↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל שקלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל שקלי כולל איגרות חוב בריבית קבועה לא צמודות (שקליות) שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון168.72
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד286 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.21
תשואה פנימית0.58%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.08%3.86%11.79%20.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.21%3.16%2.83%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.931.161.29
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1241
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34952329.834212.4235
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל27955616.1129.7272
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23193995.5945498.2441
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל21605672.98257.6329
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20766205.1686747.3811
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20672343.816787.3478
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20889474.43947.425
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19656727.7300916.9868
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19577937.32066.8224
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17715199.50426.2967
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15672861.64625.5708
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12610374.8477724.4822
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12756172.25454.2772
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10160529.74463.1312
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7790568.44722.2511
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020168.72
16/09/2020168.46
15/09/2020168.07
14/09/2020167.92
13/09/2020168.04
10/09/2020168.23
09/09/2020168.57
08/09/2020168.76
07/09/2020168.59
06/09/2020168.70
03/09/2020168.85
02/09/2020168.95
01/09/2020169.10
31/08/2020169.14
30/08/2020169.11
27/08/2020169.03
26/08/2020168.81
25/08/2020168.90
24/08/2020169.08
23/08/2020169.03
20/08/2020168.92
19/08/2020168.84
18/08/2020168.82
17/08/2020168.92
16/08/2020168.95
13/08/2020169.03
12/08/2020168.89
11/08/2020168.96
10/08/2020169.09
09/08/2020169.06
06/08/2020169.19
05/08/2020169.18
04/08/2020169.05
03/08/2020168.95
02/08/2020169.16
29/07/2020169.15
28/07/2020169.06
27/07/2020169.08
26/07/2020169.12
23/07/2020169.07
22/07/2020169.00
21/07/2020169.02
20/07/2020169.06
19/07/2020169.07
16/07/2020169.36
15/07/2020169.22
14/07/2020169.19
13/07/2020168.93
12/07/2020169.16
09/07/2020169.12
08/07/2020168.96
07/07/2020169.30
06/07/2020169.30
05/07/2020169.21
02/07/2020169.00
01/07/2020168.89
30/06/2020169.07
29/06/2020169.10
28/06/2020169.29
25/06/2020169.19
24/06/2020169.10
23/06/2020168.98
22/06/2020168.93
21/06/2020168.77
18/06/2020168.69
17/06/2020168.49
16/06/2020168.13
15/06/2020167.92
14/06/2020167.80
11/06/2020167.72
10/06/2020167.27
09/06/2020167.05
08/06/2020166.76
04/06/2020167.20
03/06/2020167.34
02/06/2020167.38
01/06/2020167.51
31/05/2020167.56
27/05/2020167.49
26/05/2020167.61
25/05/2020167.52
24/05/2020167.52
21/05/2020167.48
20/05/2020167.53
19/05/2020167.32
18/05/2020167.29
17/05/2020167.34
14/05/2020167.50
13/05/2020167.32
12/05/2020167.16
11/05/2020167.05
10/05/2020166.84
07/05/2020166.35
06/05/2020166.02
05/05/2020166.19
04/05/2020166.18
03/05/2020166.47
30/04/2020166.92
27/04/2020167.23
26/04/2020167.18
23/04/2020166.93
22/04/2020166.86
21/04/2020166.91
20/04/2020167.31
19/04/2020167.69
16/04/2020167.69
13/04/2020167.10
12/04/2020166.52
07/04/2020166.02
06/04/2020166.04
05/04/2020163.31
02/04/2020163.04
01/04/2020162.83
31/03/2020163.09
30/03/2020162.98
29/03/2020163.70
26/03/2020164.34
25/03/2020164.33
24/03/2020163.98
23/03/2020162.97
22/03/2020160.24
19/03/2020161.34
18/03/2020161.09
17/03/2020163.35
16/03/2020164.64
15/03/2020165.46
12/03/2020165.28
11/03/2020167.05
09/03/2020169.21
08/03/2020170.19
05/03/2020170.69
04/03/2020171.28
03/03/2020170.04
01/03/2020168.79
27/02/2020169.06
26/02/2020168.65
25/02/2020168.74
24/02/2020168.54
23/02/2020168.11
20/02/2020167.65
19/02/2020167.59
18/02/2020167.59
17/02/2020167.70
16/02/2020167.71
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.