↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA שקלי 5+

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA שקלי 5+ כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג (-AA) עד (+AA) ובעלות מח"מ 5+
 
נתוני שוק
שער אחרון129.09
שינוי יומי3.37%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד11.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.24
תשואה פנימית2.66%
מרווח ממשלתי1.98%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.73%-6.47%16.16%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
13.29%8.04%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.280.51---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1235
מועד השקת המדד01/09/2019
התחלת נתונים היסטוריים02/08/2015
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
טווח מח"מ+5
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.32349210.3913
כללביט יא1160647כלל ביטוח1554363.643210.488
גב ים ח7590151גב ים1343160.582289.4503
פז נפט ח1162817פז נפט834353.4758.0607
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8196807.9189
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח756422.84277.3078
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7087.425
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6377406.1612
שופרסל ז7770258שופרסל941288.945.9028
אמות ז1162866אמות447934.54.3275
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ387706.2753.7456
כיל ז2810372כימיקלים לישראל3671183.5467
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3522303.4029
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3357203.2434
סאמיט י1143395סאמיט3332703.2197
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73053.208
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2277232.2
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020124.87
05/04/2020121.94
02/04/2020121.58
01/04/2020121.63
31/03/2020124.12
30/03/2020123.36
29/03/2020121.84
26/03/2020121.82
25/03/2020120.36
24/03/2020119.42
23/03/2020113.72
22/03/2020111.59
19/03/2020113.99
18/03/2020108.33
17/03/2020106.64
16/03/2020109.37
15/03/2020111.61
12/03/2020113.24
11/03/2020119.97
09/03/2020120.03
08/03/2020126.55
05/03/2020131.96
04/03/2020134.59
03/03/2020135.34
01/03/2020133.98
27/02/2020135.09
26/02/2020135.67
25/02/2020135.70
24/02/2020135.36
23/02/2020135.54
20/02/2020135.90
19/02/2020135.81
18/02/2020135.76
17/02/2020135.79
16/02/2020135.49
13/02/2020135.11
12/02/2020135.02
11/02/2020134.85
10/02/2020134.66
09/02/2020134.57
06/02/2020134.58
05/02/2020134.28
04/02/2020134.03
03/02/2020133.73
02/02/2020133.94
30/01/2020134.46
29/01/2020134.63
28/01/2020134.65
27/01/2020134.68
26/01/2020134.96
23/01/2020134.93
22/01/2020134.82
21/01/2020134.80
20/01/2020134.68
19/01/2020134.64
16/01/2020134.67
15/01/2020134.69
14/01/2020134.73
13/01/2020134.73
12/01/2020134.67
09/01/2020134.54
08/01/2020134.67
07/01/2020134.68
06/01/2020134.81
05/01/2020134.86
02/01/2020134.57
01/01/2020134.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.