4601121.2387
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1513911.2322
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635471.673
שטראוס ה7460389שטראוס5857361.673
סאמיט ז1133479סאמיט1232681.264
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2762921.245
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021130.34
01/12/2021130.71
30/11/2021130.83
29/11/2021131.16
28/11/2021131.12
25/11/2021131.44
24/11/2021131.03
23/11/2021130.88
22/11/2021130.71
21/11/2021130.83
18/11/2021130.80
17/11/2021130.83
16/11/2021130.67
15/11/2021130.53
14/11/2021130.42
11/11/2021130.39
10/11/2021130.42
09/11/2021130.48
08/11/2021130.44
07/11/2021130.52
04/11/2021130.28
03/11/2021130.04
02/11/2021130.27
01/11/2021130.19
31/10/2021130.29
28/10/2021130.32
27/10/2021130.57
26/10/2021130.60
25/10/2021130.38
24/10/2021130.27
21/10/2021130.34
20/10/2021130.49
19/10/2021130.42
18/10/2021130.63
17/10/2021130.80
14/10/2021130.89
13/10/2021130.45
12/10/2021130.05
11/10/2021129.72
10/10/2021129.46
07/10/2021129.52
06/10/2021129.59
05/10/2021129.59
04/10/2021129.57
03/10/2021129.63
30/09/2021129.41
29/09/2021129.58
26/09/2021129.49
23/09/2021129.59
22/09/2021129.27
19/09/2021129.10
14/09/2021129.12
13/09/2021129.01
12/09/2021128.87
09/09/2021128.97
05/09/2021129.01
02/09/2021129.02
01/09/2021129.17
31/08/2021129.15
30/08/2021129.09
29/08/2021129.01
26/08/2021128.82
25/08/2021128.90
24/08/2021128.86
23/08/2021128.80
22/08/2021128.86
19/08/2021128.82
18/08/2021128.83
17/08/2021128.77
16/08/2021128.70
15/08/2021128.52
12/08/2021128.30
11/08/2021128.30
10/08/2021128.35
09/08/2021128.41
08/08/2021128.51
05/08/2021128.58
04/08/2021128.62
03/08/2021128.48
02/08/2021128.38
01/08/2021128.11
29/07/2021127.83
28/07/2021128.00
27/07/2021127.98
26/07/2021128.11
25/07/2021128.02
22/07/2021127.68
21/07/2021127.41
20/07/2021127.31
19/07/2021127.46
15/07/2021128.18
14/07/2021128.03
13/07/2021127.97
12/07/2021127.99
11/07/2021127.96
08/07/2021127.94
07/07/2021128.18
06/07/2021128.20
05/07/2021128.20
04/07/2021128.15
01/07/2021128.01
30/06/2021127.97
29/06/2021127.84
28/06/2021128.03
27/06/2021128.00
24/06/2021128.06
23/06/2021128.26
22/06/2021127.96
21/06/2021127.81
20/06/2021127.96
17/06/2021128.22
16/06/2021128.10
15/06/2021128.23
14/06/2021128.15
13/06/2021128.01
10/06/2021127.86
09/06/2021127.77
08/06/2021127.66
07/06/2021127.69
06/06/2021127.89
03/06/2021127.78
02/06/2021127.82
01/06/2021127.67
31/05/2021127.55
30/05/2021127.65
27/05/2021127.62
26/05/2021127.74
25/05/2021127.94
24/05/2021127.91
23/05/2021127.95
20/05/2021127.91
19/05/2021128.16
18/05/2021128.30
13/05/2021128.17
12/05/2021127.74
11/05/2021127.52
10/05/2021127.94
09/05/2021127.62
06/05/2021127.46
05/05/2021127.44
04/05/2021127.21
03/05/2021127.02
02/05/2021126.68
29/04/2021126.40
28/04/2021126.45
27/04/2021126.37
26/04/2021126.42
25/04/2021126.46
22/04/2021126.45
21/04/2021126.42
20/04/2021126.55
19/04/2021126.53
18/04/2021126.49
13/04/2021126.25
12/04/2021126.09
11/04/2021126.09
08/04/2021125.99
07/04/2021126.02
06/04/2021125.99
05/04/2021125.90
04/04/2021125.83
01/04/2021125.69
31/03/2021125.53
30/03/2021125.45
29/03/2021125.51
25/03/2021125.28
24/03/2021125.38
22/03/2021125.27
21/03/2021124.89
18/03/2021124.95
17/03/2021124.79
16/03/2021124.86
15/03/2021124.51
14/03/2021124.42
11/03/2021124.51
10/03/2021124.38
09/03/2021124.40
08/03/2021123.97
07/03/2021124.21
04/03/2021124.73
03/03/2021124.93
02/03/2021124.96
01/03/2021124.68
28/02/2021124.50
25/02/2021124.53
24/02/2021124.55
23/02/2021124.54
22/02/2021124.53
21/02/2021124.72
18/02/2021124.65
17/02/2021124.80
16/02/2021125.03
15/02/2021124.94
14/02/2021125.09
11/02/2021125.15
10/02/2021125.26
09/02/2021125.17
08/02/2021124.98
07/02/2021125.04
04/02/2021125.02
03/02/2021124.83
02/02/2021124.65
01/02/2021124.65
31/01/2021124.67
28/01/2021125.07
27/01/2021125.22
26/01/2021125.48
25/01/2021125.66
24/01/2021125.69
21/01/2021125.71
20/01/2021125.82
19/01/2021125.71
18/01/2021125.44
17/01/2021125.08
14/01/2021125.05
13/01/2021124.98
12/01/2021124.80
11/01/2021124.77
10/01/2021124.82
07/01/2021124.85
06/01/2021124.74
05/01/2021124.63
04/01/2021124.67
03/01/2021124.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.