↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון111.06
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד13.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.08
תשואה פנימית2.05%
מרווח ממשלתי1.86%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.78%9.89%11.32%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.78%5.81%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
5.360.63---
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
ISIN מדדILINDX112270
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר15%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי159967711.985
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט169365010.3363
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי133724810.0189
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11648588.7273
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14248668.6959
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים11871136.6943
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11511626.4915
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11247556.3426
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות7115405.331
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7621325.71
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט8072194.9264
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים8005444.5144
בינל הנפקות כה1167030הבנק הבינלאומי3362442.5192
בינל הנפקות כג1142058הבנק הבינלאומי3195162.3939
מזרחי טפחות הנפקות 562310415בנק מזרחי-טפחות3078452.3064
בינל הנפקות כד1151000הבנק הבינלאומי2712422.0322
מזרחי טפחות הנפקות 552310407בנק מזרחי-טפחות2332450.4369
ירושלים הנפקות 171176312בנק ירושלים1436110.538
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021111.04
29/07/2021111.02
28/07/2021110.98
27/07/2021110.95
26/07/2021110.97
25/07/2021110.83
22/07/2021110.72
21/07/2021110.76
20/07/2021110.79
19/07/2021110.92
15/07/2021110.90
14/07/2021110.77
13/07/2021110.73
12/07/2021110.79
11/07/2021110.83
08/07/2021110.78
07/07/2021110.77
06/07/2021110.69
05/07/2021110.59
04/07/2021110.55
01/07/2021110.49
30/06/2021110.45
29/06/2021110.48
28/06/2021110.47
27/06/2021110.44
24/06/2021110.45
23/06/2021110.45
22/06/2021110.44
21/06/2021110.58
20/06/2021110.75
17/06/2021110.89
16/06/2021110.85
15/06/2021110.96
14/06/2021110.93
13/06/2021110.90
10/06/2021110.90
09/06/2021110.73
08/06/2021110.65
07/06/2021110.62
06/06/2021110.60
03/06/2021110.57
02/06/2021110.46
01/06/2021110.28
31/05/2021110.22
30/05/2021110.21
27/05/2021110.26
26/05/2021110.23
25/05/2021110.39
24/05/2021110.32
23/05/2021110.40
20/05/2021110.37
19/05/2021110.47
18/05/2021110.60
13/05/2021110.63
12/05/2021110.47
11/05/2021110.44
10/05/2021110.36
09/05/2021110.02
06/05/2021109.94
05/05/2021109.76
04/05/2021109.56
03/05/2021109.41
02/05/2021109.14
29/04/2021109.06
28/04/2021108.92
27/04/2021108.90
26/04/2021108.87
25/04/2021108.79
22/04/2021108.78
21/04/2021108.86
20/04/2021108.81
19/04/2021108.83
18/04/2021108.82
13/04/2021108.57
12/04/2021108.54
11/04/2021108.56
08/04/2021108.55
07/04/2021108.54
06/04/2021108.57
05/04/2021108.50
04/04/2021108.57
01/04/2021108.38
31/03/2021108.34
30/03/2021108.27
29/03/2021108.21
25/03/2021108.04
24/03/2021108.02
22/03/2021107.96
21/03/2021107.88
18/03/2021107.78
17/03/2021107.61
16/03/2021107.57
15/03/2021107.45
14/03/2021107.46
11/03/2021107.48
10/03/2021107.50
09/03/2021107.52
08/03/2021107.43
07/03/2021107.49
04/03/2021107.44
03/03/2021107.42
02/03/2021107.41
01/03/2021107.26
28/02/2021107.28
25/02/2021107.29
24/02/2021107.28
23/02/2021107.29
22/02/2021107.21
21/02/2021107.26
18/02/2021107.26
17/02/2021107.22
16/02/2021107.18
15/02/2021107.04
14/02/2021107.08
11/02/2021107.19
10/02/2021107.29
09/02/2021107.18
08/02/2021107.02
07/02/2021106.63
04/02/2021106.51
03/02/2021106.45
02/02/2021106.44
01/02/2021106.48
31/01/2021106.41
28/01/2021106.41
27/01/2021106.44
26/01/2021106.39
25/01/2021106.29
24/01/2021106.18
21/01/2021106.12
20/01/2021106.15
19/01/2021106.03
18/01/2021105.89
17/01/2021105.75
14/01/2021105.69
13/01/2021105.54
12/01/2021105.50
11/01/2021105.44
10/01/2021105.40
07/01/2021105.47
06/01/2021105.23
05/01/2021105.18
04/01/2021105.12
03/01/2021104.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.