↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
 
נתוני שוק
שער אחרון122.42
שינוי יומי0.49%-
מספר ניירות במדד180
שווי כולל ני"ע במדד138.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.72
תשואה פנימית2.47%
מרווח ממשלתי2.10%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.16%2.89%7.23%17.82%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.89%6.70%5.31%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.230.380.63
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 08/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1224
ISIN מדדILINDX112247
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מעד 7 שנים
דרישות נוספותתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת במשך שנתיים לפחות למנפיק סדרת אג"ח. בנוסף, לא יכללו במדד סדרות אג"ח שהמרווח שלהן במועד הקובע יפחת מ-0.5% או יעלה על 6% או שהיחס בין שער הנעילה שלהן לבין הפארי ברוטו שלהן במועד הקובע יהיה נמוך מ-1 עם פער שלילי של 6% או יותר
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזן ה2590388בתי זיקוק953765.96091211.014
סלקום יב1143080סלקום1185044.30924881.0138
חשמל 266000202חברת חשמל2089491.2725761.0061
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627486.8251.0054
אמות ה1138114אמות1045255.3610221.0031
שופרסל ה7770209שופרסל1102946.2485861.0009
מליסרון טו3230240מליסרון1039657.90747360.9994
בזק 92300176בזק2333725.1840.9993
פרטנר ז1156397פרטנר924314.725460.9967
שופרסל ז7770258שופרסל949838.340.9955
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1441098.50.9948
בזק 112300234בזק901881.18640.9914
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1149313.848320.9731
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול862499.7353560.9481
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל853070.08820.9377
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1214543.69804250.8971
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים814518.20790.8954
בזן י2590511בתי זיקוק801316.5216160.8809
עמידר א1143585עמידר7697250.8461
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה752395.94599250.8271
סלקום יא1139252סלקום728755.1670.8011
ישרס יד6130199ישרס627414.05066370.6897
אמות ו1158609אמות2140983.60840.6857
בזק 122300242בזק1373444.6040.6853
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1503107.0680.6853
חשמל 276000210חברת חשמל3473989.12575110.6847
עזריאלי ב1134436עזריאלי778670.50670.6846
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3557031.74035920.6846
פז נפט ז1142595פז נפט1695092.2880710.6844
מקורות 101158468מקורות685667.7580.6843
ריט 1 ו1138544ריט 1977609.072220.6838
אמות ד1133149אמות1935824.3760.6837
מגה אור ח1147602מגה אור709378.060.6834
בזק 62300143בזק1103691.88007910.6833
גב ים ט7590219גב ים1148244.79410.6833
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות679569.7068160.6833
עזריאלי ד1138650עזריאלי3754839.40708170.6833
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1081592.70450.6829
סלקום ח1132828סלקום623500.12121810.6829
שופרסל ו7770217שופרסל986855.57349120.6828
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1646738.07660.6826
מליסרון י3230190מליסרון1545703.54757940.6822
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1845082.01887680.6822
בזק 102300184בזק965708.27490240.6821
ישרס טו6130207ישרס625164.1752720.6818
אמות ב1126630אמות896321.486880.6817
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן821625.8996980.6815
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1098159.28311020.6814
מליסרון יד3230232מליסרון1454611.5630480.6814
עזריאלי ה1156603עזריאלי3559621.62250.6814
גב ים ו7590128גב ים2647693.170.6814
מליסרון יג3230224מליסרון695518.21984050.6813
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1309066.802730.6812
ישרס טז6130223ישרס884587.58161490.6805
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב882486.99889290.6804
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן876881.70.6804
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן647225.40960.6801
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1221949.37526480.6791
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643113.93980820.6784
מליסרון טז3230265מליסרון885662.39210020.6784
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3073757.30565360.6783
מגה אור ט1165141מגה אור729845.2016640.6782
אדגר ט1820190אדגר השקעות788785.83540.6772
מגה אור ז1141696מגה אור624600.45560.6765
שטראוס ה7460389שטראוס614896.808480.6759
ריט 1 ה1136753ריט 11249904.09707160.6737
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן611970.31356340.6727
חשמל 296000236חברת חשמל3685934.04146850.6708
אדגר י1820208אדגר השקעות733024.080.6696
חברה לישראל 125760251חברה לישראל594845.90460.6539
סלקום ט1132836סלקום588189.53717440.6466
חשמל 306000277חברת חשמל582324.20120.6401
חברה לישראל 105760236חברה לישראל577322.152960.6346
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה568047.67506840.6244
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון564333.68290360.6203
מגה אור ו1138668מגה אור562542.830640.6184
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן536854.71469750.5901
פז נפט ו1139542פז נפט531894.72895720.5847
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות524665.3654440.5767
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז521926.50121280.5737
פרטנר ו1141415פרטנר521889.20409250.5737
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן519039.660240.5706
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5170000.5683
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול513641.03040.5646
נמקו א1139575נמקו ריאלטי513419.87683420.5644
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן540603.85220.5575
דלתא א6270144דלתא502946.5264560.5529
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493624.08045090.5426
דור אלון ז1157700דור אלון486585.711620.5349
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4831650.5311
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות472686.97579440.5196
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות470226.720.5169
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470100.510.5168
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ461727.6161920.5076
מליסרון ו3230125מליסרון452315.43139120.4972
אקויטל 27550122אקויטל448743.90.4933
גירון ו1139849גירון פיתוח448352.491740.4929
נורסטאר יא7230352נורסטאר440908.62913890.4847
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן440655.68832180.4844
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס436540.53360.4799
פז נפט ה1139534פז נפט426159.1390.4685
מויניאן ב1143015מויניאן810463.2860940.4663
מליסרון יז3230273מליסרון662607.6927750.4618
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין414327.4226080.4555
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות413185.82507820.4542
אזורים 147150444אזורים4087200.4493
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי400434.7460.4402
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש398630.3020.4382
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות397965.66316920.4375
סאמיט ו1130939סאמיט397473.22532940.4369
מליסרון יח3230372מליסרון397056.80.4365
נייר חדרה 66320105נייר חדרה390894.616050.4297
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה388681.77043160.4273
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס387906.17135270.4264
ישרס יג6130181ישרס379556.44855970.4172
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין378112.59079920.4156
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק621245.202880.4154
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה367843.17160.4044
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן362455.54669120.3984
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3623040.3983
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס359558.51570960.3952
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3576300.3931
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים354576.1545650.3898
קרסו א1136464קרסו מוטורס353943.31466160.3891
וילאר ח4160156וילאר351813.690.3867
אפי נכסים י1160878אפי נכסים350671.35120.3855
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3445640.3788
טאואר ז1138494טאואר344545.5293280.3787
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי339664.19881420.3734
סאמיט י1143395סאמיט339693.20.3734
ריט 1 ד1129899ריט 1340826.81434720.3679
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים324203.23150.3564
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי319950.240.3517
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה516357.87674650.3501
אזורים 137150410אזורים316465.705250.3479
דור אלון ו1140656דור אלון310288.26612320.3411
שופרסל ד7770191שופרסל309644.098650.3404
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ301490.78767880.3314
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים297527.010.3271
אזורים 127150360אזורים297126.99993360.3266
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2846750.3129
מגה אור ד1130632מגה אור274556.70290380.3018
קרסו ג1141829קרסו מוטורס507090.19740.3005
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס270792.50.2977
ארקו ג3100245ארקו החזקות260115.30367520.2859
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס258929.81757710.2846
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן256880.32227720.2824
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה254336.1660.2796
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות251797.50.2768
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס384952.2809520.2659
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ240381.1567080.2642
נפטא ח6430169נפטא238438.20.2621
קרסו ב1139591קרסו מוטורס233073.1875990.2562
גירון ז1142629גירון פיתוח231658.170480.2547
בזן יב2590578בתי זיקוק230520.90350.2534
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק231266.26650.2526
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2257640.2482
אקויטל 37550148אקויטל225268.80.2476
נורסטאר יב7230402נורסטאר224976.18830320.2473
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל224281.68800240.2465
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2200410.2419
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי212444.76685950.2335
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן211595.42820960.2326
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים198616.976670.2183
קופרליין ב1140177קופרליין274743.47591250.2068
מויניאן א1135656מויניאן329875.06841960.1841
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3006000.1652
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ274470.5280.1509
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1820803.53001140.998
מליסרון יא3230208מליסרון1464346.33866040.682
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות788906.22720.681
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1787714.19899360.681
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים804843.34560.679
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ544904.0520.599
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה498520.31120690.548
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2374320.261
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות242431.01806350.257
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן689908.4737050.68
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי522790.7527440.48
אבגול ג1133289אבגול363840.9269680.4
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 08/03/2021
DateLevel
07/03/2021122.42
04/03/2021123.01
03/03/2021123.16
02/03/2021123.22
01/03/2021123.04
28/02/2021122.95
25/02/2021123.02
24/02/2021122.98
23/02/2021122.94
22/02/2021122.96
21/02/2021123.10
18/02/2021123.01
17/02/2021123.12
16/02/2021123.27
15/02/2021123.09
14/02/2021123.16
11/02/2021123.22
10/02/2021123.32
09/02/2021123.22
08/02/2021123.06
07/02/2021123.07
04/02/2021122.98
03/02/2021122.77
02/02/2021122.53
01/02/2021122.49
31/01/2021122.42
28/01/2021122.76
27/01/2021122.90
26/01/2021123.17
25/01/2021123.30
24/01/2021123.33
21/01/2021123.34
20/01/2021123.43
19/01/2021123.33
18/01/2021123.06
17/01/2021122.77
14/01/2021122.78
13/01/2021122.69
12/01/2021122.53
11/01/2021122.48
10/01/2021122.47
07/01/2021122.43
06/01/2021122.32
05/01/2021122.29
04/01/2021122.38
03/01/2021122.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.