↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון189.23
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד38.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.17
תשואה פנימית1.57%
מרווח ממשלתי0.85%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.27%5.67%13.39%24.95%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.51%6.76%5.36%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.540.630.84
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
ISIN מדדILINDX112296
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח845073.41684.2557
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח731269.14124.2541
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282275.72924534.2388
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח791117.12614.2382
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0644.2318
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2259487.3914.2166
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח279659.62053964.2158
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3562204.2132
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344004.2112
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8453604.2045
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420431.52174.2026
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח807062.7784.1957
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714140.52984.1591
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3057604.1543
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח337215.6364.221
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202884.219
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645524.214
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474288.33530554.205
כללביט יא1160647כלל ביטוח1686566.36148484.193
כללביט ט1136050כלל ביטוח480910.94121161.0604
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל467226.37112961.0561
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853761.0557
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15529501.0529
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6941.0523
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390982.5197441.0523
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1907426.7521.052
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9881.0516
כללביט י1136068כלל ביטוח1052767.86721.0501
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284085.74671.0496
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח979151.5591.0488
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1454036.30677631.0482
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337360.26451.0479
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345384.97921.0477
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345056.88042321.0473
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3318301.0466
לאומי 1806040422בנק לאומי1759460.66011.0457
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145632.2462781.0455
לאומי 1786040323בנק לאומי12306151.0452
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021189.15
11/04/2021189.19
08/04/2021189.05
07/04/2021189.22
06/04/2021189.04
05/04/2021188.88
04/04/2021188.90
01/04/2021188.78
31/03/2021188.59
30/03/2021188.42
29/03/2021188.60
25/03/2021188.37
24/03/2021188.42
22/03/2021188.03
21/03/2021187.44
18/03/2021187.40
17/03/2021187.44
16/03/2021187.47
15/03/2021187.13
14/03/2021187.06
11/03/2021187.26
10/03/2021186.87
09/03/2021186.84
08/03/2021186.22
07/03/2021186.45
04/03/2021187.02
03/03/2021187.18
02/03/2021187.36
01/03/2021187.10
28/02/2021186.93
25/02/2021187.02
24/02/2021187.32
23/02/2021187.59
22/02/2021187.56
21/02/2021187.86
18/02/2021187.92
17/02/2021188.32
16/02/2021188.73
15/02/2021188.89
14/02/2021189.21
11/02/2021189.50
10/02/2021189.49
09/02/2021189.25
08/02/2021188.92
07/02/2021189.01
04/02/2021189.00
03/02/2021188.71
02/02/2021188.55
01/02/2021188.77
31/01/2021189.04
28/01/2021189.56
27/01/2021189.71
26/01/2021190.02
25/01/2021190.27
24/01/2021190.27
21/01/2021190.08
20/01/2021190.50
19/01/2021190.29
18/01/2021189.85
17/01/2021189.32
14/01/2021189.20
13/01/2021188.86
12/01/2021188.49
11/01/2021188.47
10/01/2021188.67
07/01/2021188.82
06/01/2021188.85
05/01/2021188.84
04/01/2021188.89
03/01/2021188.73
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.