↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים וביטוח

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים וביטוח כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
 
נתוני שוק
שער אחרון153.13
שינוי יומי0.40%
מספר ניירות במדד27
שווי כולל ני"ע במדד29.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.92
תשואה פנימית0.22%
מרווח ממשלתי0.94%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.66%-0.95%-5.79%8.73%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.54%4.58%3.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.14-0.380.38
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1230
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים או ביטוח
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4362319.78877735.0221
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2196129.739885.016
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2637674.62955.0159
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30300005.0121
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15081005.0106
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3131415.0864.9994
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3659015.7274.9983
לאומי 1796040372בנק לאומי1355669.5744.9954
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד771254.19279554.9823
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים552106.80458154.3423
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד831315.79468754.2716
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים535490.78254.2117
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק505715.07817353.9775
כללביט ט1136050כלל ביטוח464310.28174043.6518
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453914.35178253.5701
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד427651.19353.3635
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד418248.5583.2895
כללביט ז1132950כלל ביטוח392647.26523.0882
פניקס 27670177הפניקס ביטוח368235.58775852.8962
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27392.6445
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח329492.92307862.5915
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2925502.3009
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט281524.380032.2142
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח276173.5979522.1721
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח328282.63730132.582
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243654.972651.9164
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236999.621.864
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020153.13
03/06/2020152.52
02/06/2020152.96
01/06/2020153.00
31/05/2020153.19
27/05/2020153.37
26/05/2020153.55
25/05/2020153.17
24/05/2020152.89
21/05/2020152.77
20/05/2020152.55
19/05/2020152.30
18/05/2020152.10
17/05/2020151.51
14/05/2020150.69
13/05/2020151.47
12/05/2020151.65
11/05/2020151.36
10/05/2020151.21
07/05/2020151.01
06/05/2020150.37
05/05/2020150.40
04/05/2020150.39
03/05/2020151.10
30/04/2020151.46
27/04/2020150.94
26/04/2020150.72
23/04/2020150.45
22/04/2020150.02
21/04/2020150.51
20/04/2020151.11
19/04/2020150.93
16/04/2020150.30
13/04/2020150.23
12/04/2020150.15
07/04/2020149.77
06/04/2020147.54
05/04/2020145.97
02/04/2020146.16
01/04/2020146.45
31/03/2020146.71
30/03/2020146.41
29/03/2020145.48
26/03/2020145.14
25/03/2020144.00
24/03/2020143.02
23/03/2020138.53
22/03/2020136.66
19/03/2020138.66
18/03/2020135.88
17/03/2020136.03
16/03/2020137.74
15/03/2020139.13
12/03/2020140.25
11/03/2020143.88
09/03/2020143.83
08/03/2020148.52
05/03/2020152.60
04/03/2020154.23
03/03/2020154.72
01/03/2020154.17
27/02/2020155.12
26/02/2020155.38
25/02/2020155.49
24/02/2020155.35
23/02/2020155.75
20/02/2020156.14
19/02/2020156.08
18/02/2020156.09
17/02/2020156.16
16/02/2020156.33
13/02/2020156.05
12/02/2020155.88
11/02/2020155.66
10/02/2020155.36
09/02/2020155.49
06/02/2020155.67
05/02/2020155.47
04/02/2020155.19
03/02/2020155.02
02/02/2020154.99
30/01/2020155.47
29/01/2020155.74
28/01/2020155.74
27/01/2020155.90
26/01/2020156.27
23/01/2020156.29
22/01/2020156.32
21/01/2020156.41
20/01/2020156.34
19/01/2020156.37
16/01/2020156.48
15/01/2020156.33
14/01/2020156.36
13/01/2020156.23
12/01/2020156.35
09/01/2020156.44
08/01/2020156.51
07/01/2020156.51
06/01/2020156.45
05/01/2020156.39
02/01/2020156.06
01/01/2020155.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.