↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2) כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" ועונות להגדרה של אג"ח קונצרנית או אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון162.22
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד41.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.80
תשואה פנימית0.55%-
מרווח ממשלתי0.85%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.43%6.91%8.49%12.97%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.63%4.33%3.47%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.540.620.70
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
ISIN מדדILINDX112312
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645526.0059
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15529506.0027
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1553460.837115.9983
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3580225.5525.9962
לאומי 1816040505בנק לאומי2454090.98125.9935
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1379589.45.9864
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9885.6881
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1301011.731815.3264
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344004.6098
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853764.2079
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1907426.7524.1939
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6944.0284
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2699457.99923.9701
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2612720.8643.8426
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל467226.37112963.4217
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2259487.3913.3231
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0642.9354
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1115273.04062.4521
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1184340.206252.604
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354487.232.596
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים782182.51.7198
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1137855.61.6734
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202881.1818
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252885.06183751.852
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות740393.11.0889
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714140.52981.0503
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682860.23171.0043
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427440.8340.6286
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420431.52170.6183
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021162.14
11/04/2021162.16
08/04/2021162.09
07/04/2021162.19
06/04/2021162.21
05/04/2021162.09
04/04/2021162.16
01/04/2021161.95
31/03/2021161.83
30/03/2021161.67
29/03/2021161.57
25/03/2021161.39
24/03/2021161.42
22/03/2021161.31
21/03/2021161.12
18/03/2021161.09
17/03/2021160.96
16/03/2021160.88
15/03/2021160.46
14/03/2021160.37
11/03/2021160.49
10/03/2021160.52
09/03/2021160.64
08/03/2021160.47
07/03/2021160.50
04/03/2021160.54
03/03/2021160.54
02/03/2021160.70
01/03/2021160.43
28/02/2021160.32
25/02/2021160.36
24/02/2021160.51
23/02/2021160.45
22/02/2021160.26
21/02/2021160.35
18/02/2021160.33
17/02/2021160.36
16/02/2021160.42
15/02/2021160.06
14/02/2021160.20
11/02/2021160.30
10/02/2021160.49
09/02/2021160.14
08/02/2021159.94
07/02/2021159.84
04/02/2021159.79
03/02/2021159.69
02/02/2021159.54
01/02/2021159.69
31/01/2021159.73
28/01/2021159.84
27/01/2021159.89
26/01/2021159.89
25/01/2021159.85
24/01/2021159.72
21/01/2021159.66
20/01/2021159.86
19/01/2021159.74
18/01/2021159.54
17/01/2021159.25
14/01/2021159.22
13/01/2021158.96
12/01/2021158.84
11/01/2021158.73
10/01/2021158.73
07/01/2021158.80
06/01/2021158.66
05/01/2021158.59
04/01/2021158.52
03/01/2021158.43
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.