↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח A משקל שווה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון129.63
שינוי יומי0.18%-
מספר ניירות במדד168
שווי כולל ני"ע במדד72.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.07
תשואה פנימית2.90%
מרווח ממשלתי2.62%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.96%5.11%10.92%22.20%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
14.15%8.68%6.79%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.380.440.62
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1238
ISIN מדדILINDX112387
מועד השקת המדד01/02/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה256724.1810.6078
בזן יב2590578בתי זיקוק230087.9790.6059
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8452800.6058
סלקום יב1143080סלקום1191904.1894760.6041
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2870500.6031
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה150946.93501140.6024
בזן ה2590388בתי זיקוק956270.92732290.6023
מנרב ב1550052קבוצת מנרב281656.97905540.6019
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה178820.78720.6016
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2082000.6009
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה517662.4696640.6008
נורסטאר יא7230352נורסטאר441340.76540190.6007
נורסטאר י7230345נורסטאר272948.1612040.6003
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה134789.70231540.6001
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2390160.6001
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ274691.87520.5997
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים525150.13768320.5997
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול865206.8393380.5996
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה390692.57859440.5994
אלבר יז1158732אלבר554866.8196490.5993
נורסטאר יב7230402נורסטאר225690.24730120.5993
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1503804.0480.5992
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן211795.15959360.5992
ויתניה ה1150903ויתניה210259.2220.5989
סלקום יא1139252סלקום733090.03440.5987
רילייטד א1134923רילייטד437482.19084620.5987
סלקום ט1132836סלקום590384.4842560.5987
דה לסר ד1132059דה לסר279621.9925680.5986
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב604520.3670.5985
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1909726.40547540.5984
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן536804.4426950.5984
מנרב ג1550078קבוצת מנרב116383.256640.5983
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ240792.4161720.5982
אלבר טו1138536אלבר320578.60458770.5982
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס203285.8097280.5982
סלקום ח1132828סלקום624715.63953610.5981
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול514734.6240.5978
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן541121.77120.5976
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן157623.25410.5976
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1082739.37050.5976
דה לסר ו1167477דה לסר181643.49060.5976
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס388055.03681230.5974
דור אלון ז1157700דור אלון487185.29590920.5974
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה357517.4642380.5973
ארקו ג3100245ארקו החזקות261331.47771520.5973
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה579241.94404430.5973
בזן י2590511בתי זיקוק802774.552320.5973
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1847909.421270.5972
אלבר יד1132562אלבר108606.7803420.5972
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1312991.50560.5972
קופרליין ב1140177קופרליין285167.84616250.5969
מגה אור ו1138668מגה אור563164.4249280.5969
אלקטרה ה7390222אלקטרה612936.49480.5968
אלבר יח1158740אלבר404118.78571540.5968
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3585400.5968
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127951.711680.5966
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4578840.5966
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1233960.5965
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה111134.6460.5965
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1657382.73688320.5964
אזורים 147150444אזורים4097600.5963
דור אלון ה1136761דור אלון184076.1524070.5963
קרסו א1136464קרסו מוטורס355139.53096260.5963
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1532250.5963
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192614.51680.5962
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול129455.20282440.5962
אלקו יא6940167אלקו137919.090960.5962
חברה לישראל 105760236חברה לישראל578078.375840.5961
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה643007.25440.5961
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים169132.0728540.5959
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב315811.774680.5959
אזורים 137150410אזורים316887.860550.5958
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1529250.5958
דמרי ז1141191דמרי197600.396750.5958
אבגול ג1133289אבגול363874.39899440.5957
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס360013.60875840.5957
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים539624.7121650.5957
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391342.929240.5955
אלקטרה ד7390149אלקטרה426736.3421440.5955
דור אלון ו1140656דור אלון310977.52922160.5955
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים273799.50.5954
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי718392.79976960.5954
ויתניה ד1139476ויתניה162795.512880.5953
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן257540.93459280.5952
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות485882.93584330.5952
פרטנר ו1141415פרטנר521940.3646850.5952
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה208679.15250.5952
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה368221.11620.5952
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין378872.25096590.5952
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב677676.79364580.5951
אזורים 127150360אזורים297184.07936880.5949
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים145399.260230.5949
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים806592.34380.5948
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה508102.20564560.5948
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3078900.5947
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2031000.5946
אשדר ה1157783אשדר391827.6620.5945
אדגר יא1820281אדגר השקעות1551000.5945
אלבר טז1139823אלבר482072.13332460.5944
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים355423.692940.5944
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ301095.42696060.5944
מגה אור ט1165141מגה אור731806.37010.5943
דלתא א6270144דלתא504999.7337880.5943
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי544515.9210720.5942
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1326049.03625920.5941
ממן ב2380046ממן149461.82621910.5941
אדגר ט1820190אדגר השקעות791723.98560.5941
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1829065.82623380.5939
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3798550.5939
גירון ז1142629גירון פיתוח232479.423440.5939
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס196881.30.5938
גירון ו1139849גירון פיתוח449043.5155260.5938
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים298077.18160.5937
אוריין ב1143379אוריין118489.7970.5937
אשדר ד1135607אשדר328435.64870770.5936
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח181068.20.5936
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות381709.289780.5935
דה לסר ה1135664דה לסר620213.43750.5935
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס438635.17580.5935
דמרי ט1168368דמרי2161320.5932
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס264256.75249920.5932
מגה אור ד1130632מגה אור274758.99187260.5931
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4848750.5929
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1449768.50.5929
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה754751.4213950.5928
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון148117.14442880.5927
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח343333.62470.5927
פרטנר ז1156397פרטנר927694.454680.5926
דמרי ח1153725דמרי378612.90280.5924
ממן ג2380053ממן199347.77145060.5923
מגה אור ז1141696מגה אור625515.2860.5921
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן146067.95193260.5918
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין414364.52212650.5918
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט328213.18530.5913
לייטסטון א1133891לייטסטון561062.52262750.5911
מויניאן א1135656מויניאן337364.0852890.5906
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים139215.090.5906
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי136514.71023420.5905
קליין ב1140409קליין173806.50800480.5901
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס402121.514140.5893
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2766500.5891
אפי נכסים י1160878אפי נכסים352353.31050.5888
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות248550.63599520.5887
לייטסטון ב1160746לייטסטון356252.14130.5884
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי411209.530.5879
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח333174.0320.5876
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט150311.24960.5871
אדגר י1820208אדגר השקעות734788.76760.5867
קרסו ג1141829קרסו מוטורס273571.6601150.5865
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה569590.56001520.5852
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י225087.278220.5843
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס133778.78035040.5841
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל225653.51021920.5819
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6178140.5815
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3005700.599
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות252742.50.599
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי254514.82820.598
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה263030.7506040.598
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244022.73049040.597
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116154.7380.596
פנינסולה ב3330099פנינסולה154634.18620.596
חברה לישראל 125760251חברה לישראל596451.20250.594
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2262740.593
קרסו ב1139591קרסו מוטורס233462.21501080.592
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון568073.50465930.591
מויניאן ב1143015מויניאן842584.3619160.584
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים200805.276210.59
אלקו יג6940233אלקו132084.22517550.59
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021
DateLevel
04/03/2021129.63
03/03/2021129.86
02/03/2021129.85
01/03/2021129.64
28/02/2021129.45
25/02/2021129.67
24/02/2021129.67
23/02/2021129.64
22/02/2021129.70
21/02/2021129.85
18/02/2021129.63
17/02/2021129.78
16/02/2021129.94
15/02/2021129.83
14/02/2021129.93
11/02/2021129.98
10/02/2021130.09
09/02/2021130.00
08/02/2021129.84
07/02/2021129.81
04/02/2021129.69
03/02/2021129.44
02/02/2021129.13
01/02/2021128.93
31/01/2021128.71
28/01/2021129.15
27/01/2021129.33
26/01/2021129.71
25/01/2021129.81
24/01/2021129.82
21/01/2021129.78
20/01/2021129.79
19/01/2021129.67
18/01/2021129.38
17/01/2021129.04
14/01/2021129.07
13/01/2021129.04
12/01/2021128.93
11/01/2021128.91
10/01/2021128.86
07/01/2021128.76
06/01/2021128.59
05/01/2021128.55
04/01/2021128.69
03/01/2021128.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.