↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח A משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון131.12
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד163
שווי כולל ני"ע במדד1.2 מיליוני ₪
מח"מ ברוטו3.13
תשואה פנימית2.46%
מרווח ממשלתי2.20%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.12%15.01%12.39%22.51%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.41%8.68%6.80%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.580.480.62
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1238
ISIN מדדILINDX112387
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי475195.21900550.6314
בזן י2590511בתי זיקוק794558.56061560.6311
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ285399.5460.6304
בזן יב2590578בתי זיקוק379304.07060.6294
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות259175.540.6285
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4730040.6264
קופרליין ב1140177קופרליין248992.65340250.6261
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל228509.59909680.6258
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2439360.6242
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות253456.2406530.6233
דה לסר ה1135664דה לסר612605.4860.6228
אדגר יא1820281אדגר השקעות1599150.6217
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3052800.6216
נורסטאר יא7230352נורסטאר434340.1570420.6213
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים148164.756530.6209
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1472021.50.6209
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2569500.6204
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1528895.3280.6202
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה515275.53645490.6202
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים278739.50.6201
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2274930.6201
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8564000.6199
ויתניה ה1150903ויתניה215094.3050.6198
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573005.73335160.6198
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149721.55751550.6197
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן216149.30376480.6193
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט290870.69280.6189
אלבר טז1139823אלבר456465.50934040.6188
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ244288.1216160.6186
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3865400.6186
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160406.57880.6183
דמרי ט1168368דמרי2179170.6182
דה לסר ו1167477דה לסר180916.69860.6182
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2120200.6181
קליין ב1140409קליין177759.95319940.6178
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי136114.48742190.6175
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117081.01105920.6175
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן549097.72380.6173
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול877593.8908920.6172
אזורים 147150444אזורים4144400.6172
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1337107.54636730.6169
דמרי ח1153725דמרי380421.45240.6168
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762531.62802750.6168
סלקום יב1143080סלקום1211626.34512920.6168
גירון ז1142629גירון פיתוח238401.089520.6167
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118137.05280.6166
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה572835.93869640.6166
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3656100.6165
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138233.550.6164
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים531682.1839340.6163
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1495782.92918690.6162
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול523930.7520.6162
לייטסטון א1133891לייטסטון564420.90162280.6162
אדגר י1820208אדגר השקעות747209.45340.6161
קרסו ג1141829קרסו מוטורס510484.108170.6161
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב613916.13810.6161
אלבר טו1138536אלבר323755.48105770.6161
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה180783.95840.6159
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח336638.2640.6158
אדגר ט1820190אדגר השקעות803404.92420.6158
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה256598.4960.6158
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4881150.6158
אזורים 137150410אזורים317702.01720.6157
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה525803.12946920.6155
סלקום ח1132828סלקום634439.78608010.6155
דלתא א6270144דלתא509329.3231620.6155
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב323292.629680.6154
נורסטאר י7230345נורסטאר147371.2504650.6153
דור אלון ו1140656דור אלון312386.02337920.6152
אלקטרה ה7390222אלקטרה614193.85650.6152
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1927440.36994140.6151
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים530469.76765440.6151
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות520246.588160.6151
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י230074.280820.6148
אלקטרה ד7390149אלקטרה428594.1235520.6147
אלקו יא6940167אלקו138580.939680.6147
מגה אור ז1141696מגה אור630432.49940.6146
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי630340.12320510.6145
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים171705.6171060.6145
סלקום ט1132836סלקום596012.5536960.6144
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב686907.06839820.6143
דה לסר ד1132059דה לסר279855.692520.6142
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1844213.36930820.6142
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה125821.631520.6142
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד182188.71333360.6141
אלבר יד1132562אלבר108918.93065220.6141
מגה אור ו1138668מגה אור570519.9573360.6138
אשדר ד1135607אשדר329990.59449270.6138
ויתניה ד1139476ויתניה163647.764280.6138
מנרב ב1550052קבוצת מנרב284707.96637140.6138
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441285.53940.6138
אשדר ה1157783אשדר394541.45890.6138
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים122058.651890.6136
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין422155.42101150.6136
סלקום יא1139252סלקום742825.72020.6136
אלקו יג6940233אלקו131981.20540350.6135
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה363926.29120.6133
דור אלון ה1136761דור אלון185164.11441360.6133
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה646688.8240.6133
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259694.04139920.6133
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135969.65302140.6133
מגה אור ט1165141מגה אור736963.5167280.6132
קרסו א1136464קרסו מוטורס357121.83226140.6132
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345826.80940.6132
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס206757.7110720.6132
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ305105.51424520.6131
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6184260.6131
פרטנר ז1156397פרטנר936432.29120.6129
ממן ב2380046ממן149547.64983450.6129
אוריין ב1143379אוריין119813.580.6129
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס392633.2536940.6129
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392446.46940.6126
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383066.89623420.6126
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1541700.6126
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361238.85927440.6126
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182294.90250.6125
מגה אור ד1130632מגה אור277995.61537340.6125
אבגול ג1133289אבגול365447.58423520.6124
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1874029.23385480.6123
קרסו ב1139591קרסו מוטורס234125.85000740.6123
דמרי ז1141191דמרי198741.496250.6123
פרטנר ו1141415פרטנר523782.1460150.6123
אזורים 127150360אזורים298782.30355440.6121
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1079479.9723950.6121
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1332496.089560.6119
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים201573.100610.6118
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן145892.35702090.6117
בזן ה2590388בתי זיקוק961549.24940280.6117
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה152921.88774720.6116
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים813588.33660.6114
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180660.0360.6114
אפי נכסים י1160878אפי נכסים352799.54460.6114
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס263415.65751150.6114
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה360365.5415070.6113
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס390697.39872020.6113
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט149023.722960.6109
פנינסולה ב3330099פנינסולה116044.9754250.6107
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137174.5896640.6107
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס196919.10.6104
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי416681.10.6104
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539720.218840.6087
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253872.22590.6074
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3056400.6069
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352236.948650.6055
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2789000.5968
אלבר יח1158740אלבר392759.23891050.5862
רילייטד א1134923רילייטד225751.96806750.3239
נורסטאר יב7230402נורסטאר236234.5185050.622
ממן ג2380053ממן200645.3351970.619
אלבר יז1158732אלבר571266.27832260.618
גירון ו1139849גירון פיתוח457254.5040420.616
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה296929.33817520.615
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581751.45840.614
לייטסטון ב1160746לייטסטון353732.93230.614
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112107.822750.613
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים285320.1500160.613
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות492930.621590.613
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה584299.58487820.612
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה264517.66907720.611
חברה לישראל 125760251חברה לישראל593738.80260.608
דור אלון ז1157700דור אלון482480.86533240.606
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס276347.50.603
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292361.550.62
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/2021131.12
07/04/2021131.07
06/04/2021131.06
05/04/2021130.93
04/04/2021130.74
01/04/2021130.80
31/03/2021130.66
30/03/2021130.54
29/03/2021130.62
25/03/2021130.39
24/03/2021130.51
22/03/2021130.32
21/03/2021129.91
18/03/2021129.92
17/03/2021129.56
16/03/2021129.52
15/03/2021129.21
14/03/2021129.10
11/03/2021129.12
10/03/2021128.96
09/03/2021128.91
08/03/2021128.45
07/03/2021128.89
04/03/2021129.63
03/03/2021129.86
02/03/2021129.85
01/03/2021129.64
28/02/2021129.45
25/02/2021129.67
24/02/2021129.67
23/02/2021129.64
22/02/2021129.70
21/02/2021129.85
18/02/2021129.63
17/02/2021129.78
16/02/2021129.94
15/02/2021129.83
14/02/2021129.93
11/02/2021129.98
10/02/2021130.09
09/02/2021130.00
08/02/2021129.84
07/02/2021129.81
04/02/2021129.69
03/02/2021129.44
02/02/2021129.13
01/02/2021128.93
31/01/2021128.71
28/01/2021129.15
27/01/2021129.33
26/01/2021129.71
25/01/2021129.81
24/01/2021129.82
21/01/2021129.78
20/01/2021129.79
19/01/2021129.67
18/01/2021129.38
17/01/2021129.04
14/01/2021129.07
13/01/2021129.04
12/01/2021128.93
11/01/2021128.91
10/01/2021128.86
07/01/2021128.76
06/01/2021128.59
05/01/2021128.55
04/01/2021128.69
03/01/2021128.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.