↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-AA), שהונפקו על ידי חברות המוגדרות על פי חוק כחברות ממשלתיות (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן).
 
נתוני שוק
שער אחרון111.59
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד25.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.27
תשואה פנימית1.59%
מרווח ממשלתי0.75%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.54%7.92%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.85%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.64------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1232
ISIN מדדILINDX112320
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/08/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר18%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/משתנה
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
דרישות נוספותמנפיק האג"ח הינו חברה שעל פי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז207119018.1224
מקורות 111158476מקורות296074117.5984
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל262379712.4627
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17277508.2066
חשמל 296000236חברת חשמל38168676.9649
עמידר א1143585עמידר6668356.7972
חשמל 276000210חברת חשמל36074366.5828
מקורות 101158468מקורות7208656.3029
חשמל 316000285חברת חשמל25567474.6656
תעשיה אווירית ד1133131תעשיה אווירית3127273.1877
חשמל 266000202חברת חשמל14451112.637
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4277022.0315
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4449601.2903
חשמל 326000384חברת חשמל6079991.1095
חשמל 306000277חברת חשמל5747271.0488
חשמל 336000392חברת חשמל7288310.9918
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021111.59
07/12/2021111.68
06/12/2021111.43
05/12/2021111.08
02/12/2021111.13
01/12/2021111.57
30/11/2021111.85
29/11/2021112.09
28/11/2021112.00
25/11/2021112.34
24/11/2021111.73
23/11/2021111.46
22/11/2021111.34
21/11/2021111.66
18/11/2021111.70
17/11/2021111.61
16/11/2021111.40
15/11/2021111.23
14/11/2021110.83
11/11/2021110.72
10/11/2021110.72
09/11/2021110.82
08/11/2021110.72
07/11/2021110.78
04/11/2021110.61
03/11/2021110.21
02/11/2021110.67
01/11/2021110.71
31/10/2021110.79
28/10/2021110.71
27/10/2021110.92
26/10/2021110.89
25/10/2021110.55
24/10/2021110.07
21/10/2021110.10
20/10/2021110.23
19/10/2021110.17
18/10/2021110.23
17/10/2021110.52
14/10/2021110.53
13/10/2021110.47
12/10/2021109.86
11/10/2021109.33
10/10/2021108.97
07/10/2021109.13
06/10/2021109.09
05/10/2021109.04
04/10/2021108.90
03/10/2021109.01
30/09/2021108.80
29/09/2021108.98
26/09/2021108.88
23/09/2021109.03
22/09/2021108.84
19/09/2021108.66
14/09/2021108.76
13/09/2021108.54
12/09/2021108.31
09/09/2021108.41
05/09/2021108.64
02/09/2021108.74
01/09/2021108.82
31/08/2021108.88
30/08/2021108.50
29/08/2021108.25
26/08/2021107.91
25/08/2021107.98
24/08/2021107.86
23/08/2021107.80
22/08/2021107.73
19/08/2021107.67
18/08/2021107.66
17/08/2021107.78
16/08/2021107.70
15/08/2021107.42
12/08/2021107.22
11/08/2021107.29
10/08/2021107.39
09/08/2021107.52
08/08/2021107.66
05/08/2021107.78
04/08/2021107.80
03/08/2021107.63
02/08/2021107.50
01/08/2021107.29
29/07/2021106.93
28/07/2021106.96
27/07/2021106.89
26/07/2021107.05
25/07/2021106.89
22/07/2021106.47
21/07/2021106.15
20/07/2021106.00
19/07/2021106.38
15/07/2021107.06
14/07/2021106.98
13/07/2021106.98
12/07/2021106.91
11/07/2021106.91
08/07/2021106.95
07/07/2021107.21
06/07/2021107.09
05/07/2021107.06
04/07/2021107.03
01/07/2021106.85
30/06/2021106.87
29/06/2021106.73
28/06/2021106.85
27/06/2021106.79
24/06/2021106.92
23/06/2021107.23
22/06/2021106.97
21/06/2021106.87
20/06/2021107.02
17/06/2021107.38
16/06/2021107.39
15/06/2021107.53
14/06/2021107.45
13/06/2021107.31
10/06/2021107.12
09/06/2021107.12
08/06/2021106.98
07/06/2021106.93
06/06/2021107.13
03/06/2021106.99
02/06/2021107.10
01/06/2021107.04
31/05/2021106.83
30/05/2021106.86
27/05/2021106.87
26/05/2021107.01
25/05/2021107.11
24/05/2021107.05
23/05/2021107.11
20/05/2021107.11
19/05/2021107.23
18/05/2021107.29
13/05/2021107.39
12/05/2021106.96
11/05/2021106.75
10/05/2021107.19
09/05/2021106.66
06/05/2021106.37
05/05/2021106.44
04/05/2021106.19
03/05/2021106.01
02/05/2021105.53
29/04/2021105.32
28/04/2021105.31
27/04/2021105.31
26/04/2021105.25
25/04/2021105.26
22/04/2021105.20
21/04/2021105.25
20/04/2021105.47
19/04/2021105.45
18/04/2021105.47
13/04/2021105.18
12/04/2021105.12
11/04/2021105.18
08/04/2021105.13
07/04/2021105.11
06/04/2021105.10
05/04/2021105.08
04/04/2021105.13
01/04/2021105.00
31/03/2021104.87
30/03/2021104.78
29/03/2021104.88
25/03/2021104.76
24/03/2021104.85
22/03/2021104.70
21/03/2021104.42
18/03/2021104.39
17/03/2021104.51
16/03/2021104.63
15/03/2021104.35
14/03/2021104.26
11/03/2021104.39
10/03/2021104.35
09/03/2021104.40
08/03/2021104.10
07/03/2021104.10
04/03/2021104.24
03/03/2021104.31
02/03/2021104.49
01/03/2021104.25
28/02/2021104.01
25/02/2021103.84
24/02/2021103.98
23/02/2021104.02
22/02/2021103.84
21/02/2021103.92
18/02/2021103.98
17/02/2021104.10
16/02/2021104.38
15/02/2021104.37
14/02/2021104.52
11/02/2021104.65
10/02/2021104.76
09/02/2021104.73
08/02/2021104.49
07/02/2021104.64
04/02/2021105.01
03/02/2021104.85
02/02/2021104.85
01/02/2021105.00
31/01/2021105.10
28/01/2021105.35
27/01/2021105.40
26/01/2021105.58
25/01/2021105.73
24/01/2021105.57
21/01/2021105.51
20/01/2021105.74
19/01/2021105.65
18/01/2021105.45
17/01/2021105.14
14/01/2021105.06
13/01/2021104.80
12/01/2021104.59
11/01/2021104.64
10/01/2021104.74
07/01/2021104.92
06/01/2021105.00
05/01/2021104.84
04/01/2021104.74
03/01/2021104.61
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.