↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אופטימום אג"ח ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ישראל כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון122.23
שינוי יומי0.22%-
מספר ניירות במדד417
שווי כולל ני"ע במדד793.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.46
תשואה פנימית1.78%
מרווח ממשלתי1.37%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.73%-1.46%8.75%15.18%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.44%3.50%2.96%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.360.820.97
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1244
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל25332663.03582.0634
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35133248.5562.0593
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19639044.1132.0587
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19902589.0391962.0581
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21262047.942.0578
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23223638.5880662.0574
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15802811.3432.056
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19663816.344492.0556
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20677862.328212.0555
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19560500.74782.0554
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל12186852.9863042.0554
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17728653.23462.0554
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12028345.1227172.0552
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15722045.132.0552
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40562.055
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30821781.83462.0545
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20085782.3462.0528
גליל 59039590332ממשלת ישראל21922407.872.0526
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל15058945.88662.0493
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33143979.24962.0454
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18913561.6952.0445
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל17724581.3080562.0417
גליל 59049590431ממשלת ישראל17509328.04742.0407
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18602910.15682.0405
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל18312048.6936662.0403
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל9492030.2431.9271
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל6450062.961.217
אדמה ב1110915אדמה5652229.661040.9506
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4302442.4787050.7236
עזריאלי ד1138650עזריאלי3755039.37594240.6315
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3726997.9487160.6268
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל3513347.93180.6175
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.6174
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3608590.0150.6069
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3451487.4030.5805
עזריאלי ה1156603עזריאלי3381235.11750.5687
חשמל 276000210חברת חשמל3376948.83400270.5679
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3089220.850.5195
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29700000.4995
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2789966.82250.4692
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2661626.84310.4476
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646343.08985920.4451
גב ים ו7590128גב ים2578240.530.4336
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2501292.26240.4207
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2425104.80850.4079
לאומי 1816040505בנק לאומי2357883.93820.3965
בזק 92300176בזק2337800.62320.3932
חשמל 316000285חברת חשמל2303713.230.3874
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2252347.89120.3788
חשמל 266000202חברת חשמל2191471.46073240.3686
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2173528.79304240.3655
עזריאלי ו1156611עזריאלי2160442.85580.3633
אמות ו1158609אמות2024706.76380.3405
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1911000.73422960.3214
אמות ד1133149אמות1822825.680.3066
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1820418.19960.3062
מקורות 111158476מקורות1781604.550.2996
לאומי 1806040422בנק לאומי1773653.94690.2983
פז נפט ז1142595פז נפט1762921.2040.2965
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1680894.19178280.2827
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1651147.9270.2777
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627173.09260.2737
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1621806.15990540.2728
בזק 62300143בזק1614738.12082250.2716
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1597579.43040.2687
כללביט יא1160647כלל ביטוח1596740.50463040.2685
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1577772.360.2653
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1560316.77723920.2624
מליסרון י3230190מליסרון1489231.89036180.2505
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1489239.77471550.2505
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14844000.2496
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1447631.053440.2435
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1434062.291290.2412
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1405303.4600940.2363
מליסרון יד3230232מליסרון1401221.159910.2357
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374321.52110650.2311
מליסרון יא3230208מליסרון1362373.50555270.2291
לאומי 1796040372בנק לאומי1324677.6970.2228
בזק 122300242בזק1294751.7240.2178
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1285253.4860550.2162
שופרסל ה7770209שופרסל1256365.52484620.2113
לאומי 1786040323בנק לאומי12517750.2105
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1249743.78720.2102
ריט 1 ה1136753ריט 11202210.12331440.2022
אמות ה1138114אמות1172898.102320.1973
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1161164.65237080.1953
מליסרון ח3230166מליסרון1120285.29723550.1884
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1065035.74700570.1791
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1025566.75280940.1725
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1017140.58690.1711
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1000720.50.1683
מליסרון טו3230240מליסרון1008878.06941950.1678
ישראכרט א1157536ישראכרט975698.60185630.1641
שופרסל ז7770258שופרסל973862.1540.1638
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים971707.738080.1634
מויניאן ב1143015מויניאן953850.7485750.1604
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי948815.299850.1596
ריט 1 ו1138544ריט 1932298.758820.1568
בזק 102300184בזק930352.75420160.1565
בזק 112300234בזק890862.27520.1498
בזן ה2590388בתי זיקוק887473.8141120.1493
אמות ב1126630אמות876988.742760.1475
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2169747.46720.1464
פז נפט ח1162817פז נפט864269.1540.1454
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857152.95930.1442
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח848087.50.1426
מליסרון טז3230265מליסרון846863.3303650.1424
פרטנר ו1141415פרטנר835817.12040.1406
עמידר א1143585עמידר8248000.1387
מליסרון יג3230224מליסרון823736.2614170.1385
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822867.20370.1384
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות822432.46558120.1383
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד819985.149250.1379
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8072000.1358
אול-יר ה1143304אול-יר798174.57090.1342
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב787623.10297160.1325
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773401.48570.1301
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים768570.64380.1293
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח762253.81470.1282
עזריאלי ב1134436עזריאלי752402.83160.1265
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח744855.46950.1253
גב ים ח7590151גב ים993499.923570.1253
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה741189.593320.1247
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן741123.30.1246
בזן י2590511בתי זיקוק732577.96151520.1232
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול794904.169260.1228
גב ים ט7590219גב ים730229.1920.1228
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ729814.1510.1227
ישרס יד6130199ישרס728350.06669240.1225
סלקום יב1143080סלקום724166.22561360.1218
אדגר ט1820190אדגר השקעות712967.22780.1199
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות697013.5110.1172
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ685106.64774640.1152
סלקום יא1139252סלקום680432.0550.1144
רילייטד א1134923רילייטד657814.080.1106
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן654480.74127150.1101
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות650054.4970920.1093
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6389280.1075
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב636527.787630.1071
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6336000.1066
חשמל 286000228חברת חשמל627170.55520.1055
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות626944.98819250.1054
חברה לישראל 75760160חברה לישראל617123.99498640.1038
אדגר י1820208אדגר השקעות613364.68620.1032
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה610174.8960.1026
ישרס טו6130207ישרס596024.19677260.1002
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2598153.28370.437
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1562262.51071880.255
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1492422.7890.251
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1385442.95490.233
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1087929.15360.183
שופרסל ו7770217שופרסל1081943.20722320.182
כללביט י1136068כלל ביטוח1052575.89640.177
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח939412.38750.158
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד767056.3718550.129
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות630250.9294110.106
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח772900.25850.13
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן592289.11180640.0996
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן591211.320.0994
שטראוס ה7460389שטראוס619537.755320.099
מגה אור ז1141696מגה אור587149.58610.0987
מליסרון ו3230125מליסרון585424.48954920.0985
סלקום ח1132828סלקום583874.22405130.0982
חשמל 306000277חברת חשמל583963.93520.0982
פז נפט ו1139542פז נפט569397.53668050.0958
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן591016.025160.0953
חברה לישראל 105760236חברה לישראל566410.937120.0953
סלקום ט1132836סלקום562919.50538880.0947
חברה לישראל 125760251חברה לישראל562629.23640.0946
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז561859.95895680.0945
ישרס טז6130223ישרס554247.40395640.0932
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות551528.36247740.0928
דה לסר ה1135664דה לסר550617.22030.0926
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546474.76870.0919
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים545123.8321750.0917
לייטסטון א1133891לייטסטון541605.2474960.0911
מגה אור ח1147602מגה אור541920.720.0911
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5309400.0893
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן528677.681850.0889
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב528349.61890.0889
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן527829.8922270.0888
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים527545.97050.0887
אקויטל 27550122אקויטל526301.86950.0885
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5253000.0883
מקורות 101158468מקורות524272.6650.0882
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה520500.16830.0875
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן519880.230.0874
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק519440.131260.0874
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5155280.0867
אקסטל ב1135367אקסטל5101200.0858
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי506870.171780.0852
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן504781.17710250.0849
דלתא א6270144דלתא502896.21450.0846
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות501777.91440.0844
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים500816.4464060.0842
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות495614.6732160.0834
כללביט ח1132968כלל ביטוח496143.3474830.0834
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק496187.3150060.0834
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין491098.65748080.0826
מגה אור ו1138668מגה אור530116.3286160.0814
פרטנר ז1156397פרטנר819664.57710.0814
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים482803.750.0812
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן477243.726120.0803
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות464762.7050.0782
מגה אור ט1165141מגה אור465049.94560.0782
אמות ז1162866אמות4590480.0772
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס455751.200730.0766
נייר חדרה 66320105נייר חדרה450571.9987650.0758
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח450232.30656750.0757
כללביט ט1136050כלל ביטוח448683.64055450.0755
אבגול ג1133289אבגול444413.34522360.0747
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443285.204250.0746
אלבר טז1139823אלבר435856.49904750.0741
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות440641.14215980.0741
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות439660.8844290.0739
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות438688.80.0738
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437557.49010.0736
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה436670.319120.0734
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס435705.69928040.0733
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן434804.43867750.0731
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4336000.0729
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס432821.4750.0728
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432396.96048390.0727
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה427559.63365780.0719
אלקטרה ד7390149אלקטרה426657.2876160.0718
ישרס יג6130181ישרס424999.2002820.0715
פז נפט ה1139534פז נפט425342.3510.0715
אול-יר ג1140136אול-יר422397.944250.071
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד421491.5210.0709
טאואר ז1138494טאואר410809.0306320.0691
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד410588.3280.0691
אלקטרה ה7390222אלקטרה4104410.069
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין406609.63378440.0684
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי406327.2060.0683
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403070.230.0678
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן401246.34858830.0675
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ397764.5980.0669
קרסו א1136464קרסו מוטורס390484.25910140.0657
מליסרון יז3230273מליסרון381842.5109960.0642
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות381255.6255480.0641
אלבר יז1158732אלבר375203.13050230.0638
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות378965.70920.0637
אשדר ה1157783אשדר377589.52210.0635
מליסרון יח3230372מליסרון376358.40.0633
כללביט ז1132950כלל ביטוח374331.9960.063
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ371628.72064720.0625
אשדר ד1135607אשדר365616.52561080.0615
פניקס 27670177הפניקס ביטוח364832.75064390.0614
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363260.8369820.0611
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס358941.6960.0604
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה358322.4658350.0603
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן356493.69606960.06
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות353062.50.0594
וילאר ח4160156וילאר352753.2020.0593
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3472200.0584
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה346751.34342350.0583
ריט 1 ד1129899ריט 1344900.49420710.058
אלבר טו1138536אלבר339853.47696240.0575
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3392550.0571
סאמיט י1143395סאמיט338357.60.0569
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337521.55586880.0568
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים336608.3410150.0566
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335201.84950.0564
שופרסל ד7770191שופרסל334040.19413140.0562
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327300.056
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח330691.1760.0556
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק330736.969350.0556
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי329772.46620740.0555
גירון ו1139849גירון פיתוח327441.898170.0551
מגה אור ד1130632מגה אור326188.7153180.0549
לייטסטון ב1160746לייטסטון325445.81410.0547
נפטא ח6430169נפטא3238830.0545
נורסטאר יא7230352נורסטאר323766.85984540.0545
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי320013.0739650.0538
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח320135.34767850.0538
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח320105.82851320.0538
דמרי ח1153725דמרי314320.5550.0529
אזורים 137150410אזורים313537.5980.0527
מויניאן א1135656מויניאן312388.75151880.0525
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3099300.0521
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן309186.57700060.052
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3060900.0515
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה302485.17673920.0509
נורסטאר י7230345נורסטאר301547.19838770.0507
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3009900.0506
נובל א1141860נובל אסטס2988000.0503
דור אלון ז1157700דור אלון293578.77052620.0494
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293622.954680.0494
אול-יר ד1141274אול-יר293591.11748890.0494
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט293358.977910.0493
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304524.23680.0484
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2863250.0482
אגוד הנפקות שה 11115278בנק אגוד285850.59640.0481
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי282462.7007510.0475
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2798320.0471
פניקס 37670201הפניקס ביטוח279349.62330.047
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278346.265170.0468
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח277668.5560.0467
קרסו ג1141829קרסו מוטורס277496.6480650.0467
נמקו א1139575נמקו ריאלטי276938.86484720.0466
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2759100.0464
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח275459.44601210.0463
אלבר יח1158740אלבר273497.93987880.0462
קרסו ב1139591קרסו מוטורס273954.01809070.0461
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273323.35725240.046
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס271507.50.0457
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח270568.200960.0455
אול-יר ב1139781אול-יר263459.7970930.0443
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.890.0439
מנרב ב1550052מנרב257564.49473040.0433
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים256756.50.0432
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254187.89760.0427
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.253208.1527220.0426
דה לסר ד1132059דה לסר252980.198040.0425
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס251314.23529110.0423
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249628.15850640.042
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה247535.2110.0416
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים245133.96664320.0412
ישרס יח6130280ישרס2431500.0409
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל242716.99710.0408
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן242600.16141810.0408
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240119.728750.0404
אזורים 127150360אזורים285882.35119920.0401
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח234143.390.0394
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח234283.80.0394
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232649.2986310.0391
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים231224.83360.0389
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י230847.62760.0388
דור אלון ו1140656דור אלון229522.84271360.0386
פנינסולה ב3330099פנינסולה229455.19140.0386
סאמיט ו1130939סאמיט228631.262020.0385
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל226017.54957960.038
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות221629.4061280.0373
וילאר ז4160149וילאר221109.8968480.0372
אפי נכסים י1160878אפי נכסים220555.21180.0371
קופרליין ב1140177קופרליין220260.81140.037
גירון ז1142629גירון פיתוח218643.050560.0368
ארקו ג3100245ארקו החזקות251675.05583760.0367
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי217897.92476320.0366
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס217038.82950.0365
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2173040.0365
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.210613.99412850.0354
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה208714.97929310.0351
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי206944.2544320.0348
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה2063050.0347
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן205945.2502080.0346
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים205844.1755040.0346
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2051370.0345
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2053700.0345
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ203710.5211680.0343
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה201135.20.0338
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2003000.0337
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק198010.4670.0333
אלבר יד1132562אלבר197177.23788750.0332
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול197624.76564310.0332
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס192182.730260.0325
ממן ג2380053ממן204102.70090380.0324
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1928850.0324
ויתניה ד1139476ויתניה190511.39250.032
ויתניה ה1150903ויתניה189791.3410.0319
שטראוס ד7460363שטראוס188478.8721340.0317
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן1874400.0315
סאמיט יא1156405סאמיט187183.0498260.0315
קליין ב1140409קליין187252.73678320.0315
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185899.204180.0313
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן189450.311160.031
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב228999.329280.0308
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1832400.0308
אלקו יא6940167אלקו181685.958880.0306
דור אלון ה1136761דור אלון181724.75065080.0306
אלקו יג6940233אלקו1799640.0303
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח178960.3450.0301
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה177730.53636780.0299
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176798.51280.0297
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה165173.02620.0278
ממן ב2380046ממן163960.65337310.0276
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות163420.34015640.0275
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה161930.9742180.0273
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה171974.44290.0273
דמרי ז1141191דמרי189821.9018250.0271
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי158158.012160.0266
ישרוטל א1139419ישרוטל157383.272970.0265
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1554450.0261
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח153374.96160.0258
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי152752.5911120.0257
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות152436.37760.0256
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים149946.338160.0252
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים149319.99120.0251
נורסטאר יב7230402נורסטאר149356.27358490.0251
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141853.2090390.0239
פורמולה א2560142פורמולה מערכות141360.1453720.0238
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן140611.0013280.0236
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים139223.70.0234
סאמיט ז1133479סאמיט137752.95240.0232
דמרי ו1136936דמרי136534.65120.023
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן131360.9550.0221
צרפתי ט4250197צרפתי1287000.0216
דלשה קפיטל א1137306דלשה קפיטל1254400.0211
אלדן תחבורה א1134840אלדן תחבורה123260.41684440.0209
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1221600.0205
אזורים 97150337אזורים122168.020.0205
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי120824.359760.0203
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1194000.0201
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט118991.415520.02
אוריין ב1143379אוריין118716.660.02
מנרב ג1550078מנרב117795.7979460.0198
סקייליין א1138775סקייליין115186.7443450.0194
כנפיים ז5430137כנפיים113986.38458250.0192
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן113091.96240.019
אמות ג1117357אמות111809.74634080.0188
אאורה י3730413אאורה השקעות1105440.0186
הכשרת ישוב 186120190הכשרת הישוב110061.295950.0185
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109139.25240.0184
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107319.430310.018
סאמיט ח1138940סאמיט105741.20253320.0173
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן110486.20860.0167
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה107359.575750.0163
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020122.23
02/07/2020122.50
01/07/2020122.16
30/06/2020121.90
29/06/2020121.92
28/06/2020122.15
25/06/2020122.63
24/06/2020122.91
23/06/2020123.12
22/06/2020122.90
21/06/2020122.76
18/06/2020123.13
17/06/2020123.13
16/06/2020122.96
15/06/2020122.78
14/06/2020123.01
11/06/2020123.17
10/06/2020123.26
09/06/2020123.16
08/06/2020123.04
07/06/2020123.04
04/06/2020123.04
03/06/2020122.87
02/06/2020123.02
01/06/2020123.10
31/05/2020123.08
27/05/2020123.46
26/05/2020123.79
25/05/2020123.56
24/05/2020123.33
21/05/2020123.15
20/05/2020123.27
19/05/2020123.07
18/05/2020122.96
17/05/2020122.46
14/05/2020122.02
13/05/2020122.69
12/05/2020122.96
11/05/2020122.78
10/05/2020122.62
07/05/2020122.10
06/05/2020121.66
05/05/2020121.65
04/05/2020121.65
03/05/2020122.08
30/04/2020122.52
27/04/2020122.06
26/04/2020121.60
23/04/2020121.16
22/04/2020120.94
21/04/2020121.27
20/04/2020121.77
19/04/2020121.82
16/04/2020121.31
13/04/2020121.17
12/04/2020121.11
07/04/2020120.46
06/04/2020119.30
05/04/2020117.50
02/04/2020117.84
01/04/2020117.93
31/03/2020118.52
30/03/2020118.05
29/03/2020117.87
26/03/2020118.25
25/03/2020117.87
24/03/2020117.14
23/03/2020115.08
22/03/2020113.41
19/03/2020114.50
18/03/2020113.24
17/03/2020114.64
16/03/2020115.79
15/03/2020116.95
12/03/2020117.33
11/03/2020119.54
09/03/2020120.31
08/03/2020122.34
05/03/2020123.91
04/03/2020124.72
03/03/2020124.54
01/03/2020123.92
27/02/2020124.40
26/02/2020124.47
25/02/2020124.48
24/02/2020124.36
23/02/2020124.35
20/02/2020124.41
19/02/2020124.35
18/02/2020124.31
17/02/2020124.42
16/02/2020124.43
13/02/2020124.18
12/02/2020124.08
11/02/2020123.88
10/02/2020123.66
09/02/2020123.66
06/02/2020123.67
05/02/2020123.46
04/02/2020123.33
03/02/2020123.20
02/02/2020123.27
30/01/2020123.46
29/01/2020123.59
28/01/2020123.60
27/01/2020123.69
26/01/2020123.95
23/01/2020123.96
22/01/2020123.95
21/01/2020123.95
20/01/2020123.93
19/01/2020123.89
16/01/2020123.93
15/01/2020123.86
14/01/2020123.85
13/01/2020123.77
12/01/2020123.74
09/01/2020123.71
08/01/2020123.75
07/01/2020123.74
06/01/2020123.74
05/01/2020123.75
02/01/2020123.50
01/01/2020123.26
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.