↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Bullet שקלי 2026

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2026 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2026 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון101.98
שינוי יומי0.45%
מספר ניירות במדד23
כמות מנפיקים21
מח"מ ברוטו2.81
תשואה פנימית3.81%
מרווח ממשלתי1.84%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.33%-3.45%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.63%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.54-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1240
ISIN מדדILINDX112403
מועד השקת המדד02/02/2020
התחלת נתונים היסטוריים02/02/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2026
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6001206.0621
אמות ה1138114אמות889961.3950326.0572
סלקום יא1139252סלקום610320.904566.0435
חברה לישראל 125760251חברה לישראל503028.400236.0269
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח740306.795.9942
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת6245685.9837
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול708548.4393755.9518
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1423991.15764325.8877
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה481928.32458755.8483
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה424632.8462945.153
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות367189.29428284.4559
אלקטרה ד7390149אלקטרה341976.76670584.1499
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות341907.53682964.1491
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח311860.1333.7845
אזורים 137150410אזורים281583.93333.4171
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2791803.3879
קרסו א1136464קרסו מוטורס278552.88867283.3803
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח272083.596483.3018
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות265377.7823763.2204
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2593003.1466
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן130763.78201251.5868
אוריין ב1143379אוריין99670.141.2095
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה148497.1111.802
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
DateLevel
26/05/2022101.98
25/05/2022101.52
24/05/2022101.45
23/05/2022101.62
22/05/2022102.13
19/05/2022102.04
18/05/2022102.54
17/05/2022102.38
16/05/2022102.21
15/05/2022102.32
12/05/2022102.16
11/05/2022102.31
10/05/2022102.16
09/05/2022102.03
08/05/2022102.41
03/05/2022102.82
02/05/2022102.69
01/05/2022103.09
28/04/2022103.37
27/04/2022103.30
26/04/2022103.41
25/04/2022103.40
24/04/2022103.48
20/04/2022103.72
19/04/2022103.65
18/04/2022103.55
17/04/2022103.38
14/04/2022103.14
13/04/2022102.87
12/04/2022102.69
11/04/2022103.10
10/04/2022103.40
07/04/2022103.61
06/04/2022103.83
05/04/2022104.06
04/04/2022104.07
03/04/2022104.01
31/03/2022103.99
30/03/2022103.66
29/03/2022103.47
28/03/2022103.56
27/03/2022103.51
24/03/2022103.96
23/03/2022104.07
22/03/2022103.86
21/03/2022104.14
20/03/2022104.40
16/03/2022104.23
15/03/2022104.00
14/03/2022103.98
13/03/2022104.19
10/03/2022104.48
09/03/2022104.71
08/03/2022104.76
07/03/2022104.89
06/03/2022105.10
03/03/2022105.03
02/03/2022105.01
01/03/2022104.93
28/02/2022104.61
27/02/2022104.65
24/02/2022104.62
23/02/2022105.36
22/02/2022105.74
21/02/2022106.06
20/02/2022106.08
17/02/2022106.19
16/02/2022106.07
15/02/2022106.05
14/02/2022105.98
13/02/2022106.26
10/02/2022106.51
09/02/2022106.60
08/02/2022106.40
07/02/2022106.25
06/02/2022106.08
03/02/2022106.27
02/02/2022106.37
01/02/2022106.11
31/01/2022106.02
30/01/2022106.43
27/01/2022106.27
26/01/2022106.41
25/01/2022106.28
24/01/2022106.28
23/01/2022106.54
20/01/2022107.00
19/01/2022106.83
18/01/2022106.96
17/01/2022107.16
16/01/2022107.40
13/01/2022107.50
12/01/2022107.45
11/01/2022107.44
10/01/2022107.45
09/01/2022107.52
06/01/2022107.77
05/01/2022107.89
04/01/2022107.98
03/01/2022107.95
02/01/2022107.89
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.