↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל 60 איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון116.91
שינוי יומי1.42%
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד56.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.43
תשואה פנימית3.27%
מרווח ממשלתי2.89%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
5.16%-0.05%-7.92%15.48%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.02%5.02%4.23%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.16-0.420.61
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1223
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח. בנוסף, עד 4 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותבמדד נכללות 60 סדרות אג"ח, מתוכן 30 סדרות שקליות ו-30 סדרות צמודות מדד, ששיעור ההון למאזן שלהן הוא הגבוה ביותר מבין אגרות החוב העומדות בתנאי המדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס414739.15562.1398
עזריאלי ה1156603עזריאלי2560386.22752.1271
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456647.217252.1024
אדמה ב1110915אדמה5184492.122.0951
פז נפט ז1142595פז נפט1733306.9152.0901
חשמל 276000210חברת חשמל3279108.759632.0888
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1604572.972.0859
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1579968.07742.0794
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים832443.9932.076
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3352584.0320282.0734
אמות ד1133149אמות1847569.922.0645
חשמל 296000236חברת חשמל3596970.3539952.0614
עזריאלי ד1138650עזריאלי3911487.22819562.0524
ישרס יד6130199ישרס733085.931562.0313
אמות ה1138114אמות1160743.717842.0249
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל850237.07562.0159
כיל ה2810299כימיקלים לישראל1612584.5361.9915
מויניאן א1135656מויניאן474065.5176181.8428
מויניאן ב1143015מויניאן885076.2869581.8398
כיל ז2810372כימיקלים לישראל3671181.7999
סלקום ח1132828סלקום719765.37319731.7376
וילאר ח4160156וילאר355504.631.7245
עזריאלי ו1156611עזריאלי1342818.80741.7217
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2277231.7105
חשמל 316000285חברת חשמל1392972.35491.7044
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1019057.09655961.6857
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2709851.6753
נפטא ח6430169נפטא323095.51.6712
ריט 1 ה1136753ריט 11193657.40650141.6673
סאמיט י1143395סאמיט3332701.6641
אמות ו1158609אמות1556490.25621.6557
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3106201.6502
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2632841.6426
ריט 1 ד1129899ריט 1719307.06600281.6351
שופרסל ו7770217שופרסל1075885.50009081.6346
וילאר ז4160149וילאר223248.2108961.6295
אמות ב1126630אמות1340689.096981.6152
טאואר ז1138494טאואר404430.8804641.5608
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן131360.9551.4202
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן125212.5061.3689
ממן ג2380053ממן108203.0177481.3639
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2833201.3581
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים101216.772721.3514
ממן ב2380046ממן183626.7773731.3277
ויתניה ד1139476ויתניה194293.396441.3205
סאמיט ז1133479סאמיט131101.9728481.3167
ישרס טז6130223ישרס542221.1828111.2857
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן458211.65195521.2573
ישרוטל א1139419ישרוטל156635.830891.2508
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1797391.2481
שופרסל ד7770191שופרסל329463.89661591.2464
פז נפט ו1139542פז נפט564031.48659661.2412
ישרס יג6130181ישרס427659.281941.2392
ריט 1 ו1138544ריט 1522370.136141.2361
ישרס טו6130207ישרס471493.55918611.2315
פורמולה א2560142פורמולה מערכות179026.53558961.2251
איירפורט ז1140110איירפורט סיטי372667.1573761.2098
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז553759.05930241.903
עזריאלי ב1134436עזריאלי750893.19511.65
סאמיט ו1130939סאמיט114985.869881.28
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020115.28
05/04/2020113.82
02/04/2020114.51
01/04/2020114.80
31/03/2020115.02
30/03/2020114.16
29/03/2020113.19
26/03/2020113.50
25/03/2020112.97
24/03/2020112.06
23/03/2020108.35
22/03/2020107.40
19/03/2020109.17
18/03/2020105.97
17/03/2020106.86
16/03/2020108.58
15/03/2020110.49
12/03/2020111.72
11/03/2020115.00
09/03/2020114.79
08/03/2020118.19
05/03/2020121.46
04/03/2020122.65
03/03/2020122.89
01/03/2020122.33
27/02/2020123.11
26/02/2020123.53
25/02/2020123.60
24/02/2020123.48
23/02/2020123.70
20/02/2020124.09
19/02/2020124.07
18/02/2020124.06
17/02/2020124.21
16/02/2020124.21
13/02/2020123.84
12/02/2020123.75
11/02/2020123.54
10/02/2020123.28
09/02/2020123.29
06/02/2020123.39
05/02/2020123.16
04/02/2020122.92
03/02/2020122.74
02/02/2020122.77
30/01/2020123.21
29/01/2020123.56
28/01/2020123.51
27/01/2020123.60
26/01/2020124.01
23/01/2020124.08
22/01/2020124.04
21/01/2020124.09
20/01/2020124.03
19/01/2020123.97
16/01/2020123.99
15/01/2020123.90
14/01/2020123.91
13/01/2020123.84
12/01/2020123.81
09/01/2020123.74
08/01/2020123.73
07/01/2020123.74
06/01/2020123.75
05/01/2020123.81
02/01/2020123.59
01/01/2020123.42
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.