↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות כולל אגרות חוב של חברות ממשלתיות בישראל, שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (AA-)
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1232
שער אחרון103.12
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד16
מח"מ ברוטו6.33
תשואה פנימית4.88%
מרווח ממשלתי0.93%
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז18.6358
מקורות 111158476מקורות17.5972
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל13.4811
עמידר א1143585עמידר7.7605
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל7.6889
מקורות 101158468מקורות5.6078
חשמל 316000285חברת חשמל4.9328
חשמל 296000236חברת חשמל4.0291
חשמל 336000392חברת חשמל3.9064
חשמל 276000210חברת חשמל3.579
חשמל 351196799חברת חשמל3.402
חשמל 341196781חברת חשמל3.018
תעשיה אווירית ד1133131תעשיה אווירית2.6877
חשמל 326000384חברת חשמל1.4746
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל1.4468
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.5997
חשמל 306000277חברת חשמל0.1525
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023