↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון112.65
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד32
שווי כולל ני"ע במדד22.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית1.67%
מרווח ממשלתי1.36%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.14%6.79%13.05%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.79%7.41%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.620.57---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
ISIN מדדILINDX112288
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13372484.0132
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11247554.0098
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11511624.0086
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי15996774.0081
כללביט יא1160647כלל ביטוח17109454.0069
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים11871134.0041
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744484.0009
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14248663.9967
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט16936503.9964
כללביט י1136068כלל ביטוח10438413.9916
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11648583.9902
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570133.9874
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9598683.9871
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8407963.6755
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223253.5948
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט8072193.5287
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7621323.3316
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7312693.1967
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות7115403.1105
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432003.686
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7876193.443
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6486602.8356
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926702.1537
כללביט ט1136050כלל ביטוח4865012.1267
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4843532.1173
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243071.8548
כללביט ז1132950כלל ביטוח4007101.7517
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542701.5487
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3522401.5398
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3463191.5139
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438051.5029
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3400901.4867
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021112.65
29/07/2021112.61
28/07/2021112.59
27/07/2021112.51
26/07/2021112.55
25/07/2021112.43
22/07/2021112.30
21/07/2021112.24
20/07/2021112.24
19/07/2021112.31
15/07/2021112.60
14/07/2021112.47
13/07/2021112.46
12/07/2021112.58
11/07/2021112.53
08/07/2021112.52
07/07/2021112.56
06/07/2021112.58
05/07/2021112.57
04/07/2021112.58
01/07/2021112.48
30/06/2021112.43
29/06/2021112.42
28/06/2021112.46
27/06/2021112.35
24/06/2021112.39
23/06/2021112.45
22/06/2021112.25
21/06/2021112.20
20/06/2021112.34
17/06/2021112.41
16/06/2021112.29
15/06/2021112.23
14/06/2021112.16
13/06/2021112.08
10/06/2021111.98
09/06/2021111.86
08/06/2021111.79
07/06/2021111.82
06/06/2021111.93
03/06/2021111.89
02/06/2021111.88
01/06/2021111.80
31/05/2021111.76
30/05/2021111.80
27/05/2021111.79
26/05/2021111.75
25/05/2021111.88
24/05/2021111.83
23/05/2021111.83
20/05/2021111.74
19/05/2021111.95
18/05/2021111.99
13/05/2021111.82
12/05/2021111.58
11/05/2021111.52
10/05/2021111.82
09/05/2021111.69
06/05/2021111.65
05/05/2021111.62
04/05/2021111.49
03/05/2021111.40
02/05/2021111.27
29/04/2021111.21
28/04/2021111.17
27/04/2021111.18
26/04/2021111.15
25/04/2021111.17
22/04/2021111.22
21/04/2021111.19
20/04/2021111.13
19/04/2021111.12
18/04/2021111.14
13/04/2021110.95
12/04/2021110.86
11/04/2021110.87
08/04/2021110.84
07/04/2021110.87
06/04/2021110.84
05/04/2021110.74
04/04/2021110.77
01/04/2021110.62
31/03/2021110.53
30/03/2021110.44
29/03/2021110.56
25/03/2021110.39
24/03/2021110.44
22/03/2021110.31
21/03/2021110.04
18/03/2021110.00
17/03/2021109.88
16/03/2021109.87
15/03/2021109.73
14/03/2021109.69
11/03/2021109.76
10/03/2021109.58
09/03/2021109.57
08/03/2021109.35
07/03/2021109.45
04/03/2021109.67
03/03/2021109.74
02/03/2021109.77
01/03/2021109.68
28/02/2021109.68
25/02/2021109.69
24/02/2021109.72
23/02/2021109.84
22/02/2021109.85
21/02/2021110.00
18/02/2021109.99
17/02/2021110.10
16/02/2021110.24
15/02/2021110.24
14/02/2021110.35
11/02/2021110.52
10/02/2021110.55
09/02/2021110.45
08/02/2021110.25
07/02/2021110.05
04/02/2021109.96
03/02/2021109.77
02/02/2021109.69
01/02/2021109.77
31/01/2021109.83
28/01/2021110.00
27/01/2021110.11
26/01/2021110.21
25/01/2021110.28
24/01/2021110.27
21/01/2021110.20
20/01/2021110.28
19/01/2021110.18
18/01/2021109.92
17/01/2021109.70
14/01/2021109.65
13/01/2021109.47
12/01/2021109.35
11/01/2021109.32
10/01/2021109.39
07/01/2021109.47
06/01/2021109.37
05/01/2021109.34
04/01/2021109.34
03/01/2021109.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.