↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס צמוד מדורג מולטי-פקטור

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמוד מדורג מולטי-פקטור כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר במועד הקובע משקל סדרת אג"ח במדד נקבע על פי 3 פקטורים: יחס שוטף של מנפיק האג"ח, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומרווח ממשלתי
 
נתוני שוק
שער אחרון132.69
שינוי יומי0.00%-
מספר ניירות במדד161
שווי כולל ני"ע במדד186.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.80
תשואה פנימית0.07%-
מרווח ממשלתי1.64%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.42%11.46%14.85%24.98%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.57%6.83%5.41%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.320.700.83
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1235
ISIN מדדILINDX112353
מועד השקת המדד06/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021132.69
14/09/2021132.69
13/09/2021132.45
12/09/2021132.14
09/09/2021132.16
05/09/2021132.19
02/09/2021132.21
01/09/2021132.25
31/08/2021132.26
30/08/2021131.86
29/08/2021131.66
26/08/2021131.33
25/08/2021131.37
24/08/2021131.37
23/08/2021131.33
22/08/2021131.25
19/08/2021131.10
18/08/2021131.18
17/08/2021131.10
16/08/2021131.02
15/08/2021130.76
12/08/2021130.53
11/08/2021130.53
10/08/2021130.60
09/08/2021130.68
08/08/2021130.82
05/08/2021130.90
04/08/2021130.95
03/08/2021130.80
02/08/2021130.69
01/08/2021130.37
29/07/2021130.03
28/07/2021130.08
27/07/2021130.05
26/07/2021130.18
25/07/2021129.97
22/07/2021129.52
21/07/2021129.18
20/07/2021128.95
19/07/2021129.17
15/07/2021129.99
14/07/2021129.93
13/07/2021129.72
12/07/2021129.67
11/07/2021129.74
08/07/2021129.69
07/07/2021130.15
06/07/2021130.15
05/07/2021130.05
04/07/2021129.94
01/07/2021129.71
30/06/2021129.62
29/06/2021129.47
28/06/2021129.62
27/06/2021129.63
24/06/2021129.74
23/06/2021129.90
22/06/2021129.71
21/06/2021129.51
20/06/2021129.80
17/06/2021130.14
16/06/2021130.18
15/06/2021130.47
14/06/2021130.39
13/06/2021130.24
10/06/2021130.04
09/06/2021130.03
08/06/2021129.83
07/06/2021129.79
06/06/2021130.05
03/06/2021129.95
02/06/2021129.96
01/06/2021129.72
31/05/2021129.46
30/05/2021129.61
27/05/2021129.57
26/05/2021129.75
25/05/2021129.89
24/05/2021129.85
23/05/2021129.95
20/05/2021129.89
19/05/2021130.25
18/05/2021130.37
13/05/2021130.59
12/05/2021130.10
11/05/2021129.88
10/05/2021130.30
09/05/2021129.71
06/05/2021129.34
05/05/2021129.26
04/05/2021128.90
03/05/2021128.62
02/05/2021127.98
29/04/2021127.68
28/04/2021127.61
27/04/2021127.58
26/04/2021127.59
25/04/2021127.59
22/04/2021127.53
21/04/2021127.51
20/04/2021127.68
19/04/2021127.70
18/04/2021127.73
13/04/2021127.40
12/04/2021127.35
11/04/2021127.38
08/04/2021127.31
07/04/2021127.35
06/04/2021127.26
05/04/2021127.01
04/04/2021126.96
01/04/2021126.74
31/03/2021126.58
30/03/2021126.49
29/03/2021126.54
25/03/2021126.29
24/03/2021126.37
22/03/2021126.23
21/03/2021125.76
18/03/2021125.76
17/03/2021125.63
16/03/2021125.65
15/03/2021125.18
14/03/2021125.05
11/03/2021125.13
10/03/2021125.07
09/03/2021125.17
08/03/2021124.83
07/03/2021124.97
04/03/2021125.16
03/03/2021125.30
02/03/2021125.43
01/03/2021125.18
28/02/2021125.05
25/02/2021125.13
24/02/2021125.13
23/02/2021124.99
22/02/2021124.94
21/02/2021124.97
18/02/2021124.88
17/02/2021124.96
16/02/2021125.10
15/02/2021124.88
14/02/2021124.96
11/02/2021125.00
10/02/2021125.20
09/02/2021125.04
08/02/2021124.92
07/02/2021124.98
04/02/2021124.96
03/02/2021124.76
02/02/2021124.51
01/02/2021124.42
31/01/2021124.34
28/01/2021124.73
27/01/2021124.76
26/01/2021125.06
25/01/2021125.16
24/01/2021125.12
21/01/2021125.08
20/01/2021125.20
19/01/2021125.07
18/01/2021124.84
17/01/2021124.50
14/01/2021124.51
13/01/2021124.33
12/01/2021124.10
11/01/2021124.03
10/01/2021123.95
07/01/2021123.89
06/01/2021123.75
05/01/2021123.67
04/01/2021123.74
03/01/2021123.62
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.