↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
 
נתוני שוק
שער אחרון126.54
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד182
שווי כולל ני"ע במדד0 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו3.65
תשואה פנימית1.75%
מרווח ממשלתי1.36%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.53%8.96%10.36%19.44%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.06%6.71%5.33%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.120.510.68
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1224
ISIN מדדILINDX112247
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
דרישות נוספותתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במשך שנתיים לפחות למנפיק סדרת אג"ח. בנוסף, לא יכללו במדד סדרות אג"ח שהמרווח שלהן במועד הקובע יפחת מ-0.5% או יעלה על 6% או שהיחס בין שער הנעילה שלהן לבין הפארי ברוטו שלהן במועד הקובע יהיה נמוך מ-1 עם פער שלילי של 6% או יותר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11676941.0169
אמות ה1138114אמות10602961.016
סלקום יב1143080סלקום12280411.0154
שופרסל ז7770258שופרסל9693311.0141
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14760681.0139
שופרסל ה7770209שופרסל11176271.0138
מליסרון טו3230240מליסרון10576601.012
חשמל 266000202חברת חשמל20583791.0109
בזק 92300176בזק23255741.0101
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12261451.0093
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18882791.0071
פרטנר ז1156397פרטנר9693560.9504
בזק 112300234בזק9022990.9463
פז נפט ח1162817פז נפט8956550.9393
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול8833360.9264
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל8563200.8981
בזן ה2590388בתי זיקוק9851680.8847
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8271780.8675
בזן י2590511בתי זיקוק7969820.8358
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12628900.8021
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה7634600.8007
עמידר א1143585עמידר7206500.7558
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6869490.7204
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9698630.6875
מליסרון י3230190מליסרון16069770.6861
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6537240.6856
בזק 102300184בזק9873980.6854
גב ים ו7590128גב ים22737250.6849
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8933250.6849
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16955900.6847
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37377170.6845
מקורות 101158468מקורות7052740.6844
בזק 62300143בזק11044920.6842
ריט 1 ה1136753ריט 112683180.6841
חשמל 296000236חברת חשמל37988380.6838
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8487930.6835
אמות ו1158609אמות22471220.6831
שופרסל ו7770217שופרסל10167160.6831
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11104140.6825
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11416560.6824
מליסרון יא3230208מליסרון15216330.6816
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19433610.6815
עזריאלי ד1138650עזריאלי38740020.6813
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12702410.6813
מליסרון יז3230273מליסרון13763130.6804
אדגר י1820208אדגר השקעות7740870.6803
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6712990.6803
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13502170.6803
חשמל 276000210חברת חשמל35034920.6802
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6575270.6799
עזריאלי ה1156603עזריאלי36789780.6798
מגה אור ח1147602מגה אור9102430.6797
מגה אור ט1165141מגה אור7528710.6796
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992260.6796
ריט 1 ו1138544ריט 110023740.6792
גב ים ט7590219גב ים11749380.6772
פז נפט ז1142595פז נפט17443930.6771
בזק 122300242בזק14153300.6759
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8264430.6752
מגה אור ז1141696מגה אור6424970.6738
עזריאלי ב1134436עזריאלי6419580.6733
סלקום ח1132828סלקום6410040.6723
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33759590.6709
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין19184600.6701
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן18954020.6693
ישרס יד6130199ישרס6355880.6666
אמות ד1133149אמות20011490.6657
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6294520.6601
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6261830.6567
שטראוס ה7460389שטראוס6200530.6503
ישרס טו6130207ישרס6054130.6349
סלקום ט1132836סלקום5993330.6286
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5837370.6122
חשמל 306000277חברת חשמל5795910.6079
מגה אור ו1138668מגה אור5786010.6068
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5753360.6034
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן7116220.6008
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5623380.5898
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5574880.5847
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5527470.5797
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5489470.5757
פז נפט ו1139542פז נפט5450970.5717
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5414670.5679
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5362720.5624
אדגר ט1820190אדגר השקעות8183820.5479
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5194180.5447
דלתא א6270144דלתא5142840.5394
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4899460.5138
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4885340.5124
דור אלון ז1157700דור אלון4873700.5111
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816720.5052
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4809560.5044
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4701690.4931
גירון ו1139849גירון פיתוח4697740.4927
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4675380.4903
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4640130.4866
מליסרון ו3230125מליסרון4548690.4771
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4532360.4753
אקויטל 27550122אקויטל4528350.4749
מליסרון יג3230224מליסרון5642910.4738
נורסטאר יא7230352נורסטאר4427560.4643
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4419270.4635
פז נפט ה1139534פז נפט4235050.4442
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות4209770.4415
אזורים 147150444אזורים4185200.4389
מליסרון יח3230372מליסרון4160690.4364
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4247890.4356
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4123900.4325
סאמיט ו1130939סאמיט3998150.4193
גירון ז1142629גירון פיתוח3952230.4145
בזן יב2590578בתי זיקוק3905800.4096
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4953640.4055
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3856780.4045
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3845210.4033
ישרס יג6130181ישרס3894530.4019
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4693380.3999
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3869640.3936
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3733200.3915
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3660910.3839
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3609350.3785
קרסו א1136464קרסו מוטורס3597190.3773
אבגול ג1133289אבגול3672220.3768
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3576510.3751
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3545080.3718
סאמיט י1143395סאמיט3437590.3605
ריט 1 ד1129899ריט 13431780.3599
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3473390.3581
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3382100.3547
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3247690.3406
אזורים 137150410אזורים3213810.3371
אמות ב1126630אמות9079050.3356
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3667630.3345
שופרסל ד7770191שופרסל3178020.3333
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3090590.3183
אזורים 127150360אזורים3013790.3161
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3010630.3157
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2971350.3116
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2970090.3115
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ2938380.3082
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2926500.3069
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2882670.3023
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2852500.2992
מגה אור ד1130632מגה אור2769080.2904
טאואר ז1138494טאואר2748590.2883
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2681640.2812
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2634360.2763
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2630220.2758
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2606180.2733
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2675780.2652
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2865500.2648
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2481120.2602
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2502440.2589
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2449740.2569
נורסטאר יב7230402נורסטאר2445890.2565
נפטא ח6430169נפטא2415110.2533
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2373370.2489
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2343880.2458
אקויטל 37550148אקויטל2327660.2441
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2170450.2276
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים2042600.2142
דור אלון ו1140656דור אלון2487580.2087
קופרליין ב1140177קופרליין2677570.1853
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4282820.1773
אדגר יא1820281אדגר השקעות4426000.1451
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2358420.1237
סלקום יא1139252סלקום7485110.785
מליסרון טז3230265מליסרון9084440.686
מליסרון יד3230232מליסרון14811870.685
ישרס טז6130223ישרס9222450.679
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5950120.624
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5425000.569
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5320130.558
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4681510.491
פרטנר ו1141415פרטנר5262380.412
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3934810.402
וילאר ח4160156וילאר3546990.372
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3546560.372
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3547090.372
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2727190.286
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2260180.237
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8529070.88
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5625380.59
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021
DateLevel
17/06/2021126.54
16/06/2021126.39
15/06/2021126.45
14/06/2021126.37
13/06/2021126.26
10/06/2021126.10
09/06/2021126.07
08/06/2021125.96
07/06/2021125.96
06/06/2021126.16
03/06/2021126.05
02/06/2021126.05
01/06/2021125.93
31/05/2021125.80
30/05/2021125.89
27/05/2021125.84
26/05/2021125.99
25/05/2021126.16
24/05/2021126.09
23/05/2021126.09
20/05/2021125.98
19/05/2021126.28
18/05/2021126.42
13/05/2021126.28
12/05/2021125.93
11/05/2021125.75
10/05/2021126.16
09/05/2021125.93
06/05/2021125.78
05/05/2021125.74
04/05/2021125.55
03/05/2021125.40
02/05/2021125.08
29/04/2021124.82
28/04/2021124.88
27/04/2021124.86
26/04/2021124.87
25/04/2021124.89
22/04/2021124.88
21/04/2021124.84
20/04/2021124.94
19/04/2021124.92
18/04/2021124.95
13/04/2021124.71
12/04/2021124.55
11/04/2021124.56
08/04/2021124.47
07/04/2021124.46
06/04/2021124.41
05/04/2021124.27
04/04/2021124.23
01/04/2021124.11
31/03/2021123.97
30/03/2021123.84
29/03/2021123.92
25/03/2021123.70
24/03/2021123.80
22/03/2021123.69
21/03/2021123.27
18/03/2021123.29
17/03/2021123.05
16/03/2021123.07
15/03/2021122.77
14/03/2021122.69
11/03/2021122.74
10/03/2021122.59
09/03/2021122.56
08/03/2021122.14
07/03/2021122.42
04/03/2021123.01
03/03/2021123.16
02/03/2021123.22
01/03/2021123.04
28/02/2021122.95
25/02/2021123.02
24/02/2021122.98
23/02/2021122.94
22/02/2021122.96
21/02/2021123.10
18/02/2021123.01
17/02/2021123.12
16/02/2021123.27
15/02/2021123.09
14/02/2021123.16
11/02/2021123.22
10/02/2021123.32
09/02/2021123.22
08/02/2021123.06
07/02/2021123.07
04/02/2021122.98
03/02/2021122.77
02/02/2021122.53
01/02/2021122.49
31/01/2021122.42
28/01/2021122.76
27/01/2021122.90
26/01/2021123.17
25/01/2021123.30
24/01/2021123.33
21/01/2021123.34
20/01/2021123.43
19/01/2021123.33
18/01/2021123.06
17/01/2021122.77
14/01/2021122.78
13/01/2021122.69
12/01/2021122.53
11/01/2021122.48
10/01/2021122.47
07/01/2021122.43
06/01/2021122.32
05/01/2021122.29
04/01/2021122.38
03/01/2021122.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.