↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח AA משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח AA משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון126.29
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד168
שווי כולל ני"ע במדד17.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.11
תשואה פנימית1.64%
מרווח ממשלתי1.21%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.80%6.75%12.22%18.44%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.98%5.34%4.22%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.240.720.79
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1237
ISIN מדדILINDX112379
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5696480.6051
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.6039
שופרסל ד7770191שופרסל3186790.6033
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1603150.6029
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1479750.6028
ריט 1 ז1171271ריט 14041390.6023
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1502960.6022
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7126420.6022
גב ים ט7590219גב ים9383420.6019
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3571260.6019
שופרסל ו7770217שופרסל10165530.6019
ריט 1 ה1136753ריט 112674120.6017
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3430950.6017
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3203440.6017
וילאר ז4160149וילאר1642290.6017
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4464290.6014
כללביט ז1132950כלל ביטוח4006740.6014
שופרסל ז7770258שופרסל9764270.6014
מליסרון ח3230166מליסרון11067860.6013
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073950.6011
וילאר ח4160156וילאר3516460.6011
אמות ב1126630אמות4473860.6011
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5831670.6011
בזק 102300184בזק9863400.6009
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות4198640.6009
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4281480.6007
פז נפט ז1142595פז נפט17434420.6006
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2772990.6006
שופרסל ה7770209שופרסל11201360.6006
מגה אור ח1147602מגה אור9088430.6005
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11658530.6003
ישרס יג6130181ישרס3817830.6003
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6207220.6002
טאואר ז1138494טאואר2755280.6001
אמות ד1133149אמות19387940.6001
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1225090.6001
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37288570.6001
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655820.6001
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933740.5999
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12255560.5999
מליסרון יד3230232מליסרון14767140.5998
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305230.5997
חשמל 276000210חברת חשמל34889820.5997
חשמל 306000277חברת חשמל5792630.5996
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7487670.5996
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8457240.5994
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11675890.5993
אדמה ב1110915אדמה58626570.5993
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4795180.5993
בזק 92300176בזק23322240.5993
ישראכרט א1157536ישראכרט7319450.5992
פז נפט ה1139534פז נפט4232600.5991
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12578470.5991
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16402640.5991
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3539590.5991
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6966590.5989
חשמל 266000202חברת חשמל20576110.5989
ישרס יח6130280ישרס4984950.5989
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2334420.5989
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8514080.5989
חשמל 296000236חברת חשמל37881980.5988
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12600010.5988
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3278400.5988
בזק 122300242בזק14065720.5988
בזק 62300143בזק10994920.5988
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8409600.5987
כללביט ט1136050כלל ביטוח4845950.5987
ישרוטל א1139419ישרוטל1418200.5987
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8198290.5987
כללביט יא1160647כלל ביטוח17037460.5986
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3831660.5985
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2379440.5985
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3446660.5984
אמות ה1138114אמות10588310.5984
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6067430.5983
ריט 1 ו1138544ריט 19995610.5983
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8883920.5982
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14704480.5982
גב ים ו7590128גב ים22652320.5981
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8386650.5979
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5384000.5979
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4585960.5979
עזריאלי ד1138650עזריאלי36442570.5979
מליסרון יג3230224מליסרון5621670.5979
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4678400.5978
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5619140.5978
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5467600.5974
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4266180.5974
ישרס טו6130207ישרס6012800.5973
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3521100.5973
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004500.5972
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1876830.5972
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3698640.5971
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6563880.5971
עזריאלי ה1156603עזריאלי36420040.5971
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6257510.5969
בזק 112300234בזק9043020.5969
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16868610.5968
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3437640.5967
מליסרון טז3230265מליסרון8999970.5965
ריט 1 ד1129899ריט 13414370.5961
אמות ו1158609אמות22225020.5959
מליסרון יא3230208מליסרון14902760.5959
עזריאלי ב1134436עזריאלי6353150.5958
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11312010.5957
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3397070.5954
חשמל 316000285חברת חשמל24050060.5949
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8227450.5949
אמות ז1162866אמות8139470.5948
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12569300.5947
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19466350.5947
מליסרון י3230190מליסרון15644350.5945
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2858280.5942
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6339150.5942
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9160170.5941
מליסרון יז3230273מליסרון13307490.5939
שטראוס ה7460389שטראוס5840540.5935
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3106880.5927
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב32648380.5927
מליסרון יט3230398מליסרון4583640.5925
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל24816270.5923
מליסרון יח3230372מליסרון4053820.5919
ישרס טז6130223ישרס9187220.5917
מליסרון טו3230240מליסרון10323710.5913
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4247580.5908
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5298970.5905
אמות ח1172782אמות4674600.5898
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7584760.5897
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9507400.5896
כללביט י1136068כלל ביטוח10434570.5895
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4072800.5894
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3496850.5893
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4321350.5888
עזריאלי ו1156611עזריאלי23276550.5888
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1653760.5887
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6459000.5885
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4269490.5883
גב ים ח7590151גב ים15160870.5882
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3321260.5881
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18055430.5876
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8532300.5873
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2775720.5868
סאמיט י1143395סאמיט3448980.5865
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9605890.5833
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2425460.5833
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2764910.5831
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7212340.5809
אקויטל 37550148אקויטל2190560.5638
סאמיט ז1133479סאמיט1215250.5524
אקויטל 27550122אקויטל4115670.5454
נפטא ח6430169נפטא2058640.5139
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6578080.606
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4118120.605
פז נפט ו1139542פז נפט5439890.601
פז נפט ח1162817פז נפט8981620.599
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467840.599
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7456400.599
שטראוס ו7460421שטראוס6974100.598
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8265350.598
ישרס יד6130199ישרס6326970.597
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4653670.597
מליסרון ו3230125מליסרון4515570.595
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2091320.594
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2208190.588
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7818600.581
סאמיט ו1130939סאמיט3593610.538
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4788700.6
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4813660.6
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/2021126.12
20/07/2021126.04
19/07/2021126.17
15/07/2021126.76
14/07/2021126.62
13/07/2021126.54
12/07/2021126.58
11/07/2021126.54
08/07/2021126.53
07/07/2021126.75
06/07/2021126.75
05/07/2021126.74
04/07/2021126.68
01/07/2021126.54
30/06/2021126.48
29/06/2021126.38
28/06/2021126.50
27/06/2021126.47
24/06/2021126.54
23/06/2021126.67
22/06/2021126.41
21/06/2021126.30
20/06/2021126.49
17/06/2021126.69
16/06/2021126.56
15/06/2021126.67
14/06/2021126.59
13/06/2021126.46
10/06/2021126.30
09/06/2021126.24
08/06/2021126.12
07/06/2021126.14
06/06/2021126.34
03/06/2021126.30
02/06/2021126.30
01/06/2021126.18
31/05/2021126.08
30/05/2021126.16
27/05/2021126.14
26/05/2021126.20
25/05/2021126.33
24/05/2021126.27
23/05/2021126.30
20/05/2021126.21
19/05/2021126.51
18/05/2021126.61
13/05/2021126.58
12/05/2021126.21
11/05/2021126.00
10/05/2021126.37
09/05/2021126.10
06/05/2021125.92
05/05/2021125.88
04/05/2021125.66
03/05/2021125.47
02/05/2021125.14
29/04/2021124.92
28/04/2021124.94
27/04/2021124.92
26/04/2021124.96
25/04/2021125.00
22/04/2021125.00
21/04/2021124.98
20/04/2021125.07
19/04/2021125.07
18/04/2021125.10
13/04/2021124.87
12/04/2021124.77
11/04/2021124.77
08/04/2021124.69
07/04/2021124.72
06/04/2021124.66
05/04/2021124.54
04/04/2021124.57
01/04/2021124.37
31/03/2021124.24
30/03/2021124.14
29/03/2021124.21
25/03/2021124.02
24/03/2021124.11
22/03/2021123.98
21/03/2021123.60
18/03/2021123.60
17/03/2021123.46
16/03/2021123.48
15/03/2021123.18
14/03/2021123.12
11/03/2021123.17
10/03/2021123.02
09/03/2021122.99
08/03/2021122.65
07/03/2021122.84
04/03/2021123.30
03/03/2021123.40
02/03/2021123.47
01/03/2021123.31
28/02/2021123.26
25/02/2021123.29
24/02/2021123.32
23/02/2021123.35
22/02/2021123.36
21/02/2021123.48
18/02/2021123.46
17/02/2021123.56
16/02/2021123.74
15/02/2021123.63
14/02/2021123.72
11/02/2021123.79
10/02/2021123.84
09/02/2021123.72
08/02/2021123.57
07/02/2021123.59
04/02/2021123.53
03/02/2021123.38
02/02/2021123.20
01/02/2021123.22
31/01/2021123.21
28/01/2021123.47
27/01/2021123.54
26/01/2021123.68
25/01/2021123.79
24/01/2021123.81
21/01/2021123.81
20/01/2021123.92
19/01/2021123.83
18/01/2021123.61
17/01/2021123.36
14/01/2021123.32
13/01/2021123.22
12/01/2021123.05
11/01/2021123.00
10/01/2021123.05
07/01/2021123.07
06/01/2021123.01
05/01/2021123.00
04/01/2021123.02
03/01/2021122.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.