↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1244
שער אחרון119.30
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד25
מח"מ ברוטו7.52
תשואה פנימית4.05%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל7.4256
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל7.3829
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל7.3487
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל7.1991
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל6.0911
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל5.6112
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל5.1552
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל5.0346
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל4.9093
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל4.4953
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל3.9972
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל3.9901
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל3.9602
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל3.9335
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל3.9199
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל3.9174
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל3.6761
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל3.3485
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל3.0878
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל2.083
ממשל שקלית 11521184076ממשלת ישראל1.2976
ממשל צמודה 10281197326ממשלת ישראל1.115
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל1.0206
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023