↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס צמודות בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמודות בנקים כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (A), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון154.63
שינוי יומי0.09%
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד25.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.70
תשואה פנימית0.17%
מרווח ממשלתי0.74%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.94%-2.30%-5.11%7.32%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.06%4.31%3.58%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.27-0.400.41
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1231
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 3 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנתיים ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראיA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2210120.43967.028
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772475.37706916.9826
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק501903.97290656.9809
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30102006.9706
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023336.9549
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14938506.9415
לאומי 1796040372בנק לאומי1337280.2036.9326
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4316717.86388786.9072
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות706770.29636.8923
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי343230.4384.1853
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים531936.52454.1826
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1837677.56484.1719
לאומי 1816040505בנק לאומי2375734.40164.1672
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414378.1264.1642
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825610.2923754.1622
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278716.319644.1432
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק245978.67184.17
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3555643.01744.0629
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/2020154.63
12/08/2020154.48
11/08/2020154.25
10/08/2020154.30
09/08/2020154.11
06/08/2020154.06
05/08/2020154.11
04/08/2020154.07
03/08/2020154.05
02/08/2020154.20
29/07/2020153.88
28/07/2020154.02
27/07/2020153.96
26/07/2020154.06
23/07/2020153.86
22/07/2020153.65
21/07/2020153.53
20/07/2020153.19
19/07/2020153.44
16/07/2020153.58
15/07/2020153.69
14/07/2020153.53
13/07/2020153.81
12/07/2020153.83
09/07/2020153.54
08/07/2020154.20
07/07/2020154.64
06/07/2020154.69
05/07/2020153.28
02/07/2020153.81
01/07/2020153.40
30/06/2020152.54
29/06/2020152.73
28/06/2020153.12
25/06/2020153.89
24/06/2020154.26
23/06/2020154.82
22/06/2020154.74
21/06/2020154.79
18/06/2020155.08
17/06/2020155.18
16/06/2020155.23
15/06/2020155.47
14/06/2020155.49
11/06/2020155.68
10/06/2020155.77
09/06/2020155.65
08/06/2020155.58
07/06/2020155.48
04/06/2020155.48
03/06/2020154.83
02/06/2020155.12
01/06/2020155.08
31/05/2020155.37
27/05/2020155.80
26/05/2020156.02
25/05/2020155.60
24/05/2020155.34
21/05/2020155.37
20/05/2020154.96
19/05/2020154.68
18/05/2020154.52
17/05/2020154.04
14/05/2020153.21
13/05/2020153.77
12/05/2020153.92
11/05/2020153.58
10/05/2020153.43
07/05/2020153.32
06/05/2020152.67
05/05/2020152.75
04/05/2020152.73
03/05/2020153.21
30/04/2020153.67
27/04/2020153.07
26/04/2020152.74
23/04/2020152.40
22/04/2020151.78
21/04/2020152.16
20/04/2020152.66
19/04/2020152.49
16/04/2020151.96
13/04/2020151.73
12/04/2020151.58
07/04/2020151.21
06/04/2020149.30
05/04/2020147.50
02/04/2020147.62
01/04/2020147.89
31/03/2020148.18
30/03/2020147.91
29/03/2020147.30
26/03/2020147.27
25/03/2020146.09
24/03/2020145.38
23/03/2020141.07
22/03/2020139.01
19/03/2020141.59
18/03/2020139.36
17/03/2020139.91
16/03/2020141.52
15/03/2020142.66
12/03/2020144.22
11/03/2020147.74
09/03/2020148.26
08/03/2020151.91
05/03/2020155.65
04/03/2020156.76
03/03/2020156.96
01/03/2020156.42
27/02/2020157.20
26/02/2020157.47
25/02/2020157.62
24/02/2020157.44
23/02/2020157.69
20/02/2020158.11
19/02/2020157.98
18/02/2020158.01
17/02/2020158.04
16/02/2020158.19
13/02/2020157.91
12/02/2020157.81
11/02/2020157.45
10/02/2020157.16
09/02/2020157.26
06/02/2020157.43
05/02/2020157.19
04/02/2020157.00
03/02/2020156.88
02/02/2020156.81
30/01/2020157.34
29/01/2020157.57
28/01/2020157.59
27/01/2020157.72
26/01/2020158.08
23/01/2020158.10
22/01/2020158.14
21/01/2020158.20
20/01/2020158.20
19/01/2020158.25
16/01/2020158.41
15/01/2020158.24
14/01/2020158.28
13/01/2020158.13
12/01/2020158.28
09/01/2020158.34
08/01/2020158.43
07/01/2020158.42
06/01/2020158.35
05/01/2020158.29
02/01/2020158.02
01/01/2020157.84
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.