↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לכל הפחות (-A) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "ביטוח" או בתת-ענף "שירותים פיננסיים"
 
נתוני שוק
שער אחרון119.56
שינוי יומי0.23%-
מספר ניירות במדד41
כמות מנפיקים12
מח"מ ברוטו3.82
תשואה פנימית3.34%
מרווח ממשלתי1.12%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.52%-5.17%-2.55%12.92%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.27%8.18%6.59%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.58-0.140.40
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1236
ISIN מדדILINDX112361
מועד השקת המדד01/12/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/11/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד15%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף ביטוח, שירותים פיננסיים או אשראי חוץ בנקאי
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים3179773.1694
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2851503.1238
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3169823.1071
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4503503.122
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2741643.0908
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח7942093.0832
כללביט י1136068כלל ביטוח9958493.0798
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח13732183.0739
כללביט יא1160647כלל ביטוח14918623.0697
כללביט יב1179928כלל ביטוח6435323.0627
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12101833.0514
ישראכרט א1157536ישראכרט4761153.0401
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח10005353.0336
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3093003.0281
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח2930623.0179
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2581283.0178
כללביט ח1132968כלל ביטוח2657552.9905
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2905962.7643
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4196662.7391
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4148242.7075
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח6813492.6795
פנינסולה ג3330222פנינסולה4667012.6746
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים1852022.6474
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9079632.4819
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח6262752.4629
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח5904602.3221
נאוי ו2080273אחים נאוי1586492.2679
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח5975462.35
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח1450172.073
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3133402.0451
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח7460842.0394
נאוי ה2080257אחים נאוי2144662.0332
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7211721.9713
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח5844001.5974
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3189551.2543
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3102001.2199
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2632201.718
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח3788901.0357
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2446420.9621
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2425060.9537
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2131100.8381
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022
DateLevel
26/06/2022119.56
23/06/2022119.84
22/06/2022118.77
21/06/2022117.92
20/06/2022117.74
19/06/2022117.09
16/06/2022116.65
15/06/2022116.31
14/06/2022116.45
13/06/2022116.59
12/06/2022117.44
09/06/2022118.32
08/06/2022118.33
07/06/2022118.57
06/06/2022118.60
02/06/2022119.18
01/06/2022119.33
31/05/2022119.40
30/05/2022119.78
29/05/2022119.70
26/05/2022119.05
25/05/2022118.55
24/05/2022118.41
23/05/2022118.69
22/05/2022119.14
19/05/2022119.09
18/05/2022119.75
17/05/2022119.53
16/05/2022119.24
15/05/2022119.42
12/05/2022119.23
11/05/2022119.24
10/05/2022119.02
09/05/2022118.88
08/05/2022119.40
03/05/2022119.83
02/05/2022119.58
01/05/2022120.07
28/04/2022120.48
27/04/2022120.42
26/04/2022120.73
25/04/2022120.71
24/04/2022120.75
20/04/2022121.05
19/04/2022120.87
18/04/2022120.85
17/04/2022120.67
14/04/2022120.39
13/04/2022120.10
12/04/2022119.95
11/04/2022120.32
10/04/2022120.78
07/04/2022121.10
06/04/2022121.32
05/04/2022121.60
04/04/2022121.56
03/04/2022121.48
31/03/2022121.52
30/03/2022121.11
29/03/2022120.76
28/03/2022120.84
27/03/2022120.80
24/03/2022121.37
23/03/2022121.54
22/03/2022121.30
21/03/2022121.76
20/03/2022122.08
16/03/2022121.89
15/03/2022121.67
14/03/2022121.59
13/03/2022121.88
10/03/2022122.28
09/03/2022122.61
08/03/2022122.66
07/03/2022122.78
06/03/2022123.06
03/03/2022123.01
02/03/2022123.09
01/03/2022123.04
28/02/2022122.64
27/02/2022122.61
24/02/2022122.67
23/02/2022123.37
22/02/2022123.87
21/02/2022124.31
20/02/2022124.28
17/02/2022124.34
16/02/2022124.16
15/02/2022124.16
14/02/2022124.15
13/02/2022124.41
10/02/2022124.74
09/02/2022124.82
08/02/2022124.45
07/02/2022124.22
06/02/2022124.03
03/02/2022124.37
02/02/2022124.56
01/02/2022124.41
31/01/2022124.46
30/01/2022124.94
27/01/2022124.73
26/01/2022124.94
25/01/2022124.73
24/01/2022124.76
23/01/2022125.12
20/01/2022125.59
19/01/2022125.42
18/01/2022125.62
17/01/2022125.76
16/01/2022126.07
13/01/2022126.15
12/01/2022126.10
11/01/2022126.05
10/01/2022126.11
09/01/2022126.33
06/01/2022126.61
05/01/2022126.73
04/01/2022126.82
03/01/2022126.88
02/01/2022126.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.