↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון155.48
שינוי יומי0.42%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד21.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.86
תשואה פנימית0.10%
מרווח ממשלתי0.80%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.40%-0.96%-5.32%7.82%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.89%4.20%3.61%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.16-0.380.36
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4362319.78877737.3992
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30300007.3843
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15081007.3822
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות880486.22727.3608
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק505715.07817357.3588
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד771254.19279557.3405
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים552106.80458157.3299
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות708665.49927.2686
לאומי 1796040372בנק לאומי1355669.5745.8878
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1843193.44444.4297
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט281524.380034.4256
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3659015.7274.4185
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243654.972654.4182
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד418248.5584.4032
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד831315.79468754.4015
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים535490.78254.3703
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27394.421
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020155.48
03/06/2020154.83
02/06/2020155.12
01/06/2020155.08
31/05/2020155.37
27/05/2020155.80
26/05/2020156.02
25/05/2020155.60
24/05/2020155.34
21/05/2020155.37
20/05/2020154.96
19/05/2020154.68
18/05/2020154.52
17/05/2020154.04
14/05/2020153.21
13/05/2020153.77
12/05/2020153.92
11/05/2020153.58
10/05/2020153.43
07/05/2020153.32
06/05/2020152.67
05/05/2020152.75
04/05/2020152.73
03/05/2020153.21
30/04/2020153.67
27/04/2020153.07
26/04/2020152.74
23/04/2020152.40
22/04/2020151.78
21/04/2020152.16
20/04/2020152.66
19/04/2020152.49
16/04/2020151.96
13/04/2020151.73
12/04/2020151.58
07/04/2020151.21
06/04/2020149.30
05/04/2020147.50
02/04/2020147.62
01/04/2020147.89
31/03/2020148.18
30/03/2020147.91
29/03/2020147.30
26/03/2020147.27
25/03/2020146.09
24/03/2020145.38
23/03/2020141.07
22/03/2020139.01
19/03/2020141.59
18/03/2020139.36
17/03/2020139.91
16/03/2020141.52
15/03/2020142.66
12/03/2020144.22
11/03/2020147.74
09/03/2020148.26
08/03/2020151.91
05/03/2020155.65
04/03/2020156.76
03/03/2020156.96
01/03/2020156.42
27/02/2020157.20
26/02/2020157.47
25/02/2020157.62
24/02/2020157.44
23/02/2020157.69
20/02/2020158.11
19/02/2020157.98
18/02/2020158.01
17/02/2020158.04
16/02/2020158.19
13/02/2020157.91
12/02/2020157.81
11/02/2020157.45
10/02/2020157.16
09/02/2020157.26
06/02/2020157.43
05/02/2020157.19
04/02/2020157.00
03/02/2020156.88
02/02/2020156.81
30/01/2020157.34
29/01/2020157.57
28/01/2020157.59
27/01/2020157.72
26/01/2020158.08
23/01/2020158.10
22/01/2020158.14
21/01/2020158.20
20/01/2020158.20
19/01/2020158.25
16/01/2020158.41
15/01/2020158.24
14/01/2020158.28
13/01/2020158.13
12/01/2020158.28
09/01/2020158.34
08/01/2020158.43
07/01/2020158.42
06/01/2020158.35
05/01/2020158.29
02/01/2020158.02
01/01/2020157.84
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.