↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
 
נתוני שוק
שער אחרון149.77
שינוי יומי1.51%
מספר ניירות במדד27
שווי כולל ני"ע במדד28.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.03
תשואה פנימית0.78%
מרווח ממשלתי0.98%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.82%-1.29%-5.49%5.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.25%4.42%3.83%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.37-0.290.20
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1230
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265545.2253
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29145005.0425
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4207273.2441534.9916
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14632504.9555
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2573139.77374.9518
לאומי 1796040372בנק לאומי1325192.0854.9257
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3544.8754
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2157963.99003164.8243
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3592516.81934.8217
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61754.2929
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968754.2668
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173133.9837
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238823.7203
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509783.5828
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6913.3883
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2133.2898
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים392104.04533.1712
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25283.1184
פניקס 27670177הפניקס ביטוח365978.6039582.9599
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026752.9177
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17952.6678
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836562.6147
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587792.6126
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2937502.3758
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015912.2537
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח277371.3323522.2433
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238214.081.9266
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020147.54
05/04/2020145.97
02/04/2020146.16
01/04/2020146.45
31/03/2020146.71
30/03/2020146.41
29/03/2020145.48
26/03/2020145.14
25/03/2020144.00
24/03/2020143.02
23/03/2020138.53
22/03/2020136.66
19/03/2020138.66
18/03/2020135.88
17/03/2020136.03
16/03/2020137.74
15/03/2020139.13
12/03/2020140.25
11/03/2020143.88
09/03/2020143.83
08/03/2020148.52
05/03/2020152.60
04/03/2020154.23
03/03/2020154.72
01/03/2020154.17
27/02/2020155.12
26/02/2020155.38
25/02/2020155.49
24/02/2020155.35
23/02/2020155.75
20/02/2020156.14
19/02/2020156.08
18/02/2020156.09
17/02/2020156.16
16/02/2020156.33
13/02/2020156.05
12/02/2020155.88
11/02/2020155.66
10/02/2020155.36
09/02/2020155.49
06/02/2020155.67
05/02/2020155.47
04/02/2020155.19
03/02/2020155.02
02/02/2020154.99
30/01/2020155.47
29/01/2020155.74
28/01/2020155.74
27/01/2020155.90
26/01/2020156.27
23/01/2020156.29
22/01/2020156.32
21/01/2020156.41
20/01/2020156.34
19/01/2020156.37
16/01/2020156.48
15/01/2020156.33
14/01/2020156.36
13/01/2020156.23
12/01/2020156.35
09/01/2020156.44
08/01/2020156.51
07/01/2020156.51
06/01/2020156.45
05/01/2020156.39
02/01/2020156.06
01/01/2020155.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.