↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-AA), שהונפקו על ידי חברות המוגדרות על פי חוק כחברות ממשלתיות (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן).
 
נתוני שוק
שער אחרון103.05
שינוי יומי0.21%
מספר ניירות במדד9
שווי כולל ני"ע במדד13.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.04
תשואה פנימית1.03%
מרווח ממשלתי0.70%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.56%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1232
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/08/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר11.5%
מגבלת משקל תאגיד23%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 2 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
דרישות נוספותמנפיק האג"ח הינו חברה שעל פי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חשמל 266000202חברת חשמל2193062.07692611.5635
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1407270.21392811.5293
מקורות 101158468מקורות526109.6411.5198
חשמל 296000236חברת חשמל3685342.920621511.4979
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858986.085111.4788
מקורות 111158476מקורות1788997.111.4135
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1654359.99311.4114
עמידר א1143585עמידר82696011.54
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3061208.0457
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020103.05
01/07/2020102.83
30/06/2020102.58
29/06/2020102.50
28/06/2020102.58
25/06/2020103.01
24/06/2020103.13
23/06/2020103.34
22/06/2020103.24
21/06/2020103.12
18/06/2020103.34
17/06/2020103.23
16/06/2020103.13
15/06/2020102.95
14/06/2020103.01
11/06/2020103.06
10/06/2020102.97
09/06/2020102.94
08/06/2020102.67
07/06/2020102.64
04/06/2020102.64
03/06/2020102.40
02/06/2020102.39
01/06/2020102.43
31/05/2020102.32
27/05/2020102.22
26/05/2020102.65
25/05/2020102.38
24/05/2020102.26
21/05/2020102.26
20/05/2020102.17
19/05/2020101.96
18/05/2020101.88
17/05/2020101.65
14/05/2020101.18
13/05/2020101.56
12/05/2020101.71
11/05/2020101.41
10/05/2020101.24
07/05/2020100.84
06/05/2020100.62
05/05/2020100.70
04/05/2020100.80
03/05/2020101.27
30/04/2020101.57
27/04/2020101.21
26/04/2020100.99
23/04/2020100.86
22/04/2020100.73
21/04/2020100.92
20/04/2020101.23
19/04/2020101.15
16/04/2020100.97
13/04/2020100.93
12/04/2020100.88
07/04/2020100.23
06/04/202099.50
05/04/202097.85
02/04/202097.85
01/04/202097.80
31/03/202097.81
30/03/202097.97
29/03/202097.77
26/03/202098.04
25/03/202097.43
24/03/202097.17
23/03/202095.08
22/03/202093.53
19/03/202095.80
18/03/202094.30
17/03/202095.61
16/03/202097.45
15/03/202098.03
12/03/202098.31
11/03/202099.74
09/03/2020100.21
08/03/2020101.34
05/03/2020102.78
04/03/2020103.68
03/03/2020103.60
01/03/2020102.90
27/02/2020103.50
26/02/2020103.61
25/02/2020103.61
24/02/2020103.46
23/02/2020103.45
20/02/2020103.72
19/02/2020103.67
18/02/2020103.55
17/02/2020103.62
16/02/2020103.57
13/02/2020103.21
12/02/2020103.11
11/02/2020102.94
10/02/2020102.31
09/02/2020102.30
06/02/2020102.55
05/02/2020102.35
04/02/2020102.23
03/02/2020102.14
02/02/2020102.09
30/01/2020102.46
29/01/2020102.69
28/01/2020102.84
27/01/2020103.00
26/01/2020103.31
23/01/2020103.35
22/01/2020103.31
21/01/2020103.30
20/01/2020103.23
19/01/2020103.13
16/01/2020103.18
15/01/2020103.11
14/01/2020103.08
13/01/2020102.94
12/01/2020102.88
09/01/2020102.84
08/01/2020102.85
07/01/2020102.89
06/01/2020102.87
05/01/2020102.91
02/01/2020102.67
01/01/2020102.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.