↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
 
נתוני שוק
שער אחרון118.79
שינוי יומי0.24%
מספר ניירות במדד168
שווי כולל ני"ע במדד129.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.79
תשואה פנימית2.45%
מרווח ממשלתי2.16%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.60%-1.46%-4.74%16.55%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.91%6.69%5.34%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.10-0.240.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1224
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
דרישות נוספותתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במשך שנתיים לפחות למנפיק סדרת אג"ח. בנוסף, לא יכללו במדד סדרות אג"ח שהמרווח שלהן במועד הקובע יפחת מ-0.5% או יעלה על 6% או שהיחס בין שער הנעילה שלהן לבין הפארי ברוטו שלהן במועד הקובע יהיה נמוך מ-1 עם פער שלילי של 6% או יותר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 92300176בזק2380699.98322.0196
חשמל 266000202חברת חשמל2203003.4281362.0159
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1705819.9075831.8632
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1641291.05061.7927
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1316389.5390691.4378
אמות ה1138114אמות1183967.27391.2932
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1405262.51.1631
מליסרון טו3230240מליסרון1052263.26967441.1493
שופרסל ה7770209שופרסל1262560.11203421.379
שופרסל ז7770258שופרסל979419.2641.0698
בזן ה2590388בתי זיקוק952781.8669651.0407
בזק 112300234בזק925672.01741.0111
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861152.50650.9406
פרטנר ז1156397פרטנר852664.554960.9313
עמידר א1143585עמידר8311200.9078
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822376.08630.8982
סלקום יב1143080סלקום795691.8712740.8691
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה761889.2256450.8322
בזן י2590511בתי זיקוק789051.9109980.8248
ישרס יד6130199ישרס731723.55947480.7992
סלקום יא1139252סלקום724846.680.7917
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1073994.65006170.7835
מליסרון ח3230166מליסרון1126276.1277020.7832
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3819153.865660.7829
עזריאלי ד1138650עזריאלי3849569.80175040.7827
בזק 62300143בזק1627188.0292320.7821
מליסרון יא3230208מליסרון1424624.8868650.7821
בזק 102300184בזק956626.931680.7818
אמות ב1126630אמות883188.272520.7813
אמות ד1133149אמות1869509.81280.7811
גב ים ט7590219גב ים1104463.84290.7806
חשמל 276000210חברת חשמל3453994.56014360.7802
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1303320.0780.7801
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1619938.19160.7795
מליסרון י3230190מליסרון1515275.91880860.7794
שופרסל ו7770217שופרסל1099290.27764780.7792
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8620830.7783
מליסרון יד3230232מליסרון1421341.25861640.7783
מליסרון יג3230224מליסרון824655.84676680.7783
אדגר ט1820190אדגר השקעות764134.03860.7775
פז נפט ז1142595פז נפט1809955.6630.7769
חשמל 296000236חברת חשמל3654309.0761540.7769
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים787505.45040.7766
עזריאלי ב1134436עזריאלי760479.3868750.7764
ריט 1 ה1136753ריט 11212372.76329220.7716
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2867676.5139750.7687
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1658670.56216640.7667
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2055763.72525680.7634
גב ים ו7590128גב ים2613533.040.7602
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ689722.26063180.7533
אדגר י1820208אדגר השקעות683341.33680.7464
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות671323.7723920.7333
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן666269.93576550.7277
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן634970.750.6935
שטראוס ה7460389שטראוס624694.362920.6823
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621234.911880.6785
סלקום ח1132828סלקום608002.26266360.6641
ישרס טו6130207ישרס605928.35449440.6618
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602528.9216120.6581
סלקום ט1132836סלקום592466.86994880.6471
מליסרון ו3230125מליסרון589201.76497250.6436
חברה לישראל 125760251חברה לישראל589088.97420.6434
חשמל 306000277חברת חשמל581504.33420.6351
פז נפט ו1139542פז נפט578449.35853920.6318
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1396990.4833250.6214
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.6183
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק556347.566340.6077
מגה אור ט1165141מגה אור554108.5350.6052
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן552152.363490.6031
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5391880.5889
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן537491.20320.5871
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535328.460.5847
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן655813.3155390.5842
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5317000.5807
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן526297.59417250.5748
פרטנר ו1141415פרטנר525828.5697150.5743
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין525279.67806090.5737
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז524884.23639840.5733
מקורות 101158468מקורות524797.5150.5732
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519763.1725440.5677
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4987600.5448
דלתא א6270144דלתא491475.3463620.5368
אקויטל 27550122אקויטל488402.7610.5335
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות480265.280.5246
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460970.35449280.5035
אבגול ג1133289אבגול455834.30382720.4979
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס452714.45947410.4945
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות453265.920.4931
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן445242.10209750.4863
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין442399.52551920.4832
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס440644.32240.4813
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה470402.94883760.4788
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4370000.4773
פז נפט ה1139534פז נפט430814.83060.4706
ישרס יג6130181ישרס430605.83393040.4703
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס426891.01009260.4663
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי417859.5920.4564
טאואר ז1138494טאואר415502.3864160.4538
מליסרון יז3230273מליסרון411382.666520.4493
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות410363.40891690.4482
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ410307.4470.4482
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480490.52957550.4466
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ403276.40482320.4405
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות388035.97340760.4238
קרסו א1136464קרסו מוטורס381047.7019520.4162
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה443555.782560.4019
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364265.9515920.3979
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות364162.50.3978
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1329211.50230330.3965
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי355990.875180.3888
וילאר ח4160156וילאר355001.320.3877
סאמיט י1143395סאמיט353684.80.3863
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352745.4716750.3853
גירון ו1139849גירון פיתוח347153.5746270.3792
שופרסל ד7770191שופרסל337612.65864350.3688
מגה אור ד1130632מגה אור334401.6474710.3652
אזורים 137150410אזורים327122.7460.3573
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים323764.80.3536
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן321292.3595290.3509
דור אלון ז1157700דור אלון313025.60935290.3419
דור אלון ו1140656דור אלון310587.94573120.3392
נורסטאר י7230345נורסטאר289626.9231870.3363
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304794.82880.3329
נמקו א1139575נמקו ריאלטי301275.21005320.3291
אזורים 127150360אזורים295899.79207680.3232
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס337274.56812910.3109
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2795650.3054
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה272233.710.2973
מויניאן ב1143015מויניאן999295.3574880.2942
קרסו ב1139591קרסו מוטורס267184.98431520.2918
ארקו ג3100245ארקו החזקות262620.62219760.2868
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2620000.2862
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246693.1219760.2695
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246468.95695350.2692
אפי נכסים י1160878אפי נכסים337558.93380.2654
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2419920.2643
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה239490.49971450.2616
גירון ז1142629גירון פיתוח236061.203840.2578
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ232475.83590.2539
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן224830.96226910.2456
וילאר ז4160149וילאר221870.6431920.2423
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל238466.5551120.2391
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק218639.7330.2388
סאמיט ו1130939סאמיט213083.92679610.2327
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות626966.30920.1956
נורסטאר יא7230352נורסטאר400276.86558630.1255
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי347471.43745420.1182
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי298229.7378940.1034
עזריאלי ה1156603עזריאלי3476915.1520.778
מליסרון טז3230265מליסרון856674.07330250.774
ריט 1 ו1138544ריט 1950891.611560.771
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב828158.98495950.771
מגה אור ח1147602מגה אור684812.280.748
מגה אור ז1141696מגה אור603330.64880.659
חברה לישראל 105760236חברה לישראל580455.076320.634
מגה אור ו1138668מגה אור546536.7777240.597
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456848.3834250.499
ריט 1 ד1129899ריט 1332370.25508760.363
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה568792.51607720.347
נפטא ח6430169נפטא282882.60.309
מנרב ב1550052מנרב273748.3600410.299
קרסו ג1141829קרסו מוטורס269212.166810.294
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים229842.749680.251
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי211514.4266250.231
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה347199.54277680.102
מויניאן א1135656מויניאן337256.58743920.0958
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס414951.78240.0915
קופרליין ב1140177קופרליין265146.92330.0661
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020118.79
16/09/2020118.50
15/09/2020118.40
14/09/2020118.14
13/09/2020117.84
10/09/2020118.34
09/09/2020118.63
08/09/2020118.46
07/09/2020118.82
06/09/2020118.66
03/09/2020118.51
02/09/2020119.30
01/09/2020119.40
31/08/2020119.40
30/08/2020119.64
27/08/2020119.65
26/08/2020119.58
25/08/2020119.40
24/08/2020119.24
23/08/2020118.99
20/08/2020118.84
19/08/2020119.01
18/08/2020119.15
17/08/2020119.09
16/08/2020119.00
13/08/2020118.70
12/08/2020118.50
11/08/2020118.34
10/08/2020117.95
09/08/2020117.53
06/08/2020117.51
05/08/2020117.40
04/08/2020117.07
03/08/2020116.86
02/08/2020116.62
29/07/2020116.42
28/07/2020116.22
27/07/2020116.21
26/07/2020116.09
23/07/2020116.03
22/07/2020115.68
21/07/2020115.66
20/07/2020115.19
19/07/2020115.23
16/07/2020115.50
15/07/2020115.75
14/07/2020115.82
13/07/2020116.26
12/07/2020116.28
09/07/2020116.07
08/07/2020116.68
07/07/2020117.82
06/07/2020116.04
05/07/2020113.88
02/07/2020114.59
01/07/2020113.90
30/06/2020113.22
29/06/2020113.37
28/06/2020113.79
25/06/2020114.81
24/06/2020115.45
23/06/2020116.02
22/06/2020115.48
21/06/2020115.22
18/06/2020116.05
17/06/2020116.14
16/06/2020115.97
15/06/2020115.46
14/06/2020116.01
11/06/2020116.37
10/06/2020116.81
09/06/2020116.74
08/06/2020116.75
04/06/2020116.53
03/06/2020116.21
02/06/2020116.69
01/06/2020116.72
31/05/2020116.80
27/05/2020117.38
26/05/2020117.74
25/05/2020117.42
24/05/2020117.10
21/05/2020116.68
20/05/2020117.04
19/05/2020116.83
18/05/2020116.73
17/05/2020116.01
14/05/2020115.49
13/05/2020116.63
12/05/2020117.15
11/05/2020116.90
10/05/2020116.80
07/05/2020116.17
06/05/2020115.56
05/05/2020115.37
04/05/2020115.44
03/05/2020116.05
30/04/2020116.58
27/04/2020115.76
26/04/2020115.05
23/04/2020114.47
22/04/2020114.18
21/04/2020114.68
20/04/2020115.34
19/04/2020115.44
16/04/2020114.63
13/04/2020114.67
12/04/2020114.75
07/04/2020114.07
06/04/2020112.09
05/04/2020110.70
02/04/2020111.32
01/04/2020111.72
31/03/2020112.47
30/03/2020111.03
29/03/2020109.05
26/03/2020109.35
25/03/2020108.98
24/03/2020108.10
23/03/2020104.35
22/03/2020103.51
19/03/2020104.97
18/03/2020100.90
17/03/2020101.47
16/03/2020103.24
15/03/2020105.42
12/03/2020107.20
11/03/2020111.15
09/03/2020110.37
08/03/2020115.00
05/03/2020118.98
04/03/2020120.54
03/03/2020121.03
01/03/2020120.49
27/02/2020121.45
26/02/2020122.00
25/02/2020122.02
24/02/2020121.90
23/02/2020122.19
20/02/2020122.68
19/02/2020122.64
18/02/2020122.57
17/02/2020122.79
16/02/2020122.86
13/02/2020122.49
12/02/2020122.44
11/02/2020122.24
10/02/2020122.01
09/02/2020122.07
06/02/2020122.22
05/02/2020121.93
04/02/2020121.62
03/02/2020121.34
02/02/2020121.40
30/01/2020121.90
29/01/2020122.09
28/01/2020122.05
27/01/2020122.10
26/01/2020122.51
23/01/2020122.60
22/01/2020122.55
21/01/2020122.57
20/01/2020122.57
19/01/2020122.55
16/01/2020122.56
15/01/2020122.50
14/01/2020122.49
13/01/2020122.44
12/01/2020122.43
09/01/2020122.44
08/01/2020122.41
07/01/2020122.42
06/01/2020122.40
05/01/2020122.50
02/01/2020122.27
01/01/2020122.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.