↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס צמודות בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" כולל סדרות אשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן
 
נתוני שוק
שער אחרון166.00
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד20.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.69
תשואה פנימית0.69%-
מרווח ממשלתי1.04%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.82%7.65%9.60%14.29%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.90%4.37%3.50%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.880.690.73
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
ISIN מדדILINDX112312
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15913506.0107
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47777406.004
לאומי התחיבות 4036040430בנק לאומי15996776.0015
דיסקונט מנפיקים ו7480197בנק דיסקונט14248665.9844
לאומי 1816040505בנק לאומי24907195.9806
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24216965.6818
לאומי 1796040372בנק לאומי14108385.6573
לאומי התחיבות 4046040471בנק לאומי13372485.3623
דיסקונט מנפיקים ז7480247בנק דיסקונט16936505.984
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31977004.6037
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17020053.9933
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27539873.9649
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26524083.8187
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146613.5402
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23272423.3505
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871262.9084
פועלים הנפקות כ"א1940725בנק פועלים11871132.7852
פועלים הנפקות כ1940691בנק פועלים11511622.7008
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4773512.3647
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117342.0396
פועלים הנפקות יט1940626בנק פועלים8005441.8782
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3574031.7705
מזרחי טפחות הנפקות 502310290בנק מזרחי-טפחות11648581.6771
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8233071.1853
מזרחי טפחות הנפקות 482310266בנק מזרחי-טפחות7621321.0972
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7314781.0531
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6908960.9947
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4351410.6265
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4341830.6251
ירושלים הנפקות 171176312בנק ירושלים1436110.3557
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021165.77
29/07/2021165.54
28/07/2021165.50
27/07/2021165.49
26/07/2021165.61
25/07/2021165.42
22/07/2021165.14
21/07/2021165.03
20/07/2021164.98
19/07/2021165.19
15/07/2021165.65
14/07/2021165.49
13/07/2021165.30
12/07/2021165.24
11/07/2021165.26
08/07/2021165.17
07/07/2021165.50
06/07/2021165.41
05/07/2021165.17
04/07/2021165.01
01/07/2021164.88
30/06/2021164.77
29/06/2021164.53
28/06/2021164.63
27/06/2021164.54
24/06/2021164.62
23/06/2021164.71
22/06/2021164.48
21/06/2021164.72
20/06/2021165.05
17/06/2021165.40
16/06/2021165.36
15/06/2021165.81
14/06/2021165.76
13/06/2021165.63
10/06/2021165.55
09/06/2021165.40
08/06/2021165.23
07/06/2021165.12
06/06/2021165.18
03/06/2021165.25
02/06/2021165.26
01/06/2021165.02
31/05/2021164.71
30/05/2021164.70
27/05/2021164.73
26/05/2021164.68
25/05/2021164.83
24/05/2021164.79
23/05/2021164.92
20/05/2021164.86
19/05/2021165.33
18/05/2021165.55
13/05/2021165.95
12/05/2021165.39
11/05/2021165.17
10/05/2021165.46
09/05/2021164.93
06/05/2021164.52
05/05/2021164.37
04/05/2021164.04
03/05/2021163.67
02/05/2021163.05
29/04/2021162.80
28/04/2021162.62
27/04/2021162.63
26/04/2021162.59
25/04/2021162.51
22/04/2021162.47
21/04/2021162.48
20/04/2021162.58
19/04/2021162.62
18/04/2021162.60
13/04/2021162.22
12/04/2021162.14
11/04/2021162.16
08/04/2021162.09
07/04/2021162.19
06/04/2021162.21
05/04/2021162.09
04/04/2021162.16
01/04/2021161.95
31/03/2021161.83
30/03/2021161.67
29/03/2021161.57
25/03/2021161.39
24/03/2021161.42
22/03/2021161.31
21/03/2021161.12
18/03/2021161.09
17/03/2021160.96
16/03/2021160.88
15/03/2021160.46
14/03/2021160.37
11/03/2021160.49
10/03/2021160.52
09/03/2021160.64
08/03/2021160.47
07/03/2021160.50
04/03/2021160.54
03/03/2021160.54
02/03/2021160.70
01/03/2021160.43
28/02/2021160.32
25/02/2021160.36
24/02/2021160.51
23/02/2021160.45
22/02/2021160.26
21/02/2021160.35
18/02/2021160.33
17/02/2021160.36
16/02/2021160.42
15/02/2021160.06
14/02/2021160.20
11/02/2021160.30
10/02/2021160.49
09/02/2021160.14
08/02/2021159.94
07/02/2021159.84
04/02/2021159.79
03/02/2021159.69
02/02/2021159.54
01/02/2021159.69
31/01/2021159.73
28/01/2021159.84
27/01/2021159.89
26/01/2021159.89
25/01/2021159.85
24/01/2021159.72
21/01/2021159.66
20/01/2021159.86
19/01/2021159.74
18/01/2021159.54
17/01/2021159.25
14/01/2021159.22
13/01/2021158.96
12/01/2021158.84
11/01/2021158.73
10/01/2021158.73
07/01/2021158.80
06/01/2021158.66
05/01/2021158.59
04/01/2021158.52
03/01/2021158.43
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.