↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון190.08
שינוי יומי0.22%-
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד38.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.33
תשואה פנימית1.38%
מרווח ממשלתי0.83%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.73%2.14%12.96%28.70%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.14%6.77%5.37%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.260.620.96
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח6060604.2815
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8643204.2543
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות796975.38655824.2509
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476947.5901834.2495
כללביט יא1160647כלל ביטוח1724198.32337284.2384
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות423363.51644.2383
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31044004.2361
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2242698.63024.2329
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4623806.11232524.2322
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3597304.2302
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח349416.5544.2256
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3130504.2173
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח804674.1364.2036
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות717229.00864.2005
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח741167.761954.1854
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח284411.8180054.1759
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284891.8379514.1717
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח813838.22554.1094
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח344508.7564.181
כללביט ז1132950כלל ביטוח392939.1421.0612
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15421501.0592
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1885007.37041.0582
לאומי 1796040372בנק לאומי1380874.5861.0581
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח348319.99411.0572
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח982305.46151.0556
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים563147.82541851.0545
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345888.65113441.0543
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2411126.32851841.0539
לאומי 1806040422בנק לאומי1801195.6821.0536
לאומי 1786040323בנק לאומי12525801.0529
פניקס 37670201הפניקס ביטוח288359.14541.0516
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים540613.09551.0516
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1148287.245691.0514
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3347701.0507
כללביט ט1136050כלל ביטוח472483.56561271.0439
כללביט י1136068כלל ביטוח1056031.37081.037
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1463276.6020011.0318
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל461996.84960460.9485
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
DateLevel
21/01/2021190.08
20/01/2021190.50
19/01/2021190.29
18/01/2021189.85
17/01/2021189.32
14/01/2021189.20
13/01/2021188.86
12/01/2021188.49
11/01/2021188.47
10/01/2021188.67
07/01/2021188.82
06/01/2021188.85
05/01/2021188.84
04/01/2021188.89
03/01/2021188.73
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.