↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון178.09
שינוי יומי2.51%
מספר ניירות במדד48
שווי כולל ני"ע במדד49.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.12
תשואה פנימית2.03%
מרווח ממשלתי1.42%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.63%-3.95%13.79%19.13%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.47%6.37%5.30%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.180.560.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח242958.53.7095
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7083.6522
כללביט יא1160647כלל ביטוח1554363.64323.5275
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים392104.04533.4983
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509783.4493
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73053.4432
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265543.4049
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8196803.3924
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח756422.84273.3821
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח323928.18753.3317
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3522303.3212
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273275.35525783.3192
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח270966.1243.2976
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29145003.2858
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח271451.2794633.2814
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות843291.6163.2715
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2886303.2707
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4207273.2441533.2527
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14632503.2292
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646583.92923763.2258
לאומי 1796040372בנק לאומי1325192.0853.2098
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות680448.03383.1369
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.3234923.495
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173133.249
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238820.8997
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25280.8569
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962390.820.8565
פניקס 37670201הפניקס ביטוח275538.94930.8203
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.820.8189
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3351600.8175
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.8148
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח242634.12750.8145
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2170.8071
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2573139.77370.8067
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים2041765.110.8056
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד760678.79750.8004
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח828439.50.7967
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1123548.25740.7895
לאומי 1786040323בנק לאומי12334900.7894
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968750.7883
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2812083.18820.7877
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3592516.81930.7855
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95040.7851
לאומי 1806040422בנק לאומי1754729.56450.7828
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2130.7817
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1428530.710610.7796
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17950.7759
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61750.802
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020173.74
05/04/2020170.58
02/04/2020170.52
01/04/2020171.00
31/03/2020173.28
30/03/2020172.24
29/03/2020170.48
26/03/2020170.21
25/03/2020167.94
24/03/2020166.31
23/03/2020159.61
22/03/2020157.39
19/03/2020160.41
18/03/2020154.92
17/03/2020154.27
16/03/2020157.43
15/03/2020159.36
12/03/2020160.55
11/03/2020167.76
09/03/2020167.74
08/03/2020175.80
05/03/2020181.74
04/03/2020184.62
03/03/2020185.51
01/03/2020184.37
27/02/2020185.67
26/02/2020186.24
25/02/2020186.32
24/02/2020186.01
23/02/2020186.27
20/02/2020186.70
19/02/2020186.60
18/02/2020186.58
17/02/2020186.59
16/02/2020186.50
13/02/2020186.09
12/02/2020185.94
11/02/2020185.62
10/02/2020185.30
09/02/2020185.33
06/02/2020185.52
05/02/2020185.17
04/02/2020184.83
03/02/2020184.51
02/02/2020184.62
30/01/2020185.35
29/01/2020185.68
28/01/2020185.72
27/01/2020185.80
26/01/2020186.15
23/01/2020186.15
22/01/2020186.10
21/01/2020186.11
20/01/2020185.94
19/01/2020185.93
16/01/2020186.07
15/01/2020186.00
14/01/2020186.07
13/01/2020185.87
12/01/2020185.93
09/01/2020185.90
08/01/2020185.99
07/01/2020185.94
06/01/2020185.94
05/01/2020185.89
02/01/2020185.45
01/01/2020185.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.