↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון167.35
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד310.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל20.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.01
תשואה פנימית0.56%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.25%1.48%11.14%18.33%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.13%3.17%2.76%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.331.071.17
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23131296.638.3048
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל33892107.21728.3003
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22247765.305627.9875
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20873869.26667.4943
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20732502.9152227.4435
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20663146.297737.4186
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19656727.7300917.0573
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19727925.75276.8578
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17449488.32886.2648
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל16308858.21925.6894
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15675955.68665.6281
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל29233818.4055.5814
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15593305.1619585.337
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל14420631.26524.9463
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל9414695.43073.0574
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל11366515.56332.6316
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
DateLevel
03/12/2020167.35
02/12/2020167.22
01/12/2020167.42
30/11/2020167.54
29/11/2020167.69
26/11/2020167.67
25/11/2020167.55
24/11/2020167.55
23/11/2020167.69
22/11/2020167.74
19/11/2020167.72
18/11/2020167.66
17/11/2020167.54
16/11/2020167.46
15/11/2020167.38
12/11/2020167.36
11/11/2020167.12
10/11/2020167.03
09/11/2020166.66
08/11/2020167.03
05/11/2020167.17
04/11/2020167.14
03/11/2020166.89
02/11/2020167.20
01/11/2020167.36
29/10/2020167.55
28/10/2020167.92
27/10/2020167.97
26/10/2020168.09
25/10/2020168.10
22/10/2020168.05
21/10/2020168.14
20/10/2020168.19
19/10/2020168.21
18/10/2020168.24
15/10/2020168.13
14/10/2020168.02
13/10/2020167.93
12/10/2020167.76
11/10/2020167.78
08/10/2020167.83
07/10/2020167.77
06/10/2020167.83
05/10/2020167.95
04/10/2020168.10
01/10/2020168.09
30/09/2020168.24
29/09/2020168.28
24/09/2020168.14
23/09/2020168.34
22/09/2020168.67
21/09/2020168.94
17/09/2020168.72
16/09/2020168.46
15/09/2020168.07
14/09/2020167.92
13/09/2020168.04
10/09/2020168.23
09/09/2020168.57
08/09/2020168.76
07/09/2020168.59
06/09/2020168.70
03/09/2020168.85
02/09/2020168.95
01/09/2020169.10
31/08/2020169.14
30/08/2020169.11
27/08/2020169.03
26/08/2020168.81
25/08/2020168.90
24/08/2020169.08
23/08/2020169.03
20/08/2020168.92
19/08/2020168.84
18/08/2020168.82
17/08/2020168.92
16/08/2020168.95
13/08/2020169.03
12/08/2020168.89
11/08/2020168.96
10/08/2020169.09
09/08/2020169.06
06/08/2020169.19
05/08/2020169.18
04/08/2020169.05
03/08/2020168.95
02/08/2020169.16
29/07/2020169.15
28/07/2020169.06
27/07/2020169.08
26/07/2020169.12
23/07/2020169.07
22/07/2020169.00
21/07/2020169.02
20/07/2020169.06
19/07/2020169.07
16/07/2020169.36
15/07/2020169.22
14/07/2020169.19
13/07/2020168.93
12/07/2020169.16
09/07/2020169.12
08/07/2020168.96
07/07/2020169.30
06/07/2020169.30
05/07/2020169.21
02/07/2020169.00
01/07/2020168.89
30/06/2020169.07
29/06/2020169.10
28/06/2020169.29
25/06/2020169.19
24/06/2020169.10
23/06/2020168.98
22/06/2020168.93
21/06/2020168.77
18/06/2020168.69
17/06/2020168.49
16/06/2020168.13
15/06/2020167.92
14/06/2020167.80
11/06/2020167.72
10/06/2020167.27
09/06/2020167.05
08/06/2020166.76
04/06/2020167.20
03/06/2020167.34
02/06/2020167.38
01/06/2020167.51
31/05/2020167.56
27/05/2020167.49
26/05/2020167.61
25/05/2020167.52
24/05/2020167.52
21/05/2020167.48
20/05/2020167.53
19/05/2020167.32
18/05/2020167.29
17/05/2020167.34
14/05/2020167.50
13/05/2020167.32
12/05/2020167.16
11/05/2020167.05
10/05/2020166.84
07/05/2020166.35
06/05/2020166.02
05/05/2020166.19
04/05/2020166.18
03/05/2020166.47
30/04/2020166.92
27/04/2020167.23
26/04/2020167.18
23/04/2020166.93
22/04/2020166.86
21/04/2020166.91
20/04/2020167.31
19/04/2020167.69
16/04/2020167.69
13/04/2020167.10
12/04/2020166.52
07/04/2020166.02
06/04/2020166.04
05/04/2020163.31
02/04/2020163.04
01/04/2020162.83
31/03/2020163.09
30/03/2020162.98
29/03/2020163.70
26/03/2020164.34
25/03/2020164.33
24/03/2020163.98
23/03/2020162.97
22/03/2020160.24
19/03/2020161.34
18/03/2020161.09
17/03/2020163.35
16/03/2020164.64
15/03/2020165.46
12/03/2020165.28
11/03/2020167.05
09/03/2020169.21
08/03/2020170.19
05/03/2020170.69
04/03/2020171.28
03/03/2020170.04
01/03/2020168.79
27/02/2020169.06
26/02/2020168.65
25/02/2020168.74
24/02/2020168.54
23/02/2020168.11
20/02/2020167.65
19/02/2020167.59
18/02/2020167.59
17/02/2020167.70
16/02/2020167.71
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.