↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2) כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" ועונות להגדרה של אג"ח קונצרנית או אג"ח רובד 2
 
נתוני שוק
שער אחרון159.74
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד28
שווי כולל ני"ע במדד40.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.94
תשואה פנימית0.10%-
מרווח ממשלתי1.02%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.87%0.97%6.59%14.45%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.12%4.34%3.54%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.140.470.72
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט1344434.106336.1145
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי1545642.598366.0515
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15412506.0236
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4622155.342566.0183
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3602601.96175.9995
לאומי 1816040505בנק לאומי2418158.23025.9952
לאומי 1796040372בנק לאומי1381774.7655.7797
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי1267208.5025.3005
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים562924.77449254.8223
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541658.46554.6401
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31041004.5885
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1884117.71244.2737
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל463753.9688373.9727
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2668941.5173.9453
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2568963.51363.7975
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2246895.82043.3213
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348655.3982.9868
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים1136269.327772.5773
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים1100482.61462.4962
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248736.95141252.1308
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים7574821.7182
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות1114119.75781.6468
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות838708.83993751.2398
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות795677.87826751.1762
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות722700.4051.0683
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות718001.12831.0614
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות424739.5950.6278
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות423528.69920.6261
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021159.54
17/01/2021159.25
14/01/2021159.22
13/01/2021158.96
12/01/2021158.84
11/01/2021158.73
10/01/2021158.73
07/01/2021158.80
06/01/2021158.66
05/01/2021158.59
04/01/2021158.52
03/01/2021158.43
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.