↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח A משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון133.10
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד165
שווי כולל ני"ע במדד15.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.15
תשואה פנימית2.24%
מרווח ממשלתי1.98%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
3.67%11.45%14.20%21.83%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.95%8.68%6.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.650.530.60
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1238
ISIN מדדILINDX112387
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1187970.6383
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1350430.6223
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4381320.6189
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3019840.6169
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2759440.6162
סלקום ט1132836סלקום4760900.6153
דה לסר ד1132059דה לסר1932700.6148
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י7831410.6147
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2932840.6144
דור אלון ז1157700דור אלון4878770.6143
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן18967800.6141
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6901190.6139
סלקום יב1143080סלקום12356360.6138
פרטנר ו1141415פרטנר3929520.6136
דור אלון ח1175199דור אלון2021800.6135
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6158270.6135
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4695130.6132
מגה אור ז1141696מגה אור6402670.6132
דה לסר ה1135664דה לסר5324770.6131
דלתא א6270144דלתא5138370.6131
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261030.6129
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2974530.6129
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3538720.6128
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.6127
אלבר טו1138536אלבר2954440.6127
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4153290.6126
מגה אור ד1130632מגה אור2760490.6126
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6334270.6126
דור אלון ו1140656דור אלון2487100.6125
אלקו יא6940167אלקו1354120.6125
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1221300.6125
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3032420.6125
בזן י2590511בתי זיקוק7971490.6123
קליין ב1140409קליין1911440.6122
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5490950.6122
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3248950.6121
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2173830.6121
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2600330.6121
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4872680.6119
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3747770.6119
קרסו א1136464קרסו מוטורס3599590.6119
נורסטאר י7230345נורסטאר1487690.6119
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18720100.6119
אשדר ד1135607אשדר2804230.6119
מגה אור ו1138668מגה אור5212460.6118
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2981570.6118
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6274050.6117
קופרליין ב1140177קופרליין2694140.6116
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5200170.6116
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1531200.6115
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2528250.6115
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15106330.6115
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5225590.6113
אלקטרה ד7390149אלקטרה3559100.6113
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2650280.6112
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4865360.6112
ממן ב2380046ממן1301530.6109
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2966120.6109
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1819220.6108
אלבר טז1139823אלבר4236970.6108
לייטסטון ב1160746לייטסטון3612550.6108
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1343570.6108
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5511670.6107
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3417870.6106
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1267200.6106
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2116170.6106
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3532200.6105
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5213250.6105
לייטסטון א1133891לייטסטון4276790.6104
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2625310.6104
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5163850.6101
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1468690.6099
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1521000.6099
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2451600.6098
נורסטאר יב7230402נורסטאר3961680.6098
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5927420.6098
דה לסר ו1167477דה לסר2201200.6093
מגה אור ט1165141מגה אור7451710.6091
אשדר ה1157783אשדר3945040.6089
אדגר י1820208אדגר השקעות7699470.6088
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4884280.6086
בזן ה2590388בתי זיקוק8474790.6085
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3074400.6083
דור אלון ה1136761דור אלון1234430.6083
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3637890.6083
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2272990.6083
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2871550.6083
דמרי ז1141191דמרי1630900.6081
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2432100.6077
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2845250.6076
ויתניה ה1150903ויתניה2191270.6076
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1503510.6074
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5336440.6071
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1386430.6065
אזורים 127150360אזורים2384070.6064
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4921290.6062
סלקום יא1139252סלקום6327910.6061
בזן יב2590578בתי זיקוק3856310.6059
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5706550.6052
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3854470.6052
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6940170.6049
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14685540.6048
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6809240.6047
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18185400.6045
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2626030.6043
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה10950890.6043
ויתניה ד1139476ויתניה1625630.6042
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1488550.6038
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5486830.6037
אוריין ב1143379אוריין1191400.6037
אלקטרה ה7390222אלקטרה6093830.6033
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2766200.6031
אזורים 137150410אזורים3167970.6025
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9924410.6025
דמרי ט1168368דמרי2194500.6019
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1700660.6014
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5319630.6012
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1579810.6011
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5584420.6009
ממן ג2380053ממן1855650.6008
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7898370.6003
גירון ו1139849גירון פיתוח4594900.6002
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1801140.6002
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2611370.6001
גירון ז1142629גירון פיתוח3869140.5997
דמרי ח1153725דמרי3736390.5988
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2630220.5984
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2392160.5982
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3322320.5975
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5934080.5964
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2308050.5952
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2474080.5948
אלבר יז1158732אלבר8738330.5874
אלבר יח1158740אלבר3759230.5845
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1182910.5726
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4577160.5682
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12498930.5673
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1745860.5273
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה5886180.4943
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2107120.4754
אזורים 157150451אזורים1938050.619
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13556880.617
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7605750.616
סלקום ח1132828סלקום4835330.616
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5319780.613
אבגול ג1133289אבגול3596900.613
פרטנר ז1156397פרטנר9403420.613
אלקו יג6940233אלקו2719520.612
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4660160.612
אדגר ט1820190אדגר השקעות6508070.611
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4116470.611
אדגר יא1820281אדגר השקעות4386000.609
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1096740.607
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4391050.607
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2004940.607
נורסטאר יא7230352נורסטאר4367620.605
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2249350.605
אזורים 147150444אזורים4122000.602
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5730600.601
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19085070.61
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3284970.61
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5298730.61
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3612780.61
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1997300.6
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1789260.6
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/2021132.87
20/07/2021132.71
19/07/2021132.74
15/07/2021133.31
14/07/2021133.25
13/07/2021133.12
12/07/2021133.16
11/07/2021133.18
08/07/2021133.16
07/07/2021133.50
06/07/2021133.58
05/07/2021133.65
04/07/2021133.62
01/07/2021133.50
30/06/2021133.42
29/06/2021133.37
28/06/2021133.44
27/06/2021133.37
24/06/2021133.41
23/06/2021133.59
22/06/2021133.25
21/06/2021133.00
20/06/2021133.19
17/06/2021133.33
16/06/2021133.08
15/06/2021133.06
14/06/2021132.95
13/06/2021132.83
10/06/2021132.66
09/06/2021132.58
08/06/2021132.57
07/06/2021132.58
06/06/2021132.76
03/06/2021132.60
02/06/2021132.56
01/06/2021132.46
31/05/2021132.37
30/05/2021132.43
27/05/2021132.33
26/05/2021132.62
25/05/2021132.77
24/05/2021132.71
23/05/2021132.65
20/05/2021132.52
19/05/2021132.85
18/05/2021132.95
13/05/2021132.57
12/05/2021132.36
11/05/2021132.22
10/05/2021132.58
09/05/2021132.47
06/05/2021132.38
05/05/2021132.32
04/05/2021132.17
03/05/2021132.06
02/05/2021131.80
29/04/2021131.53
28/04/2021131.67
27/04/2021131.61
26/04/2021131.59
25/04/2021131.62
22/04/2021131.60
21/04/2021131.57
20/04/2021131.68
19/04/2021131.58
18/04/2021131.58
13/04/2021131.45
12/04/2021131.22
11/04/2021131.21
08/04/2021131.12
07/04/2021131.07
06/04/2021131.06
05/04/2021130.93
04/04/2021130.74
01/04/2021130.80
31/03/2021130.66
30/03/2021130.54
29/03/2021130.62
25/03/2021130.39
24/03/2021130.51
22/03/2021130.32
21/03/2021129.91
18/03/2021129.92
17/03/2021129.56
16/03/2021129.52
15/03/2021129.21
14/03/2021129.10
11/03/2021129.12
10/03/2021128.96
09/03/2021128.91
08/03/2021128.45
07/03/2021128.89
04/03/2021129.63
03/03/2021129.86
02/03/2021129.85
01/03/2021129.64
28/02/2021129.45
25/02/2021129.67
24/02/2021129.67
23/02/2021129.64
22/02/2021129.70
21/02/2021129.85
18/02/2021129.63
17/02/2021129.78
16/02/2021129.94
15/02/2021129.83
14/02/2021129.93
11/02/2021129.98
10/02/2021130.09
09/02/2021130.00
08/02/2021129.84
07/02/2021129.81
04/02/2021129.69
03/02/2021129.44
02/02/2021129.13
01/02/2021128.93
31/01/2021128.71
28/01/2021129.15
27/01/2021129.33
26/01/2021129.71
25/01/2021129.81
24/01/2021129.82
21/01/2021129.78
20/01/2021129.79
19/01/2021129.67
18/01/2021129.38
17/01/2021129.04
14/01/2021129.07
13/01/2021129.04
12/01/2021128.93
11/01/2021128.91
10/01/2021128.86
07/01/2021128.76
06/01/2021128.59
05/01/2021128.55
04/01/2021128.69
03/01/2021128.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.