↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס צמודות בנקים ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים ישראל כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה (כולל סדרות אשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן), שדירוגן לפחות (-A) והונפקו על ידי חברות המפוקחות על ידי בנק ישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון162.97
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד46
כמות מנפיקים7
מח"מ ברוטו3.57
תשואה פנימית0.69%
מרווח ממשלתי1.16%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
4.26%-1.00%-3.63%10.79%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.72%4.50%3.64%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.40-0.250.56
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
ISIN מדדILINDX112312
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיהמניות במדד נכללות ברשימת התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי שבפיקוח המפקח על הבנקים בישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט28567346.006
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים41044455.9706
לאומי 1826040539בנק לאומי31118435.7353
לאומי 1796040372בנק לאומי32548294.9141
פועלים 2006620496בנק פועלים32844574.7778
לאומי 1816040505בנק לאומי25062514.6191
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט16299124.6056
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15622504.4144
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט13987653.9524
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24139223.5115
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות33177763.3981
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות32926823.3723
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30870003.1617
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי15907412.9318
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27369782.8032
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26946392.7598
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13330282.4569
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים14246982.0724
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים4841092.0519
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11457071.6666
פועלים הנפקות יח1940600בנק פועלים11454821.6663
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים11403251.6588
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5799321.6387
לאומי 1836040547בנק לאומי9431971.2824
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4456801.2593
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11724971.2009
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים8171371.1886
לאומי התחיבות 4056040620בנק לאומי6352631.1708
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4068811.1497
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4006771.1322
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות11540351.182
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות9372310.9599
בינל הנפקות כג1142058הבנק הבינלאומי3253830.9194
בינל הנפקות כה1167030הבנק הבינלאומי3249000.9181
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות7936930.8129
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7745890.7933
בינל הנפקות כד1151000הבנק הבינלאומי2783800.7866
מזרחי טפחות הנפקות 472310233בנק מזרחי-טפחות7308270.7485
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7149130.7322
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי4684870.6619
פועלים ו6620553בנק פועלים3944690.5738
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות5266580.5394
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4393340.4499
ירושלים הנפקות 171176312בנק ירושלים1355180.3829
מזרחי טפחות הנפקות 562310415בנק מזרחי-טפחות3161270.3237
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי2427910.686
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022162.97
23/06/2022163.00
22/06/2022162.20
21/06/2022161.64
20/06/2022161.75
19/06/2022161.47
16/06/2022161.50
15/06/2022161.79
14/06/2022161.90
13/06/2022161.81
12/06/2022162.35
09/06/2022163.12
08/06/2022163.32
07/06/2022163.54
06/06/2022163.61
02/06/2022163.70
01/06/2022163.54
31/05/2022162.98
30/05/2022163.00
29/05/2022162.71
26/05/2022162.16
25/05/2022161.86
24/05/2022162.67
23/05/2022163.70
22/05/2022164.42
19/05/2022164.71
18/05/2022164.52
17/05/2022164.35
16/05/2022164.16
15/05/2022164.65
12/05/2022164.56
11/05/2022164.97
10/05/2022165.02
09/05/2022165.01
08/05/2022165.43
03/05/2022166.07
02/05/2022165.99
01/05/2022166.61
28/04/2022166.92
27/04/2022167.06
26/04/2022167.38
25/04/2022167.34
24/04/2022167.37
20/04/2022167.65
19/04/2022167.41
18/04/2022167.39
17/04/2022167.26
14/04/2022167.19
13/04/2022167.05
12/04/2022167.22
11/04/2022167.60
10/04/2022167.89
07/04/2022167.86
06/04/2022167.82
05/04/2022168.14
04/04/2022168.25
03/04/2022168.16
31/03/2022168.29
30/03/2022168.31
29/03/2022168.06
28/03/2022168.38
27/03/2022168.50
24/03/2022169.11
23/03/2022169.77
22/03/2022169.73
21/03/2022169.87
20/03/2022170.09
16/03/2022169.76
15/03/2022169.15
14/03/2022168.69
13/03/2022168.79
10/03/2022168.76
09/03/2022169.45
08/03/2022170.04
07/03/2022170.07
06/03/2022169.87
03/03/2022169.38
02/03/2022168.67
01/03/2022168.39
28/02/2022167.80
27/02/2022167.22
24/02/2022167.00
23/02/2022166.96
22/02/2022167.58
21/02/2022168.12
20/02/2022168.33
17/02/2022168.40
16/02/2022168.22
15/02/2022168.07
14/02/2022167.85
13/02/2022167.96
10/02/2022168.10
09/02/2022167.86
08/02/2022167.37
07/02/2022167.14
06/02/2022167.07
03/02/2022167.46
02/02/2022167.97
01/02/2022168.11
31/01/2022168.27
30/01/2022169.11
27/01/2022168.85
26/01/2022169.21
25/01/2022168.98
24/01/2022169.08
23/01/2022169.72
20/01/2022170.09
19/01/2022170.02
18/01/2022170.08
17/01/2022170.32
16/01/2022170.50
13/01/2022170.52
12/01/2022170.58
11/01/2022170.50
10/01/2022170.81
09/01/2022170.87
06/01/2022171.11
05/01/2022171.27
04/01/2022171.14
03/01/2022170.95
02/01/2022170.59
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.