↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון102.87
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד12.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.89
תשואה פנימית2.61%
מרווח ממשלתי2.23%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.51%-1.20%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.69%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.10-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר15%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי909925.048268.7849
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1088056.713968.4703
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט829067.328428.4045
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1070364.483758.3326
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1279787.55918.649
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1086422.12918.215
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1213442.605927.5021
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1482951.708677.3347
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים741733.565.7743
לאומי התחיבות 4006040331בנק לאומי929637.964855.7475
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7105505.3729
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות672587.016395.0858
אגוד הנפקות כ1139153בנק מזרחי-טפחות223906.494474.2328
אגוד הנפקות כא1141878בנק מזרחי-טפחות290063.364.935
ירושלים הנפקות 111138551בנק ירושלים130865.283.1586
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/2020102.87
28/10/2020102.82
27/10/2020102.89
26/10/2020102.90
25/10/2020103.01
22/10/2020103.02
21/10/2020103.02
20/10/2020102.93
19/10/2020102.94
18/10/2020102.86
15/10/2020102.79
14/10/2020102.72
13/10/2020102.68
12/10/2020102.51
11/10/2020102.49
08/10/2020102.48
07/10/2020102.46
06/10/2020102.28
05/10/2020102.59
04/10/2020102.47
01/10/2020102.11
30/09/2020102.00
29/09/2020102.33
24/09/2020102.11
23/09/2020102.26
22/09/2020102.38
21/09/2020102.28
17/09/2020102.33
16/09/2020102.29
15/09/2020102.18
14/09/2020101.92
13/09/2020101.75
10/09/2020101.93
09/09/2020102.00
08/09/2020101.74
07/09/2020101.70
06/09/2020101.81
03/09/2020102.11
02/09/2020102.21
01/09/2020102.40
31/08/2020102.41
30/08/2020102.50
27/08/2020102.36
26/08/2020102.18
25/08/2020102.15
24/08/2020102.13
23/08/2020102.16
20/08/2020102.10
19/08/2020102.06
18/08/2020101.94
17/08/2020101.97
16/08/2020101.63
13/08/2020101.44
12/08/2020101.28
11/08/2020101.17
10/08/2020100.76
09/08/2020100.55
06/08/2020100.80
05/08/2020101.04
04/08/2020101.24
03/08/2020101.26
02/08/2020101.06
29/07/2020100.91
28/07/2020100.91
27/07/2020100.97
26/07/2020100.66
23/07/2020100.61
22/07/2020100.57
21/07/2020100.66
20/07/2020100.49
19/07/2020100.67
16/07/2020100.84
15/07/2020100.93
14/07/2020100.91
13/07/2020101.14
12/07/2020101.13
09/07/2020101.03
08/07/2020101.05
07/07/2020101.19
06/07/2020100.53
05/07/2020100.28
02/07/2020100.21
01/07/202099.62
30/06/202099.37
29/06/202099.09
28/06/202099.98
25/06/2020100.61
24/06/2020101.37
23/06/2020101.57
22/06/2020101.68
21/06/2020101.89
18/06/2020102.00
17/06/2020102.10
16/06/2020102.18
15/06/2020102.51
14/06/2020102.89
11/06/2020102.95
10/06/2020102.96
09/06/2020102.91
08/06/2020102.55
04/06/2020102.52
03/06/2020102.40
02/06/2020102.57
01/06/2020102.64
31/05/2020102.69
27/05/2020102.90
26/05/2020102.74
25/05/2020102.68
24/05/2020102.17
21/05/2020102.11
20/05/2020102.22
19/05/2020102.14
18/05/2020102.03
17/05/2020102.17
14/05/2020102.18
13/05/2020102.37
12/05/2020102.27
11/05/2020102.24
10/05/2020102.10
07/05/2020101.96
06/05/2020101.83
05/05/2020101.77
04/05/2020101.52
03/05/2020101.47
30/04/2020101.72
27/04/2020102.42
26/04/2020102.30
23/04/2020102.17
22/04/2020102.13
21/04/2020101.89
20/04/2020101.98
19/04/2020101.99
16/04/2020101.87
13/04/2020101.80
12/04/2020101.71
07/04/2020100.90
06/04/202099.50
05/04/202099.22
02/04/202099.22
01/04/202099.57
31/03/2020100.33
30/03/202098.60
29/03/202097.23
26/03/202095.64
25/03/202094.44
24/03/202092.52
23/03/202089.67
22/03/202089.51
19/03/202089.83
18/03/202088.12
17/03/202089.96
16/03/202091.70
15/03/202093.45
12/03/202094.55
11/03/202097.67
09/03/202096.97
08/03/2020101.37
05/03/2020104.98
04/03/2020105.93
03/03/2020106.00
01/03/2020105.83
27/02/2020106.21
26/02/2020106.28
25/02/2020106.28
24/02/2020106.36
23/02/2020106.65
20/02/2020106.92
19/02/2020106.79
18/02/2020106.88
17/02/2020106.92
16/02/2020106.91
13/02/2020106.91
12/02/2020106.82
11/02/2020106.84
10/02/2020106.94
09/02/2020106.80
06/02/2020106.90
05/02/2020106.86
04/02/2020106.39
03/02/2020106.15
02/02/2020106.22
30/01/2020106.49
29/01/2020106.52
28/01/2020106.51
27/01/2020106.63
26/01/2020106.73
23/01/2020106.74
22/01/2020106.60
21/01/2020106.48
20/01/2020106.44
19/01/2020106.42
16/01/2020106.28
15/01/2020106.23
14/01/2020106.17
13/01/2020106.09
12/01/2020106.12
09/01/2020106.05
08/01/2020106.03
07/01/2020106.00
06/01/2020105.75
05/01/2020105.67
02/01/2020105.57
01/01/2020105.53
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.