↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA שקלי 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA שקלי 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (A) לבין (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון120.03
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד14.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.31
תשואה פנימית0.84%
מרווח ממשלתי0.67%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.05%-1.05%8.57%11.45%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.08%4.99%3.90%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.120.560.56
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1239
ISIN מדדILINDX112395
מועד השקת המדד15/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1213556.139754.0499
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי622931.62028794.046
חשמל 266000202חברת חשמל1446466.6006674.0426
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה510832.87044.0418
פז נפט ה1139534פז נפט417827.90144.0393
חברה לישראל 105760236חברה לישראל463237.1539254.0361
ישראכרט א1157536ישראכרט608055.75649454.0349
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453264.0278
פרטנר ו1141415פרטנר391301.81748623.9283
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1265591.98743.8074
אקויטל 27550122אקויטל372293.573.6535
סאמיט ו1130939סאמיט350110.62138083.5148
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל319432.58613753.2068
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח420569.59562313.983
פנינסולה ג3330222פנינסולה534058.616253.0607
כללביט ח1132968כלל ביטוח273375.01451522.7445
נייר חדרה 66320105נייר חדרה317468.9621752.6559
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס251936.42419052.5292
סלקום ט1132836סלקום474378.7167482.3812
אלבר טו1138536אלבר236804.2606752.3773
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח752892.1992.2649
טאואר ז1138494טאואר205479.948962.0628
אבגול ג1133289אבגול268340.30620522.0208
אשדר ד1135607אשדר232531.23413361.9453
קרסו ב1139591קרסו מוטורס180221.32707411.8093
נפטא ח6430169נפטא172670.41.7335
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים165627.6532351.6628
נאוי ה2080257אחים נאוי325898.21951.6359
דמרי ז1141191דמרי162009.27961.6264
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1531201.5372
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה145116.97616491.4569
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות128546.69238641.2905
ישרוטל א1139419ישרוטל123366.007381.2385
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים120462.7276281.2093
אזורים 127150360אזורים236375.36324561.1865
ויתניה ד1139476ויתניה116127.55441.1658
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה231416.8081.1616
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח175815.841.765
פורמולה א2560142פורמולה מערכות106184.32216981.066
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
DateLevel
19/01/2022120.03
18/01/2022120.17
17/01/2022120.15
16/01/2022120.24
13/01/2022120.20
12/01/2022120.15
11/01/2022120.13
10/01/2022120.15
09/01/2022120.16
06/01/2022120.34
05/01/2022120.26
04/01/2022120.30
03/01/2022120.36
02/01/2022120.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.