↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון166.02
שינוי יומי0.01%-
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד253.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל20.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.94
תשואה פנימית0.68%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.45%8.55%13.94%15.40%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.66%3.15%3.03%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.801.340.93
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל31798004.8512.5778
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22951911.1474889.1532
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל22080155.62348.8055
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21047476.8148.3937
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19621284.6580937.8249
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19885003.308667.5485
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל18792132.15867.3456
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל17808275.322097.1019
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל18400643.23867.052
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17622705.10777.0279
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל15050754.71086.0022
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל11984195.8795354.7793
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל10873829.8834.2057
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל5724622.9952.1819
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020166.04
05/04/2020163.31
02/04/2020163.04
01/04/2020162.83
31/03/2020163.09
30/03/2020162.98
29/03/2020163.70
26/03/2020164.34
25/03/2020164.33
24/03/2020163.98
23/03/2020162.97
22/03/2020160.24
19/03/2020161.34
18/03/2020161.09
17/03/2020163.35
16/03/2020164.64
15/03/2020165.46
12/03/2020165.28
11/03/2020167.05
09/03/2020169.21
08/03/2020170.19
05/03/2020170.69
04/03/2020171.28
03/03/2020170.04
01/03/2020168.79
27/02/2020169.06
26/02/2020168.65
25/02/2020168.74
24/02/2020168.54
23/02/2020168.11
20/02/2020167.65
19/02/2020167.59
18/02/2020167.59
17/02/2020167.70
16/02/2020167.71
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.