↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח AA משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח AA משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון124.77
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד173
שווי כולל ני"ע במדד148.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.10
תשואה פנימית1.53%
מרווח ממשלתי1.18%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.56%7.69%11.02%19.03%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.88%5.32%4.20%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.350.660.83
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 11/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1237
ISIN מדדILINDX112379
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' AA בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1887913.19967520.5933
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3267190.00526340.5913
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות804802.3925760.5889
אמות ז1162866אמות811628.28050.5869
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב932892.41254230.5866
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1242753.55922970.5854
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי330208.720.5853
מליסרון יז3230273מליסרון678714.6190030.5851
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ763381.1570.5848
אמות ו1158609אמות2180708.0820.5845
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1257727.47397290.5841
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות533503.1774520.5839
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח730245.145950.5839
ישרס יח6130280ישרס491412.670.5837
מליסרון יט3230398מליסרון455880.3480.5833
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282587.74221020.5833
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים343494.21750.5831
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526738.0365450.5831
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306775.24290.5829
עזריאלי ו1156611עזריאלי2313753.23790.5827
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5434500.5824
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים401257.32950.5823
אקויטל 37550148אקויטל230880.640.5822
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן659064.89880.5822
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3035500.5821
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי720868.2540.5819
כללביט ט1136050כלל ביטוח479682.83119970.5815
פז נפט ח1162817פז נפט899199.60.5815
אדמה ב1110915אדמה5875881.4680240.5814
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות453878.880.5812
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687519.7208880.5812
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק644216.471680.5811
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח789076.28590.5811
שטראוס ו7460421שטראוס7000000.5811
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2282060.5809
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח341979.53000050.5808
עזריאלי ה1156603עזריאלי3613786.25220.5806
בזק 112300234בזק915654.82540.5806
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח280413.5777280.5804
מליסרון יח3230372מליסרון405249.60.5803
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797249.42041940.5803
חשמל 316000285חברת חשמל2360862.660.5803
בזק 122300242בזק1393244.7480.5802
שופרסל ז7770258שופרסל968390.5380.5802
מליסרון יד3230232מליסרון1476322.1833920.5802
סאמיט ז1133479סאמיט131128.5582720.5801
ישרס טז6130223ישרס897975.0031970.5801
עזריאלי ד1138650עזריאלי3800086.75896540.5801
עזריאלי ב1134436עזריאלי632416.922580.5799
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1604880.5799
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2036440.5798
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3597070.9502180.5798
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803386.60399460.5798
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620568.76125560.5798
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1948031.21228470.5797
חשמל 296000236חברת חשמל3731745.9071110.5796
גב ים ט7590219גב ים1160418.5790.5795
מליסרון יג3230224מליסרון706016.16295350.5795
אמות ד1133149אמות1960073.73120.5794
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח279611.6185450.5794
ישרס יג6130181ישרס383939.07260490.5793
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3661200.5791
ריט 1 ו1138544ריט 1974952.95040.5791
מליסרון טו3230240מליסרון1050556.60511840.5789
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים573017.8288940.5789
מליסרון י3230190מליסרון1568203.48935960.5788
סאמיט י1143395סאמיט343327.60.5788
שופרסל ה7770209שופרסל1115954.8816780.5788
שופרסל ו7770217שופרסל1000072.38920760.5788
ריט 1 ה1136753ריט 11240043.31768720.5787
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן831832.9092870.5786
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ551524.2810.5785
ישרס טו6130207ישרס632377.60806360.5785
בזק 102300184בזק979903.38421120.5785
ריט 1 ז1171271ריט 1225395.7480.5785
כללביט י1136068כלל ביטוח1054591.58980.5784
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2445661.3440.5784
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן697667.68844850.5783
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474451.98175950.5782
שופרסל ד7770191שופרסל312434.16390.5781
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284575.69050.5781
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ466966.960540.5781
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3555900.5781
ריט 1 ד1129899ריט 1337682.31758280.5781
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות154109.83204260.5779
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682345.93290.5779
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6519000.5778
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן470780.9981280.5778
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז540412.34612280.5778
אמות ב1126630אמות905865.49980.5778
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.5778
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים549341.9350.5778
מליסרון ח3230166מליסרון1130297.457370.5778
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1665099.211250.5777
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3513650.5777
פז נפט ו1139542פז נפט536905.78537640.5776
נמקו א1139575נמקו ריאלטי536690.60372640.5776
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח846015.250.5776
שטראוס ה7460389שטראוס619308.572760.5775
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417797.0965530.5775
גב ים ו7590128גב ים2234563.37760.5773
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478807.59886240.5772
מגה אור ח1147602מגה אור8936060.5772
וילאר ז4160149וילאר166819.3368120.5772
פז נפט ז1142595פז נפט1707457.1247370.5771
בזק 92300176בזק2357319.8320.5771
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337915.28550.5771
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות435552.56650.5771
כללביט ז1132950כלל ביטוח397864.5630.5769
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי165597.04093030.5769
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443729.17261680.5769
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט187465.240920.5769
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט242504.953550.5768
סאמיט ו1130939סאמיט400098.91883720.5767
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1124845.31160.5766
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1103978.52127290.5766
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח806777.4960.5765
ישרס יד6130199ישרס628915.4403090.5764
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255732.42240.5762
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות109696.50554210.5762
נפטא ח6430169נפטא239223.60.5761
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978250.4440.5761
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים149699.058960.5761
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1453484.64735990.5761
חשמל 306000277חברת חשמל577186.3680.5759
פז נפט ה1139534פז נפט428119.43020.5758
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי219459.13236450.5758
אקויטל 27550122אקויטל449975.7460.5758
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345024.8892420.5757
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח241542.60.5757
אמות ה1138114אמות1053557.2397070.5756
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486559.45354230.5756
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443564.5270.5755
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433170.34910.5754
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172649.45880.5754
וילאר ח4160156וילאר353390.7280.5752
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1250458.74360.5752
ישראכרט א1157536ישראכרט855427.14112470.5751
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3315000.5749
כללביט ח1132968כלל ביטוח500837.2296730.5748
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280056.30.5746
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856069.74860.5746
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות428247.1740.5743
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק240463.05750.5741
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779379.61630.5736
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220732.76840.5735
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644424.20826560.5727
טאואר ז1138494טאואר274698.5080320.5721
חשמל 276000210חברת חשמל3426457.60137760.5702
מליסרון ו3230125מליסרון448524.85570470.5637
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש391753.2095680.5631
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח745993.41350.5579
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378337.85263120.5432
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי331279.38303190.5322
גב ים ח7590151גב ים1581388.398210.584
פניקס 57670284הפניקס ביטוח842194.26080.583
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341093.95504150.582
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב346761.60.579
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8454400.578
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1661439.72780.578
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן889253.10.577
בזק 62300143בזק1114491.80062350.577
ישרוטל א1139419ישרוטל143370.464160.577
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים841038.54750.576
כללביט יא1160647כלל ביטוח1685421.04090560.576
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429440.11926870.576
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1156919.6017280.575
מליסרון טז3230265מליסרון884329.81865550.575
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141015.25759320.575
חשמל 266000202חברת חשמל2050121.2623850.564
מליסרון יא3230208מליסרון1491186.90167980.58
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367605.83649520.58
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475166.340.58
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/2021124.69
07/04/2021124.72
06/04/2021124.66
05/04/2021124.54
04/04/2021124.57
01/04/2021124.37
31/03/2021124.24
30/03/2021124.14
29/03/2021124.21
25/03/2021124.02
24/03/2021124.11
22/03/2021123.98
21/03/2021123.60
18/03/2021123.60
17/03/2021123.46
16/03/2021123.48
15/03/2021123.18
14/03/2021123.12
11/03/2021123.17
10/03/2021123.02
09/03/2021122.99
08/03/2021122.65
07/03/2021122.84
04/03/2021123.30
03/03/2021123.40
02/03/2021123.47
01/03/2021123.31
28/02/2021123.26
25/02/2021123.29
24/02/2021123.32
23/02/2021123.35
22/02/2021123.36
21/02/2021123.48
18/02/2021123.46
17/02/2021123.56
16/02/2021123.74
15/02/2021123.63
14/02/2021123.72
11/02/2021123.79
10/02/2021123.84
09/02/2021123.72
08/02/2021123.57
07/02/2021123.59
04/02/2021123.53
03/02/2021123.38
02/02/2021123.20
01/02/2021123.22
31/01/2021123.21
28/01/2021123.47
27/01/2021123.54
26/01/2021123.68
25/01/2021123.79
24/01/2021123.81
21/01/2021123.81
20/01/2021123.92
19/01/2021123.83
18/01/2021123.61
17/01/2021123.36
14/01/2021123.32
13/01/2021123.22
12/01/2021123.05
11/01/2021123.00
10/01/2021123.05
07/01/2021123.07
06/01/2021123.01
05/01/2021123.00
04/01/2021123.02
03/01/2021122.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.