↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (AA), בעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון103.72
שינוי יומי0.20%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד29.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.23
תשואה פנימית1.44%
מרווח ממשלתי1.62%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1243
מועד השקת המדד15/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות או תקשורת ומדיה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אמות ב1126630אמות1365283.284125.0287
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2196129.739885.028
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2270371.64645.0264
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1502277.77445.0012
מליסרון ח3230166מליסרון1162622.60958064.9801
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2447543.3456254.9336
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3447823.054.8998
לאומי שה 3006040257בנק לאומי1112298.88774.7645
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1103294.25724.726
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1065245.66831194.563
ישראכרט א1157536ישראכרט970235.99304524.156
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי951318.062774.075
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות824405.1199063.5313
מליסרון יג3230224מליסרון833780.96293023.0624
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות699612.88371482.9968
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ696146.69478312.9819
חשמל 286000228חברת חשמל627110.50442.6862
מליסרון ו3230125מליסרון596809.51688142.5564
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק549885.854522.3554
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח447634.65851.9174
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות447238.29207691.9157
טאואר ז1138494טאואר412333.3684081.7662
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב342433.68507361.4668
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27391.4403
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3120601.3367
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים298260.154721.2776
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט281524.380031.2059
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.891.1183
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק250402.78439611.0726
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243654.972651.0437
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236999.621.0152
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי221099.14649360.9471
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן190455.886060.8158
סאמיט יא1156405סאמיט187127.9473680.8016
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי187034.519020.8012
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176879.86680.7577
אמות ג1117357אמות112433.77309660.4816
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109438.52760.4688
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232763.4655260.997
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020103.72
03/06/2020103.51
02/06/2020103.61
01/06/2020103.56
31/05/2020103.56
27/05/2020103.62
26/05/2020103.75
25/05/2020103.67
24/05/2020103.54
21/05/2020103.47
20/05/2020103.35
19/05/2020103.27
18/05/2020103.33
17/05/2020103.11
14/05/2020102.78
13/05/2020103.03
12/05/2020103.11
11/05/2020103.11
10/05/2020103.06
07/05/2020102.94
06/05/2020102.85
05/05/2020102.81
04/05/2020102.69
03/05/2020102.85
30/04/2020102.92
27/04/2020102.78
26/04/2020102.66
23/04/2020102.73
22/04/2020102.58
21/04/2020102.77
20/04/2020102.90
19/04/2020102.84
16/04/2020102.67
13/04/2020102.62
12/04/2020102.65
07/04/2020102.61
06/04/2020102.40
05/04/2020101.78
02/04/2020101.84
01/04/2020101.82
31/03/2020101.70
30/03/2020101.82
29/03/2020101.67
26/03/2020101.83
25/03/2020101.72
24/03/2020101.73
23/03/2020100.63
22/03/2020100.33
19/03/2020100.97
18/03/202099.69
17/03/202099.51
16/03/202099.96
15/03/2020100.30
12/03/2020100.27
11/03/2020100.84
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.