↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לכל הפחות (-BBB), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון105.34
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד25.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.52
תשואה פנימית2.46%
מרווח ממשלתי2.07%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.60%-0.91%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.31%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.12------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1228
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי300 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותסדרות האג"ח הן מסוג רובד 2
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1290990.197895.0326
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1475737.65.0184
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1390457.55903625.0098
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1255593.215.003
כללביט יא1160647כלל ביטוח1604266.8970084.9649
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1083022.7314.3153
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7654.1975
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1051408.410454.1894
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1243309.17964.954
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963291.9353.8383
לאומי התחיבות 4006040331בנק לאומי937414.453.7352
בינל הנפקות כב1138585הבנק הבינלאומי934463.107713.7234
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח844940.753.3667
דיסקונט התחייבות יב6910160בנק דיסקונט818548.23.2615
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8172803.2565
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח782370.66813.1174
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח774184.02753.0848
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים746950.6052.9763
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות717087.062.8573
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות683837.896842.7248
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6408002.5533
כללביט ח1132968כלל ביטוח506986.21534192.0201
כללביט ט1136050כלל ביטוח464310.28174041.8501
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453914.35178251.8086
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח447634.65851.7836
כללביט ז1132950כלל ביטוח392647.26521.5645
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3547801.4136
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3434201.3684
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח336095.246251.3392
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח331717.5511.3217
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח329492.92307861.3129
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח328282.63730131.3081
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433916.44833061.729
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020105.34
03/06/2020105.21
02/06/2020105.46
01/06/2020105.54
31/05/2020105.52
27/05/2020105.75
26/05/2020105.85
25/05/2020105.80
24/05/2020105.58
21/05/2020105.32
20/05/2020105.63
19/05/2020105.53
18/05/2020105.44
17/05/2020105.14
14/05/2020104.94
13/05/2020105.53
12/05/2020105.64
11/05/2020105.64
10/05/2020105.43
07/05/2020104.89
06/05/2020104.58
05/05/2020104.33
04/05/2020104.56
03/05/2020104.83
30/04/2020105.10
27/04/2020105.20
26/04/2020104.90
23/04/2020104.50
22/04/2020104.58
21/04/2020104.63
20/04/2020104.98
19/04/2020105.09
16/04/2020104.74
13/04/2020104.67
12/04/2020104.66
07/04/2020103.92
06/04/2020101.11
05/04/202099.80
02/04/202099.51
01/04/202099.66
31/03/2020101.44
30/03/2020100.32
29/03/202098.68
26/03/202097.67
25/03/202096.56
24/03/202094.98
23/03/202091.00
22/03/202089.91
19/03/202091.02
18/03/202087.53
17/03/202087.42
16/03/202089.55
15/03/202091.02
12/03/202092.02
11/03/202097.27
09/03/202096.75
08/03/2020102.36
05/03/2020106.31
04/03/2020108.19
03/03/2020108.68
01/03/2020108.05
27/02/2020108.81
26/02/2020109.07
25/02/2020109.05
24/02/2020108.95
23/02/2020109.23
20/02/2020109.54
19/02/2020109.44
18/02/2020109.50
17/02/2020109.53
16/02/2020109.44
13/02/2020109.31
12/02/2020109.18
11/02/2020109.14
10/02/2020109.08
09/02/2020109.05
06/02/2020109.16
05/02/2020109.00
04/02/2020108.57
03/02/2020108.32
02/02/2020108.45
30/01/2020108.79
29/01/2020108.91
28/01/2020108.92
27/01/2020108.97
26/01/2020109.13
23/01/2020109.15
22/01/2020109.01
21/01/2020108.97
20/01/2020108.88
19/01/2020108.85
16/01/2020108.81
15/01/2020108.78
14/01/2020108.77
13/01/2020108.70
12/01/2020108.72
09/01/2020108.67
08/01/2020108.68
07/01/2020108.69
06/01/2020108.62
05/01/2020108.62
02/01/2020108.47
01/01/2020108.29
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.