↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-AA), שהונפקו על ידי חברות המוגדרות על פי חוק כחברות ממשלתיות (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן).
 
נתוני שוק
שער אחרון103.42
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד13
שווי כולל ני"ע במדד22.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.08
תשואה פנימית1.37%
מרווח ממשלתי0.74%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.92%0.70%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.42%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.14------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1232
מועד השקת המדד01/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/08/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר18%
מגבלת משקל תאגיד24%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/משתנה
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
דרישות נוספותמנפיק האג"ח הינו חברה שעל פי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1942176.2828418.0011
מקורות 111158476מקורות1796389.6513.7413
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2424505.10411.8747
עמידר א1143585עמידר7711508.8482
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1620550.76047.9371
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029357.3045
חשמל 276000210חברת חשמל3398276.37065076.7616
מקורות 101158468מקורות526477.0356.0408
תעשיה אווירית ד1133131תעשיה אווירית467280.4075.3616
חשמל 266000202חברת חשמל2085650.2959724.1499
חשמל 316000285חברת חשמל2315931.3844.608
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל860985.85874.217
חשמל 306000277חברת חשמל580028.57361.1541
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
DateLevel
03/12/2020103.42
02/12/2020103.47
01/12/2020103.63
30/11/2020103.71
29/11/2020103.88
26/11/2020103.97
25/11/2020103.75
24/11/2020103.76
23/11/2020103.76
22/11/2020103.54
19/11/2020103.37
18/11/2020103.30
17/11/2020103.12
16/11/2020102.92
15/11/2020102.70
12/11/2020102.59
11/11/2020102.40
10/11/2020102.17
09/11/2020101.94
08/11/2020102.20
05/11/2020102.05
04/11/2020101.89
03/11/2020101.74
02/11/2020102.04
01/11/2020102.13
29/10/2020102.18
28/10/2020102.31
27/10/2020102.51
26/10/2020102.62
25/10/2020102.69
22/10/2020102.77
21/10/2020102.91
20/10/2020102.98
19/10/2020103.45
18/10/2020103.44
15/10/2020103.19
14/10/2020103.17
13/10/2020103.00
12/10/2020102.92
11/10/2020103.05
08/10/2020102.98
07/10/2020102.83
06/10/2020102.93
05/10/2020103.03
04/10/2020103.27
01/10/2020103.21
30/09/2020103.27
29/09/2020103.28
24/09/2020103.24
23/09/2020103.47
22/09/2020103.82
21/09/2020103.92
17/09/2020104.03
16/09/2020103.84
15/09/2020103.82
14/09/2020103.65
13/09/2020103.59
10/09/2020103.84
09/09/2020104.18
08/09/2020104.03
07/09/2020104.20
06/09/2020104.11
03/09/2020104.10
02/09/2020104.43
01/09/2020104.48
31/08/2020104.42
30/08/2020104.54
27/08/2020104.56
26/08/2020104.55
25/08/2020104.59
24/08/2020104.45
23/08/2020104.33
20/08/2020104.22
19/08/2020104.24
18/08/2020104.35
17/08/2020104.42
16/08/2020104.38
13/08/2020104.12
12/08/2020104.01
11/08/2020103.84
10/08/2020103.88
09/08/2020103.80
06/08/2020103.87
05/08/2020103.85
04/08/2020103.82
03/08/2020103.80
02/08/2020103.79
29/07/2020103.75
28/07/2020103.67
27/07/2020103.69
26/07/2020103.66
23/07/2020103.58
22/07/2020103.64
21/07/2020103.49
20/07/2020103.36
19/07/2020103.27
16/07/2020103.36
15/07/2020103.45
14/07/2020103.60
13/07/2020103.78
12/07/2020103.92
09/07/2020103.80
08/07/2020104.13
07/07/2020104.45
06/07/2020104.01
05/07/2020102.81
02/07/2020103.05
01/07/2020102.83
30/06/2020102.58
29/06/2020102.50
28/06/2020102.58
25/06/2020103.01
24/06/2020103.13
23/06/2020103.34
22/06/2020103.24
21/06/2020103.12
18/06/2020103.34
17/06/2020103.23
16/06/2020103.13
15/06/2020102.95
14/06/2020103.01
11/06/2020103.06
10/06/2020102.97
09/06/2020102.94
08/06/2020102.67
04/06/2020102.64
03/06/2020102.40
02/06/2020102.39
01/06/2020102.43
31/05/2020102.32
27/05/2020102.22
26/05/2020102.65
25/05/2020102.38
24/05/2020102.26
21/05/2020102.26
20/05/2020102.17
19/05/2020101.96
18/05/2020101.88
17/05/2020101.65
14/05/2020101.18
13/05/2020101.56
12/05/2020101.71
11/05/2020101.41
10/05/2020101.24
07/05/2020100.84
06/05/2020100.62
05/05/2020100.70
04/05/2020100.80
03/05/2020101.27
30/04/2020101.57
27/04/2020101.21
26/04/2020100.99
23/04/2020100.86
22/04/2020100.73
21/04/2020100.92
20/04/2020101.23
19/04/2020101.15
16/04/2020100.97
13/04/2020100.93
12/04/2020100.88
07/04/2020100.23
06/04/202099.50
05/04/202097.85
02/04/202097.85
01/04/202097.80
31/03/202097.81
30/03/202097.97
29/03/202097.77
26/03/202098.04
25/03/202097.43
24/03/202097.17
23/03/202095.08
22/03/202093.53
19/03/202095.80
18/03/202094.30
17/03/202095.61
16/03/202097.45
15/03/202098.03
12/03/202098.31
11/03/202099.74
09/03/2020100.21
08/03/2020101.34
05/03/2020102.78
04/03/2020103.68
03/03/2020103.60
01/03/2020102.90
27/02/2020103.50
26/02/2020103.61
25/02/2020103.61
24/02/2020103.46
23/02/2020103.45
20/02/2020103.72
19/02/2020103.67
18/02/2020103.55
17/02/2020103.62
16/02/2020103.57
13/02/2020103.21
12/02/2020103.11
11/02/2020102.94
10/02/2020102.31
09/02/2020102.30
06/02/2020102.55
05/02/2020102.35
04/02/2020102.23
03/02/2020102.14
02/02/2020102.09
30/01/2020102.46
29/01/2020102.69
28/01/2020102.84
27/01/2020103.00
26/01/2020103.31
23/01/2020103.35
22/01/2020103.31
21/01/2020103.30
20/01/2020103.23
19/01/2020103.13
16/01/2020103.18
15/01/2020103.11
14/01/2020103.08
13/01/2020102.94
12/01/2020102.88
09/01/2020102.84
08/01/2020102.85
07/01/2020102.89
06/01/2020102.87
05/01/2020102.91
02/01/2020102.67
01/01/2020102.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.