↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל 60 איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון123.22
שינוי יומי0.24%-
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד64.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.62
תשואה פנימית2.09%
מרווח ממשלתי1.74%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.04%-0.23%-8.42%21.43%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.85%5.47%4.41%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.030.520.90
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1223
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח. בנוסף, עד 4 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותבמדד נכללות 60 סדרות אג"ח, מתוכן 30 סדרות שקליות ו-30 סדרות צמודות מדד, ששיעור ההון למאזן שלהן הוא הגבוה ביותר מבין אגרות החוב העומדות בתנאי המדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אמות ו1158609אמות2103328.11782.1044
אדמה ב1110915אדמה5665007.376412.0995
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2435083.2242.0955
עזריאלי ו1156611עזריאלי2289865.79652.0953
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3859206.24494722.0949
חשמל 276000210חברת חשמל3419070.71888252.0947
חשמל 316000285חברת חשמל2333864.4812.094
אמות ה1138114אמות1190152.987432.092
עזריאלי ה1156603עזריאלי3530431.10352.0917
ישרס יד6130199ישרס733864.42989442.0915
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623878.90242.0886
חשמל 296000236חברת חשמל3678249.47045752.0884
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל859236.05682.0878
עזריאלי ד1138650עזריאלי3887381.97207362.086
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ778402.0092.0807
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים840874.84172.0675
בזן י2590511בתי זיקוק795055.566242.0586
בזן ה2590388בתי זיקוק969332.53789352.0577
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז525225.51353522.0368
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה476476.717991.9567
סאמיט י1143395סאמיט361026.41.6775
אמות ד1133149אמות1898708.0161.6755
מקורות 111158476מקורות1804669.3061.6749
ריט 1 ו1138544ריט 1968000.160931.6736
ריט 1 ה1136753ריט 11229981.29790721.6733
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1621929.04021.6727
ישרס טז6130223ישרס915884.54698781.6721
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456003.485491.6711
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1082476.92941751.6706
אמות ב1126630אמות887266.910521.6706
נפטא ח6430169נפטא281845.21.6678
טאואר ז1138494טאואר343074.6839521.6676
וילאר ח4160156וילאר354967.7661.6676
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2510881.6642
קרסו א1136464קרסו מוטורס386937.502081.6622
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים336647.9411.6567
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2819851.6462
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים165252.51361.2659
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2788441.2619
פז נפט ו1139542פז נפט522788.097581.2619
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן159535.8181.2618
מקורות 101158468מקורות529521.1651.2581
עזריאלי ב1134436עזריאלי761234.2051251.2568
ריט 1 ד1129899ריט 1334171.47168081.2552
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן446378.4606151.2552
ישרס טו6130207ישרס609363.32249041.2549
סאמיט ז1133479סאמיט132178.682521.2542
סאמיט ו1130939סאמיט213437.11484541.2532
וילאר ז4160149וילאר221788.4003441.2526
ישרס יח6130280ישרס474491.991.2518
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2036001.2508
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן300048.0861.2503
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים144949.351.2475
ישרוטל א1139419ישרוטל141515.700481.2455
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים231180.957921.2379
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2161741.2238
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1046237.16951.673
פז נפט ז1142595פז נפט1664497.24351.672
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס442653.4691.668
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118615.92661.261
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/12/2020
DateLevel
29/11/2020123.52
26/11/2020123.81
25/11/2020123.57
24/11/2020123.79
23/11/2020123.79
22/11/2020123.50
19/11/2020123.33
18/11/2020123.29
17/11/2020123.15
16/11/2020122.85
15/11/2020122.55
12/11/2020122.49
11/11/2020122.31
10/11/2020122.11
09/11/2020121.91
08/11/2020121.45
05/11/2020121.32
04/11/2020121.04
03/11/2020120.97
02/11/2020121.20
01/11/2020121.03
29/10/2020121.09
28/10/2020121.17
27/10/2020121.45
26/10/2020121.52
25/10/2020121.70
22/10/2020121.80
21/10/2020121.82
20/10/2020121.72
19/10/2020122.03
18/10/2020121.92
15/10/2020121.72
14/10/2020121.68
13/10/2020121.53
12/10/2020121.52
11/10/2020121.50
08/10/2020121.45
07/10/2020121.31
06/10/2020121.37
05/10/2020121.41
04/10/2020121.32
01/10/2020121.20
30/09/2020121.21
29/09/2020121.13
24/09/2020120.97
23/09/2020121.37
22/09/2020121.57
21/09/2020121.70
17/09/2020121.84
16/09/2020121.60
15/09/2020121.48
14/09/2020121.28
13/09/2020121.11
10/09/2020121.55
09/09/2020121.77
08/09/2020121.55
07/09/2020121.83
06/09/2020121.72
03/09/2020121.64
02/09/2020122.24
01/09/2020122.28
31/08/2020122.26
30/08/2020122.22
27/08/2020122.30
26/08/2020122.25
25/08/2020122.18
24/08/2020122.08
23/08/2020121.92
20/08/2020121.80
19/08/2020121.89
18/08/2020121.92
17/08/2020121.91
16/08/2020121.85
13/08/2020121.55
12/08/2020121.38
11/08/2020121.21
10/08/2020120.93
09/08/2020120.67
06/08/2020120.70
05/08/2020120.55
04/08/2020120.39
03/08/2020120.31
02/08/2020120.21
29/07/2020120.02
28/07/2020119.92
27/07/2020119.88
26/07/2020119.60
23/07/2020119.60
22/07/2020119.43
21/07/2020119.41
20/07/2020119.07
19/07/2020119.13
16/07/2020119.35
15/07/2020119.52
14/07/2020119.63
13/07/2020119.96
12/07/2020120.02
09/07/2020119.78
08/07/2020120.29
07/07/2020121.06
06/07/2020119.70
05/07/2020117.91
02/07/2020118.54
01/07/2020117.99
30/06/2020117.24
29/06/2020117.29
28/06/2020117.57
25/06/2020118.37
24/06/2020118.81
23/06/2020119.28
22/06/2020118.92
21/06/2020118.77
18/06/2020119.45
17/06/2020119.46
16/06/2020119.19
15/06/2020118.82
14/06/2020119.40
11/06/2020119.74
10/06/2020120.01
09/06/2020119.85
08/06/2020119.85
04/06/2020119.69
03/06/2020119.51
02/06/2020119.74
01/06/2020119.76
31/05/2020120.00
27/05/2020120.54
26/05/2020120.87
25/05/2020120.48
24/05/2020120.20
21/05/2020119.96
20/05/2020120.12
19/05/2020119.93
18/05/2020119.81
17/05/2020119.20
14/05/2020118.68
13/05/2020119.44
12/05/2020119.89
11/05/2020119.65
10/05/2020119.50
07/05/2020119.06
06/05/2020118.61
05/05/2020118.55
04/05/2020118.48
03/05/2020118.99
30/04/2020119.47
27/04/2020118.66
26/04/2020117.99
23/04/2020117.45
22/04/2020117.22
21/04/2020117.61
20/04/2020118.04
19/04/2020118.14
16/04/2020117.48
13/04/2020117.64
12/04/2020117.66
07/04/2020116.91
06/04/2020115.28
05/04/2020113.82
02/04/2020114.51
01/04/2020114.80
31/03/2020115.02
30/03/2020114.16
29/03/2020113.19
26/03/2020113.50
25/03/2020112.97
24/03/2020112.06
23/03/2020108.35
22/03/2020107.40
19/03/2020109.17
18/03/2020105.97
17/03/2020106.86
16/03/2020108.58
15/03/2020110.49
12/03/2020111.72
11/03/2020115.00
09/03/2020114.79
08/03/2020118.19
05/03/2020121.46
04/03/2020122.65
03/03/2020122.89
01/03/2020122.33
27/02/2020123.11
26/02/2020123.53
25/02/2020123.60
24/02/2020123.48
23/02/2020123.70
20/02/2020124.09
19/02/2020124.07
18/02/2020124.06
17/02/2020124.21
16/02/2020124.21
13/02/2020123.84
12/02/2020123.75
11/02/2020123.54
10/02/2020123.28
09/02/2020123.29
06/02/2020123.39
05/02/2020123.16
04/02/2020122.92
03/02/2020122.74
02/02/2020122.77
30/01/2020123.21
29/01/2020123.56
28/01/2020123.51
27/01/2020123.60
26/01/2020124.01
23/01/2020124.08
22/01/2020124.04
21/01/2020124.09
20/01/2020124.03
19/01/2020123.97
16/01/2020123.99
15/01/2020123.90
14/01/2020123.91
13/01/2020123.84
12/01/2020123.81
09/01/2020123.74
08/01/2020123.73
07/01/2020123.74
06/01/2020123.75
05/01/2020123.81
02/01/2020123.59
01/01/2020123.42
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.