↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לכל הפחות (-A) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "ביטוח" או בתת-ענף "שירותים פיננסיים"
 
נתוני שוק
שער אחרון125.98
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד15.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.41
תשואה פנימית1.40%
מרווח ממשלתי1.01%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.81%3.19%16.50%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.21%8.20%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.490.65---
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1236
ISIN מדדILINDX112361
מועד השקת המדד01/12/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/11/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף ביטוח, שירותים פיננסיים או אשראי חוץ בנקאי
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7876195.028
כללביט יא1160647כלל ביטוח17109455.0124
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14744485.0049
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432005.0046
כללביט י1136068כלל ביטוח10438414.9931
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9598684.9875
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8407964.9185
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7312694.7065
ישראכרט א1157536ישראכרט7305084.7016
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7480564.2845
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6486604.1748
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570134.988
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8223254.71
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5232253.3675
כללביט ח1132968כלל ביטוח4926703.1709
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271482.7492
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243072.7309
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542702.2801
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3522402.2671
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3464642.2299
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3438052.2128
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430502.2079
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3346022.1535
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3282902.1129
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3094201.9915
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2834321.8242
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2808121.8073
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2783161.7913
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2238741.4409
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1783211.1477
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/08/2021
DateLevel
01/08/2021125.96
29/07/2021125.94
28/07/2021125.94
27/07/2021125.84
26/07/2021125.89
25/07/2021125.82
22/07/2021125.63
21/07/2021125.52
20/07/2021125.50
19/07/2021125.51
15/07/2021126.05
14/07/2021125.92
13/07/2021125.97
12/07/2021126.11
11/07/2021126.01
08/07/2021126.00
07/07/2021126.08
06/07/2021126.13
05/07/2021126.22
04/07/2021126.28
01/07/2021126.13
30/06/2021126.06
29/06/2021126.04
28/06/2021126.16
27/06/2021126.00
24/06/2021126.08
23/06/2021126.21
22/06/2021125.77
21/06/2021125.61
20/06/2021125.66
17/06/2021125.64
16/06/2021125.43
15/06/2021125.18
14/06/2021125.10
13/06/2021124.96
10/06/2021124.82
09/06/2021124.73
08/06/2021124.66
07/06/2021124.77
06/06/2021124.99
03/06/2021124.90
02/06/2021124.92
01/06/2021124.97
31/05/2021124.97
30/05/2021125.05
27/05/2021125.01
26/05/2021124.99
25/05/2021125.07
24/05/2021125.08
23/05/2021125.04
20/05/2021124.85
19/05/2021125.09
18/05/2021125.13
13/05/2021124.72
12/05/2021124.54
11/05/2021124.48
10/05/2021124.91
09/05/2021125.02
06/05/2021125.06
05/05/2021125.13
04/05/2021125.14
03/05/2021125.15
02/05/2021125.09
29/04/2021124.99
28/04/2021125.04
27/04/2021125.08
26/04/2021125.08
25/04/2021125.14
22/04/2021125.23
21/04/2021125.11
20/04/2021125.05
19/04/2021125.03
18/04/2021125.09
13/04/2021124.96
12/04/2021124.83
11/04/2021124.85
08/04/2021124.82
07/04/2021124.90
06/04/2021124.80
05/04/2021124.67
04/04/2021124.67
01/04/2021124.62
31/03/2021124.49
30/03/2021124.41
29/03/2021124.61
25/03/2021124.48
24/03/2021124.62
22/03/2021124.43
21/03/2021124.07
18/03/2021124.07
17/03/2021123.92
16/03/2021123.92
15/03/2021123.85
14/03/2021123.77
11/03/2021123.85
10/03/2021123.55
09/03/2021123.49
08/03/2021123.14
07/03/2021123.28
04/03/2021123.75
03/03/2021123.92
02/03/2021123.98
01/03/2021123.94
28/02/2021123.91
25/02/2021123.94
24/02/2021124.00
23/02/2021124.21
22/02/2021124.26
21/02/2021124.52
18/02/2021124.48
17/02/2021124.75
16/02/2021125.00
15/02/2021125.14
14/02/2021125.32
11/02/2021125.49
10/02/2021125.49
09/02/2021125.39
08/02/2021125.20
07/02/2021125.16
04/02/2021125.11
03/02/2021124.86
02/02/2021124.75
01/02/2021124.85
31/01/2021124.95
28/01/2021125.32
27/01/2021125.45
26/01/2021125.65
25/01/2021125.87
24/01/2021125.94
21/01/2021125.83
20/01/2021125.96
19/01/2021125.91
18/01/2021125.53
17/01/2021125.24
14/01/2021125.23
13/01/2021125.02
12/01/2021124.81
11/01/2021124.81
10/01/2021124.96
07/01/2021125.05
06/01/2021125.06
05/01/2021125.07
04/01/2021125.10
03/01/2021125.02
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.