↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון185.05
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד38
שווי כולל ני"ע במדד40.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.26
תשואה פנימית1.62%
מרווח ממשלתי1.04%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.14%0.43%11.84%24.08%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.12%6.75%5.38%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.080.570.80
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1229
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 5 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון3 שנים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3613504.2352
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3075604.2311
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח459887.44735354.2278
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח283115.76415084.2235
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות705436.6354.2219
כללביט יא1160647כלל ביטוח1695074.4572164.2213
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח285818.1044.2155
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח821968.76254.2132
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283043.76115894.2128
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח797239.64674.2101
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14899504.2096
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29865004.2096
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח344438.372254.2031
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2161353.08684.2029
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4934348.2073384.1973
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות763621.79108554.1797
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5733604.1796
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8436004.1596
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח340104.5354.219
לאומי 1806040422בנק לאומי1810319.93781.071
כללביט י1136068כלל ביטוח1057855.09341.0581
לאומי 1786040323בנק לאומי12432651.0574
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2813608.45481.0559
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444295.7155481.0559
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282942.54451.0552
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים528643.6091.0549
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2668500.3126721.0546
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח340272.37261.0537
כללביט ט1136050כלל ביטוח460752.9975681.0532
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963111.7121.0532
כללביט ז1132950כלל ביטוח384036.89961.053
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547478.4978671.0519
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק498975.9286161.0509
לאומי 1796040372בנק לאומי1330978.951.0504
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1823620.96841.0503
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1459414.98608621.0495
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3346501.0491
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח341857.76230321.0487
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/2020185.05
28/10/2020185.12
27/10/2020185.33
26/10/2020185.37
25/10/2020185.50
22/10/2020185.76
21/10/2020185.82
20/10/2020185.73
19/10/2020186.18
18/10/2020186.13
15/10/2020185.89
14/10/2020185.60
13/10/2020185.28
12/10/2020185.17
11/10/2020185.27
08/10/2020185.01
07/10/2020185.04
06/10/2020185.00
05/10/2020185.03
04/10/2020185.17
01/10/2020184.98
30/09/2020184.95
29/09/2020184.58
24/09/2020184.46
23/09/2020184.96
22/09/2020185.23
21/09/2020185.28
17/09/2020185.26
16/09/2020184.96
15/09/2020184.73
14/09/2020184.42
13/09/2020184.05
10/09/2020184.60
09/09/2020184.98
08/09/2020184.61
07/09/2020185.15
06/09/2020185.05
03/09/2020184.97
02/09/2020185.77
01/09/2020186.08
31/08/2020186.14
30/08/2020186.06
27/08/2020186.12
26/08/2020185.79
25/08/2020185.79
24/08/2020185.83
23/08/2020185.58
20/08/2020185.48
19/08/2020185.86
18/08/2020186.21
17/08/2020186.12
16/08/2020186.01
13/08/2020185.41
12/08/2020185.16
11/08/2020185.06
10/08/2020184.79
09/08/2020184.36
06/08/2020184.51
05/08/2020184.41
04/08/2020184.19
03/08/2020184.03
02/08/2020183.96
29/07/2020183.48
28/07/2020183.68
27/07/2020183.69
26/07/2020183.63
23/07/2020183.43
22/07/2020183.30
21/07/2020183.02
20/07/2020182.63
19/07/2020182.58
16/07/2020182.85
15/07/2020183.00
14/07/2020183.27
13/07/2020183.68
12/07/2020183.67
09/07/2020183.12
08/07/2020184.14
07/07/2020184.94
06/07/2020183.04
05/07/2020180.59
02/07/2020181.33
01/07/2020180.96
30/06/2020180.31
29/06/2020179.96
28/06/2020180.27
25/06/2020181.42
24/06/2020182.21
23/06/2020182.66
22/06/2020182.00
21/06/2020181.70
18/06/2020182.46
17/06/2020182.21
16/06/2020181.81
15/06/2020181.39
14/06/2020181.80
11/06/2020182.04
10/06/2020182.25
09/06/2020181.98
08/06/2020181.90
04/06/2020181.92
03/06/2020181.61
02/06/2020181.95
01/06/2020181.94
31/05/2020181.81
27/05/2020182.32
26/05/2020182.62
25/05/2020182.43
24/05/2020182.19
21/05/2020181.96
20/05/2020182.10
19/05/2020181.72
18/05/2020181.50
17/05/2020180.78
14/05/2020180.12
13/05/2020181.31
12/05/2020181.68
11/05/2020181.51
10/05/2020181.18
07/05/2020180.31
06/05/2020179.55
05/05/2020179.62
04/05/2020180.07
03/05/2020180.80
30/04/2020181.37
27/04/2020180.47
26/04/2020179.81
23/04/2020178.92
22/04/2020178.82
21/04/2020179.21
20/04/2020180.18
19/04/2020180.28
16/04/2020179.23
13/04/2020179.08
12/04/2020179.15
07/04/2020178.09
06/04/2020173.74
05/04/2020170.58
02/04/2020170.52
01/04/2020171.00
31/03/2020173.28
30/03/2020172.24
29/03/2020170.48
26/03/2020170.21
25/03/2020167.94
24/03/2020166.31
23/03/2020159.61
22/03/2020157.39
19/03/2020160.41
18/03/2020154.92
17/03/2020154.27
16/03/2020157.43
15/03/2020159.36
12/03/2020160.55
11/03/2020167.76
09/03/2020167.74
08/03/2020175.80
05/03/2020181.74
04/03/2020184.62
03/03/2020185.51
01/03/2020184.37
27/02/2020185.67
26/02/2020186.24
25/02/2020186.32
24/02/2020186.01
23/02/2020186.27
20/02/2020186.70
19/02/2020186.60
18/02/2020186.58
17/02/2020186.59
16/02/2020186.50
13/02/2020186.09
12/02/2020185.94
11/02/2020185.62
10/02/2020185.30
09/02/2020185.33
06/02/2020185.52
05/02/2020185.17
04/02/2020184.83
03/02/2020184.51
02/02/2020184.62
30/01/2020185.35
29/01/2020185.68
28/01/2020185.72
27/01/2020185.80
26/01/2020186.15
23/01/2020186.15
22/01/2020186.10
21/01/2020186.11
20/01/2020185.94
19/01/2020185.93
16/01/2020186.07
15/01/2020186.00
14/01/2020186.07
13/01/2020185.87
12/01/2020185.93
09/01/2020185.90
08/01/2020185.99
07/01/2020185.94
06/01/2020185.94
05/01/2020185.89
02/01/2020185.45
01/01/2020185.09
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.