↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אופטימום אג"ח ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ישראל כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון126.79
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד418
שווי כולל ני"ע במדד864.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.14
תשואה פנימית1.27%
מרווח ממשלתי0.75%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.07%4.63%9.88%16.92%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.52%3.57%2.92%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.800.861.06
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1244
ISIN מדדILINDX112445
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל31049387.94441.5304
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל32129151.8761.5246
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל21198958.25551.5201
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל21047786.03161.5181
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22737323.0936551.5169
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22516336.66521.5165
גליל 59049590431ממשלת ישראל20408498.5981.5162
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24194093.2725441.5156
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22153460.0611481.5154
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19679550.721.5152
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20765086.921.5151
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17478077.50591.5134
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20846560.21421.5133
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23447267.911.5131
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15692972.90881.5126
גליל 59039590332ממשלת ישראל15626933.7548561.5125
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16132469.6960371.5123
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל17351852.01171.5123
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19907110.231821.5121
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל18697992.6325451.5121
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33028028.9851.5121
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל15346304.53551.4995
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21590336.521.4414
אדמה ב1110915אדמה5881600.08745761.2589
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21734460.4977541.517
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21538898.771.515
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29998862.10421.501
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4663424.586690.9982
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל6863767.2960.8309
עזריאלי ד1138650עזריאלי3799741.35933270.8133
חשמל 296000236חברת חשמל3732337.0279580.7989
עזריאלי ה1156603עזריאלי3611191.53940.7729
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3597070.9502180.7699
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3579280.06990.7661
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3483800.3340.7457
חשמל 276000210חברת חשמל3436482.65441520.7355
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3263074.415910.6984
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3169088.5110.6783
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344000.6709
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2829877.96520.6057
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2701959.35020.5783
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2612466.46080.5592
לאומי 1816040505בנק לאומי2455481.92640.5256
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2446507.59360.5237
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2396237.42638080.5129
בזק 92300176בזק2361824.26480.5055
חשמל 316000285חברת חשמל2352979.980.5036
עזריאלי ו1156611עזריאלי2310620.45870.4946
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2260486.7220.4838
גב ים ו7590128גב ים2241168.9281250.4797
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2205734.73120.4721
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2104157.80954450.4504
חשמל 266000202חברת חשמל2052425.84834740.4393
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1948809.11788820.4171
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1923897.57704820.4118
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1909206.0680.4086
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1880959.888240.4026
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1874837.063110.4013
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1856951.07598440.3975
מקורות 111158476מקורות2726354.34780.3962
לאומי 1806040422בנק לאומי1759967.56320.3767
פז נפט ז1142595פז נפט1709200.8837540.3658
כללביט יא1160647כלל ביטוח1687057.21316160.3611
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1667132.476750.3568
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל4145064.77250.3557
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1660980.30120.3555
גב ים ח7590151גב ים1585779.881840.3394
מליסרון י3230190מליסרון1566646.88961380.3353
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15538500.3326
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1526386.20.3267
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1493794.03246340.3197
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1490713.91670630.3191
מליסרון יא3230208מליסרון1489718.01514640.3189
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1478090.50.3164
מליסרון יד3230232מליסרון1477226.7925730.3162
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1465130.5476920.3136
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1459277.07123210.3123
בזק 122300242בזק1393244.7480.2982
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9880.2974
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1340510.16486210.2869
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1315726.904570.2816
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1254629.32260.2685
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1244586.05211780.2664
ריט 1 ה1136753ריט 11241150.1398630.2657
לאומי 1786040323בנק לאומי12322250.2637
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1221673.96560.2615
גב ים ט7590219גב ים1163769.1620.2491
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1161039.3848240.2485
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146517.2460820.2454
מליסרון ח3230166מליסרון1132558.26760.2424
שופרסל ה7770209שופרסל1118463.68948860.2394
בזק 62300143בזק1115891.79032370.2388
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1104668.939360.2364
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1082696.3705250.2317
כללביט י1136068כלל ביטוח1054687.57520.2257
מליסרון טו3230240מליסרון1052892.0403280.2254
שופרסל ו7770217שופרסל1001377.75372280.2143
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח981945.01550.2102
בזק 102300184בזק980873.23640.2099
ריט 1 ו1138544ריט 1975499.799010.2088
בזן ה2590388בתי זיקוק970674.4841850.2078
שופרסל ז7770258שופרסל970955.3580.2078
פרטנר ז1156397פרטנר935772.831840.2003
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב931029.17740740.1993
בזק 112300234בזק918910.41280.1967
אמות ב1126630אמות905294.490480.1938
פז נפט ח1162817פז נפט900496.52250.1927
ישרס טז6130223ישרס898914.47137820.1924
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן890740.80.1907
מליסרון טז3230265מליסרון884637.01095030.1893
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול878988.459610.1881
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857069.63540.1834
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8564000.1833
ישראכרט א1157536ישראכרט855594.85549410.1831
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8463990.1812
פניקס 57670284הפניקס ביטוח844497.58560.1808
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8448000.1808
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים841284.10620.1801
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן834749.1977410.1787
אמות ז1162866אמות815066.3670.1745
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח809131.07250.1732
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות806376.2703360.1726
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות804378.81621690.1722
בזן י2590511בתי זיקוק800909.68078880.1714
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797099.47695120.1706
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח790315.367450.1692
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה764530.21321750.1636
אדגר י1820208אדגר השקעות748906.26840.1603
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ767442.9180.1596
סלקום יא1139252סלקום744460.17840.1593
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח731747.005650.1566
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי723678.23520.1549
עמידר א1143585עמידר7190400.1539
מגה אור ח1147602מגה אור893029.480.1529
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714421.30060.1529
מליסרון יג3230224מליסרון708906.046170.1517
שטראוס ו7460421שטראוס7005600.1499
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696585.00732150.1491
מקורות 101158468מקורות691221.620.1479
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב687593.10233250.1472
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682988.80640.1462
מליסרון יז3230273מליסרון679255.5232420.1454
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1271587.13178840.1416
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן659008.520280.1411
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6528600.1397
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה647956.24960.1387
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן646190.22227340.1383
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק644471.7080.1379
ישרס טו6130207ישרס633293.59952920.1356
עזריאלי ב1134436עזריאלי633745.40270.1356
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי631406.4986250.1351
מגה אור ז1141696מגה אור629860.73040.1348
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6233220.1334
שטראוס ה7460389שטראוס619996.120440.1327
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב697669.440.1315
חברה לישראל 125760251חברה לישראל597004.75350.1278
סלקום ט1132836סלקום595843.71161280.1275
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה585322.478530.1253
חברה לישראל 105760236חברה לישראל583750.047440.1249
חשמל 306000277חברת חשמל577241.02580.1236
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים575415.62634850.1232
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון575119.54564830.1231
מגה אור ו1138668מגה אור570519.9573360.1221
לייטסטון א1133891לייטסטון565593.6688910.1211
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ552170.1570.1182
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן551014.02410.1179
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6940.1177
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים814424.8140.1174
אלבר יז1158732אלבר573371.61423340.1172
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן540172.66686250.1156
פז נפט ו1139542פז נפט538062.18301160.1152
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים535139.51975220.1145
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות535006.5166080.1145
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5443000.1139
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526560.0394050.1127
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה526585.88521970.1127
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול526068.23040.1126
פרטנר ו1141415פרטנר523986.7883850.1122
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה518050.62063660.1109
קרסו ג1141829קרסו מוטורס512480.526270.1097
דלתא א6270144דלתא511828.8799140.1096
כללביט ח1132968כלל ביטוח501588.25082340.1074
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות494967.5249850.1059
ישרס יח6130280ישרס492791.040.1055
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4897800.1048
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות487399.07296170.1043
דור אלון ז1157700דור אלון483495.54643720.1035
כללביט ט1136050כלל ביטוח480063.96878960.1028
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות479419.66116920.1026
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4748940.1016
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן471024.82082880.1008
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח474165.6004650.1005
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל468565.128640.1003
אמות ו1158609אמות2181949.47180.467
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל4755298.8150.242
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125942.8190.241
אמות ה1138114אמות1055998.9687320.226
אדגר ט1820190אדגר השקעות803404.92420.172
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780222.6860.167
מגה אור ט1165141מגה אור737980.418880.158
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות686580.7428480.147
סלקום ח1132828סלקום635229.87298680.136
ישרס יד6130199ישרס630806.07912160.135
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן621195.13823980.133
אלקטרה ה7390222אלקטרה616599.24410.132
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה574804.44707680.123
נמקו א1139575נמקו ריאלטי537195.39172840.115
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים532662.9484320.114
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475634.610.101
אמות ד1133149אמות1962053.27040.42
סלקום יב1143080סלקום1214566.2937980.26
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747700.32950.16
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ466717.4679520.0999
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות466383.0673920.0998
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה462947.3808120.0991
גירון ו1139849גירון פיתוח459856.0053540.0984
אלבר טז1139823אלבר457156.01214360.0979
מליסרון יט3230398מליסרון456219.3240.0976
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות455189.280.0974
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז547522.28647280.0974
מליסרון ו3230125מליסרון451198.20908360.0966
אקויטל 27550122אקויטל450591.6690.0964
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444548.76842880.0952
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441670.26960.0945
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות436657.05950.0935
נורסטאר יא7230352נורסטאר434709.63354610.093
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433090.58290.0927
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429850.79165970.092
אלקטרה ד7390149אלקטרה428594.1235520.0917
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427803.6870.0916
פז נפט ה1139534פז נפט427874.39380.0916
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421636.02775250.0902
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420142.45180.0899
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418472.88633810.0896
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות418635.91378680.0896
אזורים 147150444אזורים4159200.089
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות414823.14437040.0888
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי413819.0480.0886
מליסרון יח3230372מליסרון406582.40.087
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים401721.25550.086
סאמיט ו1130939סאמיט400595.6716630.0857
כללביט ז1132950כלל ביטוח398667.22420.0853
אשדר ה1157783אשדר395099.08840.0846
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392963.753850.0841
אלבר יח1158740אלבר392720.78964580.0841
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס391218.42782880.0837
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3892000.0833
ישרס יג6130181ישרס384858.00990470.0824
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383760.49899510.0821
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש395012.8807520.0816
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות521016.791360.0815
דמרי ח1153725דמרי380908.36960.0815
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378650.47112860.081
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן368136.47241440.0788
אבגול ג1133289אבגול366050.08071040.0784
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3664080.0784
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3648750.0781
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה363857.5740.0779
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361588.93085040.0774
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה361270.22487480.0773
קרסו א1136464קרסו מוטורס357805.38443340.0766
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3561600.0762
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354588.9480.0759
אפי נכסים י1160878אפי נכסים354378.52680.0759
לייטסטון ב1160746לייטסטון354272.76280.0758
וילאר ח4160156וילאר353457.8360.0757
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים353050.585490.0756
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3510500.0751
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב347745.60.0744
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345637.45360.074
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345312.80987280.0739
סאמיט י1143395סאמיט3443440.0737
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים342887.15850.0734
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח342422.317480.0733
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי474184.27289550.0732
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341566.26168630.0731
ריט 1 ד1129899ריט 1337926.55034120.0723
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337976.95450.0723
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח336729.4280.0721
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי333321.20.0713
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3316800.071
אשדר ד1135607אשדר330177.18798690.0707
מויניאן ב1143015מויניאן824509.8015660.07
אלבר טו1138536אלבר323691.94352830.0693
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב322724.08470.0691
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי332150.34575940.0681
אזורים 137150410אזורים317551.247450.068
שופרסל ד7770191שופרסל313125.03720.067
דור אלון ו1140656דור אלון312985.38259520.067
אקסטל ב1135367אקסטל3107400.0665
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן307028.56680.0657
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3062400.0655
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ306178.63619460.0655
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3053100.0653
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3042250.0651
אזורים 127150360אזורים299010.62129520.064
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה297962.67014590.0638
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים286543.2683520.0613
מנרב ב1550052קבוצת מנרב285775.8119320.0612
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ284043.79440.0608
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284031.30850.0608
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282611.74320750.0605
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח281204.0824320.0602
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2812150.0602
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות449161.30.0601
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים280196.80.06
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח279755.62452880.0599
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2788750.0597
מגה אור ד1130632מגה אור278905.9157330.0588
טאואר ז1138494טאואר274324.1136480.0587
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס266372.23383190.057
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה264774.03433120.0567
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן260672.72631120.0558
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות259597.650.0556
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258532.260.0553
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה257654.250.0551
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2576250.0551
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255618.85440.0547
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253717.1150.0543
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252756.76976250.0541
דה לסר ה1135664דה לסר617302.56910.054
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2466000.0528
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ243876.8621520.0522
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט242845.699950.052
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח241812.480.0518
גירון ז1142629גירון פיתוח240756.78880.0515
נפטא ח6430169נפטא239385.30.0512
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק241174.41150.0512
נורסטאר יב7230402נורסטאר235639.469340.0504
קרסו ב1139591קרסו מוטורס234057.19811120.0501
אאורה טו3730504אאורה השקעות2337720.05
אקויטל 37550148אקויטל231039.680.0495
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י230399.520120.0493
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל229139.28798320.049
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2282290.0489
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2286240.0489
בזן יב2590578בתי זיקוק382169.69201250.0488
ריט 1 ז1171271ריט 1225395.7480.0482
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח445280.366750.0477
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי221020.3943640.0473
דמרי ט1168368דמרי2184840.0468
ויתניה ה1150903ויתניה216145.410.0463
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן216508.8202560.0463
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט291657.617520.0463
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292851.70250.0453
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב390612.83520.0453
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה209955.20.0449
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס206478.3626880.0442
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות204996.40.0439
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות256231.12813620.0438
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202283.338180.0433
ממן ג2380053ממן201332.28070980.0431
דמרי ז1141191דמרי199064.8077750.0426
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1973160.0422
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1935000.0414
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט187639.38420.0402
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח186821.05680.04
דור אלון ה1136761דור אלון185374.68770520.0397
דה לסר ו1167477דה לסר183605.8290.0393
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182294.90250.039
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד182331.1595520.039
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות181566.7140.0389
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה180594.52960.0387
רילייטד א1134923רילייטד225751.96806750.0386
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס394350.17701280.0377
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172568.10480.0369
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים171642.8477340.0367
וילאר ז4160149וילאר166742.2341420.0357
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי164964.16767390.0353
ויתניה ד1139476ויתניה163926.682920.0351
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160297.73370.0343
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי160430.40.0343
אדגר יא1820281אדגר השקעות1597500.0342
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות154348.00042980.033
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1541850.033
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1540950.033
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה153729.16769760.0329
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים150253.816020.0322
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון150104.91285480.0321
ממן ב2380046ממן149404.61047550.032
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים148125.249440.0317
נורסטאר י7230345נורסטאר147993.94588950.0317
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן146932.41919020.0314
קופרליין ב1140177קופרליין248802.5619450.0313
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן145496.19964810.0311
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.0307
ישרוטל א1139419ישרוטל143398.14720.0307
בית הזהב ג2350080בית הזהב142134.37389750.0304
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141400.98127460.0303
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138410.77250.0296
אלקו יא6940167אלקו138313.654620.0296
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137966.49776480.0295
צרפתי ט4250197צרפתי1357980.0291
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה136087.6480920.0291
אלקו יג6940233אלקו132290.26471950.0283
סאמיט ז1133479סאמיט131014.4143320.028
קליין ב1140409קליין180534.61886350.0273
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה125882.840720.0269
סקייליין א1138775סקייליין124821.46317170.0267
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי136437.24775440.0263
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים122259.62013040.0262
אוריין ב1143379אוריין121530.01050.026
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן117580.22280.0252
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117397.18103040.0251
פנינסולה ב3330099פנינסולה116218.31486250.0249
מויניאן א1135656מויניאן346608.90037180.0244
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112107.822750.024
נובל א1141860נובל אסטס229939.3961460.0236
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות109576.14730250.0235
אלבר יד1132562אלבר108757.47359520.0233
כנפיים ז5430137כנפיים108874.1098590.0233
סאמיט ח1138940סאמיט106745.45862640.0228
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט152661.734280.0209
דה לסר ד1132059דה לסר283419.6167880.0184
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.231372.35352280.0168
מדיפאואר ב1161348מדי פאור142380.75290.0152
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי137837.870550.0152
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס233787.21320.0143
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/04/2021
DateLevel
13/04/2021126.79
12/04/2021126.76
11/04/2021126.80
08/04/2021126.75
07/04/2021126.73
06/04/2021126.71
05/04/2021126.59
04/04/2021126.59
01/04/2021126.52
31/03/2021126.41
30/03/2021126.29
29/03/2021126.46
25/03/2021126.29
24/03/2021126.27
22/03/2021126.13
21/03/2021125.76
18/03/2021125.73
17/03/2021125.70
16/03/2021125.75
15/03/2021125.45
14/03/2021125.37
11/03/2021125.50
10/03/2021125.44
09/03/2021125.45
08/03/2021125.17
07/03/2021125.26
04/03/2021125.59
03/03/2021125.65
02/03/2021125.80
01/03/2021125.62
28/02/2021125.46
25/02/2021125.45
24/02/2021125.52
23/02/2021125.53
22/02/2021125.50
21/02/2021125.59
18/02/2021125.58
17/02/2021125.73
16/02/2021125.84
15/02/2021125.79
14/02/2021125.93
11/02/2021126.04
10/02/2021126.13
09/02/2021126.02
08/02/2021125.86
07/02/2021125.93
04/02/2021125.96
03/02/2021125.80
02/02/2021125.68
01/02/2021125.74
31/01/2021125.73
28/01/2021125.96
27/01/2021126.06
26/01/2021126.12
25/01/2021126.20
24/01/2021126.14
21/01/2021126.07
20/01/2021126.31
19/01/2021126.26
18/01/2021126.06
17/01/2021125.85
14/01/2021125.84
13/01/2021125.59
12/01/2021125.39
11/01/2021125.30
10/01/2021125.38
07/01/2021125.47
06/01/2021125.52
05/01/2021125.56
04/01/2021125.55
03/01/2021125.39
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.