↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2026

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2026 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2026 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון92.78
שינוי יומי2.81%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד8.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.22
תשואה פנימית4.50%
מרווח ממשלתי4.11%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1240
מועד השקת המדד01/01/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2020
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר7.5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2026
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות534922.474810.7529
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7088.0411
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73057.4466
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1572019.0237427.4249
קרסו א1136464קרסו מוטורס388788.43251867.2127
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6377407.214
חברה לישראל 125760251חברה לישראל563514.9187.0862
סלקום יא1139252סלקום693578.7846.9928
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3106206.9658
אמות ה1138114אמות1160743.717846.9523
אלקטרה ד7390149אלקטרה495414.90712236.9244
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2886306.4727
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח242634.12755.4412
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה226195.85.0726
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202090.24
05/04/202088.36
02/04/202088.59
01/04/202089.13
31/03/202090.48
30/03/202088.50
29/03/202086.11
26/03/202086.48
25/03/202086.15
24/03/202085.39
23/03/202082.03
22/03/202082.06
19/03/202083.59
18/03/202079.52
17/03/202079.57
16/03/202081.48
15/03/202083.37
12/03/202084.36
11/03/202088.18
09/03/202087.53
08/03/202093.15
05/03/202097.06
04/03/202098.82
03/03/202099.42
01/03/202098.87
27/02/202099.66
26/02/2020100.16
25/02/2020100.21
24/02/2020100.06
23/02/2020100.38
20/02/2020100.79
19/02/2020100.74
18/02/2020100.67
17/02/2020100.81
16/02/2020100.80
13/02/2020100.53
12/02/2020100.49
11/02/2020100.30
10/02/2020100.22
09/02/2020100.26
06/02/2020100.35
05/02/2020100.09
04/02/202099.77
03/02/202099.41
02/02/202099.49
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.