↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח A משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון135.28
שינוי יומי0.25%-
מספר ניירות במדד173
שווי כולל ני"ע במדד78.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.16
תשואה פנימית2.33%
מרווח ממשלתי2.09%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
5.36%6.73%17.02%24.13%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.14%8.66%6.81%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.980.630.66
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1238
ISIN מדדILINDX112387
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דה לסר ו1167477דה לסר2269790.5858
קופרליין ב1140177קופרליין3304120.5858
לייטסטון ב1160746לייטסטון6290550.5855
לייטסטון א1133891לייטסטון5785170.5848
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3391600.5841
דה לסר ה1135664דה לסר5350710.5835
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3980600.5835
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4981440.5832
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4135860.5831
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14835820.5828
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6829080.5826
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12616270.5826
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3733630.5824
אלקו יג6940233אלקו2709490.5822
קרסו א1136464קרסו מוטורס3256970.5822
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3782120.5822
דה לסר ד1132059דה לסר2008260.5821
נאוי ה2080257אחים נאוי3249960.5818
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7898250.5816
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3639700.5815
אלבר טו1138536אלבר2354180.5814
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2883220.5814
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4059590.5814
דור אלון ז1157700דור אלון4181800.5812
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1994420.5811
אלקטרה ה7390222אלקטרה6237610.5811
סלקום ט1132836סלקום4799170.5809
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3066600.5809
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4443600.5809
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1444760.5809
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2743180.5807
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6322730.5807
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1200840.5807
אבגול ג1133289אבגול3598580.5806
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3854460.5806
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2192550.5806
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5466620.5806
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5007700.5806
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4561620.5806
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4855370.5806
אזורים 127150360אזורים2394800.5806
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1523700.5805
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5092880.5805
אשדר ד1135607אשדר2817830.5805
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2939890.5804
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3379690.5804
דור אלון ה1136761דור אלון1237000.5804
אלבר טז1139823אלבר3947150.5803
אלקו יא6940167אלקו1357170.5803
אלקטרה ד7390149אלקטרה3600600.5802
קליין ב1140409קליין2022310.5802
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול9987160.5802
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7933530.5802
ממן ג2380053ממן2901040.5801
אדגר ט1820190אדגר השקעות6685220.5801
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1497930.5799
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2591560.5799
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5001580.5799
נורסטאר י7230345נורסטאר1463060.5798
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18412400.5798
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1790990.5798
פרטנר ו1141415פרטנר3936810.5798
ויתניה ד1139476ויתניה1625320.5797
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4192990.5797
דמרי ח1153725דמרי3748570.5796
מגה אור ז1141696מגה אור5919870.5795
מגה אור ד1130632מגה אור2124480.5795
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3501350.5795
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2493140.5794
פרטנר ז1156397פרטנר9459580.5794
אזורים 137150410אזורים3174000.5794
ממן ב2380046ממן1304660.5793
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6211360.5793
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5227810.5792
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6760070.5792
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד3097240.5792
דמרי ט1168368דמרי2198910.5791
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1802510.5789
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3021240.5789
מגה אור ו1138668מגה אור5331500.5789
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1813650.5789
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7172170.5788
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13825660.5788
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2903710.5787
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1118910.5787
פנינסולה ג3330222פנינסולה3387830.5787
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה8623370.5786
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4538550.5785
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5876430.5784
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18965140.5783
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1415870.5781
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5596110.5779
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4812080.5778
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1797990.5778
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2229820.5777
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2845540.5777
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2438920.5776
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2145250.5776
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15115620.5775
סלקום ח1132828סלקום4896870.5774
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1089750.5774
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2960790.5774
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6188360.5773
אלבר יח1158740אלבר3617710.5772
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2865890.5772
אלבר יז1158732אלבר8567400.5772
דורסל ד1178128דורסל1512000.5771
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10096820.5771
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3622390.5768
אוריין ב1143379אוריין1184450.5768
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6833020.5766
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2678400.5766
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11162410.5764
מגה אור ט1165141מגה אור7874450.5764
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5331090.5763
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1383710.5762
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2762920.5762
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1512450.5762
אדגר יא1820281אדגר השקעות4573600.5758
סלקום יב1143080סלקום12488660.5758
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5618210.5756
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19554380.5755
נורסטאר יב7230402נורסטאר4035790.5755
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2410600.5754
בזן ה2590388בתי זיקוק8513470.5753
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2147200.5753
מגה אור יא1178375מגה אור2110980.5753
בזן י2590511בתי זיקוק7892720.5749
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3017700.5748
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2566560.5747
בזן יב2590578בתי זיקוק6887830.5747
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6488110.5746
דה לסר ז1178920דה לסר1352520.5745
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3501400.5744
דור אלון ח1175199דור אלון2087400.5742
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6315270.5738
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2735930.5737
אזורים 157150451אזורים2039830.5737
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4601120.5733
מגה אור י1178367מגה אור2007140.5728
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1688550.5725
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2529460.5721
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1513910.5703
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2764500.5683
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3879170.5682
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4620520.5681
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2295620.5654
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4854340.5639
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1789370.5637
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5168060.5464
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5777750.582
סלקום יא1139252סלקום6383480.581
דמרי ז1141191דמרי1636850.581
אזורים 147150444אזורים6047080.581
דלתא א6270144דלתא4485140.581
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1596140.579
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5320730.579
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5463270.579
אשדר ה1157783אשדר3525780.578
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5263110.578
אדגר י1820208אדגר השקעות7904440.578
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1194370.577
גירון ז1142629גירון פיתוח4086360.576
ויתניה ה1150903ויתניה2249360.576
גירון ו1139849גירון פיתוח4726600.575
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2168190.575
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4759200.573
דור אלון ו1140656דור אלון2465760.572
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2320470.572
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6504980.567
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17551650.59
נורסטאר יא7230352נורסטאר4478060.58
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3251820.57
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021135.28
01/12/2021135.62
30/11/2021135.63
29/11/2021135.89
28/11/2021135.90
25/11/2021136.32
24/11/2021136.04
23/11/2021135.92
22/11/2021135.72
21/11/2021135.67
18/11/2021135.52
17/11/2021135.62
16/11/2021135.48
15/11/2021135.34
14/11/2021135.33
11/11/2021135.39
10/11/2021135.55
09/11/2021135.67
08/11/2021135.70
07/11/2021135.70
04/11/2021135.57
03/11/2021135.43
02/11/2021135.53
01/11/2021135.29
31/10/2021135.23
28/10/2021135.29
27/10/2021135.53
26/10/2021135.51
25/10/2021135.33
24/10/2021135.34
21/10/2021135.47
20/10/2021135.60
19/10/2021135.53
18/10/2021135.75
17/10/2021135.84
14/10/2021135.87
13/10/2021135.57
12/10/2021135.27
11/10/2021135.08
10/10/2021134.86
07/10/2021134.88
06/10/2021134.98
05/10/2021134.99
04/10/2021135.03
03/10/2021135.12
30/09/2021134.88
29/09/2021134.94
26/09/2021134.88
23/09/2021135.00
22/09/2021134.71
19/09/2021134.59
14/09/2021134.52
13/09/2021134.43
12/09/2021134.32
09/09/2021134.31
05/09/2021134.17
02/09/2021134.11
01/09/2021134.27
31/08/2021134.37
30/08/2021134.22
29/08/2021134.12
26/08/2021134.05
25/08/2021134.13
24/08/2021134.13
23/08/2021134.01
22/08/2021134.10
19/08/2021134.05
18/08/2021134.09
17/08/2021133.97
16/08/2021133.94
15/08/2021133.80
12/08/2021133.60
11/08/2021133.55
10/08/2021133.60
09/08/2021133.59
08/08/2021133.75
05/08/2021133.76
04/08/2021133.78
03/08/2021133.64
02/08/2021133.55
01/08/2021133.28
29/07/2021133.04
28/07/2021133.22
27/07/2021133.21
26/07/2021133.38
25/07/2021133.41
22/07/2021133.10
21/07/2021132.87
20/07/2021132.71
19/07/2021132.74
15/07/2021133.31
14/07/2021133.25
13/07/2021133.12
12/07/2021133.16
11/07/2021133.18
08/07/2021133.16
07/07/2021133.50
06/07/2021133.58
05/07/2021133.65
04/07/2021133.62
01/07/2021133.50
30/06/2021133.42
29/06/2021133.37
28/06/2021133.44
27/06/2021133.37
24/06/2021133.41
23/06/2021133.59
22/06/2021133.25
21/06/2021133.00
20/06/2021133.19
17/06/2021133.33
16/06/2021133.08
15/06/2021133.06
14/06/2021132.95
13/06/2021132.83
10/06/2021132.66
09/06/2021132.58
08/06/2021132.57
07/06/2021132.58
06/06/2021132.76
03/06/2021132.60
02/06/2021132.56
01/06/2021132.46
31/05/2021132.37
30/05/2021132.43
27/05/2021132.33
26/05/2021132.62
25/05/2021132.77
24/05/2021132.71
23/05/2021132.65
20/05/2021132.52
19/05/2021132.85
18/05/2021132.95
13/05/2021132.57
12/05/2021132.36
11/05/2021132.22
10/05/2021132.58
09/05/2021132.47
06/05/2021132.38
05/05/2021132.32
04/05/2021132.17
03/05/2021132.06
02/05/2021131.80
29/04/2021131.53
28/04/2021131.67
27/04/2021131.61
26/04/2021131.59
25/04/2021131.62
22/04/2021131.60
21/04/2021131.57
20/04/2021131.68
19/04/2021131.58
18/04/2021131.58
13/04/2021131.45
12/04/2021131.22
11/04/2021131.21
08/04/2021131.12
07/04/2021131.07
06/04/2021131.06
05/04/2021130.93
04/04/2021130.74
01/04/2021130.80
31/03/2021130.66
30/03/2021130.54
29/03/2021130.62
25/03/2021130.39
24/03/2021130.51
22/03/2021130.32
21/03/2021129.91
18/03/2021129.92
17/03/2021129.56
16/03/2021129.52
15/03/2021129.21
14/03/2021129.10
11/03/2021129.12
10/03/2021128.96
09/03/2021128.91
08/03/2021128.45
07/03/2021128.89
04/03/2021129.63
03/03/2021129.86
02/03/2021129.85
01/03/2021129.64
28/02/2021129.45
25/02/2021129.67
24/02/2021129.67
23/02/2021129.64
22/02/2021129.70
21/02/2021129.85
18/02/2021129.63
17/02/2021129.78
16/02/2021129.94
15/02/2021129.83
14/02/2021129.93
11/02/2021129.98
10/02/2021130.09
09/02/2021130.00
08/02/2021129.84
07/02/2021129.81
04/02/2021129.69
03/02/2021129.44
02/02/2021129.13
01/02/2021128.93
31/01/2021128.71
28/01/2021129.15
27/01/2021129.33
26/01/2021129.71
25/01/2021129.81
24/01/2021129.82
21/01/2021129.78
20/01/2021129.79
19/01/2021129.67
18/01/2021129.38
17/01/2021129.04
14/01/2021129.07
13/01/2021129.04
12/01/2021128.93
11/01/2021128.91
10/01/2021128.86
07/01/2021128.76
06/01/2021128.59
05/01/2021128.55
04/01/2021128.69
03/01/2021128.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.