↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון167.40
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד305 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל22.0 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.90
תשואה פנימית0.58%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.40%-0.92%-12.02%14.43%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.83%3.17%2.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.65-1.170.95
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
ISIN מדדILINDX111462
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל252325328.2735
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239529247.8539
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל326191917.4846
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל219391627.1936
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל219736987.205
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל213334946.9951
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל207877026.8161
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל206033036.7556
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל199494196.5412
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197250406.4677
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל332540326.0643
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל175318925.7485
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל161561175.2974
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל155831345.1096
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל173623134.0176
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל73430812.1761
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021167.25
01/08/2021167.15
29/07/2021167.01
28/07/2021167.04
27/07/2021166.87
26/07/2021166.82
25/07/2021166.83
22/07/2021166.70
21/07/2021166.51
20/07/2021166.72
19/07/2021166.63
15/07/2021166.33
14/07/2021166.15
13/07/2021166.20
12/07/2021166.30
11/07/2021166.42
08/07/2021166.65
07/07/2021166.42
06/07/2021166.33
05/07/2021166.10
04/07/2021166.17
01/07/2021166.02
30/06/2021165.87
29/06/2021165.73
28/06/2021165.73
27/06/2021165.65
24/06/2021165.74
23/06/2021165.59
22/06/2021165.38
21/06/2021165.38
20/06/2021165.50
17/06/2021165.16
16/06/2021165.23
15/06/2021164.79
14/06/2021164.87
13/06/2021164.80
10/06/2021164.61
09/06/2021164.68
08/06/2021164.44
07/06/2021164.62
06/06/2021165.13
03/06/2021165.04
02/06/2021164.83
01/06/2021164.80
31/05/2021165.18
30/05/2021165.08
27/05/2021165.09
26/05/2021165.25
25/05/2021165.20
24/05/2021165.14
23/05/2021165.00
20/05/2021164.98
19/05/2021164.86
18/05/2021164.86
13/05/2021164.39
12/05/2021164.35
11/05/2021164.14
10/05/2021164.82
09/05/2021165.02
06/05/2021165.11
05/05/2021165.59
04/05/2021165.92
03/05/2021165.77
02/05/2021165.60
29/04/2021165.60
28/04/2021165.88
27/04/2021166.21
26/04/2021166.44
25/04/2021166.47
22/04/2021166.44
21/04/2021166.35
20/04/2021166.26
19/04/2021166.17
18/04/2021166.20
13/04/2021165.90
12/04/2021165.96
11/04/2021166.03
08/04/2021165.98
07/04/2021165.88
06/04/2021165.91
05/04/2021165.72
04/04/2021165.82
01/04/2021165.87
31/03/2021165.79
30/03/2021165.67
29/03/2021166.22
25/03/2021166.15
24/03/2021165.70
22/03/2021165.41
21/03/2021164.96
18/03/2021164.84
17/03/2021165.05
16/03/2021165.19
15/03/2021165.20
14/03/2021165.23
11/03/2021165.66
10/03/2021165.72
09/03/2021165.61
08/03/2021165.41
07/03/2021165.25
04/03/2021165.63
03/03/2021165.62
02/03/2021165.93
01/03/2021165.83
28/02/2021165.48
25/02/2021165.23
24/02/2021165.48
23/02/2021165.80
22/02/2021165.89
21/02/2021165.99
18/02/2021166.27
17/02/2021166.53
16/02/2021166.42
15/02/2021166.80
14/02/2021167.16
11/02/2021167.48
10/02/2021167.41
09/02/2021167.37
08/02/2021167.09
07/02/2021167.18
04/02/2021167.38
03/02/2021167.37
02/02/2021167.44
01/02/2021167.71
31/01/2021167.83
28/01/2021167.97
27/01/2021168.09
26/01/2021167.91
25/01/2021167.95
24/01/2021167.77
21/01/2021167.54
20/01/2021168.00
19/01/2021167.98
18/01/2021167.93
17/01/2021167.88
14/01/2021167.79
13/01/2021167.49
12/01/2021167.19
11/01/2021167.03
10/01/2021167.18
07/01/2021167.49
06/01/2021167.75
05/01/2021168.00
04/01/2021167.98
03/01/2021167.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.