↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח AA משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח AA משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון129.19
שינוי יומי0.23%-
מספר ניירות במדד179
שווי כולל ני"ע במדד159.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.16
תשואה פנימית1.64%
מרווח ממשלתי1.24%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.16%6.13%15.16%22.59%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.81%5.35%4.23%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.300.900.98
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1237
ISIN מדדILINDX112379
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445360.5699
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7386420.5662
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6855890.5659
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8472800.5648
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3554700.5647
כללביט יב1179928כלל ביטוח4036800.5644
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק8497950.5643
סאמיט ז1133479סאמיט1232680.5643
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8346550.5642
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7950530.5642
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2565750.5642
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2815320.5642
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7733440.5639
כללביט יא1160647כלל ביטוח17201080.5636
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2243710.5635
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3653260.5633
סאמיט י1143395סאמיט3449600.5631
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2839560.5629
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2099820.5629
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3561600.5628
חשמל 316000285חברת חשמל25443320.5624
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405260.5623
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10934890.5621
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6499800.5619
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2842490.5613
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3750100.5612
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941710.5611
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1905260.5608
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20562380.5608
בזק 62300143בזק5596960.5607
מליסרון ו3230125מליסרון3075820.5606
כללביט י1136068כלל ביטוח10444170.5605
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9606790.5605
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3290550.5605
שופרסל ז7770258שופרסל9688180.5605
גב ים ח7590151גב ים15431670.5605
כללביט ח1132968כלל ביטוח4949700.5604
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2777090.5604
אמות ז1162866אמות8387330.5604
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3387480.5604
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2837670.5604
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11719200.5604
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4710000.5604
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655970.5603
גב ים ט7590219גב ים9765830.5603
נפטא ח6430169נפטא2064030.5602
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8435590.5602
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.5602
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8251780.5601
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635470.5601
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3498020.5601
בזק 92300176בזק23017650.5601
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665280.5601
שטראוס ה7460389שטראוס5857360.5601
עזריאלי ב1134436עזריאלי6472720.5599
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12614210.5599
אמות ה1138114אמות10619570.5598
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305100.5598
ריט 1 ד1129899ריט 12781570.5597
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004000.5596
מליסרון טו3230240מליסרון10393010.5596
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4275470.5596
ישרס יד6130199ישרס6222980.5595
וילאר ז4160149וילאר1638120.5595
אקויטל 37550148אקויטל2202430.5595
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8497970.5595
ישרס יח6130280ישרס5079500.5594
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8855460.5593
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7510950.5592
חשמל 306000277חברת חשמל5730320.5591
אקויטל 27550122אקויטל4124140.5591
חשמל 326000384חברת חשמל6036870.5591
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3293700.5591
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14721030.5591
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4929280.5591
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4710610.5589
מליסרון טז3230265מליסרון9137280.5589
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4261550.5589
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3212730.5589
שופרסל ה7770209שופרסל9683380.5588
אמות ב1126630אמות4493440.5588
כללביט ז1132950כלל ביטוח4070590.5588
וילאר ח4160156וילאר3516790.5588
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983900.5587
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15162000.5587
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567100.5587
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410900.5587
טאואר ז1138494טאואר2050990.5586
בזק 102300184בזק9973610.5586
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396710.5586
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4267430.5586
ריט 1 ה1136753ריט 112873350.5585
ישרוטל א1139419ישרוטל1232090.5585
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11619360.5585
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2747840.5585
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349970.5584
גב ים ו7590128גב ים22532790.5584
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2513480.5583
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4251880.5583
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230380.5583
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.5583
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918850.5583
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4860700.5582
שופרסל ד7770191שופרסל2871200.5582
ריט 1 ז1171271ריט 14764870.5581
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12119090.5581
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1616540.5578
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2366170.5578
חשמל 276000210חברת חשמל35839560.5578
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2094600.5578
חשמל 296000236חברת חשמל38047490.5578
אמות ד1133149אמות19877870.5577
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545300.5576
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4730920.5576
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5536600.5576
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007370.5575
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7188980.5575
מליסרון יד3230232מליסרון14860900.5575
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5595160.5574
ריט 1 ו1138544ריט 112075220.5574
חשמל 336000392חברת חשמל7301710.5573
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659010.5572
מליסרון י3230190מליסרון16031930.5571
אדמה ב1110915אדמה58440500.5569
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2775840.5569
פז נפט ו1139542פז נפט4858970.5569
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470580.5569
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4780780.5568
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547730.5566
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620650.5566
ישרס טו6130207ישרס6164690.5566
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634530.5565
מגה אור ח1147602מגה אור9267150.5565
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694130.5565
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5920680.5564
מליסרון יא3230208מליסרון15264540.5563
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12622640.5562
אמות ו1158609אמות22851920.5562
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3896430.5561
ישרס יג6130181ישרס3847520.5561
מליסרון יט3230398מליסרון4861730.5559
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263450.5558
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2320450.5557
פז נפט ח1162817פז נפט8889970.5557
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3679630.5556
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2127550.5556
ישראכרט א1157536ישראכרט6081160.5556
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5077280.5555
מליסרון כ3230422מליסרון11616300.5554
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476980.5553
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472000.5551
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1393630.5549
מליסרון יז3230273מליסרון13899150.5547
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155010.5546
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34018290.5543
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי11692630.5543
בזק 112300234בזק9063050.5539
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18964980.5538
בזק 122300242בזק14669880.5536
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10508760.5535
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8672850.5532
פז נפט ז1142595פז נפט16034400.5519
אמות ח1172782אמות13837500.5515
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12529130.5511
עזריאלי ח1178680עזריאלי19506390.5507
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1210080.5494
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1076620.561
סאמיט ו1130939סאמיט3598800.559
מליסרון יח3230372מליסרון4268780.559
שופרסל ו7770217שופרסל8976220.558
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213180.558
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8114750.557
ישרס טז6130223ישרס14311050.556
נמקו א1139575נמקו ריאלטי4978990.555
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1669220.555
מליסרון יג3230224מליסרון4215480.554
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7508300.56
שטראוס ו7460421שטראוס7093100.56
פז נפט ה1139534פז נפט4176240.55
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021129.19
01/12/2021129.49
30/11/2021129.64
29/11/2021129.85
28/11/2021129.85
25/11/2021130.06
24/11/2021129.71
23/11/2021129.59
22/11/2021129.43
21/11/2021129.53
18/11/2021129.52
17/11/2021129.59
16/11/2021129.47
15/11/2021129.36
14/11/2021129.25
11/11/2021129.23
10/11/2021129.29
09/11/2021129.33
08/11/2021129.32
07/11/2021129.37
04/11/2021129.12
03/11/2021128.89
02/11/2021129.08
01/11/2021128.93
31/10/2021129.04
28/10/2021129.10
27/10/2021129.30
26/10/2021129.29
25/10/2021129.08
24/10/2021129.00
21/10/2021129.14
20/10/2021129.26
19/10/2021129.24
18/10/2021129.40
17/10/2021129.59
14/10/2021129.68
13/10/2021129.27
12/10/2021128.90
11/10/2021128.59
10/10/2021128.34
07/10/2021128.41
06/10/2021128.47
05/10/2021128.47
04/10/2021128.45
03/10/2021128.46
30/09/2021128.26
29/09/2021128.37
26/09/2021128.28
23/09/2021128.35
22/09/2021128.09
19/09/2021127.94
14/09/2021127.97
13/09/2021127.80
12/09/2021127.65
09/09/2021127.67
05/09/2021127.73
02/09/2021127.77
01/09/2021127.83
31/08/2021127.82
30/08/2021127.66
29/08/2021127.57
26/08/2021127.40
25/08/2021127.48
24/08/2021127.48
23/08/2021127.43
22/08/2021127.48
19/08/2021127.43
18/08/2021127.45
17/08/2021127.37
16/08/2021127.32
15/08/2021127.13
12/08/2021126.96
11/08/2021126.97
10/08/2021127.03
09/08/2021127.11
08/08/2021127.18
05/08/2021127.24
04/08/2021127.26
03/08/2021127.15
02/08/2021127.05
01/08/2021126.78
29/07/2021126.57
28/07/2021126.67
27/07/2021126.61
26/07/2021126.68
25/07/2021126.57
22/07/2021126.29
21/07/2021126.12
20/07/2021126.04
19/07/2021126.17
15/07/2021126.76
14/07/2021126.62
13/07/2021126.54
12/07/2021126.58
11/07/2021126.54
08/07/2021126.53
07/07/2021126.75
06/07/2021126.75
05/07/2021126.74
04/07/2021126.68
01/07/2021126.54
30/06/2021126.48
29/06/2021126.38
28/06/2021126.50
27/06/2021126.47
24/06/2021126.54
23/06/2021126.67
22/06/2021126.41
21/06/2021126.30
20/06/2021126.49
17/06/2021126.69
16/06/2021126.56
15/06/2021126.67
14/06/2021126.59
13/06/2021126.46
10/06/2021126.30
09/06/2021126.24
08/06/2021126.12
07/06/2021126.14
06/06/2021126.34
03/06/2021126.30
02/06/2021126.30
01/06/2021126.18
31/05/2021126.08
30/05/2021126.16
27/05/2021126.14
26/05/2021126.20
25/05/2021126.33
24/05/2021126.27
23/05/2021126.30
20/05/2021126.21
19/05/2021126.51
18/05/2021126.61
13/05/2021126.58
12/05/2021126.21
11/05/2021126.00
10/05/2021126.37
09/05/2021126.10
06/05/2021125.92
05/05/2021125.88
04/05/2021125.66
03/05/2021125.47
02/05/2021125.14
29/04/2021124.92
28/04/2021124.94
27/04/2021124.92
26/04/2021124.96
25/04/2021125.00
22/04/2021125.00
21/04/2021124.98
20/04/2021125.07
19/04/2021125.07
18/04/2021125.10
13/04/2021124.87
12/04/2021124.77
11/04/2021124.77
08/04/2021124.69
07/04/2021124.72
06/04/2021124.66
05/04/2021124.54
04/04/2021124.57
01/04/2021124.37
31/03/2021124.24
30/03/2021124.14
29/03/2021124.21
25/03/2021124.02
24/03/2021124.11
22/03/2021123.98
21/03/2021123.60
18/03/2021123.60
17/03/2021123.46
16/03/2021123.48
15/03/2021123.18
14/03/2021123.12
11/03/2021123.17
10/03/2021123.02
09/03/2021122.99
08/03/2021122.65
07/03/2021122.84
04/03/2021123.30
03/03/2021123.40
02/03/2021123.47
01/03/2021123.31
28/02/2021123.26
25/02/2021123.29
24/02/2021123.32
23/02/2021123.35
22/02/2021123.36
21/02/2021123.48
18/02/2021123.46
17/02/2021123.56
16/02/2021123.74
15/02/2021123.63
14/02/2021123.72
11/02/2021123.79
10/02/2021123.84
09/02/2021123.72
08/02/2021123.57
07/02/2021123.59
04/02/2021123.53
03/02/2021123.38
02/02/2021123.20
01/02/2021123.22
31/01/2021123.21
28/01/2021123.47
27/01/2021123.54
26/01/2021123.68
25/01/2021123.79
24/01/2021123.81
21/01/2021123.81
20/01/2021123.92
19/01/2021123.83
18/01/2021123.61
17/01/2021123.36
14/01/2021123.32
13/01/2021123.22
12/01/2021123.05
11/01/2021123.00
10/01/2021123.05
07/01/2021123.07
06/01/2021123.01
05/01/2021123.00
04/01/2021123.02
03/01/2021122.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.