↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון114.67
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד29 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.86
תשואה פנימית1.61%
מרווח ממשלתי1.22%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.99%5.82%15.05%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.50%7.41%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.680.65---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
ISIN מדדILINDX112288
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט יא1160647כלל ביטוח17204354.0189
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות12148554.0146
כללביט י1136068כלל ביטוח10483534.011
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9631124.0061
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים12369314.0005
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13476723.9993
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14754133.9948
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12622563.9941
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11423033.9882
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי16432503.9838
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14623503.9819
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט17655573.9791
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8454783.7345
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8266053.6511
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7920653.4986
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7702363.4022
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7337273.2409
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות7243043.1993
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11815723.967
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8480803.746
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6506402.8739
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967902.1943
כללביט ח1132968כלל ביטוח4967542.1942
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985282.202
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4259491.8814
כללביט ז1132950כלל ביטוח4101231.8115
כללביט יב1179928כלל ביטוח4005601.7693
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3578901.5808
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3559501.5722
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542401.5647
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3511011.5508
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3394571.4994
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט8094090.8938
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021114.67
07/12/2021114.70
06/12/2021114.67
05/12/2021114.65
02/12/2021114.60
01/12/2021114.72
30/11/2021114.83
29/11/2021114.88
28/11/2021114.90
25/11/2021114.83
24/11/2021114.57
23/11/2021114.57
22/11/2021114.52
21/11/2021114.50
18/11/2021114.37
17/11/2021114.39
16/11/2021114.30
15/11/2021114.17
14/11/2021114.14
11/11/2021114.22
10/11/2021114.19
09/11/2021114.29
08/11/2021114.26
07/11/2021114.32
04/11/2021114.13
03/11/2021113.98
02/11/2021114.01
01/11/2021113.83
31/10/2021113.88
28/10/2021113.97
27/10/2021114.09
26/10/2021114.02
25/10/2021113.95
24/10/2021114.08
21/10/2021114.20
20/10/2021114.28
19/10/2021114.21
18/10/2021114.28
17/10/2021114.46
14/10/2021114.47
13/10/2021114.14
12/10/2021113.93
11/10/2021113.76
10/10/2021113.64
07/10/2021113.67
06/10/2021113.68
05/10/2021113.79
04/10/2021113.96
03/10/2021113.78
30/09/2021113.68
29/09/2021113.86
26/09/2021113.82
23/09/2021113.92
22/09/2021113.70
19/09/2021113.64
14/09/2021113.64
13/09/2021113.48
12/09/2021113.41
09/09/2021113.34
05/09/2021113.31
02/09/2021113.29
01/09/2021113.33
31/08/2021113.37
30/08/2021113.26
29/08/2021113.16
26/08/2021112.99
25/08/2021113.08
24/08/2021113.09
23/08/2021113.10
22/08/2021113.19
19/08/2021113.18
18/08/2021113.15
17/08/2021113.15
16/08/2021113.09
15/08/2021112.94
12/08/2021112.78
11/08/2021112.80
10/08/2021112.82
09/08/2021112.95
08/08/2021112.99
05/08/2021113.09
04/08/2021113.03
03/08/2021112.91
02/08/2021112.85
01/08/2021112.65
29/07/2021112.61
28/07/2021112.59
27/07/2021112.51
26/07/2021112.55
25/07/2021112.43
22/07/2021112.30
21/07/2021112.24
20/07/2021112.24
19/07/2021112.31
15/07/2021112.60
14/07/2021112.47
13/07/2021112.46
12/07/2021112.58
11/07/2021112.53
08/07/2021112.52
07/07/2021112.56
06/07/2021112.58
05/07/2021112.57
04/07/2021112.58
01/07/2021112.48
30/06/2021112.43
29/06/2021112.42
28/06/2021112.46
27/06/2021112.35
24/06/2021112.39
23/06/2021112.45
22/06/2021112.25
21/06/2021112.20
20/06/2021112.34
17/06/2021112.41
16/06/2021112.29
15/06/2021112.23
14/06/2021112.16
13/06/2021112.08
10/06/2021111.98
09/06/2021111.86
08/06/2021111.79
07/06/2021111.82
06/06/2021111.93
03/06/2021111.89
02/06/2021111.88
01/06/2021111.80
31/05/2021111.76
30/05/2021111.80
27/05/2021111.79
26/05/2021111.75
25/05/2021111.88
24/05/2021111.83
23/05/2021111.83
20/05/2021111.74
19/05/2021111.95
18/05/2021111.99
13/05/2021111.82
12/05/2021111.58
11/05/2021111.52
10/05/2021111.82
09/05/2021111.69
06/05/2021111.65
05/05/2021111.62
04/05/2021111.49
03/05/2021111.40
02/05/2021111.27
29/04/2021111.21
28/04/2021111.17
27/04/2021111.18
26/04/2021111.15
25/04/2021111.17
22/04/2021111.22
21/04/2021111.19
20/04/2021111.13
19/04/2021111.12
18/04/2021111.14
13/04/2021110.95
12/04/2021110.86
11/04/2021110.87
08/04/2021110.84
07/04/2021110.87
06/04/2021110.84
05/04/2021110.74
04/04/2021110.77
01/04/2021110.62
31/03/2021110.53
30/03/2021110.44
29/03/2021110.56
25/03/2021110.39
24/03/2021110.44
22/03/2021110.31
21/03/2021110.04
18/03/2021110.00
17/03/2021109.88
16/03/2021109.87
15/03/2021109.73
14/03/2021109.69
11/03/2021109.76
10/03/2021109.58
09/03/2021109.57
08/03/2021109.35
07/03/2021109.45
04/03/2021109.67
03/03/2021109.74
02/03/2021109.77
01/03/2021109.68
28/02/2021109.68
25/02/2021109.69
24/02/2021109.72
23/02/2021109.84
22/02/2021109.85
21/02/2021110.00
18/02/2021109.99
17/02/2021110.10
16/02/2021110.24
15/02/2021110.24
14/02/2021110.35
11/02/2021110.52
10/02/2021110.55
09/02/2021110.45
08/02/2021110.25
07/02/2021110.05
04/02/2021109.96
03/02/2021109.77
02/02/2021109.69
01/02/2021109.77
31/01/2021109.83
28/01/2021110.00
27/01/2021110.11
26/01/2021110.21
25/01/2021110.28
24/01/2021110.27
21/01/2021110.20
20/01/2021110.28
19/01/2021110.18
18/01/2021109.92
17/01/2021109.70
14/01/2021109.65
13/01/2021109.47
12/01/2021109.35
11/01/2021109.32
10/01/2021109.39
07/01/2021109.47
06/01/2021109.37
05/01/2021109.34
04/01/2021109.34
03/01/2021109.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.