↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A תקרת מנפיק

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס A תקרת מנפיק כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבעת תקרת מנפיק מזערית ככל הניתן בהתאם לכמות המנפיקים במדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1245
שער אחרון139.10
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד199
מח"מ ברוטו3.02
תשואה פנימית5.73%
מרווח ממשלתי1.92%
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
בית זיקוק 21199488בית זיקוק אשדוד1.5515
שיכון ובינוי אנרגיה א1198571שיכון ובינוי אנרגיה1.5475
אקסטל ג1175041אקסטל1.5474
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י1.5266
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס1.5084
אקרו א1188572קבוצת אקרו1.4987
קיסטון ריט א1182187קיסטון אינפרא1.4775
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס1.3696
אלקטרה נדל"ן ו1174564אלקטרה נדל"ן1.3465
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה1.3297
דלק נכסים א1196179דלק ישראל נכסים1.2402
אלקטרה ה7390222אלקטרה1.2203
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן1.1577
פרטנר ז1156397פרטנר1.1325
קרסו נדל"ן א1190008קרסו נדל"ן1.1317
מנרב ד1550169קבוצת מנרב1.256
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל1.0684
דלק קבוצה לז1192889דלק קבוצה1.0611
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה1.055
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ1.0381
דליה א1184951דליה אנרגיה1.0299
דור אלון ז1157700דור אלון1.0194
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון0.9571
פרשקובסקי יד1183623פרשקובסקי0.9368
מיטב בית השקעות ד1161371מיטב בית השקעות0.9255
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח0.8796
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות0.8761
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה0.8673
לייטסטון ב1160746לייטסטון0.8614
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה0.8383
לוינשטין הנדסה ה1190586לוינשטין הנדסה0.8283
דה לסר ז1178920דה לסר0.8263
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט0.8071
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים0.8057
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה0.7955
חברה לישראל 145760301חברה לישראל0.7928
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות0.7839
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי0.7829
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה0.7714
סלקום יב1143080סלקום0.7681
בזן יב2590578בתי זיקוק0.7627
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי0.7547
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.7538
נכסים ובנין י1193630נכסים ובנין0.7101
דמרי י1186162דמרי0.7077
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים0.7031
להב ג1193341להב0.7007
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט0.6975
דה לסר ה1135664דה לסר0.6968
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה0.6856
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול0.6847
אזורים 147150444אזורים0.6798
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי0.6417
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט0.6318
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי0.6297
גירון ו1139849גירון פיתוח0.6211
אאורה טז3730579אאורה השקעות0.6133
ויתניה ה1150903ויתניה0.6098
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים0.6065
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים0.6027
פז נפט ז1142595פז נפט0.5925
מגה אור ז1141696מגה אור0.5874
ויתניה ו1193143ויתניה0.5872
מגדלי תיכון ו1199124מגדלי הים התיכון0.5732
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה0.5701
דליה ב1193598דליה אנרגיה0.5492
סופרגז א1167360אלקטרה פאוור0.5469
אלה ר. א1189950אלה ר. הנדסת בנין0.5317
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל0.5232
חברה לישראל 155760327חברה לישראל0.5123
אלבר יז1158732אלבר0.5107
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן0.5081
בזן י2590511בתי זיקוק0.5037
ממן ג2380053ממן0.4991
צרפתי יב4250270צרפתי0.4969
דלק קבוצה לח1199504דלק קבוצה0.4918
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול0.4884
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה0.4866
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה0.4833
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה0.4821
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב0.4803
יוחננוף א1187418מ.יוחננוף ובניו 0.4775
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה0.4749
מימון ישיר ו1191659מימון ישיר קבוצה0.4732
גירון ז1142629גירון פיתוח0.4714
אדגר י1820208אדגר השקעות0.4683
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין0.4615
מגוריט ד1185834מגוריט0.4457
מניף ב1198860מניף - שירותים פיננסיים0.4381
אדגר יב1820331אדגר השקעות0.4366
אלדן תחבורה ח1192442אלדן תחבורה0.4318
קליין ב1140409קליין0.4299
קלקן קפיטל א1190958קלקן קפיטל0.4278
דמרי ט1168368דמרי0.4267
נאוויטס פטרוליום ה1197912נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.4169
אדגר יא1820281אדגר השקעות0.4141
איי די איי הת ו1183037איי.די.איי. ביטוח0.4063
מגה אור ט1165141מגה אור0.4001
אלדן תחבורה ט1192459אלדן תחבורה0.3972
אשדר ה1157783אשדר0.3876
אזורים 137150410אזורים0.3757
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי0.3721
אלבר יט1191824אלבר0.3719
אלבר כ1191832אלבר0.3682
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב0.3649
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות0.3611
אס.אר אקורד ב4220372אס.אר אקורד0.3605
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות0.3546
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים0.3509
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח0.3504
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה0.3489
מגוריט ג1175975מגוריט0.3466
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת0.3441
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה0.3422
ג'י סיטי יג1260652ג'י סיטי0.3405
מנרב ב1550052קבוצת מנרב0.3304
דמרי ח1153725דמרי0.3227
גירון ח1183151גירון פיתוח0.3142
פתאל החזקות ד1188192פתאל החזקות0.3142
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים0.3138
אאורה טו3730504אאורה השקעות0.3122
אלקטרה ד7390149אלקטרה0.3098
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב0.3061
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים0.3029
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים0.3006
פרטנר ח1182948פרטנר0.2967
סלקום יג1189190סלקום0.2784
דור אלון ח1175199דור אלון0.2737
סלקום יא1139252סלקום0.2714
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה0.2603
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי0.2596
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן0.2567
דור אלון ו1140656דור אלון0.2531
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח0.2513
אדגר ט1820190אדגר השקעות0.2483
מגה אור ו1138668מגה אור0.2482
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין0.2403
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח0.2399
אבגול ג1133289אבגול0.2375
הכשרת ישוב 251191527הכשרת הישוב0.2349
מגוריט ה1192129מגוריט0.2323
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה0.2317
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים0.2303
לייטסטון א1133891לייטסטון0.2299
מגה אור יא1178375מגה אור0.2275
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים0.2226
חברה לישראל 125760251חברה לישראל0.2219
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה0.2177
אזורים 157150451אזורים0.2175
אלבר יח1158740אלבר0.2144
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים0.2141
ג'י סיטי טז1260785ג'י סיטי0.2095
אלון רבוע ט1197284אלון רבוע כחול0.1957
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח0.1859
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים0.1746
אלון רבוע ח1197276אלון רבוע כחול0.1735
בזן יג1195346בתי זיקוק0.1691
ג'י סיטי יד1260736ג'י סיטי0.1684
פז נפט ו1139542פז נפט0.1667
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי0.1635
מגדל הון י1192079מגדל ביטוח0.1634
סלקום ט1132836סלקום0.1555
אזורים 127150360אזורים0.1421
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים0.1409
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה0.1393
אפי נכסים י1160878אפי נכסים0.1365
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה0.1242
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי0.1219
פנינסולה ג3330222פנינסולה0.1179
פרטנר ו1141415פרטנר0.1062
בזן ה2590388בתי זיקוק0.1019
ג'י סיטי טו1260769ג'י סיטי0.1018
הכשרת ישוב 241191519הכשרת הישוב0.1013
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות0.805
קופרליין ב1140177קופרליין0.692
פז נפט ח1162817פז נפט0.651
מגוריט ב1168350מגוריט0.535
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ0.476
מיטב בית השקעות ג1121763מיטב בית השקעות0.359
דורסל ד1178128דורסל0.345
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים0.238
סופרגז ב1181924אלקטרה פאוור0.54
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן0.35
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד0.25
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח0.15
מגה אור י1178367מגה אור0.098
מגדל הון יב1197573מגדל ביטוח0.0881
מגדל הון יא1197565מגדל ביטוח0.088
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה0.0772
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי0.072
סלקום ח1132828סלקום0.0625
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה0.0383
אלבר טז1139823אלבר0.0338
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023