↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA צמוד 5+

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA צמוד 5+ כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (-AA) עד (+AA) ובעלות מח"מ 5+
 
נתוני שוק
שער אחרון128.31
שינוי יומי1.23%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד46.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.43
תשואה פנימית1.64%
מרווח ממשלתי1.98%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
6.87%-0.46%12.89%17.47%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.75%6.18%5.43%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.04-0.600.56
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1234
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
טווח מח"מ+5
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אדמה ב1110915אדמה5184492.127.9391
עזריאלי ד1138650עזריאלי3911487.22819567.7775
חשמל 276000210חברת חשמל3279108.759637.4665
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3133326.26696057.1356
עזריאלי ה1156603עזריאלי2560386.22755.83
אמות ד1133149אמות1847569.924.2069
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1838933.314.1872
פז נפט ז1142595פז נפט1733306.9153.9467
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1604572.973.6536
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1579968.07743.5976
חשמל 316000285חברת חשמל1392972.35493.1718
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1376739.429123.1348
עזריאלי ו1156611עזריאלי1342818.80743.0576
מליסרון יד3230232מליסרון1332308.81891363.0337
אמות ו1158609אמות1556490.25622.9463
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1019057.09655962.3204
ריט 1 ה1136753ריט 11193657.40650142.718
מליסרון טז3230265מליסרון820962.969011.8494
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265541.7448
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619006.734721.4095
ישרס טז6130223ישרס542221.1828111.2346
מגה אור ח1147602מגה אור531983.041.2113
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5317801.2109
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב520972.68457941.1987
ריט 1 ו1138544ריט 1522370.136141.1894
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן511469.546581.1646
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות492905.0975041.1223
ישרס טו6130207ישרס471493.55918611.0736
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות461617.2551.0511
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238821.0474
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן452714.0351.0308
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509781.0087
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות420536.160.9576
מליסרון יז3230273מליסרון381968.2836720.8697
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן389121.67508950.8676
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836560.7361
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587790.7355
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2833200.6451
ישרס יח6130280ישרס2274000.5178
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020126.74
05/04/2020124.19
02/04/2020124.87
01/04/2020124.69
31/03/2020124.92
30/03/2020124.79
29/03/2020123.50
26/03/2020124.21
25/03/2020122.91
24/03/2020121.06
23/03/2020116.50
22/03/2020115.55
19/03/2020118.43
18/03/2020114.33
17/03/2020116.37
16/03/2020118.95
15/03/2020121.55
12/03/2020123.28
11/03/2020127.44
09/03/2020127.79
08/03/2020131.48
05/03/2020134.98
04/03/2020136.91
03/03/2020137.26
01/03/2020136.31
27/02/2020137.58
26/02/2020138.16
25/02/2020138.17
24/02/2020137.95
23/02/2020138.26
20/02/2020138.84
19/02/2020138.77
18/02/2020138.64
17/02/2020138.83
16/02/2020138.85
13/02/2020138.40
12/02/2020138.24
11/02/2020137.78
10/02/2020137.21
09/02/2020137.39
06/02/2020137.64
05/02/2020137.25
04/02/2020136.98
03/02/2020136.70
02/02/2020136.58
30/01/2020137.38
29/01/2020137.78
28/01/2020137.87
27/01/2020138.15
26/01/2020138.72
23/01/2020138.83
22/01/2020138.81
21/01/2020138.87
20/01/2020138.85
19/01/2020138.75
16/01/2020138.79
15/01/2020138.68
14/01/2020138.67
13/01/2020138.54
12/01/2020138.59
09/01/2020138.61
08/01/2020138.71
07/01/2020138.68
06/01/2020138.59
05/01/2020138.58
02/01/2020138.17
01/01/2020137.85
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.