↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אופטימום אג"ח ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ישראל כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון123.23
שינוי יומי0.19%-
מספר ניירות במדד418
שווי כולל ני"ע במדד823.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.12
תשואה פנימית1.53%
מרווח ממשלתי1.01%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.09%0.86%7.59%15.69%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.52%3.56%2.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.230.691.00
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1244
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23193995.5945491.5464
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20889474.43941.5464
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17715199.50421.5458
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל22283397.44751.5456
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20664985.801541.5454
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15671314.6261.5451
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12916248.3893941.5449
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14913379.09121.5448
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19653183.4228911.5445
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12743841.49351.5399
גליל 59039590332ממשלת ישראל20994203.79211.5374
גליל 59049590431ממשלת ישראל18020856.01281.5306
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל22256168.2548661.5282
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33160084.7541.5256
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21387135.7775251.5254
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21084562.56481.5244
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל17239267.71521.5241
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29955703.55161.5231
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34646907.9061.5213
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19214691.3881.5147
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל28214622.7441.5119
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19040024.52241.5059
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18626124.961.4964
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל9205967.8839681.4497
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10808929.5751.3872
אדמה ב1110915אדמה5853498.252841.2644
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל6574417.25730361.2233
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20775566.9057441.547
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4947966.463661.0688
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7735167.51840.9903
עזריאלי ד1138650עזריאלי3812121.2099880.8234
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3790798.1989080.8188
חשמל 296000236חברת חשמל3627708.6380390.7836
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3539884.98240.7646
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3466144.8150.7487
עזריאלי ה1156603עזריאלי3459725.17970.7473
חשמל 276000210חברת חשמל3436399.3424090.7423
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3066616.7950.6624
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29982000.6476
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2816913.19910.6085
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2674521.2971320.5777
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2593650.85190.5602
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2519609.29280.5442
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2423797.709250.5236
בזק 92300176בזק2374265.07920.5129
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל4331574.12950.5049
חשמל 316000285חברת חשמל2323222.8630.5018
עזריאלי ו1156611עזריאלי2240132.92670.4839
חשמל 266000202חברת חשמל2197038.617410.4746
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2179740.77720.4708
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2173742.0095220.4695
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2168029.8640.4683
אמות ו1158609אמות2073741.66090.4479
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2064003.5830050.4458
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1940456.1589180.4191
אמות ד1133149אמות1855323.11520.4008
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1832873.41160.3959
מקורות 111158476מקורות1823742.0850.3939
פז נפט ז1142595פז נפט1805949.02390.3901
לאומי 1806040422בנק לאומי1784805.81510.3855
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1704959.25172650.3683
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1677136.4610.3623
כללביט יא1160647כלל ביטוח1690984.0265760.3606
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1623527.72491680.3515
בזק 62300143בזק1622688.0623370.3505
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1640820.4520.3503
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1613199.93480.3485
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1592178.12277120.3439
גב ים ח7590151גב ים1568819.66920.3389
מליסרון י3230190מליסרון1507834.76782380.3257
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14916000.3222
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1478787.80920.3194
מליסרון יא3230208מליסרון1421654.10511040.3071
מליסרון יד3230232מליסרון1414024.85908680.3054
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1363348.72070050.2945
בזק 122300242בזק1344886.7040.2905
לאומי 1796040372בנק לאומי1336508.6210.2887
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1311873.6229830.2834
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1278222.88380.2761
שופרסל ה7770209שופרסל1259979.03403920.2722
לאומי 1786040323בנק לאומי12425750.2684
ריט 1 ה1136753ריט 11202713.22430340.2598
אמות ה1138114אמות1182882.0610.2555
מליסרון ח3230166מליסרון1121919.160090.2423
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1292298.88560.2385
גב ים ט7590219גב ים1098991.2240.2374
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090523.2620.2356
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1066005.52648240.2303
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1395147.50.2284
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.2266
מליסרון טו3230240מליסרון1044983.21339580.2257
ישראכרט א1157536ישראכרט978573.65912530.2114
שופרסל ז7770258שופרסל976426.9740.2109
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים973265.960880.2102
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח960318.25550.2074
בזק 102300184בזק953276.53320960.2059
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי950602.987650.2053
ריט 1 ו1138544ריט 1944954.398080.2041
בזק 112300234בזק924837.25140.1998
פז נפט ח1162817פז נפט901620.5220.1948
אמות ב1126630אמות881556.817320.1904
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן863414.10.1865
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858402.81780.1854
מליסרון טז3230265מליסרון857066.503020.1851
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח854764.750.1846
פרטנר ז1156397פרטנר850835.456880.1838
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול844042.2082060.1823
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8432000.1821
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825449.5740.1783
מליסרון יג3230224מליסרון825080.27077440.1782
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים820329.76380.1772
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח816976.32750.1765
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812178.48223260.1754
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב812272.45380930.1741
אול-יר ה1143304אול-יר799486.95330.1727
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח794397.047850.1716
סלקום יב1143080סלקום791236.98676920.1709
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים785908.5390.1698
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות778905.54560.1682
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775700.76670.1676
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד774230.82946240.1672
עמידר א1143585עמידר8264000.1665
אדגר ט1820190אדגר השקעות760407.60420.1643
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה760604.420880.1643
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח758155.190.1638
עזריאלי ב1134436עזריאלי757686.559350.1637
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ752728.6140.1626
בזן י2590511בתי זיקוק751829.2441920.1624
ישרס יד6130199ישרס728544.6912760.1574
סלקום יא1139252סלקום721719.89040.1559
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות710139.54590.1534
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ686977.84215940.1484
אדגר י1820208אדגר השקעות679947.70680.1469
מגה אור ח1147602מגה אור681321.70.1462
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות676886.5059320.1462
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן665066.95673550.1437
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6540000.1413
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות650483.48544740.1405
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה638541.0880.1379
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629156.560.1359
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621798.697080.1343
חשמל 286000228חברת חשמל613659.12520.1326
סלקום ח1132828סלקום608731.57365440.1315
חברה לישראל 75760160חברה לישראל605394.59786080.1308
ישרס טו6130207ישרס604840.6146290.1306
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י602636.40.1302
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602876.03380880.1302
מגה אור ז1141696מגה אור602873.23360.1302
סלקום ט1132836סלקום590947.29120.1276
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581805.474320.1257
חשמל 306000277חברת חשמל581558.9920.1256
חברה לישראל 125760251חברה לישראל589421.10480.1252
אמות ז1162866אמות624921.99030.1242
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב576155.7750.1237
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.1223
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות565851.86985250.1222
לייטסטון א1133891לייטסטון565113.90046310.1221
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1820366.66751770.1218
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק556696.848060.1202
מגה אור ט1165141מגה אור553134.90760.1195
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן550361.921670.1189
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023330.1183
מגה אור ו1138668מגה אור546018.7824840.1179
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5402800.1167
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן540244.74420.1167
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535801.3650.1157
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530473.00650.1146
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529286.425770.1143
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים527103.55001260.1139
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז525851.1882860.1136
פרטנר ו1141415פרטנר525419.2849750.1135
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן523532.6340350.1131
מקורות 101158468מקורות522330.720.1128
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519810.708960.1123
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1528968.632220.1097
כללביט ח1132968כלל ביטוח502714.7825490.1086
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן654850.0351710.1084
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק501996.92669350.1084
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4989450.1078
דלתא א6270144דלתא492144.8704920.1063
אקויטל 27550122אקויטל488498.0870.1055
ישרס יח6130280ישרס4868640.1052
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות478422.9450.1033
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח463242.19966050.1001
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2814146.55238080.609
גב ים ו7590128גב ים2551063.410.551
לאומי 1816040505בנק לאומי2365765.9610.511
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1791525.9516750.387
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1453760.47706810.314
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444434.0050650.312
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1125714.425220.245
שופרסל ו7770217שופרסל1097271.0419370.237
בזן ה2590388בתי זיקוק949203.3435210.205
שטראוס ו7460421שטראוס7175700.155
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי708469.89585920.153
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב688003.4105920.148
שטראוס ה7460389שטראוס625210.023680.135
מליסרון ו3230125מליסרון587818.53735270.127
פז נפט ו1139542פז נפט578611.96611750.125
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5322500.115
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים518410.0944270.112
אלבר טז1139823אלבר476912.522790.103
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460095.97976880.0994
כללביט ט1136050כלל ביטוח458635.5665130.0991
אבגול ג1133289אבגול455834.30382720.0985
נייר חדרה 66320105נייר חדרה455198.820790.0983
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות450973.920.0974
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס449945.56369750.0972
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח444442.39850.096
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443179.8218250.0957
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין442399.52551920.0956
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה439826.8960560.095
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס439618.37520.095
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436241.34780.0942
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433259.3725050.0936
אלקטרה ד7390149אלקטרה432388.7408960.0934
פז נפט ה1139534פז נפט430814.83060.0931
ישרס יג6130181ישרס429623.64993360.0928
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4323600.0924
רילייטד א1134923רילייטד426849.09024560.0922
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס426218.87309580.0921
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד422511.0530.0913
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה451762.76074920.0909
אלקטרה ה7390222אלקטרה4200980.0907
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי415586.7860.0898
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד415466.6850.0897
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות411452.6035620.0889
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ410147.1550.0886
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות409488.85743030.0885
מליסרון יז3230273מליסרון409436.674720.0884
אלבר יז1158732אלבר400481.37832230.0883
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן479117.08634670.087
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ401346.66798320.0867
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות397058.72440.0858
אשדר ה1157783אשדר386846.17180.0836
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386665.08340320.0835
כללביט ז1132950כלל ביטוח383854.47660.0829
מליסרון יח3230372מליסרון3825360.0826
קרסו א1136464קרסו מוטורס379780.2766080.082
דמרי ח1153725דמרי375969.6380.0812
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה374207.77572750.0808
אשדר ד1135607אשדר374182.05323520.0808
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה367018.56520.0793
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3665200.0792
אלבר טו1138536אלבר366411.78679380.0791
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364172.30995920.0787
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1337183.95750940.0786
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363329.357370.0785
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות361537.50.0781
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3600300.0778
וילאר ח4160156וילאר355437.5220.0768
סאמיט י1143395סאמיט353974.60.0765
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3512950.0759
לייטסטון ב1160746לייטסטון350385.98320.0757
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי347583.43110660.0751
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351253.8041350.0749
גירון ו1139849גירון פיתוח346013.2297080.0747
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח343332.2760.0742
טאואר ז1138494טאואר415462.2722640.0741
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח407285.97750.0741
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי342416.6940.074
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338655.31350.0732
שופרסל ד7770191שופרסל336785.97264070.0727
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3348300.0723
מגה אור ד1130632מגה אור333677.9024920.0721
ריט 1 ד1129899ריט 1332217.60961360.0718
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330348.97887230.0714
אזורים 137150410אזורים328074.9760.0709
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח326806.67903630.0706
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים322449.50550.0697
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן321261.78937110.0694
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט320639.034870.0693
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה568154.08092680.0685
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3147900.068
דור אלון ו1140656דור אלון310887.62533920.0672
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב309587.703320.0669
נורסטאר י7230345נורסטאר283867.77111210.0666
אלבר יח1158740אלבר307727.11834080.0666
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3060000.0661
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3080700.0659
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304524.23680.0658
אזורים 127150360אזורים297041.38078080.0642
נמקו א1139575נמקו ריאלטי296233.06907040.064
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295756.635680.0639
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן294728.28410.0637
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2947000.0637
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח284003.80105090.0613
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח283710.90.0613
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס335948.62534520.0612
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282755.74919130.0611
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282670.35350.0611
נפטא ח6430169נפטא282309.30.061
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2824250.061
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279848.250960.0604
מויניאן ב1143015מויניאן1028579.18301750.0597
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274472.8151040.0593
מנרב ב1550052מנרב272185.59726960.0588
דור אלון ז1157700דור אלון311745.03650520.0582
קרסו ג1141829קרסו מוטורס268028.10690.0579
קרסו ב1139591קרסו מוטורס267660.1206240.0578
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב266802.28505920.0577
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים263524.30.0569
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262131.43460.0566
ארקו ג3100245ארקו החזקות260917.97854160.0564
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2742840.0563
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2570000.0555
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה255727.080.0552
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254505.8880.055
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249369.94987650.0539
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י246940.950.0533
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246845.79435680.0533
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246357.7846680.0532
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל245463.71870.053
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק245123.39130.0529
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242864.20769280.0525
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2414640.0522
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241716.97750.0522
אפי נכסים י1160878אפי נכסים336700.79130.0515
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח337084.88330.0514
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה237893.36400450.0514
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2361450.051
גירון ז1142629גירון פיתוח235063.89280.0508
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי236012.31370.0506
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232694.9653890.0503
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ231813.2512080.0501
פנינסולה ב3330099פנינסולה231327.2573250.05
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים229886.625360.0497
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן224165.19098610.0484
וילאר ז4160149וילאר221788.4003440.0479
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2205010.0476
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל218884.35469040.0473
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218520.98134160.0472
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק214752.69150.0464
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2139600.0462
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי213206.5420380.0461
סאמיט ו1130939סאמיט213530.05906890.0461
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5794200.0459
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה210824.90.0455
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים210081.105360.0454
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה209308.40.0452
ממן ג2380053ממן208887.46671420.0451
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208512.86840320.045
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2057000.044
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול201808.97120750.0436
ויתניה ה1150903ויתניה198219.2920.0428
דמרי ז1141191דמרי197581.3784250.0427
ויתניה ד1139476ויתניה196664.204880.0425
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1906560.0412
נורסטאר יב7230402נורסטאר190996.96426560.0409
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי186724.88770.0403
דור אלון ה1136761דור אלון186480.19748610.0403
סאמיט יא1156405סאמיט185456.5061420.0401
שטראוס ד7460363שטראוס185171.01624280.04
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח184679.19750.0399
אלקו יא6940167אלקו184163.648960.0398
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות182598.44330.0394
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה181690.2030.0392
אלקו יג6940233אלקו180222.78918340.0389
דה לסר ו1167477דה לסר179862.85020.0389
אלבר יד1132562אלבר177384.7730550.0383
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט177140.19960.0383
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות614308.45280.0378
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח171645.96960.0371
ממן ב2380046ממן167613.52100640.0362
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות163930.5643290.0354
ישרוטל א1139419ישרוטל161167.19850.0348
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים160165.505440.0346
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים290751.21240.0341
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1561650.0337
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי153773.81782210.0332
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן149012.54352880.0322
פורמולה א2560142פורמולה מערכות144699.14590160.0313
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים142839.90.0309
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות142757.66456780.0308
דמרי ו1136936דמרי140472.370080.0303
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן139888.88010.0302
דה לסר ה1135664דה לסר595404.90.0294
צרפתי ט4250197צרפתי1333930.0288
סאמיט ז1133479סאמיט132669.5014620.0287
אוריין ב1143379אוריין128165.130.0277
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה126445.965360.0273
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1236480.0267
אזורים 97150337אזורים123836.083350.0267
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1234200.0267
סקייליין א1138775סקייליין119468.9655390.0258
מנרב ג1550078מנרב118663.06702230.0256
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116589.06540.0252
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה113230.7190.0245
אמות ג1117357אמות111750.31522120.0241
אאורה י3730413אאורה השקעות111731.20.0241
נורסטאר יא7230352נורסטאר382135.85341920.024
סאמיט ח1138940סאמיט108316.268540.0234
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107740.68414860.0233
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי345508.71107080.0232
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי294689.529970.0207
אול-יר ג1140136אול-יר446039.15906250.0205
אקסטל ב1135367אקסטל5663400.0204
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה346938.88245940.0197
מויניאן א1135656מויניאן339227.38135220.019
דה לסר ד1132059דה לסר267644.8700280.019
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס412023.85920.0179
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.269554.85134920.0172
נובל א1141860נובל אסטס3193200.0154
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה253699.05535840.0138
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2045820.0135
קליין ב1140409קליין180449.6111340.0134
קופרליין ב1140177קופרליין258769.66150.0131
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה212278.58865340.0115
כנפיים ז5430137כנפיים147317.25695250.0104
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה193708.5742350.0103
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט143424.47920.0087
אול-יר ד1141274אול-יר305783.52474110.0082
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס279261.442350.0071
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.222249.17170650.0069
אול-יר ב1139781אול-יר285954.917250.0062
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן115024.59630970.0061
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי157460.4906850.0042
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי118355.215680.0028
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/09/2020
DateLevel
23/09/2020123.23
22/09/2020123.47
21/09/2020123.56
17/09/2020123.62
16/09/2020123.43
15/09/2020123.31
14/09/2020123.12
13/09/2020122.98
10/09/2020123.30
09/09/2020123.60
08/09/2020123.56
07/09/2020123.73
06/09/2020123.65
03/09/2020123.64
02/09/2020124.09
01/09/2020124.17
31/08/2020124.18
30/08/2020124.16
27/08/2020124.10
26/08/2020123.97
25/08/2020123.96
24/08/2020124.00
23/08/2020123.86
20/08/2020123.76
19/08/2020123.78
18/08/2020123.80
17/08/2020123.84
16/08/2020123.81
13/08/2020123.66
12/08/2020123.54
11/08/2020123.43
10/08/2020123.39
09/08/2020123.26
06/08/2020123.33
05/08/2020123.27
04/08/2020123.11
03/08/2020123.00
02/08/2020123.07
29/07/2020123.03
28/07/2020122.95
27/07/2020122.95
26/07/2020122.92
23/07/2020122.88
22/07/2020122.74
21/07/2020122.64
20/07/2020122.43
19/07/2020122.42
16/07/2020122.64
15/07/2020122.75
14/07/2020122.77
13/07/2020122.91
12/07/2020123.03
09/07/2020122.92
08/07/2020123.21
07/07/2020123.73
06/07/2020123.09
05/07/2020122.23
02/07/2020122.50
01/07/2020122.16
30/06/2020121.90
29/06/2020121.92
28/06/2020122.15
25/06/2020122.63
24/06/2020122.91
23/06/2020123.12
22/06/2020122.90
21/06/2020122.76
18/06/2020123.13
17/06/2020123.13
16/06/2020122.96
15/06/2020122.78
14/06/2020123.01
11/06/2020123.17
10/06/2020123.26
09/06/2020123.16
08/06/2020123.04
04/06/2020123.04
03/06/2020122.87
02/06/2020123.02
01/06/2020123.10
31/05/2020123.08
27/05/2020123.46
26/05/2020123.79
25/05/2020123.56
24/05/2020123.33
21/05/2020123.15
20/05/2020123.27
19/05/2020123.07
18/05/2020122.96
17/05/2020122.46
14/05/2020122.02
13/05/2020122.69
12/05/2020122.96
11/05/2020122.78
10/05/2020122.62
07/05/2020122.10
06/05/2020121.66
05/05/2020121.65
04/05/2020121.65
03/05/2020122.08
30/04/2020122.52
27/04/2020122.06
26/04/2020121.60
23/04/2020121.16
22/04/2020120.94
21/04/2020121.27
20/04/2020121.77
19/04/2020121.82
16/04/2020121.31
13/04/2020121.17
12/04/2020121.11
07/04/2020120.46
06/04/2020119.30
05/04/2020117.50
02/04/2020117.84
01/04/2020117.93
31/03/2020118.52
30/03/2020118.05
29/03/2020117.87
26/03/2020118.25
25/03/2020117.87
24/03/2020117.14
23/03/2020115.08
22/03/2020113.41
19/03/2020114.50
18/03/2020113.24
17/03/2020114.64
16/03/2020115.79
15/03/2020116.95
12/03/2020117.33
11/03/2020119.54
09/03/2020120.31
08/03/2020122.34
05/03/2020123.91
04/03/2020124.72
03/03/2020124.54
01/03/2020123.92
27/02/2020124.40
26/02/2020124.47
25/02/2020124.48
24/02/2020124.36
23/02/2020124.35
20/02/2020124.41
19/02/2020124.35
18/02/2020124.31
17/02/2020124.42
16/02/2020124.43
13/02/2020124.18
12/02/2020124.08
11/02/2020123.88
10/02/2020123.66
09/02/2020123.66
06/02/2020123.67
05/02/2020123.46
04/02/2020123.33
03/02/2020123.20
02/02/2020123.27
30/01/2020123.46
29/01/2020123.59
28/01/2020123.60
27/01/2020123.69
26/01/2020123.95
23/01/2020123.96
22/01/2020123.95
21/01/2020123.95
20/01/2020123.93
19/01/2020123.89
16/01/2020123.93
15/01/2020123.86
14/01/2020123.85
13/01/2020123.77
12/01/2020123.74
09/01/2020123.71
08/01/2020123.75
07/01/2020123.74
06/01/2020123.74
05/01/2020123.75
02/01/2020123.50
01/01/2020123.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.