↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח A משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון128.67
שינוי יומי0.40%
מספר ניירות במדד187
כמות מנפיקים77
מח"מ ברוטו3.21
תשואה פנימית4.60%
מרווח ממשלתי2.69%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.62%-2.97%-7.73%12.61%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.76%8.44%6.89%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.28-0.320.36
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1238
ISIN מדדILINDX112387
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח175954.060.5597
סופרגז ב1181924סופרגז אנרגיה1369950.5597
אשדר ד1135607אשדר229487.98049620.5584
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן106168.34862140.5581
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה196311.5910.5581
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים338032.2054850.5578
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט117561.66210.5577
פרטנר ו1141415פרטנר385814.84357950.5573
בזן ה2590388בתי זיקוק832322.45335680.5573
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס158355.24681550.5569
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי417382.4534880.5561
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול772110.9321840.5559
ויתניה ד1139476ויתניה113382.64080.5555
אבגול ג1133289אבגול261611.08359240.5552
נייר חדרה 66320105נייר חדרה308646.38850.5551
אלקטרה ד7390149אלקטרה341976.76670580.5551
דמרי ז1141191דמרי157984.107050.5547
אוריין ב1143379אוריין99670.140.5547
אזורים 127150360אזורים231010.45979160.5546
פנינסולה ג3330222פנינסולה464778.97901720.5544
סלקום יא1139252סלקום610320.904560.5544
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס237524.13256320.5542
דור אלון ה1136761דור אלון119769.44980760.5542
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1502250.5541
אשדר ה1157783אשדר338793.379020.5539
סלקום ט1132836סלקום462537.25865150.5537
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים1956810.5532
אקסטל ג1175041אקסטל398379.99547280.5529
חברה לישראל 125760251חברה לישראל503028.400230.5528
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה148497.1110.5526
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד321227.21953620.5524
קליין ב1140409קליין172534.33561350.5522
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה374599.28190820.5518
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי513072.50181840.5516
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון138547.45929220.5508
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה424632.8462940.5508
דמרי ט1168368דמרי288648.64350.5507
קרסו א1136464קרסו מוטורס278552.88867280.5504
פרטנר ז1156397פרטנר893206.163080.5504
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן130763.78201250.5504
קרסו ד1173566קרסו מוטורס190273.00160.5499
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י647147.75287470.5496
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב248618.735070.5496
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2593000.5496
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7035750.5494
אלבר יח1158740אלבר424371.51416380.5494
אלקטרה ה7390222אלקטרה559853.96390.5492
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת6245680.5489
חברה לישראל 145760301חברה לישראל13718830.5488
בזן י2590511בתי זיקוק731759.8803840.5488
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה625519.16442360.5487
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן377701.06236870.5486
אזורים 137150410אזורים281583.93330.5485
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1091496.214420.5483
דה לסר ז1178920דה לסר395788.53380.5483
בזן יב2590578בתי זיקוק827492.96628680.5478
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3311880.5478
נאוי ו2080273אחים נאוי156222.9790.5474
סלקום ח1132828סלקום490735.13266540.5472
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים280343.1193080.5471
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים457498.91205720.5468
דה לסר ו1167477דה לסר217251.02560.5466
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2791800.5466
אלבר טז1139823אלבר324320.53729050.5465
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס151145.40.5465
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה481928.32458750.5465
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח148272.360.5463
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול708548.4393750.5459
מגה אור ד1130632מגה אור208894.82881960.5458
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח262151.8440.5456
דורסל ד1178128דורסל1380750.5454
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה452531.559820.5454
דור אלון ז1157700דור אלון388965.482170.5454
אדגר ט1820190אדגר השקעות649030.212960.5452
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח297923.9520.5452
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים2014980.5451
דלתא א6270144דלתא410591.3545920.5451
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה860286.072080.5449
ממן ג2380053ממן250850.4450470.5448
אזורים 147150444אזורים543858.860.5447
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן157470.409320.5445
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס589121.35392240.5438
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי183600.780.5438
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין281239.12379890.5435
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9837740.5431
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס416386.5711040.5424
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה201881.4147420.5422
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות236287.29306720.5417
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2183160.5415
פז נפט ח1162817פז נפט1330602.72750.5405
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים308495.16250.5403
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות143706.3280.5402
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים248283.756160.5402
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי1224105.24925080.5395
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים123431.43690.5394
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב562022.0060.5391
נורסטאר יא7230352נורסטאר430440.1283250.5388
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1298632.56750.5388
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב616689.9817650.5384
מגוריט ב1168350מגוריט579391.7610.5378
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח311206.25730.5377
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1217337.6475260.5375
אלבר יז1158732אלבר944506.4442060.5373
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים544062.6940410.5372
אפי נכסים י1160878אפי נכסים322386.97440.5367
פז נפט ו1139542פז נפט464899.6410310.5366
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה321744.5920.5366
מגוריט ג1175975מגוריט312894.08160.5363
מנרב ב1550052קבוצת מנרב142644.5197960.5359
ויתניה ה1150903ויתניה210354.7770.5353
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה762967.84560.5351
מגה אור ו1138668מגה אור511263.7685240.5346
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות811832.58757260.5345
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן3345600.5344
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים465156.87530760.5339
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות441253.46669460.5338
פז נפט ז1142595פז נפט1510161.50642520.5336
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה219507.0540.5336
גירון ו1139849גירון פיתוח420520.99982550.5336
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי398640.071040.5334
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4786300.5329
מגה אור ז1141696מגה אור558898.479810.5323
מנרב ד1550169קבוצת מנרב448565.3853360.5321
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי705472.36620.5319
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן339325.928650.5314
אדגר י1820208אדגר השקעות740286.44820.5302
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות242392.50.5289
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1283853.560050.5276
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות388966.96226850.5267
מגה אור י1178367מגה אור170501.10480.5266
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ576395.6580.5266
מגה אור ט1165141מגה אור689300.7903080.5261
אזורים 157150451אזורים181053.42640.5259
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה995478.08790.5256
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים356479.90.5251
גירון ז1142629גירון פיתוח336088.687910.5245
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי462582.6686560.5241
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות266229.30.5236
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול354468.06560.5233
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ2728800.5225
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4101840.5224
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים233574.90.5221
אדגר יא1820281אדגר השקעות395059.20.5214
דור אלון ח1175199דור אלון1596300.5207
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל418380.36660.5206
מגה אור יא1178375מגה אור399111.2511750.5204
קיסטון ריט א1182187קיסטון ריט4113000.5202
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל465592.74040.5194
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1576512.8852640.5194
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2802600.5194
אדגר יב1820331אדגר השקעות2172500.5189
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה255528.8820.5186
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים3253600.5156
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1703121.76712040.5142
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי884345.76150.5113
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה235826.7840.5089
נורסטאר יב7230402נורסטאר361673.13067860.5074
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי1697481.61076780.5067
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי3027897.881430.5028
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי1126180.39978640.5014
קרסו ב1139591קרסו מוטורס141323.40622290.4953
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה255066.66714940.4738
דה לסר ה1135664דה לסר419588.448640.4234
דור אלון ו1140656דור אלון177865.88960880.4077
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה367770.696960.4077
נאוי ה2080257אחים נאוי212609.6834190.3671
לייטסטון א1133891לייטסטון373884.34285280.3595
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה279541.56960.559
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון522111.63728490.554
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן188691.000090.554
דמרי ח1153725דמרי357675.46320.553
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות341907.53682960.552
קופרליין ב1140177קופרליין278074.12715370.549
סלקום יב1143080סלקום1172304.5316840.548
אנקור פרופ א1141118אנקור פרופרטיס134096.0025840.547
קרסו ג1141829קרסו מוטורס423820.08488490.545
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט211307.20.545
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין285896.5808440.543
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י236084.46296020.539
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3075450.538
לייטסטון ב1160746לייטסטון6059970.537
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב628479.29808510.527
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4249350.525
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים287626.50.523
גירון ח1183151גירון פיתוח2156500.519
אלבר טו1138536אלבר173914.18508940.475
חברה לישראל 105760236חברה לישראל311921.682030.38
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
DateLevel
26/05/2022128.67
25/05/2022128.16
24/05/2022128.41
23/05/2022129.03
22/05/2022129.70
19/05/2022129.72
18/05/2022130.38
17/05/2022130.03
16/05/2022129.81
15/05/2022130.12
12/05/2022130.04
11/05/2022130.32
10/05/2022130.14
09/05/2022130.05
08/05/2022130.61
03/05/2022131.26
02/05/2022131.16
01/05/2022131.75
28/04/2022132.30
27/04/2022132.28
26/04/2022132.58
25/04/2022132.57
24/04/2022132.67
20/04/2022132.95
19/04/2022132.78
18/04/2022132.72
17/04/2022132.59
14/04/2022132.27
13/04/2022132.06
12/04/2022131.91
11/04/2022132.41
10/04/2022132.75
07/04/2022132.91
06/04/2022133.00
05/04/2022133.41
04/04/2022133.48
03/04/2022133.31
31/03/2022133.24
30/03/2022132.84
29/03/2022132.63
28/03/2022132.79
27/03/2022132.81
24/03/2022133.44
23/03/2022133.75
22/03/2022133.49
21/03/2022133.79
20/03/2022134.05
16/03/2022133.64
15/03/2022133.07
14/03/2022133.04
13/03/2022133.26
10/03/2022133.54
09/03/2022133.93
08/03/2022134.05
07/03/2022134.26
06/03/2022134.39
03/03/2022134.20
02/03/2022133.93
01/03/2022133.74
28/02/2022133.28
27/02/2022132.99
24/02/2022132.75
23/02/2022133.45
22/02/2022133.89
21/02/2022134.29
20/02/2022134.27
17/02/2022134.44
16/02/2022134.34
15/02/2022134.34
14/02/2022134.18
13/02/2022134.42
10/02/2022134.81
09/02/2022134.77
08/02/2022134.37
07/02/2022134.20
06/02/2022134.03
03/02/2022134.37
02/02/2022134.66
01/02/2022134.38
31/01/2022134.34
30/01/2022134.78
27/01/2022134.53
26/01/2022134.84
25/01/2022134.59
24/01/2022134.65
23/01/2022135.09
20/01/2022135.69
19/01/2022135.49
18/01/2022135.69
17/01/2022135.93
16/01/2022136.14
13/01/2022136.22
12/01/2022136.15
11/01/2022136.16
10/01/2022136.25
09/01/2022136.38
06/01/2022136.76
05/01/2022136.93
04/01/2022136.96
03/01/2022136.91
02/01/2022136.66
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.