↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה 0-2

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה 0-2 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-AA), בעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים
 
נתוני שוק
שער אחרון106.00
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד42
שווי כולל ני"ע במדד34.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.32
תשואה פנימית0.68%
מרווח ממשלתי0.69%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.58%3.06%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.49%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.99------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1243
ISIN מדדILINDX112437
מועד השקת המדד15/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר3%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות או תקשורת ומדיה
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
טווח מח"מעד שנתיים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ470210.3641843.0201
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות490011.22226653.0154
מליסרון יג3230224מליסרון711324.11171853.0135
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3597874.55123.0103
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות420977.2837773.0101
מליסרון ח3230166מליסרון1135249.708353.0093
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק646258.362243.0065
ישרס יג6130181ישרס386554.50953513.002
אמות ב1126630אמות907089.09122.9983
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747273.60052.9927
סאמיט ו1130939סאמיט400737.60104182.9926
אקויטל 27550122אקויטל451295.5812.9925
חשמל 266000202חברת חשמל2051273.55536622.9916
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429275.85031232.9916
פז נפט ה1139534פז נפט427384.3212.9899
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1253080.25042.9853
ישראכרט א1157536ישראכרט855343.283942.9852
כללביט ח1132968כלל ביטוח500461.71909782.9843
טאואר ז1138494טאואר274270.6287362.9326
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3482467.8422.8592
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל254531.47682.7215
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243442.006152.6029
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח243206.862.6004
נפטא ח6430169נפטא240840.62.5751
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1222732.812452.989
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258506.91372.764
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3192295.34082.621
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188452.052842.015
מליסרון ו3230125מליסרון452913.94334172.009
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1678896.371.8443
ריט 1 ד1129899ריט 1340796.28525241.8219
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2213607.1761.8175
וילאר ז4160149וילאר166773.075211.7832
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1501228.91335451.6491
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143549.6539161.5349
ישרוטל א1139419ישרוטל141917.104561.5174
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1134523.33141.2463
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים150481.408661.609
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141414.28209121.512
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות439290.85050.3607
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות416919.45633660.3423
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255641.5680.2809
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/2021106.00
05/05/2021105.98
04/05/2021105.90
03/05/2021105.85
02/05/2021105.68
29/04/2021105.59
28/04/2021105.62
27/04/2021105.54
26/04/2021105.60
25/04/2021105.64
22/04/2021105.65
21/04/2021105.67
20/04/2021105.69
19/04/2021105.71
18/04/2021105.78
13/04/2021105.74
12/04/2021105.66
11/04/2021105.62
08/04/2021105.60
07/04/2021105.64
06/04/2021105.65
05/04/2021105.62
04/04/2021105.60
01/04/2021105.50
31/03/2021105.50
30/03/2021105.46
29/03/2021105.54
25/03/2021105.40
24/03/2021105.47
22/03/2021105.45
21/03/2021105.35
18/03/2021105.43
17/03/2021105.25
16/03/2021105.22
15/03/2021105.05
14/03/2021104.97
11/03/2021105.00
10/03/2021104.93
09/03/2021104.88
08/03/2021104.74
07/03/2021104.80
04/03/2021104.92
03/03/2021104.93
02/03/2021104.94
01/03/2021104.88
28/02/2021104.89
25/02/2021104.93
24/02/2021104.93
23/02/2021104.93
22/02/2021104.93
21/02/2021104.96
18/02/2021104.94
17/02/2021104.97
16/02/2021105.02
15/02/2021104.83
14/02/2021104.87
11/02/2021104.90
10/02/2021104.91
09/02/2021104.83
08/02/2021104.78
07/02/2021104.78
04/02/2021104.74
03/02/2021104.68
02/02/2021104.54
01/02/2021104.58
31/01/2021104.52
28/01/2021104.66
27/01/2021104.67
26/01/2021104.70
25/01/2021104.77
24/01/2021104.81
21/01/2021104.82
20/01/2021104.83
19/01/2021104.79
18/01/2021104.72
17/01/2021104.62
14/01/2021104.61
13/01/2021104.57
12/01/2021104.55
11/01/2021104.50
10/01/2021104.50
07/01/2021104.49
06/01/2021104.46
05/01/2021104.47
04/01/2021104.47
03/01/2021104.43
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.