↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון108.57
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד12.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.98
תשואה פנימית1.89%
מרווח ממשלתי1.71%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.41%6.65%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.73%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.37------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
ISIN מדדILINDX112270
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר15%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1553460.8371113.0933
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1379589.412.1272
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1301011.7318110.9656
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1184340.206259.1942
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1137855.68.7954
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי926924.554578.1481
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1115273.04068.658
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט808666.03387.1085
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים782182.56.0721
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות740393.15.7231
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות699046.925.4035
אגוד הנפקות כא1141878בנק מזרחי-טפחות3040802.3505
אגוד הנפקות כ1139153בנק מזרחי-טפחות230265.793411.78
ירושלים הנפקות 111138551בנק ירושלים132123.625680.5807
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021108.54
11/04/2021108.56
08/04/2021108.55
07/04/2021108.54
06/04/2021108.57
05/04/2021108.50
04/04/2021108.57
01/04/2021108.38
31/03/2021108.34
30/03/2021108.27
29/03/2021108.21
25/03/2021108.04
24/03/2021108.02
22/03/2021107.96
21/03/2021107.88
18/03/2021107.78
17/03/2021107.61
16/03/2021107.57
15/03/2021107.45
14/03/2021107.46
11/03/2021107.48
10/03/2021107.50
09/03/2021107.52
08/03/2021107.43
07/03/2021107.49
04/03/2021107.44
03/03/2021107.42
02/03/2021107.41
01/03/2021107.26
28/02/2021107.28
25/02/2021107.29
24/02/2021107.28
23/02/2021107.29
22/02/2021107.21
21/02/2021107.26
18/02/2021107.26
17/02/2021107.22
16/02/2021107.18
15/02/2021107.04
14/02/2021107.08
11/02/2021107.19
10/02/2021107.29
09/02/2021107.18
08/02/2021107.02
07/02/2021106.63
04/02/2021106.51
03/02/2021106.45
02/02/2021106.44
01/02/2021106.48
31/01/2021106.41
28/01/2021106.41
27/01/2021106.44
26/01/2021106.39
25/01/2021106.29
24/01/2021106.18
21/01/2021106.12
20/01/2021106.15
19/01/2021106.03
18/01/2021105.89
17/01/2021105.75
14/01/2021105.69
13/01/2021105.54
12/01/2021105.50
11/01/2021105.44
10/01/2021105.40
07/01/2021105.47
06/01/2021105.23
05/01/2021105.18
04/01/2021105.12
03/01/2021104.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.