↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון103.92
שינוי יומי2.78%
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד25.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.67
תשואה פנימית2.57%
מרווח ממשלתי2.07%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.91%-1.53%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.90%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.06-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט יא1160647כלל ביטוח1554363.64325.1892
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1476269.960815.1584
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.3234925.1413
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1273057.133675.0352
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1233748.518964.8797
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.824.8188
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1059422.03644.1902
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4224.1495
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1042385.78764.1229
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962390.823.8065
לאומי התחיבות 4006040331בנק לאומי932623.50863.6887
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי919720.46263.6377
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח828439.53.2767
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8196803.242
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט802232.903553.173
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7083.0398
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח756422.84272.9918
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7105502.8104
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6377402.5224
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים726119.852.872
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות663934.070222.626
כללביט ח1132968כלל ביטוח506563.76594482.0036
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238821.8194
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח450348.07951.7812
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509781.7521
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3522301.3931
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3357201.3278
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73051.3134
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח323928.18751.2812
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836561.2787
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587791.2776
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2937501.1618
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433095.10354861.713
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25281.525
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020101.11
05/04/202099.80
02/04/202099.51
01/04/202099.66
31/03/2020101.44
30/03/2020100.32
29/03/202098.68
26/03/202097.67
25/03/202096.56
24/03/202094.98
23/03/202091.00
22/03/202089.91
19/03/202091.02
18/03/202087.53
17/03/202087.42
16/03/202089.55
15/03/202091.02
12/03/202092.02
11/03/202097.27
09/03/202096.75
08/03/2020102.36
05/03/2020106.31
04/03/2020108.19
03/03/2020108.68
01/03/2020108.05
27/02/2020108.81
26/02/2020109.07
25/02/2020109.05
24/02/2020108.95
23/02/2020109.23
20/02/2020109.54
19/02/2020109.44
18/02/2020109.50
17/02/2020109.53
16/02/2020109.44
13/02/2020109.31
12/02/2020109.18
11/02/2020109.14
10/02/2020109.08
09/02/2020109.05
06/02/2020109.16
05/02/2020109.00
04/02/2020108.57
03/02/2020108.32
02/02/2020108.45
30/01/2020108.79
29/01/2020108.91
28/01/2020108.92
27/01/2020108.97
26/01/2020109.13
23/01/2020109.15
22/01/2020109.01
21/01/2020108.97
20/01/2020108.88
19/01/2020108.85
16/01/2020108.81
15/01/2020108.78
14/01/2020108.77
13/01/2020108.70
12/01/2020108.72
09/01/2020108.67
08/01/2020108.68
07/01/2020108.69
06/01/2020108.62
05/01/2020108.62
02/01/2020108.47
01/01/2020108.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.