↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון165.11
שינוי יומי0.29%-
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד317.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.98
תשואה פנימית0.74%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.76%-0.55%-9.61%13.64%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.76%3.19%2.75%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.24-0.960.94
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
ISIN מדדILINDX111462
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23855747.94258.3041
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל21682942.4658377.7006
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21680179.6325767.5468
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל31425709.19047.5029
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל21853486.24117.3437
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל20987238.64287.3056
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20421548.889127.2478
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20641729.9687.1853
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19901591.720396.9277
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל185921786.1962
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17479759.22226.0847
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל30861825.57485.7649
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16129316.6676595.6146
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15692972.90885.4627
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל16022051.16753.8124
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/2021165.11
05/05/2021165.59
04/05/2021165.92
03/05/2021165.77
02/05/2021165.60
29/04/2021165.60
28/04/2021165.88
27/04/2021166.21
26/04/2021166.44
25/04/2021166.47
22/04/2021166.44
21/04/2021166.35
20/04/2021166.26
19/04/2021166.17
18/04/2021166.20
13/04/2021165.90
12/04/2021165.96
11/04/2021166.03
08/04/2021165.98
07/04/2021165.88
06/04/2021165.91
05/04/2021165.72
04/04/2021165.82
01/04/2021165.87
31/03/2021165.79
30/03/2021165.67
29/03/2021166.22
25/03/2021166.15
24/03/2021165.70
22/03/2021165.41
21/03/2021164.96
18/03/2021164.84
17/03/2021165.05
16/03/2021165.19
15/03/2021165.20
14/03/2021165.23
11/03/2021165.66
10/03/2021165.72
09/03/2021165.61
08/03/2021165.41
07/03/2021165.25
04/03/2021165.63
03/03/2021165.62
02/03/2021165.93
01/03/2021165.83
28/02/2021165.48
25/02/2021165.23
24/02/2021165.48
23/02/2021165.80
22/02/2021165.89
21/02/2021165.99
18/02/2021166.27
17/02/2021166.53
16/02/2021166.42
15/02/2021166.80
14/02/2021167.16
11/02/2021167.48
10/02/2021167.41
09/02/2021167.37
08/02/2021167.09
07/02/2021167.18
04/02/2021167.38
03/02/2021167.37
02/02/2021167.44
01/02/2021167.71
31/01/2021167.83
28/01/2021167.97
27/01/2021168.09
26/01/2021167.91
25/01/2021167.95
24/01/2021167.77
21/01/2021167.54
20/01/2021168.00
19/01/2021167.98
18/01/2021167.93
17/01/2021167.88
14/01/2021167.79
13/01/2021167.49
12/01/2021167.19
11/01/2021167.03
10/01/2021167.18
07/01/2021167.49
06/01/2021167.75
05/01/2021168.00
04/01/2021167.98
03/01/2021167.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.