↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס צמודות בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
 
נתוני שוק
שער אחרון165.22
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד30.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.94
תשואה פנימית1.32%-
מרווח ממשלתי0.76%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.33%7.25%11.72%17.01%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.10%4.77%3.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.270.770.82
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1230
ISIN מדדILINDX112304
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967905.0302
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8929505.0294
כללביט ז1132950כלל ביטוח4101235.0202
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3511015.0126
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240505.0067
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271605.0011
לאומי 1796040372בנק לאומי14384865.0006
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900274.9992
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3578904.9983
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985284.9953
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384364.9934
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997284.9928
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3002504.9879
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209844.9854
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3608284.9718
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32772004.8749
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774564.968
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27765004.13
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704133.526
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249902.6961
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434571.2546
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705751.1462
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות7007961.0425
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571850.6801
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4415110.6567
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021165.22
07/12/2021165.16
06/12/2021164.92
05/12/2021164.62
02/12/2021164.63
01/12/2021164.94
30/11/2021165.19
29/11/2021165.49
28/11/2021165.50
25/11/2021166.01
24/11/2021165.45
23/11/2021165.18
22/11/2021165.00
21/11/2021165.39
18/11/2021165.67
17/11/2021166.06
16/11/2021166.10
15/11/2021166.22
14/11/2021166.05
11/11/2021165.91
10/11/2021165.86
09/11/2021165.61
08/11/2021165.71
07/11/2021165.80
04/11/2021165.62
03/11/2021165.38
02/11/2021165.79
01/11/2021165.84
31/10/2021166.13
28/10/2021166.19
27/10/2021166.51
26/10/2021166.49
25/10/2021165.96
24/10/2021165.65
21/10/2021165.84
20/10/2021166.00
19/10/2021165.94
18/10/2021166.13
17/10/2021166.40
14/10/2021166.58
13/10/2021166.16
12/10/2021165.69
11/10/2021165.20
10/10/2021164.79
07/10/2021164.98
06/10/2021165.16
05/10/2021165.20
04/10/2021165.10
03/10/2021164.90
30/09/2021164.70
29/09/2021164.66
26/09/2021164.43
23/09/2021164.46
22/09/2021164.15
19/09/2021163.96
14/09/2021164.11
13/09/2021163.75
12/09/2021163.51
09/09/2021163.45
05/09/2021163.55
02/09/2021163.64
01/09/2021163.57
31/08/2021163.55
30/08/2021163.09
29/08/2021162.92
26/08/2021162.61
25/08/2021162.59
24/08/2021162.58
23/08/2021162.49
22/08/2021162.40
19/08/2021162.29
18/08/2021162.59
17/08/2021162.55
16/08/2021162.41
15/08/2021162.12
12/08/2021161.86
11/08/2021161.90
10/08/2021161.94
09/08/2021162.02
08/08/2021162.00
05/08/2021162.06
04/08/2021162.07
03/08/2021161.90
02/08/2021161.79
01/08/2021161.50
29/07/2021161.20
28/07/2021161.19
27/07/2021161.14
26/07/2021161.25
25/07/2021161.09
22/07/2021160.86
21/07/2021160.71
20/07/2021160.65
19/07/2021160.88
15/07/2021161.51
14/07/2021161.43
13/07/2021161.22
12/07/2021161.14
11/07/2021161.13
08/07/2021161.12
07/07/2021161.56
06/07/2021161.50
05/07/2021161.29
04/07/2021161.13
01/07/2021160.95
30/06/2021160.89
29/06/2021160.57
28/06/2021160.66
27/06/2021160.53
24/06/2021160.61
23/06/2021160.68
22/06/2021160.36
21/06/2021160.47
20/06/2021160.84
17/06/2021161.20
16/06/2021161.17
15/06/2021161.69
14/06/2021161.61
13/06/2021161.44
10/06/2021161.31
09/06/2021161.24
08/06/2021161.06
07/06/2021160.95
06/06/2021161.07
03/06/2021161.29
02/06/2021161.31
01/06/2021161.09
31/05/2021160.72
30/05/2021160.71
27/05/2021160.69
26/05/2021160.72
25/05/2021160.86
24/05/2021160.82
23/05/2021160.95
20/05/2021160.90
19/05/2021161.58
18/05/2021161.75
13/05/2021162.19
12/05/2021161.57
11/05/2021161.28
10/05/2021161.70
09/05/2021161.20
06/05/2021160.71
05/05/2021160.63
04/05/2021160.25
03/05/2021159.81
02/05/2021159.22
29/04/2021159.00
28/04/2021158.79
27/04/2021158.75
26/04/2021158.71
25/04/2021158.72
22/04/2021158.72
21/04/2021158.72
20/04/2021158.85
19/04/2021158.92
18/04/2021158.90
13/04/2021158.59
12/04/2021158.53
11/04/2021158.51
08/04/2021158.40
07/04/2021158.48
06/04/2021158.45
05/04/2021158.37
04/04/2021158.36
01/04/2021158.17
31/03/2021158.05
30/03/2021157.87
29/03/2021157.82
25/03/2021157.68
24/03/2021157.73
22/03/2021157.56
21/03/2021157.30
18/03/2021157.36
17/03/2021157.26
16/03/2021157.26
15/03/2021156.73
14/03/2021156.63
11/03/2021156.74
10/03/2021156.66
09/03/2021156.76
08/03/2021156.55
07/03/2021156.60
04/03/2021156.71
03/03/2021156.71
02/03/2021156.87
01/03/2021156.65
28/02/2021156.53
25/02/2021156.57
24/02/2021156.77
23/02/2021156.71
22/02/2021156.58
21/02/2021156.65
18/02/2021156.65
17/02/2021156.68
16/02/2021156.79
15/02/2021156.46
14/02/2021156.58
11/02/2021156.67
10/02/2021156.80
09/02/2021156.46
08/02/2021156.28
07/02/2021156.37
04/02/2021156.34
03/02/2021156.17
02/02/2021155.96
01/02/2021156.05
31/01/2021156.10
28/01/2021156.41
27/01/2021156.47
26/01/2021156.62
25/01/2021156.65
24/01/2021156.62
21/01/2021156.58
20/01/2021156.83
19/01/2021156.64
18/01/2021156.47
17/01/2021156.15
14/01/2021156.08
13/01/2021155.87
12/01/2021155.74
11/01/2021155.61
10/01/2021155.65
07/01/2021155.68
06/01/2021155.63
05/01/2021155.56
04/01/2021155.52
03/01/2021155.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.