↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-AA), בעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון104.94
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד39
שווי כולל ני"ע במדד33.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.33
תשואה פנימית1.01%
מרווח ממשלתי1.01%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.56%---------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1243
ISIN מדדILINDX112437
מועד השקת המדד15/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות או תקשורת ומדיה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ461810.7803884.0154
אמות ב1126630אמות897708.22384.0028
חשמל 266000202חברת חשמל2090451.5167273.9999
ישראכרט א1157536ישראכרט853833.85461543.9975
אקויטל 27550122אקויטל448963.87253.9959
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627486.8253.9956
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות542341.6696233.9956
כללביט ח1132968כלל ביטוח497973.96153713.9833
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח441529.461253.9832
מליסרון ח3230166מליסרון1122115.477493.9547
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח427633.16074833.8579
פז נפט ה1139534פז נפט426730.89063.8497
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות414020.62422453.7351
ישרס יג6130181ישרס379556.44855973.4242
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3545242.71433.2371
טאואר ז1138494טאואר344679.2425443.1095
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3480469.1042.8843
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3143771.96942.6053
מליסרון יג3230224מליסרון694810.49333852.4487
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק389798.399522.2756
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל249549.46788752.2513
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241333.63782.1772
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238843.82.1547
נפטא ח6430169נפטא238669.22.1531
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262815.78472.371
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206790.563862.0151
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2193926.0641.8182
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט185622.224541.6746
מליסרון ו3230125מליסרון453273.0505121.5975
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172633.1881.5574
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1649994.953251.5066
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148546.871221.3401
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143043.33006521.2905
וילאר ז4160149וילאר166156.253851.499
ישרוטל א1139419ישרוטל142886.010961.289
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1116863.43961.0198
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות431177.0750.3573
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות413384.49890340.3425
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255959.55840.2338
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2021
DateLevel
02/03/2021104.94
01/03/2021104.88
28/02/2021104.89
25/02/2021104.93
24/02/2021104.93
23/02/2021104.93
22/02/2021104.93
21/02/2021104.96
18/02/2021104.94
17/02/2021104.97
16/02/2021105.02
15/02/2021104.83
14/02/2021104.87
11/02/2021104.90
10/02/2021104.91
09/02/2021104.83
08/02/2021104.78
07/02/2021104.78
04/02/2021104.74
03/02/2021104.68
02/02/2021104.54
01/02/2021104.58
31/01/2021104.52
28/01/2021104.66
27/01/2021104.67
26/01/2021104.70
25/01/2021104.77
24/01/2021104.81
21/01/2021104.82
20/01/2021104.83
19/01/2021104.79
18/01/2021104.72
17/01/2021104.62
14/01/2021104.61
13/01/2021104.57
12/01/2021104.55
11/01/2021104.50
10/01/2021104.50
07/01/2021104.49
06/01/2021104.46
05/01/2021104.47
04/01/2021104.47
03/01/2021104.43
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.