↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
 
נתוני שוק
שער אחרון128.11
שינוי יומי0.08%-
מספר ניירות במדד179
שווי כולל ני"ע במדד0 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו3.67
תשואה פנימית1.75%
מרווח ממשלתי1.38%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.82%8.50%11.20%20.11%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.10%6.69%5.31%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.760.550.70
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1224
ISIN מדדILINDX112247
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
דרישות נוספותתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במשך שנתיים לפחות למנפיק סדרת אג"ח. בנוסף, לא יכללו במדד סדרות אג"ח שהמרווח שלהן במועד הקובע יפחת מ-0.5% או יעלה על 6% או שהיחס בין שער הנעילה שלהן לבין הפארי ברוטו שלהן במועד הקובע יהיה נמוך מ-1 עם פער שלילי של 6% או יותר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פרטנר ז1156397פרטנר9513181.0219
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11736101.0196
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14804031.0195
מליסרון טו3230240מליסרון10382421.0191
אמות ה1138114אמות10634221.0189
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12625391.0186
בזק 92300176בזק23450941.0179
שופרסל ז7770258שופרסל9655691.016
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18404061.0139
בזק 112300234בזק9125661.0137
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12134381.0058
סלקום יב1143080סלקום12357581.0023
פז נפט ח1162817פז נפט8876140.9924
בזן ה2590388בתי זיקוק8522150.9528
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8455400.9453
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8332020.9315
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7937270.8874
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7764750.8681
בזן י2590511בתי זיקוק7709640.8393
שופרסל ה7770209שופרסל9746980.7824
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6875440.7687
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול9921810.7579
בזן יב2590578בתי זיקוק6709040.7308
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6509240.7277
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6431960.7191
חשמל 266000202חברת חשמל20597240.7181
סלקום יא1139252סלקום6324290.7071
ישרס יד6130199ישרס6248560.6986
עמידר א1143585עמידר6687850.6943
אלקטרה ה7390222אלקטרה6143030.6868
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6104730.6723
שטראוס ה7460389שטראוס5863880.6556
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33953610.6538
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18780360.6537
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5783170.6466
ישרס טו6130207ישרס6206020.6443
בזק 122300242בזק14606410.6434
חשמל 276000210חברת חשמל36179890.6426
מגה אור ז1141696מגה אור5895680.6426
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6384590.6424
בזק 102300184בזק10082940.6423
מקורות 101158468מקורות7215340.6421
חשמל 306000277חברת חשמל5741800.6419
חשמל 296000236חברת חשמל38094780.6416
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6171100.6416
אדגר ט1820190אדגר השקעות6659420.6413
פז נפט ז1142595פז נפט17740370.6411
מגה אור ט1165141מגה אור7725550.6409
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7146870.6409
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6538140.6409
גב ים ט7590219גב ים9668440.6408
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6395880.6404
עזריאלי ה1156603עזריאלי37483870.6403
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8646030.6402
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8500510.6402
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן9056180.6401
עזריאלי ד1138650עזריאלי37430780.6399
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11638480.6399
מליסרון יא3230208מליסרון15203800.6398
מליסרון יד3230232מליסרון15146740.6394
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13877990.6393
אמות ד1133149אמות19821790.6391
מליסרון י3230190מליסרון16015140.6387
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18955710.6382
מגה אור ח1147602מגה אור9316560.6374
אדגר י1820208אדגר השקעות7857610.6362
ישרס טז6130223ישרס9298390.6361
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן24419250.6357
עזריאלי ב1134436עזריאלי6417160.6348
בזק 62300143בזק11069920.6338
מליסרון יג3230224מליסרון5658500.6326
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5655210.6323
ריט 1 ו1138544ריט 110137790.6322
ריט 1 ה1136753ריט 112782790.6288
אמות ו1158609אמות22481570.6278
גב ים ו7590128גב ים22537510.6259
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5566080.6223
מליסרון טז3230265מליסרון9097030.6218
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5559050.6215
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11029440.6193
פז נפט ו1139542פז נפט5528540.6181
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5495660.6144
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5368140.6002
מגה אור ו1138668מגה אור5324940.5953
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5225380.5842
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5196200.5809
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11338410.5784
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6341910.5709
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4970760.5557
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4961530.5547
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4947090.5531
סלקום ח1132828סלקום4889120.5466
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4864260.5438
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5340160.5373
סלקום ט1132836סלקום4790610.5356
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4770500.5333
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4756800.5318
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4729550.5288
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4716640.5273
גירון ו1139849גירון פיתוח4696930.5251
מליסרון יט3230398מליסרון4692280.5246
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4676690.5229
אדגר יא1820281אדגר השקעות4576400.5116
דלתא א6270144דלתא4517950.5051
נורסטאר יא7230352נורסטאר4405800.4926
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4390200.4908
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4384350.4902
שופרסל ו7770217שופרסל8958370.4839
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4279930.4785
פז נפט ה1139534פז נפט4238720.4739
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4220440.4718
מליסרון יח3230372מליסרון4198940.4694
אזורים 147150444אזורים6032520.4633
אקויטל 27550122אקויטל4122930.4609
נורסטאר יב7230402נורסטאר4033460.4509
גירון ז1142629גירון פיתוח4032500.4508
פרטנר ו1141415פרטנר3949470.4416
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3936560.4401
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3925310.4389
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3846870.4301
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3805560.4255
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3775510.4221
סאמיט ו1130939סאמיט3628340.4056
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3614890.4041
אבגול ג1133289אבגול3600590.4025
אלקטרה ד7390149אלקטרה3576230.3998
אשדר ה1157783אשדר3547860.3967
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3512510.3927
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3607180.3857
סאמיט י1143395סאמיט3411100.3814
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3332620.3726
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3226660.3607
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3181850.3557
אזורים 137150410אזורים3178530.3554
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10297190.3509
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3016770.3373
חשמל 326000384חברת חשמל5979380.3342
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2981190.3333
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2940920.3288
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2890130.3231
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2881510.3222
אשדר ד1135607אשדר2815960.3148
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2798750.3129
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2852300.3031
אלקו יג6940233אלקו2707380.3027
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2658150.2972
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2595720.2902
שופרסל ד7770191שופרסל2871670.2854
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2506080.2802
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2475300.2767
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2487450.2765
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2447910.2737
אזורים 127150360אזורים2395260.2678
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2926250.2617
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2310320.2583
ריט 1 ד1129899ריט 12780590.2487
אקויטל 37550148אקויטל2204590.2465
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2127100.2298
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2529460.2247
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1996920.2233
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3603800.2015
טאואר ז1138494טאואר2055800.1724
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9756490.647
מליסרון יז3230273מליסרון13812280.644
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17303540.642
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38122090.639
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12610780.627
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5563270.622
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3586690.401
דור אלון ז1157700דור אלון4184570.401
וילאר ח4160156וילאר3515120.393
מגה אור ד1130632מגה אור2799930.313
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2298970.257
נפטא ח6430169נפטא2066420.231
מליסרון ו3230125מליסרון4576220.229
ויתניה ה1150903ויתניה2253570.126
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4740150.53
ישרס יג6130181ישרס3846110.43
דור אלון ו1140656דור אלון2504840.28
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2021
DateLevel
26/09/2021128.11
23/09/2021128.21
22/09/2021127.95
19/09/2021127.81
14/09/2021127.80
13/09/2021127.66
12/09/2021127.49
09/09/2021127.52
05/09/2021127.47
02/09/2021127.43
01/09/2021127.57
31/08/2021127.61
30/08/2021127.42
29/08/2021127.32
26/08/2021127.18
25/08/2021127.27
24/08/2021127.27
23/08/2021127.21
22/08/2021127.28
19/08/2021127.18
18/08/2021127.23
17/08/2021127.14
16/08/2021127.11
15/08/2021126.96
12/08/2021126.79
11/08/2021126.76
10/08/2021126.79
09/08/2021126.83
08/08/2021126.93
05/08/2021126.96
04/08/2021126.99
03/08/2021126.88
02/08/2021126.80
01/08/2021126.55
29/07/2021126.33
28/07/2021126.43
27/07/2021126.40
26/07/2021126.51
25/07/2021126.46
22/07/2021126.20
21/07/2021125.97
20/07/2021125.84
19/07/2021125.91
15/07/2021126.49
14/07/2021126.39
13/07/2021126.27
12/07/2021126.32
11/07/2021126.33
08/07/2021126.30
07/07/2021126.56
06/07/2021126.60
05/07/2021126.62
04/07/2021126.55
01/07/2021126.42
30/06/2021126.33
29/06/2021126.27
28/06/2021126.39
27/06/2021126.37
24/06/2021126.43
23/06/2021126.60
22/06/2021126.33
21/06/2021126.13
20/06/2021126.33
17/06/2021126.54
16/06/2021126.39
15/06/2021126.45
14/06/2021126.37
13/06/2021126.26
10/06/2021126.10
09/06/2021126.07
08/06/2021125.96
07/06/2021125.96
06/06/2021126.16
03/06/2021126.05
02/06/2021126.05
01/06/2021125.93
31/05/2021125.80
30/05/2021125.89
27/05/2021125.84
26/05/2021125.99
25/05/2021126.16
24/05/2021126.09
23/05/2021126.09
20/05/2021125.98
19/05/2021126.28
18/05/2021126.42
13/05/2021126.28
12/05/2021125.93
11/05/2021125.75
10/05/2021126.16
09/05/2021125.93
06/05/2021125.78
05/05/2021125.74
04/05/2021125.55
03/05/2021125.40
02/05/2021125.08
29/04/2021124.82
28/04/2021124.88
27/04/2021124.86
26/04/2021124.87
25/04/2021124.89
22/04/2021124.88
21/04/2021124.84
20/04/2021124.94
19/04/2021124.92
18/04/2021124.95
13/04/2021124.71
12/04/2021124.55
11/04/2021124.56
08/04/2021124.47
07/04/2021124.46
06/04/2021124.41
05/04/2021124.27
04/04/2021124.23
01/04/2021124.11
31/03/2021123.97
30/03/2021123.84
29/03/2021123.92
25/03/2021123.70
24/03/2021123.80
22/03/2021123.69
21/03/2021123.27
18/03/2021123.29
17/03/2021123.05
16/03/2021123.07
15/03/2021122.77
14/03/2021122.69
11/03/2021122.74
10/03/2021122.59
09/03/2021122.56
08/03/2021122.14
07/03/2021122.42
04/03/2021123.01
03/03/2021123.16
02/03/2021123.22
01/03/2021123.04
28/02/2021122.95
25/02/2021123.02
24/02/2021122.98
23/02/2021122.94
22/02/2021122.96
21/02/2021123.10
18/02/2021123.01
17/02/2021123.12
16/02/2021123.27
15/02/2021123.09
14/02/2021123.16
11/02/2021123.22
10/02/2021123.32
09/02/2021123.22
08/02/2021123.06
07/02/2021123.07
04/02/2021122.98
03/02/2021122.77
02/02/2021122.53
01/02/2021122.49
31/01/2021122.42
28/01/2021122.76
27/01/2021122.90
26/01/2021123.17
25/01/2021123.30
24/01/2021123.33
21/01/2021123.34
20/01/2021123.43
19/01/2021123.33
18/01/2021123.06
17/01/2021122.77
14/01/2021122.78
13/01/2021122.69
12/01/2021122.53
11/01/2021122.48
10/01/2021122.47
07/01/2021122.43
06/01/2021122.32
05/01/2021122.29
04/01/2021122.38
03/01/2021122.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.