↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון185.41
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד44
שווי כולל ני"ע במדד49 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.03
תשואה פנימית1.52%
מרווח ממשלתי1.07%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.33%1.46%13.86%25.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.09%6.74%5.40%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.190.660.86
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1451553.83940253.7163
כללביט יא1160647כלל ביטוח1705709.576883.7042
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח244207.33.6864
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2210120.43963.6601
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8485603.6506
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח283475.77911033.6447
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח285803.87584843.6436
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח284878.7483.6423
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772475.37706913.6365
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3088503.6358
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח343712.17153.6304
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30102003.6302
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח795490.35513.6298
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח345670.87953.6234
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14938503.6151
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3589203.6086
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2674521.2971323.6017
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4316717.86388783.5972
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות706770.29633.5894
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח814052.1873.715
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח461114.79575853.651
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023333.622
כללביט ז1132950כלל ביטוח391224.36580.9255
כללביט ט1136050כלל ביטוח459101.40134510.9134
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק501903.97290650.9089
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים531936.52450.9076
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2625167.87450.9074
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח959507.2520.9067
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1837677.56480.9053
כללביט י1136068כלל ביטוח1054879.5460.9052
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק245978.67180.9049
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414378.1260.9036
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825610.2923750.9032
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד783901.53560.9029
לאומי 1796040372בנק לאומי1337280.2030.9026
לאומי 1786040323בנק לאומי12627000.9009
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1442774.5308610.9005
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3355200.8995
לאומי 1806040422בנק לאומי1785988.5890.8986
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח849545.750.8893
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3555643.01740.8816
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח407285.97750.901
פניקס 37670201הפניקס ביטוח283759.11750.897
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2814371.08810.9
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/2020185.41
12/08/2020185.16
11/08/2020185.06
10/08/2020184.79
09/08/2020184.36
06/08/2020184.51
05/08/2020184.41
04/08/2020184.19
03/08/2020184.03
02/08/2020183.96
29/07/2020183.48
28/07/2020183.68
27/07/2020183.69
26/07/2020183.63
23/07/2020183.43
22/07/2020183.30
21/07/2020183.02
20/07/2020182.63
19/07/2020182.58
16/07/2020182.85
15/07/2020183.00
14/07/2020183.27
13/07/2020183.68
12/07/2020183.67
09/07/2020183.12
08/07/2020184.14
07/07/2020184.94
06/07/2020183.04
05/07/2020180.59
02/07/2020181.33
01/07/2020180.96
30/06/2020180.31
29/06/2020179.96
28/06/2020180.27
25/06/2020181.42
24/06/2020182.21
23/06/2020182.66
22/06/2020182.00
21/06/2020181.70
18/06/2020182.46
17/06/2020182.21
16/06/2020181.81
15/06/2020181.39
14/06/2020181.80
11/06/2020182.04
10/06/2020182.25
09/06/2020181.98
08/06/2020181.90
07/06/2020181.92
04/06/2020181.92
03/06/2020181.61
02/06/2020181.95
01/06/2020181.94
31/05/2020181.81
27/05/2020182.32
26/05/2020182.62
25/05/2020182.43
24/05/2020182.19
21/05/2020181.96
20/05/2020182.10
19/05/2020181.72
18/05/2020181.50
17/05/2020180.78
14/05/2020180.12
13/05/2020181.31
12/05/2020181.68
11/05/2020181.51
10/05/2020181.18
07/05/2020180.31
06/05/2020179.55
05/05/2020179.62
04/05/2020180.07
03/05/2020180.80
30/04/2020181.37
27/04/2020180.47
26/04/2020179.81
23/04/2020178.92
22/04/2020178.82
21/04/2020179.21
20/04/2020180.18
19/04/2020180.28
16/04/2020179.23
13/04/2020179.08
12/04/2020179.15
07/04/2020178.09
06/04/2020173.74
05/04/2020170.58
02/04/2020170.52
01/04/2020171.00
31/03/2020173.28
30/03/2020172.24
29/03/2020170.48
26/03/2020170.21
25/03/2020167.94
24/03/2020166.31
23/03/2020159.61
22/03/2020157.39
19/03/2020160.41
18/03/2020154.92
17/03/2020154.27
16/03/2020157.43
15/03/2020159.36
12/03/2020160.55
11/03/2020167.76
09/03/2020167.74
08/03/2020175.80
05/03/2020181.74
04/03/2020184.62
03/03/2020185.51
01/03/2020184.37
27/02/2020185.67
26/02/2020186.24
25/02/2020186.32
24/02/2020186.01
23/02/2020186.27
20/02/2020186.70
19/02/2020186.60
18/02/2020186.58
17/02/2020186.59
16/02/2020186.50
13/02/2020186.09
12/02/2020185.94
11/02/2020185.62
10/02/2020185.30
09/02/2020185.33
06/02/2020185.52
05/02/2020185.17
04/02/2020184.83
03/02/2020184.51
02/02/2020184.62
30/01/2020185.35
29/01/2020185.68
28/01/2020185.72
27/01/2020185.80
26/01/2020186.15
23/01/2020186.15
22/01/2020186.10
21/01/2020186.11
20/01/2020185.94
19/01/2020185.93
16/01/2020186.07
15/01/2020186.00
14/01/2020186.07
13/01/2020185.87
12/01/2020185.93
09/01/2020185.90
08/01/2020185.99
07/01/2020185.94
06/01/2020185.94
05/01/2020185.89
02/01/2020185.45
01/01/2020185.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.