↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל אגרות חוב של בנקים ישראלים וחברות ביטוח בישראל, שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112296Index Symbol
ILINDX112296Last Price
ILINDX1122961D Change
ILINDX112296# of Constituents
ILINDX112296Average Duration
ILINDX112296Yield to Maturity
ILINDX112296Adjusted Spread
ILINDX112296Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח3.4144
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח3.2853
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח3.0341
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות2.8911
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות2.7714
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2.7216
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח2.6989
לאומי 1836040547בנק לאומי2.6107
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח2.5648
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח2.5305
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2.2826
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2.2418
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2.1681
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח2.1617
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2.1553
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות2.1255
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח2.21
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח2.0381
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח1.9409
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט1.8663
לאומי 1826040539בנק לאומי1.7302
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח1.7198
לאומי 1846040604בנק לאומי1.7052
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח1.6723
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח1.6646
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים1.6404
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות1.6342
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח1.5745
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1.5294
פועלים 2006620496בנק פועלים1.4777
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות1.4719
פועלים 2011191345בנק פועלים1.4224
פועלים 1006620488בנק פועלים1.3458
מגדל הון י1192079מגדל ביטוח1.3291
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים1.3192
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל1.3146
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי1.3018
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות1.2884
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח1.2806
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח1.2666
פועלים 2031199868בנק פועלים1.2318
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח1.2254
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח1.1971
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח1.1879
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1.1674
מגדל הון יא1197565מגדל ביטוח1.1611
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח1.1369
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות1.1024
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1.624
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות1.429
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח1.0579
מגדל הון יב1197573מגדל ביטוח1.0541
פועלים 2021199850בנק פועלים1.0218
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח0.8748
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.8695
לאומי 1796040372בנק לאומי0.8543
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח0.8431
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים0.6377
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח0.922
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023