↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לכל הפחות (-A) ומנפיקותיהן התאגדו בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת-ענף "ביטוח" או בתת-ענף "שירותים פיננסיים"
 
נתוני שוק
שער אחרון124.96
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד31
שווי כולל ני"ע במדד18.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.47
תשואה פנימית1.43%
מרווח ממשלתי0.94%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.00%-5.05%12.93%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.93%8.21%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.190.52---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1236
ISIN מדדILINDX112361
מועד השקת המדד01/12/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/11/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף ביטוח או שירותים פיננסיים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח731747.005654.056
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח790315.367454.0341
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6528604.0112
כללביט י1136068כלל ביטוח1054687.57524.0096
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1459277.07123214.0095
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח981945.01554.0086
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח809131.07254.008
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8463994.0059
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8448004.0034
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1254629.32264.0004
כללביט יא1160647כלל ביטוח1687057.21316163.9963
כללביט ח1132968כלל ביטוח501588.25082343.9906
ישראכרט א1157536ישראכרט855594.85549413.9874
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747700.32953.8759
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות521016.791363.6134
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433090.58293.4961
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429850.79165973.4699
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345637.45363.2796
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345312.80987283.2766
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח336729.4283.1951
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3316803.1472
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3062402.9058
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337976.95452.7283
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284031.30852.2928
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3561602.2543
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3510502.222
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282611.74320751.7888
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח279755.62452881.7706
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד182331.1595521.7301
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182294.90251.7297
פנינסולה ב3330099פנינסולה116218.31486251.1028
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/2021124.96
12/04/2021124.83
11/04/2021124.85
08/04/2021124.82
07/04/2021124.90
06/04/2021124.80
05/04/2021124.67
04/04/2021124.67
01/04/2021124.62
31/03/2021124.49
30/03/2021124.41
29/03/2021124.61
25/03/2021124.48
24/03/2021124.62
22/03/2021124.43
21/03/2021124.07
18/03/2021124.07
17/03/2021123.92
16/03/2021123.92
15/03/2021123.85
14/03/2021123.77
11/03/2021123.85
10/03/2021123.55
09/03/2021123.49
08/03/2021123.14
07/03/2021123.28
04/03/2021123.75
03/03/2021123.92
02/03/2021123.98
01/03/2021123.94
28/02/2021123.91
25/02/2021123.94
24/02/2021124.00
23/02/2021124.21
22/02/2021124.26
21/02/2021124.52
18/02/2021124.48
17/02/2021124.75
16/02/2021125.00
15/02/2021125.14
14/02/2021125.32
11/02/2021125.49
10/02/2021125.49
09/02/2021125.39
08/02/2021125.20
07/02/2021125.16
04/02/2021125.11
03/02/2021124.86
02/02/2021124.75
01/02/2021124.85
31/01/2021124.95
28/01/2021125.32
27/01/2021125.45
26/01/2021125.65
25/01/2021125.87
24/01/2021125.94
21/01/2021125.83
20/01/2021125.96
19/01/2021125.91
18/01/2021125.53
17/01/2021125.24
14/01/2021125.23
13/01/2021125.02
12/01/2021124.81
11/01/2021124.81
10/01/2021124.96
07/01/2021125.05
06/01/2021125.06
05/01/2021125.07
04/01/2021125.10
03/01/2021125.02
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.