↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
 
נתוני שוק
שער אחרון158.59
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד36.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.90
תשואה פנימית0.85%-
מרווח ממשלתי0.55%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.06%5.56%7.73%12.90%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.67%4.69%3.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.020.530.65
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1230
ISIN מדדILINDX112304
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פניקס 57670284הפניקס ביטוח845073.41685.0474
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15529504.9954
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1907426.7524.9907
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9884.9892
לאומי 1816040505בנק לאומי2454090.98124.9877
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344004.5473
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853764.4079
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6944.2199
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645524.998
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1490287.63305844.985
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3580225.5524.99
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2699457.99923.9163
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2612720.8643.7905
כללביט ט1136050כלל ביטוח480910.94121163.6893
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474288.33530553.6385
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל467226.37112963.5844
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2259487.3913.2781
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0643.075
כללביט ז1132950כלל ביטוח398046.9863.0536
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354487.232.7195
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח342510.87497592.6276
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341802.41500872.6222
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3031252.3254
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח281371.7652482.1586
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202881.1657
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252885.06183751.94
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714140.52981.036
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682860.23170.9907
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427440.8340.6201
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420431.52170.61
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021158.53
11/04/2021158.51
08/04/2021158.40
07/04/2021158.48
06/04/2021158.45
05/04/2021158.37
04/04/2021158.36
01/04/2021158.17
31/03/2021158.05
30/03/2021157.87
29/03/2021157.82
25/03/2021157.68
24/03/2021157.73
22/03/2021157.56
21/03/2021157.30
18/03/2021157.36
17/03/2021157.26
16/03/2021157.26
15/03/2021156.73
14/03/2021156.63
11/03/2021156.74
10/03/2021156.66
09/03/2021156.76
08/03/2021156.55
07/03/2021156.60
04/03/2021156.71
03/03/2021156.71
02/03/2021156.87
01/03/2021156.65
28/02/2021156.53
25/02/2021156.57
24/02/2021156.77
23/02/2021156.71
22/02/2021156.58
21/02/2021156.65
18/02/2021156.65
17/02/2021156.68
16/02/2021156.79
15/02/2021156.46
14/02/2021156.58
11/02/2021156.67
10/02/2021156.80
09/02/2021156.46
08/02/2021156.28
07/02/2021156.37
04/02/2021156.34
03/02/2021156.17
02/02/2021155.96
01/02/2021156.05
31/01/2021156.10
28/01/2021156.41
27/01/2021156.47
26/01/2021156.62
25/01/2021156.65
24/01/2021156.62
21/01/2021156.58
20/01/2021156.83
19/01/2021156.64
18/01/2021156.47
17/01/2021156.15
14/01/2021156.08
13/01/2021155.87
12/01/2021155.74
11/01/2021155.61
10/01/2021155.65
07/01/2021155.68
06/01/2021155.63
05/01/2021155.56
04/01/2021155.52
03/01/2021155.47
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.