↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון101.44
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד11.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.77
תשואה פנימית2.92%
מרווח ממשלתי2.73%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.86%-2.14%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.65%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.19-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים741014.85037.7834
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1233504.37.7747
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות670802.67.7203
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות711971.17.6798
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1449221.016467.6687
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1258409.257.6658
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי905220.667.6538
לאומי התחיבות 4006040331בנק לאומי935007.314857.6489
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט814477.255597.6461
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים10312057.6281
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1070281.582027.807
אגוד הנפקות כ1139153בנק אגוד230354.555535.8084
אגוד הנפקות כא1141878בנק אגוד291476.6085.7342
ירושלים הנפקות 111138551בנק ירושלים129298.83.7808
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/2020101.44
12/08/2020101.28
11/08/2020101.17
10/08/2020100.76
09/08/2020100.55
06/08/2020100.80
05/08/2020101.04
04/08/2020101.24
03/08/2020101.26
02/08/2020101.06
29/07/2020100.91
28/07/2020100.91
27/07/2020100.97
26/07/2020100.66
23/07/2020100.61
22/07/2020100.57
21/07/2020100.66
20/07/2020100.49
19/07/2020100.67
16/07/2020100.84
15/07/2020100.93
14/07/2020100.91
13/07/2020101.14
12/07/2020101.13
09/07/2020101.03
08/07/2020101.05
07/07/2020101.19
06/07/2020100.53
05/07/2020100.28
02/07/2020100.21
01/07/202099.62
30/06/202099.37
29/06/202099.09
28/06/202099.98
25/06/2020100.61
24/06/2020101.37
23/06/2020101.57
22/06/2020101.68
21/06/2020101.89
18/06/2020102.00
17/06/2020102.10
16/06/2020102.18
15/06/2020102.51
14/06/2020102.89
11/06/2020102.95
10/06/2020102.96
09/06/2020102.91
08/06/2020102.55
07/06/2020102.52
04/06/2020102.52
03/06/2020102.40
02/06/2020102.57
01/06/2020102.64
31/05/2020102.69
27/05/2020102.90
26/05/2020102.74
25/05/2020102.68
24/05/2020102.17
21/05/2020102.11
20/05/2020102.22
19/05/2020102.14
18/05/2020102.03
17/05/2020102.17
14/05/2020102.18
13/05/2020102.37
12/05/2020102.27
11/05/2020102.24
10/05/2020102.10
07/05/2020101.96
06/05/2020101.83
05/05/2020101.77
04/05/2020101.52
03/05/2020101.47
30/04/2020101.72
27/04/2020102.42
26/04/2020102.30
23/04/2020102.17
22/04/2020102.13
21/04/2020101.89
20/04/2020101.98
19/04/2020101.99
16/04/2020101.87
13/04/2020101.80
12/04/2020101.71
07/04/2020100.90
06/04/202099.50
05/04/202099.22
02/04/202099.22
01/04/202099.57
31/03/2020100.33
30/03/202098.60
29/03/202097.23
26/03/202095.64
25/03/202094.44
24/03/202092.52
23/03/202089.67
22/03/202089.51
19/03/202089.83
18/03/202088.12
17/03/202089.96
16/03/202091.70
15/03/202093.45
12/03/202094.55
11/03/202097.67
09/03/202096.97
08/03/2020101.37
05/03/2020104.98
04/03/2020105.93
03/03/2020106.00
01/03/2020105.83
27/02/2020106.21
26/02/2020106.28
25/02/2020106.28
24/02/2020106.36
23/02/2020106.65
20/02/2020106.92
19/02/2020106.79
18/02/2020106.88
17/02/2020106.92
16/02/2020106.91
13/02/2020106.91
12/02/2020106.82
11/02/2020106.84
10/02/2020106.94
09/02/2020106.80
06/02/2020106.90
05/02/2020106.86
04/02/2020106.39
03/02/2020106.15
02/02/2020106.22
30/01/2020106.49
29/01/2020106.52
28/01/2020106.51
27/01/2020106.63
26/01/2020106.73
23/01/2020106.74
22/01/2020106.60
21/01/2020106.48
20/01/2020106.44
19/01/2020106.42
16/01/2020106.28
15/01/2020106.23
14/01/2020106.17
13/01/2020106.09
12/01/2020106.12
09/01/2020106.05
08/01/2020106.03
07/01/2020106.00
06/01/2020105.75
05/01/2020105.67
02/01/2020105.57
01/01/2020105.53
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.