↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח CoCo בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח CoCo בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שהונפקו על ידי בנקים בישראל ואשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון106.03
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד12.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.18
תשואה פנימית2.37%
מרווח ממשלתי2.22%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.99%0.39%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.71%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.01-------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1227
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר15%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות אג"ח CoCo בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1545642.5983613.2479
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1344434.1063311.6884
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1267208.50210.8614
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1136269.327779.1326
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1100482.61468.8449
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1114119.75788.8008
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי913719.617247.9438
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט804278.176386.9923
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים7574826.0881
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות722700.4055.7089
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות683627.014975.4002
אגוד הנפקות כא1141878בנק מזרחי-טפחות297648.331522.3513
אגוד הנפקות כ1139153בנק מזרחי-טפחות227681.9531.7985
ירושלים הנפקות 111138551בנק ירושלים131224.81.1409
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021105.89
17/01/2021105.75
14/01/2021105.69
13/01/2021105.54
12/01/2021105.50
11/01/2021105.44
10/01/2021105.40
07/01/2021105.47
06/01/2021105.23
05/01/2021105.18
04/01/2021105.12
03/01/2021104.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.