↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
 
נתוני שוק
שער אחרון156.58
שינוי יומי0.15%-
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד36.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.02
תשואה פנימית0.42%-
מרווח ממשלתי0.62%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.77%0.17%6.07%14.47%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.73%4.70%3.79%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.060.420.72
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1230
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח6060605.0653
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15421505.0302
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1885007.37045.0255
לאומי 1796040372בנק לאומי1380874.5865.0248
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4623806.11232525.0247
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3608274.85435.0151
לאומי 1816040505בנק לאומי2420012.82385.0075
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2205724.4814625.0039
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים563147.82541854.7067
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31044004.5233
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים540613.09554.5183
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476947.5901833.9862
כללביט ט1136050כלל ביטוח472483.56561273.9489
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2670192.19253.8905
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל461996.84960463.8613
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2571761.94883.7472
כללביט ז1132950כלל ביטוח392939.1423.2841
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2242698.63023.2677
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348621.4922.9137
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח340090.30342132.8424
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2964002.4772
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274305.1322882.2926
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח334776.85366732.798
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248865.24348752.08
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות838869.55831251.2223
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות796975.38655821.1612
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות717229.00861.045
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות425344.350.6197
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות423363.51640.6168
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
DateLevel
21/01/2021156.58
20/01/2021156.83
19/01/2021156.64
18/01/2021156.47
17/01/2021156.15
14/01/2021156.08
13/01/2021155.87
12/01/2021155.74
11/01/2021155.61
10/01/2021155.65
07/01/2021155.68
06/01/2021155.63
05/01/2021155.56
04/01/2021155.52
03/01/2021155.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.