↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון130.50
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד31
שווי כולל ני"ע במדד621.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.68
תשואה פנימית0.72%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.32%5.09%15.84%19.03%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.29%3.21%2.73%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.051.501.24
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1244
ISIN מדדILINDX112445
מועד השקת המדד11/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021130.50
01/12/2021130.43
30/11/2021130.87
29/11/2021130.87
28/11/2021130.84
25/11/2021130.71
24/11/2021130.23
23/11/2021130.05
22/11/2021130.28
21/11/2021130.34
18/11/2021130.34
17/11/2021130.02
16/11/2021129.89
15/11/2021129.64
14/11/2021129.28
11/11/2021129.20
10/11/2021129.17
09/11/2021129.27
08/11/2021129.12
07/11/2021129.32
04/11/2021129.05
03/11/2021128.73
02/11/2021129.10
01/11/2021129.07
31/10/2021129.13
28/10/2021128.99
27/10/2021129.04
26/10/2021129.00
25/10/2021128.81
24/10/2021128.56
21/10/2021128.42
20/10/2021128.68
19/10/2021128.59
18/10/2021128.70
17/10/2021128.97
14/10/2021129.17
13/10/2021128.92
12/10/2021128.42
11/10/2021128.06
10/10/2021127.67
07/10/2021127.87
06/10/2021128.03
05/10/2021127.79
04/10/2021127.76
03/10/2021127.98
30/09/2021127.91
29/09/2021127.97
26/09/2021127.94
23/09/2021128.14
22/09/2021127.99
19/09/2021127.89
14/09/2021128.18
13/09/2021128.08
12/09/2021127.93
09/09/2021128.07
05/09/2021128.09
02/09/2021128.21
01/09/2021128.22
31/08/2021128.29
30/08/2021128.10
29/08/2021127.96
26/08/2021127.67
25/08/2021127.50
24/08/2021127.54
23/08/2021127.57
22/08/2021127.65
19/08/2021127.58
18/08/2021127.50
17/08/2021127.46
16/08/2021127.48
15/08/2021127.30
12/08/2021127.10
11/08/2021127.11
10/08/2021127.26
09/08/2021127.39
08/08/2021127.36
05/08/2021127.64
04/08/2021127.66
03/08/2021127.60
02/08/2021127.46
01/08/2021127.27
29/07/2021127.08
28/07/2021127.04
27/07/2021126.84
26/07/2021126.72
25/07/2021126.59
22/07/2021126.51
21/07/2021126.27
20/07/2021126.48
19/07/2021126.68
15/07/2021126.77
14/07/2021126.64
13/07/2021126.47
12/07/2021126.52
11/07/2021126.49
08/07/2021126.68
07/07/2021126.79
06/07/2021126.69
05/07/2021126.45
04/07/2021126.34
01/07/2021126.17
30/06/2021125.97
29/06/2021125.79
28/06/2021125.78
27/06/2021125.65
24/06/2021125.78
23/06/2021125.73
22/06/2021125.61
21/06/2021125.67
20/06/2021125.93
17/06/2021125.86
16/06/2021126.03
15/06/2021126.02
14/06/2021126.09
13/06/2021125.99
10/06/2021125.84
09/06/2021125.81
08/06/2021125.62
07/06/2021125.72
06/06/2021125.96
03/06/2021125.75
02/06/2021125.65
01/06/2021125.51
31/05/2021125.43
30/05/2021125.20
27/05/2021125.09
26/05/2021125.33
25/05/2021125.38
24/05/2021125.34
23/05/2021125.23
20/05/2021125.26
19/05/2021125.38
18/05/2021125.42
13/05/2021125.65
12/05/2021125.39
11/05/2021125.01
10/05/2021125.72
09/05/2021125.52
06/05/2021125.39
05/05/2021125.68
04/05/2021125.62
03/05/2021125.40
02/05/2021124.99
29/04/2021124.84
28/04/2021124.89
27/04/2021125.09
26/04/2021125.28
25/04/2021125.20
22/04/2021125.08
21/04/2021125.05
20/04/2021125.01
19/04/2021124.98
18/04/2021125.10
13/04/2021124.77
12/04/2021124.87
11/04/2021124.94
08/04/2021124.97
07/04/2021124.88
06/04/2021124.94
05/04/2021124.91
04/04/2021124.97
01/04/2021124.97
31/03/2021124.90
30/03/2021124.78
29/03/2021125.14
25/03/2021124.99
24/03/2021124.73
22/03/2021124.59
21/03/2021124.25
18/03/2021124.13
17/03/2021124.34
16/03/2021124.49
15/03/2021124.16
14/03/2021124.07
11/03/2021124.33
10/03/2021124.35
09/03/2021124.37
08/03/2021124.25
07/03/2021124.06
04/03/2021124.26
03/03/2021124.11
02/03/2021124.42
01/03/2021124.26
28/02/2021123.90
25/02/2021123.71
24/02/2021123.93
23/02/2021124.13
22/02/2021124.03
21/02/2021123.97
18/02/2021124.15
17/02/2021124.41
16/02/2021124.35
15/02/2021124.51
14/02/2021124.76
11/02/2021125.07
10/02/2021125.02
09/02/2021125.03
08/02/2021124.78
07/02/2021124.97
04/02/2021125.19
03/02/2021125.15
02/02/2021125.21
01/02/2021125.46
31/01/2021125.49
28/01/2021125.64
27/01/2021125.77
26/01/2021125.61
25/01/2021125.62
24/01/2021125.50
21/01/2021125.40
20/01/2021125.84
19/01/2021125.84
18/01/2021125.66
17/01/2021125.51
14/01/2021125.49
13/01/2021124.99
12/01/2021124.78
11/01/2021124.58
10/01/2021124.76
07/01/2021124.94
06/01/2021125.15
05/01/2021125.28
04/01/2021125.18
03/01/2021124.91
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.