↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון192.73
שינוי יומי0.09%
מספר ניירות במדד34
שווי כולל ני"ע במדד11.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.17
תשואה פנימית1.57%
מרווח ממשלתי0.92%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.12%4.77%16.92%24.61%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.26%6.76%5.38%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.110.790.81
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
ISIN מדדILINDX112296
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7312694.7443
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2808124.7338
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8607034.7303
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4341834.7178
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7876194.7137
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23272424.7136
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3346024.7126
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2783164.7101
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3094204.7094
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4843534.7083
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542704.7079
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7314784.7013
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8233074.7006
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223254.6935
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432004.6917
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117344.6783
כללביט יא1160647כלל ביטוח17109454.699
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871261.1777
לאומי 1796040372בנק לאומי14108381.1772
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15913501.1769
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31977001.1763
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47777401.1756
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17020051.1749
כללביט ט1136050כלל ביטוח4865011.1744
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430501.1741
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438051.1722
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24122211.1718
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4773511.1711
כללביט י1136068כלל ביטוח10438411.1702
לאומי 1806040422בנק לאומי17668951.1698
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11498361.1696
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3464641.1687
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744481.173
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2834321.16
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021192.56
29/07/2021192.39
28/07/2021192.28
27/07/2021192.11
26/07/2021192.14
25/07/2021191.95
22/07/2021191.49
21/07/2021191.30
20/07/2021191.26
19/07/2021191.53
15/07/2021192.42
14/07/2021192.35
13/07/2021192.31
12/07/2021192.45
11/07/2021192.30
08/07/2021192.36
07/07/2021192.69
06/07/2021192.68
05/07/2021192.64
04/07/2021192.66
01/07/2021192.38
30/06/2021192.27
29/06/2021191.97
28/06/2021192.09
27/06/2021191.79
24/06/2021191.92
23/06/2021192.03
22/06/2021191.35
21/06/2021191.19
20/06/2021191.55
17/06/2021191.66
16/06/2021191.48
15/06/2021191.40
14/06/2021191.28
13/06/2021191.00
10/06/2021190.80
09/06/2021190.76
08/06/2021190.57
07/06/2021190.64
06/06/2021191.07
03/06/2021191.08
02/06/2021191.10
01/06/2021190.97
31/05/2021190.87
30/05/2021190.97
27/05/2021190.91
26/05/2021190.95
25/05/2021191.09
24/05/2021191.02
23/05/2021191.04
20/05/2021190.84
19/05/2021191.38
18/05/2021191.40
13/05/2021191.07
12/05/2021190.55
11/05/2021190.36
10/05/2021191.12
09/05/2021190.94
06/05/2021190.65
05/05/2021190.63
04/05/2021190.33
03/05/2021190.09
02/05/2021189.80
29/04/2021189.54
28/04/2021189.43
27/04/2021189.50
26/04/2021189.51
25/04/2021189.62
22/04/2021189.64
21/04/2021189.55
20/04/2021189.66
19/04/2021189.66
18/04/2021189.64
13/04/2021189.23
12/04/2021189.15
11/04/2021189.19
08/04/2021189.05
07/04/2021189.22
06/04/2021189.04
05/04/2021188.88
04/04/2021188.90
01/04/2021188.78
31/03/2021188.59
30/03/2021188.42
29/03/2021188.60
25/03/2021188.37
24/03/2021188.42
22/03/2021188.03
21/03/2021187.44
18/03/2021187.40
17/03/2021187.44
16/03/2021187.47
15/03/2021187.13
14/03/2021187.06
11/03/2021187.26
10/03/2021186.87
09/03/2021186.84
08/03/2021186.22
07/03/2021186.45
04/03/2021187.02
03/03/2021187.18
02/03/2021187.36
01/03/2021187.10
28/02/2021186.93
25/02/2021187.02
24/02/2021187.32
23/02/2021187.59
22/02/2021187.56
21/02/2021187.86
18/02/2021187.92
17/02/2021188.32
16/02/2021188.73
15/02/2021188.89
14/02/2021189.21
11/02/2021189.50
10/02/2021189.49
09/02/2021189.25
08/02/2021188.92
07/02/2021189.01
04/02/2021189.00
03/02/2021188.71
02/02/2021188.55
01/02/2021188.77
31/01/2021189.04
28/01/2021189.56
27/01/2021189.71
26/01/2021190.02
25/01/2021190.27
24/01/2021190.27
21/01/2021190.08
20/01/2021190.50
19/01/2021190.29
18/01/2021189.85
17/01/2021189.32
14/01/2021189.20
13/01/2021188.86
12/01/2021188.49
11/01/2021188.47
10/01/2021188.67
07/01/2021188.82
06/01/2021188.85
05/01/2021188.84
04/01/2021188.89
03/01/2021188.73
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.