↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון181.92
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד46
שווי כולל ני"ע במדד48.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.06
תשואה פנימית1.84%
מרווח ממשלתי1.28%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.55%-3.08%13.18%23.59%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.89%6.61%5.42%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.330.640.77
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453914.35178253.5305
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4362319.78877733.5032
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח235822.53.5021
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30300003.4961
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15081003.4951
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2640081.26602083.4939
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח331717.5513.4929
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1390457.55903623.4882
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח336095.246253.4848
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק505715.07817353.4841
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2996103.4812
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח278819.58563413.4773
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד771254.19279553.4754
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים552106.80458153.4704
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278627.57765573.4653
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח280461.2363.4639
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח774184.02753.4576
כללביט יא1160647כלל ביטוח1604266.8970083.4569
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח782370.66813.4503
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3547803.4459
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות708665.49923.4413
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8172803.4355
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות880486.22723.485
כללביט ז1132950כלל ביטוח392647.26520.8801
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2637674.62950.8747
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1843193.44440.8738
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח844940.750.8736
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1432679.396120.8734
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד772864.98680.8732
לאומי 1786040323בנק לאומי12480950.8728
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254119.75680.8727
לאומי 1806040422בנק לאומי1770105.62520.8723
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27390.8721
כללביט ט1136050כלל ביטוח464310.28174040.8719
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3659015.7270.8716
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963291.9350.8714
לאומי 1796040372בנק לאומי1355669.5740.8711
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1103294.25720.8708
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3382800.8708
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח405122.14250.8695
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7650.8689
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד418248.5580.8686
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד831315.79468750.8683
פניקס 37670201הפניקס ביטוח280383.94910.8676
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים535490.78250.8621
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2784119.96720.8516
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020181.92
03/06/2020181.61
02/06/2020181.95
01/06/2020181.94
31/05/2020181.81
27/05/2020182.32
26/05/2020182.62
25/05/2020182.43
24/05/2020182.19
21/05/2020181.96
20/05/2020182.10
19/05/2020181.72
18/05/2020181.50
17/05/2020180.78
14/05/2020180.12
13/05/2020181.31
12/05/2020181.68
11/05/2020181.51
10/05/2020181.18
07/05/2020180.31
06/05/2020179.55
05/05/2020179.62
04/05/2020180.07
03/05/2020180.80
30/04/2020181.37
27/04/2020180.47
26/04/2020179.81
23/04/2020178.92
22/04/2020178.82
21/04/2020179.21
20/04/2020180.18
19/04/2020180.28
16/04/2020179.23
13/04/2020179.08
12/04/2020179.15
07/04/2020178.09
06/04/2020173.74
05/04/2020170.58
02/04/2020170.52
01/04/2020171.00
31/03/2020173.28
30/03/2020172.24
29/03/2020170.48
26/03/2020170.21
25/03/2020167.94
24/03/2020166.31
23/03/2020159.61
22/03/2020157.39
19/03/2020160.41
18/03/2020154.92
17/03/2020154.27
16/03/2020157.43
15/03/2020159.36
12/03/2020160.55
11/03/2020167.76
09/03/2020167.74
08/03/2020175.80
05/03/2020181.74
04/03/2020184.62
03/03/2020185.51
01/03/2020184.37
27/02/2020185.67
26/02/2020186.24
25/02/2020186.32
24/02/2020186.01
23/02/2020186.27
20/02/2020186.70
19/02/2020186.60
18/02/2020186.58
17/02/2020186.59
16/02/2020186.50
13/02/2020186.09
12/02/2020185.94
11/02/2020185.62
10/02/2020185.30
09/02/2020185.33
06/02/2020185.52
05/02/2020185.17
04/02/2020184.83
03/02/2020184.51
02/02/2020184.62
30/01/2020185.35
29/01/2020185.68
28/01/2020185.72
27/01/2020185.80
26/01/2020186.15
23/01/2020186.15
22/01/2020186.10
21/01/2020186.11
20/01/2020185.94
19/01/2020185.93
16/01/2020186.07
15/01/2020186.00
14/01/2020186.07
13/01/2020185.87
12/01/2020185.93
09/01/2020185.90
08/01/2020185.99
07/01/2020185.94
06/01/2020185.94
05/01/2020185.89
02/01/2020185.45
01/01/2020185.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.