↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון114.37
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד15.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.78
תשואה פנימית1.92%
מרווח ממשלתי1.66%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
8.93%9.84%14.01%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.47%5.82%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
6.310.75---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
ISIN מדדILINDX112270
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר15%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי164325012.0348
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט176555710.4688
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13476729.8701
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות12148558.8974
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14623508.6709
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים12369316.7665
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11815726.4638
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11423036.2489
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7702365.6411
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות7243045.3047
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט8094094.7994
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים8226014.5
בינל הנפקות כה1167030הבנק הבינלאומי3479762.5485
בינל הנפקות כג1142058הבנק הבינלאומי3220562.3587
מזרחי טפחות הנפקות 562310415בנק מזרחי-טפחות3081342.2567
בינל הנפקות כד1151000הבנק הבינלאומי2802842.0527
ירושלים הנפקות 171176312בנק ירושלים1525321.1171
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021114.37
07/12/2021114.33
06/12/2021114.22
05/12/2021114.31
02/12/2021114.28
01/12/2021114.33
30/11/2021114.35
29/11/2021114.48
28/11/2021114.49
25/11/2021114.50
24/11/2021114.31
23/11/2021114.46
22/11/2021114.50
21/11/2021114.55
18/11/2021114.46
17/11/2021114.48
16/11/2021114.63
15/11/2021114.59
14/11/2021114.56
11/11/2021114.61
10/11/2021114.37
09/11/2021114.44
08/11/2021114.56
07/11/2021114.54
04/11/2021114.56
03/11/2021114.65
02/11/2021114.69
01/11/2021114.60
31/10/2021114.54
28/10/2021114.61
27/10/2021114.68
26/10/2021114.57
25/10/2021114.52
24/10/2021114.49
21/10/2021114.52
20/10/2021114.57
19/10/2021114.51
18/10/2021114.53
17/10/2021114.61
14/10/2021114.35
13/10/2021114.10
12/10/2021113.88
11/10/2021113.85
10/10/2021113.69
07/10/2021113.63
06/10/2021113.62
05/10/2021113.69
04/10/2021113.81
03/10/2021113.21
30/09/2021113.09
29/09/2021113.18
26/09/2021113.03
23/09/2021113.04
22/09/2021112.84
19/09/2021112.83
14/09/2021112.76
13/09/2021112.67
12/09/2021112.69
09/09/2021112.64
05/09/2021112.59
02/09/2021112.48
01/09/2021112.35
31/08/2021112.28
30/08/2021112.12
29/08/2021111.96
26/08/2021111.69
25/08/2021111.67
24/08/2021111.65
23/08/2021111.70
22/08/2021111.70
19/08/2021111.63
18/08/2021111.62
17/08/2021111.70
16/08/2021111.66
15/08/2021111.45
12/08/2021111.34
11/08/2021111.31
10/08/2021111.32
09/08/2021111.39
08/08/2021111.41
05/08/2021111.50
04/08/2021111.32
03/08/2021111.23
02/08/2021111.12
01/08/2021111.04
29/07/2021111.02
28/07/2021110.98
27/07/2021110.95
26/07/2021110.97
25/07/2021110.83
22/07/2021110.72
21/07/2021110.76
20/07/2021110.79
19/07/2021110.92
15/07/2021110.90
14/07/2021110.77
13/07/2021110.73
12/07/2021110.79
11/07/2021110.83
08/07/2021110.78
07/07/2021110.77
06/07/2021110.69
05/07/2021110.59
04/07/2021110.55
01/07/2021110.49
30/06/2021110.45
29/06/2021110.48
28/06/2021110.47
27/06/2021110.44
24/06/2021110.45
23/06/2021110.45
22/06/2021110.44
21/06/2021110.58
20/06/2021110.75
17/06/2021110.89
16/06/2021110.85
15/06/2021110.96
14/06/2021110.93
13/06/2021110.90
10/06/2021110.90
09/06/2021110.73
08/06/2021110.65
07/06/2021110.62
06/06/2021110.60
03/06/2021110.57
02/06/2021110.46
01/06/2021110.28
31/05/2021110.22
30/05/2021110.21
27/05/2021110.26
26/05/2021110.23
25/05/2021110.39
24/05/2021110.32
23/05/2021110.40
20/05/2021110.37
19/05/2021110.47
18/05/2021110.60
13/05/2021110.63
12/05/2021110.47
11/05/2021110.44
10/05/2021110.36
09/05/2021110.02
06/05/2021109.94
05/05/2021109.76
04/05/2021109.56
03/05/2021109.41
02/05/2021109.14
29/04/2021109.06
28/04/2021108.92
27/04/2021108.90
26/04/2021108.87
25/04/2021108.79
22/04/2021108.78
21/04/2021108.86
20/04/2021108.81
19/04/2021108.83
18/04/2021108.82
13/04/2021108.57
12/04/2021108.54
11/04/2021108.56
08/04/2021108.55
07/04/2021108.54
06/04/2021108.57
05/04/2021108.50
04/04/2021108.57
01/04/2021108.38
31/03/2021108.34
30/03/2021108.27
29/03/2021108.21
25/03/2021108.04
24/03/2021108.02
22/03/2021107.96
21/03/2021107.88
18/03/2021107.78
17/03/2021107.61
16/03/2021107.57
15/03/2021107.45
14/03/2021107.46
11/03/2021107.48
10/03/2021107.50
09/03/2021107.52
08/03/2021107.43
07/03/2021107.49
04/03/2021107.44
03/03/2021107.42
02/03/2021107.41
01/03/2021107.26
28/02/2021107.28
25/02/2021107.29
24/02/2021107.28
23/02/2021107.29
22/02/2021107.21
21/02/2021107.26
18/02/2021107.26
17/02/2021107.22
16/02/2021107.18
15/02/2021107.04
14/02/2021107.08
11/02/2021107.19
10/02/2021107.29
09/02/2021107.18
08/02/2021107.02
07/02/2021106.63
04/02/2021106.51
03/02/2021106.45
02/02/2021106.44
01/02/2021106.48
31/01/2021106.41
28/01/2021106.41
27/01/2021106.44
26/01/2021106.39
25/01/2021106.29
24/01/2021106.18
21/01/2021106.12
20/01/2021106.15
19/01/2021106.03
18/01/2021105.89
17/01/2021105.75
14/01/2021105.69
13/01/2021105.54
12/01/2021105.50
11/01/2021105.44
10/01/2021105.40
07/01/2021105.47
06/01/2021105.23
05/01/2021105.18
04/01/2021105.12
03/01/2021104.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.