↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון110.95
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד27.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.07
תשואה פנימית1.62%
מרווח ממשלתי1.24%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.58%6.00%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.11%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.84------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
ISIN מדדILINDX112288
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1184340.206254.0264
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1301011.731814.0182
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1137855.64.0147
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1553460.837114.0027
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1379589.43.9948
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי926924.554573.9937
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח979151.5593.9899
כללביט יא1160647כלל ביטוח1686566.36148483.9878
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1454036.30677633.9878
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8453603.6887
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח844787.253.6862
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט808666.03383.5286
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח807062.7783.5216
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח791117.12613.4521
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים782182.53.4131
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות740393.13.2307
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח731269.14123.1909
כללביט י1136068כלל ביטוח1052767.86723.995
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1251769.4973.984
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1115273.04063.921
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות699046.923.0503
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6523802.8467
כללביט ח1132968כלל ביטוח501071.92378252.1864
כללביט ט1136050כלל ביטוח480910.94121162.0985
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474288.33530552.0696
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429111.58135591.8724
כללביט ז1132950כלל ביטוח398046.9861.7369
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3562201.5544
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3506651.5301
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח342510.87497591.4946
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341802.41500871.4915
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337360.26451.4721
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח444003.462750.9687
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021110.86
11/04/2021110.87
08/04/2021110.84
07/04/2021110.87
06/04/2021110.84
05/04/2021110.74
04/04/2021110.77
01/04/2021110.62
31/03/2021110.53
30/03/2021110.44
29/03/2021110.56
25/03/2021110.39
24/03/2021110.44
22/03/2021110.31
21/03/2021110.04
18/03/2021110.00
17/03/2021109.88
16/03/2021109.87
15/03/2021109.73
14/03/2021109.69
11/03/2021109.76
10/03/2021109.58
09/03/2021109.57
08/03/2021109.35
07/03/2021109.45
04/03/2021109.67
03/03/2021109.74
02/03/2021109.77
01/03/2021109.68
28/02/2021109.68
25/02/2021109.69
24/02/2021109.72
23/02/2021109.84
22/02/2021109.85
21/02/2021110.00
18/02/2021109.99
17/02/2021110.10
16/02/2021110.24
15/02/2021110.24
14/02/2021110.35
11/02/2021110.52
10/02/2021110.55
09/02/2021110.45
08/02/2021110.25
07/02/2021110.05
04/02/2021109.96
03/02/2021109.77
02/02/2021109.69
01/02/2021109.77
31/01/2021109.83
28/01/2021110.00
27/01/2021110.11
26/01/2021110.21
25/01/2021110.28
24/01/2021110.27
21/01/2021110.20
20/01/2021110.28
19/01/2021110.18
18/01/2021109.92
17/01/2021109.70
14/01/2021109.65
13/01/2021109.47
12/01/2021109.35
11/01/2021109.32
10/01/2021109.39
07/01/2021109.47
06/01/2021109.37
05/01/2021109.34
04/01/2021109.34
03/01/2021109.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.