↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
 
נתוני שוק
שער אחרון120.68
שינוי יומי0.24%-
מספר ניירות במדד173
שווי כולל ני"ע במדד133.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.71
תשואה פנימית2.34%
מרווח ממשלתי2.01%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.06%-0.87%-5.34%16.64%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.96%6.72%5.35%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.01-0.290.59
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1224
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
דרישות נוספותתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במשך שנתיים לפחות למנפיק סדרת אג"ח. בנוסף, לא יכללו במדד סדרות אג"ח שהמרווח שלהן במועד הקובע יפחת מ-0.5% או יעלה על 6% או שהיחס בין שער הנעילה שלהן לבין הפארי ברוטו שלהן במועד הקובע יהיה נמוך מ-1 עם פער שלילי של 6% או יותר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1325064.851551.0072
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל859402.70461.005
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623565.171.005
חשמל 266000202חברת חשמל2082769.5635191.0048
אמות ה1138114אמות1187439.955181.0046
בזק 92300176בזק2337157.13281.004
מליסרון טו3230240מליסרון1057674.12231391.0017
שופרסל ה7770209שופרסל1102946.2485861.0005
פרטנר ז1156397פרטנר935030.940060.9985
שופרסל ז7770258שופרסל972921.720.9979
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול862991.936080.9973
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1846967.4680490.9956
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים839810.7540.9938
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14224580.9934
בזן ה2590388בתי זיקוק959938.9138530.9807
בזק 112300234בזק904719.39080.9794
בזן י2590511בתי זיקוק781504.4573440.9519
עמידר א1143585עמידר7698000.9377
ישרס יד6130199ישרס730815.3114180.8902
שטראוס ה7460389שטראוס621886.876560.7575
סלקום ט1132836סלקום592072.9050880.7212
חברה לישראל 125760251חברה לישראל584660.56620.7121
חשמל 306000277חברת חשמל579427.33780.7058
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה574432.02657240.6997
חברה לישראל 105760236חברה לישראל574189.22960.6994
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק573695.22510.6988
מליסרון טז3230265מליסרון868969.36025120.6784
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות695930.6878160.6783
אמות ו1158609אמות2097121.16880.6766
מליסרון י3230190מליסרון1540890.65008320.6766
מליסרון יד3230232מליסרון1422174.8624150.6763
גב ים ו7590128גב ים2590885.440.6763
בזק 62300143בזק1090291.97866290.6762
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן626821.03638140.6758
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3858142.9074440.6754
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן803437.4690770.6754
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8644320.6754
עזריאלי ב1134436עזריאלי761083.2414750.6753
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1249006.955780.6749
אמות ד1133149אמות1897388.32320.6749
מליסרון ח3230166מליסרון1131177.71626550.6748
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן682089.110010.6748
מגה אור ח1147602מגה אור692320.320.6746
מליסרון יא3230208מליסרון1455277.95315110.6746
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן635667.8130.6746
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ692217.18651580.6743
ישרס טו6130207ישרס609134.3246240.6742
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1620703.90260.6737
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן565729.8806250.6737
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1082772.82288340.6736
ריט 1 ה1136753ריט 11228170.13434680.6735
גב ים ט7590219גב ים1120323.26910.6735
מגה אור ז1141696מגה אור607847.62390.6733
אמות ב1126630אמות887103.7650.6732
חשמל 276000210חברת חשמל3407073.9795180.6731
חשמל 296000236חברת חשמל3673816.0641050.6726
עזריאלי ד1138650עזריאלי3886291.23639120.6725
עזריאלי ה1156603עזריאלי3519727.91320.6724
אדגר ט1820190אדגר השקעות781404.62880.6723
פז נפט ז1142595פז נפט1660058.5841840.6722
סלקום ח1132828סלקום615234.59665570.6721
בזק 102300184בזק946663.90464960.6719
מגה אור ו1138668מגה אור551613.1310760.6719
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן598930.28361960.6717
ריט 1 ו1138544ריט 1963703.493280.6716
שופרסל ו7770217שופרסל966704.00878780.6716
ישרס טז6130223ישרס912275.79619820.6714
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1188317.74108320.6714
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1040790.5060.6709
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2155772.97910260.6705
אדגר י1820208אדגר השקעות710218.88640.6687
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן553406.670180.6685
מליסרון יג3230224מליסרון686022.8892720.6669
מגה אור ט1165141מגה אור550901.29180.6652
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1763466.75398880.6608
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3032601.41211960.6573
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב868267.57286340.6573
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין537893.51344140.6552
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות536971.3551360.6541
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5364000.6534
מקורות 101158468מקורות527789.160.6429
פרטנר ו1141415פרטנר527568.029860.6426
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז523405.36880560.6375
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן523281.27402250.6374
פז נפט ו1139542פז נפט521679.88317960.6354
דלתא א6270144דלתא511650.3401460.6232
אקויטל 27550122אקויטל488307.4350.5948
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480361.76927280.5851
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4797000.5843
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות461451.2605910.5621
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות458995.920.5591
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות458180.910.5581
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין455280.71578920.5546
אבגול ג1133289אבגול455123.10860280.5544
מליסרון ו3230125מליסרון446849.02224330.5443
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן446210.1112050.5435
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס439874.8620.5358
ישרס יג6130181ישרס433675.15892040.5282
מליסרון יז3230273מליסרון425549.4868240.5183
נורסטאר יא7230352נורסטאר424357.8102660.5169
פז נפט ה1139534פז נפט423953.81140.5164
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס417976.8482910.5091
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ417320.2220.5083
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות414974.68039170.5055
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי412851.0010.5029
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ403469.37850720.4914
מליסרון יח3230372מליסרון392554.80.4782
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות391333.51963440.4767
קרסו א1136464קרסו מוטורס387757.6008320.4723
נמקו א1139575נמקו ריאלטי383173.31730080.4667
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה372632.54231740.4539
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן368105.25853680.4484
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה366778.0550.4468
סאמיט י1143395סאמיט3599960.4385
וילאר ח4160156וילאר354397.3480.4317
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי354169.81963480.4314
אפי נכסים י1160878אפי נכסים352559.26470.4294
גירון ו1139849גירון פיתוח351845.27943660.4286
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351694.524090.4284
טאואר ז1138494טאואר343375.5386880.4182
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים337996.9610.4117
ריט 1 ד1129899ריט 1334782.05357680.4078
אזורים 137150410אזורים330804.7020.4029
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן320436.39510780.3903
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1230008.15834190.3796
דור אלון ו1140656דור אלון308939.70788720.3763
שופרסל ד7770191שופרסל302443.07310.3684
אזורים 127150360אזורים298097.3503320.3631
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול291707.29510.3553
נפטא ח6430169נפטא282718.80.3444
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון565146.68763310.3442
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס281187.50.3425
מנרב ב1550052מנרב280661.59874160.3419
קרסו ג1141829קרסו מוטורס276989.28758250.3374
דור אלון ז1157700דור אלון272099.39443280.3314
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2707250.3298
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי270395.69720240.3294
מגה אור ד1130632מגה אור268968.47014070.3276
ארקו ג3100245ארקו החזקות263398.97358320.3208
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה257298.5628810.3134
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס320441.89788710.3063
קרסו ב1139591קרסו מוטורס251108.41577850.3059
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ240838.1116680.2934
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2393100.2915
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים230829.952480.2812
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2291030.2791
אקויטל 37550148אקויטל228086.080.2778
מויניאן ב1143015מויניאן1031859.9435540.2744
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי219869.650530.2678
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק218157.02850.2657
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל218052.26580480.2656
סאמיט ו1130939סאמיט212953.80488320.2594
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן206542.22419440.2516
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2142630.1305
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי538622.3913660.1238
סלקום יב1143080סלקום1209298.88576640.992
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה768456.0055550.936
סלקום יא1139252סלקום737211.71160.898
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים784235.58420.673
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן645436.2920.667
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה462234.77652920.563
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456486.284310.556
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס394898.10430.481
נורסטאר י7230345נורסטאר271763.823870.331
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה268463.160.327
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245468.4063840.299
גירון ז1142629גירון פיתוח239748.935360.292
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3530520.43
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים295586.93120.36
מויניאן א1135656מויניאן331738.36448280.0926
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות251273.29340.0922
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס434959.25760.088
קופרליין ב1140177קופרליין273087.84063750.086
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/12/2020
DateLevel
02/12/2020120.68
01/12/2020120.97
30/11/2020120.97
29/11/2020121.29
26/11/2020121.63
25/11/2020121.37
24/11/2020121.52
23/11/2020121.48
22/11/2020121.24
19/11/2020121.07
18/11/2020121.15
17/11/2020120.99
16/11/2020120.72
15/11/2020120.50
12/11/2020120.47
11/11/2020120.36
10/11/2020120.18
09/11/2020120.02
08/11/2020119.51
05/11/2020119.37
04/11/2020119.04
03/11/2020118.91
02/11/2020119.01
01/11/2020118.78
29/10/2020118.87
28/10/2020118.98
27/10/2020119.29
26/10/2020119.28
25/10/2020119.46
22/10/2020119.54
21/10/2020119.50
20/10/2020119.43
19/10/2020119.66
18/10/2020119.55
15/10/2020119.37
14/10/2020119.38
13/10/2020119.24
12/10/2020119.18
11/10/2020119.19
08/10/2020119.10
07/10/2020118.84
06/10/2020118.96
05/10/2020118.96
04/10/2020118.84
01/10/2020118.72
30/09/2020118.66
29/09/2020118.29
24/09/2020118.08
23/09/2020118.40
22/09/2020118.57
21/09/2020118.63
17/09/2020118.79
16/09/2020118.50
15/09/2020118.40
14/09/2020118.14
13/09/2020117.84
10/09/2020118.34
09/09/2020118.63
08/09/2020118.46
07/09/2020118.82
06/09/2020118.66
03/09/2020118.51
02/09/2020119.30
01/09/2020119.40
31/08/2020119.40
30/08/2020119.64
27/08/2020119.65
26/08/2020119.58
25/08/2020119.40
24/08/2020119.24
23/08/2020118.99
20/08/2020118.84
19/08/2020119.01
18/08/2020119.15
17/08/2020119.09
16/08/2020119.00
13/08/2020118.70
12/08/2020118.50
11/08/2020118.34
10/08/2020117.95
09/08/2020117.53
06/08/2020117.51
05/08/2020117.40
04/08/2020117.07
03/08/2020116.86
02/08/2020116.62
29/07/2020116.42
28/07/2020116.22
27/07/2020116.21
26/07/2020116.09
23/07/2020116.03
22/07/2020115.68
21/07/2020115.66
20/07/2020115.19
19/07/2020115.23
16/07/2020115.50
15/07/2020115.75
14/07/2020115.82
13/07/2020116.26
12/07/2020116.28
09/07/2020116.07
08/07/2020116.68
07/07/2020117.82
06/07/2020116.04
05/07/2020113.88
02/07/2020114.59
01/07/2020113.90
30/06/2020113.22
29/06/2020113.37
28/06/2020113.79
25/06/2020114.81
24/06/2020115.45
23/06/2020116.02
22/06/2020115.48
21/06/2020115.22
18/06/2020116.05
17/06/2020116.14
16/06/2020115.97
15/06/2020115.46
14/06/2020116.01
11/06/2020116.37
10/06/2020116.81
09/06/2020116.74
08/06/2020116.75
04/06/2020116.53
03/06/2020116.21
02/06/2020116.69
01/06/2020116.72
31/05/2020116.80
27/05/2020117.38
26/05/2020117.74
25/05/2020117.42
24/05/2020117.10
21/05/2020116.68
20/05/2020117.04
19/05/2020116.83
18/05/2020116.73
17/05/2020116.01
14/05/2020115.49
13/05/2020116.63
12/05/2020117.15
11/05/2020116.90
10/05/2020116.80
07/05/2020116.17
06/05/2020115.56
05/05/2020115.37
04/05/2020115.44
03/05/2020116.05
30/04/2020116.58
27/04/2020115.76
26/04/2020115.05
23/04/2020114.47
22/04/2020114.18
21/04/2020114.68
20/04/2020115.34
19/04/2020115.44
16/04/2020114.63
13/04/2020114.67
12/04/2020114.75
07/04/2020114.07
06/04/2020112.09
05/04/2020110.70
02/04/2020111.32
01/04/2020111.72
31/03/2020112.47
30/03/2020111.03
29/03/2020109.05
26/03/2020109.35
25/03/2020108.98
24/03/2020108.10
23/03/2020104.35
22/03/2020103.51
19/03/2020104.97
18/03/2020100.90
17/03/2020101.47
16/03/2020103.24
15/03/2020105.42
12/03/2020107.20
11/03/2020111.15
09/03/2020110.37
08/03/2020115.00
05/03/2020118.98
04/03/2020120.54
03/03/2020121.03
01/03/2020120.49
27/02/2020121.45
26/02/2020122.00
25/02/2020122.02
24/02/2020121.90
23/02/2020122.19
20/02/2020122.68
19/02/2020122.64
18/02/2020122.57
17/02/2020122.79
16/02/2020122.86
13/02/2020122.49
12/02/2020122.44
11/02/2020122.24
10/02/2020122.01
09/02/2020122.07
06/02/2020122.22
05/02/2020121.93
04/02/2020121.62
03/02/2020121.34
02/02/2020121.40
30/01/2020121.90
29/01/2020122.09
28/01/2020122.05
27/01/2020122.10
26/01/2020122.51
23/01/2020122.60
22/01/2020122.55
21/01/2020122.57
20/01/2020122.57
19/01/2020122.55
16/01/2020122.56
15/01/2020122.50
14/01/2020122.49
13/01/2020122.44
12/01/2020122.43
09/01/2020122.44
08/01/2020122.41
07/01/2020122.42
06/01/2020122.40
05/01/2020122.50
02/01/2020122.27
01/01/2020122.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.