↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון169.21
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד265.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.19
תשואה פנימית0.51%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.38%7.32%14.62%21.80%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.59%3.18%2.90%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.531.401.34
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35133248.55613.2823
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל25332663.03589.4083
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23223638.5880668.7798
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21262047.948.0382
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20677862.328217.8174
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19902589.0391967.5243
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19639044.1137.4246
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19560500.74787.3949
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19663816.344497.434
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17728653.23466.7024
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15802811.3435.7915
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12028345.1227174.5474
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל9492030.2433.5885
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל6450062.962.2663
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020169.21
02/07/2020169.00
01/07/2020168.89
30/06/2020169.07
29/06/2020169.10
28/06/2020169.29
25/06/2020169.19
24/06/2020169.10
23/06/2020168.98
22/06/2020168.93
21/06/2020168.77
18/06/2020168.69
17/06/2020168.49
16/06/2020168.13
15/06/2020167.92
14/06/2020167.80
11/06/2020167.72
10/06/2020167.27
09/06/2020167.05
08/06/2020166.76
07/06/2020167.20
04/06/2020167.20
03/06/2020167.34
02/06/2020167.38
01/06/2020167.51
31/05/2020167.56
27/05/2020167.49
26/05/2020167.61
25/05/2020167.52
24/05/2020167.52
21/05/2020167.48
20/05/2020167.53
19/05/2020167.32
18/05/2020167.29
17/05/2020167.34
14/05/2020167.50
13/05/2020167.32
12/05/2020167.16
11/05/2020167.05
10/05/2020166.84
07/05/2020166.35
06/05/2020166.02
05/05/2020166.19
04/05/2020166.18
03/05/2020166.47
30/04/2020166.92
27/04/2020167.23
26/04/2020167.18
23/04/2020166.93
22/04/2020166.86
21/04/2020166.91
20/04/2020167.31
19/04/2020167.69
16/04/2020167.69
13/04/2020167.10
12/04/2020166.52
07/04/2020166.02
06/04/2020166.04
05/04/2020163.31
02/04/2020163.04
01/04/2020162.83
31/03/2020163.09
30/03/2020162.98
29/03/2020163.70
26/03/2020164.34
25/03/2020164.33
24/03/2020163.98
23/03/2020162.97
22/03/2020160.24
19/03/2020161.34
18/03/2020161.09
17/03/2020163.35
16/03/2020164.64
15/03/2020165.46
12/03/2020165.28
11/03/2020167.05
09/03/2020169.21
08/03/2020170.19
05/03/2020170.69
04/03/2020171.28
03/03/2020170.04
01/03/2020168.79
27/02/2020169.06
26/02/2020168.65
25/02/2020168.74
24/02/2020168.54
23/02/2020168.11
20/02/2020167.65
19/02/2020167.59
18/02/2020167.59
17/02/2020167.70
16/02/2020167.71
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.