↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן נכלל ב-4 העשירונים העליונים מבין כל סדרות האג"ח שעומדות בכל יתר תנאי הסף של המדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1223
שער אחרון128.08
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד60
מח"מ ברוטו4.01
תשואה פנימית5.42%
מרווח ממשלתי1.55%
דירוג ממוצע-AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אמות ז1162866אמות2.3628
שיכון ובינוי אנרגיה א1198571שיכון ובינוי אנרגיה2.3478
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס2.3408
בזן יב2590578בתי זיקוק2.3361
בזן י2590511בתי זיקוק2.3295
עמידר א1143585עמידר2.3272
אמות ה1138114אמות2.3162
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2.3029
אלקטרה נדל"ן ו1174564אלקטרה נדל"ן2.1432
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ2.295
בזן יג1195346בתי זיקוק1.8989
איירפורט י1195981איירפורט סיטי1.8706
ישרס יד6130199ישרס1.8624
נמקו ג1198761נמקו ריאלטי1.8531
וילאר ח4160156וילאר1.8269
פסיפיק ג1197680פסיפיק אוק1.8234
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן1.8071
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1.7476
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים1.6458
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל1.4493
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל1.4485
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל1.4468
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1.4388
ריט 1 ז1171271ריט 11.4276
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן1.4238
ישרס יח6130280ישרס1.4194
אמות ח1172782אמות1.4191
עזריאלי ז1178672עזריאלי1.4188
ישרס יט6130348ישרס1.4182
קלקן קפיטל א1190958קלקן קפיטל1.4168
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט1.4146
ריט 1 ו1138544ריט 11.4138
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1.4134
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן1.4107
ויתניה ו1193143ויתניה1.4102
ישרס טז6130223ישרס1.4088
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1.4084
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן1.4065
אמות ו1158609אמות1.4039
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1.4029
ישרס טו6130207ישרס1.4027
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1.4025
ריט 1 ה1136753ריט 11.4019
עזריאלי ד1138650עזריאלי1.4017
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן1.4005
עזריאלי ו1156611עזריאלי1.3999
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן1.3972
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי1.3959
עזריאלי ה1156603עזריאלי1.3892
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן1.3857
אלה ר. א1189950אלה ר. הנדסת בנין1.3837
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן1.3817
ויתניה ה1150903ויתניה1.3733
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט1.3209
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1.3094
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1.1879
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1.1082
וילאר י1193952וילאר1.842
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי1.439
עזריאלי ח1178680עזריאלי1.427
אמות ד1133149אמות1.396
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.9107
אבגול ג1133289אבגול0.6857
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023