↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים כולל אגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה של חברות ביטוח ושירותים פיננסיים בדירוג השקעה מקומי
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112361Index Symbol
ILINDX112361Last Price
ILINDX1123611D Change
ILINDX112361# of Constituents
ILINDX112361Average Duration
ILINDX112361Yield to Maturity
ILINDX112361Adjusted Spread
ILINDX112361Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
כלל מימון יב1179928כלל ביטוח5.056
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים4.6471
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח4.2748
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח4.1818
מניף ב1198860מניף - שירותים פיננסיים4.1429
פנינסולה ג3330222פנינסולה4.1249
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח4.1162
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח4.1065
גמא אג"ח ב1185933גמא ניהול וסליקה4.0985
מיטב בית השקעות ד1161371מיטב בית השקעות3.8574
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח3.8085
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח3.1346
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד3.0604
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח2.8273
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח2.5633
כלל מימון י1136068כלל ביטוח2.5428
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח2.4709
מנורה הון ח1199470מנורה ביטוח2.2495
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2.1932
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח2.1869
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח2.1053
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2.0846
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח2.0281
ישראכרט א1157536ישראכרט2.0257
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח1.9362
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח1.6084
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח1.4999
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח1.4769
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח1.4144
הראל הנפקות יט1192772הראל ביטוח1.2206
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח1.2096
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח1.1597
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח1.651
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח1.452
מגדל הון י1192079מגדל ביטוח1.319
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח1.243
כלל מימון יג1197920כלל ביטוח0.8104
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח0.7855
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח0.7495
מגדל הון יב1197573מגדל ביטוח0.7106
מגדל הון יא1197565מגדל ביטוח0.7103
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח0.5812
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח0.5744
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023