↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון110.18
שינוי יומי0.24%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד27.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.26
תשואה פנימית1.79%
מרווח ממשלתי1.48%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.88%1.19%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.55%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.13------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1114119.75784.1018
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1344434.106334.0876
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1100482.61464.0664
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1267208.5024.0545
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1545642.598364.0455
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1136269.327774.0401
כללביט יא1160647כלל ביטוח1717490.01712324.015
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978160.33253.9986
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1291449.57723.9905
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457070.43356653.9084
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי913719.617243.8999
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8657403.6951
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8617603.6781
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח811841.25153.4651
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט804278.176383.4328
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח801685.762853.4217
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים7574823.2331
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח740280.29943.1596
כללביט י1136068כלל ביטוח1070909.10783.93
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות722700.4053.0846
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות683627.014972.9178
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6563402.8014
כללביט ח1132968כלל ביטוח498678.04386562.1284
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476702.1205022.0346
כללביט ט1136050כלל ביטוח476252.59289062.0103
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח440651.589751.8808
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח434778.86035171.8291
כללביט ז1132950כלל ביטוח392099.99621.6735
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3568601.5231
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח347967.33251.4852
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח339677.03510711.4498
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח333005.70374931.4213
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3598801.536
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021109.92
17/01/2021109.70
14/01/2021109.65
13/01/2021109.47
12/01/2021109.35
11/01/2021109.32
10/01/2021109.39
07/01/2021109.47
06/01/2021109.37
05/01/2021109.34
04/01/2021109.34
03/01/2021109.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.