↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון196.57
שינוי יומי0.14%-
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד34.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.27
תשואה פנימית1.60%
מרווח ממשלתי0.92%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.16%5.24%19.89%29.35%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.24%6.77%5.39%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.220.910.97
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
ISIN מדדILINDX112296
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3407414.7373
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967904.7211
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8929504.7204
כללביט יא1160647כלל ביטוח17204354.7177
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2562754.7161
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571854.7146
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249904.7075
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2835484.7043
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7920654.7042
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271604.6938
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704134.6904
כללביט יב1179928כלל ביטוח4005604.6871
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434574.6827
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8480804.731
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2819644.729
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7337274.707
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705754.72
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3401461.1789
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3079501.1772
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2846211.1761
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3394571.1749
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240501.1748
לאומי 1796040372בנק לאומי14384861.1733
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14754131.1724
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985281.1721
לאומי 1806040422בנק לאומי17687541.1717
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384361.1717
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997281.1715
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774561.1657
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8547411.1582
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21303211.1523
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2851201.178
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8266051.174
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900271.173
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021196.57
07/12/2021196.84
06/12/2021196.73
05/12/2021196.44
02/12/2021196.17
01/12/2021196.50
30/11/2021196.82
29/11/2021196.98
28/11/2021196.87
25/11/2021196.93
24/11/2021196.11
23/11/2021195.85
22/11/2021195.73
21/11/2021195.87
18/11/2021195.54
17/11/2021195.50
16/11/2021195.05
15/11/2021194.70
14/11/2021194.54
11/11/2021194.51
10/11/2021194.77
09/11/2021194.75
08/11/2021194.59
07/11/2021194.78
04/11/2021194.15
03/11/2021193.77
02/11/2021194.02
01/11/2021193.77
31/10/2021194.08
28/10/2021193.94
27/10/2021194.22
26/10/2021194.11
25/10/2021193.73
24/10/2021193.82
21/10/2021194.13
20/10/2021194.47
19/10/2021194.31
18/10/2021194.68
17/10/2021195.26
14/10/2021195.47
13/10/2021194.77
12/10/2021194.25
11/10/2021193.65
10/10/2021193.41
07/10/2021193.65
06/10/2021193.70
05/10/2021194.01
04/10/2021194.15
03/10/2021194.35
30/09/2021194.15
29/09/2021194.39
26/09/2021194.44
23/09/2021194.73
22/09/2021194.28
19/09/2021194.10
14/09/2021194.23
13/09/2021193.76
12/09/2021193.53
09/09/2021193.52
05/09/2021193.58
02/09/2021193.75
01/09/2021193.95
31/08/2021194.47
30/08/2021193.75
29/08/2021193.56
26/08/2021193.20
25/08/2021193.27
24/08/2021193.24
23/08/2021193.17
22/08/2021193.31
19/08/2021193.19
18/08/2021193.38
17/08/2021193.33
16/08/2021193.17
15/08/2021192.88
12/08/2021192.48
11/08/2021192.59
10/08/2021192.66
09/08/2021193.02
08/08/2021193.08
05/08/2021193.28
04/08/2021193.44
03/08/2021193.20
02/08/2021193.02
01/08/2021192.56
29/07/2021192.39
28/07/2021192.28
27/07/2021192.11
26/07/2021192.14
25/07/2021191.95
22/07/2021191.49
21/07/2021191.30
20/07/2021191.26
19/07/2021191.53
15/07/2021192.42
14/07/2021192.35
13/07/2021192.31
12/07/2021192.45
11/07/2021192.30
08/07/2021192.36
07/07/2021192.69
06/07/2021192.68
05/07/2021192.64
04/07/2021192.66
01/07/2021192.38
30/06/2021192.27
29/06/2021191.97
28/06/2021192.09
27/06/2021191.79
24/06/2021191.92
23/06/2021192.03
22/06/2021191.35
21/06/2021191.19
20/06/2021191.55
17/06/2021191.66
16/06/2021191.48
15/06/2021191.40
14/06/2021191.28
13/06/2021191.00
10/06/2021190.80
09/06/2021190.76
08/06/2021190.57
07/06/2021190.64
06/06/2021191.07
03/06/2021191.08
02/06/2021191.10
01/06/2021190.97
31/05/2021190.87
30/05/2021190.97
27/05/2021190.91
26/05/2021190.95
25/05/2021191.09
24/05/2021191.02
23/05/2021191.04
20/05/2021190.84
19/05/2021191.38
18/05/2021191.40
13/05/2021191.07
12/05/2021190.55
11/05/2021190.36
10/05/2021191.12
09/05/2021190.94
06/05/2021190.65
05/05/2021190.63
04/05/2021190.33
03/05/2021190.09
02/05/2021189.80
29/04/2021189.54
28/04/2021189.43
27/04/2021189.50
26/04/2021189.51
25/04/2021189.62
22/04/2021189.64
21/04/2021189.55
20/04/2021189.66
19/04/2021189.66
18/04/2021189.64
13/04/2021189.23
12/04/2021189.15
11/04/2021189.19
08/04/2021189.05
07/04/2021189.22
06/04/2021189.04
05/04/2021188.88
04/04/2021188.90
01/04/2021188.78
31/03/2021188.59
30/03/2021188.42
29/03/2021188.60
25/03/2021188.37
24/03/2021188.42
22/03/2021188.03
21/03/2021187.44
18/03/2021187.40
17/03/2021187.44
16/03/2021187.47
15/03/2021187.13
14/03/2021187.06
11/03/2021187.26
10/03/2021186.87
09/03/2021186.84
08/03/2021186.22
07/03/2021186.45
04/03/2021187.02
03/03/2021187.18
02/03/2021187.36
01/03/2021187.10
28/02/2021186.93
25/02/2021187.02
24/02/2021187.32
23/02/2021187.59
22/02/2021187.56
21/02/2021187.86
18/02/2021187.92
17/02/2021188.32
16/02/2021188.73
15/02/2021188.89
14/02/2021189.21
11/02/2021189.50
10/02/2021189.49
09/02/2021189.25
08/02/2021188.92
07/02/2021189.01
04/02/2021189.00
03/02/2021188.71
02/02/2021188.55
01/02/2021188.77
31/01/2021189.04
28/01/2021189.56
27/01/2021189.71
26/01/2021190.02
25/01/2021190.27
24/01/2021190.27
21/01/2021190.08
20/01/2021190.50
19/01/2021190.29
18/01/2021189.85
17/01/2021189.32
14/01/2021189.20
13/01/2021188.86
12/01/2021188.49
11/01/2021188.47
10/01/2021188.67
07/01/2021188.82
06/01/2021188.85
05/01/2021188.84
04/01/2021188.89
03/01/2021188.73
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.