↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2026

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2026 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2026 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון94.10
שינוי יומי0.77%-
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד8.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.01
תשואה פנימית4.15%
מרווח ממשלתי3.92%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1240
מועד השקת המדד02/02/2020
התחלת נתונים היסטוריים02/02/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר7.5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2026
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
קרסו א1136464קרסו מוטורס390484.25910147.6832
אלקטרה ד7390149אלקטרה426657.2876167.6518
אמות ה1138114אמות1172898.102327.6469
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403070.237.6278
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח772900.25857.5813
חברה לישראל 125760251חברה לישראל562629.23647.5261
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6336007.4811
סלקום יא1139252סלקום680432.0557.4348
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1621806.15990547.3222
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה346751.34342356.8227
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות501777.91446.6062
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335201.84956.5955
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3099306.0982
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3009905.9223
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/202094.10
02/07/202094.83
01/07/202094.16
30/06/202093.74
29/06/202093.70
28/06/202093.68
25/06/202094.62
24/06/202095.25
23/06/202095.61
22/06/202095.24
21/06/202094.85
18/06/202095.63
17/06/202095.59
16/06/202095.07
15/06/202094.56
14/06/202095.07
11/06/202095.35
10/06/202095.70
09/06/202095.51
08/06/202095.68
07/06/202095.41
04/06/202095.41
03/06/202095.39
02/06/202095.47
01/06/202095.38
31/05/202095.19
27/05/202095.60
26/05/202095.72
25/05/202095.45
24/05/202095.05
21/05/202094.78
20/05/202095.41
19/05/202095.13
18/05/202095.23
17/05/202094.46
14/05/202094.37
13/05/202095.81
12/05/202096.10
11/05/202095.93
10/05/202096.04
07/05/202094.99
06/05/202094.36
05/05/202094.22
04/05/202094.39
03/05/202094.70
30/04/202095.34
27/04/202094.58
26/04/202093.53
23/04/202092.62
22/04/202092.51
21/04/202092.48
20/04/202092.84
19/04/202093.14
16/04/202092.20
13/04/202092.37
12/04/202093.08
07/04/202092.78
06/04/202090.24
05/04/202088.36
02/04/202088.59
01/04/202089.13
31/03/202090.48
30/03/202088.50
29/03/202086.11
26/03/202086.48
25/03/202086.15
24/03/202085.39
23/03/202082.03
22/03/202082.06
19/03/202083.59
18/03/202079.52
17/03/202079.57
16/03/202081.48
15/03/202083.37
12/03/202084.36
11/03/202088.18
09/03/202087.53
08/03/202093.15
05/03/202097.06
04/03/202098.82
03/03/202099.42
01/03/202098.87
27/02/202099.66
26/02/2020100.16
25/02/2020100.21
24/02/2020100.06
23/02/2020100.38
20/02/2020100.79
19/02/2020100.74
18/02/2020100.67
17/02/2020100.81
16/02/2020100.80
13/02/2020100.53
12/02/2020100.49
11/02/2020100.30
10/02/2020100.22
09/02/2020100.26
06/02/2020100.35
05/02/2020100.09
04/02/202099.77
03/02/202099.41
02/02/202099.49
30/01/2020100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.